Земельний податок для фізичних осіб в 2018 році

Содержание

«Про встановлення земельного податку на 2018 рік»

Земельний податок для фізичних осіб в 2018 році

РАДА ДЕПУТАТІВ
МУНІЦИПАЛЬНОГО ОСВІТИ

СІЛЬСЬКЕ ПОСЕЛЕННЯ Данковського

Серпуховського МУНІЦИПАЛЬНОГО РАЙОНУ

від 25.10.2017 № 2/68

«Про встановлення земельного податку на 2018 рік»

Відповідно до Федерального закону від 6 жовтня 2003 № 131-ФЗ «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації», главою 31 Податкового кодексу Російської Федерації, керуючись Статутом сільського поселення Данковського Серпуховського муніципального району Московської області, Рада депутатів сільського поселення Данковського

1. Встановити та ввести з 01 січня 2018 року на території сільського поселення Данковського Серпуховського муніципального району Московської області (далі - сільське поселення) земельний податок, порядок і терміни сплати податку на землю, що знаходяться в межах кордонів сільського поселення.

2. Платниками податків податків (далі - платники податків) визнаються організації та фізичні особи, які володіють земельними ділянками, визнаними об'єктом оподаткування відповідно до статті 389 Податкового кодексу Російської Федерації, на праві власності, праві постійного (безстрокового) користування чи праві довічного успадкованого володіння в межах кордонів сільського поселення.

Щодо земельних ділянок, що входять в майно, що становить пайовий інвестиційний фонд, платниками податків визнаються керуючі компанії. При цьому податок сплачується за рахунок майна, що становить цей пайовий інвестиційний фонд.

2.1. Не визнаються платниками податків організації та фізичні особи стосовно земельних ділянок, які перебувають у них на праві безоплатного користування, в тому числі на праві безоплатного термінового користування або переданих їм за договором оренди.

3. Об'єктом оподаткування визнаються земельні ділянки, розташовані в межах сільського поселення Данковського.

3.1. Не визнаються об'єктом оподаткування:

1) земельні ділянки, вилучені з обігу відповідно до законодавства Російської Федерації;

2) земельні ділянки, обмежені в обороті відповідно до законодавства Російської Федерації, які зайняті особливо цінними об'єктами культурної спадщини народів Російської Федерації, об'єктами, включеними до Списку всесвітньої спадщини, історико-культурними заповідниками, об'єктами археологічної спадщини, музеями-заповідниками;

3) земельні ділянки зі складу земель лісового фонду;

4) земельні ділянки, обмежені в обороті відповідно до законодавства Російської Федерації, зайняті перебувають у державній власності водними об'єктами в складі водного фонду.

5) земельні ділянки, що входять до складу спільного майна багатоквартирного будинку.

4. Податкова база визначається щодо кожної земельної ділянки як його кадастрова вартість станом на 1 січня року, що є податковим періодом. Відносно земельної ділянки, утвореного в перебігу податкового періоду, податкова база в даному податковому періоді визначається як його кадастрова вартість на день внесення до Єдиного державного реєстру нерухомості відомостей, які є підставою для визначення кадастрової вартості такої земельної ділянки.

4.1. Кадастрова вартість земельної ділянки визначається відповідно до земельного законодавства Російської Федерації.

5. Податковим періодом визнається календарний рік.

6. Встановити податкові ставки на території сільського поселення Данковського в таких розмірах:

6.1. 0,3% по відношенню до земельних ділянок:

віднесених до земель сільськогосподарського призначення або до земель у складі зон сільськогосподарського використання в населених пунктах і використовуваних для сільськогосподарського виробництва;

зайнятих житловим фондом та об'єктами інженерної інфраструктури житлово-комунального комплексу (за винятком частки у праві на земельну ділянку, що припадає на об'єкт, що не належить до житлового фонду і до об'єктів інженерної інфраструктури житлово-комунального комплексу);

зайнятих дачними і садоводческими об'єднаннями громадян, в т. ч. дачне будівництво та дачне господарство;

щодо земель особливо охоронюваних територій і об'єктів, а так же земель рекреаційного призначення, що перебувають за межами населених пунктів;

обмежених в обороті відповідно до законодавства Російської Федерації, наданих для забезпечення оборони, безпеки та митних потреб;

6.2. 0,2% по відношенню до земельних ділянок:

придбаних (наданих) для особистого підсобного господарства, і придбаних (наданих) для індивідуального житлового будівництва;

6.3. 1,5% по відношенню до земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які не використовуються за цільовим призначенням;

6.4. 1,5% по відношенню до інших земельних ділянок;

6.5. 1,5% по відношенню до земельних ділянок, придбаних (наданих) для дачного господарства (дачного будівництва) комерційним організаціям;

7. Установити, що для організацій і фізичних осіб, які мають у власності земельні ділянки, які є об'єктом оподаткування на території сільського поселення, пільги, встановлені відповідно до ст. 395 Податкового кодексу РФ, діють в повному обсязі.

7.1. Від сплати податку повністю звільняються:

- органи муніципального освіти сільське поселення Данковського і муніципального освіти Серпуховский муніципальний район, муніципальні установи Серпуховського муніципального району, незалежно від сфери діяльності, по відношенню до всіх земельних ділянок, розташованих на території поселення і знаходяться у муніципальних установ Серпуховського муніципального району на праві постійного (безстрокового) користування;

- органи місцевого самоврядування Серпуховського муніципального району, по відношенню до всіх земельних ділянок, розташованих на території поселення і знаходяться в муніципальній власності

- унітарні підприємства Серпуховського муніципального району, які здійснюють діяльність в сфері житлово-комунального господарства - щодо земельних ділянок, наданих для безпосереднього виконання покладених на них функцій;

- органи, підрозділи та організації пожежної охорони - щодо земельних ділянок, наданих для безпосереднього виконання покладених на них функцій;

- установи соціального захисту, освіти, охорони здоров'я, культури, лікувально-оздоровчі, фізкультурно-спортивні, соціального забезпечення, наукові, інформаційні Серпуховського муніципального району використовуються для безпосередньо покладених на них функцій за цільовим призначенням;

-учасники Великої Вітчизняної війни, а також громадяни, на яких законодавством поширені соціальні гарантії та пільги учасників Великої Вітчизняної війни;

- інваліди першої, другої групи;

- громадяни, які зазнали радіації внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС та інших радіаційних аварій на атомних об'єктах громадянського чи військового призначення, а також в результаті випробувань, навчань та інших робіт, пов'язаних з будь-якими видами ядерних установок, включаючи ядерну зброю і космічну техніку;

- Герої Радянського Союзу, Герої Російської Федерації, Герої Соціалістичної Праці та повні кавалери орденів Слави, Трудової Слави і «За службу Батьківщині в Збройних Силах СРСР»;

-фізичних осіб, які брали у складі підрозділів особливого ризику безпосередню участь у випробуваннях ядерної і термоядерної зброї, ліквідації аварій ядерних установок на засобах озброєння і військових об'єктах;

- інваліди з дитинства.

7.2.Перечісленние в пункті 7.1. податкові пільги не поширюються на земельні ділянки (частки, долі земельних ділянок), що здаються в оренду, придбаних для виробничих цілей і комерційного будівництва (використання)

7.3. податкові пільги у вигляді зменшення обчисленої суми земельного податку на 50 відсотків щодо одного земельної ділянки на території Московської області за вибором платника податків, призначеного для індивідуального житлового будівництва. Особистого підсобного і дачного господарства (будівництва) садівництва і городництва:

7.3.1. Малозабезпеченим сім'ям та малозабезпеченим самотньо проживають громадянам, середньодушовий дохід яких нижче величини прожиткового мінімуму, встановленої в Московській області на душу населення;

7.3.2. Сім'ям, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей, середньодушовий дохід яких нижче величини прожиткового мінімуму, встановленої в Московській області на душу населення;

7.3.3. Пенсіонерам, дохід яких нижче дворазової величини прожиткового мінімуму встановленої в Московській області для пенсіонерів.

7.3.4. Передбачити, що податкова пільга для категорій платників податків п.7.3.1. і п.7.3.2 надається одному з членів сім'ї, по одній земельній ділянці.

7.3.5. Розрахунок сукупного доходу сім'ї, доходу самотньо проживає громадянина і доходу пенсіонера виробляти, виходячи з суми доходів за останній квартал року, що передує податковому періоду, за яким надається пільга, в порядку, встановленому Федеральним законом від 05.04.2003 № 44-ФЗ «Про порядок обліку доходів і розрахунку сукупного доходу сім'ї та доходу самотньо проживає громадянина для визнання їх незаможними і надання їм державної соціальної допомоги »і постановою уряду Російської Федерації від 20.08.2003 ода №512 «Про перелік видів доходів, що враховуються при розрахунку сукупного доходу сім'ї та доходу самотньо проживає громадянина для надання їм державної соціальної допомоги»

7.3.6. Для випадків, коли платник податків належить до кількох категорій, передбачених п. П.7.3.1-7.3.3. пільгу надавати за однією з підстав.

8. Податок підлягає сплаті платниками податків - фізичними особами в термін не пізніше 1 грудня року, що настає після закінчення податковим періодом.

9.Організацію і фізичні особи, які є індивідуальними підприємцями, обчислюють і сплачують суми авансових платежів з податку не раніше 30 квітня, 31 липня, 31 жовтня поточного податкового періоду як одну четверту податкової ставки процентної частки кадастрової вартості земельної ділянки за станом на 1 січня року, що є податковим періодом. Встановити термін сплати податку не пізніше 1 лютого року за минулим податковим періодом.

9.1. Встановити звітні періоди для платників податків - організацій (крім релігійних організацій, гаражно-будівельних кооперативів, житлово-будівельних кооперативів, садових некомерційних товариств, дачних некомерційних партнерств, дачних комерційних товариств, городніх товариств, садівницьких товариств, дачних споживчих кооперативів) та фізичних осіб, які є індивідуальними підприємцями - перший квартал, другий квартал і третій квартал календарного року.

9.2. Встановити термін надання розрахунків авансових платежів із земельного податку для платників податків - організацій (крім релігійних організацій, гаражно-будівельних кооперативів, житлово-будівельних кооперативів, садових некомерційних товариств, дачних некомерційних партнерств, дачних некомерційних товариств, комерційних дачних товариств, городніх товариств, садівницьких товариств, дачних споживчих кооперативів) або фізичних осіб, які є індивідуальними підприємцями, не раніше дня, следующ го за днем ​​закінчення відповідного звітного періоду

9.3. Податкові декларації з податку надаються платниками податків (включаючи релігійні організації, гаражно-будівельні кооперативи, житлово-будівельні кооперативи, садові некомерційні товариства, дачні некомерційні партнерства, дачні комерційні партнерства, некомерційні дачні товариства, городні товариства, садівничі товариства, дачні споживчі кооперативи) не пізніше 1 лютого року, що настає після закінчення податковим періодом.

9.4. Платники податків, які є релігійними організаціями, гаражно-будівельними кооперативами, житлово-будівельними кооперативами, садовими некомерційними товариствами, дачними некомерційними партнерствами, дачними комерційними товариствами, некомерційними дачними товариствами, городніми товариствами, садоводческими товариствами, дачними споживчими кооперативами сплачують авансові платежі - 31 липня поточного року, в розмірі Ѕ суми податку за податковий період.

9.5 Платники податків - фізичні особи, які мають право на податкові пільги, в тому числі у вигляді зменшення податкової бази на неоподатковувану суму, встановлені законодавством про податки і збори, подають до податкового органу за своїм вибором заяву про подання податкової пільги, а також має право подати документи, що підтверджують право платника податків на податкову пільгу.

10. За результатами проведення державної кадастрової оцінки земель кадастрова вартість земельних ділянок станом на 1 січня календарного року підлягає доведенню до відома платників податків в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, не пізніше 1 березня року податкового періоду.

11. Рішення опублікувати в засобах масової інформації.

12. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року, але не раніше ніж після закінчення одного місяця з дня його офіційного опублікування.

У 2018 році набувають чинності чергові зміни, які зачіпають принципи розрахунку податку на землю. Місцева влада продовжать збільшувати розмір податку, при цьому сума платежу буде визначатися на підставі кадастрової оцінки ділянки. У деяких випадках представники бізнесу можуть оскаржити суму платежу.

Податок на землю: основні зміни в 2018 році

Використання кадастрової оцінки дозволяє збільшити надходження до місцевих бюджетів, що стало особливо актуальним після початку кризи. Уряд зупинилося на поетапний перехід на новий принцип розрахунку, розрахованому на 5 років. На перехідному етапі до підсумкової суми податку застосовується поправочний коефіцієнт, який дозволяє знизити суму платежу. Щорічно коефіцієнт коригується, поки не досягне одиниці в 2020 році. Головне нововведення при розрахунку податку на землю у 2018 році - чергове збільшення платежу на 20%.

Земельний податок для фізичних осіб в 2018 році

Податок на землю в різних регіонах може відрізнятися. Місцева влада може на свій розсуд встановлювати ставку податку в межах 0,1-1,5%. При цьому регіони можуть застосовувати диференційований підхід, надаючи пільги для окремих видів діяльності.

Додаткові надходження допоможуть місцевій владі профінансувати модернізацію об'єктів інфраструктури. У нинішніх умовах регіони відчувають гострий дефіцит фінансових ресурсів, з працею виконуючи взяті на себе зобов'язання. Без підвищення податків влада не зможе забезпечити розвиток інфраструктури, підкреслюють експерти.

Перехід на кадастрову оцінку стане новим випробуванням для представників бізнесу. Згідно з оцінками експертів, в деяких регіонах платежі в бюджет збільшаться в 7-8 разів. При цьому основною проблемою залишається методика, за якою чиновники визначали кадастрову вартість.

Земельний податок для фізичних осіб в 2018 році

Основна мета переходу на кадастрову оцінку - розраховувати суму податку за вартістю, яка відповідає реальній ціні земельного наділу. Для визначення оцінки кожної ділянки були системно проаналізовані існуючі пропозиції з продажу землі. Щоб визначити, якою буде сума податку на землю у 2018 році, досить знайти вартість конкретної ділянки на сайті Росреестра і помножити її на ставку податку з урахуванням коригуючого коефіцієнта.

Експерти вважають, що обрана методика визначення кадастрової оцінки має істотні недоліки. Влада взяли за основу ціну продавця, яка може значно перевищувати реальну суму угоди.

Додаткові фактори, які не беруться до уваги для конкретних ділянок - розташування, інфраструктура і транспортна розв'язка. В результаті вартість ділянок з різною віддаленістю від населених пунктів практично не відрізняється, що призводить до некоректної оцінки.

Якщо власник ділянки вважає кадастрову оцінку завищеною, то він має право звернутися до суду для її перегляду. Діюча судова практика доводить ефективність цього заходу для відстоювання своїх інтересів. В результаті новий принцип розрахунку податку на землю, який залишиться актуальним в 2018 році, викликає критику з боку експертів.

Земельний податок для фізичних осіб в 2018 році

Слабкі та сильні сторони нововведень

Підвищення податкового навантаження в нинішніх умовах абсолютно необхідно, впевнені експерти. Однак владі необхідно розробити комплексний підхід, спрямований на стимулювання економічного зростання. Приклад реформування податку на землю демонструє, що чиновники мають намір вирішувати короткострокові завдання.

Критика експертів пов'язана з поспішністю і недосконалістю методики при визначенні кадастрової оцінки. В результаті було спровоковано величезна кількість судових процесів, чого можна було б уникнути при більш зваженого підходу.

При цьому широкі повноваження регіонів при визначенні підсумкової суми податку матимуть позитивний вплив. В результаті буде врахована місцева специфіка, що дозволить уникнути негативних наслідків для бізнесу.

Земельний податок для фізичних осіб в 2018 році

У 2018 році відбудеться чергове підвищення податку на землю. В рамках перехідного періоду, влада збільшить податок на 20%. При цьому повноцінний розмір податку буде оплачуватися в місцеві бюджету тільки в 2020 році. Крім того, регіони можуть використовувати диференційований підхід для різних секторів економіки.

Новий принцип розрахунку податку передбачає використання кадастрової оцінки, яка викликає критику експертів. Якщо вартість ділянки завищена, власник може скорегувати оцінку в судовому порядку.

Земельний податок 2018 для фізичних осіб

Платити відразу зрослі в рази податки стало б накладним для багатьох росіян, з огляду на те, що доходи населення за останні роки стали падати. Звичайно, всі платники податків розуміють, що ці кошти йдуть в місцевий бюджет. Розвиток і поліпшення регіону без них неможливо. Але і страждати сімейний бюджет від непомірних податків теж не повинен. Дізнатися кадастрову оцінку можна на офіційному сайті Росреестра, ввівши кадастровий номер ділянки, зазначений у свідоцтві про право на власність, або за точною адресою. Пільги на оплату земельного податку Істотно знизити розрахунок податку можуть пільги. Оскільки земельний податок є місцевим, то і перелік регіональних пільговиків визначається владою територій, на яких знаходяться землі.

А потім фізособа отримає рішення про земельний податок на 2018 рік - дали пільгу чи ні. Якщо такі дані ИФНС не отримає, платнику повідомлять про необхідність все ж самому здати підтверджуючі документи.

Таким чином, з 2018 року платник має право вибирати - подавати документи в ИФНС на пільгу по землі чи ні. Всі відомості з розгляду заявки на пільгу платник отримає через особистий кабінет на сайті ФНС Росії.

Якщо такої не підключений, можна вибрати спосіб інформування:

 • в податковій інспекції;
 • МФЦ ( «Мої документи»), через який подано заяву;
 • поштою.

Подати заяву на пільгу із земельного податку можна в будь-яку ИФНС, а також через особистий кабінет фізособи на сайті ФНС Росії. Прояснимо правову суть трапилися змін. Деякі категорії фізосіб (у т.

ч. ІП) можуть зменшувати оподатковуваний базу по земельному податку на відрахування в 10 000 рублів.

Порядок нарахування податку на землю в 2017-2018 році для фізичних осіб

Дорогі читачі! Ми описуємо типові способи вирішення юридичних питань, але кожен випадок унікальний і потребує індивідуальної юридичної допомоги. Для оперативного вирішення вашої проблеми ми рекомендуємо звернутися до кваліфікованих юристів нашого сайту.
Зміни в 2018 році Ключовим зміною, яке відбулося з податком на землю, вважається порядок розрахунків. Зокрема, раніше за основу бралася балансова вартість ділянки, зараз це кадастрова вартість.

Податок на землю в 2018 році для фізичних осіб

 • 090 - код пільги в вигляді неоподатковуваної податком суми;
 • 100 - неоподатковувана сума (п.

Загальна кількість рядків - 28 Перевірити правильність заповнення земельної декларації в 2018 році можна з допомогу спеціальних контрольних співвідношень для неї. Вони закріплені листом ФНС Росії від 13 липня 2017 року № БС-4-21 / 13656.

Земельний податок у 2018 році в россии

Ставка земельного податку становить 0,3% для:

 • ділянок для садівництва і городництва, крім використовуються з метою комерції,
 • земель сільськогосподарського призначення,
 • ділянок під багатоквартирним будинком, поділених на всіх мешканців по частках, пропорційно площі квартири до загальної будинку,
 • ділянок з інженерними мережами, а також для державних потреб.

Решта оподатковуються за ставкою 1,5%. Податковий кодекс допускає застосування диференційованої ставки, яка залежить від категорії землі і дозволеного його використання.
У чому полягає особливість кадастрової вартості нерухомості? Щоб розрахувати нову кадастрову вартість, наближену до ринкової, була проведена велика робота. Оцінювачам довелося проаналізувати з різних джерел бази з продажу ділянок, звідки і була виведена середня ціна.

Всі земельні ділянки, що перебувають у власності, повинні обкладатися земельним податком. Цей збір є місцевим і муніципальна влада територій самостійно визначають ставки, порядок сплати та пільги по ньому.

 • Який податок на землю в 2018 році
 • У чому полягає особливість кадастрової вартості нерухомості?
 • Пільги на оплату земельного податку
 • Зміни 2018 року:
 • Як розрахувати податок на землю: формула і приклади
 • Відео: Податок на землю - розповідає начальник відділу УФНС Росії

У 2017-2018 році податок на землю зазнав значних змін, відбившись на його розмірі. Внаслідок чого місцеві бюджети будуть поповнені в більшому обсязі.

Ця складова повинна позитивно позначитися на розвитку регіонів.

Фізичним особам і індивідуальним підприємцям

Тепер цей важливий фактор враховують при розрахунку податку з дня внесення до ЕГРН оновлених відомостей про вартість землі. Відзначимо, що до 2018 року відсутність даного виключення призводило до того, що зміна вартості по кадастру можна було враховувати тільки з наступного податкового періоду по земельному податку (лист Мінфіну Росії від 14.04.2017 № 03-05-04-02 / 22593).

Очевидно, що це був несправедливий підхід по відношенню і до платників, і до скарбниці. Якою буде ставка земельного податку на 2018 рік, вирішують місцеві органи влади.

Тому потрібно дивитися зміни у відповідному законі муніципальної території. Також див. «Земельний податок: ставка в 2017 році». Новий порядок підтвердження права на пільгу Також зміни щодо земельного податку з 2018 року торкнулися порядок заяви права на пільгу (Закон від 30.09.2017 № 286-ФЗ зі змінами в НК РФ).

Земельний податок 2018 калькулятор московська область

Завантажити для перегляду і друку: Податковий кодекс Російської Федерації (частина друга) від 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. Від 03.04.2017) (з ізм. І доп., Вступ. В силу з 04.05.2017) Терміни сплати Територіальні влади можуть не тільки встановлювати пільгові категорії громадян, а й прикордонні терміни виплат земельного податку. Вище вже згадувалося, що фізособи зобов'язані робити належні податкові відрахування не пізніше 1 грудня 2017-2018 року.
Для юридичних осіб та організацій передбачений інший порядок розрахунків. Тут максимально допустимі строки встановлені 1 лютого, однак, організація не має права виплачувати податок до завершення звітного періоду.
Підприємства, що вносять авансові платежі з податків, розраховуються за встановленим графіком. Сума за останній звітний квартал повинна бути внесена не пізніше 1 лютого наступного року.

Земельний податок для фізичних осіб в 2018 москва

Чи існують які-небудь обмеження по термінах перерахунку земельного податку? Перерахунок нарахованої фізичним особам суми податку можливий не більше ніж за 3 податкових періоду, що передують моменту направлення коригуючого податкового повідомлення. 7. Земельний податок для фізичних осіб Приклад 2 Ветеран придбав 1/2 частину земельної ділянки з кадастрової вартістю в 450 тисяч рублів в лютому 2017 роки для ведення підсобного господарства.

 1. Податкова ставка на цю категорію земель склала 0,1% на регіональному рівні.
 2. Звітний період становить 12 місяців - рік.
 3. Пайова участь становить 1/2.
 4. Тривалість володіння становить 11 місяців.
 5. Податок повинен бути зменшений на суму в 10 тисяч рублів, так як платником податків є ветеран бойових дій.

Розрахуємо коефіцієнт тривалості володіння - 11 поділимо на 12 мес.Получаем: 0,916.

Земельний податок для фізичних осіб в 2018 році

Податок на землю в 2018 році Платити відразу зрослі в рази податки стало б накладним для багатьох росіян, з огляду на те, що доходи населення за останні роки стали падати. Звичайно, всі платники податків розуміють, що ці кошти йдуть в місцевий бюджет.

Розвиток і поліпшення регіону без них неможливо. Але і страждати сімейний бюджет від непомірних податків теж не повинен. Дізнатися кадастрову оцінку можна на офіційному сайті Росреестра, ввівши кадастровий номер ділянки, зазначений у свідоцтві про право на власність, або за точною адресою.

Пільги на оплату земельного податку Істотно знизити розрахунок податку можуть пільги. Оскільки земельний податок є місцевим, то і перелік регіональних пільговиків визначається владою територій, на яких знаходяться землі.

Нове в оподаткуванні земельних ділянок з 1 січня 2018 року

При цьому за повний місяць буде прийнятий той, в якому право виникло до 15 числа або припинено після 15 числа. І зовсім не враховується місяць, в якому право виникло після 15 числа або припинено до 15 числа.

Приклад 1. Громадянин К. купив і оформив у власність ділянку землі під садівництво та городництво 13 березня 2017 року. Тоді за місяці володіння буде взятий період з березня по грудень, тобто 10 місяців.

Податкова інспекція повинна врахувати його при розрахунку податку і виставленні квитанції. Розрахувавши повну суму податку за рік, поділіть її на 12 місяців і помножте на 10.

Саме такий буде до оплати. Приклад 2. Громадянка Ф. продала ділянку землі 10 лютого 2017 року. Оскільки угода щодо відчуження права сталася до 15 числа місяця, то він не братиме участі в розрахунку належного до сплати податку.

Земельний податок 2018 для фізичних осіб

Максимально допустимі ставки вказані в наступній таблиці: Податкова ставка Податок з доходів фізичних 0.3% Землі, відведені для сільськогосподарського виробництва, а також ділянки в населених пунктах, що входять до складу таких зон за умови використання їх за прямим призначенням Земельні ділянки, зайняті житловими будівлями і об'єктами комунального господарства , а також території, заплановані під житлове будівництво Ділянки землі, передбачені для садівництва, городництва, тваринництва та іншого особистого підсобного господар тва Території, які використовуються з метою забезпечення митних потреб, оборони і безпеки Російської Федерації 1.5% Інші об'єкти оподаткування Крім цього, кожен суб'єкт Російської Федерації має право знижувати податкову ставку до 0.1%, а також використовувати диференційований підхід в залежності від призначення, місця розташування і категорії земельного ділянки.

Пільгу по земельному податку фізичних осіб необхідно заявити

Пільгу по земельному податку фізичних осіб необхідно заявити

Слід зазначити, що окремі категорії громадян мають податкові пільги щодо земельного податку. Перелік пільгових категорій встановлюються окремо по кожному державному органу відповідним нормативним актом. Так, наприклад, рішенням міської ради Феодосії від сплати земельного податку звільнені пенсіонери за віком, інваліди 1 і 2 груп, ветерани та інваліди бойових дій та інші.

Міжрайонна ИФНС Росії №4 по Республіці Крим звертає увагу власників земельних ділянок, що податкові пільги мають заявний характер - тобто для їх отримання необхідно подати до податкового органу відповідну заяву, а також документи, що підтверджують право платника податків на податкову пільгу

Форма заяви та порядок його заповнення затверджені Наказом ФНС Росії від 14.11.2017 N ММВ-7-21 / [email protected]

Для жителів ж тих муніципальних утворень, де в перелік пільгових категорій не входять пенсіонери (міський округ р Судак, Радянський і Кіровський райони), передбачено право на податкові відрахування, що зменшує земельний податок на величину кадастрової вартості 600 кв.м площі земельної ділянки (далі - відрахування).

Така законодавча ініціатива підписана Президентом Росії 28.12.2017 і викладена в федеральному законі № 436-ФЗ «Про внесення змін до частини першу і другу Податкового кодексу Російської Федерації і окремі законодавчі акти Російської Федерації».

Так, якщо площа ділянки становить не більше 6 соток - податок не стягуватиметься, а якщо площа ділянки перевищує 6 соток - податок буде розрахований за що залишилася площа.

Відрахування застосовується для категорій осіб, зазначених у п. 5 ст. 391 Податкового кодексу Російської Федерації, далі - НК РФ (Герої Радянського Союзу, Російської Федерації, інваліди I і II груп, інваліди з дитинства, ветерани Великої Вітчизняної війни та бойових дій і т.д.), а також для всіх пенсіонерів.

Відрахування застосовується по одній земельній ділянці за вибором «пільговика» незалежно від категорії земель, виду дозволеного використання та місця розташування земельної ділянки в межах території країни.

Для використання вирахування за 2017 рік можна буде звернутися в будь-який податковий орган до 1 липня 2018 року з повідомленням про обраному ділянці, за яким буде застосований відрахування. Якщо таке повідомлення не надійде від платника податків, то відрахування буде автоматично застосований щодо однієї земельної ділянки з максимальною обчисленою сумою податку.

Форма повідомлення встановлена ​​Листом ФНС Росії від 08.02.2018 N БС-4-21 / [email protected] «Про рекомендованої формі Повідомлення про обраній земельній ділянці, на який поширюють податкове вирахування по земельному податку»

Таким чином, за 2017 рік обчислення земельного податку буде проводитися з урахуванням податкового вирахування, передбаченого ст. 391 Податкового Кодексу та пільг, встановлених представницькими органами муніципальних утворень для окремих категорій платників податків.

Більш детальну інформацію про пільгові категорії, а також порядок отримання податкових пільг і відрахувань можна за телефонами довідкової служби: (36562) 9. 11 18 - для жителів Феодосії; (36566) 3 22 98 - для жителів Судака; (36555) 4 18 70 - для жителів Кіровського району; (36551) 9 33 69 - для жителів Радянського району.

Земельний податок для організацій в 2018 році

Земельний податок для організацій 2018, ставка земельного податку

Згідно із законодавством, земельний податок повинен сплачуватися організаціями, що мають у власності земельні ділянки. Такими підприємствами повинні бути оформлені права власності, тобто права безстрокового користування землею. З ділянок землі, які орендуються, податок не сплачується. Для правильного розрахунку податку на землю, необхідно знати кадастрову вартість земельної ділянки і податкову ставку, закріплену на регіональному рівні місцевими органами влади.

Земельний податок: зміни розрахунку в 2018 році

Раніше величина податку на землю прораховувалася, спираючись на балансову вартість ділянки, яка була досить низькою. Сума, що стала підсумком цього підрахунку, не була обтяжливою для платників. В шістнадцятому році другого тисячоліття все кардинально змінилося.

Земельний податок для організацій в 2017-2018 році: КБК, розрахунок, порядок сплати, пільги

Відповідно до податкового законодавства РФ, податок на землю визнано місцевим. У зв'язку з цим фактом в загальноукраїнському законодавстві визначені лише основи оподаткування в галузі земельних відносин. Введенням даного податку на територію суб'єкта федерації займаються муніципальні органи. Якщо ж в їх НПА не встановлені окремі умови його справляння, то застосуванню підлягають положення, визначені в НК РФ. Нижче ми розглянемо актуальні положення з податку на землю для організацій, яким потрібно слідувати в 2017-2018 році.

Земельний податок у 2018 році в Росії

Земельний податок для юридичних осіб виплачується протягом всієї діяльності підприємства, починаючи з моменту утворення і закінчуючи закриттям. Виплати передбачені на законодавчому рівні і поширюються на весь період підприємницької діяльності, коли ІП або організація отримує комерційну вигоду.

Заповніть СЗВ-М онлайн в програмі Спрощенка 24/7. Програма веде податковий, бухгалтерський та кадровий облік і готує первинні документи і звітність в один клік. Отримайте річний безкоштовний доступ. Для користувачів доступна консультація по всіх бухгалтерських питань 24 години на добу 7 днів на тиждень.

Земельний податок і податок на нерухомість в 2018 році

Проіндексовані ставки земельного податку на сільськогосподарські землі сільськогосподарського призначення і середні ставки земельного податку по районам республіки. Протягом 2018 року при розрахунку земельного податку за такі землі потрібно застосовувати ставки в розмірі, зазначеному в додатках 2 і 3 до Указу N 29. Підкреслимо, що ставки податку на інші землі (і в процентах від кадастрової вартості земельної ділянки, і у фіксованій сумі за гектар) не змінилися.

Земельний податок для пенсіонерів у 2018 році - передбачені федеральні і регіональні пільги

За Москві від сплати обов'язкового земельного податку особи пенсійного віку не звільняються, по області пільги можуть бути передбачені. Законодавства встановлюються місцевим муніципалітетом. Розглядати окреме місто Московської області недоцільно, для кожного району існують свої певні умови. Всю додаткову інформацію необхідно дізнаватися тільки за адресою проживання.

Ставки по земельному податку в 2018- 2018 році для юридичних осіб

Ставка земельного податку в 2018 році Земельний податок у 2018 році оплачується всіма власниками земельних ділянок в місцеві бюджети територій, на яких землі розташовані. Для оплати земельного податку в 2018 році фізособам податковими відомствами розсилаються повідомлення з розрахунками з податку, а ось юрособи повинні розраховувати розмір платежу самі. Розмір податкової ставки земельного податку Ставка земельного податку не може перевищувати розміру, встановленого ст.

Як розрахувати земельний податок у 2018 році (приклад)

Як розраховується земельний податок? На перший погляд зазвичай: податкову базу множимо на ставку. При цьому в якості бази виступає кадастрова вартість землі, встановлена ​​на початок відповідного податкового року (п. 1 ст. 389 НК РФ), інформацію про яку можна дізнатися:

Як розрахувати податок з продажу земельної ділянки

Для спрощення підготовки декларації і розрахунків можна скористатися сервісами, представленими на офіційному сайті ФНС. Сьогодні там же функціонує особистий кабінет платника податків, через який можна здійснювати будь-дистанційне взаємодія з відомством.

Хто може бути звільнений від сплати земельного податку в РФ в 2018 році

 • одиноких громадян, які мають дохід, що становить менше 0,5 прожиткового мінімуму;
 • дітей-сиріт, дітей та опікунів, що живуть разом;
 • неповних сімей;
 • реабілітованих осіб, що схильні до політичних репресій;
 • багатодітних сімей, якщо діти не досягли повноліття;
 • сімей, що мають дитину з інвалідністю.

Терміни сплати земельного податку

Законом передбачено тільки одне правило щодо окремих підприємств. Згідно із зазначеним правилом, зарахування юридичною особою земельного податку має відбуватися до здачі ним декларації. Ця прив'язка прямо передбачена в податковому законодавстві. Відповідно, всі муніципалітети намагаються приймати акти та встановлювати час зарахування платежів максимально ближче до часу складання декларації.

Терміни сплати земельного податку в 2018 році юридичними особами

Термін сплати земельного податку за 2017 рік у кожному муніципальному освіті встановлюється свій. Точний термін сплати можна знайти в акті представницьких органів муніципалітету. У ньому ж будуть вказані терміни перерахування авансових платежів, якщо такі запроваджено в регіоні.

 • недобудованих об'єктів житлового будівництва;
 • гаражів, паркувальних місць;
 • квартир, кімнат, інших житлових приміщень;
 • комплексів, що включають як мінімум 1 житлове приміщення;
 • побутових будівель площею до 50 м2, розташованих на ділянці і призначених для проведення садових і дачних робіт.

Податкова ставка на земельний податок у 2018 році для фізичних осіб

При розрахунках, пов'язаних з встановленням суми податкових відрахувань, не можна обійти увагою податкові ставки. За новим законом, влади в регіонах можуть їх встановлювати на свій розсуд, з огляду на те, що немає суворого державного регулювання їх величин (законом вказано лише мінімальне значення).

Порядок нарахування податку на землю в 2017-2018 році для фізичних осіб

Серед фіскальних зобов'язань громадян виділяється податок на землю для фізичних осіб. Розповімо в статті, які зміни в цій сфері будуть діяти в 2017-2018 рр., Як здійснюється порядок оплати земельного податку та хто звільнений від цього платежу.

Земельний податок для фізичних осіб - що змінилося

У 2016 році відбулися зміни в схемі визначення ставки з податку. Тепер це питання знаходиться в компетенції місцевої адміністрації. Земельний податок входить в число платежів, які є основними шляхами поповнення бюджету. Надійшли кошти витрачаються на розвиток інфраструктури, ремонт доріг і т.д.

Однак земельний фонд країни включає категорії земель, на які не поширюється необхідність виплачувати податок. До таких територій відносяться:

 • водні об'єкти, що знаходяться у власності держави;
 • ділянки, на яких розташовуються багатоквартирні будинки;
 • землі лісового фонду;
 • ділянки з особливо цінними об'єктами;
 • землі, вилучені з обігу або обмежені в обороті.

Муніципалітет має право вводити в цей перелік землі на свій розсуд. Як правило, можливістю знизити податковий тягар по земельному податку мають підприємства, які мають особливу цінність для муніципального освіти.

Крім призначення платежу змінився і порядок розрахунку земельного податку. Тепер податковою базою визнається не інвентаризаційна, а кадастрова вартість об'єкта. Це має на увазі підвищення рівня податку, так як інвентаризаційна вартість значно нижче.

Земельний податок для фізичних осіб в 2018 році

Плановане збільшення становить 100%, тому вводитися буде поетапно. Щороку громадяни отримуватимуть квитанцію, в якій сума земельного податку підвищується на 20%. До 2020 року необхідний рівень податку буде досягнутий.

Термін і порядок оплати земельного податку

Отже, земельний податок обчислюється виходячи з кадастрової вартості. Для розрахунку приймається рівень ціни за даними кадастру на 1 січня звітного року.

У фізичних осіб немає потреби в самостійному розрахунку земельного податку. Співробітники податкової інспекції надсилають на адресу постійної реєстрації землевласника лист з квитанцією. Платіжний документ включає в себе реквізити для оплати і вказівка ​​точної суми податку. Якщо розрахунок зроблений некоректно, громадянин не несе жодної адміністративної відповідальності. Ставка, за якою відбувається обчислення, дорівнює 0,3%.

Податковим періодом для сплати земельного податку фізичних осіб визнається календарний рік. Термін перерахування платежу встановлюється на місцевому рівні. Наприклад, для Москви і Санкт-Петербурга крайньою датою є 1 листопада року, наступного за звітним. Повідомлення з ФНС надсилається не пізніше, ніж за 30 днів до крайнього терміну оплати.

Якщо виникнуть сумніви з приводу коректності розрахунку, необхідно уточнити кадастрову вартість земельної ділянки. Інформація про неї міститься у виписці з ЕГРН, яку можна отримати в Росреестра або МФЦ.

Якщо кадастрова вартість в загальному реєстрі відсутня, слід звернутися в БТІ. В установі потрібно написати заяву з проханням проведення оцінки. До заяви додається копія паспорта та правовстановлюючі документи на земельну ділянку.

Хто звільняється від сплати земельного податку

Місцевим та федеральним законодавством для особливих категорій громадян передбачені пільги на земельний податок. Фізичними особами, звільненими від необхідності платити податок на землю, є:

 • Герої Росії та СРСР;
 • Герої Праці;
 • повні кавалери орденів Трудової Слави і Слави;
 • ветерани ВВВ і громадяни, прирівняні до них;
 • постраждалі від радіаційних катастроф (зокрема аварії на ЧАЕС);
 • організатори первинного селянсько-фермерського господарства (звільняються на п'ять років);
 • громадяни, що займаються народними промислами.

Крім перерахованих вище, є і інші категорії громадян, які можуть розраховувати на послаблення податкового тягаря. Це інваліди, багатодітні сім'ї та ветерани праці. Розповімо про кожну категорії докладніше.

Особи, які є інвалідами дитинства або мають I групу інвалідності, мають право на зниження земельного податку на 10 000 рублів. Це передбачено на федеральному рівні. Інваліди II групи також має право розраховувати на отримання пільги, але це питання вирішується місцевою владою.

Земельний податок для фізичних осіб в 2018 році

Пільга може бути застосована тільки відносно одного земельної ділянки у власності інваліда. Для оформлення необхідно звернутися до відділення ФНС за місцем знаходження наділу і написати відповідну заяву встановленого зразка. До нього додаються документи, що підтверджують наявність підстав для отримання пільги (довідки і т.д.).

Пільгові умови діють, поки актуальні підстави для її надання.

Скасування інвалідності або закінчення строку дії документів на групу мають на увазі і закінчення актуальності пільги. Після повторного огляду пільгу потрібно продовжувати.

Громадянин може мати звання Ветеран праці РФ або Ветеран праці, наприклад, Іркутської області. На федеральному рівні пільги надаються особам, які мають першу категорію. Для Ветеранів Праці суб'єктів федерації пільги встановлюються муніципалітетом.

Пільга Ветеранам Праці аналогічна послаблення податку для інвалідів. Сума зменшення дорівнює 10 000 рублів. Для оформлення також потрібно звернутися в ФНС. Пільга цієї категорії громадян надається безстроково.

Федеральним законодавством пільг на земельний податок для багатодітних сімей не передбачено. Послаблення може бути встановлено тільки муніципальною владою.

Якщо регіональним законом пільга передбачена, слід уточнити, чи є сім'я багатодітною. Муніципалітет самостійно встановлює, скільки дітей повинно бути в сім'ї, щоб вважатися багатодітною. Десь це три дитини, в інших регіонах - чотири.

На місцевому рівні сім'я може бути навіть повністю звільнена від виплати податку. Для отримання пільги необхідно написати заяву в ФНС за місцем знаходження ділянки.

При виникненні питань звертайтеся за юридичною консультацією. Отримати безкоштовну правову допомогу можна на нашому сайті.

Серйозних змін у ставленні податку на землю для фізичних осіб в 2017-2018 роках не передбачається. Уточнити можливі пільги на виплату обов'язкових платежів можна в муніципалітеті.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

44 − 38 =

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map