Допустимі умови праці це

Оптимальні і допустимі умови праці

Відповідно до Керівництвом Р 2.2.2006-05. Посібник з гігієнічної оцінки факторів робочого середовища і трудового процесу. Критерії та класифікація умов праці, умови праці поділяються на 4 класи: оптимальні, допустимі, шкідливі і небезпечні.

Оптимальні умови праці (1 клас) - такі умови, при яких зберігається здоров'я працюючих і створюються передумови для підтримання високого рівня працездатності. Оптимальні гігієнічні нормативи виробничих факторів встановлені для мікрокліматичних параметрів і факторів трудового процесу. Для інших факторів за оптимальні умовно приймаються такі умови праці, за яких несприятливі фактори відсутні або не перевищують рівнів, прийнятих за безпечні для населення.

Допустимі умови праці (2 клас) характеризуються такими рівнями факторів виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують встановлених гігієнічних нормативів для робочих місць. Можливі зміни функціонального стану організму відновлюються за час регламентованого відпочинку або до початку наступної зміни, а також не повинні негативно дії (в найближчому і віддаленому періоді) на стан здоров'я працюючих і їх потомства. Допустимі умови праці умовно відносять до безпечних.

Оптимальні і допустимі умови праці

реклама здесь 1

Виходячи з гігієнічних критеріїв умови праці поділяються на 4 класи: оптимальні, допустимі, шкідливі і небезпечні.

Оптимальні умови праці (1 клас) - такі умови, при яких зберігається здоров'я працюючих і створюються передумови для підтримання високого рівня працездатності. Оптимальні гігієнічні нормативи виробничих факторів встановлені для мікрокліматичних параметрів і факторів трудового процесу. Для інших факторів за оптимальні умовно приймаються такі умови праці, за яких несприятливі фактори відсутні або не перевищують рівнів, прийнятих за безпечні для населення.

допустимі умови праці (2 клас) характеризуються такими рівнями факторів виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують встановлених гігієнічних нормативів для робочих місць. Можливі зміни функціонального стану організму відновлюються за час регламентованого відпочинку або до початку наступної зміни, а також не повинні негативно дії (в найближчому і віддаленому періоді) на стан здоров'я працюючих і їх потомства. Допустимі умови праці умовно відносять до безпечних.

література

Керівництво Р 2.2.755-99. Гігієнічні критерії оцінки та класифікації умов праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.

ДОПУСТИМІ УМОВИ ПРАЦІ (2 клас) - умови, що характеризуються такими рівнями факторів виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують встановлених гігієнічних нормативів для робочих місць, а можливі зміни функціонального стану організму відновлюються за час регламентованого відпочинку або до початку наступної зміни і не повинні негативно дії в найближчому і віддаленому періоді на стан здоров'я працюючих і їх потомство. Допустимі УТ умовно відносять до безпечних.

Російська енциклопедія з охорони праці. - М .: НЦ ЕНАС. Під ред. В. К. варів, І. А. Воробйова, А. Ф. Зубкова, Н. Ф. Ізмерова. 2007.

реклама здесь 2

Дивитися що таке "Допустимі умови праці" в інших словниках:

Допустимі умови праці - Умови праці, які характеризуються такими рівнями факторів виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують рівнів, встановлених гігієнічних нормативів для робочих місць, а можливі зміни функціонального стану організму ... ... Словник-довідник термінів нормативно-технічної документації

Допустимі умови праці - умови праці, що характеризуються такими рівнями факторів виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують рівнів, встановлених гігієнічних нормативів для робочих місць, а можливі зміни функціонального стану організму ... ... Офіційна термінологія

Умови праці допустимі - Допустимі умови праці умови праці, що характеризуються такими рівнями факторів виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують рівнів, встановлених гігієнічних нормативів для робочих місць, а можливі зміни функціонального ... ... Офіційна термінологія

Умови праці Шкідливі І Важкі - шкідливі умови праці характеризуються наявністю шкідливих виробничих факторів, що перевищують гігієнічні нормативи і здатні чинити несприятливий вплив на організм працюючого та / або на його потомство. Шкідливі виробничі фактори це ... ... Словник бізнес-термінів

УМОВИ ПРАЦІ - сукупність факторів виробничого середовища і трудового процесу, що впливають на працездатність і здоров'я працівника (ст. 209 ТК РФ). УТ класифікуються згідно гігієнічним критеріям, встановленим в Керівництві Р 2.2.2006 05 ... ... Російська енциклопедія з охорони праці

УМОВИ ПРАЦІ ШКІДЛИВІ І ВАЖКІ - шкідливі умови праці характеризуються наявністю шкідливих виробничих факторів, що перевищують гігієнічні нормативи і здатні чинити несприятливий вплив на організм працюючого та / або на його потомство. Шкідливі виробничі фактори це ... ... Енциклопедія трудового права

Допустимі умови і характер праці (2-й клас) - 20. Допустимі умови і характер праці (2 й клас) Умови і характер праці, при яких рівень небезпечних і шкідливих виробничих факторів не перевищує встановлених гігієнічних нормативів на робочих місцях, а можливі функціональні ... ... Словник-довідник термінів нормативно-технічної документації

Шкідливі І ВАЖКІ УМОВИ ПРАЦІ УМОВИ ПРАЦІ ШКІДЛИВІ І ВАЖКІ - шкідливі умови праці характеризуються наявністю шкідливих виробничих факторів, що перевищують гігієнічні нормативи і здатні чинити несприятливий вплив на організм працюючого та / або на його потомство. Шкідливі виробничі фактори це ... ... Енциклопедія трудового права

Допустимі мікрокліматичні умови - 8. Допустимі мікрокліматичні умови Сполучення кількісних показників мікроклімату, які при тривалому і систематичному впливі на людину можуть викликати перехідні і швидко нормалізуються зміни теплового стану ... ... Словник-довідник термінів нормативно-технічної документації

СП 12-133-2000: Безпека праці в будівництві. Положення про порядок атестації робочих місць за умовами праці в будівництві і житлово-комунальному господарстві - Термінологія СП 12 133 2000: Безпека праці в будівництві. Положення про порядок атестації робочих місць за умовами праці в будівництві і житлово комунальному господарстві: Атестація робочих місць за умовами праці Процедура аналізу та ... ... Словник-довідник термінів нормативно-технічної документації

Характеристика оптимальних і допустимих умов праці

Допустимі умови праці цеДо основних обов'язків роботодавця в сфері охорони праці відноситься забезпечення безпеки працівників під час реалізації трудової діяльності. Умови виробничого середовища мають визначальне значення для здоров'я співробітників, оплати праці працівників, застосування можливих пільг, компенсацій і оздоровчих заходів.

Допустимі умови праці цеУмови праці - це невід'ємні складові виробничого процесу і робочого середовища, що роблять вплив на здоров'я і працездатність робочого колективу.

Умови праці необхідно враховувати для визначення категорій працівників, які допускаються до виконання робіт в існуючій виробничій обстановці. Зокрема, обмеження стосуються вагітних жінок, неповнолітніх, інвалідів.

Обстановка на робочому місці підлягають атестації згідно з класами умов праці, зафіксованим в Федеральному законі «Про спеціальну оцінці умов праці» від 28.12.2013 № 426-ФЗ.

Законодавством передбачено розподіл характеристик, притаманних робочому середовищі на 4 групи в залежності від впливу, що чиниться на людей існуючими виробничими факторами:

Критерії, що є підставою для класифікації, наведені в ст. 14 ФЗ № 426. Вони регламентують параметри мікроклімату і виробничі фактори, допустимі для здійснення робіт людиною.

За цією класифікацією найбільш сприятливими умовами роботи є оптимальні (1 клас), тобто при яких існує передумови для максимальної продуктивності праці при мінімальних впливах виробничих факторів на людський організм.

При роботі в такій обстановці здоров'я працівників не страждає від негативного впливу трудового процесу, що впливають чинники знаходяться в безпечних межах, передбачених для населення (не перевищують фонових значень).

Відео, на якому розповідається про атестацію робочих місць і наслідки її непроведення.

До допустимим параметрам праці відносяться такі виробничі фактори, при яких негативний вплив не перевищує фонових значень, регламентованих для робочих місць. Здоров'я працюючої людини після потенційного впливу на організм відновлюється при дотриманні часу відпочинку або до початку наступної зміни.

Вплив не несе негативного впливу на здоров'я співробітників ні в найближчому періоді, ні в довгостроковій перспективі, не відбивається на їх репродуктивну функцію.

Як правило, тривалий вплив несприятливих факторів середовища, що діють на колектив, веде до ослаблення здоров'я, формування професійних захворювань. Такі фактори відносять до шкідливих, або шкідливим впливам трудового процесу.

Оптимальні і допустимі умови характеризуються відносною безпекою для тривалого перебування людей і виконання робочих функцій.

Роботою в оптимальних умовах праці є виконання робочих функцій персоналом з дотриманням роботодавцем санітарних нормативів і правил, вимог до висвітлення, вентиляції. Обов'язковою моментом є забезпечення роботодавцем режиму праці та відпочинку персоналу.

Найбільш вигідним умовою вважається робота в офісних приміщеннях, з обов'язковим дотриманням вимог до організації робочих місць (наявність особистого простору, природного освітлення, відсутність впливу шкідливих факторів та інше).

Варто зазначити, що якщо не менше половини робочого часу співробітник проводить за комп'ютером, то подібні умови на робочому місці також можуть бути віднесені до оптимальних.

Допустимі умови праці цеЯк допустимих умов може бути приведено в приклад виконання робочих функцій в офісі, в якому підтримка мікрокліматичних параметрів здійснюється за допомогою стандартної системи опалення та вентиляції, а не системою кондиціонування повітря.

До допустимим умовам можна віднести роботу в приміщенні з невідповідним мікрокліматом, перебуваючи в якому, співробітник може відчувати напругу терморегуляціонной функції, що не перевищує фізіологічних адаптаційних здібностей людини. такий стан не повинно призводити до порушень здоров'я, однак, воно характеризується легко усувається дискомфортними відчуттями, як правило, проходять до наступного робочого дня або зміни.

Визначення трудових умов здійснюється в ході спеціальної оцінки, згідно з такими нормативно-правовим документам:

Як визначити клас умов праці

Допустимі умови праці цеДля того, щоб визначити категорію робочого місця необхідно керуватися класифікацією умов на робочому місці виходячи з фактичної оцінки наступних складових виробничого середовища:

 1. Рівень шкідливості і небезпеки. Аналіз фактичної наявності в робочому просторі небезпечних і шкідливих виробничих факторів. До подібних чинників відносять вплив хімічного (запиленість), біологічного (хвороботворні мікроорганізми), фізичного характеру (рухливість повітря, погана освітленість), тяжкості і напруженості робочого процесу (включаючи фізичне та інтелектуальне навантаження, монотонність виконуваних дій). Подібний аналіз починається з перевірки відповідності місця здійснення трудового процесу нормам санітарно-гігієнічних показників.
 2. Рівень травмобезопасности. Аналіз дотримання вимог до безпеки трудового процесу, що не допускає травм співробітників в середовищі, забезпеченої нормативно-правовими актами в галузі охорони праці. Травмобезпечна середовище передбачає відсутність небезпечних виробничих факторів, таких як можливість ураження електричним струмом, надлишковий тиск, рухомі механізми і т.п.
 3. Рівень оснащеності засобами індивідуального захисту та ефективності їх застосування. Засоби захисту можуть бути колективними, індивідуальними і комбінованими. Необхідність застосування засобів індивідуального захисту регламентується вимогами нормативних документів у сфері охорони праці. Відповідальність за своєчасне застосування ЗІЗ покладається на роботодавця, профспілка, технічних інспекторів.

Слід пам'ятати, що деякі професії не припускають оптимальних умов праці в зв'язку з неможливістю усунення впливу шкідливих факторів і підвищеної небезпеки для здоров'я, життя співробітників. До таких професій можна віднести шахтарів, пожежників, будівельників.

Допустимі умови праці цеВідносно деяких категорій працівників, які передбачають чадячі умови трудового процесу, в зв'язку зі станом їх здоров'я, такі як вагітні жінки, неповнолітні працівники, роботодавець зобов'язаний підтримувати оптимальні умови праці.

У разі неможливості забезпечити таке середовище, вагітні жінки та неповнолітні до роботи не допускаються.

 • Основи безпеки життєдіяльності
 • Принципи, методи і засоби забезпечення безпеки
 • Система "людина - середовище проживання"
 • географічне середовище
 • Правові нормативні та організаційні основи забезпечення безпеки життєдіяльності
 • Освітлення виробничих приміщень

Допустимі умови праці це

Умови праці - характеристики виробничого процесу та виробничого середовища, які впливають на співробітника підприємства.

Характеристики виробничого процеса визначаються застосовуваним обладнанням, предметами і продуктами праці, технологією, системою обслуговування робочих місць.

Виробниче середовище, перш за все, характеризується санітарно-гігієнічними умовами праці (температура, шум, освітленість, запиленість, загазованість, вібрація і т.п.), безпекою трудової діяльності, режимом праці і відпочинку, а також взаємовідносинами між співробітниками підприємства.

інтенсивність праці характеризує кількість праці, витраченого в одиницю робочого часу.

До основних факторів, що впливає на інтенсивність праці, відносяться:

 • ступінь зайнятості працівника протягом робочого дня;
 • темп праці;
 • зусилля, необхідні при виконанні роботи, які залежать від маси вантажів, особливостей обладнання, організації праці;
 • кількість обслуговуваних об'єктів (верстатів, робочих місць і т.д.);
 • розміри предметів праці;
 • спеціалізація робочого місця;
 • санітарно-гігієнічні умови праці;
 • форми взаємовідносин у виробничих колективах.

Класифікація умов трудової діяльності

Умови праці - сукупність факторів виробничого середовища і трудового процесу, що впливають на працездатність і здоров'я людини.

Виходячи з гігієнічних критеріїв Р 2.2.2006-05 "Посібник з гігієнічної оцінки факторів робочого середовища і трудового процесу. Критерії та класифікація умов праці "умови праці поділяються на чотири класи: оптимальні, допустимі, шкідливі і небезпечні.

Оптимальні умови праці (1-й клас) - такі умови, при яких зберігається здоров'я працівників і створюються передумови для підтримання високого рівня працездатності.

Допустимі умови праці (2-й клас) - характеризуються такими рівнями факторів виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують встановлених гігієнічних нормативів для робочих місць, а можливі зміни функціонального стану організму відновлюються за час регламентованих перерв або до початку наступної зміни і не повинні негативно дії в найближчому і віддаленому періоді на стан здоров'я працюючих і їх потомство. Допустимі умови праці умовно відносять до безпечних.

Шкідливі умови праці (3-й клас) - наявністю шкідливих виробничих факторів, що перевищують гігієнічні нормативи і здатні чинити несприятливий вплив на організм працюючого та його потомство. Шкідливі умови праці за ступенем перевищення гігієнічних нормативів та вираженості змін в організмі працюючих поділяються на чотири ступені шкідливості.

Небезпечні (екстремальні) умови праці (4-й клас) - рівнями виробничих факторів, вплив яких протягом робочої зміни створює загрозу для життя, високий ризик розвитку гострих професійних захворювань, в тому числі і важких форм.

Клас умов праці визначають за ступенем відхилення параметрів виробничого середовища і трудового процесу від діючих гігієнічних нормативів відповідно до виявленими впливом цих відхилень на функціональний стан і здоров'я працюючих.

Гігієнічні нормативи умов праці (ГДК, ПДУ) - рівні шкідливих виробничих факторів, які при щоденній (крім вихідних днів) роботі, але не більше 40 годин на тиждень, протягом усього робочого стажу не повинні викликати захворювань або відхилень у стані здоров'я, які виявляються сучасними методами досліджень, в процесі роботи або у віддалені терміни життя теперішнього і наступного поколінь. Дотримання гігієнічних нормативів не виключає порушення стану здоров'я в осіб з підвищеною чутливістю (гігієнічні критерії).

Забезпечення комфортних умов життєдіяльності в виробничих приміщеннях

Істотний вплив на працездатність надають метеорологічні умови в приміщенні або мікроклімат, який залежить від теплофізичних особливостей технологічного устаткування, сезону року, умов опалення та вентиляції. Мікроклімат визначають діючими на організм людини поєднаннями температури, відносної вологості, швидкості руху повітря, температури оточуючих поверхонь, інтенсивністю теплового опромінення.

Основним фактором мікроклімату є температура - ступінь нагретости повітря. На зміну температури повітря в виробничих приміщеннях впливає теплота (кінетична енергія молекул), що надходить від різних джерел в основному за рахунок теплового випромінювання від нагрітих поверхонь і конвекції.

Вологість повітря - вміст в ньому водяної пари, вона характеризується наступними поняттями:

 • абсолютна вологість (виражається тиском водяної пари (Па) або в вагових одиницях в певному обсязі повітря (г / м3) при певних тиску і температурі);
 • максимальна вологість (кількість вологи при повному насиченні повітря при даній температурі, г / м3);
 • відносна вологість (характеризує ступінь насичення повітря водяними парами і визначається як відношення абсолютної вологості до максимальної),%.

Для насиченого повітря відносну вологість приймають за 100%. Для визначення відносної вологості існують психрометричні таблиці, графіки та діаграми, що дозволяють знайти значення відносної вологості в залежності від температури повітря по сухому і мокрому термометрах.

Рухливість повітря в приміщеннях створюється конвекційними потоками за рахунок різниці температур всередині приміщення і зовні, а також роботою механічної вентиляції. Одиниця виміру - м / с.

Інтенсивність теплового опромінення

Інтенсивність теплового опромінення тіла людини - теплова енергія джерела на одиницю поверхні тіла людини, Вт / м2.

Терморегуляція організму людини

Терморегуляція організму людини. Організм людини має постійну температуру 36,6 ° С. Для збереження її сталості на шкірі людини знаходяться два види аналізаторів: одні реагують на холод, інші - на тепло. Температурні аналізатори захищають організм від переохолодження і перегріву, допомагають зберігати постійну температуру тіла. Сукупність процесів теплоутворення і тепловіддачі, що відбуваються в організмі і дозволяють підтримувати температуру тіла постійною, називається терморегуляцією.

Механізм теплотворення має хімічну терморегуляцію, а тепловіддача - фізичну терморегуляцію. Посилення теплоутворення досягається за рахунок збільшення інтенсивності енергетичного обміну, і головний внесок в нього вносить м'язова активність. Так в стані спокою теплоутворення становить 111,6-125,5 Вт, а при інтенсивній м'язовій роботі - 313,6-418,4 Вт.

Тепловіддача організму в навколишнє середовище в залежності від метеорологічних параметрів відбувається:

 • у вигляді інфрачервоних променів, випромінюваних поверхнею тіла в напрямку навколишніх предметів з більш низькою температурою (радіація);
 • нагріванням повітря, що омиває поверхню тіла (конвекція);
 • випаровуванням вологи (поту) з поверхні тіла (шкіри) і слизових оболонок дихальних шляхів;
 • теплопровідністю через одяг;
 • віддачею тепла повітрям, що видихається.

Відхилення параметрів мікроклімату від нормативних значень істотно впливає на здоров'я і продуктивність праці. Висока температура викликає інтенсивне потовиділення, що призводить до зневоднення організму, втрати мінеральних солей і водораст-ворімих вітамінів. Наслідком цього є згущення крові, порушення водносолевого балансу, зміна шлункової секреції, розвиток вітамінного дефіциту. Висока температура викликає почастішання дихання (до 50%), ослаблення уваги, погіршення координації рухів, уповільнення реакції. Тривалий вплив високої температури призводить до накопичення тепла в організмі, а температура тіла може підвищуватися до 38-40 ° С. В результаті цього може виникнути тепловий удар з втратою свідомості. Низька температура може бути причиною охолодження і переохолодження організму людини. При охолодженні організму в ньому рефлекторно зменшується тепловіддача і посилюється теплоутворення за рахунок інтенсивності окислювальних обмінних процесів. Компенсація тепловтрат відбувається до тих пір, поки запаси енергії не вичерпаються. Тремтіння тіла - це спроба організму за рахунок мікрорухів виробити додаткове тепло і прискорити рух крові.

Гігієнічненормування мікроклімату

Норми параметрів мікроклімату встановлені СанПіН 2.2.4.548-96 "Гігієнічні тре-бования до мікроклімату виробничих приміщень", в яких представлені оптимальні і допустимі значення параметрів мікроклімату в робочій зоні виробничих приміщень в теплий, холодний і перехідний періоди року для робіт різних категорій тяжкості - легкої , середнього та тяжкого. Теплий період року харак-теризують середньодобовою температурою зовнішнього повітря вище 10 ° С, холодний (перехідний) період року - менше або дорівнює 10оС.

Оптимальні мікрокліматичні умови

Оптимальні мікрокліматичні умови - це поєднання параметрів мікроклімату, що при тривалому і систематичному впливі на людину забезпечує відчуття теплового комфорту і створює передумови для високої працездатності.

Допустимі мікрокліматичні умови

Допустимі мікрокліматичні умови - це поєднання параметрів мікроклімату, які при тривалому і систематичному впливі на людину можуть викликати напругу механізмів терморегуляції, що не виходить за межі фізіологічних приспо-собітельних можливостей. При цьому не виникає порушень в стані здоров'я, але спостерігаються швидко нормалізуються диском-Фортні теплоощущения.

Згідно з нормами оптимальна відносна вологість не залежить від пори року і категорії важкості робіт і складає 40-60%.

Оптимальні параметри мікроклімату у виробничих приміщеннях забезпечуються системами кондиціонування повітря, а допустимі параметри - звичайними системами вентиляції та опалення.

Поряд з температурою, вологістю і рухливістю повітря в виробничих приміщеннях на життєдіяльність людини впливає аероіонний склад повітря. Негативно заряджений-ні іони повітря благотворно впливають на організм людини, підвищують продуктивність праці. У приміщеннях з негативними іонами відбувається зменшення кількості мікро-організмів, знижується концентрація пилу в повітрі, усуваються електростатичні заряди на поверхні обладнання, нейтра-ються деякі гази. Аероіони повітря звуться легких іонів. Легкі аероіони, зустрічаючи на своєму шляху зважені частинки, з'єднуються з ними, повідомляючи їм свій заряд. В результаті таких соеди-нений утворюються заряджені частинки, які отримали назву важких іонів, шкідливих для здоров'я.

іонізація повітря - процес перетворення нейтральних атомів і молекул повітряного середовища в електрично заряджені частинки (іони). Природна іонізація відбувається в результаті впливу на повітряне середовище космічних випромінювань і частинок, що викидаються радіоактивними речовинами при їх розпаді. технологічна іонізація - при впливі на повітряне середовище радіоактивного, рентгенівського та ультрафіолетового випромінювань, термоеміссіі, фотоефекту і інших іонізуючих факторів, обумовлених технологічним процесом. Штучна іонізація здійснюється спеціальними пристроями - ионизаторами, які забезпечують в обмеженому обсязі повітряного середовища задану концентрацію іонів певної полярності.

У зонах дихання персоналу на робочих місцях, де є джерела електростатичних полів (відеодисплейний термінали, копіювальні апарати, телевізори), допускається відсутність аероіонів позитивної полярності.

Для нормалізації аероіонного складу повітря застосовують аероіонізатори, що пройшли санітарно-епідемічну оцінку і мають чинне санітарно-епідемічне висновок. При цьому також необхідно використовувати припливно-витяжну вентиляцію, пристрої автоматичного регулювання іонного режиму повітряного середовища.

Освітлення в виробничих приміщеннях

Основне завдання виробничого освітлення - підтримання на робочому місці освітленості, що відповідає характеру зорової роботи.

Освітленість (Е) - поверхнева щільність світлового потоку; одиниця освітленості - люкс (лк). Це освітленість 1 м2 поверхні при падінні на нього світлового потоку в 1 люмен (лм). Люмен - одиниця виміру світлового потоку джерела світла.

Світловий потік (F) - потужність світлової енергії, що оцінюється по світловому відчуттю, яке відчуває очей.

Сила світла (I) - просторова щільність світлового потоку в межах тілесного кута. Одиниця сили світла - кандела (кд).

Яскравість (B) - поверхнева щільність сили світла в даному напрямку. Одиниця виміру яскравості - кандел на квадратний метр (кд / м2).

Показник осліпленості (P) - це критерій оцінки сліпучої дії джерела світла. Одиниця виміру - %.

Коефіцієнт пульсації освітленості КП - критерій оцінки зміни освітленості поверхні внаслідок періодичної зміни в часі світлового потоку джерела світла. Одиниця виміру - %. Необхідність в показнику "коефіцієнт пульсації" викликаний широким застосуванням газорозрядних ламп. При живленні їх змінним струмом спостерігається пульсація в часі величини світлового потоку цих джерелом з частотою, удвічі більше частоти струму в мережі.

Природне освітлення і його нормування

Природне освітлення і його нормування. Освітлення в виробничих приміщеннях в світлий час доби здійснюється природним джерелом світла - небокраєм. Природне освітлення створюється в приміщеннях з постійним перебуванням людей. Воно може бути відсутнім в приміщеннях з короткочасним перебуванням людей і де наявність світла неприпустимо за технологічними умовами роботи.

Види природного освітлення бувають: бічне (через вікна), верхнє (через зенітні ліхтарі) і комбіноване. Застосування тієї чи іншої системи природного освітлення залежить від призначення і розмірів приміщення, розташування його в плані будівлі, а також світлового клімату місцевості.

При нестачі природного освітлення використовується штучне освітлення, комбінація якого називається суміщене освітлення.

Інтенсивність природного освітлення оцінюється коефіцієнтом природного освітлення (КПО), що показує у скільки разів освітленість у приміщенні менше освітленості зовнішньої, у відсотках. Значення КПО нормується по СНиП 23-05-95 "Природне і штучне освітлення" та СанПіН 2.2.1 / 2.1.1.1278-03 "Гігієнічні вимоги до природного, штучного і суміщеного освітлення житлових і громадських будівель" з урахуванням характеру зорової роботи, розряду зорової роботи, виду природного і суміщеного освітлення, світлового клімату, де розташована будівля. КПО знаходиться в межах від 0,1 до 6%.

Штучне освітлення і його нормування. Штучне освітлення за призначенням підрозділяється на робоче, аварійне, охоронне і чергове. Робоче освітлення передбачається для всіх приміщень, будівель, призначених для роботи.

Система штучного освітлення - на системи загального, місцевого і комбінованого освітлення.

Загальне освітлення - на загальне рівномірне і загальне локалізоване. Загальне рівномірне освітлення забезпечує необхідні умови видимості по всій освітлюваної площі в результаті рівномірного розташування світильників на відносно великій висоті під стелею. Загальне локалізоване освітлення визначається розташуванням обладнання.

Систему комбінованого освітлення застосовують там, де потрібна точність виконуваного процесу і загальне освітлення створює тіні на робочих поверхнях, розташованих вертикально або похило. При комбінованому освітленні, крім світильників загального освітлення застосовують місцеві світильники з непросвечівающіе відбивачами. Застосування одного місцевого освітлення не допускається. Це викликано тим, що різка нерівномірність освітленості на робочому місці і в приміщенні знижує працездатність зору і викликає його стомлення.

Штучне освітлення нормується по СНиП 23-05-95 і 2.2.1 / 2.1.1.1278-03 з урахуванням характеру зорової роботи, розряду і підрозряду зорової роботи, контрасту об'єкта з фоном, характеристики фону, системи освітлення і знаходиться в межах від 5 000 до 20 лк при будь-якому спостереженні за ходом виробничого процесу.

Джерела світла. Для штучного освітлення застосовують лампи розжарювання і газорозрядні (люмінесцентні) лампи. При виборі джерел штучного освітлення повинні враховуватися їх електричні, світлотехнічні, конструктивні, експлуатаційні та економічні показники.

Лампи мають у своєму розпорядженні в освітлювальної арматури (разом їх називають світильниками), призначеної для перерозподілу світлового потоку, захисту очей від блескости і лампи від забруднення, забезпечення електро-, вибухо- і пожежобезпеки, захисту від вологи.

Важливі характеристики світильника - захисний кут і коефіцієнт корисної дії світильника (ККД). Захисним кутом світильника називається кут, в межах якого очей спостерігача захищений від сліпучого впливу лампи і який утворений горизонталлю і лінією, дотичній до світиться тіла і краю кромки відбивача. Найменше значення кута дорівнює 15 град.

Коефіцієнтом корисної дії світильника називається відношення світлового потоку світильника до світлового потоку ламп в цьому світильнику. В сучасних світильниках ККД становить 60-80%.

Класифікація умов трудової діяльності

Умови праці - це сукупність факторів виробничого середовища і трудового процесу, що впливають на здоров'я і працездатність людини в процесі праці. розрізняють:

фізичні фактори, що включають мікрокліматичні параметри і запиленість повітряного середовища, всі види випромінювань, віброакустичні характеристики робочого місця і якість освітлення;

хімічні фактори, що включають деякі речовини біологічної природи;

біологічні фактори, куди віднесені патогенні мікроорганізми, білкові препарати, а також препарати, що містять живі клітини та спори мікроорганізмів;

фактори трудового процесу.

Умови праці, при яких вплив на працюючого шкідливих і небезпечних виробничих факторів виключено або їх рівень не перевищує гігієнічних нормативів (Р.2.2.2006-05 «Гігієнічні критерії оцінки умов праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» ), називають безпечними умовами праці.

Умови праці в цілому оцінюються за чотирма класами.

Допустимі умови праці це

Мал. 1. Класи умов праці

Безпечні умови праці - це оптимальні (1-й клас) і допустимі (2-й клас) умови.

Оптимальні (комфортні) умови праці (1-й клас) забезпечують максимальну продуктивність праці і мінімальну напруженість організму людини. Цей клас встановлений тільки для оцінки параметрів мікроклімату і факторів трудового процесу. Для інших факторів умовно оптимальними вважаються такі умови праці, за яких несприятливі фактори не перевищують безпечних меж для населення.

Допустимі умови праці (2-й клас) характеризуються такими рівнями факторів виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують встановлених гігієнічних нормативів для робочих місць. Можливі зміни функціонального стану організму відновлюються за час регламентованого відпочинку або до початку наступної зміни і не повинні впливати в найближчому і віддаленому періоді на стан здоров'я працюючого і його потомство. Оптимальний і допустимий класи відповідають безпечним умовам праці.

Шкідливі умови праці (3-й клас) характеризуються наявністю шкідливих виробничих факторів, що перевищують гігієнічні нормативи і здатні чинити несприятливий вплив на організм працюючого та / або його потомства. Залежно від рівня перевищення нормативів чинники цього класу поділяються на чотири ступені:

3.1. викликають оборотні функціональні зміни організму;

3.2. призводять до стійких функціональних порушень та зростання захворюваності;

3.3. призводять до розвитку професійної патології в легкій формі і зростання хронічних захворювань;

3.4. призводять до виникнення виражених форм професійних захворювань, значного зростання хронічних і високому рівню захворюваності з тимчасовою втратою працездатності.

Травмонебезпечні (екстремальні) умови праці (4-й клас). Рівні виробничих факторів цього класу такі, що їх вплив на протязі робочої зміни або її частини створює загрозу для життя і / або високий ризик виникнення важких форм гострих професійних захворювань.

Робота в умовах невідповідності нормативним вимогам можлива тільки зі скороченням часу впливу шкідливих виробничих факторів, т. Е. Скороченням робочої зміни - захист часом.

Ступінь шкідливості умов праці 3-го класу визначають за сумою значень фактичних ступенів шкідливості, важкості та напруженості праці:

Число балів по кожному фактору хфi представляється в карті умов праці з урахуванням тривалості його дії протягом зміни де хСТI ступінь шкідливості або тяжку роботу, яку встановлюють за показаннями гігієнічної класифікації праці; - відношення часу дії даного фактора τфi до тривалості робочої зміни τрс; якщо

Залежно від фактичного стану умов праці керівниками підприємств і організацій за погодженням з профспілками встановлюється доплата в розмірі 4. 24% тарифної ставки. Доплати встановлюються по конкретних робочих місць і нараховуються робочим за час фактичної зайнятості на цих місцях. За погодженням з профспілкою тимчасово строком до одного року розміри доплат можуть бути вище, ніж встановлено розрахунком, але не більше 12% для важких і шкідливих умов праці і 24% - на роботах з особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

+ 85 = 89

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:


map