11 апеляційний арбітражний суд самарської області офіційний сайт

Одинадцятий арбітражний апеляційний суд

Одинадцятий арбітражний апеляційний суд

Голова: Єфанов Олександр Олексійович
Адреса: 443070, м Самара, вул. Аеродромна, д.11А
Телефони: 273-36-45, 372-62-54
Офіційний сайт: http://11aas.arbitr.ru
діяльність:
Арбітражні апеляційні суди є судами з перевірки в апеляційній інстанції законності і обгрунтованості судових актів арбітражних судів суб'єктів Російської Федерації, прийнятих ними в першій інстанції.

Одинадцятий арбітражний апеляційний суд, який здійснює перевірку судових актів, прийнятих арбітражними судами Пензенської області, Самарської області, Республіки Татарстан (Татарстан), Ульяновської області. (Ст. 33.1)

Вищий господарський суд України:

1) перевіряє в апеляційній інстанції законність і обгрунтованість судових актів, що не вступили в законну силу, по справах, розглянутих арбітражними судами суб'єктів Російської Федерації у першій інстанції, повторно розглядаючи справу;

2) переглядає за нововиявленими обставинами прийняті ним і які вступили в законну силу судові акти;

3) звертається до Конституційного Суду Російської Федерації із запитом про перевірку конституційності закону, застосованого чи підлягає застосуванню у справі, що розглядається їм в апеляційній інстанції;

4) вивчає та узагальнює судову практику;

5) готує пропозиції щодо вдосконалення законів та інших нормативних правових актів;

6) аналізує судову статистику. (Ст. 33.3)

Президія арбітражного апеляційного суду:

затверджує за поданням голови арбітражного апеляційного суду членів судових колегій і голів судових складів цього суду;

розглядає інші питання організації роботи суду;

розглядає питання судової практики. (33.5)

Голова арбітражного апеляційного суду є суддею і здійснює процесуальні повноваження, встановлені Арбітражним процесуальним кодексом Російської Федерації.

Голова арбітражного апеляційного суду:

1) організовує діяльність арбітражного апеляційного суду;

2) розподіляє обов'язки між заступниками голови арбітражного апеляційного суду;

3) формує з числа суддів арбітражного апеляційного суду судові склади;

4) скликає президію арбітражного апеляційного суду і головує на його засіданнях, а також виносить на розгляд президії питання, віднесені цим конституційним законом до ведення президії;

5) здійснює загальне керівництво апаратом арбітражного апеляційного суду, призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду;

6) представляє арбітражний апеляційний суд у відносинах з державними, громадськими та іншими органами;

7) здійснює інші повноваження, встановлені цим Федеральним конституційним законом.

Голова арбітражного апеляційного суду видає накази і розпорядження. (Ст. 33.9)

Одинадцятий арбітражний апеляційний суд

Арбітражні апеляційні суди

Одинадцятий арбітражний апеляційний суд здійснює перевірку рішень не вступили в законну силу, прийнятих арбітражними судами:

11 апеляційний арбітражний суд самарської області офіційний сайт

Формування арбітражних апеляційних судів стало новим етапом розвитку системи арбітражного судочинства.

Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації, прийнятий у 1992 р, закріпив двухзвенную систему арбітражних судів: Вищий Арбітражний Суд РФ і арбітражні суди суб'єктів Федерації. При цьому арбітражні суди нижчої ланки мали повноваження судів першої та касаційної інстанцій, а в ряді випадків і наглядової інстанції (арбітражні суди республік).

З прийняттям Цивільного кодексу Російської Федерації 1995 і Федерального конституційного закону від 28 квітня 1995 № 1-ФКЗ «Про арбітражних судах в Російській Федерації» система арбітражних судів була значно реформована. Сталося формування 10 федеральних судових округів, в кожному з яких почав діяти окружний арбітражний суд, який здійснює перевірку судових актів у касаційному порядку. Арбітражні суди в суб'єктах Російської Федерації втратили повноваження судів касаційної інстанції, але при цьому були наділені функціями судів апеляційної інстанції.

Формування судових округів створило умови для зміцнення незалежності арбітражних судів від корпоративних, вузькопрофесійних інтересів, можливого впливу «адміністративного ресурсу». Межі судових округів збіглися з розподілом основних економічних районів Росії, що підкреслювало статус арбітражних судів як спеціалізованих - розглядають спори, що виникають в процесі здійснення підприємницької та іншої економічної діяльності. Крім того, введення апеляційного провадження забезпечило додаткові процесуальні гарантії для осіб, які беруть участь у справі.

Дана тенденція отримала розвиток при формуванні нового ланки арбітражної системи - арбітражних апеляційних судів. Відповідно до чинного Арбітражним процесуальним кодексом Російської Федерації 2002 року і Федеральним конституційним законом від 04 липня 2003 г. №4-ФКЗ "Про внесення змін і доповнень до Федерального конституційного закону« Про арбітражних судах в Російській Федерації »в даний час йде процес створення системи 20 арбітражних апеляційних судів - в кожному судовому окрузі по два апеляційні суди. Створення судів апеляційної інстанції є прогресивним кроком, фактично завершальним формування системи арбітражних судів в Російській Федерації, що відповідає вимогам забезпечення ефективності та доступності правосуддя.

Таким чином, законодавцем послідовно реалізується принцип, згідно з яким арбітражний суд кожної ланки судової системи є судом однієї інстанції (першої, апеляційної, касаційної і наглядової). Виняток становить лише коло справ, що розглядаються по суті Вищим Арбітражним Судом РФ. Таким чином, створені умови забезпечення незалежності суддів, зміцнення авторитету судової влади, однаковості судової практики, що є гарантією ефективності судового захисту

Одинадцятий арбітражний апеляційний суд перевіряє законність і обґрунтованість судових актів арбітражних судів Пензенської області, Самарської області, Ульяновської області і Республіки Татарстан. Території даних чотирьох суб'єктів Російської Федерації утворюють регіон Середньої Волги. Постановою Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 29.04.2004 р № 7 визначено місце постійного перебування Одинадцятого арбітражного апеляційного суду - м Самара.

Указом Президента РФ від 04.07.2005 р № 776 головою Одинадцятого Арбітражного апеляційного суду призначений Єфанов Олександр Олексійович.

Постановою Пленуму Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації № 35 від 07 вересня 2006 року визначена дата початку діяльності Одинадцятого арбітражного апеляційного суду - 06 жовтень 2006 року. З цього дня Одинадцятий арбітражний апеляційний суд приступив до здійснення правосуддя.

Одинадцятий арбітражний апеляційний суд здійснює перевірку судових актів, прийнятих арбітражними судами чотирьох суб'єктів Російської Федерації: Пензенської області, Самарської області, Республіки Татарстан, Ульяновської області

Місце постійного перебування Одинадцятого арбітражного апеляційного суду - місто Самара.

Штатна чисельність суддів - 35 осіб.

Одинадцятий арбітражний апеляційний суд діє в складі: президії суду, судової колегії з розгляду спорів, що виникають з цивільних та інших правовідносин, судової колегії з розгляду спорів, що виникають з адміністративних правовідносин.

У складі арбітражного апеляційного суду за рішенням Пленуму Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації можуть бути утворені інші судові колегії з розгляду окремих категорій справ, а також постійні судові присутності, розташовані поза місцем постійного перебування арбітражного апеляційного суду.

Повноваження Одинадцятого арбітражного апеляційного суду

Відповідно до ст. 33.3 Федерального конституційного закону "Про внесення змін і доповнень до Федерального конституційного закону« Про арбітражних судах в Російській Федерації »від 4 липня 2003 року № 4 -ФКЗ, Одинадцятий арбітражний апеляційний суд:

Перевіряє в апеляційній інстанції законність і обгрунтованість судових актів, що не вступили в законну силу, по справах, розглянутих арбітражними судами суб'єктів Російської Федерації у першій інстанції, повторно розглядаючи справу;

Переглядає за нововиявленими обставинами прийняті ним і які вступили в законну силу судові акти;

Звертається до Конституційного Суду Російської Федерації із запитом про перевірку конституційності закону, застосованого чи підлягає застосуванню у справі, що розглядається їм в апеляційній інстанції;

Вивчає і узагальнює судову практику;

Готує пропозиції щодо вдосконалення законів та інших нормативних правових актів;

Аналізує судову статистику.

Один із перспективних напрямів діяльності суду - формування міцної взаємозв'язку між судом і юридичною громадськістю, практикою і наукою. Реалізації цієї мети служать створення при суді Науково-консультативної ради та установа інформаційно-аналітичного журналу «Апеляція. Арбітражні суперечки »

Одинадцятий арбітражний апеляційний суд

Одинадцятий арбітражний апеляційний суд (рейтинг на Zoon - 4) знаходиться за адресою Аеродромна, 11а.

Одинадцятий арбітражний апеляційний суд завжди керується законом. Державні органи здійснюють нагляд за дотриманням громадянами правил і приписів. Сюди ви можете звернутися з питань, пов'язаних з правовим врегулюванням конфліктів.

Одинадцятий Арбітражний апеляційний суд

Адреса
Одинадцятого арбітражного апеляційного суду

Поштова адреса:

Маршрут прямування громадським транспортом:
від Залізничного вокзалу автобусом № 60, трамваєм № 4 до зупинки «Будинок молоді» ( «вулиця Революційна»)

Одинадцятий Арбітражний апеляційний суд

Одинадцятий арбітражний апеляційний суд здійснює перевірку судових актів, прийнятих арбітражними судами чотирьох суб'єктів Російської Федерації:

Місце постійного перебування Одинадцятого арбітражного апеляційного суду - місто Самара.

Штатна чисельність суддів - 36 осіб.

Одинадцятий арбітражний апеляційний суд діє в складі:

У складі арбітражного апеляційного суду за рішенням Пленуму Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації можуть бути утворені інші судові колегії з розгляду окремих категорій справ, а також постійні судові присутності, розташовані поза місцем постійного перебування арбітражного апеляційного суду.

Повноваження Одинадцятого арбітражного апеляційного суду

Відповідно до ст. 33.3 Федерального конституційного закону «Про внесення змін і доповнень до Федерального конституційного закону« Про арбітражних судах в Російській Федерації »від 4 липня 2003 року № 4 -ФКЗ, Одинадцятий арбітражний апеляційний суд:

  • перевіряє в апеляційній інстанції законність і обгрунтованість судових актів, що не вступили в законну силу, по справах, розглянутих арбітражними судами суб'єктів Російської Федерації у першій інстанції, повторно розглядаючи справу;
  • переглядає у зв'язку з нововиявленими обставинами прийняті ним і які вступили в законну силу судові акти;
  • звертається до Конституційного Суду Російської Федерації із запитом про перевірку конституційності закону, застосованого чи підлягає застосуванню у справі, що розглядається їм в апеляційній інстанції;
  • Вивчає і узагальнює судову практику;
  • готує пропозиції щодо вдосконалення законів та інших нормативних правових актів;
  • аналізує судову статистику.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

16 − = 14

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:


map