Протокол зборів трудового колективу про колективний договір

Содержание

Протокол зборів трудового колективу про колективний договір

загальних зборів працівників НОУ "Прогимназія" ІДЕАЛ "

"8" вересня 2008 р

Всього членів колективу - 9 осіб.

реклама здесь 1

Було присутнє - 9 осіб.

Кворум є, збори правомочні приймати рішення.

Обрали головою зборів Петрову А.А., секретарем зборів Сидорову В.В.

1. Участь в колективних переговорах.

2. Укладення колективного договору.

3. Обрання представника від імені працівників для підписання колективного договору.

По першому питанню порядку денного виступила голова зборів Петрова А.А., яка повідомила, що колективом працівників та адміністрацією товариства був розроблений проект колективного договору, і запропонувала укласти колективний договір у запропонованій редакції.

реклама здесь 2

Голосували: відкритим голосуванням - "за" (одноголосно).

укласти колективний договір у запропонованій редакції.

по другому питанню порядку денного виступила голова зборів Петрова А.А., яка запропонувала в якості представника від імені працівників обрати Кашину Людмилу Михайлівну і довірити їй підписання колективного договору від імені працівників.

Голосували: відкритим голосуванням - "за" (одноголосно).

обрати в якості представника від імені працівників Людмилу Михайлівну Кашину і довірити їй підписання колективного договору від імені працівників.

Порядок денний вичерпано, збори вважаються закритим.

Голова зборів ___________________ / Петрова А.А. /

Секретар зборів _____________________ / Сидорова В.В. /

Протокол загальних зборів трудового колективу з питання проведення колективних переговорів для укладення колективного договору (зразок заповнення)

Протокол N 1 загальних зборів трудового колективу ТОВ "Протон"

Чисельність працівників - 318 чоловік Були присутні - 298 осіб

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

2. Обрання представників трудового колективу для ведення колективних переговорів.

3. Перелік питань, що підлягають включенню до колективного договору.

4. Затвердження тексту пропозиції про початок колективних переговорів.

Начальник транспортного відділу Сергєєв Д.Н. - запропонував обрати головою загальних зборів начальника відділу кадрів Маркову Т.Д., секретарем - діловода Переверзєва В.В.

обрати головою загальних зборів начальника відділу кадрів Маркову Т.Д., секретарем - діловода Переверзєва В.В.

За ухвалення рішення проголосували:

за - 290 людини (97% від числа присутніх);

проти - 3 людини (1%);

утрималося - 5 осіб (1,7%).

Начальник відділу кадрів Маркова Т.Д. - запропонувала працівникам висунути кандидатури представників працівників для ведення колективних переговорів.

Бухгалтер відділу розрахунків Уварова Н.Г. - запропонувала кандидатуру Григор'євої С.А., інженера з охорони праці.

Інженер-програміст Синіцин Г.В. - запропонував кандидатуру Федорова О.М., провідного спеціаліста.

Слюсар Карпов Е.Ф. - запропонував кандидатуру Леонової Г.В., комплектувальника.

Водій Рогов А.В. - запропонував кандидатуру Іванової Є.І., комірника.

Начальник відділу кадрів Маркова Т.Д. - запропонувала обрати в якості представників трудового колективу для ведення переговорів запропоновані кандидатури.

обрати зазначених працівників як представників трудового колективу для ведення колективних переговорів.

За ухвалення рішення проголосували:

за - 292 осіб (98% від числа присутніх);

проти - 6 осіб (2%);

Інспектор з кадрів Ільїна Н.Г. - запропонувала для проведення колективних переговорів перелік питань щодо:

1) доплат і надбавок;

2) введення квартальних премій;

3) гарантій для пенсіонерів при звільненні;

4) матеріальної допомоги при укладанні шлюбу, при народженні дітей;

5) додаткового спецодягу;

6) додаткового страхування працівників від нещасних випадків.

затвердити запропонований перелік питань.

За ухвалення рішення проголосували:

Начальник відділу кадрів Маркова Т.Д. - запропонувала затвердити текст пропозиції до роботодавця про початок колективних переговорів.

діловодство

Протокол зборів трудового колективу про колективний договір

Що являє собою колективний трудовий договір?

Трудовий кодекс РФ регламентує відносини між працівником і роботодавцем на основі трудового договору. Що ж таке? Чи буде суперечити трудовий договір з колективним договором? Про це і піде мова в нашій статті.

Перш за все, колективний договір - це правовий акт, який містить норми про надання працівникам гарантій, компенсацій, пільг, спрямованих на ефективну взаємодію сторін і мотивацію до продуктивної праці.

Полягає він між колективом трудящих і керівництвом і не може містити умов, які дають можливість обмежити або погіршення гарантій, визначених трудовим договором.

Положення, що регламентують всі питання, пов'язані з колективним договором, закріплені чолі № 7 Трудового Кодексу РФ.

Якщо в трудовому договорі регулювання трудових відносин вибудовується на загальних правових нормах, то колективний договір є локальним актом тієї організації, в якій він полягає.

Це свого роду доповнення до ТК РФ, яке діє в рамках конкретного підприємства і поширюється на всіх його працівників.

Чим відрізняється від трудового договору?

Якщо трудовий договір укладається між певними особами, то колективний договір має в своїй основі не фізична особа як суб'єкт правовідносин, а трудовий колектив.

Його з фера дій ширше, а цілі - інші.

Його дія поширюється навіть на тих працівників, які не мали відношення до його прийняття і схвалення.

Функції і цілі його складання

Основною функцією колективного договору є досягнення оптимального балансу інтересів роботодавця і працівників.

У процесі його підготовки і обговорення переслідуються такі цілі:

 1. Стабілізація і ефективність виробничого процесу.
 2. Встановлення додаткових пільг, гарантій і прав, що поліпшують становище працівника і підсилюють мотивацію для вирішення поставлених завдань.
 3. Впровадження і реалізація принципів відповідальності і партнерства.
 4. Впорядкування системи оплати праці.
 5. Захист законних інтересів та трудових прав працюючих.

Колективний договір служить тим інструментом, через який можна вирішувати будь-які питання - від підвищення продуктивності праці і закріплення кадрів, до навчання і медичного обслуговування.

Іноді наявність соціальних гарантій переважує розмір заробітної плати.

приклад:

Якщо сімейному молодому фахівцеві запропонують на вибір два підприємства, причому на першому зарплату на 3-5 тис.руб. більше, але ніяких соціальних благ на ньому немає, а в другій компанії крім зарплати відразу дають одноразову позику на необхідні потреби, ставлять в чергу на житло і пропонують через невеликий період навчання для підвищення кваліфікації, то навряд чи він зупиниться на першому варіанті.

Угода укладається між роботодавцем і трудовим колективом.

При підписанні документа з боку роботодавця виступає зазвичай директор підприємства, з боку трудящих - законний представник працівників. Найчастіше в якості такого представника виступає профспілкова організація в особі її голови.

Якщо такої в організації немає, то представник або орган вибирається на загальних зборах трудящих, які дають йому повноваження представляти їх інтереси.

Те ж відбувається там, де профспілка охоплює менше половини робітників.

В цьому випадку працівники, які не є членами профспілки, також доручають голові профспілки представляти їх інтереси.

З боку роботодавця може виступати посадова особа, що володіє повноваженнями, підкріпленими наказом або дорученням керівника.

Дія колективного договору поширюється на всіх працівників організації.

Крім того, в документі можуть бути відображені додаткові особи, до яких також відносяться статті договору. Наприклад, члени сім'ї працівників в частині спеціально обумовлених пільг або ветерани підприємства.

Колективний договір поширюється на всі філії та підрозділи підприємства.

Суть питань, над якими працюють при підписанні документа, можна звести до врегулювання відносин роботодавця і профспілки працівників в трудових, професійних і соціально-економічних аспектах.

Структура і склад питань можуть відрізнятися, але стандартно виділяють наступні:

 • оплата праці: форми, розміри, системи, інфляція;
 • безпеку праці: екологія, спецодяг; охорона здоров'я;
 • правила внутрішнього розпорядку: час - роботи, відпочинку, перерв, обіду;
 • поліпшення умов праці, відпочинку та оздоровлення робітників і членів їх сімей;
 • зайнятість, перенавчання;
 • виплата компенсацій, пільг і дотримання гарантій;
 • контроль за виконанням договору.

Тут можуть зазначатися переваги для працівників і умови, кращі, в порівнянні з встановленими Трудовим кодексом РФ.

Нюанси розробки та оформлення

Укладати колективний договір чи ні, вирішує загальні збори трудового колективу.

Приблизну форму протоколу зборів трудового колективу про колективний договір можна скачати тут:

Обрані представники трудового колективу направляють письмове повідомлення другій стороні, представники якої в 7-денний термін зобов'язані відповісти.

Обидві сторони утворюють погоджувальну комісію, призначаючи в неї своїх делегатів. Комісія визначає терміни, склад, порядок переговорів.

До складу переговорів входять: нормативні, обов'язкові і організаційні умови.

Основні постулати при укладенні договору:

 • дотримання законодавчої бази;
 • рівноправність сторін і законність представників сторін;
 • свобода обговорень і вибору;
 • добровільне прийняття зобов'язань і їх реальність;
 • неминучість відповідальності і постійний контроль.

При незгоді в обговорюваних питаннях складається протокол розбіжностей, який повинен бути дозволений не пізніше 3-х місяців з дня видання.

Підготовлений проект колективного договору доводиться до кожного працівника, обговорюється і доповнюється на зборах в колективах, і в доопрацьованому вигляді приймається на Конференції трудового колективу.

Як укласти строковий трудовий договір на час декретної відпустки? Дізнайтеся тут.

Зміст колективного договору

Стандартно він складається з розділів і додатків. Кожен розділ відповідає за певну сферу.

Нижче наведена приблизна структура робочого колективного договору:

Протокол зборів трудового колективу про колективний договір

Новини по тематиці

«Протокол зборів трудового колективу зразок» - напевно такий запит нерідкий в різних пошукових системах. При цьому у видачі трапляються і такі варіанти цього документа, які краще не використовувати. У статті ми поговоримо про те, як правильно скласти даний протокол, і запропонуємо зразок, гарантовано придатний для використання.

Як складається протокол зборів трудового колективу

Загальні збори трудового колективу проводиться щодо значущих для всіх співробітників подій і заходів з метою виявити наявні проблеми, вирішити розбіжності, примусити роботодавця до виконання внутрішніх нормативних актів, прийнятих на підприємстві і т. П. При цьому число присутніх, відповідно до вимог ТК РФ , може варіюватися від 1/2 до 2/3 загальної чисельності колективу, а кількість обов'язкових учасників безпосередньо залежить від питання, поставленого на порядок денний. Рішення приймається простою більшістю голосів (половина присутніх + 1 голос).

Протокол зборів трудового колективу по своїй суті є звичайним протоколом - отже, до нього застосовуються ті ж вимоги до складання, що і до інших аналогічних документів, тобто в протоколі обов'язково зазначаються:

 • місце, дата і час його складання;
 • тема, яку збирається обговорювати трудовий колектив, дані про загальну чисельність працівників підприємства і кількості фактично присутніх на зборах (також потрібно список всіх учасників цього зібрання - він може бути оформлений самостійним документом, який буде додатком до протоколу);
 • відомості про секретаря та голову зборів, порядку денному, які виступали в ході зборів і внесених пропозиціях;
 • прийняте шляхом підрахунку голосів за і проти за висунутими пропозиціями рішення загальних зборів.

За загальним правилом протоколи складаються на фірмовому бланку організації і завіряється підписами секретаря і голови зборів. Всі виступаючі в протоколі перераховуються із зазначенням їх посад.

Якщо на порядок денний ставиться кілька питань, то трудовий колектив повинен розглянути кожен з них індивідуально і проголосувати за кожен окремо. На завершення протоколу підводяться підсумки із зазначенням тих питань, по яким збори прийняли позитивне рішення, і тих, за якими рішення було негативним.

Зразок протоколу зборів трудового колективу

Отже, з вмістом протоколу розібралися, тепер для наочності наводимо зразок протоколу зборів трудового колективу.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБУС»

ХАБАРОВСК, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, БУДИНОК 19

загальних зборів трудового колективу

Хабаровськ, 20 травня 2017 року

12 годині 45 хвилин за місцевим часом

Голова: головний бухгалтер Іванова М. Ф.

Секретар: інженер Семенова А. А.

Всього працівників: 30 людина

Було присутнє: 28 людина (список присутніх додається).

Затвердження вимог до роботодавця про виконання п. 1.5 колективного договору по нарахуванню додаткових стимулюючих виплат працівникам, які відпрацювали на підприємстві понад 10 років.

Слухали: секретаря загальних зборів трудового колективу Семенову А. А. яка представила на розгляд порядку денного з метою внесення до неї змін і доповнень і проведення голосування.

Виступили: комірник Зайкин Д. С. висловився за прийняття порядку денного в запропонованому варіанті.

Проголосували за - 28 осіб, проти - 0, утрималися - 0.

Рішення: порядок денний прийнята одноголосно.

Слухали: голови загальних зборів трудового колективу Іванову М. Ф. за вимогами до роботодавця про виконання п. 1.5 колективного договору по нарахуванню додаткових стимулюючих виплат працівникам, які відпрацювали на підприємстві понад 10 років, з проханням внести зміни і доповнення, провести голосування.

 1. Бухгалтер Мухіна Р. С. запропонувала затвердити озвучені головою загальних зборів колективу працівників вимоги до роботодавця в початковій редакції.
 2. Механік Дибов М. П. підтримав точку зору бухгалтера Мухіної Р. С.

Проголосували за - 28 осіб, проти - 0, утрималися - 0.

Рішення: запропоновані вимоги до роботодавця затверджені одноголосно.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ КОЛЕКТИВУ ПРАЦІВНИКІВ

Запропоновані вимоги до роботодавця про виконання п. 1.5 колективного договору по нарахуванню додаткових стимулюючих виплат працівникам, які відпрацювали на підприємстві понад 10 років, прийняти в початковій редакції.

ГОЛОВА: (особистий підпис)

СЕКРЕТАР: (особистий підпис) ».

Відзначимо, що якщо говорити про протокол, наведеному в якості зразка, то до нього слід додати список працівників, які були присутні на зборах (складається у довільній формі), а також сформульовані і оформлені вимоги до роботодавця з питання, що ставлять на порядок денний. Наголошуємо, що питань на порядок денний може ставитися кілька - при цьому стільки ж має бути прийнято і рішень.

ТК РФ - Трудовий кодекс Російської Федерації;

КоАП РФ - Кодекс про адміністративні правопорушення Російської Федерації.

Колективний договір - правовий акт, що регулює соціально-трудові відносини в організації або в індивідуального підприємця і укладається працівниками і роботодавцем в особі їхніх представників [ст. 40 ТК РФ].

Ініціатива укладення договору. вибір представників

Виступити з ініціативою укладення колективного договору можуть як представники роботодавця, так і представники працівників.

Відповідно до частини 1 статті 33 ТК РФ представниками роботодавця при проведенні колективних переговорів, укладанні або зміні колективного договору є керівник організації або уповноважені ним особи відповідно до законів, іншими нормативними правовими актами, установчими документами організації та локальними нормативними актами.

Відповідно до частини 1 статті 29 ТК РФ представниками працівників є:

- професійні спілки та їх об'єднання;

- інші профспілкові організації, передбачені статутами загальноросійських і міжрегіональних профспілок;

- інші представники, обрані працівниками у випадках, передбачених статтею 31 ТК РФ.

Інші представники працівників обираються за відсутності на підприємстві профспілкової організації, а також при наявності профспілкової організації, що об'єднує менше половини працівників. На загальних зборах (конференції) працівники можуть доручити представлення своїх інтересів такої профспілкової організації чи іншого представника (стаття 31 ТК РФ).

Якщо в організації немає представницького органу працівників, то на загальних зборах (конференції) працівників таємним голосуванням обираються представники трудового колективу (ст. 31 ТК РФ).

Укладення колективного договору обов'язково в разі, якщо працівники виступили з ініціативою укласти такий договір. Це правило поширюється на всіх роботодавців, в тому числі індивідуальних підприємців, незалежно від розміру та чисельності підприємства, а також його організаційно-правової форми.

Невеликий організації досить обрати одного представника зі свого колективу, який буде підписувати колективний договір від імені працівників. Нижче наведено зразок протоколу зборів працівників для такої невеликої організації:

зборів працівників організації

Товариство з обмеженою відповідальністю «Нова Компанія»

м Енськ 11 січня 2011 р

Чисельний склад працівників організації: 10 людей.

Було присутнє: 9 осіб.

1. Обрання головуючого зборів.

2. Обрання секретаря зборів.

3. Обрання представника працівників для укладення колективного договору.

З питання 1 порядку денного:

Виступив: Дмитрієв Олексій Іванович і запропонував обрати головуючим Петрова Андрія Миколайовича.

Питання порядку запропонований для голосування.

Результати голосування: За (100% голосів).

З питання 2 порядку денного:

Виступила: Павлова Ольга Петрівна і запропонувала обрати секретарем зборів Комову Марію Іванівну.

Питання порядку запропонований для голосування.

Результати голосування: За (100% голосів).

З питання 3 порядку денного:

Виступив: Петров Андрій Миколайович і запропонував доручить представляти інтереси працівників з питань укладення, зміни і контролю колективного договору Громову Івану Петровичу.

Питання порядку запропонований для голосування.

Результати голосування: За (100% голосів).

зборів працівників організації

Товариство з обмеженою відповідальністю «Нова Компанія»

1. Обрати головуючим на зборах Петрова Андрія Миколайовича.

2. Обрати секретарем зборів Комову Марію Іванівну

3. Обрати Громова Івана Петровича представником працівників організації для укладення колективного договору.

головуючий Петров / Петров А.Н. /

секретар Комова / Комова М.І. /

Зміст колективного договору

Зміст і структура колективного договору визначаються сторонами (ст. 41 ТК РФ).

У колективний договір можуть включатися взаємні зобов'язання працівників і роботодавця з наступних питань:

· Форми, системи і розміри оплати;

· Виплата допомог, компенсацій;

· Механізм регулювання оплати праці з урахуванням зростання цін, рівня інфляції, виконання показників, визначених колективним договором;

· Зайнятість, перенавчання, умови вивільнення працівників;

· Робочий час і час відпочинку, включаючи питання надання та тривалості відпусток;

· Поліпшення умов і охорони праці працівників, в тому числі жінок та молоді;

· Дотримання інтересів працівників при приватизації державного і муніципального майна;

· Екологічна безпека та охорона здоров'я працівників на виробництві;

· Гарантії і пільги працівникам, що поєднують роботу з навчанням;

· Оздоровлення та відпочинок працівників і членів їх сімей;

· Контроль за виконанням колективного договору, порядок внесення до нього змін і доповнень, відповідальність сторін, забезпечення нормальних умов діяльності представників працівників, порядок інформування працівників про виконання колективного договору;

· Відмова від страйків при виконанні відповідних умов колективного договору;

· Інші питання, визначені сторонами.

У колективному договорі з урахуванням фінансово-економічного становища роботодавця можуть встановлюватися пільги та переваги для працівників, умови праці, більш сприятливі в порівнянні з встановленими законами, іншими нормативними правовими актами, угодами.

Процедура укладення колективного договору

Проект колективного договору розробляє сторона, яка ініціює укладання колективних договорів.

Сторона, яка ініціює переговори, направляє повідомлення про початок переговорів. Певних вимог до складання такого повідомлення ТК РФ не містить. Воно може бути складено в довільній формі.

У повідомленні доцільно запропонувати:

- конкретну дату початку переговорів,

- місце їх проведення,

- склад комісії з ведення переговорів від свого боку.

Терміни, місце та порядок проведення колективних переговорів визначаються представниками сторін, які є учасниками зазначених переговорів (ст. 37 ТК РФ).

Сторона, яка отримала повідомлення, повинна в 7-денний термін почати переговори (ст. 36 ТК РФ).

Зверніть увагу! Згідно зі статтею 54 ТК РФ представники сторін, ухиляються від участі в колективних переговорах щодо укладення, зміни колективного договору або неправомірно відмовилися від підписання узгодженого колективного договору піддаються адміністративному штрафу за статтею 5.28 КоАП в розмірі від 1000 до 3000 рублів.

Проект колективного договору затверджується загальними зборами (конференцією) працівників організації. Форма голосування встановлюється зборами трудового колективу (конференцією).

Правомочним загальні збори вважаються, якщо в ньому бере участь більше половини трудового колективу організації. Рішення загальних зборів приймається більшістю голосів.

Якщо в ході колективних переговорів не прийнято узгоджене рішення по всіх або окремих питань, то необхідно скласти протокол розбіжностей (ст. 38 ТК РФ). У протоколі бажано відобразити істота розбіжностей, конкретні позиції і пропозиції сторін. Подальше врегулювання розбіжностей здійснюється в порядку, встановленому для вирішення колективних трудових спорів.

Якщо розбіжностей немає, то необхідно підписати колективний договір сторонами.

З моменту підписання колективні переговори завершені і колективний договір підлягає реєстрації.

Уведомительная реєстрація договору

Протягом 7 днів з дня підписання колективного договору роботодавець або представник роботодавця направляють колективний договір на повідомну реєстрацію до відповідного органу по праці. Цей орган визначається на рівні суб'єкта РФ.

Зверніть увагу! Вступ колективного договору в силу не залежить від факту його повідомної реєстрації.

При здійсненні реєстрації колективного договору відповідного органу по праці виявляє умови, що погіршують становище працівників порівняно з трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, і повідомляє про це представникам сторін, що підписали колективний договір, а також до відповідної державної інспекції праці. Умови колективного договору, що погіршують становище працівників, є недійсними і не підлягають застосуванню (ст. 50 ТК РФ).

Термін дії колективного договору

Колективний договір укладається на термін не більше 3 років і вступає в силу:

- з дня підписання його сторонами,

- (або) з дня, встановленого колективним договором.

сторони мають право продовжувати дію колективного договору на термін не більше 3 років. Дія колективного договору поширюється на всіх працівників даної організації, її філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів (ст. 43 ТК РФ).

Законом передбачені наступні види відповідальності роботодавця:

Що являє собою колективний трудовий договір?

Трудовий кодекс РФ регламентує відносини між працівником і роботодавцем на основі трудового договору. Що ж таке? Чи буде суперечити трудовий договір з колективним договором? Про це і піде мова в нашій статті.

Перш за все, колективний договір - це правовий акт, який містить норми про надання працівникам гарантій, компенсацій, пільг, спрямованих на ефективну взаємодію сторін і мотивацію до продуктивної праці.

Полягає він між колективом трудящих і керівництвом і не може містити умов, які дають можливість обмежити або погіршення гарантій, визначених трудовим договором.

Положення, що регламентують всі питання, пов'язані з колективним договором, закріплені чолі № 7 Трудового Кодексу РФ.

Якщо в трудовому договорі регулювання трудових відносин вибудовується на загальних правових нормах, то колективний договір є локальним актом тієї організації, в якій він полягає.

Це свого роду доповнення до ТК РФ, яке діє в рамках конкретного підприємства і поширюється на всіх його працівників.

Чим відрізняється від трудового договору?

Якщо трудовий договір укладається між певними особами, то колективний договір має в своїй основі не фізична особа як суб'єкт правовідносин, а трудовий колектив.

Його з фера дій ширше, а цілі - інші.

Його дія поширюється навіть на тих працівників, які не мали відношення до його прийняття і схвалення.

Функції і цілі його складання

Основною функцією колективного договору є досягнення оптимального балансу інтересів роботодавця і працівників.

У процесі його підготовки і обговорення переслідуються такі цілі:

 1. Стабілізація і ефективність виробничого процесу.
 2. Встановлення додаткових пільг, гарантій і прав, що поліпшують становище працівника і підсилюють мотивацію для вирішення поставлених завдань.
 3. Впровадження і реалізація принципів відповідальності і партнерства.
 4. Впорядкування системи оплати праці.
 5. Захист законних інтересів та трудових прав працюючих.

Колективний договір служить тим інструментом, через який можна вирішувати будь-які питання - від підвищення продуктивності праці і закріплення кадрів, до навчання і медичного обслуговування.

Іноді наявність соціальних гарантій переважує розмір заробітної плати.

Якщо сімейному молодому фахівцеві запропонують на вибір два підприємства, причому на першому зарплату на 3-5 тис.руб. більше, але ніяких соціальних благ на ньому немає, а в другій компанії крім зарплати відразу дають одноразову позику на необхідні потреби, ставлять в чергу на житло і пропонують через невеликий період навчання для підвищення кваліфікації, то навряд чи він зупиниться на першому варіанті .

Угода укладається між роботодавцем і трудовим колективом.

При підписанні документа з боку роботодавця виступає зазвичай директор підприємства, з боку трудящих - законний представник працівників. Найчастіше в якості такого представника виступає профспілкова організація в особі її голови.

Якщо такої в організації немає, то представник або орган вибирається на загальних зборах трудящих, які дають йому повноваження представляти їх інтереси.

Те ж відбувається там, де профспілка охоплює менше половини робітників.

В цьому випадку працівники, які не є членами профспілки, також доручають голові профспілки представляти їх інтереси.

З боку роботодавця може виступати посадова особа, що володіє повноваженнями, підкріпленими наказом або дорученням керівника.

Дія колективного договору поширюється на всіх працівників організації.

Крім того, в документі можуть бути відображені додаткові особи, до яких також відносяться статті договору. Наприклад, члени сім'ї працівників в частині спеціально обумовлених пільг або ветерани підприємства.

Колективний договір поширюється на всі філії та підрозділи підприємства.

Суть питань, над якими працюють при підписанні документа, можна звести до врегулювання відносин роботодавця і профспілки працівників в трудових, професійних і соціально-економічних аспектах.

Структура і склад питань можуть відрізнятися, але стандартно виділяють наступні:

 • оплата праці: форми, розміри, системи, інфляція;
 • безпеку праці: екологія, спецодяг; охорона здоров'я;
 • правила внутрішнього розпорядку: час - роботи, відпочинку, перерв, обіду;
 • поліпшення умов праці, відпочинку та оздоровлення робітників і членів їх сімей;
 • зайнятість, перенавчання;
 • виплата компенсацій, пільг і дотримання гарантій;
 • контроль за виконанням договору.

Тут можуть зазначатися переваги для працівників і умови, кращі, в порівнянні з встановленими Трудовим кодексом РФ.

Нюанси розробки та оформлення

Укладати колективний договір чи ні, вирішує загальні збори трудового колективу.

Приблизну форму протоколу зборів трудового колективу про колективний договір можна скачати тут:

Обрані представники трудового колективу направляють письмове повідомлення другій стороні, представники якої в 7-денний термін зобов'язані відповісти.

Обидві сторони утворюють погоджувальну комісію, призначаючи в неї своїх делегатів. Комісія визначає терміни, склад, порядок переговорів.

До складу переговорів входять: нормативні, обов'язкові і організаційні умови.

Основні постулати при укладенні договору:

 • дотримання законодавчої бази;
 • рівноправність сторін і законність представників сторін;
 • свобода обговорень і вибору;
 • добровільне прийняття зобов'язань і їх реальність;
 • неминучість відповідальності і постійний контроль.

При незгоді в обговорюваних питаннях складається протокол розбіжностей, який повинен бути дозволений не пізніше 3-х місяців з дня видання.

Підготовлений проект колективного договору доводиться до кожного працівника, обговорюється і доповнюється на зборах в колективах, і в доопрацьованому вигляді приймається на Конференції трудового колективу.

Як оформити трудовий договір з фізичною особою. Читайте в нашій статті.

Як укласти строковий трудовий договір на час декретної відпустки? Дізнайтеся тут.

Зміст колективного договору

Стандартно він складається з розділів і додатків. Кожен розділ відповідає за певну сферу.

Нижче наведена приблизна структура робочого колективного договору:

Рекомендований зразок 2016 договору можна скачати тут:

Конференція трудового колективу є тим органом, який має право прийняти і затвердити колективний договір.

А ось підписи на ньому ставлять обидва представники: від керівництва компанії і від колективу трудящих, які мають повноваження.

Документ підписують в 4-х примірниках, один з яких роботодавець відправляє в державну інспекцію праці, відповідно до свого профілю, для повідомлення і реєстрації.

До працівників відомості про колективний договір доводяться усіма доступними засобами.

При прийомі на роботу людина повинна бути ознайомлений з ним.

Як проводиться нумерація трудових договорів в організації. Читайте про це на нашому сайті.

В яких випадках трудовий договір може бути розірваний? Дізнайтеся тут.

Які типи трудових договорів передбачені законодавчо? Дивіться тут.

Сфера впливу договору - від 1 року до 3-х років. Починає він діяти з моменту підписання і діє до закінчення прийнятого терміну.

Документ відноситься до типу термінових, тому якщо його не продовжують за угодою сторін, то після закінчення зазначеного часу він закінчує дію.

Особливості укладення колективного договору для роботодавця

Очевидна зацікавленість працівників в колективному договорі, але і для роботодавця є переваги від його підписання.

Збільшуючи мотивацію працівників, він стабілізує відносини з колективом - можна не боятися страйків, спірних питань, так як вони будуть регулюватися спільним документом.

Ще важливий момент - можливість управління податковим навантаженням податку на прибуток.

Додаткові витрати і витрати часто дають можливість отримати податкові пільги.

Потрібно добре орієнтуватися в податковому законодавстві.

Ст.43 ТК РФ не передбачає порядок розірвання колективного договору.

Там обумовлені тільки такі випадки:

 • витікання терміну дії договору;
 • коли підприємство буде ліквідовано, після його ліквідації;
 • якщо організація змінює форму власності - протягом 3-х місяців;
 • якщо відбувається реорганізація, то після її проведення.

При складанні колективного договору необхідно враховувати і прописувати процедури внесення доповнень і змін до період його дії.

Тоді буде можливість змінювати і доповнювати положення, в іншому випадку цього зробити буде не можна.

Перевірка виконання положень договору відбувається щорічно на зборах спочатку в первинних групах, потім на загальній конференції.

У разі невиконання положень колективного договору обидві сторони можуть бути оштрафовані згідно ст.54 і 55 ТК РФ.

Загальна мета - розвиток компанії досягається домовленостями, закладеними в колективному договорі.

У роботодавця і працівника виробляється загальна система цінностей соціального партнерства, згода і поступки працюють значно ефективніше батога.

Звільнення по закінченню терміну трудового договору →

Розірвання трудового договору →

Звільнення вагітної жінки за строковим трудовим договором →

Протокол загальних зборів трудового колективу з питання проведення колективних переговорів для укладення колективного договору (зразок заповнення)

Чисельність працівників - 318 чоловік Були присутні - 298 осіб

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

2. Обрання представників трудового колективу для ведення колективних переговорів.

3. Перелік питань, що підлягають включенню до колективного договору.

4. Затвердження тексту пропозиції про початок колективних переговорів.

Начальник транспортного відділу Сергєєв Д.Н. - запропонував обрати головою загальних зборів начальника відділу кадрів Маркову Т.Д. секретарем - діловода Переверзєва В.В.

обрати головою загальних зборів начальника відділу кадрів Маркову Т.Д. секретарем - діловода Переверзєва В.В.

За ухвалення рішення проголосували:

за - 290 людини (97% від числа присутніх);

проти - 3 людини (1%);

утрималося - 5 осіб (1,7%).

Начальник відділу кадрів Маркова Т.Д. - запропонувала працівникам висунути кандидатури представників працівників для ведення колективних переговорів.

Бухгалтер відділу розрахунків Уварова Н.Г. - запропонувала кандидатуру Григор'євої С.А. інженера з охорони праці.

Інженер-програміст Синіцин Г.В. - запропонував кандидатуру Федорова О.М. провідного спеціаліста.

Слюсар Карпов Е.Ф. - запропонував кандидатуру Леонової Г.В. комплектувальника.

Водій Рогов А.В. - запропонував кандидатуру Іванової Є.І. комірника.

Начальник відділу кадрів Маркова Т.Д. - запропонувала обрати в якості представників трудового колективу для ведення переговорів запропоновані кандидатури.

обрати зазначених працівників як представників трудового колективу для ведення колективних переговорів.

За ухвалення рішення проголосували:

за - 292 осіб (98% від числа присутніх);

проти - 6 осіб (2%);

Інспектор з кадрів Ільїна Н.Г. - запропонувала для проведення колективних переговорів перелік питань щодо:

1) доплат і надбавок;

2) введення квартальних премій;

3) гарантій для пенсіонерів при звільненні;

4) матеріальної допомоги при укладанні шлюбу, при народженні дітей;

5) додаткового спецодягу;

6) додаткового страхування працівників від нещасних випадків.

затвердити запропонований перелік питань.

За ухвалення рішення проголосували:

Начальник відділу кадрів Маркова Т.Д. - запропонувала затвердити текст пропозиції до роботодавця про початок колективних переговорів.

затвердити текст пропозиції.

За ухвалення рішення проголосували:

Як і ким складається протокол загальних зборів трудового колективу?

Протокол в основному ведеться під час засідання. Але, наприклад, коли збори записується на магнітну стрічку або просто стенографуються, даний документ можна складати вже після розшифровки.

Веде його спеціально призначена посадова висококваліфіковане особа або секретар. Саме від його професійних даних і уміння вникнути в суть справи залежить якість складання записів. Для оформлення використовується загальний фірмовий бланк організації формату А4.

Загальні збори колективу проводиться щодо важливих питань для всіх співробітників компанії щодо заходів та подій для виявлення існуючих проблем, вирішення розбіжностей, примусу роботодавця до виконання існуючих внутрішніх нормативних актів, встановлених в організації і т. П.

При цьому кількість осіб, задіяних в зборах, відповідно до встановлених вимог ТК РФ, може становити від 1/2 до 2/3 від загальної кількості працівників. а ось число обов'язкових учасників залежить від питання, що підлягає обговоренню. Рішення приймається більшістю тих, хто проголосував від половини присутніх.

При складанні протоколу вказуються такі обов'язкові реквізити:

 • дата, місце і час його складання;
 • питання, поставлене на порядок денний (наприклад, про нагородження, колективному договорі та інше);
 • відомості про загальну кількість працівників в організації і чисельності присутніх на засіданні (крім того, необхідний весь список учасників засідання, оформлений окремим документом, який згодом є доповненням до протоколу);
 • відомості про голову та діловода зборів, теми, поставленої на порядок денний, що виступали співробітників, а також внесених пропозиціях;
 • прийняте рішення за допомогою підрахунку голосів з обговорюваних питань.

документ завіряється особистими підписами голови і діловода організації. Всі задіяні працівники перераховуються із зазначенням ініціалів та відомостей про займаних посадах.

У тому випадку, якщо на зборах обговорювалося кілька питань, то колектив розглядає кожен з них окремо. В кінці протоколу підводяться підсумки із зазначенням питань, за якими було прийнято рішення.

Як написати заяву на видачу трудової книжки - дивіться в цій статті.

Інформація про те, що загрожує роботодавцю за неофіційне працевлаштування, представлена ​​тут.

Протокол - основна розпорядча папір колегіального управління та в основному оформлюється як багатосторінковий документ із зазначенням реквізитів організації. У тому випадку, якщо перший лист відсутній, то дані підприємства розташовуються поздовжнім способом щодо верхнього аркуша паперу по центру.

В типову форму вноситься наступна інформація:

 • повна назва фірми;
 • назва документу;
 • дата;
 • в протоколах, що відносяться до реєстрації актів, вказується індекс;
 • місце, де він був сформований;
 • назва;
 • текст (обговорювані питання);
 • підписи секретаря і голови.

Тут ви можете безкоштовно завантажити зразок цього документа

До додаткових відомостей належать:

 • гриф (відмітка) затвердження;
 • найменування підрозділу організації;
 • відмітка про додатки;
 • час і місце проведеної конференції;
 • дата підписання документа;
 • вид голосування, наприклад, таємне або відкрите.

Особливості оформлення необхідних відомостей, наявність правил, вказівка ​​додаткових відомостей, особливості формулювання встановлюються вимогами ТК РФ, яка існує управлінської ситуації і ділового обороту.

В ході зборів секретар веде загальний протокол, який посторінково нумерується, потім прошнуровується, посвідчується підписом директора і печаткою фірми.

Документи даного роду ведуться протягом усього календарного року, підписуються секретарем фірми і головою загальних зборів працівників установи. При цьому вони формуються систематично, передаються згідно з актом і включені в номенклатуру справ. Зберігаються вони на протязі всієї юридичної діяльності компанії.

Залишилися питання? Дізнайтеся, як вирішити саме Вашу проблему - зателефонуйте прямо зараз:

Протокол зборів трудового колективу (зразок)

«Протокол зборів трудового колективу зразок» - напевно такий запит нерідкий в різних пошукових системах. При цьому у видачі трапляються і такі варіанти цього документа, які краще не використовувати. У статті ми поговоримо про те, як правильно скласти даний протокол, і запропонуємо зразок, гарантовано придатний для використання.

Як складається протокол зборів трудового колективу

Протокол зборів трудового колективу про колективний договірЗагальні збори трудового колективу проводиться щодо значущих для всіх співробітників подій і заходів з метою виявити наявні проблеми, вирішити розбіжності, примусити роботодавця до виконання внутрішніх нормативних актів, прийнятих на підприємстві і т. П. При цьому число присутніх, відповідно до вимог ТК РФ , може варіюватися від 1/2 до 2/3 загальної чисельності колективу, а кількість обов'язкових учасників безпосередньо залежить від питання, поставленого на порядок денний. Рішення приймається простою більшістю голосів (половина присутніх + 1 голос).

Протокол зборів трудового колективу по своїй суті є звичайним протоколом - отже, до нього застосовуються ті ж вимоги до складання, що і до інших аналогічних документів, тобто в протоколі обов'язково зазначаються:

 • місце, дата і час його складання;
 • тема, яку збирається обговорювати трудовий колектив, дані про загальну чисельність працівників підприємства і кількості фактично присутніх на зборах (також потрібно список всіх учасників цього зібрання - він може бути оформлений самостійним документом, який буде додатком до протоколу);
 • відомості про секретаря та голову зборів, порядку денному, які виступали в ході зборів і внесених пропозиціях;
 • прийняте шляхом підрахунку голосів за і проти за висунутими пропозиціями рішення загальних зборів.

За загальним правилом протоколи складаються на фірмовому бланку організації і завіряється підписами секретаря і голови зборів. Всі виступаючі в протоколі перераховуються із зазначенням їх посад.

Якщо на порядок денний ставиться кілька питань, то трудовий колектив повинен розглянути кожен з них індивідуально і проголосувати за кожен окремо. На завершення протоколу підводяться підсумки із зазначенням тих питань, по яким збори прийняли позитивне рішення, і тих, за якими рішення було негативним.

Зразок протоколу зборів трудового колективу

Отже, з вмістом протоколу розібралися, тепер для наочності наводимо зразок протоколу зборів трудового колективу.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБУС»

ХАБАРОВСК, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, БУДИНОК 19

загальних зборів трудового колективу

Хабаровськ, 20 травня 2017 року

12 годині 45 хвилин за місцевим часом

Голова: головний бухгалтер Іванова М. Ф.

Секретар: інженер Семенова А. А.

Всього працівників: 30 людина

Було присутнє: 28 людина (список присутніх додається).

Затвердження вимог до роботодавця про виконання п. 1.5 колективного договору по нарахуванню додаткових стимулюючих виплат працівникам, які відпрацювали на підприємстві понад 10 років.

Слухали: секретаря загальних зборів трудового колективу Семенову А. А., яка представила на розгляд порядку денного з метою внесення до неї змін і доповнень і проведення голосування.

Виступили: комірник Зайкин Д. С., висловився за прийняття порядку денного в запропонованому варіанті.

Проголосували за - 28 осіб, проти - 0, утрималися - 0.

Рішення: порядок денний прийнята одноголосно.

Слухали: голови загальних зборів трудового колективу Іванову М. Ф. за вимогами до роботодавця про виконання п. 1.5 колективного договору по нарахуванню додаткових стимулюючих виплат працівникам, які відпрацювали на підприємстві понад 10 років, з проханням внести зміни і доповнення, провести голосування.

 1. Бухгалтер Мухіна Р. С., яка запропонувала затвердити озвучені головою загальних зборів колективу працівників вимоги до роботодавця в початковій редакції.
 2. Механік Дибов М. П., який підтримав точку зору бухгалтера Мухіної Р. С.

Проголосували за - 28 осіб, проти - 0, утрималися - 0.

Рішення: запропоновані вимоги до роботодавця затверджені одноголосно.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ КОЛЕКТИВУ ПРАЦІВНИКІВ

Запропоновані вимоги до роботодавця про виконання п. 1.5 колективного договору по нарахуванню додаткових стимулюючих виплат працівникам, які відпрацювали на підприємстві понад 10 років, прийняти в початковій редакції.

ГОЛОВА: (особистий підпис)

СЕКРЕТАР: (особистий підпис) ».

Відзначимо, що якщо говорити про протокол, наведеному в якості зразка, то до нього слід додати список працівників, які були присутні на зборах (складається у довільній формі), а також сформульовані і оформлені вимоги до роботодавця з питання, що ставлять на порядок денний. Наголошуємо, що питань на порядок денний може ставитися кілька - при цьому стільки ж має бути прийнято і рішень.

Покрокова інструкція зі складання протоколу зборів трудового колективу: 3 ключові етапи

Протокол загальних зборів трудового колективу визнається одним з основних організаційно-розпорядчих документів зборів. Як і з якою метою він складається? У даній статті ми докладно відповімо на ці та деякі інші питання.

Загальні збори трудового колективу скликаються для вирішення найбільш важливих питань життя організації.

Відповідно до російського законодавства, існує два види таких зборів.

вони розмежовуються в залежності від кількості присутніх працівниківв, необхідного для визнання зборів правомочними:

 • загальне збори працівників має юридичну силу, якщо на ньому присутні більше ніж 1/2 працівників організації;
 • конференція працівників має юридичну силу, якщо на ній присутній не менше 2/3 делегатів, обраних працівниками.

Трудовим законодавством встановлено питання, вирішення яких є виключним повноваженням загальних зборів (Конференції) працівників. Сюди відносяться:

 • вибори представника для ведення колективних переговорів;
 • вибори представників працівників в комісію по трудових спорах;
 • прийняття рішення про утворення комісії з трудових спорів в структурному підрозділі організації;
 • твердження, виклад в належній формі і напрямок роботодавцю вимог працівників;
 • прийняття рішення про проведення страйку.

Однак загальні збори трудового колективу може скликатися для вирішення інших питань на свій розсуд, якщо дані проблеми не віднесені законодавством до виключної компетенції іншого органу або посадової особи.

Збори трудового колективу дозволяє вирішити безліч проблем. Якщо питання стояло про порушення статуту або перевищенні повноважень, то може знадобитися наказ про дисциплінарне стягнення у вигляді зауваження зразок якого ви знайдете за посиланням.

Протокол загальних зборів працівників відображає послідовність обговорення питань, розглянутих на конкретному зібранні, фіксує прийняті рішення і встановлює терміни їх виконання.

Порядок ведення протоколу доцільно розглядати стосовно до трьох етапів:

 1. Підготовчі дії;
 2. Складання протоколу;
 3. Ознайомлення з протоколом зацікавлених осіб.

Обличчям, в чиї обов'язки входить складання протоколу загальних зборів трудового колективу, є секретар.

На практиці секретар (поряд з головою), як правило, обирається працівниками до проведення зборів або ж під час зборів в рамках одного з питань порядку денного.

Перед складанням протоколу секретарем повинна бути проведена підготовча робота, що складається з декількох етапів:

 1. Секретар повинен з'ясувати питання, що виносяться на обговорення, і узгодити їх з керівництвом. Крім того, необхідно визначити регламент для розгляду кожного питання окремо і проведення зборів в цілому;
 2. Другим етапом проводиться сповіщення трудового колективу про проведення колективного зборів;
 3. далі секретар встановлює послідовність розгляду питань з урахуванням затвердженого регламенту, виносячи найбільш важливі питання в початок;
 4. Наступним етапом є ознайомлення з порядком денним всіх учасників зборів, а також осіб, запрошених в якості спостерігачів;
 5. потім секретар готує реєстраційний лист (Документ, необхідний для внесення до протоколу кількості учасників загальних зборів);
 6. далі необхідно поширити серед учасників тези доповідей виступаючих та інші необхідні матеріали;
 7. Нарешті, безпосередньо перед зборами, секретар тиражує документи, що мають відношення до загальних зборів, і роздає їх усім присутнім.

Під час зборів секретар здійснює повну і детальну запис ходу обговорень, після чого він в максимально стислі терміни зобов'язаний скласти протокол і представити його для ознайомлення та затвердження голові.

Крім секретаря і голови, протокол повинен бути підписаний всіма учасниками.

Щоб спростити цей процес, перед зборами можна підготувати свого роду «реєстраційний лист».

Кожен учасник при вході в зал засідання (або виході з нього) внесе в даний документ свої прізвище, ініціали та підпис. такий реєстраційний лист згодом прикладається до протоколу.

При підготовці протоколу може знадобитися журнал обліку трудових книжок, подивитися зразок і завантажити його можна тут.

Ознайомлення з протоколом зацікавлених осіб

після підписання з протоколом необхідно ознайомити всіх працівників організації, а також інших зацікавлених осіб. Таке ознайомлення може здійснюватися в двох формах:

 1. Напрямок копії протоколу. В даному випадку секретар робить копії протоколу і направляє всім зацікавленим особам за допомогою поштового, факсимільного зв'язку, електронної пошти або вручає протокол особисто.
 2. Розміщення виписки з протоколу на інформаційному стенді організації. Випискою з протоколу є копія фрагмента тексту оригінального документа, що має відношення до питання, з яким необхідно ознайомити зацікавлених осіб.

Протокол загальних зборів трудового колективу, включає в себе вступну та основну частини. Складовим елементом протоколу також може бути особлива думка окремого учасника.

На відміну від такої думки, обов'язкові реквізити протоколу є частинами документа, без яких він не має юридичної сили.

Обов'язковими реквізитами будь-якого протоколу загальних зборів трудового колективу є:

 • повна назва організації;
 • вид документа (в нашому випадку це протокол);
 • дата проведення зборів (якщо збори проходили протягом декількох днів, вказуються дата початку і закінчення через тире);
 • обліковий номер;
 • місце складання;
 • заголовок до тексту (реквізит документа, коротко викладає його зміст);
 • підписи секретаря і голови зборів.

Елементами вступній частині протоколу є:

 • ПІБ секретаря і голови;
 • ПІБ учасників зборів. За умови, що їх число становить більше 15 осіб, фіксується лише їх кількість, а повний список учасників із зазначенням їх прізвищ та ініціалів додається до протоколу. Крім того, зазначається загальна кількість працівників організації;
 • ПІБ запрошених осіб, якщо такі є поряд з посадою і місцем роботи;
 • Порядок денний. Питання порядку денного розташовуються в порядку зменшення їх значимості. Крім питань, необхідно відзначити доповідачів по кожному з них.

Повна інформація про кожного співробітника є в трудовому договорі. Як вести журнал реєстрації трудових договорів, зразок - дивіться за посиланням.

Основна частина протоколу складається з розділів. Зміст кожного розділу має відповідати питань порядку денного (перший розділ присвячений першому питанню порядку і т.д.). План розділу включає в себе наступні елементи:

 • перший структурний елемент починається зі слова «Слухали: ...». В ньому вказується ПІБ доповідача і, як правило, назва доповіді. сам же доповідь додається до протоколу. Однак текст доповіді може бути безпосередньо розміщений в даній частині протоколу;
 • другий елемент вводиться словом «Виступили: ...». Тут відображаються ПІБ осіб, які задавали запитання доповідачу або іншим чином брали участь в дискусії з питання. Крім того, формулюється суть даних питань і виступів;
 • остання частина вводиться словом «Вирішили: ...». У ній викладається прийняте рішення. Під ним вказується кількість тих, хто проголосував «за», «проти», а також тих, хто утримався від голосування.

До того ж, необхідно докласти список осіб, які не брали участь у голосуванні. Рішення по одному питанню може складатися з більш ніж одного пункту.

В такому випадку вони розміщуються в залежності від зменшення значущості.Особлива думка окремого учасника зазначається в протоколі після рішення, до якого воно відноситься.

Багато питань дозволяє облікова політика організації. Про те, що це таке читайте в цій статті.

Протокол зборів трудового колективу про колективний договірВиписка з протоколу.

Протокол загальних зборів трудового колективу з приводу укладення колективного договору (зразок)

Одним з поширених приводів для проведення загальних зборів працівників організації є висновок або зміни колективного договору. Слід зазначити, що в цьому випадку протокол загальних зборів має свої особливості.

Так, у вступній частині, крім уже зазначених реквізитів, повинні бути відзначені представники працівників і наймача.

Якщо ви вирішили відкрити власний бізнес і не можете визначитися, що краще відкрити ІП або ТОВ, то стаття за посиланням допоможе вам розібратися.

Порядок денний в такому протоколі обов'язково повинна включати в себе питання, який можна сформулювати так: «Про укладення колективного договору».

У рішенні вказується, на який період укладається колективний договір. Текст самого договору додається до протоколу.

Зразок протоколу загальних зборів трудового колективу ви можете завантажити за посиланням.

Якщо по окремих аспектах колективного договору представники працівників і наймача не дійшли згоди, то договір укладається на тих умовах, які були узгоджені, а до протоколу додається як укладений договір, так і протокол розбіжностей.

Протокол розбіжностей згодом може бути переданий на вирішення в комісії по трудових спорах або суд.

Окремим пунктом в рішенні може міститися положення про надання права представникам працівників і наймача підписати договір.

Для того щоб належним чином оформити протокол, секретар повинен виконати колосальну роботу як на стадії підготовки, так і в процесі, а також після зборів.

Позитивна характеристика з місця роботи може круто змінити подальшу кар'єру, детальна інформація - в цій статті.

Протокол є суворо формальним документом, мають фіксовану структуру: вступну та основну частину. В цілому призначення даного документа полягає в забезпеченні своєчасного і неухильного виконання рішення загальних зборів трудового колективу.

Іноді необхідно провести збори не тільки трудового колективу, а й учасників ТОВ, як це правильно зробити дивіться тут:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

68 + = 78

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:


map