136 і цб рф остання редакція 2016 зі змінами

Содержание

Вказівка ​​Банку Росії від 13.04.2016 N 3994-У "Про внесення змін до Інструкції Банку Росії від 16 вересня 2010 року N 136-І" Про порядок здійснення уповноваженими банками (філіями) окремих видів банківських операцій з готівковою іноземною валютою та операцій з чеками ( в тому числі дорожніми чеками), номінальна вартість яких зазначена в іноземній валюті, за участю фізичних осіб "(Зареєстровано в Мін'юсті Росії 19.05.2016 N 42154)

ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

від 13 квітня 2016 р N 3994-У

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН

ДО ІНСТРУКЦІЇ БАНКУ РОСІЇ ВІД 16 ВЕРЕСНЯ 2010 РОКУ

N 136-І "Про порядок ЗДІЙСНЕННЯ уповноваженими БАНКАМИ

(ФІЛІЯМИ) окремих видів БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ З ГОТІВКОВОЇ

ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТОЮ І ОПЕРАЦІЙ З чеками (В ТОМУ ЧИСЛІ

Дорожніми чеками), номінальна вартість яких зазначена

В іноземній валюті, ЗА УЧАСТЮ ФІЗИЧНИХ ОСІБ "

1. Відповідно до рішення Ради директорів Банку Росії (протокол засідання Ради директорів Банку Росії від 4 квітня 2016 року N 9) внести до Інструкції Банку Росії від 16 вересня 2010 року N 136-І "Про порядок здійснення уповноваженими банками (філіями) окремих видів банківських операцій з готівковою іноземною валютою та операцій з чеками (в тому числі дорожніми чеками), номінальна вартість яких зазначена в іноземній валюті, за участю фізичних осіб ", зареєстровану в Міністерстві юстиції Російської Федерації 1. жовтня 2010 року N 185 95 ( "Вісник Банку Росії" від 6 жовтня 2010 року N 55), такі зміни.

1.1. Підпункт 2.1.7 пункту 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1.7. Інформація про встановлені уповноваженим банком (філією) відповідно до вимог законодавства Російської Федерації і нормативних актів Банку Росії порядок і умови здійснення операцій з переказу грошових коштів без відкриття банківських рахунків за дорученням фізичних осіб, а також з прийому та видачі готівкової іноземної валюти при здійсненні таких перекладів. у разі якщо в перелік операцій не включені операції з прийому і видачі готівкової іноземної валюти при здійсненні переказу коштів без відкриття банківських рахунків за дорученням фізичних осіб, зазначена в цьому підпункті інформація на стенді не розміщується; ".

1.2. Пункт 3.1 доповнити підпунктами 3.1.22 - 3.1.29 такого змісту:

"3.1.22. Прийом готівкової іноземної валюти при здійсненні операцій з переказу грошових коштів на території Російської Федерації за дорученням фізичних осіб - нерезидентів без відкриття банківських рахунків на користь нерезидентів.

3.1.23. Видача готівкової іноземної валюти при здійсненні операцій з переказу грошових коштів на території Російської Федерації без відкриття банківських рахунків, отриманої від фізичних осіб - нерезидентів, на користь фізичних осіб - нерезидентів.

3.1.24. Прийом готівкової іноземної валюти при здійсненні операцій з переказу грошових коштів на території Російської Федерації за дорученням фізичних осіб - резидентів без відкриття банківських рахунків на користь резидентів.

3.1.25. Видача готівкової іноземної валюти при здійсненні операцій з переказу грошових коштів на території Російської Федерації без відкриття банківських рахунків, отриманої від фізичних осіб - резидентів, на користь фізичних осіб - резидентів.

3.1.26. Прийом готівкової іноземної валюти при здійсненні операцій з переказу грошових коштів на території Російської Федерації за дорученням фізичних осіб - резидентів без відкриття банківських рахунків на користь нерезидентів.

3.1.27. Видача готівкової іноземної валюти при здійсненні операцій з переказу грошових коштів на території Російської Федерації без відкриття банківських рахунків, отриманої від фізичних осіб - резидентів, на користь фізичних осіб - нерезидентів.

3.1.28. Прийом готівкової іноземної валюти при здійсненні операцій з переказу грошових коштів на території Російської Федерації за дорученням фізичних осіб - нерезидентів без відкриття банківських рахунків на користь резидентів.

3.1.29. Видача готівкової іноземної валюти при здійсненні операцій з переказу грошових коштів на території Російської Федерації без відкриття банківських рахунків, отриманої від фізичних осіб - нерезидентів, на користь фізичних осіб - резидентів. ".

1.3. В абзаці другому пункту 4.8 слова "Про емісії банківських карт і про операції, що здійснюються з використанням платіжних карт", зареєстрованого Міністерством юстиції Російської Федерації 25 березня 2005 року N 6431, 30 жовтня 2006 року N 8416, 8 жовтня 2008 року N 12430 ( "Вісник банку Росії "від 30 березня 2005 року N 17, від 9 листопада 2006 року N 60, від 17 жовтня 2008 року N 58)" замінити словами: "про емісії платіжних карт і про операції, що здійснюються з їх використанням", зареєстрованого Міністерством юстиції Російської Федерації 25 березня 2005 року N 6431, 30 жовтня 2006 року N 8416, 8 жовтня бря 2008 року N 12430, 9 грудня 2011 року N 22528, 21 листопада 2012 N 25863, 17 лютого 2015 року N 36063 ( "Вісник Банку Росії" від 30 березня 2005 року N 17, від 9 листопада 2006 року N 60, від 17 жовтня 2008 року N 58, від 19 грудня 2011 року N 71, від 28 листопада 2012 N 67, від 4 березня 2015 року N 17) ".

1.4. У п'ятому реченні абзацу вісімнадцятого Порядку заповнення Реєстру операцій з готівковою валютою та чеками додатки 1 слова "не заповнюється" замінити словами "заповнюється символом 000".

Вказівка ​​Банку Росії від 13 квітня 2016 р № 3994-У "Про внесення змін до Інструкції Банку Росії від 16 вересня 2010 року № 136-І" Про порядок здійснення уповноваженими банками (філіями) окремих видів банківських операцій з готівковою іноземною валютою та операцій з чеками (в тому числі дорожніми чеками), номінальна вартість яких зазначена в іноземній валюті, за участю фізичних осіб "(не вступило в силу)

1. Відповідно до рішення Ради директорів Банку Росії (протокол засідання Ради директорів Банку Росії від 4 квітня 2016 року № 9) внести до Інструкції Банку Росії від 16 вересня 2010 року № 136-І «Про порядок здійснення уповноваженими банками (філіями) окремих видів банківських операцій з готівковою іноземною валютою та операцій з чеками (в тому числі дорожніми чеками), номінальна вартість яких зазначена в іноземній валюті, за участю фізичних осіб », зареєстровану Міністерством юстиції Російської Федерації 1. жовтня 2010 року № 18595 ( «Вісник Банку Росії» від 6 жовтня 2010 року № 55), такі зміни.

1.1. Підпункт 2.1.7 пункту 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1.7. інформація про встановлені уповноваженим банком (філією) відповідно до вимог законодавства Російської Федерації і нормативних актів Банку Росії порядок і умови здійснення операцій з переказу грошових коштів без відкриття банківських рахунків за дорученням фізичних осіб, а також з прийому та видачі готівкової іноземної валюти при здійсненні таких перекладів. У разі якщо в перелік операцій не включені операції з прийому і видачі готівкової іноземної валюти при здійсненні переказу коштів без відкриття банківських рахунків за дорученням фізичних осіб, зазначена в цьому підпункті інформація на стенді не розміщується; ».

1.2. Пункт 3.1 доповнити підпунктами 3.1.22 - 3.1.29 такого змісту:

«3.1.22. Прийом готівкової іноземної валюти при здійсненні операцій з переказу грошових коштів на території Російської Федерації за дорученням фізичних осіб - нерезидентів без відкриття банківських рахунків на користь нерезидентів.

3.1.23. Видача готівкової іноземної валюти при здійсненні операцій з переказу грошових коштів на території Російської Федерації без відкриття банківських рахунків, отриманої від фізичних осіб - нерезидентів, на користь фізичних осіб - нерезидентів.

3.1.24. Прийом готівкової іноземної валюти при здійсненні операцій з переказу грошових коштів на території Російської Федерації за дорученням фізичних осіб - резидентів без відкриття банківських рахунків на користь резидентів.

3.1.25. Видача готівкової іноземної валюти при здійсненні операцій з переказу грошових коштів на території Російської Федерації без відкриття банківських рахунків, отриманої від фізичних осіб - резидентів, на користь фізичних осіб - резидентів.

3.1.26. Прийом готівкової іноземної валюти при здійсненні операцій з переказу грошових коштів на території Російської Федерації за дорученням фізичних осіб - резидентів без відкриття банківських рахунків на користь нерезидентів.

3.1.27. Видача готівкової іноземної валюти при здійсненні операцій з переказу грошових коштів на території Російської Федерації без відкриття банківських рахунків, отриманої від фізичних осіб - резидентів, на користь фізичних осіб - нерезидентів.

3.1.28. Прийом готівкової іноземної валюти при здійсненні операцій з переказу грошових коштів на території Російської Федерації за дорученням фізичних осіб - нерезидентів без відкриття банківських рахунків на користь резидентів.

3.1.29. Видача готівкової іноземної валюти при здійсненні операцій з переказу грошових коштів на території Російської Федерації без відкриття банківських рахунків, отриманої від фізичних осіб - нерезидентів, на користь фізичних осіб - резидентів. ».

1.3. В абзаці другому пункту 4.8 слова «Про емісії банківських карт і про операції, що здійснюються з використанням платіжних карт», зареєстрованого Міністерством юстиції Російської Федерації 25 березня 2005 року № 6431, 30 жовтня 2006 року № 8416, 8 жовтня 2008 року № 12430 ( «Вісник банку Росії »від 30 березня 2005 року № 17, від 9 листопада 2006 року № 60, від 17 жовтня 2008 року № 58)» замінити словами: «про емісії платіжних карт і про операції, що здійснюються з їх використанням», зареєстрованого Міністерством юстиції Російської Федерації 25 березня 2005 року № 6431, 30 жовтня 2006 го а № 8416, 8 жовтня 2008 року № 12430, 9 грудня 2011 року № 22528, 21 листопада 2012 № 25863, 17 лютого 2015 року № 36063 ( «Вісник Банку Росії» від 30 березня 2005 року № 17, від 9 листопада 2006 року № 60, від 17 жовтня 2008 року № 58, 19 грудня 2011 року № 71, від 28 листопада 2012 № 67, від 4 березня 2015 року № 17) ».

1.4. У п'ятому реченні абзацу вісімнадцятого Порядку заповнення Реєстру операцій з готівковою валютою та чеками додатки 1 слова «не заповнюється» замінити словами «заповнюється символом 000».

Центральний банк Російської Федерації (Банк Росії)
Прес-служба

107016, Москва, вул. Неглинная, 12
www.cbr.ru

Про Вказівці Банку Росії від 12 липня 2016 року № 4067-У

Вказівкою Банку Росії, зокрема:

уточнюється порядок оцінки кваліфікації в галузі управління ризиками і (або) внутрішнього контролю, і (або) аудиту, якою має володіти особа, яка має вищу (не юридичне або спеціаліст), яка призначається на посаду керівника служби кредитної організації;

збільшується термін направлення структурним підрозділом Банку Росії в кредитну організацію запиту про надання відомостей про особу, призначеному на посаду (звільненому з посади) керівника служби кредитної організації, з трьох до п'яти днів;

встановлюється вимога про подання кредитною організацією в Банк Росії належним чином завірених копій документів, на підставі яких вона проводила оцінку відповідності вказаної особи кваліфікаційним вимогам, встановленим Вказівкою Банку Росії від 1 квітня 2014 року № 3223-У «Про вимоги до керівників служби управління ризиками, служби внутрішнього контролю, служби внутрішнього аудиту кредитної організації », і вимогам до ділової репутації, передбаченим пунктом 1 частини першої статті 16 Федерального закону« Про б анках і банківську діяльність ».

31 серпня 2016 року

При використанні матеріалу посилання на Прес-службу Банку Росії обов'язкове.

136 і цб рф остання редакція 2016 зі змінами

Хочете отримати розширений доступ до документів і сервісів? Зареєструйтеся або увійдіть

Ви користуєтеся застарілою версією Opera. У ній не забезпечується достатній захист від вірусів і не працюють багато сучасних функції.

Щоб працювати в сервісі Контур.Норматів, поновіть Opera до останньої версії або використовуйте інший браузер (Mozilla Firefox, Chrome).

Ми допоможемо з оновленням і відповімо на ваші запитання за телефоном 8 800 500-01-30.

136 і цб рф остання редакція 2016 зі змінами

Інструкція ЦБ РФ від 16.09.2010 N 136-І "Про порядок здійснення уповноваженими банками (філіями) окремих видів банківських операцій з готівковою іноземною валютою та операцій з чеками (в тому числі дорожніми чеками), номінальна вартість яких зазначена в іноземній валюті, за участю фізичних осіб "(разом з" Класифікатором видів операцій з готівковою іноземною валютою та чеками ")

З 1 листопада 2010 року вводяться нові правила "обміну іноземної валюти".

Повний текст документа можна знайти в наступних довідково-правових системах "Консультант Плюс":

Порядок заповнення Реєстру операцій з готівковою валютою та чеками

На розсуд уповноваженого банку (філії) до Реєстру операцій з готівковою валютою та чеками можуть бути включені інші відомості, за умови збереження відомостей, обов'язковість вказівки яких встановлена ​​цією Інструкцією, в тому числі відомості, отримані при проведенні ідентифікації фізичної особи у випадках і порядку, встановлених законодавством Російської Федерації, а також сума комісійної винагороди (у разі його справляння), включення яких до Реєстру операцій з готівковою валютою та чеками може здійснюватися, в тому числі, шляхом їх відображення в додаткових графах Реєстру операцій з готівковою валютою та чеками.

У головній частині Реєстру операцій з готівковою валютою та чеками вказуються повне (скорочена) фірмове найменування уповноваженого банку (найменування філії), реєстраційний номер уповноваженого банку (порядковий номер філії), присвоєний Банком Росії, місцезнаходження (адреса) уповноваженого банку (філії), найменування внутрішнього структурного підрозділу уповноваженого банку (філії) та його місцезнаходження (адреса), дата заповнення Реєстру операцій з готівковою валютою та чеками, порядковий номер Реєстру операцій з на ічной валютою і чеками протягом робочого дня.

Суми готівкової іноземної валюти і валюти Російської Федерації в Реєстрі операцій з готівковою валютою та чеками вказуються в одиницях іноземної валюти і валюти Російської Федерації відповідно, з точністю до двох знаків після коми.

У Реєстрі операцій з готівковою валютою та чеками вказуються:

в графі 1 - порядковий номер операції, що проводиться в Реєстрі операцій з готівковою валютою та чеками;

в графі 2 - час здійснення операції в годинах і хвилинах (час заповнення рядка Реєстру операцій з готівковою валютою та чеками);

в графі 3 - код виду операції відповідно до Класифікатора видів операцій з готівковою іноземною валютою та чеками, наведеними в додатку 2 до цієї Інструкції;

в графі 4 - курс іноземної валюти (крос-курс), який використовується при здійсненні операції. Дана графа не заповнюється у випадках, коли при здійсненні операції не використовується курс іноземної валюти (крос-курс), а також при здійсненні операції з використанням платіжної картки;

в графі 5 - код готівкової іноземної валюти або валюти Російської Федерації, прийнятої касовим працівником від фізичної особи;

Цифровий код валюти вказується відповідно до Класифікація валют. Для вказівки коду валюти Російської Федерації використовується ознака рубля - "810".

в графі 6 - сума готівкової іноземної валюти або валюти Російської Федерації, прийнята касовим працівником від фізичної особи (вказується без урахування суми комісійної винагороди, що стягується уповноваженим банком (філією) за здійснення операції (у разі його справляння);

в графі 7 - код готівкової іноземної валюти або валюти Російської Федерації, виданої касовим працівником фізичній особі;

в графі 8 - сума готівкової іноземної валюти або валюти Російської Федерації, видана касовим працівником фізичній особі;

в графі 9 - ознака використання платіжної картки. У разі здійснення операції з використанням платіжної картки проставляється символ "X", в інших випадках ця графа не заповнюється;

в графі 10 - кількість прийнятих (виданих) касовим працівником чеків;

в графі 11 - код валюти номіналу прийнятих від фізичної особи (виданих фізичній особі) чеків;

Цифровий код валюти вказується відповідно до Класифікація валют.

в графі 12 - сума прийнятих від фізичної особи (виданих фізичній особі) чеків;

в графі 13 - номер банківського рахунку, рахунку за вкладом фізичної особи. Дана графа не заповнюється при здійсненні операції без використання банківського рахунку, рахунку за вкладом фізичної особи. При здійсненні операції з використанням платіжної картки дана графа може заповнюватися, якщо касовий працівник має інформацію про номер банківського рахунку, відкритого для здійснення операцій з використанням платіжної картки;

в графі 14 - ознака здійснення операції фізичною особою, який є представником іншої фізичної особи і діє від його імені за дорученням. У разі здійснення операції за дорученням проставляється символ "X", в інших випадках ця графа не заповнюється;

в графі 15 - код країни громадянства фізичної особи. Дана графа заповнюється при здійсненні операції з проведенням ідентифікації фізичної особи у випадках і порядку, встановлених законодавством Російської Федерації. Дана графа може заповнюватися в інших випадках, якщо касовий працівник має інформацію про громадянство фізичної особи. При здійсненні операції фізичною особою, який є представником іншої фізичної особи і діє від його імені за дорученням, в цій графі зазначаються відомості про громадянство фізичної особи, яка видала довіреність. У разі здійснення операції фізичною особою без громадянства ця графа не заповнюється.

Цифровий код країни вказується відповідно до Класифікація країн світу.

Додаток 2
до Інструкції Банку Росії
від 16 вересня 2010 року N 136-І
"Про порядок здійснення
уповноваженими банками
(Філіями) окремих видів
банківських операцій з готівковою
іноземною валютою та операцій
з чеками (в тому числі
дорожніми чеками), номінальна
вартість яких вказана
в іноземній валюті,
за участю фізичних осіб "

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

12 − = 9

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:


map