Наказ на відпустку щорічну оплачувану відпустку зразок

діловодство

Наказ на відпустку щорічну оплачувану відпустку зразок

Як оформити наказ про надання відпустки працівнику?

Право на щорічну оплачувану відпустку має кожен працівник, незалежно від форми власності підприємства, на якому він працює.

Відпустка є соціальною гарантією держави і регулюється статтями 114-128 Трудового кодексу.

Підставою для відпустки служить графік відпусток або ж заяву самого працівника, особливо, якщо мова йде про додаткові відпустки.

Для яких відпусток необхідний наказ?

Трудовим кодексом встановлено три види відпусток:

 • Основна щорічна оплачувана, надається раз в календарному році. Цей вид відпустки оплачується підприємством і становить 28 днів. При цьому якщо на період відпустки випадають святкові дні, то дата його закінчення змінюється на відповідну кількість днів. Право на основну щорічну відпустку мають всі працівники, а знову прийняті - після року роботи на підприємстві. Однак ж скористатися правом на відпочинок працівник може після закінчення шести місяців роботи або навіть раніше (за згодою з колективом). Просто кількість днів буде менше.
 • Додаткова відпустка. Додаткові відпустки можуть надавати різним категоріям працівників, наприклад, працюють на небезпечних виробництвах, студентам, які йдуть у відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами і т.д.
 • Без збереження заробітної плати. Його ще називають - відпустку без утримання, і він гарантує збереження робочого місця працівника, але не оплату. Така відпустка надається працівникові виключно з його ініціативи і за особистими обставинами.

Для всіх видів відпустки повинен складатися спеціальний документ, який легалізує відсутність співробітника на робочому місці - цим документом є наказ про надання відпустки працівнику.

Він складається кадровою службою, підписується керівництвом, з його змістом знайомиться сам працівник. Цей документ є обов'язковим для виконання всіма сторонами.

Складається наказ про відпустку заздалегідь, причому працівник повинен ознайомитися з ним під розпис не пізніше 14 днів до початкової дати відпочинку.

Деякі підприємства практикують оформлення наказу про відпустку на підставі заяви працівника. Однак це не є обов'язковим, особливо якщо підприємство надає відпустки своїм працівникам на підставі графіка.

Наказ про відпустку - це підстава для внесення відповідної відмітки до особової картки працівника, а також для проведення розрахунку відпускних виплат.

Складається цей документ в одиничному екземплярі і повинен зберігатися протягом п'яти років.

Як бачимо, наказ про відпустку - це важливий внутрішній документ. Тому в інтересах будь-якого керівника скласти його правильно і відповідно до законодавства.

Як виглядає наказ на відпустку (бланк)?

Наказ про відпустку найчастіше оформляється на спеціальному бланку, затвердженому Державним комітетом Російської Федерації по статистиці.

Однак даний бланк сьогодні є не обов'язковим для застосування - роботодавець може скласти його в довільній формі.

Уніфікований бланк передбачає внесення в нього необхідних відомостей, що стосуються особистих даних працівника, дат початку і закінчення відпустки, тривалість, кількість календарних днів, підстави для надання додаткових відпусток і т.д.

Уніфікована форма наказу Т-6 являє собою спеціальний бланк, в якому мають бути вказані обов'язкові реквізити і змінні дані.

Форма № Т-6 використовується, коли необхідно відправити у відпустку одного працівника, якщо ж працівників кілька, то зручніше заповнювати форму № Т-6а.

Документ розділений на три основні частини: заголовна, в якій містяться обов'язкові реквізити підприємства, первинні дані про самому документі, змістовна частина, яка повністю розкриває зміст документа і оформляє, яка підтверджує правомочність і легітимність наказу.

Приклад заповнення форми:

Наказ на відпустку щорічну оплачувану відпустку зразокЗразок заповнення форми наказу (т-6)

Бланки зазначених форм можна скачати тут:

Як оформляється відпуск неповнолітнім? Читайте тут.

Документ включає в себе наступні розділи:

 • Назва та коди підприємства. У шапці будь-якого документа, в тому числі, в наказі про відпустку вказується назва організації, а також її код за ЄДРПОУ підприємств і організацій (ЄДРПОУ). Також, зазначається код за ОКУД (ЄДРПОУ управлінської документації).
 • Відомості про працівника. В даний розділ вносять персональні дані: прізвище, ім'я, по батькові співробітника, записані в давальному відмінку, а також, табельний номер працівника.
 • Структурний підрозділ, посада, професія. У цих рядках необхідно записати назву структурної одиниці, в якій співробітник працює (наприклад, відділ, група, філія, департамент), а також, назва професії співробітника. Ці відомості записуються в називному відмінку, причому скорочення неприпустимі.
 • Період, за який надається відпустка. Для кожного працівника період, за який йому покладений відпустку, починається з моменту, коли він вступив на роботу. Кожен наступний період також буде починатися з цієї дати.
 • Основою щорічну відпустку. В уніфікованому бланку наказу щорічну відпустку вказується в розділі А. Тут необхідно вказати тривалість відпустки. Законодавством встановлено кількість днів відпустки рівним 28. Однак для деяких категорій працівників кількість днів щорічної відпустки може бути більше, а якщо ділиться на частини - менше 28. При цьому одна частина відпустки повинна становити не менше 14 календарних днів. Також, в цьому ж рядку проставляють конкретні календарні дати початку і кінця відпустки.
 • Додаткова щорічна відпустка. Відомості про щорічних додаткових відпусток вносяться в розділ Б бланка наказу. Тут вказується вид відпустки (оплачувана, неоплачувану, пільговий, студентський і т.д.), кількість календарних днів, а також, конкретні дати початку і кінця відпустки.
 • Всього відпустку. У бланку наказу про відпустку є ще і розділ В. Тут вказується сумарна кількість днів відпустки, складене з кількості днів основної та додаткової відпусток, і конкретні дати.
 • Підпис керівника організації. У цій графі керівник організації або уповноважена особа ставить свій підпис. Також вказується посада підписанта і розшифровка підпису (ПІБ керівника).
 • Дата наказу. Датою складання наказу є дата його підписання. Вона проставляється арабськими цифрами.
 • Номер наказу. Ця графа заповнюється після реєстрації документа в спеціальному журналі реєстрацій наказів підприємства.
 • Віза ознайомлення працівника з наказом. З цим документом працівник повинен бути ознайомлений за два тижні до початку відпустки, про що він і ставить свій підпис.

Приблизний проект наказу на відпустку (зразок):

Наказ на відпустку щорічну оплачувану відпустку зразокЗразок наказу на відпустку

Відмінності наказів для різних видів днів відпустки

Оскільки відпустки бувають різні (оплачувані, без змісту, додаткові, навчальні, у зв'язку з вагітністю та пологами і т.д.), то підхід до оформлення також повинен бути різним.

Оскільки всі види відпусток складаються на одному бланку, то їх особливості відображені в розділах А і Б графи про щорічних основних і додаткових відпусток.

Заповнюватися ці розділи можуть разом або окремо, в залежності від виду відпустки.

Скільки днів відпустку медсестри в дитячому садку? Читайте тут.

Як скласти рапорт на основну відпустку для військовослужбовця? Дивіться тут.

Якими документами супроводжується?

Наказ про відпустку супроводжується графіком відпусток, на підставі якого він складається, або ж заявою працівника.

Також наказ супроводжується запискою-розрахунком, в якій відображені результати розрахунків середньої заробітної плати, належної працівнику за період відпустки.

Записка-розрахунок заповнюється за формою № Т-60 і оформляється бухгалтерією.

Наказ про відпустку підписується керівником організації або уповноваженим для цього особою.

Керівник може виразити свою згоду, підписавши документ або поставити негативну резолюцію. Також він має право коригувати деякі моменти, якщо не згоден з ними.

Форма Т-6 і Т6а. Наказ на відпустку

Наказ на відпустку (форма Т6 і Т6а) - розпорядчий документ про надання відпустки співробітникам або керівництву організації. У статті розберемося, як оформити наказ на відпустку, які форми необхідно використовувати і як їх правильно заповнити. В кінці статті ви можете завантажити заповнений зразок наказу форма Т-6 і бланки форма Т-6 і Т-6а.

Трудовий кодекс РФ дає можливість працівникам ходити у відпустку, це може бути щорічна оплачувана відпустка, а також відпустку, пов'язані з вагітністю, пологами і вихованням дитини, також відпустка може бути додаткова оплачувана і без змісту. Який б не була відпустка, його потрібно оформити документально.

Перш за все щорічно складається графік відпусток, керуючись яким, і відправляємо співробітників відпочивати.

Першим кроком в оформленні відпустки буде написання працівником заяви на відпустку, як це зробити грамотно читаємо тут.

Другий крок - це створення наказу на відпустку на підставі заяви працівника.

Третій крок - розрахунок відпускних, допомог (наприклад, допомога по вагітності та пологах) та інших виплат, пов'язаних з відпусткою.

Детальніше зупинимося на другому кроці.

Наказ на відпустку оформляється з використання типової форми Т-6 (при оформленні відпустки на одного працівника) і Т-6а (при оформленні відпустки на групу працівників). Також можна і самостійно розробити бланк наказу, але набагато простіше скористатися вже готовою формою. Як правильно заповнити наказ на відпустку за формою Т-6?

Актуально на: 10 червня 2016 р

Наказ на відпустку щорічну оплачувану відпустку зразок

Якщо ваш працівник незабаром повинен піти в щорічну оплачувану відпустку відповідно до графіка відпусток (ст. 123 ТК РФ), то вимагати від нього заяву на відпустку не обов'язково. А ось якщо в графіку його раптовий період відпочинку не вказано, тоді без заяви не обійтися. Але незалежно від того, в заздалегідь заплановану відпустку збирається працівник чи ні, в будь-якому випадку потрібно буде оформити наказ на відпустку. Для цього використовується затверджена форма наказу на відпустку N Т-6 (затв. Постановою Держкомстату РФ від 05.01.2004 N 1).

У наказі про надання відпустки працівнику вказується його ПІБ, структурний підрозділ, де він працює, займана посада, за який період надається відпустка (робочий рік), «тип» відпустки (основний, додатковий, навчальний і т.д.), кількість днів відпустки , конкретні дати його початку і закінчення. Наказ повинен бути підписаний керівником організації. Крім того, на ньому повинна стояти підпис працівника, яка свідчить про те, що він з нею ознайомлений.

Раз вже затверджена форма наказу про надання відпустки працівнику існує, найпростіше в роботі використовувати її. Приклад заповнення форми наведено нижче.

Наказ на відпустку (зразок) 2016

Наказ на відпустку щорічну оплачувану відпустку зразок

Будь-який вид відпустки має на увазі обов'язкове складання переліку документів, які послужать офіційною підставою для відпочинку. Відпустка для кожного співробітника визначає графік, який складають в кінці кожного року. Обов'язковою документом на будь-якому підприємстві є наказ на відпустку, зразок якого можна знайти і скачати в даній статті.

У разі, коли співробітник планує піти в оплачувану відпустку згідно заздалегідь встановленим графіком, то писати йому заяву немає необхідності. Якщо ж відпустка виявилася потрібен випадковим чином або з'явилася в ньому термінова потреба, то без написання заяви не обійтися. Але, не дивлячись на те, яким чином співробітнику надається можливість відпочити, складати наказ на відпустку - це обов'язкова процедура для будь-якої компанії. Форма наказу затверджена законом.

Графік відпусток - особливий документ, який погоджують з працівниками, профспілковим органом, фахівцями кадрового відділу та керівником. Це розпорядчий документ, який повинен бути затверджений не пізніше, ніж за два тижні до настання нового року.На кожному підприємстві існує свій розпорядок догляду працівників на відпочинок. Оскільки більшість людей вважає за краще відпочивати в літні місяці, всім бажаючим надати таку можливість, як правило, не можна. Складаючи наказ на відпустку, бланк якого можна побачити нижче, необхідно керуватися існуючим графіком. Також див. «Графік відпусток».

Працівник, який йде у відпустку, повинен бути попереджений про це не пізніше, ніж за два тижні. При цьому його підпис в повідомленні обов'язкове.

При заповненні форм первинної облікової документації всі дані повинні бути внесені до особової картки робітника. Підставою для цього служить наказ.

Як скласти наказ про надання працівнику відпустки

Наказ служить розпорядчим документом, на підставі якого працівник йде в оплачувану відпустку. Він поширюється не тільки на щорічну відпустку, а й на відпустку у зв'язку з вагітністю, декретну, а для учнів - пов'язаний з сесією. Будь-який з цих відпусток вимагає документального оформлення, при цьому зазвичай використовують форму наказу на відпустку - Т-6.

Перед написанням наказу необхідно зробити кілька кроків.

 1. Ознайомитися з графіком, датою початку і закінчення відпустки конкретного працівника.
 2. При необхідності отримати підставу для наказу - заява від працівника.
 3. Провести розрахунки відпускних виплат, посібників.

Коли складають наказ про надання відпустки для одного працівника, використовують форму Т-6. Якщо ж необхідно оформити відпустку для цілої групи працівників, застосовують форму Т-6а. Вона доречна для великих підприємств, де одночасно у відпустку можуть йти кілька працівників. Такий наказ вважається комплексним. У ньому прописаний цілий перелік відпускників. Проте, повідомити вчасно необхідно кожного з них.

Заповнення повинно бути правильним. Необхідно вказати П.І.Б. відпускника, його посаду або професію, тип відпустки, період і кількість днів (дату початку і закінчення відпустки).

Існує універсальна форма наказу про надання відпустки працівнику, яку найзручніше використовувати на будь-якому підприємстві. Її заповненням зазвичай займається кадровий працівник. Керівник організації зобов'язаний схвалити і підписати даний документ. Там повинна стояти і підпис працівника, який іде у відпустку. Вона буде свідчити про те, що він був повідомлений і згодний.

Стандартний наказ на відпустку зразка 2018 року

Наказ на відпустку щорічну оплачувану відпустку зразок

Якщо є необхідність скласти наказ на відпустку генерального директора, зразок якого наведено нижче, то можна побачити, що він нічим не відрізняється від звичайного наказу на рядових працівників. Єдиною особливістю такого документа є той факт, що наказ про свою відпустку керівник підписує самостійно.

З одного боку, така ситуація виглядає абсурдно. Але фахівці вважають, що директор є таким же співробітником, як і інший персонал компанії. Для оформлення відпочинку директору необхідно врегулювати питання про кількість відпускних днів і розмірі відпускних. Керівництво повинно також вирішити питання заміщення: вибрати того співробітника компанії, який покладе на себе всі обов'язки на час відпустки директора. Також див. «Директор у відпустці: хто підписує документи?».

Примітно, що відпустка директора фіксують в попередньому графіку нарівні з відпустками інших працівників.

Відділ кадрів зобов'язаний повідомити директора про швидку відпустку: не пізніше, ніж за 14 днів до його початку. Якщо вам необхідно знати, як оформити наказ на відпустку директора, зразок показаний нижче. Форма Т-6 для працівників і директора єдина.

Наказ на відпустку щорічну оплачувану відпустку зразок

Коли співробітник виходить на роботу з відпустки, це повинно бути відображено в графі 7 розкладу відпусток. Поки він був відсутній, такі ж позначки проставляють в табелі обліку робочого часу. Також див. «Буквені позначення в табелі обліку робочого часу» .На повернення з відпустки ніяких документів оформляти не потрібно. Оскільки в наказі стоїть дата виходу на роботу, вона і є свідченням закінчення відпустки.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl + Enter.

Наказ на щорічну оплачувану відпустку - зразок і бланк

Наказ на відпустку - зразок такого документа необхідний будь-якому комерсанту для оформлення відпусток своїм працівникам. Як виглядає зразок наказу на відпустку, дізнаєтеся з нашого матеріалу.

Форма наказу про надання відпустки працівнику в 2017 році

Наказ про надання відпустки відноситься до внутрифирменному набору документів, що включає безліч різноманітних наказів, розпоряджень і вказівок (наприклад: наказ про прийом на роботу або звільнення, розпорядження про тимчасове переведення і ін.).

Ще кілька років тому компанії застосовували для оформлення «відпускної» процедури наказ єдиної для всіх уніфікованої форми № Т-6, затв. наказом Мінстату України від 05.01.2004 № 1.

Застосування зазначеного формату цього документа в даний час не обов'язково, але і не заборонено. Тому за бажанням фірми використання уніфікованої форми може бути продовжено - вона звична для працівників кадрових служб, адміністрації і співробітників.

Тим, хто не бажає користуватися стандартним «відпускними» наказом, можна розробити свою форму.

Узаконити застосування тієї чи іншої форми внутрішньофірмових наказів можна, закріпивши таку можливість в положенні про кадровий документообіг, а застосовуваний бланк вказати в додатку до цього локального акту.

Кадрова служба може передбачити різні модифікації наказів на відпустку. Наприклад, розробити окремі бланки «Наказ про надання щорічної оплачуваної відпустки», «Розпорядження про відпустку без збереження заробітної плати» та ін.

Як може виглядати самостійно розроблений бланк наказу на відпустку, дивіться на нашому сайті.

Наказ на відпустку щорічну оплачувану відпустку зразок

У наступному розділі поговоримо про те, як оформити зразок наказу на відпустку.

Заповнюємо наказ на відпустку: зразок 2017 року

Якщо працівник не має права на додаткові дні відпочинку, то для оформлення наказу про відправлення працівника в щорічну оплачувану відпустку потрібно мінімальний обсяг інформації:

 • іменні дані про потенційного відпускників (прізвище, ім'я, по батькові);
 • професійні атрибути працівника (назва структурного підрозділу, посада, таб. номер);
 • дані про часовому проміжку відпустки (тривалість, дати початку і закінчення).

У шапці наказу необхідно уточнити його заголовок і найменування фірми-роботодавця, а завершить оформлення підпис керівника. Крім позначених даних, в наказі може бути присутнім позначка про ознайомлення працівника з цим наказом.

Зразок наказу на відпустку 2017 року дивіться на нашому сайті.

Наказ на відпустку щорічну оплачувану відпустку зразок

Наказ на відпустку, зразок заповнення якого ми розглянули, не вимагає особливих зусиль на оформлення. Він містить мінімум необхідної інформації про відпускників і тривалості відпочинку. уніфікована форма наказу на відпустку зразка 2017 року в порівнянні з 2016 роком не змінилася. Форму наказу можна взяти звичну (ф. Т-6), а при бажанні розробити свою. Головне, щоб в ній відбилася вся необхідна для відправки працівника у відпустку інформація.

Дізнавайтесь першими про важливі податкові зміни

Є питання? Отримайте швидкі відповіді на нашому форумі!

Наказ на відпустку щорічну оплачувану відпустку зразок

Який би відпустка не надавалася працівнику, в будь-якому випадку на нього необхідно оформити наказ. Це обов'язковий документ для будь-якого роботодавця.

Коли оформляється наказ про надання відпустки працівнику

Наказ - це документ, який є підставою для догляду працівника у відпустку. Не має значення вид відпустки: основна щорічною, додатковою, навчальний, по вагітності та пологах, за свій рахунок і т.д. - в будь-якому випадку відпустка працівника повинен бути документально оформлений наказом.

Підставою для складання наказу про надання відпустки є графік відпусток або заява працівника, де вказано, яку відпустку просить надати працівник, чи буде він оплачуваним і яка його тривалість. При наявності графіка, роботодавець сам зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату відпустки не пізніше двох тижнів до його початку. На підтвердження того, що він попереджений, працівник ставить свій підпис в повідомленні.

Якщо працівник пише заяву на оплачувану відпустку, воно повинно бути подано також за 2 тижні до відпустки, в крайньому випадку - не пізніше, ніж за 3 дні до його початку, щоб бухгалтерія могла розрахувати і видати працівнику в цей же день відпускні (ст. 136 ТК РФ).

Форма наказу про надання відпустки працівнику

Наказ можна підготувати за уніфікованою формою № Т-6, а якщо відпустка оформляється відразу декільком співробітникам - за формою № Т-6а, т.зв. «Комплексний» наказ (затв. Постановою Держкомстату РФ від 05.01.2004 № 1). В даний час ці уніфіковані форми носять рекомендаційний характер, тому роботодавці можуть складати наказ про надання відпустки і за формою, складеної самостійно.

У «відпускний» наказі роботодавець повинен відобразити наступну інформацію:

 • номер і дату наказу,
 • П.І.Б. співробітника, його посаду,
 • вид наданого відпустки,
 • період роботи, за який покладається чергову відпустку,
 • тривалість, а також дати початку і закінчення відпустки.

Наказ підписується керівником.

В обов'язковому порядку працівник під підпис повинен бути ознайомлений з наказом на відпустку, бланк для цього містить спеціальну рядок. На підставі наказу в табелі під час відсутності працівника ставляться відповідні «відпускні» позначки, а в особисту картку працівника за формою Т-2 вносяться відомості про «відгуляли» їм відпустки.

Аналогічний порядок діє, коли у відпустку йде керівник підприємства. Відпустка директора також повинен бути відображений в відпускний графіку, відділ кадрів повідомляє його про початок відпустки і готує на нього наказ, який сам же керівник і підписує. Форма наказу застосовується та ж, що для інших співробітників.

Наказ на відпустку за формою № Т-6 використовувати в роботі зручніше, оскільки він вже містить всі необхідні рядки, які залишається лише заповнити. У бланку наказу передбачені три розділи:

 • «А» - призначений для відображення основної щорічної оплачуваної відпустки,
 • «Б» - для додаткового та інших видів відпусток,
 • «В» - підсумковий розділ, в якому тривалість наданих відпусток підсумовується.

Крім того, форма наказу на відпустку № Т-6 передбачає рядки для зазначення табельного номера працівника, структурного підрозділу, посади, рядок для підпису працівника і дати ознайомлення з наказом.

Форма № Т-6а містить ті ж дані, але розташовані вони у вигляді горизонтальної таблиці, розрахованої для заповнення на декількох відпускників відразу. Остання її графа призначена для підпису кожного працівника при ознайомленні з наказом.

Роботодавець може скласти наказ про надання відпустки працівнику самостійно, але з урахуванням усіх обов'язкових реквізитів. Наприклад, відпускної наказ може бути таким:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Альфа»

Про надання відпустки Скворцової М.М.

НАКАЗУЮ: надати бухгалтеру-касиру Скворцової Марії Михайлівні черговий оплачувану відпустку за період з 01.04.2016г. по 31.03.2017г. тривалістю 14 календарних днів з 10 липня 2017р. по 23 липня 2017 р

Генеральний директор Гусєв Гусєв І.В.

З наказом ознайомлена: Скворцова 26 червня 2017р.

Зразок наказу на щорічну оплачувану відпустку, заповнений за формою № Т-6:

Наказ на відпустку щорічну оплачувану відпустку зразок

Наказ на відпустку - зразок за формою № Т-6 на надання одночасно основної та додаткової відпустки:

Наказ на відпустку щорічну оплачувану відпустку зразок

Наказ на відпустку необхідно складати правильно, оскільки це - обов'язковий внутрішній документ будь-якого підприємства, який обґрунтовує відсутність працівника на робочому місці під час відпустки, є підставою для розрахунку і виплати йому відпускних, а також він необхідний для внесення відомостей про відпустку до особової справи працівника.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

2 + 3 =

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:


map