Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

Содержание

Стимулюючі виплати вчителям в 2018 році критерії

Для стимулювання працівників до надання більш якісних послуг в бюджетній сфері, в ТК РФ були внесені зміни, що стосуються оплати праці. Застосування ЄТС не виправдав себе, а перший розряд її мав на увазі зарплату, нижчу за прожитковий рівня. Якість послуг істотно знизилося. Дана система розподілу зарплати не була орієнтована на специфіку професії. Тому реалії сучасного світу зажадали переходу на принципово нову систему оплати праці, яка максимально адаптована до сучасних умов господарювання. Такими стали стимулюючі і компенсаційні виплати, розмір яких залежить від оцінки результативності роботи співробітника і вводяться в індивідуальному порядку.

Що таке стимулюючі виплати?

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

Види виплат-доплат за ступінь професійної кваліфікації:

 • премія. Її нарахування може становити певний відсоток від зарплати, а може виплачуватися працівникові одноразово;
 • різні винагороди;
 • доплати, позначені в колективній угоді, або внутрішньому нормативному акті.

Подібні надбавки виплачуються з зарплатного фонду і призначаються:

 • за якісно виконані роботи;
 • за хороші показники роботи і інтенсивність;
 • за відпрацьований період;
 • за стаж.

Надбавки встановлює керівництво установи, суми прописуються в колективному і індивідуальному договорі. Повинно бути розроблено положення про стимулюючі виплати з критеріями ефективності послуг, що надаються.

Компенсаційні виплати та стимулюючі виплати бюджетної сфери

Плюс сучасної оплати праці полягає в тому, що керівникові надається більше самостійності в розподілі коштів для матеріального стимулювання працівників. На зарплату працівника можуть впливати такі чинники, як виконаний обсяг і якість роботи, освіту і кваліфікація співробітника, сфера професійних якостей і посадових обов'язків. У кваліфікаційній групі запроваджується базовий оклад. Надбавки регулюють підвищувальні коефіцієнти. Зарплата бюджетника не стає менше, якщо працівник виконує колишній обсяг роботи. Засоби від платної діяльності також йдуть на стимулюючі виплати.

Стимулюючі критерії та виплати вчителям і вихователям у 2017 році

Критерії для надбавок-виплат встановлює кожне загальноосвітній навчальний заклад окремо, орієнтуючись при складанні документа на законодавство. Для педагогів ЗОШ розроблені такі критерії:

 • участь в здійсненні класних і позакласних заходів: екскурсії, соціальні та навчальні проекти;
 • стеження за успіхами учнів;
 • здійснення проміжних перевірок знань;
 • проведення заходів з батьками;
 • ефективність участі дітей в різних олімпіадах, конкурсах;
 • організація спортивного дозвілля;
 • проведення роботи з сім'ями, які належать до групи ризику;
 • робота з дітьми з ОВЗ і обдарованими дітьми;
 • робота з підвищення успішності;
 • підвищення кваліфікації, проходження педагогом атестацій і різних форм навчання.

Вихователям і педагогічним працівникам ГБОУ додаткові надбавки обчислюються в розмірі шістдесяти відсотків від преміального фонду установи. Решта сорок відсотків передбачені іншим співробітникам.

Стимулюючі виплати медпрацівникам у 2017 році

Надбавки працівникам медзакладу в 2017 році нараховують за бальною системою, їх суми залежать від досягнутих результатів, і виплачуються тільки тим, у яких є сертифікат на виконання тієї чи іншої діяльності. Розмір залежить від наступних факторів:

 • кількість виявлених вчасно захворювань;
 • кількість неправильно поставлених діагнозів;
 • випадки несвоєчасної госпіталізації;
 • ускладнення після операцій;
 • скарги з боку пацієнтів;
 • неправильне ведення документації.

Протокол засідання комісії з розподілу стимулюючих виплат

Надбавки нараховуються за підсумками роботи працівника, наприклад за рік. Частка з фонду зарплати йде на стимулювання співробітників.

У кожній організації приймається положення про розподіл надбавок. Потім обирається комісія з розподілу даних надбавок, в яку входять кілька членів колективу. Комісія складає протокол про прийняте рішення. На підставі цього протоколу керівник видає наказ про доплати. Наказ направляється в бухгалтерію.

Оціночний лист вихователя ДНЗ на стимулюючі виплати 2017 - зразок

Для розрахунку доплат вихователям розроблені критерії, за ним судять про його професійної компетенції. Ці критерії прописані в оціночному листі, який допомагає оцінити роботу працівника-педагога з метою нарахування наступних доплат до зарплати.

Доплата до МРОТ: це компенсаційна виплата або стимулююча?

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

Доплата до МРОТ не носить ні компенсаційної, ні стимулюючий характер. Компенсації пов'язані з відшкодуванням витрат по виконанню трудових обов'язків. Доплати стимулюючого плану пов'язані з підвищенням матеріального інтересу працівника в якісному результаті виконання роботи. МРОТ - гарантія державна.

Стимулюючі виплати вчителям в 2017-2018 роках - критерії

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

Стимулюючі виплати вчителям в 2017-2018 роках - критерії їх нарахування визначаються федеральним, регіональним і галузевим законодавством, а також внутрішніми документами установ. Про те, що собою являє положення про стимулюючі виплати цим співробітникам і які критерії нарахування стимулюючих доплат, піде мова в нашій статті.

Положення про стимулюючі виплати педагогічним працівникам, в тому числі працівникам ДНЗ, а також працюючим в установах культури

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

Згідно ст. 129 Трудового кодексу РФ і положенням постанови Уряду «Про введення нових систем оплати праці ...» від 05.08.2008 № 583, щомісячна заробітна плата педпрацівників і співробітників установ культури формується з наступних складових:

 • базової частини;
 • компенсаційних виплат;
 • стимулюючої доплати.

Розмір базової частки зарплати визначається на федеральному рівні в залежності від кваліфікації працівника і виконуваних ним норм (годин роботи), компенсаційна оплата залежить від умов праці працівника, а ось стимулюючі виплати визначаються на підставі локальної документації держустанови (школи, дитячого садка, установи культури).

Спираючись на норми постанови Уряду РФ № 583, щорічні рекомендації єдиної тристоронньої комісії з регулювання трудових відносин у бюджетній сфері, а також галузеві вказівки:

 • для працівників сфери освіти - освіти та науки РФ (лист Міністерства освіти та науки РФ від 20.06.2013 № АП-1073/02),
 • для працівників культури - Мінкультури Росії (лист Мінкультури Росії від 05.08.2014 № 166-01-39 / 04-нм),

кожна установа розробляє індивідуальне положення про стимулюючі виплати. Згідно з даними рекомендаціями, в положеннях про стимулюючі виплати в ДОУ і інших освітніх установах, а також установах культури повинні знайти відображення:

 • дані про порядок виплати стимулюючих надбавок;
 • положення про умови отримання стимулюючих доплат;
 • відомості про джерела фінансування стимулюючої частини оплати праці;
 • дані про кошти, отримані від підприємницької діяльності.

Критерії на стимулюючі виплати вихователям ДНЗ та іншим педагогам

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

Незважаючи на те що при визначенні системи розрахунку стимулюючої частки оплати праці педпрацівників основні принципи встановлюються положенням про стимулюючі виплати, що приймається кожним освітнім закладом самостійно, при розробці положення необхідно дотримуватися побажань федерального і регіонального законодавства. Так, наказ Мінпраці Росії від 26.04.2013 № 167н пропонує прописувати оціночні критерії, що відносяться до кожного співробітника, безпосередньо в його трудовому договорі.

Приблизний список таких оціночних критеріїв для педагогів наведено в листі Міністерства освіти та науки РФ від 20.06.2013 № АП-1073/02. До критеріїв, що впливає на стимулюючі виплати вихователям ДНЗ та іншим педпрацівникам, відносяться:

 1. Наявність реалізованих додаткових проектів (екскурсій, навчальних і соцпроектів і т. П.).
 2. Організація і участь в системних дослідженнях, а також відстеження особистих досягнень вихованців.
 3. Прогресування особистих освітніх результатів за підсумками контрольних заходів, проміжних і фінальних атестацій.
 4. Впровадження заходів, спрямованих на створення контакту з батьками вихованців.
 5. Участь вихованців у олімпіадах, конкурсах, змаганнях та інших змагальних заходах, а також результати цих змагань.
 6. Залученість в групові педагогічні проекти ( «команда навколо класу», віртуальні класи, інтегровані курси і т. П.).
 7. Причетність до розробки та впровадження базової освітньої програми.
 8. Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.
 9. Робота з вихованцями з соціально неблагополучних сімей.
 10. Розробка складових освітньої інфраструктури (оформлення кабінету, музею і т. П.).

Оціночний лист вчителя для стимулюючих виплат, бали для їх нарахування в 2017-2018 роках

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

Для визначення розміру стимулюючої виплати, яку належить мати кожному конкретному працівникові, використовується бальна система. До спеціального оціночний лист педагога заносяться наведені вище критерії ефективності діяльності, при цьому кожен з них оцінюється певним балом. Таким чином, виконання педагогом вимог критерію додає йому бали, а невиконання, відповідно, знімає.

Виходячи з цього, стимулююча доплата педпрацівникам визначається шляхом виконання підрахунків за наступним алгоритмом:

 1. Підсумовування балів, зароблених кожним працівником по всіх градаціях оцінки.
 2. Визначення вартісного ваги одного бала через розподіл фонду оплати праці, виділеного на стимулюючу частина, на кількість балів, набраних усіма педпрацівниками установи.
 3. Визначення остаточного розміру стимулюючої виплати по кожному співробітнику шляхом множення вартості одного бала на кількість балів, отриманих конкретним педагогом.

Таким чином, незважаючи на гадану самостійність освітніх установ у визначенні схеми нарахування стимулюючих виплат вчителям в 2017-2018 роках, на практиці рекомендації федеральних і регіональних нормативних актів з цього питання виконуються повсюдно і носять фактично обов'язковий характер.

Які існують стимулюючі виплати для вчителів

Заняття в сфері освіти ніколи не вирізнялося високим рівнем заробітної плати, і уряд РФ поставило перед собою завдання підвищити зарплату педагогам до 2018 року. Преса встигла запевнити, що вже навесні 2017 року можна очікувати зрушення в кращу сторону.

А поки що статистика продовжує показувати, що випускники педагогічних вузів уникають роботи в школі саме через низьку оплату праці.

Навіть стимул, у вигляді додаткових проплат не впливає на показники, оскільки доплати мізерні, а критерії виконання далекі від життя.

Нагадаємо, що відповідно до постанови Уряду РФ від 05.08. 2008 року була проведена реструктуризація оплати праці бюджетників. У даній постанові згадується термін «стимулюючі виплати». Вивчимо його докладніше.

Дорогі читачі! Стаття розповідає про типові способи вирішення юридичних питань, але кожен випадок індивідуальний. Якщо ви хочете дізнатися, як вирішити саме Вашу проблему - звертайтеся до консультанта:

У чому полягає ця державна підтримка

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

Наприклад, відзначимо такі виплати:

Всі види доплат прописуються в трудових договорах або в наказі, який затверджується керівником. Здійснюється привілей без шкоди правам працівника. Премія або доплата не вираховується з зарплати.

Такий вид мотивації давно використовується на приватних підприємствах в якості преміальних, але у державних службовців стимул з'явився недавно. Тепер вихователі дитячих садків, санаторіїв, викладачі навчальних закладів зможуть задовольнятися цим привілеєм.

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

Спираючись на статтю 129 Трудового кодексу РФ і положення Постанови Уряду «Про введення нових систем оплати праці ...» від 05.082008 №583, зарплата педагогів з 1 грудня 2008 року формуватися з таких частин:

 • базова ставка;
 • компенсаційні виплати;
 • стимулюючі доплати.

У поняття «базової ставки» входить розрахунок праці, який залежить від декількох факторів: кваліфікації та відпрацювання взятого кількості годин. Компенсація виплачується виходячи з трудових умов. Критерії і обсяг заохочення чітко формулюються діловими паперами окремого установи (дитсадок, школа, гімназія, ліцей).

Проплати стимулюючого характеру формуються відповідно до аналогічного списком, на основі наказу Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку РФ від 29.12.2007 №818 «Про затвердження переліку видів виплат стимулюючого характеру ...»:

 • надбавка дається за інтенсивність і відмінну результативність роботи;
 • якість виконаної роботи;
 • безперервний стаж роботи;
 • вислуга років;
 • винагороду за підсумками роботи.

Основні критерії оплат встановлюються і прописуються кожним навчальним закладом окремо, але при роботі над документом потрібно дотримуватися умов законодавства. Наказ Мінпраці Росії від 26.04.2013 №167н рекомендує встановлювати вимоги індивідуально для кожного викладача в трудовому документі. Список для вчителів вказано в листі Міністерства освіти та науки РФ від 20.06.2013 № АП-1073/02.

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

Ми вже згадували, що список умов розробляється керівництвом, спираючись на вимоги Трудового кодексу.

Основні критерії, які регламентовані державою по відношенню до педагогів:

 1. Реалізація класних і позакласних заходів (проведення екскурсій, навчальних проектів, соціальних проектів).
 2. Здійснення контролю досягнень учнів.
 3. Виставлення результатів за підсумками контрольних робіт, проміжних перевірок знань і атестацій.
 4. Залучення батьків до активного життя дітей, класу, школи шляхом організації заходів.
 5. Стимул в прийнятті активної участі дітей в олімпіадах, змаганнях, конференціях, і позитивні результати цих заходів.
 6. Удосконалення і доповнення базової навчальної програми.
 7. Проведення оздоровчої та спортивної діяльності.
 8. Робота з дітьми з неблагополучних сімей.
 9. Робота з обдарованими дітьми.
 10. Зайнятість учнів в освітній інфраструктурі, такий як оформлення кабінету, музею, виставки і т.д.
 11. Проведення роботи, спрямованої на підвищення успішності.
 12. Залучення нових і молодих педагогічних кадрів.
 13. Постійний розвиток себе як особистості і професіонала (проходити підвищення кваліфікації як мінімум раз на три роки).

Трохи інакше нараховуються стимулюючі проплати вихователям дошкільних установ і вчителям підготовчих і молодших класів. Їх фінансування здійснюється з коштів, які виділяють з фонду навчального закладу: 60% йде на виплати кваліфікованому персоналу, решта 40% - решті штату.

Відносно критеріїв, то тут беруть до уваги ефективність проведення факультативів та гурткових занять, їх число, розробка та впровадження навчальних програм освіти і виховання, ефективну взаємодію з вихованцями.

бібліотекарів теж не обділили увагою і прописали пару-трійку умов:

 • активне формування бібліотечного фонду;
 • розвиток і збереження фонду;
 • довідково-бібліографічна робота;
 • підвищення професіоналізму;
 • постійна робота з читачами.

Так само в облік йдуть нагороди, вчені ступені.

На жаль, деякі випадки показують, що критерії вимагають доопрацювання. Наприклад, такий пункт як сумлінне виконання зобов'язань, якість праці може бути витлумачено співробітниками по-різному, тому бажано вносити більше ясності і конкретики.

Буває і так, що параметри вказані чітко, але не представляється можливим адекватно оцінити результат.

Чи передбачені доплати керівникам?

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

А що ж керівники навчальних закладів? Держава подбала і про них. Вимог більше і регулюються пропозиціями Міністерства освіти та науки.

при призначення премії керівникам шкіл та ДНЗ оцінюють такі параметри:

 • мінімальна кількість скарг від батьків;
 • високий рівень навчання;
 • прописані програми роботи з обдарованими дітьми;
 • набір молодих кадрів і підтримка початківців педагогів;
 • наявність профільного навчання в школі;
 • результати державних іспитів;
 • низький відсоток тих, хто вибув і відрахованих учнів.

Оціночний лист. Як він працює?

Термін виконання цих завдань теж встановлюється в оціночному листі, наприклад, за тиждень, місяць, рік.

Оціночний лист виглядає як список критеріїв з позначенням загальних положень, порядком стимулювання і оцінювання результатів співробітників навчального закладу. Крім того, відводиться місце для виставлення балів, отриманих в процесі роботи. Бали ставляться за виконання певного пункту, відповідно, невиконання - знімає додаткові позначки.

Іншими словами, цей документ служить підставою для нарахування надбавок і містить підсумок роботи вчителя.

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

Ми вже говорили про те, що являє собою оцінний лист. Цей документ є основою при нарахуванні доплат.

щоб визначити розмір мотивації, використовується система балів. Кожен критерій оцінюється кількістю балів і записується в уже відомий нам оцінний листок. Чим більше пунктів буде дотримано, тим більше балів отримає вчитель.

Грошові винагороди коригуються кожною установою виходячи з його бюджету. Різниця полягає в тому, що в школі А винагорода може скласти 900 р., А в школі Б за такі ж критерії нарахувати лише 400 р.

розподіляється стимулююча оплата в кілька способів:

 1. Профспілка розглядає пропозиції керівника про розподіл мотивації. Рішення або приймається, або вносяться корективи по доповненню або зміні.
 2. Другий варіант передбачає створення спеціальної комісії на чолі з директором.

У цю комісію надають оціночний лист, який піддається детальному аналізу на об'єктивність, після чого узагальнюються дані для пропозицій доплати працівникам.

Далі розрахунок виплати слід за алгоритмом:

 1. Відбувається підсумовування балів, які заробив кожен педпрацівник.
 2. Вираховують вартість одного бала. Для цього загальний бюджет, відведений для цих цілей, ділять на кількість набраних балів усіма співробітниками закладу.
 3. Далі слід проста математика: вартість одного бала множиться на загальну кількість балів, набраних учителем.

Після узгодження всіх моментів, затверджується рішення і директор освітнього закладу підписує наказ про відповідні виплати.

Частота доплат залежить від роботодавця і може бути встановлена ​​як на кожен місяць, так і чверть, семестр, рік.

Останні новини та зміни в даному питанні

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

Нагадаємо, що індексація зарплати педагогічних працівників відбудеться тільки 25 квітня 2017 року. Тоді то Кабінет міністрів буде вирішувати питання підвищення зарплати і стимулюючих виплат, з огляду на реальні показники інфляції. Розрахунково для такого можуть знадобитися величезні кошти (від 1.2 трлн. Рублів) з бюджету, тому представники Мінфіну можуть виступити проти.

З останніх новин бачимо, що збільшення проплат вчителям переносять на регіони. З огляду на, що регіональні бюджети не в найкращому стані, тому відповідальність перейде на самі школи. Як то кажуть: «Порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих». Що тоді залишиться робити? Керівники змушені будуть скорочувати штат і вводити платні освітні послуги.

Скорочення означає тільки одне - виплати можуть підвищитися несуттєво, а ось навантаження на кадри збільшиться точно. Тому навряд чи вчителя зрадіють такому підвищенню.

Що з цього випливає? Якщо несуттєво піднімається заробітна плата, то і мотивація особливо не збільшиться. Поки що можна відзначити, що через маленького бюджету багато шкіл в різних куточках Росії змушені скасовувати такий вид заохочення.

Про стимулюючих виплат для працівників сфери освіти в Республіці Хакасія розказано в наступному відеосюжеті:

Залишилися питання? Дізнайтеся, як вирішити саме Вашу проблему - зателефонуйте прямо зараз:

Чи не знайшли відповіді? Подивіться інші матеріали

Види і розмір стипендій студентам в Росії

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

Види пільг для сільських вчителів у Алтайському краї

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

Види знижок на квитки РЖД і правила їх отримання

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

Види транспорту і розмір знижки на проїзд при використанні соціальної карти учня

Добрий день. Хто безпосередньо повинен заповнювати оціночний лист для стимулюючих виплат? Дякуємо.

Добрий день Олег, оцінний лист з повним списком критеріїв і параметрів, які повинні відповідати положенням про оплату праці складається комісією в складі голови і її членів. Внизу оціночного листа ставиться підпис голови, в ролі якого зазвичай виступає керівник і інших членів комісії.

Добрий день. Підкажіть будь ласка, чи можуть педагоги додаткової освіти брати участь в заочних конкурсах на освітніх сайтах мають свідоцтво про реєстрацію в ЗМІ, але не має ліцензію на освітню діяльність. При розподілі стимулюючого фонду нам перестали враховувати дипломи таких сайтів.

Привіт Наталя, підставою для нарахування стимулюючої виплати можуть служити документи, що свідчать про отримання освіти тільки в освітніх установах за фахом і мають державну акредитацію і, відповідно, ліцензію.

Чому в Сургуті викладачам скасували надбавку за стаж у політехнічному коледжі?

Привіт Світлана, виплата надбавки за стаж педагогічним працівникам, посади яких віднесені до професійної кваліфікаційній групі посад педагогічних працівників передбачається п. 5.6 Примірного положення про систему оплати праці працівників муніципальних загальноосвітніх установ і муніципальних установ

додаткової освіти дітей.

Відповідно до Закону РФ «Про освіту», ТК РФ і Постановою Міністерства праці РФ № 48 доплати, виплати і надбавки встановлюються на підставі наказу директора навчального закладу під час проведення тарифікації раз на півроку або ж носять систематичний характер і виплачуються педагогічним працівникам, посади яких на підставі Єдиного кваліфікаційного довідника посад керівників, фахівців і службовців відносяться до педагогічних.

Для того щоб отримати звання «Ветеран праці» вчителям р Сургута треба обов'язково подавати в суд? Чи правомірно це?

Привіт Світлана, для того щоб отримати звання «Ветеран праці» звернення до суду є крайнім заходом. За загальним правилом оформлення проходить в органі соціального захисту населення.

Вітаю! Чи входять стимулюючі виплати в відпускні? Нам кажуть, що за літо (відпустка) стимулюючі не нараховуються.

Привіт Валентина, працівник отримує стимулюючу виплату за підсумками своєї роботи. При цьому складається оціночний лист, де перераховуються всі його досягнення за певний період і потім підраховуються за бальною системою. Поетом у цілком справедливо вважати що в період відпустки стимулююча виплата не нараховується.

Рішення про перерозподіл стимулюючих виплат приймає педагогічний колектив школи, і відбувається це наступним чином. Органи управління освіти перестають індексувати за певні показники зарплату директору, а директор на зборах колективу говорить вчителям, що теж не буде цього робити. Оціночний лист заповнює вчитель і віддає завуча, але рішення то по виплаті все одно директором приймається, а інакше як?

Володимир, оцінний лист з повним списком критеріїв і параметрів, які повинні відповідати положенням про оплату праці, а також видами виконаної вчителем роботи із зазначенням балів складається комісією в складі голови і її членів. На основі кількості цих балів приймається рішення про заохочення педагога.

Підкажіть будь ласка, чи є закон про доплату викладачеві ДШМ до 10тисяч, якщо розмір оплати ставки (18 год.) По вищому розряду становить 9680 рублів.

C повагою, Ольга

Привіт Ольга, спочатку підвищення ставок заробітної плати і посадових окладів працівників за роботу в школах - інтернатах загального типу було передбачено Постановою Держкомпраці СРСР від 20 березня 1991 № 70 «Про затвердження нових розмірів ставок заробітної плати і посадових окладів працівників народної освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, культури і архівних установ ».

У зв'язку з введенням Єдиної тарифної сітки Міносвіти Росії за узгодженням з Мінпраці Росії було підготовлено лист від 12 січня 1993 № 10/32-Т, в якому зазначено, що ЄТС не скасовує діяв до неї порядок підвищення ставок заробітної плати і посадових окладів, встановлення надбавок і доплат, які не обліковані в розрядах ЄТС і виплачуваних за умови роботи, що відхиляються від нормальних. Перелік цих компенсаційних доплат, надбавок і підвищень ставок заробітної плати (посадових окладів) прикладений до вищезгаданого листа Міносвіти Росії. У цьому Переліку пойменовані школи - інтернати загального типу, за роботу в яких ставки заробітної плати і посадові оклади працівників підвищуються на 15%. Список працівників, яким проводиться вказане підвищення ставок заробітної плати і посадових окладів, визначається освітнім закладом самостійно в залежності від конкретних умов роботи.

Вітаю! За серпень місяць поточного року, нам не на числився стимулюючу надбавку, сказавши, що наш дитячий сад залишився в боргу на 51000руб., Що у нас «з'їли» стимулюючу, відпускники. Так у нас питання, чи мають право стимулюючу добавку віддати на відпускні або на інші виплати?

Привіт Ольга, відповідно до чинного законодавства Вихователям і педагогам ДНЗ стимулюючі виплати вираховують виходячи з суми в шістдесят відсотків від преміального фонду конкретного закладу.

Щоб зробити розрахунок необхідних виплат, потрібно точно знати, які є об'єктивні дані, що підтверджують більший професіоналізм і вкладену працю одного викладача в порівнянні з іншим. Для отримання даних такого характеру використовують оціночний лист, який дозволяє вихователям самим оцінити свою роботу.

Преміальний фонд в свою чергу не може бути витрачений на виплату відпускних.

Дуже хочеться дізнатися: чому в школі відсутній стимулюючі виплати? Хіба ці виплати можна витрачати на щось інше-наприклад на покупку меблів в кабінет директора?

Привіт Лідія, федеральним законодавством не визначений перелік стимулюючих виплат.

Рекомендуємо вам отримати у керівництва школи Положення про оплату праці, Положення про преміювання, Колективний договір та й дати його на експертизу юристам.

А використання преміального фонду на покупку меблів для директора абсолютно неправомірно, ви можете направити скаргу до Департаменту освіти.

Вітаю! Дуже хотілося б дізнатися відповідь на питання: чи належить премія до Дня вчителя вчителям, які працюють за сумісництвом?

Привіт Лілія, попросіть у вашого директора Положення про преміювання працівників, а також Колективний договір.

Найчастіше премія до професійних свят виплачується в організаціях і на підприємствах всім працівникам, які не мають дисциплінарних та інших стягнень, якщо інше не передбачено зазначеними локальними нормативно-правовими актами.

Доброго дня. Підкажіть будь ласка. Оціночний лист повинен складатися робочою групою всередині школи, затверджуватися діректором.Етот так? Чи повинен оціночний лист відповідати положенням про стимулюючі виплати? Як дізнатися, що повинно бути в оціночному листі? Куди можна послатися?

Привіт Марина, цілком можливо що в вашому Положенні про стимулюючі виплати в якості додатку є зразок оціночного листа. У цьому випадку він повинен відповідати, так як закріплений наказом керівника освітньої установи.

Взагалі оціночний лист професійної діяльності вчителя не має встановленої федеральним законодавством форми, але може бути прийнятий на рівні регіону або муніципального освіти.

Добрий день. Адміністрація школи нараховує бали за самооценочная листам, при цьому бали розподіляються суб'ектівно.Члени комісії, сама адміністрація, голова профспілки, як правило ставлять собі ці бали. Як боротися з цим свавіллям? Підкажіть. Фонд стимулювання став важелем тиску на грамотних, але неугодних учітелейю

Привіт Олександр, ви можете поскаржитися в Загальноросійський Профспілка працівників освіти і науки РФ. Крім того, при явних порушеннях Положення про оплату праці та преміювання працівників ви можете скласти колективну скаргу до Департаменту освіти і в прокуратуру.

Здравствуйте! Підкажіть, будь ласка, чи оплачується зараз категорія для вчителів в стимулюючих виплат? На якій підставі нам кажуть, що немає?

Привіт Ірина, ваше запитання не зовсім зрозумілий. Учитель отримує стимулюючу виплату за підсумками роботи на підставі оціночного листа. Оціночний лист складається з декількох критеріїв, які розписуються по пунктам, за кожен з яких нараховуються бали. Вивчіть Положення про преміювання або воно може називатися у вас Положення про стимулюючі виплати.

скільки повинні зберігатися листи самооцінки для виплати стимулюючих?

Добрий день Світлана. Терміни зберігання таких локальних документів повинні визначатися внутрішніми нормативними документами. Наприклад ви можете встановити термін зберігання для цих документів п'ять або десять років і закріпити цю норму в Положенні про критерії оцінки ефективності діяльності педагогів.

Безкоштовна консультація юриста

Москва і область

Санкт Петербург і область

Публікація і копіювання матеріалів без письмової згоди автора заборонена.

Критерії для стимулюючих виплат вчителям у 2017 році

Стимулюючі виплати вчителям у 2017 році - критерії їх будуть розглянуті в нашій статті. Це одна із складових частин зарплати педагогічних працівників бюджетних установ, що нараховується їм за новою методикою.

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

Згідно ТК РФ (ст. 129 і 135) однією із складових частин заробітної плати є додаткові виплати стимулюючого характеру, покликані заохочувати працівника за наявні досягнення у праці. Це можуть бути:

Вони можуть бути встановлені:

 • Законодавчо - доплати і надбавки за звання, ступінь або категорію.
 • Керівником на підставі його наказів - премії за трудові досягнення.
 • Роботодавцем, які розробили та затвердили положення про преміювання - річна премія, доплата за стаж. Або це може бути інший внутрішній документ по стимулюючим виплатам за якість, інтенсивність праці або конкретні досягнення.

Про те, як ці виплати будуть враховані в складі витрат на оплату праці для цілей обчислення податку на прибуток, читайте в статті «Ст. 255 НК РФ (2017): питання і відповіді ».

Основні положення системи оплати за працю кожен роботодавець встановлює самостійно, описуючи їх у внутрішньому нормативному документі - положенні про оплату праці. Ця система може бути як найпростішою, коли зарплата складається тільки з окладу, так і включати всі можливі складові.

Законодавство ніяк не обмежує можливості роботодавця при розробці системи заохочення працівника, вимагаючи тільки:

 • участі в цьому процесі членів трудового колективу;
 • недопущення погіршення умов оплати праці кожного конкретного працівника порівняно з трудовим законодавством в результаті виконання умов, включених у внутрішній нормативний акт (ст. 135 ТК РФ).

Зарплата в бюджетних установах

Формування системи оплати за працю в бюджетних установах підпорядковується правилам, встановленим ТК РФ. Однак оскільки на зарплату в даному випадку виділяються бюджетні кошти, ця система для ГУП і МУП регулюється на урядовому рівні з дотриманням вимоги про участь у цьому представників трудового колективу (профспілок) і роботодавців (ст. 135 ТК РФ).

З представників вищих органів даних 3 сторін щорічно формується комісія, метою якої є системна розробка документів, спрямованих на створення єдиного для всіх рівнів бюджету підходу до оплати праці в бюджетних установах. На 2017 рік тристороння комісія затвердила Єдині рекомендації по встановленню на федеральному, регіональному і місцевому рівнях систем оплати праці працівників державних і муніципальних установ на 2017 рік (рішення Російської тристоронньої комісії з регулювання соціально-трудових відносин від 23.12.2016, протокол № 11), ознайомитися з якими ви можете за посиланням.

Останні кілька років комісія зайнята розвитком положень нової системи оплати за працю в ГУП і МУП, введеної постановою Уряду РФ від 05.08.2008 № 583. Нова система, зокрема, враховує можливість істотного збільшення доходу за рахунок стимулюючих доплат.

Види стимулюючих виплат, можливих в бюджетних установах, встановлені в наказі Міністерства охорони здоров'я РФ від 29.12.2007 № 818:

 • доплати за безперервність стажу і вислугу років;
 • премії, пов'язані з результатами роботи;
 • заохочення за інтенсивну працю і будь-які досягнення в роботі;
 • доплати за якість праці.

Якщо для перших 2 видів виплат, які мають або можуть мати кількісну прив'язку, може бути досить наявності положення про преміювання, то другі 2 види (якісні) вимагають розробки спеціальної системи оцінки і, відповідно, окремого документа. Цей спеціальний документ може являти собою єдиний нормативний акт, який би правила нарахування всіх можливих видів стимулюючих виплат.

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

Сенсом системи стимулювання за якісні досягнення є підвищення:

 • зацікавленості кожного працівника в збільшенні власного вкладу в діяльність установи;
 • якості роботи установи в цілому.

В основу системи оцінки показників якості, інтенсивності і досягнень повинні бути закладені:

 • розробка їх переліку;
 • створення кількісної системи їх оцінки;
 • розробка алгоритму їх обліку в загальній сумі зарплати.

Обов'язковими умовами системи є:

 • наявність у працівника чіткого розуміння своїх трудових обов'язків і тих критеріїв, які вплинуть на оцінку ефективності їх виконання;
 • вплив вкладу конкретного працівника на підсумки роботи установи в цілому;
 • абсолютна зрозумілість і прозорість критеріїв якісної оцінки.

З огляду на різноманітність сфер діяльності бюджетних установ, законодавець дає їм більшу самостійність в розробці власних систем заохочення. Однак при їх створенні потрібно керуватися не тільки єдиними рекомендаціями 3-сторонньої комісії з регулювання трудових відносин, а й законодавчими актами регіонів і галузевими методичними розробками з даного питання.

Всі складові розробленої бюджетною установою системи заохочення за якісні досягнення відображаються в спеціальному внутрішньому нормативному акті - положенні про стимулюючі виплати.

Наказом Мінпраці РФ від 26.04.2013 № 167н рекомендовано вказувати оціночні критерії, що відносяться до кожного конкретного працівника, безпосередньо в трудовому договорі (ефективному контракті) з ним. Якщо давно працює співробітник переводиться на нову систему оплати праці, це може бути відображено в додатковій угоді до трудового договору.

В процесі оцінки результатів праці кожного працівника враховується думка:

 • самого працівника;
 • профспілкової організації;
 • керівників безпосередньо працівника і установи в цілому.

Результати цієї оцінки відображаються в спеціальному оціночному листі, формованому по кожному працівнику за відповідний період.

Внесок керівника бюджетної установи в його роботу оцінює вищестоящий орган, в якому для цих цілей розробляється своє положення про стимулювання. Типова форма трудового договору з керівником бюджетної установи, в якій передбачено, зокрема, місце для вказівки переліку критеріїв стимулюючих доплат до його зарплати, наведена в постанові Уряду РФ від 12.04.2013 № 329.

Особливості стимулювання педагогічних працівників

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

Система-2017 стимулюючих виплат вчителям і вихователям базується на методичних рекомендаціях, затверджених Міносвіти РФ (лист від 20.06.2013 № АП-1073/02). Ці рекомендації розроблені на основі розпорядження Уряду РФ від 26.11.2012 № 2190-р, наказу Мінпраці РФ від 13.05.2013 № 202, листи Мінпраці РФ від 13.06.2013 № 14-1 / 10 / 2-3236 та призначені для бюджетних установ, які працюють за програмами освіти:

 • дошкільного;
 • загального;
 • початкової та середньої професійної.

У рекомендаціях Міністерства освіти та науки РФ регіонах при розробці критеріїв для стимулюючих виплат вчителям і обробці результатів їх оцінки пропонується забезпечити:

 • залучення до процесу представників регіональних організацій, які є керуючими в сфері освіти, трудових колективів і профспілкових органів;
 • загальнодоступність критеріїв оцінки;
 • розміщення в інтернеті результатів оцінки праці керівників освітніх організацій і педагогів.

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

У рекомендаціях Міністерства освіти та науки РФ передбачені наступні напрямки оцінки праці керівників:

 • дотримання установою вимог законодавства;
 • взаємодія з органами державно-громадського управління;
 • відповідність якості послуг, що надаються запитам їх споживачів;
 • доступність інформації про заснування;
 • наявність додаткових культурних і соціальних проектів;
 • збільшення числа молодих педагогів;
 • виявлення обдарованих дітей і робота з ними;
 • наявність оздоровчих програм;
 • організація спортивної роботи;
 • наявність програм додаткової освіти.

Для установ загальної та професійної освіти додатково значимі:

 • профілактика правопорушень;
 • можливість навчання за індивідуальними планами;
 • позитивна динаміка результатів перевірки рівня підготовки;
 • результати атестації установи.

Для керівників загальноосвітніх установ також будуть важливі:

 • проведення заходів з профорієнтації та попередній підготовці за обраним профілем;
 • відсоток вибуття учнів;
 • результати здачі ЄДІ випускниками закладу в порівнянні з даними по країні.

Стимулюючі виплати вчителям і вихователям ДНЗ

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

В якості критеріїв стимульованих виплат - 2017 вчителям і вихователям дошкільних освітніх установ (ДОУ) в рекомендаціях Міністерства освіти та науки РФ наведені такі:

 • наявність додаткових проектів, які розширюють кругозір дітей;
 • відстеження особливих досягнень підопічних;
 • взаємодія з батьками;
 • внесення пропозицій щодо вдосконалення програми навчання;
 • організація і проведення оздоровчих заходів;
 • робота з дітьми з неблагополучних сімей;
 • участь у створенні наочних освітніх елементів і ін.

Для установ загальної та професійної освіти додаткове значення матимуть:

 • позитивна динаміка результатів контролю отриманих знань;
 • участь у спільних проектах установи.

Для педагогів загальноосвітніх установ як критерій додатково зазначено участь у зовнішніх заходах, пов'язаних з демонстрацією рівня підготовки учнів.

Розмір виплати формується на підставі бальної системи. У кожного педагога є оціночний лист, де фіксується виконання педагогом вимог критерію. Реалізація заходів в рамках кожного критерію додає педагогу бали.

В кінцевому рахунку стимулююча доплата кожного педпрацівника визначається шляхом підсумовування зароблених балів і множення вартості одного бала на їх кількість. Вартість бала визначається як результат ділення фонду оплати праці, виділеного на стимулюючу частина, на кількість балів, набраних усіма педпрацівниками установи.

Інформація про результати діяльності керівників освітніх організацій і педагогічних працівників відповідно до затвердженого переліку показників ефективності повинна бути розміщена у відкритому доступі на сайтах освітніх організацій в інтернеті.

Стимулюючі доплати, включені в систему оплати праці педагогічних працівників бюджетних установ, не тільки дозволяють збільшити дохід педагогів, а й сприяють зростанню ефективності їх роботи і поліпшення показників установи в цілому.

Дізнавайтесь першими про важливі податкові зміни

Є питання? Отримайте швидкі відповіді на нашому форумі!

Стимулюючі виплати працівникам в 2017 році: Докладний аналіз поняття

Стимулюючі виплати працівникам дозволяє кожному співробітникові підвищити свій дохід. Для цього потрібно відповідати певним критеріям і виконувати весь обсяг необхідної роботи.

Дорогі читачі! Стаття розповідає про типові способи вирішення юридичних питань, але кожен випадок індивідуальний. Якщо ви хочете дізнатися, як вирішити саме Вашу проблему - звертайтеся до консультанта:

Виплати стимулюючого характеру - це матеріальне заохочення працівникам навчальних та медичних закладів.

В даний момент, заробітна плата даних фахівців залишає бажати кращого, тому для стимулювання бажання працювати, згідно з постановою про стимулюючі виплати працівника, почали виплачувати преміальні за певні заслуги.

На підставі бюджетних коштів, які були отримані в ході здійснення трудової діяльності певним працівником, що формують свій дохід, виплачуються також стимулюючі виплати, передбачені Трудовим Кодексом Російської Федерації:

 • премії
 • винагороди
 • Мінімальні доплати або одноразові надбавки

Премії можуть нараховуватися як декількох виплат. Так передбачається оплата премії, як складова частина зарплати щомісяця.

Така премія вважається кожен місяць і враховується в ході розрахунку середнього заробітку. Дана виплата передбачається в контракті між працівником і роботодавцем (наприклад, в трудовому договорі з генеральним директором ТОВ).

Окремо для кожного фахівця визначається розмір, періодичність та умови отримання премії.

Також існують одноразові премії, які розглядаються і нараховуються за якісь послуги і досягнення, отримані в ході здійснення трудової діяльності. Всі критерії і розмір цієї виплати визначається роботодавцем і не заноситься в договір.

важливо: одноразові преміальні є необов'язковою виплатою і може бути нарахована тільки на підставі бажання роботодавця, також як і написання листа-подяки. Також вони не розглядаються судом для вирішення суперечок між двома особами.

Винагороди також поділяються на кілька видів. Згідно ТК РФ, ст. 135 може бути нараховано винагороду в кінці року в якості 13 зарплати.

Така виплата буде частиною основного заробітку працівника. Вони можуть регулюватися і нараховуватися однаково для кожного працівника або розглядатися окремо для кожного фахівця.

Другий вид винагород - це виплати конкретного фахівця за вислугу років. Являє собою надбавку до щомісячної зарплати або до щорічного розрахунку з \ п. Розрахунок винагород визначається на підставі ставки і середнього окладу.

Згідно із законодавством, працівнику нараховується виплата за досягнення звання, категорії, посади і т. Д.

Тільки на розсуд роботодавця може бути нарахована надбавка до заробітної плати за професіоналізм, наданий фахівцем в ході здійснення трудової діяльності.

Для таких виплат не потрібно положення про стимулюючі виплати, оскільки вони завіряються розпорядженням керівництва підприємства.

Стимулюючі виплати вчителям

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

Діюча система оплати складається з двох частин: базової, яка забезпечує щомісячну і є гарантованою з \ п, розмір якої регулюється договором; стимулюючої, яка може змінюватися або зовсім не виплачуватися.

Метою стимулюючих надбавок є підвищення мотивації до роботи. Адже розмір преміальних залежить від обсягу і якості виконаних робіт. Рішенням комісії від 25 грудня 2014 року, протокол №12 було вирішено таке рішення:

Розмір окладу, ставки з \ п в освітніх установах становили не менше 70% відсотків або 60%, в залежності від типу закладу (вища, середня освіта).

Ким регулюється встановлення розміру виплат

ТК РФ ст. 144 інформує про те, що роботодавець має право самостійно встановлювати розмір і систему нарахувань, але при цьому враховувати думки і рішення представницького комітету.

Рішення застосовують тільки в рамках представників комітету, які здійснюють управління у сфері освіти. Інформація про результати засідання повинна бути відкритою і врахована в документації установи.

За що може бути нарахована доплата?

Основні критерії, які є підставою для нарахування надбавок до з \ п співробітника навчального закладу:

 • Залучення навчальний заклад вчителів початкових класів.
 • Постійне підвищення кваліфікації з періодичністю не більше 3 років.
 • Позакласна робота з дітьми, які потребують особливої ​​уваги та контролю.
 • Розробка індивідуальних планів роботи і методів піднесення матеріалу.
 • Організація додаткової освіти в школі - уроки, гуртки, секції.
 • Підготовка дітей дошкільного віку.
 • Вжиття необхідних заходів, що збільшують успішність учнів.
 • Зведення до мінімуму відсоток відрахованих учнів.
 • Оцінки за моніторинг знань і незалежних тестувань.
 • Підготовка учнів до ЄДІ

Щоб враховувати кожен критерій, у кожного вчителя є індивідуальний оціночний лист, який призначений для оцінки роботи.

Виходячи з можливостей конкретного навчального закладу, встановлюється вартість одного заробленого балу.

Особливий процес нарахування мають працівники дошкільних навчальних закладів. Так, всі фахівці розподіляють між собою відповідно до своїми досягненнями, 60% від всього обсягу преміальних, а 40% розподіляються між іншими штатами співробітників.

Винагороди регулюються окремо кожною установою. Так, в школі №5 сума преміальних може бути 1000р., А ось за ті ж досягнення в школі №45 ваша доплата скласти 500р.

Це пов'язано з тим, що в кожній установі різні можливості і обсяги бюджету, а також по-різному оцінюються досягнення.

Обумовлюється це питання в рамках внутрішкільного комітету, проте останнє слово завжди залишається за роботодавцем, який має право вносити зміни або кардинально змінювати умови і розмір.

Щоб розподілити виділений обсяг коштів на оплату винагород між працівниками, як правило, роботодавці використовують бальну системи розрахунку.

Підставою і головним фактором для розподілу даної виплати служить оціночний лист кожного працівника, в якому міститься вся інформація про результати роботи.

Підсумкова сума розраховується на підставі наступних показників:

 • Підсумовуються всі бали, отримані в ході діяльності кожного педагога окремо.
 • Визначається вартість одного балу виходячи з матеріальних можливостей кожної установи.
 • Вартість одного бала х к-ть всіх набраних балів.

Виплати можуть бути встановлені для оплати кожен місяць, рік, чверть, в залежності від бажання роботодавця.

Стимулюючі виплати медичним працівникам

Медицина є важливою частиною в житті людей. Щоб дана діяльність здійснювалася на належному рівні, необхідно залучення висококваліфікованих фахівців.

Для цього потрібно створити вигідні умови для роботи, наприклад, підвищити з \ п. Це можна зробити за допомогою нарахування додаткових виплат.

Кожен фахівець повинен розуміти, що розмір його доходу буде повністю залежати від його старань і ставлення до виконання своїх обов'язків.

Відповідно до наказу від 29 грудня 2007р. №818 для працівників медичних установ встановлено такі стимулюючі виплати:

 • Надбавки до основного заробітку за відмінний результат, отриманий в ході здійснення трудової діяльності.
 • За якість виконання своєї роботи.
 • Преміальні за певний період, нараховані за фактичні досягнення.

Група осіб, для яких виплати не передбачаються

Люби види заохочень не підлягають до виплат таким особам:

 1. Співробітники проекту «Здоров'я», що діє на регіональному рівні.
 2. Завідувачам відділень, за винятком тих випадків, коли вони виконують функції лікарів-фахівців.
 3. Працівникам, яким вже нараховуються додаткові виплати за високотехнологічні досягнення.

Стимулюючі виплати медичним працівникам регулюються постановою уряду РФ №60. У документі міститься загальна інформація щодо нарахувань доплат.

Критерії, за якими оцінюється діяльність лікаря або будь-якого іншого медіціонского працівника, регулюються Наказом Міністерства охорони здоров'я РФ №145н.

Так, для оцінки роботи фахівця з вищою мед. освіту, враховуються такі критерії:

 • Кількість захворювань, які були виявлені на ранній стадії розвитку.
 • Кількість хвороб, виявлених на більш пізніх стадіях і вимагають невідкладного лікування.
 • Розбіжності в діагнозах між стаціонарним висновком і клінічним.
 • Ускладнення під час операцій або інших мед. процедурах, які занесені в документацію.
 • Випадки, коли пацієнтові була надана несвоєчасна допомога, що призвело до погіршення здоров'я.
 • Якість оформлення та ведення документації.
 • Скарги на лікаря від клієнтів медичних установ.

Щоб доплата була максимально високою, необхідно дотримуватися всіх правил і рекомендацій до проведення оглядів, операцій і процедур, передбачених тим медичним закладом, в якому працює фахівець.

Надбавки до основного заробітку нараховуються в кінці кожного місяця. Переважно, все стимулюючі виплати відбуваються за рахунок медичного страхування. Тому, по суті, отримати преміальні можуть тільки ті, хто бере участь в даній програмі.

Розмір виплати щомісяця розраховується окремо, так впливають три фактори:

 1. Середня з \ п.
 2. Обсяг роботи, виконаний за певний термін.
 3. Якість роботи, що оцінюється відповідно до встановлених критеріїв.

Комісія, яка розглядає рішення про нарахування преміальних, складається з наступних осіб:

Оцінювання роботи відбувається за рахунок нарахувань балів і коефіцієнту. Всі показники встановлюються кожним мед. установою окремо.

Приклад нарахування надбавки

Для прикладу, візьмемо лікаря-терапевта, заробітна плата якого становить 30 тис. Рублів.

Необхідно у відповідність нормативним актам установи розрахувати коефіцієнт, від якого залежить розмір виплати. Ми візьмемо можливий показник - 0,2. Звідси маємо наступне:

30 х 0,2 = 6 тис. Рублів.

Передбачається ще одна виплата - 5 тис. Рублів - за те, що лікар виконує весь свій місячний норматив. У підсумку в кінці місяця його дохід становить: 30 + 6 + 5 = 41 тис. Рублів.

Звичайно, дана сума може змінюватися в залежності від зміни інших факторів. Даний приклад є лише візуальним, щоб допомогти вам уявити систему нарахування надбавок. Медичні установи можуть змінювати умови і показники нарахувань.

Наприклад, співробітник медичного закладу протягом 5 років отримував доплату за участь в проекті «Здоров'я», але ось з недавнього часу надходження виплат припинилося. З чим це може бути пов'язано?

Вся справа в тому, що виплати - необов'язковий платіж, який може бути скасований роботодавцем. До того ж, преміальні призначаються тільки за дотримання низки критеріїв.

Але крім цього, мед. працівники, які беруть участь в проекті, не мають права на отримання стимулюючих виплат.

Як бачимо з цієї ситуації, працівник може дотримуватися всіх умов, однак через участь в проекті, виписка додаткових коштів не передбачається.

Залишилися питання? Дізнайтеся, як вирішити саме Вашу проблему - зателефонуйте прямо зараз:

Наступне питання директорів навчальних закладів - чи мають вони право самостійно регулювати виплати своїм працівникам?

Тут двояка ситуація. По-перше, директор зобов'язаний прислухатися до рішення комісії і враховувати її рішення. Але по-друге, остаточне рішення за роботодавцем.

ОТРИМАЙТЕ АБСОЛЮТНО БЕЗКОШТОВНО ВІДПОВІДЬ ЕКСПЕРТА-ЮРИСТА ЗА 5 МІН

Однак, якщо застосовується якісь радикальні рішення - скасування винагороди, зниження відсотка - ці дії повинні бути підкріплені аргументами і внесені в документацію навчального закладу.

Прибутковий податок: Докладний аналіз і ставка в 2017 році

Податкове планування організації: Докладний аналіз видів, методів і етапів

Податок на дивіденди в 2017 році: Правила розрахунку та виплати

Вихід із засновників ТОВ: Докладний алгоритм процедури у 2017 році

Кредитна карта терміново (без перевірки кредитної історії) в 2017 році: Докладний алгоритм отримання в банках і МФО

Місцеві податки в 2017 році - Повний експертний аналіз

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

Для стимулювання працівників до надання більш якісних послуг в бюджетній сфері, в ТК РФ були внесені зміни, що стосуються оплати праці. Застосування ЄТС не виправдав себе, а перший розряд її мав на увазі зарплату, нижчу за прожитковий рівня. Якість послуг істотно знизилося. Дана система розподілу зарплати не була орієнтована на специфіку професії. Тому реалії сучасного світу зажадали переходу на принципово нову систему оплати праці, яка максимально адаптована до сучасних умов господарювання. Такими стали стимулюючі і компенсаційні виплати, розмір яких залежить від оцінки результативності роботи співробітника і вводяться в індивідуальному порядку.

Що таке стимулюючі виплати?

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

Види виплат-доплат за ступінь професійної кваліфікації:

 • премія. Її нарахування може становити певний відсоток від зарплати, а може виплачуватися працівникові одноразово;
 • різні винагороди;
 • доплати, позначені в колективній угоді, або внутрішньому нормативному акті.

Подібні надбавки виплачуються з зарплатного фонду і призначаються:

 • за якісно виконані роботи;
 • за хороші показники роботи і інтенсивність;
 • за відпрацьований період;
 • за стаж.

Надбавки встановлює керівництво установи, суми прописуються в колективному і індивідуальному договорі. Повинно бути розроблено положення про стимулюючі виплати з критеріями ефективності послуг, що надаються.

Компенсаційні виплати та стимулюючі виплати бюджетної сфери

Плюс сучасної оплати праці полягає в тому, що керівникові надається більше самостійності в розподілі коштів для матеріального стимулювання працівників. На зарплату працівника можуть впливати такі чинники, як виконаний обсяг і якість роботи, освіту і кваліфікація співробітника, сфера професійних якостей і посадових обов'язків. У кваліфікаційній групі запроваджується базовий оклад. Надбавки регулюють підвищувальні коефіцієнти. Зарплата бюджетника не стає менше, якщо працівник виконує колишній обсяг роботи. Засоби від платної діяльності також йдуть на стимулюючі виплати.

Стимулюючі критерії та виплати вчителям і вихователям у 2017 році

Критерії для надбавок-виплат встановлює кожне загальноосвітній навчальний заклад окремо, орієнтуючись при складанні документа на законодавство. Для педагогів ЗОШ розроблені такі критерії:

 • участь в здійсненні класних і позакласних заходів: екскурсії, соціальні та навчальні проекти;
 • стеження за успіхами учнів;
 • здійснення проміжних перевірок знань;
 • проведення заходів з батьками;
 • ефективність участі дітей в різних олімпіадах, конкурсах;
 • організація спортивного дозвілля;
 • проведення роботи з сім'ями, які належать до групи ризику;
 • робота з дітьми з ОВЗ і обдарованими дітьми;
 • робота з підвищення успішності;
 • підвищення кваліфікації, проходження педагогом атестацій і різних форм навчання.

Вихователям і педагогічним працівникам ГБОУ додаткові надбавки обчислюються в розмірі шістдесяти відсотків від преміального фонду установи. Решта сорок відсотків передбачені іншим співробітникам.

Стимулюючі виплати медпрацівникам у 2017 році

Надбавки працівникам медзакладу в 2017 році нараховують за бальною системою, їх суми залежать від досягнутих результатів, і виплачуються тільки тим, у яких є сертифікат на виконання тієї чи іншої діяльності. Розмір залежить від наступних факторів:

 • кількість виявлених вчасно захворювань;
 • кількість неправильно поставлених діагнозів;
 • випадки несвоєчасної госпіталізації;
 • ускладнення після операцій;
 • скарги з боку пацієнтів;
 • неправильне ведення документації.

Протокол засідання комісії з розподілу стимулюючих виплат

Надбавки нараховуються за підсумками роботи працівника, наприклад за рік. Частка з фонду зарплати йде на стимулювання співробітників.

У кожній організації приймається положення про розподіл надбавок. Потім обирається комісія з розподілу даних надбавок, в яку входять кілька членів колективу. Комісія складає протокол про прийняте рішення. На підставі цього протоколу керівник видає наказ про доплати. Наказ направляється в бухгалтерію.

Оціночний лист вихователя ДНЗ на стимулюючі виплати 2017 - зразок

Для розрахунку доплат вихователям розроблені критерії, за ним судять про його професійної компетенції. Ці критерії прописані в оціночному листі, який допомагає оцінити роботу працівника-педагога з метою нарахування наступних доплат до зарплати.

Доплата до МРОТ: це компенсаційна виплата або стимулююча?

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

Доплата до МРОТ не носить ні компенсаційної, ні стимулюючий характер. Компенсації пов'язані з відшкодуванням витрат по виконанню трудових обов'язків. Доплати стимулюючого плану пов'язані з підвищенням матеріального інтересу працівника в якісному результаті виконання роботи. МРОТ - гарантія державна.

Стимулюючі виплати вчителям в 2017-2018 роках - критерії

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

Стимулюючі виплати вчителям в 2017-2018 роках - критерії їх нарахування визначаються федеральним, регіональним і галузевим законодавством, а також внутрішніми документами установ. Про те, що собою являє положення про стимулюючі виплати цим співробітникам і які критерії нарахування стимулюючих доплат, піде мова в нашій статті.

Положення про стимулюючі виплати педагогічним працівникам, в тому числі працівникам ДНЗ, а також працюючим в установах культури

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

Згідно ст. 129 Трудового кодексу РФ і положенням постанови Уряду «Про введення нових систем оплати праці ...» від 05.08.2008 № 583, щомісячна заробітна плата педпрацівників і співробітників установ культури формується з наступних складових:

 • базової частини;
 • компенсаційних виплат;
 • стимулюючої доплати.

Розмір базової частки зарплати визначається на федеральному рівні в залежності від кваліфікації працівника і виконуваних ним норм (годин роботи), компенсаційна оплата залежить від умов праці працівника, а ось стимулюючі виплати визначаються на підставі локальної документації держустанови (школи, дитячого садка, установи культури).

Спираючись на норми постанови Уряду РФ № 583, щорічні рекомендації єдиної тристоронньої комісії з регулювання трудових відносин у бюджетній сфері, а також галузеві вказівки:

 • для працівників сфери освіти - освіти та науки РФ (лист Міністерства освіти та науки РФ від 20.06.2013 № АП-1073/02),
 • для працівників культури - Мінкультури Росії (лист Мінкультури Росії від 05.08.2014 № 166-01-39 / 04-нм),

кожна установа розробляє індивідуальне положення про стимулюючі виплати. Згідно з даними рекомендаціями, в положеннях про стимулюючі виплати в ДОУ і інших освітніх установах, а також установах культури повинні знайти відображення:

 • дані про порядок виплати стимулюючих надбавок;
 • положення про умови отримання стимулюючих доплат;
 • відомості про джерела фінансування стимулюючої частини оплати праці;
 • дані про кошти, отримані від підприємницької діяльності.

Критерії на стимулюючі виплати вихователям ДНЗ та іншим педагогам

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

Незважаючи на те що при визначенні системи розрахунку стимулюючої частки оплати праці педпрацівників основні принципи встановлюються положенням про стимулюючі виплати, що приймається кожним освітнім закладом самостійно, при розробці положення необхідно дотримуватися побажань федерального і регіонального законодавства. Так, наказ Мінпраці Росії від 26.04.2013 № 167н пропонує прописувати оціночні критерії, що відносяться до кожного співробітника, безпосередньо в його трудовому договорі.

Приблизний список таких оціночних критеріїв для педагогів наведено в листі Міністерства освіти та науки РФ від 20.06.2013 № АП-1073/02. До критеріїв, що впливає на стимулюючі виплати вихователям ДНЗ та іншим педпрацівникам, відносяться:

 1. Наявність реалізованих додаткових проектів (екскурсій, навчальних і соцпроектів і т. П.).
 2. Організація і участь в системних дослідженнях, а також відстеження особистих досягнень вихованців.
 3. Прогресування особистих освітніх результатів за підсумками контрольних заходів, проміжних і фінальних атестацій.
 4. Впровадження заходів, спрямованих на створення контакту з батьками вихованців.
 5. Участь вихованців у олімпіадах, конкурсах, змаганнях та інших змагальних заходах, а також результати цих змагань.
 6. Залученість в групові педагогічні проекти ( «команда навколо класу», віртуальні класи, інтегровані курси і т. П.).
 7. Причетність до розробки та впровадження базової освітньої програми.
 8. Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.
 9. Робота з вихованцями з соціально неблагополучних сімей.
 10. Розробка складових освітньої інфраструктури (оформлення кабінету, музею і т. П.).

Оціночний лист вчителя для стимулюючих виплат, бали для їх нарахування в 2017-2018 роках

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

Для визначення розміру стимулюючої виплати, яку належить мати кожному конкретному працівникові, використовується бальна система. До спеціального оціночний лист педагога заносяться наведені вище критерії ефективності діяльності, при цьому кожен з них оцінюється певним балом. Таким чином, виконання педагогом вимог критерію додає йому бали, а невиконання, відповідно, знімає.

Виходячи з цього, стимулююча доплата педпрацівникам визначається шляхом виконання підрахунків за наступним алгоритмом:

 1. Підсумовування балів, зароблених кожним працівником по всіх градаціях оцінки.
 2. Визначення вартісного ваги одного бала через розподіл фонду оплати праці, виділеного на стимулюючу частина, на кількість балів, набраних усіма педпрацівниками установи.
 3. Визначення остаточного розміру стимулюючої виплати по кожному співробітнику шляхом множення вартості одного бала на кількість балів, отриманих конкретним педагогом.

Таким чином, незважаючи на гадану самостійність освітніх установ у визначенні схеми нарахування стимулюючих виплат вчителям в 2017-2018 роках, на практиці рекомендації федеральних і регіональних нормативних актів з цього питання виконуються повсюдно і носять фактично обов'язковий характер.

Які існують стимулюючі виплати для вчителів

Заняття в сфері освіти ніколи не вирізнялося високим рівнем заробітної плати, і уряд РФ поставило перед собою завдання підвищити зарплату педагогам до 2018 року. Преса встигла запевнити, що вже навесні 2017 року можна очікувати зрушення в кращу сторону.

А поки що статистика продовжує показувати, що випускники педагогічних вузів уникають роботи в школі саме через низьку оплату праці.

Навіть стимул, у вигляді додаткових проплат не впливає на показники, оскільки доплати мізерні, а критерії виконання далекі від життя.

Нагадаємо, що відповідно до постанови Уряду РФ від 05.08. 2008 року була проведена реструктуризація оплати праці бюджетників. У даній постанові згадується термін «стимулюючі виплати». Вивчимо його докладніше.

Дорогі читачі! Стаття розповідає про типові способи вирішення юридичних питань, але кожен випадок індивідуальний. Якщо ви хочете дізнатися, як вирішити саме Вашу проблему - звертайтеся до консультанта:

У чому полягає ця державна підтримка

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

Наприклад, відзначимо такі виплати:

Всі види доплат прописуються в трудових договорах або в наказі, який затверджується керівником. Здійснюється привілей без шкоди правам працівника. Премія або доплата не вираховується з зарплати.

Такий вид мотивації давно використовується на приватних підприємствах в якості преміальних, але у державних службовців стимул з'явився недавно. Тепер вихователі дитячих садків, санаторіїв, викладачі навчальних закладів зможуть задовольнятися цим привілеєм.

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

Спираючись на статтю 129 Трудового кодексу РФ і положення Постанови Уряду «Про введення нових систем оплати праці ...» від 05.082008 №583, зарплата педагогів з 1 грудня 2008 року формуватися з таких частин:

 • базова ставка;
 • компенсаційні виплати;
 • стимулюючі доплати.

У поняття «базової ставки» входить розрахунок праці, який залежить від декількох факторів: кваліфікації та відпрацювання взятого кількості годин. Компенсація виплачується виходячи з трудових умов. Критерії і обсяг заохочення чітко формулюються діловими паперами окремого установи (дитсадок, школа, гімназія, ліцей).

Проплати стимулюючого характеру формуються відповідно до аналогічного списком, на основі наказу Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку РФ від 29.12.2007 №818 «Про затвердження переліку видів виплат стимулюючого характеру ...»:

 • надбавка дається за інтенсивність і відмінну результативність роботи;
 • якість виконаної роботи;
 • безперервний стаж роботи;
 • вислуга років;
 • винагороду за підсумками роботи.

Основні критерії оплат встановлюються і прописуються кожним навчальним закладом окремо, але при роботі над документом потрібно дотримуватися умов законодавства. Наказ Мінпраці Росії від 26.04.2013 №167н рекомендує встановлювати вимоги індивідуально для кожного викладача в трудовому документі. Список для вчителів вказано в листі Міністерства освіти та науки РФ від 20.06.2013 № АП-1073/02.

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

Ми вже згадували, що список умов розробляється керівництвом, спираючись на вимоги Трудового кодексу.

Основні критерії, які регламентовані державою по відношенню до педагогів:

 1. Реалізація класних і позакласних заходів (проведення екскурсій, навчальних проектів, соціальних проектів).
 2. Здійснення контролю досягнень учнів.
 3. Виставлення результатів за підсумками контрольних робіт, проміжних перевірок знань і атестацій.
 4. Залучення батьків до активного життя дітей, класу, школи шляхом організації заходів.
 5. Стимул в прийнятті активної участі дітей в олімпіадах, змаганнях, конференціях, і позитивні результати цих заходів.
 6. Удосконалення і доповнення базової навчальної програми.
 7. Проведення оздоровчої та спортивної діяльності.
 8. Робота з дітьми з неблагополучних сімей.
 9. Робота з обдарованими дітьми.
 10. Зайнятість учнів в освітній інфраструктурі, такий як оформлення кабінету, музею, виставки і т.д.
 11. Проведення роботи, спрямованої на підвищення успішності.
 12. Залучення нових і молодих педагогічних кадрів.
 13. Постійний розвиток себе як особистості і професіонала (проходити підвищення кваліфікації як мінімум раз на три роки).

Трохи інакше нараховуються стимулюючі проплати вихователям дошкільних установ і вчителям підготовчих і молодших класів. Їх фінансування здійснюється з коштів, які виділяють з фонду навчального закладу: 60% йде на виплати кваліфікованому персоналу, решта 40% - решті штату.

Відносно критеріїв, то тут беруть до уваги ефективність проведення факультативів та гурткових занять, їх число, розробка та впровадження навчальних програм освіти і виховання, ефективну взаємодію з вихованцями.

бібліотекарів теж не обділили увагою і прописали пару-трійку умов:

 • активне формування бібліотечного фонду;
 • розвиток і збереження фонду;
 • довідково-бібліографічна робота;
 • підвищення професіоналізму;
 • постійна робота з читачами.

Так само в облік йдуть нагороди, вчені ступені.

На жаль, деякі випадки показують, що критерії вимагають доопрацювання. Наприклад, такий пункт як сумлінне виконання зобов'язань, якість праці може бути витлумачено співробітниками по-різному, тому бажано вносити більше ясності і конкретики.

Буває і так, що параметри вказані чітко, але не представляється можливим адекватно оцінити результат.

Чи передбачені доплати керівникам?

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

А що ж керівники навчальних закладів? Держава подбала і про них. Вимог більше і регулюються пропозиціями Міністерства освіти та науки.

при призначення премії керівникам шкіл та ДНЗ оцінюють такі параметри:

 • мінімальна кількість скарг від батьків;
 • високий рівень навчання;
 • прописані програми роботи з обдарованими дітьми;
 • набір молодих кадрів і підтримка початківців педагогів;
 • наявність профільного навчання в школі;
 • результати державних іспитів;
 • низький відсоток тих, хто вибув і відрахованих учнів.

Оціночний лист. Як він працює?

Термін виконання цих завдань теж встановлюється в оціночному листі, наприклад, за тиждень, місяць, рік.

Оціночний лист виглядає як список критеріїв з позначенням загальних положень, порядком стимулювання і оцінювання результатів співробітників навчального закладу. Крім того, відводиться місце для виставлення балів, отриманих в процесі роботи. Бали ставляться за виконання певного пункту, відповідно, невиконання - знімає додаткові позначки.

Іншими словами, цей документ служить підставою для нарахування надбавок і містить підсумок роботи вчителя.

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

Ми вже говорили про те, що являє собою оцінний лист. Цей документ є основою при нарахуванні доплат.

щоб визначити розмір мотивації, використовується система балів. Кожен критерій оцінюється кількістю балів і записується в уже відомий нам оцінний листок. Чим більше пунктів буде дотримано, тим більше балів отримає вчитель.

Грошові винагороди коригуються кожною установою виходячи з його бюджету. Різниця полягає в тому, що в школі А винагорода може скласти 900 р., А в школі Б за такі ж критерії нарахувати лише 400 р.

розподіляється стимулююча оплата в кілька способів:

 1. Профспілка розглядає пропозиції керівника про розподіл мотивації. Рішення або приймається, або вносяться корективи по доповненню або зміні.
 2. Другий варіант передбачає створення спеціальної комісії на чолі з директором.

У цю комісію надають оціночний лист, який піддається детальному аналізу на об'єктивність, після чого узагальнюються дані для пропозицій доплати працівникам.

Далі розрахунок виплати слід за алгоритмом:

 1. Відбувається підсумовування балів, які заробив кожен педпрацівник.
 2. Вираховують вартість одного бала. Для цього загальний бюджет, відведений для цих цілей, ділять на кількість набраних балів усіма співробітниками закладу.
 3. Далі слід проста математика: вартість одного бала множиться на загальну кількість балів, набраних учителем.

Після узгодження всіх моментів, затверджується рішення і директор освітнього закладу підписує наказ про відповідні виплати.

Частота доплат залежить від роботодавця і може бути встановлена ​​як на кожен місяць, так і чверть, семестр, рік.

Останні новини та зміни в даному питанні

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

Нагадаємо, що індексація зарплати педагогічних працівників відбудеться тільки 25 квітня 2017 року. Тоді то Кабінет міністрів буде вирішувати питання підвищення зарплати і стимулюючих виплат, з огляду на реальні показники інфляції. Розрахунково для такого можуть знадобитися величезні кошти (від 1.2 трлн. Рублів) з бюджету, тому представники Мінфіну можуть виступити проти.

З останніх новин бачимо, що збільшення проплат вчителям переносять на регіони. З огляду на, що регіональні бюджети не в найкращому стані, тому відповідальність перейде на самі школи. Як то кажуть: «Порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих». Що тоді залишиться робити? Керівники змушені будуть скорочувати штат і вводити платні освітні послуги.

Скорочення означає тільки одне - виплати можуть підвищитися несуттєво, а ось навантаження на кадри збільшиться точно. Тому навряд чи вчителя зрадіють такому підвищенню.

Що з цього випливає? Якщо несуттєво піднімається заробітна плата, то і мотивація особливо не збільшиться. Поки що можна відзначити, що через маленького бюджету багато шкіл в різних куточках Росії змушені скасовувати такий вид заохочення.

Про стимулюючих виплат для працівників сфери освіти в Республіці Хакасія розказано в наступному відеосюжеті:

Залишилися питання? Дізнайтеся, як вирішити саме Вашу проблему - зателефонуйте прямо зараз:

Чи не знайшли відповіді? Подивіться інші матеріали

Види і розмір стипендій студентам в Росії

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

Види пільг для сільських вчителів у Алтайському краї

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

Види знижок на квитки РЖД і правила їх отримання

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

Види транспорту і розмір знижки на проїзд при використанні соціальної карти учня

Добрий день. Хто безпосередньо повинен заповнювати оціночний лист для стимулюючих виплат? Дякуємо.

Добрий день Олег, оцінний лист з повним списком критеріїв і параметрів, які повинні відповідати положенням про оплату праці складається комісією в складі голови і її членів. Внизу оціночного листа ставиться підпис голови, в ролі якого зазвичай виступає керівник і інших членів комісії.

Добрий день. Підкажіть будь ласка, чи можуть педагоги додаткової освіти брати участь в заочних конкурсах на освітніх сайтах мають свідоцтво про реєстрацію в ЗМІ, але не має ліцензію на освітню діяльність. При розподілі стимулюючого фонду нам перестали враховувати дипломи таких сайтів.

Привіт Наталя, підставою для нарахування стимулюючої виплати можуть служити документи, що свідчать про отримання освіти тільки в освітніх установах за фахом і мають державну акредитацію і, відповідно, ліцензію.

Чому в Сургуті викладачам скасували надбавку за стаж у політехнічному коледжі?

Привіт Світлана, виплата надбавки за стаж педагогічним працівникам, посади яких віднесені до професійної кваліфікаційній групі посад педагогічних працівників передбачається п. 5.6 Примірного положення про систему оплати праці працівників муніципальних загальноосвітніх установ і муніципальних установ

додаткової освіти дітей.

Відповідно до Закону РФ «Про освіту», ТК РФ і Постановою Міністерства праці РФ № 48 доплати, виплати і надбавки встановлюються на підставі наказу директора навчального закладу під час проведення тарифікації раз на півроку або ж носять систематичний характер і виплачуються педагогічним працівникам, посади яких на підставі Єдиного кваліфікаційного довідника посад керівників, фахівців і службовців відносяться до педагогічних.

Для того щоб отримати звання «Ветеран праці» вчителям р Сургута треба обов'язково подавати в суд? Чи правомірно це?

Привіт Світлана, для того щоб отримати звання «Ветеран праці» звернення до суду є крайнім заходом. За загальним правилом оформлення проходить в органі соціального захисту населення.

Вітаю! Чи входять стимулюючі виплати в відпускні? Нам кажуть, що за літо (відпустка) стимулюючі не нараховуються.

Привіт Валентина, працівник отримує стимулюючу виплату за підсумками своєї роботи. При цьому складається оціночний лист, де перераховуються всі його досягнення за певний період і потім підраховуються за бальною системою. Поетом у цілком справедливо вважати що в період відпустки стимулююча виплата не нараховується.

Рішення про перерозподіл стимулюючих виплат приймає педагогічний колектив школи, і відбувається це наступним чином. Органи управління освіти перестають індексувати за певні показники зарплату директору, а директор на зборах колективу говорить вчителям, що теж не буде цього робити. Оціночний лист заповнює вчитель і віддає завуча, але рішення то по виплаті все одно директором приймається, а інакше як?

Володимир, оцінний лист з повним списком критеріїв і параметрів, які повинні відповідати положенням про оплату праці, а також видами виконаної вчителем роботи із зазначенням балів складається комісією в складі голови і її членів. На основі кількості цих балів приймається рішення про заохочення педагога.

Підкажіть будь ласка, чи є закон про доплату викладачеві ДШМ до 10тисяч, якщо розмір оплати ставки (18 год.) По вищому розряду становить 9680 рублів.

C повагою, Ольга

Привіт Ольга, спочатку підвищення ставок заробітної плати і посадових окладів працівників за роботу в школах - інтернатах загального типу було передбачено Постановою Держкомпраці СРСР від 20 березня 1991 № 70 «Про затвердження нових розмірів ставок заробітної плати і посадових окладів працівників народної освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, культури і архівних установ ».

У зв'язку з введенням Єдиної тарифної сітки Міносвіти Росії за узгодженням з Мінпраці Росії було підготовлено лист від 12 січня 1993 № 10/32-Т, в якому зазначено, що ЄТС не скасовує діяв до неї порядок підвищення ставок заробітної плати і посадових окладів, встановлення надбавок і доплат, які не обліковані в розрядах ЄТС і виплачуваних за умови роботи, що відхиляються від нормальних. Перелік цих компенсаційних доплат, надбавок і підвищень ставок заробітної плати (посадових окладів) прикладений до вищезгаданого листа Міносвіти Росії. У цьому Переліку пойменовані школи - інтернати загального типу, за роботу в яких ставки заробітної плати і посадові оклади працівників підвищуються на 15%. Список працівників, яким проводиться вказане підвищення ставок заробітної плати і посадових окладів, визначається освітнім закладом самостійно в залежності від конкретних умов роботи.

Вітаю! За серпень місяць поточного року, нам не на числився стимулюючу надбавку, сказавши, що наш дитячий сад залишився в боргу на 51000руб., Що у нас «з'їли» стимулюючу, відпускники. Так у нас питання, чи мають право стимулюючу добавку віддати на відпускні або на інші виплати?

Привіт Ольга, відповідно до чинного законодавства Вихователям і педагогам ДНЗ стимулюючі виплати вираховують виходячи з суми в шістдесят відсотків від преміального фонду конкретного закладу.

Щоб зробити розрахунок необхідних виплат, потрібно точно знати, які є об'єктивні дані, що підтверджують більший професіоналізм і вкладену працю одного викладача в порівнянні з іншим. Для отримання даних такого характеру використовують оціночний лист, який дозволяє вихователям самим оцінити свою роботу.

Преміальний фонд в свою чергу не може бути витрачений на виплату відпускних.

Дуже хочеться дізнатися: чому в школі відсутній стимулюючі виплати? Хіба ці виплати можна витрачати на щось інше-наприклад на покупку меблів в кабінет директора?

Привіт Лідія, федеральним законодавством не визначений перелік стимулюючих виплат.

Рекомендуємо вам отримати у керівництва школи Положення про оплату праці, Положення про преміювання, Колективний договір та й дати його на експертизу юристам.

А використання преміального фонду на покупку меблів для директора абсолютно неправомірно, ви можете направити скаргу до Департаменту освіти.

Вітаю! Дуже хотілося б дізнатися відповідь на питання: чи належить премія до Дня вчителя вчителям, які працюють за сумісництвом?

Привіт Лілія, попросіть у вашого директора Положення про преміювання працівників, а також Колективний договір.

Найчастіше премія до професійних свят виплачується в організаціях і на підприємствах всім працівникам, які не мають дисциплінарних та інших стягнень, якщо інше не передбачено зазначеними локальними нормативно-правовими актами.

Доброго дня. Підкажіть будь ласка. Оціночний лист повинен складатися робочою групою всередині школи, затверджуватися діректором.Етот так? Чи повинен оціночний лист відповідати положенням про стимулюючі виплати? Як дізнатися, що повинно бути в оціночному листі? Куди можна послатися?

Привіт Марина, цілком можливо що в вашому Положенні про стимулюючі виплати в якості додатку є зразок оціночного листа. У цьому випадку він повинен відповідати, так як закріплений наказом керівника освітньої установи.

Взагалі оціночний лист професійної діяльності вчителя не має встановленої федеральним законодавством форми, але може бути прийнятий на рівні регіону або муніципального освіти.

Добрий день. Адміністрація школи нараховує бали за самооценочная листам, при цьому бали розподіляються суб'ектівно.Члени комісії, сама адміністрація, голова профспілки, як правило ставлять собі ці бали. Як боротися з цим свавіллям? Підкажіть. Фонд стимулювання став важелем тиску на грамотних, але неугодних учітелейю

Привіт Олександр, ви можете поскаржитися в Загальноросійський Профспілка працівників освіти і науки РФ. Крім того, при явних порушеннях Положення про оплату праці та преміювання працівників ви можете скласти колективну скаргу до Департаменту освіти і в прокуратуру.

Здравствуйте! Підкажіть, будь ласка, чи оплачується зараз категорія для вчителів в стимулюючих виплат? На якій підставі нам кажуть, що немає?

Привіт Ірина, ваше запитання не зовсім зрозумілий. Учитель отримує стимулюючу виплату за підсумками роботи на підставі оціночного листа. Оціночний лист складається з декількох критеріїв, які розписуються по пунктам, за кожен з яких нараховуються бали. Вивчіть Положення про преміювання або воно може називатися у вас Положення про стимулюючі виплати.

скільки повинні зберігатися листи самооцінки для виплати стимулюючих?

Добрий день Світлана. Терміни зберігання таких локальних документів повинні визначатися внутрішніми нормативними документами. Наприклад ви можете встановити термін зберігання для цих документів п'ять або десять років і закріпити цю норму в Положенні про критерії оцінки ефективності діяльності педагогів.

Безкоштовна консультація юриста

Москва і область

Санкт Петербург і область

Публікація і копіювання матеріалів без письмової згоди автора заборонена.

Критерії для стимулюючих виплат вчителям у 2017 році

Стимулюючі виплати вчителям у 2017 році - критерії їх будуть розглянуті в нашій статті. Це одна із складових частин зарплати педагогічних працівників бюджетних установ, що нараховується їм за новою методикою.

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

Згідно ТК РФ (ст. 129 і 135) однією із складових частин заробітної плати є додаткові виплати стимулюючого характеру, покликані заохочувати працівника за наявні досягнення у праці. Це можуть бути:

Вони можуть бути встановлені:

 • Законодавчо - доплати і надбавки за звання, ступінь або категорію.
 • Керівником на підставі його наказів - премії за трудові досягнення.
 • Роботодавцем, які розробили та затвердили положення про преміювання - річна премія, доплата за стаж. Або це може бути інший внутрішній документ по стимулюючим виплатам за якість, інтенсивність праці або конкретні досягнення.

Про те, як ці виплати будуть враховані в складі витрат на оплату праці для цілей обчислення податку на прибуток, читайте в статті «Ст. 255 НК РФ (2017): питання і відповіді ».

Основні положення системи оплати за працю кожен роботодавець встановлює самостійно, описуючи їх у внутрішньому нормативному документі - положенні про оплату праці. Ця система може бути як найпростішою, коли зарплата складається тільки з окладу, так і включати всі можливі складові.

Законодавство ніяк не обмежує можливості роботодавця при розробці системи заохочення працівника, вимагаючи тільки:

 • участі в цьому процесі членів трудового колективу;
 • недопущення погіршення умов оплати праці кожного конкретного працівника порівняно з трудовим законодавством в результаті виконання умов, включених у внутрішній нормативний акт (ст. 135 ТК РФ).

Зарплата в бюджетних установах

Формування системи оплати за працю в бюджетних установах підпорядковується правилам, встановленим ТК РФ. Однак оскільки на зарплату в даному випадку виділяються бюджетні кошти, ця система для ГУП і МУП регулюється на урядовому рівні з дотриманням вимоги про участь у цьому представників трудового колективу (профспілок) і роботодавців (ст. 135 ТК РФ).

З представників вищих органів даних 3 сторін щорічно формується комісія, метою якої є системна розробка документів, спрямованих на створення єдиного для всіх рівнів бюджету підходу до оплати праці в бюджетних установах. На 2017 рік тристороння комісія затвердила Єдині рекомендації по встановленню на федеральному, регіональному і місцевому рівнях систем оплати праці працівників державних і муніципальних установ на 2017 рік (рішення Російської тристоронньої комісії з регулювання соціально-трудових відносин від 23.12.2016, протокол № 11), ознайомитися з якими ви можете за посиланням.

Останні кілька років комісія зайнята розвитком положень нової системи оплати за працю в ГУП і МУП, введеної постановою Уряду РФ від 05.08.2008 № 583. Нова система, зокрема, враховує можливість істотного збільшення доходу за рахунок стимулюючих доплат.

Види стимулюючих виплат, можливих в бюджетних установах, встановлені в наказі Міністерства охорони здоров'я РФ від 29.12.2007 № 818:

 • доплати за безперервність стажу і вислугу років;
 • премії, пов'язані з результатами роботи;
 • заохочення за інтенсивну працю і будь-які досягнення в роботі;
 • доплати за якість праці.

Якщо для перших 2 видів виплат, які мають або можуть мати кількісну прив'язку, може бути досить наявності положення про преміювання, то другі 2 види (якісні) вимагають розробки спеціальної системи оцінки і, відповідно, окремого документа. Цей спеціальний документ може являти собою єдиний нормативний акт, який би правила нарахування всіх можливих видів стимулюючих виплат.

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

Сенсом системи стимулювання за якісні досягнення є підвищення:

 • зацікавленості кожного працівника в збільшенні власного вкладу в діяльність установи;
 • якості роботи установи в цілому.

В основу системи оцінки показників якості, інтенсивності і досягнень повинні бути закладені:

 • розробка їх переліку;
 • створення кількісної системи їх оцінки;
 • розробка алгоритму їх обліку в загальній сумі зарплати.

Обов'язковими умовами системи є:

 • наявність у працівника чіткого розуміння своїх трудових обов'язків і тих критеріїв, які вплинуть на оцінку ефективності їх виконання;
 • вплив вкладу конкретного працівника на підсумки роботи установи в цілому;
 • абсолютна зрозумілість і прозорість критеріїв якісної оцінки.

З огляду на різноманітність сфер діяльності бюджетних установ, законодавець дає їм більшу самостійність в розробці власних систем заохочення. Однак при їх створенні потрібно керуватися не тільки єдиними рекомендаціями 3-сторонньої комісії з регулювання трудових відносин, а й законодавчими актами регіонів і галузевими методичними розробками з даного питання.

Всі складові розробленої бюджетною установою системи заохочення за якісні досягнення відображаються в спеціальному внутрішньому нормативному акті - положенні про стимулюючі виплати.

Наказом Мінпраці РФ від 26.04.2013 № 167н рекомендовано вказувати оціночні критерії, що відносяться до кожного конкретного працівника, безпосередньо в трудовому договорі (ефективному контракті) з ним. Якщо давно працює співробітник переводиться на нову систему оплати праці, це може бути відображено в додатковій угоді до трудового договору.

В процесі оцінки результатів праці кожного працівника враховується думка:

 • самого працівника;
 • профспілкової організації;
 • керівників безпосередньо працівника і установи в цілому.

Результати цієї оцінки відображаються в спеціальному оціночному листі, формованому по кожному працівнику за відповідний період.

Внесок керівника бюджетної установи в його роботу оцінює вищестоящий орган, в якому для цих цілей розробляється своє положення про стимулювання. Типова форма трудового договору з керівником бюджетної установи, в якій передбачено, зокрема, місце для вказівки переліку критеріїв стимулюючих доплат до його зарплати, наведена в постанові Уряду РФ від 12.04.2013 № 329.

Особливості стимулювання педагогічних працівників

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

Система-2017 стимулюючих виплат вчителям і вихователям базується на методичних рекомендаціях, затверджених Міносвіти РФ (лист від 20.06.2013 № АП-1073/02). Ці рекомендації розроблені на основі розпорядження Уряду РФ від 26.11.2012 № 2190-р, наказу Мінпраці РФ від 13.05.2013 № 202, листи Мінпраці РФ від 13.06.2013 № 14-1 / 10 / 2-3236 та призначені для бюджетних установ, які працюють за програмами освіти:

 • дошкільного;
 • загального;
 • початкової та середньої професійної.

У рекомендаціях Міністерства освіти та науки РФ регіонах при розробці критеріїв для стимулюючих виплат вчителям і обробці результатів їх оцінки пропонується забезпечити:

 • залучення до процесу представників регіональних організацій, які є керуючими в сфері освіти, трудових колективів і профспілкових органів;
 • загальнодоступність критеріїв оцінки;
 • розміщення в інтернеті результатів оцінки праці керівників освітніх організацій і педагогів.

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

У рекомендаціях Міністерства освіти та науки РФ передбачені наступні напрямки оцінки праці керівників:

 • дотримання установою вимог законодавства;
 • взаємодія з органами державно-громадського управління;
 • відповідність якості послуг, що надаються запитам їх споживачів;
 • доступність інформації про заснування;
 • наявність додаткових культурних і соціальних проектів;
 • збільшення числа молодих педагогів;
 • виявлення обдарованих дітей і робота з ними;
 • наявність оздоровчих програм;
 • організація спортивної роботи;
 • наявність програм додаткової освіти.

Для установ загальної та професійної освіти додатково значимі:

 • профілактика правопорушень;
 • можливість навчання за індивідуальними планами;
 • позитивна динаміка результатів перевірки рівня підготовки;
 • результати атестації установи.

Для керівників загальноосвітніх установ також будуть важливі:

 • проведення заходів з профорієнтації та попередній підготовці за обраним профілем;
 • відсоток вибуття учнів;
 • результати здачі ЄДІ випускниками закладу в порівнянні з даними по країні.

Стимулюючі виплати вчителям і вихователям ДНЗ

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

В якості критеріїв стимульованих виплат - 2017 вчителям і вихователям дошкільних освітніх установ (ДОУ) в рекомендаціях Міністерства освіти та науки РФ наведені такі:

 • наявність додаткових проектів, які розширюють кругозір дітей;
 • відстеження особливих досягнень підопічних;
 • взаємодія з батьками;
 • внесення пропозицій щодо вдосконалення програми навчання;
 • організація і проведення оздоровчих заходів;
 • робота з дітьми з неблагополучних сімей;
 • участь у створенні наочних освітніх елементів і ін.

Для установ загальної та професійної освіти додаткове значення матимуть:

 • позитивна динаміка результатів контролю отриманих знань;
 • участь у спільних проектах установи.

Для педагогів загальноосвітніх установ як критерій додатково зазначено участь у зовнішніх заходах, пов'язаних з демонстрацією рівня підготовки учнів.

Розмір виплати формується на підставі бальної системи. У кожного педагога є оціночний лист, де фіксується виконання педагогом вимог критерію. Реалізація заходів в рамках кожного критерію додає педагогу бали.

В кінцевому рахунку стимулююча доплата кожного педпрацівника визначається шляхом підсумовування зароблених балів і множення вартості одного бала на їх кількість. Вартість бала визначається як результат ділення фонду оплати праці, виділеного на стимулюючу частина, на кількість балів, набраних усіма педпрацівниками установи.

Інформація про результати діяльності керівників освітніх організацій і педагогічних працівників відповідно до затвердженого переліку показників ефективності повинна бути розміщена у відкритому доступі на сайтах освітніх організацій в інтернеті.

Стимулюючі доплати, включені в систему оплати праці педагогічних працівників бюджетних установ, не тільки дозволяють збільшити дохід педагогів, а й сприяють зростанню ефективності їх роботи і поліпшення показників установи в цілому.

Дізнавайтесь першими про важливі податкові зміни

Є питання? Отримайте швидкі відповіді на нашому форумі!

Стимулюючі виплати працівникам в 2017 році: Докладний аналіз поняття

Стимулюючі виплати працівникам дозволяє кожному співробітникові підвищити свій дохід. Для цього потрібно відповідати певним критеріям і виконувати весь обсяг необхідної роботи.

Дорогі читачі! Стаття розповідає про типові способи вирішення юридичних питань, але кожен випадок індивідуальний. Якщо ви хочете дізнатися, як вирішити саме Вашу проблему - звертайтеся до консультанта:

Виплати стимулюючого характеру - це матеріальне заохочення працівникам навчальних та медичних закладів.

В даний момент, заробітна плата даних фахівців залишає бажати кращого, тому для стимулювання бажання працювати, згідно з постановою про стимулюючі виплати працівника, почали виплачувати преміальні за певні заслуги.

На підставі бюджетних коштів, які були отримані в ході здійснення трудової діяльності певним працівником, що формують свій дохід, виплачуються також стимулюючі виплати, передбачені Трудовим Кодексом Російської Федерації:

 • премії
 • винагороди
 • Мінімальні доплати або одноразові надбавки

Премії можуть нараховуватися як декількох виплат. Так передбачається оплата премії, як складова частина зарплати щомісяця.

Така премія вважається кожен місяць і враховується в ході розрахунку середнього заробітку. Дана виплата передбачається в контракті між працівником і роботодавцем (наприклад, в трудовому договорі з генеральним директором ТОВ).

Окремо для кожного фахівця визначається розмір, періодичність та умови отримання премії.

Також існують одноразові премії, які розглядаються і нараховуються за якісь послуги і досягнення, отримані в ході здійснення трудової діяльності. Всі критерії і розмір цієї виплати визначається роботодавцем і не заноситься в договір.

важливо: одноразові преміальні є необов'язковою виплатою і може бути нарахована тільки на підставі бажання роботодавця, також як і написання листа-подяки. Також вони не розглядаються судом для вирішення суперечок між двома особами.

Винагороди також поділяються на кілька видів. Згідно ТК РФ, ст. 135 може бути нараховано винагороду в кінці року в якості 13 зарплати.

Така виплата буде частиною основного заробітку працівника. Вони можуть регулюватися і нараховуватися однаково для кожного працівника або розглядатися окремо для кожного фахівця.

Другий вид винагород - це виплати конкретного фахівця за вислугу років. Являє собою надбавку до щомісячної зарплати або до щорічного розрахунку з \ п. Розрахунок винагород визначається на підставі ставки і середнього окладу.

Згідно із законодавством, працівнику нараховується виплата за досягнення звання, категорії, посади і т. Д.

Тільки на розсуд роботодавця може бути нарахована надбавка до заробітної плати за професіоналізм, наданий фахівцем в ході здійснення трудової діяльності.

Для таких виплат не потрібно положення про стимулюючі виплати, оскільки вони завіряються розпорядженням керівництва підприємства.

Стимулюючі виплати вчителям

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

Діюча система оплати складається з двох частин: базової, яка забезпечує щомісячну і є гарантованою з \ п, розмір якої регулюється договором; стимулюючої, яка може змінюватися або зовсім не виплачуватися.

Метою стимулюючих надбавок є підвищення мотивації до роботи. Адже розмір преміальних залежить від обсягу і якості виконаних робіт. Рішенням комісії від 25 грудня 2014 року, протокол №12 було вирішено таке рішення:

Розмір окладу, ставки з \ п в освітніх установах становили не менше 70% відсотків або 60%, в залежності від типу закладу (вища, середня освіта).

Ким регулюється встановлення розміру виплат

ТК РФ ст. 144 інформує про те, що роботодавець має право самостійно встановлювати розмір і систему нарахувань, але при цьому враховувати думки і рішення представницького комітету.

Рішення застосовують тільки в рамках представників комітету, які здійснюють управління у сфері освіти. Інформація про результати засідання повинна бути відкритою і врахована в документації установи.

За що може бути нарахована доплата?

Основні критерії, які є підставою для нарахування надбавок до з \ п співробітника навчального закладу:

 • Залучення навчальний заклад вчителів початкових класів.
 • Постійне підвищення кваліфікації з періодичністю не більше 3 років.
 • Позакласна робота з дітьми, які потребують особливої ​​уваги та контролю.
 • Розробка індивідуальних планів роботи і методів піднесення матеріалу.
 • Організація додаткової освіти в школі - уроки, гуртки, секції.
 • Підготовка дітей дошкільного віку.
 • Вжиття необхідних заходів, що збільшують успішність учнів.
 • Зведення до мінімуму відсоток відрахованих учнів.
 • Оцінки за моніторинг знань і незалежних тестувань.
 • Підготовка учнів до ЄДІ

Щоб враховувати кожен критерій, у кожного вчителя є індивідуальний оціночний лист, який призначений для оцінки роботи.

Виходячи з можливостей конкретного навчального закладу, встановлюється вартість одного заробленого балу.

Особливий процес нарахування мають працівники дошкільних навчальних закладів. Так, всі фахівці розподіляють між собою відповідно до своїми досягненнями, 60% від всього обсягу преміальних, а 40% розподіляються між іншими штатами співробітників.

Винагороди регулюються окремо кожною установою. Так, в школі №5 сума преміальних може бути 1000р., А ось за ті ж досягнення в школі №45 ваша доплата скласти 500р.

Це пов'язано з тим, що в кожній установі різні можливості і обсяги бюджету, а також по-різному оцінюються досягнення.

Обумовлюється це питання в рамках внутрішкільного комітету, проте останнє слово завжди залишається за роботодавцем, який має право вносити зміни або кардинально змінювати умови і розмір.

Щоб розподілити виділений обсяг коштів на оплату винагород між працівниками, як правило, роботодавці використовують бальну системи розрахунку.

Підставою і головним фактором для розподілу даної виплати служить оціночний лист кожного працівника, в якому міститься вся інформація про результати роботи.

Підсумкова сума розраховується на підставі наступних показників:

 • Підсумовуються всі бали, отримані в ході діяльності кожного педагога окремо.
 • Визначається вартість одного балу виходячи з матеріальних можливостей кожної установи.
 • Вартість одного бала х к-ть всіх набраних балів.

Виплати можуть бути встановлені для оплати кожен місяць, рік, чверть, в залежності від бажання роботодавця.

Стимулюючі виплати медичним працівникам

Медицина є важливою частиною в житті людей. Щоб дана діяльність здійснювалася на належному рівні, необхідно залучення висококваліфікованих фахівців.

Для цього потрібно створити вигідні умови для роботи, наприклад, підвищити з \ п. Це можна зробити за допомогою нарахування додаткових виплат.

Кожен фахівець повинен розуміти, що розмір його доходу буде повністю залежати від його старань і ставлення до виконання своїх обов'язків.

Відповідно до наказу від 29 грудня 2007р. №818 для працівників медичних установ встановлено такі стимулюючі виплати:

 • Надбавки до основного заробітку за відмінний результат, отриманий в ході здійснення трудової діяльності.
 • За якість виконання своєї роботи.
 • Преміальні за певний період, нараховані за фактичні досягнення.

Група осіб, для яких виплати не передбачаються

Люби види заохочень не підлягають до виплат таким особам:

 1. Співробітники проекту «Здоров'я», що діє на регіональному рівні.
 2. Завідувачам відділень, за винятком тих випадків, коли вони виконують функції лікарів-фахівців.
 3. Працівникам, яким вже нараховуються додаткові виплати за високотехнологічні досягнення.

Стимулюючі виплати медичним працівникам регулюються постановою уряду РФ №60. У документі міститься загальна інформація щодо нарахувань доплат.

Критерії, за якими оцінюється діяльність лікаря або будь-якого іншого медіціонского працівника, регулюються Наказом Міністерства охорони здоров'я РФ №145н.

Так, для оцінки роботи фахівця з вищою мед. освіту, враховуються такі критерії:

 • Кількість захворювань, які були виявлені на ранній стадії розвитку.
 • Кількість хвороб, виявлених на більш пізніх стадіях і вимагають невідкладного лікування.
 • Розбіжності в діагнозах між стаціонарним висновком і клінічним.
 • Ускладнення під час операцій або інших мед. процедурах, які занесені в документацію.
 • Випадки, коли пацієнтові була надана несвоєчасна допомога, що призвело до погіршення здоров'я.
 • Якість оформлення та ведення документації.
 • Скарги на лікаря від клієнтів медичних установ.

Щоб доплата була максимально високою, необхідно дотримуватися всіх правил і рекомендацій до проведення оглядів, операцій і процедур, передбачених тим медичним закладом, в якому працює фахівець.

Надбавки до основного заробітку нараховуються в кінці кожного місяця. Переважно, все стимулюючі виплати відбуваються за рахунок медичного страхування. Тому, по суті, отримати преміальні можуть тільки ті, хто бере участь в даній програмі.

Розмір виплати щомісяця розраховується окремо, так впливають три фактори:

 1. Середня з \ п.
 2. Обсяг роботи, виконаний за певний термін.
 3. Якість роботи, що оцінюється відповідно до встановлених критеріїв.

Комісія, яка розглядає рішення про нарахування преміальних, складається з наступних осіб:

Оцінювання роботи відбувається за рахунок нарахувань балів і коефіцієнту. Всі показники встановлюються кожним мед. установою окремо.

Приклад нарахування надбавки

Для прикладу, візьмемо лікаря-терапевта, заробітна плата якого становить 30 тис. Рублів.

Необхідно у відповідність нормативним актам установи розрахувати коефіцієнт, від якого залежить розмір виплати. Ми візьмемо можливий показник - 0,2. Звідси маємо наступне:

30 х 0,2 = 6 тис. Рублів.

Передбачається ще одна виплата - 5 тис. Рублів - за те, що лікар виконує весь свій місячний норматив. У підсумку в кінці місяця його дохід становить: 30 + 6 + 5 = 41 тис. Рублів.

Звичайно, дана сума може змінюватися в залежності від зміни інших факторів. Даний приклад є лише візуальним, щоб допомогти вам уявити систему нарахування надбавок. Медичні установи можуть змінювати умови і показники нарахувань.

Наприклад, співробітник медичного закладу протягом 5 років отримував доплату за участь в проекті «Здоров'я», але ось з недавнього часу надходження виплат припинилося. З чим це може бути пов'язано?

Вся справа в тому, що виплати - необов'язковий платіж, який може бути скасований роботодавцем. До того ж, преміальні призначаються тільки за дотримання низки критеріїв.

Але крім цього, мед. працівники, які беруть участь в проекті, не мають права на отримання стимулюючих виплат.

Як бачимо з цієї ситуації, працівник може дотримуватися всіх умов, однак через участь в проекті, виписка додаткових коштів не передбачається.

Залишилися питання? Дізнайтеся, як вирішити саме Вашу проблему - зателефонуйте прямо зараз:

Наступне питання директорів навчальних закладів - чи мають вони право самостійно регулювати виплати своїм працівникам?

Тут двояка ситуація. По-перше, директор зобов'язаний прислухатися до рішення комісії і враховувати її рішення. Але по-друге, остаточне рішення за роботодавцем.

ОТРИМАЙТЕ АБСОЛЮТНО БЕЗКОШТОВНО ВІДПОВІДЬ ЕКСПЕРТА-ЮРИСТА ЗА 5 МІН

Однак, якщо застосовується якісь радикальні рішення - скасування винагороди, зниження відсотка - ці дії повинні бути підкріплені аргументами і внесені в документацію навчального закладу.

Прибутковий податок: Докладний аналіз і ставка в 2017 році

Податкове планування організації: Докладний аналіз видів, методів і етапів

Податок на дивіденди в 2017 році: Правила розрахунку та виплати

Вихід із засновників ТОВ: Докладний алгоритм процедури у 2017 році

Кредитна карта терміново (без перевірки кредитної історії) в 2017 році: Докладний алгоритм отримання в банках і МФО

Місцеві податки в 2017 році - Повний експертний аналіз

«ПОЛОЖЕННЯ« Про стимулюючих виплат на 2016-2017 навчальний рік по МКОУ ВСОШ № 4 »На підставі закону України« Про освіту в Російській Федерації »,. »

«Про стимулюючих виплат на 2016-2017 навчальний рік

по МКОУ ВСОШ № 4 »

На підставі закону України «Про освіту в Російській Федерації», постанови

Адміністрації Томської області від 17 серпня 2009 року № 137а «Про затвердження Положення про

системі оплати праці працівників обласних державних установ, що знаходяться в

веденні Департаменту загальної освіти Томської області та про внесення змін до

постанову Адміністрації Томської області від 27.04.2009 № 80а », постанови адміністрації Томської області від 30 вересня 2011 N 299а« Про внесення змін до Постанови Адміністрації Томської області від 17.08.2009 N 137А », постанови адміністрації міста Томська від 30.09.2009 р .№ 933 «про затвердження Положення про систему оплати праці працівників муніципальних освітніх установ, підвідомчих департаменту освіти адміністрації міста Томська», постанови адміністрації міста Томська від 19.11.2010 № 1243 «про затвердження Положення про систему оплати праці керівників, їх заступників і головних бухгалтерів муніципальних установ, щодо яких функції і повноваження засновника виконує департамент освіти адміністрації Міста Томська », постанови адміністрації міста Томська від 20.06.2013 № 632« Про внесення змін до Положення про систему оплати праці працівників муніципальних освітніх установ, щодо яких функції і повноваження засновника виконує департамент освіти адміністрації Міста Томська, затверджене постановою адміністрації г орода Томська від 30.

встановлюються стимулюючі доплати і надбавки з метою з метою підвищення зацікавленості працівників у результатах їх діяльності.

Стимулюючі виплати включають в себе:

Надбавки (в т.ч персональні);

Премії за підсумками роботи за місяць, квартал, півріччя, рік в залежності від виконання показників оцінки якості роботи;

Премії до ювілейних дат і в зв'язку з державними і професійними святами;

Премії за виконання особливо важливих і термінових робіт.

1. Щомісячна надбавка стимулюючого характеру в розмірі 300 рублів встановлюється:

- працівникам, які мають учную ступінь кандидата наук за профілем освітньої установи або педагогічної діяльності (дисциплін);

- керівним працівникам і спеціалістам освітніх установ, які мають почтние звання "Народний учитель", "Заслужений вчитель" і "Заслужений викладач" СРСР, Російської Федерації та союзних республік, що входили до складу СРСР.

Щомісячна надбавка стимулюючого характеру за учную ступінь встановлюється після прийняття рішення Вищим атестаційним комітетом Російської Федерації про видачу відповідного диплома і виплачується з дати прийняття дисертаційним радою рішення про присудження учной ступеня.

Щомісячна надбавка стимулюючого характеру за учную ступінь виплачується за основною посадою.

Бібліотечним працівникам установ встановлюється щомісячна надбавка за 2.

підсумований стаж роботи в бібліотеці відповідно до Постанови Мера міста Томська від 24 липня 2001 N 455 «Про затвердження Положення« Про обчислення і порядок призначення щомісячних надбавок до посадового окладу за підсумований стаж роботи в бібліотеках міста ».

Педагогічним працівникам школи встановлюється за виконання функцій класного 3.

керівника щомісячну винагороду в розмірі 1000 рублів за виконання функцій класного керівника в класах (класах-комплектах) з наповнюваністю 25 чоловік. Для класів (класів-комплектів) з наповнюваністю менше встановленої наповнюваності розмір винагороди зменшується пропорційно чисельності учнів.

Для класів (класів-комплектів) наповнюваністю більше 25 осіб розмір винагороди збільшується пропорційно чисельності учнів.

Педагогічним працівникам освітніх установ встановлюється щомісячна надбавка до посадового окладу з дня присвоєння кваліфікаційної категорії в наступному розмірі:

- за першу категорію - 1350 рублів,

- за вищу категорію -2025 рублів.

Педагогічним працівникам, які мають другу кваліфікаційну категорію, щомісячна надбавка до посадового окладу в розмірі 825 рублів виплачується до моменту закінчення терміну дії кваліфікаційної категорії.

Нарахування та виплата щомісячної надбавки здійснюються за основним місцем роботи.

Педагогічним працівникам, яким встановлена ​​тривалість робочого часу нижче норми годин педагогічної роботи, встановленої за ставку заробітної плати, щомісячні надбавки призначаються пропорційно відпрацьованому часу.

Педагогічним працівникам, яким встановлена ​​тривалість робочого часу вище норми годин педагогічної роботи, встановленої за ставку заробітної плати, щомісячна надбавка призначається за норму годин педагогічної роботи, встановленої за ставку заробітної плати.

Щомісячна надбавка призначається на термін дії кваліфікаційної категорії. У разі продовження дії кваліфікаційної категорії щомісячна надбавка зберігається, за винятком випадку, встановленого абзацом п'ятим цього пункту.

Встановлюється щомісячна персональна надбавка стимулюючого характеру в розмірі 4.

33 відсотків від посадового окладу для працівників, що заміщають посади, пов'язані з ПКГ посад педагогічних працівників, утвержднной наказом Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації від 05.05.2008 № 216н «Про затвердження професійних кваліфікаційних груп посад працівників освіти», в установах, що реалізують основні загальноосвітні програми дошкільної, початкової загальної, основної загальної, середньої (повної) загальної освіти, додаткові загальноосвітні програми ».

Працівникам установ (за винятком керівника і його заступників) може 5.

встановлюватися щомісячна персональна надбавка стимулюючого характеру з учтом рівня професійної підготовленості, складності, важливості виконуваної роботи, ступеня самостійності і відповідальності при виконанні поставлених завдань, стажу роботи в установі та інших факторів в межах забезпечення фінансовими засобами.

Працівникам вечірніх (змінних) шкіл при виправно-трудових установах за безперервний стаж роботи встановлюються стимулюючі надбавки згідно з додатком 8 до наказу департаменту освіти від 31.08.2009 року № 782 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо встановлення системи оплати праці в установах, підвідомчих департаменту освіти адміністрації міста Томська ».

Працівникам вечірньої (змінної) школи при виправно-трудовій установі за безперервний стаж роботи встановлюються стимулюючі надбавки в залежності від стажу роботи та кваліфікації відповідно постановою адміністрації міста Томська від 30.09.2009г. № 933 «Про затвердження Положення про систему оплати праці працівників муніципальних освітніх установ, підвідомчих департаменту освіти адміністрації міста Томська».

Щомісячна надбавка за стаж роботи (вислугу років) виплачується за основною посадою за основним місцем роботи.

Педагогічним працівникам, яким встановлена ​​тривалість робочого часу нижче норми годин педагогічної роботи, встановленої за ставку заробітної плати, щомісячні надбавки за стаж роботи (вислугу років) встановлюються пропорційно відпрацьованому часу.

Стимулюючі надбавки встановлюються на конкретний період часу (місяць, квартал, півріччя, рік), виплати проводяться щомісяця.

З метою посилення матеріальної зацікавленості в підвищенні ефективності 7.

діяльності установи, рівня заробітної плати, а також якості роботи заступників керівника, їм виплачуються:

- щомісячна премія за підсумками роботи за календарний місяць, квартал, півріччя і календарний рік;

Премія заступникам керівника школи встановлюється наказом директора школи.

Працівникам школи можуть встановлюватися наступні цільові премії:

Премія працівникам школи з даного пункту Положення встановлюється наказом директора школи за погодженням з профспілковим (трудовим) комітетом.

Працівникам школи за сумлінне виконання функцій чергового вчителя за підсумками 9.

кожного місяця може виплачуватися стимулююча доплата з расчта 450 руб. за одну чергову зміну.

а) грошова сума, що виділяється на Напрямки, ділиться на загальну кількість балів, набраних всіма працівниками за даним Напрямку. Виходячи з цього, визначається вартість одного бала в рублях. Після чого, для кожного конкретного працівника кількість набраних ним балів множиться на вартість одного бала в даному Напрямку. В результаті визначається конкретний розмір стимулюючої премії працівника в даному Напрямку.

б) зміст кожного виду роботи в Напрямках може бути оцінений в наступних балах: 0, 1, 2, 3.

в) результатом роботи комісії з нагородження преміями є пропозиції про преміювання працівників за кожним їх Напрямів, які надходять для затвердження Керуючим радою школи.

15. Директор на підставі рішення Керуючої ради видає відповідний наказ про встановлення стимулюючих премій і виплат працівникам школи за погодженням з виборним профспілковим органом.

16. У разі преміювання директора школи за результатами роботи як вчителя відповідного предмета в Департамент освіти Адміністрації міста Томська надається витяг з протоколу засідання шкільної комісії з премій як підстава для видання відповідного наказу Департаменту освіти про преміювання директора за педагогічну роботу.

17. Стимулюючі виплати за результатами професійної діяльності можуть бути скасовані або зменшені при наступних обставинах:

У разі порушення працівником трудової дисципліни або правил внутрішнього трудового розпорядку;

порушення санітарно-епідеміологічного режиму, правил техніки безпеки та пожежної безпеки, інструкцій з охорони праці та здоров'я;

за халатне ставлення до збереження матеріально-технічної бази і нанесення матеріального збитку внаслідок цих дій.

18. Матеріальна допомога працівникам установи виявляється наказом директора згідно з поданою працівником заяви, за погодженням з профспілковим (трудовим) комітетом.

Умови надання матеріальної допомоги:

Для лікування або поправки здоров'я після перенеснного або а) 6000 руб.

б) У зв'язку з похованням близьких родичів, у разі смерті 10000 руб.

працівника матеріальна допомога може бути надана членам сім'ї

в) У зв'язку з псуванням або втратою майна внаслідок пожежі, стихійного 10000 руб.

лиха, пограбування або крадіжки

г) Надання матеріальної допомоги:

-в зв'язку вступом у шлюб 6000 руб.

- в зв'язку народженням ребнка 6000 руб.

д) У зв'язку з відходом на пенсію 10000 руб.

е) На відшкодування витрат, пов'язаних з підвищенням кваліфікації згідно пред'явленої вартості курсів, конференцій, оплати дороги).

Директор школи за погодженням з профспілковим комітетом і Керуючим радою іздат відповідний розпорядчий документ про встановлення стимулюючих, преміальних надбавок та матеріальної допомоги працівникам школи.

Довідково-консультаційний центр по компенсаціях і посібниками. Безкоштовна консультація онлайн

Стимулююча виплата педагогічним працівникам у 2018 році

Чинний порядок оплати праці педагогів наказує розрізняти дві складові частини їх заробітної плати: базову (фіксовану, незалежну ні інших факторів крім відпрацювання кількості годин і кваліфікації) і стимулюючу (мінливу в залежності від показників роботи). Стимулююча виплата педагогічним працівникам нараховується з метою спонукання викладачів до більш плідної діяльності. Ця надбавка до окладу дозволяє зменшити кількість звільнень, залучити висококваліфікованого педагога, заохотити найбільш досвідчених і цінних співробітників.

Що являє собою стимулююча виплата педагогічним працівникам

Російська тристороння комісія затвердила Єдині рекомендації щодо нарахування заробітної плати викладачам ДОУ, шкіл, ВНЗ і інших навчальних закладів, згідно з яким базова частина окладу становить 65-70% від загальної суми зарплати, тоді як решта 30-35% припадають на стимулюючу надбавку.

Стимулююча виплата є грошовою надбавкою окремим педагогічним працівникам, покликаної нагородити їх за працьовитість, досягнення успіхів у роботі. Список конкретних досягнень, за які покладається виплата, прописується в трудовому контракті або законі.

Оскільки зарплати вчителів, вихователів і викладачів не є високою, мало хто з випускників шкіл мріє працювати в сфері освіти, хіба що до викладацького праці лежить серце. У той же самий час країні потрібні кваліфіковані фахівці, здатні якісно навчити майбутніх російських працівників, а тому розгляд питання додаткового стимулювання педагогів стало вкрай необхідним.

Законопроекти, спрямовані на підвищення зарплат вчителям, розглядаються урядом регулярно, але бюджет країни не дозволяє прийняти будь-яких кардинальних заходів на цей рахунок, а існуюча стимулююча виплата педагогічним працівникам не впливає на випускників педагогічних навчальних закладів - маленькі її розміри не здаються привабливими.

Стимулююча виплата педагогічним працівникам нараховується викладачам:

 • за вислугу років;
 • за підсумками викладацької діяльності;
 • за безперервний трудовий стаж;
 • за високу якість виконаної роботи;
 • за відмінні результати праці;
 • за інтенсивність роботи та старанність.

Раніше працівники бюджетної сфери не отримували стимулюючих виплат - таке право було їм дано з 2008 року, тоді як система грошового заохочення у вигляді виплати надбавок, премій та доплат до зарплат давно практикувалася в комерційних підприємствах.

Ви можете отримати відповідь на своє питання зателефонувавши за номерами ⇓

Москва, Московська область телефонуйте: +7 (499) 703-47-98

Санкт-Петербург, Ленінградська область телефонуйте: +7 (812) 309-13-76

На яких умовах виплачується стимулююча виплата педагогічним працівникам

Критерії відбору вчителів, гідних стимулюючих виплат, затверджуються всередині кожного освітнього закладу керівництвом на підставі вимог ТК РФ і прописуються у внутрішніх нормативних актах.

Як показав досвід, викладачі по-різному тлумачать поняття якісної і сумлінної праці, а тому по можливості необхідно більш чітко визначати умови отримання заохочують виплат.

Вчителям ставляться такі вимоги:

 1. Безперервний розвиток професійних навичок і особистісних якостей, проходження курсів підвищення кваліфікації не рідше 1 разу на 3 роки.
 2. Запрошення на роботу молодих фахівців сфери освіти.
 3. Проведення заходів з метою підвищення успішності учнів.
 4. Організація зайнятості учнів в освітній сфері, наприклад, оформлення виставки малюнків, музею, кабінету.
 5. Трудова діяльність з талановитими учнями.
 6. Трудова діяльність з дітьми з неблагополучної сім'ї.
 7. Організація оздоровчих заходів і спортивних змагань.
 8. Робота над вдосконаленням, поліпшенням і доповненням навчальної базової програми.
 9. Пособництво в участі учнів в змаганнях, конкурсах, конференціях, олімпіадах та отриманні ними відмінних результатів.
 10. Організація різних заходів з метою залучення батьків учнів до життя школи і класу.
 11. Ретельний контроль за успіхами учнів в навчанні.
 12. Оцінка роботи учнів шляхом проведення перевірочних занять, атестацій, контрольних і самостійних робіт.
 13. Проведення екскурсій, соціальних і навчальних проектів.

До працівників ДНЗ та викладачам молодших і підготовчих класів також пред'являються певні вимоги. Оцінюється ефективність організації різних гуртків, факультативів, кількість занять, самостійна розробка нових навчальних програм, робота з учнями. При цьому 60% коштів бюджету навчального закладу йде на виплати кваліфікованим викладачам, а решту 40% - іншим співробітникам.

Бібліотекарі також отримують право на стимулюючу виплату, і вони також повинні попрацювати, щоб її заробити:

 • активно формувати фонд бібліотеки;
 • зберігати і розвивати фонд;
 • працювати з читачами;
 • підвищувати рівень свого професіоналізму;
 • вести довідково-бібліографічну роботу.

Чи виплачується керівникам ДНЗ та шкіл стимулююча виплата педагогічним працівникам

Умови отримання стимулюючих виплат адміністрацією навчальних закладів встановлюються Міністерством освіти і науки та є більш жорсткими, ніж ті, що пред'являються вчителям:

 • навчальний заклад має відрізнятися низькими показниками щодо відрахованих і вибулих учнів;
 • повинні спостерігатися високі оцінки по державних іспитів;
 • на роботу повинні прийматися молоді викладачі, керівництво повинно підтримувати їх;
 • повинні бути затверджені спеціальні програми для навчання талановитих дітей;
 • має бути висока якість навчання;
 • має бути якомога менше скарг від батьків учнів.

Оціночний лист - це документ, де прописуються критерії оцінки роботи викладачів, терміни виконання поставлених завдань. При цьому використовуються бальні системи оцінки.

Керівники освітніх установ користуються оцінними листом для визначення вчителів, яким будуть покладені стимулюючі виплати. У ньому присутні загальні положення, правила призначення заохочувальних виплат, переліки чітких завдань, за виконання яких педагог отримує бал. Якщо завдання, навпаки, не виконуються, бал буде знято. Тим, хто набере найбільшу кількість балів, і буде нарахована премія.

Як нараховується стимулююча виплата педагогічним працівникам

Щоб справедливо нараховувати заохочувальні надбавки вчителям, оцінний лист і розрахунки стимулюючих виплат передаються або профспілкової організації, або спеціально організованою комісії, очолюваної директором школи:

 1. Профспілка оцінює пропозицію керівництва про нарахування доплат відповідно до якості роботи викладача, коригує оціночний лист або приймає в первісному вигляді.
 2. Комісія на чолі з директором установи вивчає оціночний лист, аналізує об'єктивність розподілу стимулюючих виплат серед вчителів, підводить підсумки і виносить рішення про кількість балів, присуджених кожному педагогу.

Винесене комісією або профспілкою рішення є остаточним, тому директор підписує Наказ про нарахування певних виплат всім або тільки деяким викладачам.

Як розраховується стимулююча виплата педагогічним працівникам

Стимулююча виплата педагогічним працівникам може виплачуватися за підсумками місяця, чверті, семестру або навчального року, на розсуд директора установи.

Після того, як комісія або профспілкова організацій схвалить оціночний лист, розрахунок конкретних сум стимулюючих виплат проходить за наступною схемою:

 1. Виявляється загальна кількість зароблених педагогом балів.
 2. Розраховується вартість 1 бала - бюджет установи, виділений спеціально для нарахування заохочувальних доплат до зарплати, ділиться на число всіх балів, набраних всіма викладацьким складом.
 3. Отриману вартість 1 бала множать на число балів кожного викладача - це і буде розмір надбавки.

В якому розмірі виплачується стимулююча виплата педагогічним працівникам

Для обчислення суми стимулюючої доплати до окладу, застосовується оцінний лист - чим більше число завдань виконав викладач, тим більше балів він отримав, і, відповідно, тим більш значущу надбавку він отримає. Далі керівництво навчального закладу оцінює обсяги фінансів в бюджеті установи, і виходячи з цього нараховує вчителям премії.

Приклад розрахунку стимулюючої виплати вчителям

Школа виділила бюджет на нарахування вчителям стимулюючих виплат за підсумками навчального року в розмірі 30 000 рублів. Педагогічний склад школи складається з 25 викладачів. Профспілка затвердив оціночний лист, представлений директором школи, згідно з яким стимулююча виплата буде виплачена 5 вчителям за особливо видатні результати праці:

Учитель математики набрала 48 балів за розробку нового навчального плану, який позитивно вплинув на успішність учнів.

Учитель фізкультури набрав 30 балів за старанну роботу з учнями та проведення районних змагань, де п'ятеро його вихованців заробили призові місця.

Ще 3 педагоги набрали по 55 балів, регулярно організовуючи виставки, відвідування культурних заходів, залучаючи батьків до участі в житті школи, і вносячи корективи в навчальний план.

 1. Розрахуємо загальне число набраних викладачами балів: 55 х 3 + 48 + 30 = 243 балів.
 2. Обчислимо вартість одного бала: 30 000: 243 = 123 рубля 45 копійок.
 3. Здійснимо розрахунок стимулюючих виплат для кожного вчителя окремо:
  • учитель математики отримає: 48 х 123,45 = 5 925 рублів 60 копійок;
  • учитель фізкультури отримає: 30 х 123,45 = 3 703 рубля 50 копійок;
  • ще 3 педагоги отримають по: 55 х 123,45 =6 789 рублів 75 копійок.

Про формування зарплати вчителів з базової ставки, компенсаційних виплат і стимулюючих надбавок

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

Мантуровском району Курської області

Статут освітньої організації Завантажити

Ліцензія на здійснення освітньої діяльності Перегляд

Свідоцтво про державну акредитацію Перегляд

План фінансово - господарської діяльності:

План фінансово-господарської діяльності освітньої організації завантажити

Звіт про стан особового рахунку одержувача бюджетних коштів на 01.01.2017 р скачати

Звіт про фінансові результати діяльності на 01.01.2017 завантажити

Бюджетна кошторис головного розпорядника на 2017 рік скачати

Баланс головного розпорядника, одержувача бюджетних коштів на 01.01.2017 р (частина 1) завантажити

Баланс головного розпорядника, одержувача бюджетних коштів на 01.01.2017 р (частина 2) завантажити

Звіт про виконання бюджету головного розпорядника, одержувача бюджетних коштів, головного адміністратора, адміністратора джерела фінансування дефіциту бюджету, головного адміністратора, адміністратора доходів бюджету скачати

Звіт про фінансові результати діяльності завантажити

Локальні нормативні акти:

 • Правила внутрішнього розпорядку навчаються Завантажити
 • Правила внутрішнього трудового розпорядку Завантажити
 • Колективний договір Завантажити
 • Положення про прийом громадян в МОУ "Зарічна ЗОШ" скачати
 • Положення про режим занять МОУ "Зарічна ЗОШ" скачати
 • Положення про систему оцінок, форми і порядок проведення поточної і проміжної атестації скачати
 • Положення про безотметочной системі оцінювання курсу основи релігійних культур і світської етики в початковій школі скачати
 • Положення про порядок і підстави відрахування та поновлення навчаються початкової загальної і основної загальної освіти завантажити
 • Положення про порядок переведення учнів з однієї організації, що здійснює освітню діяльність за освітніми програмами початкової загальної, основної загальної освіти в інші організації .. скачати
 • Положення про порядок регламентації оформленні відносин Школи і учнів, і їх батьків (законних представників) скачати

Звіти про результати самообстеження

Звіт про результати самообстеження 2015 рік Перегляд

Звіт про результати самообстеження 2016 рік завантажити

Звіт про результати самообстеження 2017 рік завантажити

Звіт про результати самообстеження 2017 (календарний) скачати

Надання платних освітніх послуг:

2015 рік - платні освітні послуги школа не надає

2016 рік - платні освітні послуги школа не надає

2017 рік - платні освітні послуги школа не надає

Приписи органів, які здійснюють державний контроль (нагляд) у сфері освіти, звіти про виконання таких розпоряджень:

Муніципальне завдання на 2014 і плановий 2015 і 2016 р скачати

Паспорт доступності для інвалідів скачати

Паспорт доступності об'єкту соціальної інфраструктури (ОСІ) скачати

Анкета та акт обстеження ОСІ скачати

Положення про оплату праці працівників МОУ скачати

Положення про стимулюючі виплати до посадових окладів скачати

Акт готовності школи на 2016 - 2017 навчальний рік завантажити

Акт готовності школи на 2017 - 2018 навчальний рік завантажити

Наказ про зарахування обучаюшіхся в 1 клас (2016 рік) скачати

Наказ про зарахування обучаюшіхся в 1 клас (2017 рік) скачати

Наказ про формування 1 класу 2017 рік завантажити

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

Наказ №498-08 "Про затвердження локальних нормативних актів, про введення в дію Положень про систему оплати праці працівників МАОУ ЗОШ №25 м Томська"

Положення про систему оплати праці заступників директора МАОУ ЗОШ №25 м Томська, підвідомчій департаменту освіти адміністрації м Томська на 2017-2018 уч. рік

Положення про систему оплати праці працівників МАОУ ЗОШ №25 м Томська на 2017-2018 навчальний рік

Положення про виплати компенсаційного характеру працівникам МАОУ ЗОШ №25 м Томська на 2017-2018 навчальний рік

Положення про стимулюючі виплати працівникам МАОУ ЗОШ №25 м Томська на 2017-2018 навчальний рік

Положення про надання матеріальної допомоги працівникам МАОУ ЗОШ №25 м Томська на 2017-2018 навчальний рік

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

до Колективного договору

працівників МБУ ДО АР «ДМШ ст. Ольгинської »

________________ Петрова Н.С.

«____» __________ 20___ року

на загальних зборах трудового колективу

_________________ Є.Б. Кононова.

ПОЛОЖЕННЯ

про виплати стимулюючого характеру (преміювання)

і матеріальної допомоги співробітників

МБУ ДО АР «ДМШ ст. Ольгинської »

1. Загальні положення

 1. Це Положення встановлює порядок призначення і норми додаткової винагороди працівникам школи за зразкове і творче виконання трудових обов'язків, підвищення ефективності праці, розвиток творчої ініціативи, зростання професійної кваліфікації та управлінської майстерності адміністративного апарату, викладацького складу.

1.2. Це Положення розроблено відповідно до Трудового кодексу Російської Федерації, основами законодавства України про культуру, відповідно до постанови Адміністрації Аксайського району від 01.06.2012 року № 442 «Про систему оплати праці працівників муніципальних установ Аксайського району», постановою Адміністрації Аксайського району від 16.04 .2013г. № 272, 17.06.2013г. № 502 «Про внесення змін до постанови Адміністрації Аксайського району від 01.06.2012р. № 442 », постановою Адміністрації Аксайського району від 06.06.2013г. № 451 «Про програму поетапного вдосконалення системи оплати праці в муніципальних установах Аксайського району на 2013-2018 роки», постановою Адміністрації Аксайського району від 31.07.2013г. № 645 та з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників у підвищенні ефективності праці.

1.3. Положення про преміювання розробляється адміністрацією школи; обговорюється, приймається, коригується на зборах трудового колективу; затверджується директором.

1.4. Дане Положення поширюється на всіх працівників установи.

1.5. Преміальні виплати можуть здійснюватися за підсумками роботи за місяць, квартал, півріччя та рік в межах стимулюючої частини фонду оплати праці. Стимулювання якості праці працівників ґрунтується на показниках якості, які встановлюються локальним актом установи з урахуванням думки представницького органу працівників.

1.6. Преміальні виплати можуть носити разовий або періодичний характер. Максимальний період встановлення стимулюючих виплат - один рік. Розмір виплат працівникам школи, період дії цих виплат і список працівників, які отримують дані виплати, закріплюється наказом керівника установи з урахуванням думки представницького органу працівників.

1.7. Виплати стимулюючого характеру, розміри і умови їх здійснення встановлюються колективним договором, угодами, локальними нормативними актами відповідно до Переліку видів виплат стимулюючого характеру в межах фонду оплати праці.
ПЕРЕЛІК ВИДІВ ВИПЛАТ стимулюючого характеру

• Виплати за інтенсивність і високі результати роботи.
• Виплати за якість виконуваних робіт.
• Виплати за стаж безперервної роботи, вислугу років.
• Преміальні виплати за підсумками роботи.

1.8. Виплати стимулюючого характеру встановлюються працівникові з урахуванням критеріїв, що дозволяють оцінити результативність і якість його роботи, з урахуванням рекомендацій відповідних органів виконавчої влади.

1.9. При введенні нових систем оплати праці працівників бюджетних установ розміри і умови здійснення виплат стимулюючого характеру конкретизуються в трудових договорах працівників.

1.10. Премія за підсумками роботи за період (місяць, квартал, півріччя, рік) виплачується з метою заохочення працівників за загальні результати праці за підсумками роботи.
При преміювання враховуються:
• успішне і сумлінне виконання працівником своїх посадових обов'язків у відповідному періоді;
• ініціатива, творчість і застосування в роботі сучасних форм і методів організації праці;
• якісна підготовка і проведення заходів, пов'язаних зі статутною діяльністю установи;
• виконання дорученої роботи, пов'язаної із забезпеченням робочого процесу або статутної діяльності установи;
• якісна підготовка і своєчасна здача звітності;
• участь протягом місяця в виконанні важливих робіт і заходів.

Премія за підсумками роботи за період (місяць, квартал, півріччя, рік) виплачується в межах наявних коштів. Конкретний розмір премії може визначатися як у відсотках до окладу (посадового окладу), тарифної ставки працівника, так і в абсолютному розмірі. Максимальним розміром премія за підсумками роботи не обмежена.
При звільненні працівника за власним бажанням до закінчення календарного місяця працівник позбавляється права на отримання премії за підсумками роботи за місяць.

1.11. Премія за якість виконуваних робіт виплачується працівникам одноразово в розмірі до 5 окладів (посадових окладів) при:
• заохочення Президентом Російської Федерації, Урядом Російської Федерації, присвоєння почесних звань Російської Федерації і нагородження відзнаками Російської Федерації, нагородження орденами і медалями Російської Федерації;
• нагородження Почесною грамотою Міністерства культури Російської Федерації.
1.12. Премія за виконання особливо важливих і термінових робіт виплачується працівникам одноразово за підсумками виконання особливо важливих і термінових робіт з метою заохочення працівників за оперативність і якісний результат праці. Розмір премії може встановлюватися як в абсолютному значенні, так і в процентному відношенні до окладу (посадового окладу). Максимальним розміром премія за виконання особливо важливих робіт і проведення заходів не обмежена.
1.13. Премія за інтенсивність і високі результати роботи виплачується працівникам одноразово. При преміювання враховуються:
• інтенсивність і напруженість роботи;
• особливий режим роботи (пов'язаний із забезпеченням безаварійної, безвідмовної і безперебійної роботи інженерних і господарсько-експлуатаційних систем життєзабезпечення установи);
• організація та проведення заходів, спрямованих на підвищення авторитету і іміджу установи серед населення.
Розмір премії може встановлюватися як в абсолютному значенні, так і в процентному відношенні до окладу (посадового окладу). Максимальним розміром премія за виконання особливо важливих робіт і проведення заходів не обмежена.
Преміювання за інтенсивність і високі результати роботи не застосовується до працівників, яким встановлено стимулююча надбавка за інтенсивність і високі результати роботи.

1.14. Премії, передбачені цим Положенням, враховуються в складі середньої заробітної плати для обчислення пенсій, відпусток, допомоги по тимчасовій непрацездатності і т.д.

2. Порядок преміювання

2.1. Преміювання здійснюється за рішенням директора школи в межах бюджетних асигнувань на оплату праці працівників установи, а також коштів від підприємницької й інший що приносить дохід діяльності, спрямованих установою на оплату праці працівників:
• заступників керівника, головного бухгалтера та інших працівників, підлеглих керівникові - безпосередньо;

• преміювання керівників структурних підрозділів установи (завідувачів методичними відділами), педагогічному складу - проводиться за поданням заступника директора з НВР;

• інших працівників, зайнятих в структурних підрозділах установи, на підставі подання в міру підпорядкування.

2.2. Директор, на підставі подань, погоджених з головою профспілкового комітету, видає наказ про преміювання працівників школи.

3. Умови преміювання працівників установи

3.1. Премією є одноразова грошова винагорода, що виплачується працівникові або групі працівників за конкретні досягнення у трудовій діяльності.

3.2. Директор, за ефективне і якісне виконання своїх посадових обов'язків преміюється завідувачем відділом культури адміністрації Аксайського району.

3.3. Розмір виплат стимулюючого характеру працівникам школи може змінюватися і переглядатися щорічно в залежності від:

• фінансових можливостей;
• виконання основних планових показників;
• оцінки праці працівників.

3.4. Виплати стимулюючого характеру виплачуються на преміювання співробітників школи за результатами роботи за певний період (місяць, квартал, півріччя, рік), до професійних свят, ювілейних дат та іншими показниками.

3.5. Основною умовою преміювання є відсутність суттєвих зауважень щодо якості та своєчасності виконання кожного показника преміювання працівниками, а так само об'єктивність і достовірність наданої ними інформації.

3.6. До істотних зауважень відносяться порушення Статуту школи, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадової інструкції, колективного договору, інших локальних актів, за які працівник отримав стягнення протягом навчального року. У цьому випадку він виключається з числа премійованих за підсумками роботи на той преміальний період, в якому на нього було накладено стягнення. Якщо працівник отримав стягнення за несвоєчасно подані звіти, він не може отримати премію за даний показник, то це не виключає преміювання працівника за інші показники в цей же період.

3.7. Працівникам установи, які виконують роботу за сумісництвом, премія по резуль¬татам роботи виплачується пропорційно відпрацьованому часу. Працівникам установи, які суміщають обов'язки, премія за результатами роботи встановлюється за їх основній роботі.

3.8. Преміювання здійснюється на підставі встановлених показників за якісне, своєчасне та результативне виконання обов'язків і верхньої межі не має (але не більше встановленого фонду преміювання).

3.9. Підставою для нарахування премії є дані бухгалтерського обліку установи, накази директора установи і завідувача відділом культури.

3.10. У разі не якісного виконання співробітниками школи своїх посадових обов'язків або відсутність підвищених показників в роботі, прояв безініціативності, порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, ПБ, санітарно - гігієнічних вимог та ін. Виплати стимулюючого характеру не проводяться.

3.11. Розмір преміальних винагород встановлює директор школи з урахуванням уявлень, пропозицій Ради школи виходячи з наявних коштів.

4. Показники для визначення розмірів стимулюючих виплат
педагогічних працівників і концертмейстерів

4.1. Для педагогічних працівників виплати стимулюючого характеру (премії) розраховуються виходячи з посадового окладу з урахуванням підвищувального коефіцієнта за кваліфікацію при наявності кваліфікаційної категорії.

4.2. Розмір премії може встановлюватися як в процентному співвідношенні до посадового окладу (ставки заробітної плати), так і в абсолютному розмірі. Можливі преміальні виплати:
- за підсумками роботи (за місяць, квартал, півріччя, рік);
- разові премії (у зв'язку з професійними святами, святковими днями, ювілей-ними датами праці і життя).

Положення про стимулюючі виплати в школі на 2017 2018 навчальний рік

Розподіл стимулюючого фонду

1.За інтенсивність і високі результати роботи-використовувати оціночний лист

2.Повишающій коефіцієнт за кваліфікацію (за категорію)

3.Надбавка за якість виконуваних робіт (за звання, нагороди)

4. Підвищуючий коефіцієнт до посадового окладу за вислугу років

5. Виплати працівникам, зайнятим на важких роботах з шкідливими і (або) небезпечними і іншими особливими умовами праці (шкідливі умови праці, перераховані в додатку 2 до наказу Держкомосвіти СРСР від 20.08.90 р №579 .):

6. Преміальні виплати за підсумками роботи

Підстави для преміювання

% Премії від окладу

Якісна підготовка і проведення заходів, пов'язаних зі статутною діяльністю ОУ

Участь в протягом місяця у виконанні особливо важливих робіт і заходів

Якісне проведення відкритих уроків і класних годин

Якісне проведення районних методичних семінарів

Якісне проведення загальношкільних заходів

Ведення шкільної документації (протоколи педради, батьківського комітету)

Громадська робота (голова ПК)

Організація краєзнавчої, пошукової роботи учнів, екологічна робота з учнями; робота з розвитку громадянського виховання школярів у позанавчальній діяльності

Висока якість роботи в зв'язку з професійним святом

Впровадження нових педагогічних технологій і вміння оперативно приймати рішення по досягненню поставлених цілей

Робота з майбутніми першокласниками

Ефективна підготовка спортивних команд і індивідуальних учасників змагань різних рівнів

Розвиток творчих здібностей учнів, якісну підготовку учнів для участі в конкурсах різних рівнів

За перевищений обсяг праці і за терміновість виконання завдань

Участь в проведенні ремонтних робіт при підготовці ОУ до нового навчального року

Проведення інноваційної, експериментальної роботи

Проведення додаткових занять з обдарованими дітьми, підготовка призерів прметних олімпіад різного рівня

ПРИМІТКА: конкретний розмір премії може визначатися як в% до окладу, так і в абсолютному розмірі.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ І ЯКОСТІ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

9 + 1 =

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:


map