Кредиторська заборгованість в балансі це якісь рахунки

Рядок 1520 «Кредиторська заборгованість»

Рядок 1520 бухгалтерської звітності відноситься до бухгалтерського балансу.

рядок 1520 відображає короткострокову кредиторську заборгованість організації, термін погашення якої не перевищує 12 місяців

Рядок 1520 дорівнює

реклама здесь 1

1) Сайт знаходиться в режимі наповнення, прохання поставитися з розумінням;

2) Для коректної роботи необхідно включити Javascript в налаштуваннях браузера;

3) Відповідно до закону 222-ФЗ НКО не є кредитним рейтинговим агентством, тому термін "рейтинг" на цьому сайті має значення "місце", "позиція в списку".

4) Посилання на матеріали сайту при їх цитуванні або використанні обов'язкове.

Кредиторська заборгованість в балансі це якісь рахунки

за рядку 1520 відбивається короткострокова кредиторська заборгованість організації, термін погашення якої не перевищує 12 місяців:

[Сальдо кредитове по рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»]

[Сальдо кредитове по рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками»]

реклама здесь 2

[Сальдо кредитове по рахунку 68 «Розрахунки по податках і зборах»]

[Сальдо кредитове по рахунку 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення»]

[Сальдо кредитове по рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»]

[Сальдо кредитове по рахунку 71 «Розрахунки з підзвітними особами»]

[Сальдо кредитове по рахунку 73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями»]

[Сальдо кредитове по рахунку 75 «Розрахунки з засновниками»]

[Сальдо кредитове по рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами»]

Кредиторська заборгованість: рядок 1520 бухгалтерського балансу (розшифровка)

Актуально на: 26 cічня 2018 р

Код рядків бухгалтерської звітності необхідно приводити в формах, які подаються до податкової інспекції або органи статистики. Код рядка вказується після графи «Найменування показника» (п. 5 Наказу Мінфіну від 02.07.2010 № 66н). Перелік кодів бухгалтерської звітності наводиться в Додатку № 4 до Наказу Мінфіну від 02.07.2010 № 66н. Так, наприклад, рядку «Кредиторська заборгованість» відповідає код 1520. А кредиторська заборгованість в балансі - це сальдо яких рахунків?

1520 рядок балансу: як заповнюється?

Відповідно до п. 20 ПБО 4/99 група статей «Кредиторська заборгованість» включає в себе наступні статті:

 • заборгованість постачальників і підрядників;
 • суми по векселях до сплати;
 • заборгованість перед дочірніми і залежними товариствами;
 • заборгованість перед персоналом організації;
 • заборгованість перед бюджетом і державними позабюджетними фондами;
 • заборгованість перед учасниками (засновниками) по виплаті доходів;
 • аванси отримані;
 • борги перед іншими кредиторами.

Сказане означає, що по рядку 1520 бухгалтерського балансу необхідно відобразити сформовану на звітну дату суму кредитових сальдо за такими рахунками:

 • 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»;
 • 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками»;
 • 68 «Розрахунки з податків і зборів»;
 • 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення»;
 • 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»;
 • 71 «Розрахунки з підзвітними особами»;
 • 73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями»;
 • 75 «Розрахунки з засновниками»;
 • 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами».

Звертаємо увагу, що якщо на рахунках 62, 76 числиться отримана організацією передоплата товарів (виконання робіт, надання послуг) з урахуванням ПДВ, то нарахований з неї до сплати податок зменшує кредитове сальдо, що відображається по рядку 1520 бухгалтерського балансу. Якими проведеннями відображається ПДВ з авансу, ми розповідали в окремому матеріалі.

Покажемо сказане на прикладі. Організація отримала на розрахунковий рахунок аванс в рахунок поставки товарів в розмірі 118 000 рублів, в т.ч. ПДВ 18%:

Дебет рахунку 51 «Розрахункові рахунки» - Кредит рахунку 62 - 118 000

Коли буде нарахований ПДВ з авансу, проводка буде така:

Дебет рахунку 62 - Кредит рахунку 68 - 18 000 (118 000 * 18/118)

Якщо аванс продовжує числитися в обліку на звітну дату, то сальдо рахунку 62 в рядку 1520 бухгалтерського балансу буде відображено в сумі 100 000 рублів (118 000 - 18 000), а не 118 000 рублів.

Оскільки рядок 1520 відноситься до розділу V «Короткострокові зобов'язання», то по ній, природно, відбивається тільки сальдо розрахунків, є короткостроковими, тобто. Е. Термін їх погашення не перевищує 12 місяців після звітної дати. Тому, якщо, наприклад, на рахунку 60 на звітну дату значиться заборгованість постачальників як з терміном погашення до 12 місяців включно, так і понад 12 місяців після звітної дати, то такий залишок потрібно буде «розбити» для рознесення в балансі. Частина (короткострокову) відобразити по рядку 1520 розділу V, а довгострокове сальдо перенести в рядок 1450 «Інші зобов'язання» розділу IV «Довгострокові зобов'язання» (п. 19 ПБО 4/99, Наказ Мінфіну від 02.07.2010 № 66н).

Що відображаємо в рядку 1520 балансу: кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість в балансі це якісь рахунки

Коротко:

 • Призначення статті: відображення інформації про кредиторську заборгованість.
 • Номер рядка в балансі: 1520.
 • Номер рахунку згідно з планом рахунків: Кредитове сальдо 60, 62, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76.

Кредиторською заборгованістю називаються зобов'язання підприємства у вигляді сум, відображених на рахунках бухгалтерського обліку в кінці звітного періоду. Це можуть бути отримані аванси, за які компанія ще не надала послуги або НЕ відвантажила товари. Або, навпаки, фірма зібралася отримувати послуги, а грошей не заплатила.

Крім того, до кредиторської заборгованості можна віднести:

 • борги перед постачальниками за роботи, товари, послуги;
 • отримані аванси від покупців і замовників;
 • переплата по податках, страхових внесках, зборів;
 • невиплачена заробітна плата співробітникам;
 • обов'язок перед підзвітною особою;
 • зобов'язання перед іншими кредиторами.

Рахунки для бухгалтерського обліку

Для проведення розрахунків по кредиторки використовується План рахунків, затверджений на законодавчому рівні. У бухгалтерському обліку ці види заборгованостей накопичуються на наступних рахунках:

Як списати кредиторську заборгованість

При списанні простроченої заборгованості в податковому обліку використовуються позареалізаційні доходи, так як, по суті, підприємство отримало прибуток, не повернувши свої борги. Проведення для списання:

 • Дебет 60, 62, 70, 71, 76 Кредит 91.1 «Інші доходи» - списана кредиторка по контрагенту.

Примітка від автора! Якщо кредитор подасть в суд на організацію або підпише акт звірки, то заборгованість може бути відновлена ​​в обліку.

Кредиторка може списуватися після закінчення терміну позовної давності, який визначається ст. 196 ГК РФ, понад 3 років. Настанням прострочення вважається день порушення умов договору з оплатою чи відвантаженням товарів.

Наприклад, ТОВ «Делл» уклало договір з підрядником на виконання ремонтних робіт на суму 1 500 000 рублів. За умовами угоди суспільство повинно заплатити аванс 40% від вартості ремонту, залишок виплатити протягом 5 робочих днів після підписання акту виконаних робіт.

Суспільство сплатило аванс в розмірі:

 • 1 500 000 * 40% = 600 000 рублей.

Неоплачений залишок склав:

 • 1 500 000 - 600 000 = 900 000 рублів.

Акт виконаних робіт був підписаний 30.01.2018, значить, борг треба погасити до 07.02.2018. Однак на банківському рахунку товариства грошових коштів не вистачало, тому воно розрахувалося лише 16.02.2018. Прострочення розраховується в календарних днях. Оплата кредитору була затримана на 10 днів.

Відображення кредиторки в звітності

Складання звіту «Бухгалтерський баланс» по завершенню фінансового року - прямий обов'язок кожної організації. Кредиторка в Формі № 1 відображається в пасиві балансу в розділах:

 • "Короткострокові зобов'язання";
 • "Довгострокові зобов'язання".

Як врахувати заборгованість за термінами

Відмінність між розділами полягає в оцінці термінів кредиторської заборгованості. Борг фірми понад 12 місяців повинен виникати в «Довгострокових зобов'язання». Відповідно, якщо кредиторка менше або дорівнює 12 місяцям, то її показують в «Короткострокові зобов'язання». Терміни повернення розраховуються відповідно до умов угод з кредиторами, за винятком розрахунків:

 1. З бюджетом.
 2. З позабюджетними фондами.
 3. З персоналом.

Сплата податків і страхових внесків регулюється федеральним і регіональним законодавством, в залежності від виду. Накопичення світовим співтовариством кредиторки по податках може привести до арешту банківського рахунку та банкрутства компанії.

Що стосується розрахунків з персоналом, то затримка заробітної плати тягне за собою матеріальну і кримінальну відповідальність. Цей факт встановлений федеральним законом № 272-ФЗ і Трудовим кодексом.

Як розрахувати кредитове сальдо

Примітка від автора! Залишки по кредитовим рахунками, які входять в рядок балансу 1520, можуть потрапляти тільки розгорнуто. Таке сальдо відповідає вимогам ПБО 4/99 по складанню звітності.

Наприклад, у суб'єкта є на кінець року заборгованості за розрахунками з бюджетом:

Кредиторська заборгованість відноситься до зобов'язань організації.

Як об'єкт бухгалтерського обліку кредиторської заборгованості - це грошова оцінка суми боргу організації (боржника) перед іншими особами (кредиторами).

Кредиторська заборгованість враховується на активно-пасивних рахунках обліку розрахунків: 60, 62 (аванси отримані), 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76. Боргові зобов'язання відображаються на пасивних рахунках обліку розрахунків за позиками і кредитами 66, 67.

Встановлено такі правила відображення в бухгалтерській звітності кредиторської заборгованості:

1. Не допускається зарахування між статтями активів і пасивів (п. 34 ПБО 4/99). Наприклад, на звітну дату згорнуте сальдо по рахунку 68 «Розрахунки по податках і зборах» становить 1 500 тис. Руб., В тому числі дебетове сальдо по субрахунку 68- «Розрахунки з бюджетом по ПДВ» - 2 000 тис. Руб. і кредитове сальдо за іншими податками - 3 500 тис. руб. У бухгалтерському балансі на звітну дату сальдо по рахунку 68 повинно бути представлено розгорнуто: в складі дебіторської заборгованості (стор. 1230) - 2 000 тис. Руб., В складі кредиторської заборгованості (стор. 1520) - 3 500 тис. Руб.

2. У бухгалтерському балансі кредиторська заборгованість представляється як короткострокова (V розділ балансу), якщо термін її погашення становить не більше 12 місяців після звітної дати або тривалості операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців. В інших випадках кредиторська заборгованість представляється як довгострокова і, відповідно, відбивається в розділі IV бухгалтерського балансу (п. 19 ПБО 4/99).

Наприклад, в 2013 році організація отримала кредит на будівництво цеху в розмірі 100 млн. Руб. терміном на 5 років. При цьому за умовами кредитного договору організація повинна сплачувати відсотки за користування кредитом щомісячно. Відповідно, в бухгалтерському балансі на 31.12.2013 року сума основного боргу за кредитом відображається в складі довгострокових зобов'язань по рядку 1410, а сума нарахованих і непогашених на звітну дату відсотків - у складі короткострокових зобов'язань по рядку 1510.

3. Кредиторська заборгованість, виражена в іноземній валюті (в тому числі підлягає оплаті в рублях), для відображення в бухгалтерській звітності перераховується в рублі за курсом, що діє на звітну дату (п. П. 1, 5, 7, 8 ПБО 3/2006 ). Виняток становить кредиторська заборгованість, що виникла в зв'язку з отриманням авансу, попередньої оплати або завдатку. Крім того, не перераховуються залишки коштів цільового фінансування, отриманого в іноземній валюті. Така кредиторська заборгованість (зобов'язання) відображається в бухгалтерській звітності за курсом на дату отримання грошових коштів (прийняття їх до обліку) (п. П. 7, 9, 10 ПБО 3/2006).

4. При отриманні організацією оплати (часткової оплати) в рахунок майбутніх поставок товарів (виконання робіт, надання послуг, передачі майнових прав) кредиторська заборгованість відображається в бухгалтерському балансі в оцінці за мінусом суми ПДВ, що підлягає сплаті (сплаченого) до бюджету відповідно до податкового законодавством (див. додаток до листа Мінфіну РФ від 09.01.2013 № 07-02-18 / 01).

Наприклад, організація отримала аванс від покупця в розмірі 118 000 руб. (Дебет 51 Кредит 62) і обчислюючи з отриманого авансу суму ПДВ до сплати (Дебет 76, субрахунок «ПДВ з авансів отриманих» Кредит 68, субрахунок «Розрахунки з бюджетом по ПДВ»). На звітну дату відвантаження під отриманий аванс не проведена. У бухгалтерському балансі кредиторська заборгованість організації перед покупцем відображається по рядку 1 520 в розмірі 100 тис. Руб. (118 000 - 18 000).

5. У бухгалтерському балансі дані про кредиторську заборгованість за придбані товари (роботи, послуги) відображаються в разі їх суттєвості відокремлено від сум, отриманих організацією відповідно до договорів авансів (передоплати) (див. Лист Мінфіну РФ від 27.01.2012 № 07-02 -18/01).

6. За отриманими позиками і кредитами заборгованість показується з урахуванням належних на кінець звітного періоду до сплати відсотків (п. 73 ПВБУ № 34н).

7. Відбивані в бухгалтерській звітності суми за розрахунками з бюджетом повинні бути звірені з податковим органом і тотожні. Залишення на бухгалтерському балансі неврегульованих сум за цими розрахунками не допускається (п. 74 ПВБУ № 34н).

8. Штрафи, пені та неустойки, визнані організацією або щодо яких отримано рішення суду про їх стягнення, відносяться до інших витрат і до їх сплати відображаються в бухгалтерському балансі в складі кредиторської заборгованості (п. 76 ПВБУ 34н).

9. Суми кредиторської і депонентської заборгованості, щодо яких термін позовної давності минув, списуються в інші витрати по кожному зобов'язанню на підставі (п. 78 ПВБУ 34н):

- даних проведеної інвентаризації;

- (І) наказу (розпорядження) керівника організації.

Кредиторська заборгованість в балансі

Кредиторська заборгованість в балансі

Кредиторська заборгованість в балансі це якісь рахунки

Заборгованість перед кредиторами - це об'єднана сума зобов'язань (боргів) підприємства перед різними юридичними і приватними особами. Розберемося, які статті її формують і як фіксують в звітних формах.

З чого складається кредиторська заборгованість в балансі

Кредиторами компанії зазвичай виступають організації, з якими вона контактує:

 • контрагенти - постачальники, замовники, підрядники, орендодавці, страховики та ін .;
 • контролюючі органи, держбюджет і позабюджетні фонди.

У зв'язку з правилами ведення бухгалтерського обліку, персонал фірми періодично стає кредитором, оскільки нарахована зарплата видається таким місяцем. У складі кредиторської заборгованості можуть фігурувати і підзвітні суми, коли МОЛ набуває цінності чи послуг для господарських потреб фірми, перевищуючи розмір виданих авансів.

Крім того, в цей блок зобов'язань входять суми рахунків по поставкам в кредит або розстрочку, що належать до отримання в майбутньому.

Кредиторська заборгованість: рядок в балансі

В якому розділі балансу відображається кредиторська заборгованість? Як і всі зобов'язання фірми, вона фіксується в пасиві балансу. Їй відведена рядок 1520 в п'ятому розділі пасиву. У цьому рядку генеруються дані про заборгованість, сформованої на закінчення звітного періоду. Термін погашення цих зобов'язань становить не більше 12 місяців, тому їх класифікують як короткострокові.

Довгострокова кредиторська заборгованість в балансі займає окремий четвертий розділ пасиву, відокремлений від короткострокових зобов'язань. Сюди відносять суми позик і кредитів, взятих компанією на тривалий період (понад 1 року), оціночні, інші зобов'язання.

На відміну від боргів кредиторам, дебіторська заборгованість вказується в активі балансу, оскільки являє собою частку майна компанії, що належить їй, але тимчасово знаходиться у інших підприємств. Згодом борги дебіторів оплачуються грошима або поставками / послугами (в залежності від умов договорів).

Повернемося до рядка 1520. У ній підсумовуються кінцеві кредитові сальдо по рахунках:

 • рах. 60 «Розрахунки з постачальниками / підрядниками» за сумами за придбані, але поки не оплачені фірмою ТМЦ / послуги;
 • рах. 62 «Розрахунки з покупцями / замовниками» по котрі вступили авансовими платежами в рахунок обумовлених майбутніх поставок;
 • рах. 68 «Розрахунки за податками / зборів» по ​​податках, призначеним до сплати в бюджет;
 • рах. 69 «Розрахунки з соцстрахування і соцзабезпечення» за нарахованими внесками для сплати до фондів;
 • рах. 70 «Розрахунки з оплати праці» за сумами зарплати співробітників компанії, розрахованої до виплати;
 • рах. 71 «Розрахунки з підзвітними особами» за сумами, виплаченими матеріально-відповідальними особами за придбані ними МЦ в рамках перевитрати виданого авансу;
 • рах. 75 «Розрахунки з засновниками» по нарахували, але ще не виданими дивідендах;
 • рах. 76 «Розрахунки з іншими дебіторами / кредиторами» по іншим боргами. Наприклад, до неї можуть належати суми штрафних санкцій, пред'явлених за порушення умов угод.

Іншими словами, склад кредиторської заборгованості в балансі дуже різноманітний, і об'єднує цілий блок розрахунків, характерних для будь-якого підприємства.

Особливості формування кредиторської заборгованості

При складанні балансу бухгалтер не має права згорнути суми дебіторської та кредиторської заборгованості. Вказувати заборгованість (навіть за умови наявності по одному контрагенту дебетового і кредитового сальдо) слід розгорнуто: в активі балансу - дебіторську, в пасиві - кредиторську.

Всі суми короткострокової кредиторської заборгованості деталізують за образом і структурою (наприклад, перед постачальниками, бюджетом, фондами). Подібна аналітична довідка вказується в розділах 5.3 і 5.4 пояснень до балансу. У них дебіторська і кредиторська заборгованість розписується детально, оскільки в балансі фіксується лише загальна сума заборгованості на кінець періоду по всіх короткострокових зобов'язань.

Як порахувати кредиторську заборгованість в балансі: приклад

По регістрах бухобліку, сформованим на закінчення звітного року, визначено кінцеві сальдо по рахунках:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

25 − 24 =

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:


map