Реєстр програм для ЕОМ

Содержание

Реєстрація програми для ЕОМ і бази даних

Алгоритми, методи і програми ЕОМ не входять до число патентоспроможних об'єктів інтелектуальної власності. Діючим законодавством не передбачена реєстрація програм для ЕОМ і патентування алгоритмів (це можливо тільки в США, де це дозволено законом). Патентування інтелектуальної власності передбачено тільки щодо винаходів, корисних моделей і промислових зразків. Наприклад, той же алгоритм, але представлений у вигляді послідовності дій може бути оформлений як ізобретеніе.Способи (алгоритми), які передбачають тільки обчислювальні дії, не можуть охоронятися патентом на винахід.

Правовласник програми для ЕОМ - це особа яка має можливість розпоряджатися програмою на свій розсуд, а також залучати до відповідальності третіх осіб, що використовують його програму без дозволу. По суті правовласники - це власники виключного права на програми для ЕОМ.

Правовласником програми для ЕОМ може бути як автор (авторський колектив розробників), так і третя особа, на замовлення якого було розроблено програму. У другому випадку після розробки програми автор передає всі права на програму. Зверніть увагу на те, що авторське право на комп'ютерні програми є невідчужуваними. Авторами програми завжди будуть вказані її розробники, незалежно від того хто є правовласником. Власник же рішення має необмежене право використання програми для ЕОМ, в тому числі отримання прибутку від її використання або поширення. Правова охорона програми для ЕОМ також повинна бути забезпечена саме власником, а неї авторами.

Як зареєструвати програму для ЕОМ?

Для програм ЕОМ і баз даних можна провести державну реєстрацію в Роспатенті і отримати свідоцтво на охорону коду програми. Дане свідоцтво можна умовно назвати - патент на програму для ЕОМ.

Згідно зі статтею 1261 ЦК РФ програми для ЕОМ (в тому числі операційні системи і програмні комплекси) захищаються авторським правом і не вимагають обов'язкової реєстрації. Незважаючи на це, така процедура дозволяє правовласнику більш ефективно захищати свої інтереси при виникненні суперечок.

Свідоцтво про реєстрацію є основним доказом виняткових прав на цей об'єкт інтелектуальної власності, а також дає можливість офіційно передавати (продавати) авторські права на програмний продукт і активно поширювати їх.

Для отримання свідоцтва про реєстрацію необхідно подати відповідну заяву за формою РП в Роспатент, разом з ним надати короткий опис ПО (реферат для програми ЕОМ) і частина коду реєстрованого програмного забезпечення.

Як проходить державна реєстрація програмного забезпечення в Роспатенті?

Реєстрація з отриманням свідоцтва на програму для ЕОМ чи базу даних, передбачена Цивільним кодексом і здійснюється Роспатентом (ФИПС). Заявка розглядається в термін від 3 днів до 2 місяців, після чого правовласнику видається свідоцтво про те, що ці програми включається до Реєстру програм для ЕОМ, який публікується в офіційному бюлетені Роспатенту (ФИПС).

Реєстр програм для ЕОМ

Правовласник має виключне право на розповсюдження програмного продукту, повне або часткове відтворення, зміну програми. Крім цього, автор і / або правовласник програмного продукту (а це можуть бути різні особи) має наступні права:

 • право авторства (належить автору);
 • право на ім'я (належить автору);
 • право на назву програмного продукту (належить правовласнику);
 • право на розповсюдження (випуск) програми, а також право забороняти поширення (належить правовласнику);
 • право на захист програми і її назви (належить правовласнику).

Що дає свідоцтво про реєстрацію бази даних і ПЗ видане Роспатентом?

Свідоцтво (патент) на програму гарантує її додаткову юридичну охорону. Зареєстрований же код програми для ЕОМ в Роспатенті є доказом його приналежності конкретному творцю (автору). Свідоцтво про державну реєстрацію комп'ютерної програми буде доказом у разі виникнення спору: при виявленні плагіату і контрафакту. Дізнатися докладніше про захист в суперечках в області інтелектуальної власності.

Реєстр програм для ЕОМ

Фахівець з інтелектуальної власності

Олена Бєляєва більше 3 років працює в області захисту інтелектуальної власності. До ФПБ «Гардіум» приєдналася в 2015 році.

Порушення прав на програми ЕОМ

Існує декілька поширених видів порушення прав на комп'ютерні програми або як його ще називають, комп'ютерного піратства:

 • Копіювання авторських програм і даних кінцевими користувачами
 • Установка авторських програм на жорсткі носії
 • Підробка авторських програм
 • Використання авторських програм з порушенням дії ліцензій
 • Інтернет-піратство (практично не піддається діагностиці)

Порушників прав на програми ЕОМ і бази даних можна притягнути до адміністративної, кримінальної, а також цивільно-правової відповідальності. В судовому порядку з порушника може бути стягнуто збитки, який включає в себе моральну шкоду автора, збиток, принесений ділової репутації правовласника, а також упущену вигоду від порушення авторських прав на програмне забезпечення.

Повірені Патентно-адвокатського бюро Гардіум мають великий досвід в реєстрації комп'ютерних програм і баз даних. Ми відмінно знаємо весь процес реєстрації програмного забезпечення від складання заявки, до отримання свідоцтва, і завдяки цьому ми можемо значно зменшити термін реєстрації програми для ЕОМ, який зазвичай становить 62 робочих дня. Вартість послуг, а також розмір державного мита залежить від країни, в якій необхідно захистити Ваш об'єкт, а також від країни, в якій зареєстрований правовласник. Виберете відповідний для Вас пакет послуг.

Федеральна служба з інтелектуальної власності
(Роспатент)

Внесення змін до реєстрів програм для ЕОМ, БД, ТИМС, а також в свідоцтва

Найменування адміністративної послуги

Внесення змін до реєстрів програм для електронних обчислювальних машин, баз даних, топологій інтегральних мікросхем, а також в свідоцтва про державну реєстрацію програми для електронних обчислювальних машин, бази даних, топології інтегральної мікросхеми

Адміністративний регламент надання Федеральної службою з інтелектуальної власності державної послуги, щодо внесення змін до реєстрів програм для електронних обчислювальних машин, баз даних, топологій інтегральних мікросхем, а також в свідоцтва про державну реєстрацію програми для електронних обчислювальних машин, бази даних, топології інтегральної мікросхеми (Далі - Регламент) вступив в дію з 08.01.2016.

Федеральним законом від 12.03.2014 № 35-ФЗ до частини четвертої Цивільного кодексу Російської Федерації (Далі - Кодекс) були внесені зміни, зокрема, пункт 1 статті тисяча двісті тридцять дві Кодексу був доповнений абзацом, зобов'язуючим правовласників повідомляти федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності "... про зміну відносяться до державної реєстрації результату інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації відомостей про правовласників: найменування або імені, місця знаходження або місця проживання та адреси для листування ".

Ризик несприятливих наслідків від невиконання цієї вимоги покладається на власника прав.

Цей же пункт доповнено абзацом, що дозволяє Федеральному органу виконавчої влади з інтелектуальної власності "вносити зміни до відомостей, що належать до державної реєстрації результату інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації, для виправлення очевидних і технічних помилок за власною ініціативою або на прохання будь-якої особи, попередньо повідомивши про це правовласника ".

Положеннями Регламенту визначаються умови та адміністративні процедури для виконання дій за заявою особи, якій належить об'єкт інтелектуальної власності або на прохання будь-якої особи, що виявив очевидну і / або технічну помилку, щодо внесення змін до реєстрів програм для електронних обчислювальних машин, баз даних, топологій інтегральних мікросхем , а також в свідоцтва про державну реєстрацію програми для електронних обчислювальних машин, бази даних, топології інтегральної мікросхеми.

Крім цього Регламент встановлює склад, послідовність і вимоги до порядку виконання адміністративних процедур з прийому, реєстрації та розгляду заяв (прохань) про внесення змін до реєстрів, а також в свідоцтва, а також максимальні терміни здійснення відповідних адміністративних дій. Регламентом, також визначені результати здійснення адміністративних процедур.

Закон, що вступив в силу Регламент повинен сприяти інтересам правовласників і спростити процедуру їх взаємодії з Роспатентом при отриманні зазначених державних послуг.

З 8 січня 2016 року набрав чинності затверджений наказом Міністерства економічного розвитку Російської Федерації (Далі - Мінекономрозвитку Росії) підзаконний акт, що регламентує надання державних послуг, пов'язаних з внесенням змін до реєстрів програм для електронних обчислювальних машин, баз даних, топологій інтегральних мікросхем, а також в свідоцтва про державну реєстрацію програми для електронних обчислювальних машин, бази даних, топології інтегральної мікросхеми.

Наказом Мінекономрозвитку Росії від 28.08.2015 № 611 затверджено Адміністративний регламент надання Федеральної службою з інтелектуальної власності адміністративної послуги щодо внесення змін до реєстрів програм для електронних обчислювальних машин, баз даних, топологій інтегральних мікросхем, а також в свідоцтва про державну реєстрацію програми для електронних обчислювальних машин , бази даних, топології інтегральної мікросхеми.

Положення цього Регламенту базуються на нормах законодавства про надання державних послуг і оновленої частини четвертої Цивільного кодексу Російської Федерації зі змінами, внесеними Федеральним законом від 12.03.2014 № 35-ФЗ.

Законом РФ від 23.09.1992 № 3523-I "Про правову охорону програм для електронних обчислювальних машин і баз даних" і законом РФ від 23.09.1992 № 3526-I "Про правову охорону топологій інтегральних мікросхем" була передбачена можливість заявнику на його вимогу федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності або за власною ініціативою до публікації відомостей в офіційному бюлетені доповнювати, уточнювати і виправляти матеріали заявки.

Можливість внесення змін в інші відомості про реєстрацію цих об'єктів інтелектуальної власності була відображена в розробленому Роспатентом і затвердженому наказом Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 12.12.2007 № 346 Адміністративному регламенті виконання Федеральною службою з інтелектуальної власності, патентам і товарним знакам державної функції щодо здійснення ведення реєстрів зареєстрованих об'єктів інтелектуальної власності, публікації відомостей про зареєстрованих об'єкта х інтелектуальної власності, поданих заявках і виданих з ним патентах і свідченнях, про дії, припинення дії та поновлення дії правової охорони щодо об'єктів інтелектуальної власності, передачі прав на об'єкти, що охороняються, про офіційну реєстрацію об'єктів інтелектуальної власності (Зареєстрований в Мін'юсті РФ 30.05.2008, реєстраційний № 11785).

Названий Адміністративний регламент визначав послідовність адміністративних процедур, терміни державної реєстрації та порядок ведення Державних реєстрів об'єктів патентних прав і засобів індивідуалізації, Переліку загальновідомих в Російській Федерації товарних знаків, Реєстрів програм для ЕОМ, баз даних, топологій інтегральних мікросхем (Далі - реєстри), а також терміни і порядок публікації відомостей про зареєстровані об'єкти інтелектуальної власності.

Федеральним законом від 12.03.2014 № 35-ФЗ до частини четвертої Цивільного кодексу були внесені зміни, зокрема пункт 1 статті одна тисяча двісті тридцять дві Кодексу був доповнений абзацом, зобов'язуючим правовласників повідомляти федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності "... про зміну відносяться до державної реєстрації результату інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації відомостей про правовласників: найменування або імені, місця знаходження або місця проживання та адреси для листування ".

Ризик несприятливих наслідків від невиконання цієї вимоги покладається на власника прав.

Цей же пункт доповнено абзацом, що дозволяє федеральному органу виконавчої влади з інтелектуальної власності "вносити зміни до відомостей, що належать до державної реєстрації результату інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації, для виправлення очевидних і технічних помилок за власною ініціативою або на прохання будь-якої особи, попередньо повідомивши про це правовласника ".

Пункт 5.1 Статті тисяча двісті шістьдесят дві Кодексу для програм для ЕОМ і баз даних, пункт 7 статті 1 452 Кодексу для топологій інтегральних мікросхем надають правовласнику можливість вносити зміни до відомостей відповідних реєстрів. Порядок реалізації цього права в Роспатенті відображений в Регламенті щодо внесення змін до реєстрів, і свідоцтва.

Відповідно до Правил розробки і затвердження адміністративних регламентів надання державних послуг, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 № 373 "Про розроблення та затвердження адміністративних регламентів виконання державних функцій і адміністративних регламентів надання державних послуг" до Регламенту включено такі розділи:

Важлива для заявників довідкова інформація міститься в пунктах 4-9 розділу Регламенту "Загальні положення". Це, зокрема, адреси, телефони, графіки роботи Роспатенту і ФИПС, в тому числі консультаційно-довідкового пункту, адреси офіційних сайтів Роспатенту і ФИПС, федеральної державної інформаційної системи "Єдиний портал державних і муніципальних послуг (функцій)".

розділ "Стандарт надання адміністративної послуги" встановлює вимоги до надання державних послуг, зокрема вимоги пункту 3 статті 7 Федерального закону № 210-ФЗ, тому особливістю Регламенту є те, що при наданні адміністративної послуги Роспатент не має права вимагати від заявника здійснення дій, в тому числі погоджень, необхідних для отримання державних послуг і пов'язаних з обігом в інші державні органи, що впливає на терміни розгляду заяв, але значно спрощує роботу заявника при формуванні пакета докуме нтов, які направляються в Роспатент.

В даному розділі описуються результати надання адміністративної послуги, терміни виконання, нормативні документи, вимоги до подаються документам, які заявник подає в Роспатент в зв'язку з наданням адміністративної послуги, підстави для відмови в прийомі документів.

Найбільш значущим є розділ "Склад, послідовність і терміни виконання адміністративних процедур".

У Регламенті на державні послуги по внесенню змін до реєстрів, і в свідоцтва містяться чотири адміністративні процедури:

1) прийом і реєстрація заяви, прохання;

2) розгляд заяви, прохання;

3) внесення змін до відповідного реєстру та (або) в свідоцтво;

4) офіційна публікація відомостей про внесені зміни до відповідного реєстру.

Процедура прийому та реєстрації для всіх Регламентів однакова і по діях, і по терміну виконання.

результатами адміністративної процедури прийому та реєстрації документів є:

1) прийом і реєстрація заяви, прохання;

2) відмову в прийомі та реєстрації заяви, прохання і напрямок заявнику відповідного повідомлення із зазначенням підстави для відмови.

Адміністративна процедура розгляду заяви, прохання для програм для ЕОМ, баз даних і топологій інтегральних мікросхем включає в себе тільки перевірку обґрунтованості внесення змін до відповідного реєстру (сплата державного мита за внесення змін до зареєстрованих програми для ЕОМ, бази даних і топології інтегральних мікросхем Податковим кодексом не передбачена).

Максимальний термін перевірки обгрунтованості внесення змін до відповідного реєстру та (або) в свідоцтво становить десять робочих днів з дати реєстрації заяви, прохання для програм для ЕОМ, баз даних, топологій інтегральних мікросхем.

Якщо в результаті перевірки обґрунтованості внесення змін до відповідного реєстру та (або) в свідоцтво встановлено, що заявником не представлені документи, що підтверджують необхідність внесення змін до відповідного реєстру та (або) в свідоцтво, передбачені Регламентом, або вони не відповідають пропонованим до них законодавством Російської Федерації вимогам, заявнику надсилається запит з пропозицією протягом трьох місяців з дня його напрямки уявити відсутні і (або) належним чином оформлені документи.

результатами адміністративної процедури з розгляду заяви, прохання є:

а) задоволення заяви;

б) відмова в задоволенні заяви, напрямок заявнику відповідного повідомлення з наведенням мотивів відмови;

а) задоволення прохання, напрямок повідомлень:

особі, яка подала прохання, про результати розгляду прохання;

правовласнику про виправлення очевидної і технічної помилки;

б) відмова в задоволенні прохання і направлення відповідного повідомлення особі, яка подала прохання.

Адміністративна процедура внесення змін до відповідного реєстру, і (або) в свідоцтво тому числі наступні адміністративні дії:

1) внесення змін до відповідного реєстру;

2) внесення змін до відповідне свідоцтво.

Максимальний термін виконання адміністративної процедури становить п'ять робочих днів.

Адміністративна процедура офіційної публікації відомостей про внесені зміни до відповідного реєстру тому числі наступні адміністративні дії:

1) підготовка до публікації повідомлень про внесені зміни;

Максимальний термін випуску офіційних видань Роспатенту становить двадцять п'ять робочих днів з дня внесення змін до відповідного реєстру.

Четвертий розділ Регламенту присвячений формам контролю за наданням адміністративної послуги. Регламент передбачає здійснення поточного контролю, планового і позапланового контролю.

Планові та позапланові перевірки проводяться з метою виявлення фактів порушення прав заявників, дослідження причин допущених порушень, вжиття заходів, спрямованих на відновлення порушених прав заявників, на підвищення якості і забезпечення повноти надання адміністративної послуги.

Відповідальною особою за прийняття рішення про проведення поточного, планового і позапланового контролів є керівник Роспатенту або уповноважена ним особа Роспатенту.

Якщо виявлене порушення стосується спрямованого заявнику рішення, повідомлення, запиту або іншого документа Роспатенту, що суперечить законодавству, і оспорювання цього документа в адміністративному порядку не передбачено, керівник Роспатенту або уповноважена ним посадова особа Роспатенту вправі визнати рішення, повідомлення, запит або інший документ недійсним і відкликати цей документ.

Регламент встановлює, що будь-яка особа має право контролювати дотримання порядку при наданні адміністративної послуги.

П'ятий розділ Регламенту присвячений досудового (позасудового) порядку оскарження рішень і дій (бездіяльності) Роспатенту, а також його посадових осіб.

Скарга на дії (бездіяльність) і рішення Роспатенту і (або) його посадових осіб, федеральних державних службовців може бути подана в:

1) Роспатент, в тому числі на ім'я керівника Роспатенту, заступника керівника Роспатенту або уповноваженої особи Роспатенту;

Скарга, що надійшла в Роспатент, підлягає розгляду протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня її реєстрації.

Рішення за скаргою на дії (бездіяльність) і рішення посадових осіб Роспатенту, федеральних державних службовців можуть бути оскаржені заявником шляхом подачі скарги керівнику Роспатенту.

Дії (бездіяльність) і рішення керівника Роспатенту можуть бути оскаржені заявником подачею скарги до Міністерства економічного розвитку Російської Федерації.

Заява про внесення змін до реєстрів програм для електронних обчислювальних машин, баз даних, топологій інтегральних мікросхем, а також в свідоцтва про державну реєстрацію програми для електронних обчислювальних машин, бази даних, топології інтегральної мікросхеми подається правовласником.

Для виправлення очевидних і (або) технічних помилок Роспатент може вносити зміни до реєстрів на прохання будь-якої особи про виправлення очевидних і (або) технічних помилок, попередньо повідомивши про це правовласника.

Ведення справ з Роспатентом може здійснюватися будь-якою особою, у тому числі правовласником, самостійно або через патентного повіреного, зареєстрованого в Роспатенті, або через іншого представника.

Нормативні правові акти, що регулюють надання адміністративної послуги

Федеральний закон від 18 грудня 2006 року № 231-ФЗ "Про введення в дію частини четвертої Цивільного кодексу Російської Федерації"

Федеральний закон від 27 липня 2010 року № 210-ФЗ "Про організацію надання державних та муніципальних послуг"

Постанова Уряду Російської Федерації від 16 травня 2011 № 373 "Про розроблення та затвердження адміністративних регламентів виконання державних функцій і адміністративних регламентів надання державних послуг"

Постанова Уряду Російської Федерації від 16 серпня 2012 № 840 "Про порядок подання та розгляду скарг на рішення і дії (бездіяльність) федеральних органів виконавчої влади та їх посадових осіб, федеральних державних службовців, посадових осіб державних позабюджетних фондів Російської Федерації, а також Державної корпорації з атомної енергії "Росатом" і її посадових осіб "

Наказ Міністерства економічного розвитку Російської Федерації від 28 серпня 2015 року № 611 "Про затвердження Адміністративного регламенту надання Федеральної службою з інтелектуальної власності адміністративної послуги щодо внесення змін до реєстрів програм для електронних обчислювальних машин, баз даних, топологій інтегральних мікросхем, а також в свідоцтва про державну реєстрації програми для електронних обчислювальних машин, бази даних, топології інтегральної мікросхеми ". Зареєстрований у Мін'юсті РФ 25 грудня 2015 Реєстраційний № 40237

Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

У разі подання заяви:

1. Заява, складене в машинописної формі (форма заяви наведена в додатку N 1 до Регламенту)

2. Документ, що підтверджує згоду авторів зі зміною складу авторів, що містить відомості про відсутність спору між усіма раніше зазначеними і знову вказуються в якості авторів особами, складений в довільній машинописної формі

3. Копія вступило в законну силу рішення суду про встановлення правовласників (надається в разі наявності судового спору про встановлення правовласника і зміні складу правовласників)

4. Копія вступило в законну силу рішення суду, прийнятого по спору про авторство (подається в разі наявності спору про авторство і дозволу його в судовому порядку)

5. Документ, що підтверджує згоду знову зазначених вище автора (авторів) або його законного представника на обробку персональних даних, якщо в заяві у зв'язку зі зміною складу авторів не зроблено відповідну вказівку, складений в довільній машинописної формі

6. Документ, що підтверджує повноваження представника заявника на вчинення зазначеного в заяві дії, якщо заява подається представником заявника

7. Згода суб'єктів персональних даних, зазначених у документах, необхідних для надання адміністративної послуги, на обробку їх персональних даних в Роспатенті в цілях і обсязі, необхідних для надання адміністративної послуги (форма згоди приведена в додатку N 2 до Регламенту)

Якщо в якості правовласника виступають кілька осіб, то в разі зазначення в заяві необхідність внесення до відповідного реєстру змін, що стосуються зміни найменування юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи) і (або) адреси місця знаходження юридичної особи (місця проживання фізичної особи) одного правовласника, допускається подача заяви тільки особою, що змінив своє найменування (прізвище, ім'я, по батькові) або адреса місця знаходження (місця проживання) відповідно.

У разі подання прохання:

Прохання, складена в довільній машинописної формі, із зазначенням реєстраційного номера (ідентифікатора) відповідного свідоцтва і підписом заявника (ів) або його (їх) представника з розшифровкою прізвища та ініціалів підписувача

Документи подаються російською мовою. Якщо додаються до заяви документи подаються іноземною мовою, до них додається переклад, підписаний особою, яка здійснила даний переклад.

Заява про внесення змін до реєстрів програм для електронних обчислювальних машин, баз даних, топологій інтегральних мікросхем, а також в свідоцтва про державну реєстрацію програми для електронних обчислювальних машин, бази даних, топології інтегральної мікросхеми (DOC - 55 Кб)

Згода на обробку персональних даних (DOC - 36 Кб)

Зразок заповнення заяви про внесення змін до реєстрів програм для електронних обчислювальних машин, баз даних, топологій інтегральних мікросхем, а також в свідоцтва (PDF - 237 Кб)

Зразок заповнення згоди на обробку персональних даних (PDF - 166 Кб)

Документи подаються в Роспатент:

в вікно прийому документів

місце знаходження приміщення прийому кореспонденції, адресованої в Роспатент або ФИПС:
Москва, Бережковській наб., Д. 30, корп. 1;

графік роботи вікна прийому документів:
понеділок четвер: : 30-17: 45; п'ятниця: : 30-16: 45; перерва: 12: 30-13: 00;
субота, неділя, неробочі святкові дні - вихідні дні;

відправленням через організацію поштового зв'язку

поштову адресу Роспатенту і ФИПС:
Роспатент, Бережковській наб., Д. 30, корп. 1, Москва, Г-59, МСП-3, 125993, Російська Федерація;

довідковий телефон Центру телефонного обслуговування громадян і організацій Єдиного порталу державних послуг:
(8 800) 100 70 10

Вартість надання адміністративної послуги та порядок оплати

Підстави для сплати державного мита за надання адміністративної послуги не передбачені законодавством Російської Федерації.

Терміни надання адміністративної послуги

Термін надання адміністративної послуги становить 45 робочих днів.

Зазначений строк може бути збільшений у разі необхідності подання заявником на запит відсутніх і (або) належно оформлених документів та їх розгляду відповідно до пунктів 52, 54 Регламенту.

Схема надання адміністративної послуги

Порядок інформування про надання адміністративної послуги

Інформація про порядок надання адміністративної послуги, в тому числі про порядок оскарження рішень, дій (бездіяльності) посадових осіб, відповідальних за надання адміністративної послуги, розміщується Роспатентом:

на інтернет-сайтах Роспатенту і ФИПС

на Єдиному порталі державних послуг
(Надається щодня і цілодобово по довідковому телефону Центру телефонного обслуговування громадян і організацій Єдиного порталу державних послуг на основі відомостей, що містяться у Федеральному реєстрі державних і муніципальних послуг (функцій)

на інформаційних стендах в консультаційно-довідковому пункті Роспатенту і ФИПС (надається працівниками консультаційно-довідкового пункту Роспатенту і ФИПС особам, які звернулись за роз'ясненнями безпосередньо в зазначений пункт у робочі години пункту або за його телефону, письмово поштовим відправленням або електронним повідомленням на адресу, зазначену заявником )

в інформаційних брошурах, буклетах, на інформаційних листках, підготовлених Роспатентом, ФИПС (надається на безоплатній основі на тематичних зустрічах, організованих і проведених Роспатентом, ФИПС із заявниками, патентообладателями і іншими зацікавленими особами з питань надання державних послуг)

на інформаційних стендах в приміщеннях Роспатенту і ФИПС для прийому заяв та іншої кореспонденції

на інформаційних стендах в приміщеннях Роспатенту і ФИПС для обслуговування осіб з обмеженими можливостями

Вимоги до порядку інформування про надання адміністративної послуги

Вимоги до приміщень, в яких надається державна послуга, до місця очікування і прийому заявників, розміщення та оформлення візуальної, текстової та мультимедійної інформації про порядок надання такої послуги

Порядок оскарження рішень і дій (бездіяльності) Роспатенту, а також його посадових осіб

Заявники мають право на оскарження дій (бездіяльності) Роспатенту і (або) його посадових осіб, рішень Роспатенту і (або) його посадових осіб, федеральних державних службовців.

предмет скарги

Предметом скарги можуть бути дії (бездіяльність) Роспатенту і його посадових осіб та (або) рішення, прийняті (здійснювані) посадовою особою Роспатенту, при наданні адміністративної послуги, в тому числі в таких випадках:

1) порушення терміну реєстрації заяви про надання адміністративної послуги;

2) порушення терміну надання адміністративної послуги;

3) вимога у заявника документів, не передбачених нормативними правовими актами Російської Федерації для надання адміністративної послуги;

4) відмова в прийомі у заявника документів, надання яких передбачено нормативно-правовими актами Російської Федерації для надання адміністративної послуги;

5) відмова в наданні адміністративної послуги, якщо підстави для відмови не передбачені Регламентом;

6) вимога з заявника при наданні адміністративної послуги плати, не передбаченої нормативними правовими актами Російської Федерації;

7) відмова Роспатенту в виправленні допущених помилок і помилок в виданих в результаті надання адміністративної послуги документах або порушення встановленого законодавством Російської Федерації терміну таких виправлень.

Органи державної влади та уповноважені на розгляд скарги посадові особи, яким може бути направлена ​​скарга

Скарга на дії (бездіяльність) і рішення Роспатенту і (або) його посадових осіб, федеральних державних службовців може бути подана в:

1) Роспатент, в тому числі на ім'я керівника Роспатенту, його заступника;

Порядок подання та розгляду скарги

Скарга подається в письмовій формі на паперовому носії або в електронній формі.

Скарга може бути надіслана поштою, з використанням інформаційно-комунікаційної мережі "Інтернет", інтернет-сайту Роспатенту, Єдиного порталу державних послуг, а також може бути прийнята при особистому прийомі заявника (контактна інформація).

Скарга повинна містити:

1) найменування органу, який надає державну послугу, вказівка ​​посадової особи Роспатенту, рішення і дії (бездіяльність) якого оскаржуються;

2) прізвище, ім'я, по батькові (останнє - при наявності), відомості про місце проживання заявника - фізичної особи або найменування, відомості про місце знаходження заявника - юридичної особи, а також номер (а) контактного (их) телефону (ів), адреса (и) електронної пошти (за наявності) та поштову адресу, за якими повинен бути спрямований відповідь заявнику;

3) відомості про оскаржуваних рішеннях і діях (бездіяльності) Роспатенту, його посадової особи або державного службовця;

4) доводи, на підставі яких заявник не згоден з рішеннями і діями (бездіяльністю) Роспатенту, його посадової особи або державного службовця. Заявником можуть бути представлені документи (при наявності), що підтверджують доводи заявника, або їх копії.

Реєстрація надійшла в Роспатент скарги є підставою для початку процедури досудового (позасудового) оскарження.

У разі встановлення в ході або за результатами розгляду скарги ознак складу адміністративного правопорушення або злочини посадова особа, уповноважена на розгляд скарг, повинен розповсюдити наявні матеріали до органів прокуратури.

Терміни розгляду скарги

Скарга, що надійшла в Роспатент, підлягає розгляду посадовою особою, уповноваженою в установленому законодавством України порядку на розгляд таких скарг, протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня її реєстрації, а в разі оскарження відмови Роспатенту, його посадової особи в прийомі документів у заявника або у виправленні допущених помилок і помилок або в разі оскарження порушення встановленого терміну таких виправлень - протягом п'яти робочих днів з дня її реєстрації.

Підстави для призупинення розгляду скарги

Підстав для зупинення розгляду скарги Регламентом не передбачено.

Результат розгляду скарги

За результатами розгляду скарги Роспатент приймає одне з таких рішень:

1) задовольняє скаргу;

2) відмовляє в задоволенні скарги.

Порядок інформування заявника про результати розгляду скарги

Не пізніше дня, наступного за днем ​​прийняття рішення, заявнику в письмовій формі і за бажанням заявника в електронній формі направляється вмотивовану відповідь про результати розгляду скарги.

Порядок оскарження рішення по скарзі

Рішення за скаргою на дії (бездіяльність) і рішення посадових осіб Роспатенту, федеральних державних службовців може бути оскаржено заявником подачею скарги керівнику Роспатенту.

Дії (бездіяльність) і рішення керівника Роспатенту можуть бути оскаржені заявником подачею скарги до Міністерства економічного розвитку Російської Федерації.

Право заявника на отримання інформації та документів, необхідних для обґрунтування та розгляду скарги

Заявник має право отримати, а Роспатент, його посадові особи зобов'язані надати заявнику інформацію і документи, необхідні для обґрунтування та розгляду скарги, якщо інше не передбачено законодавством Російської Федерації.

Способи інформування заявників про порядок подання та розгляду скарги

Заявник інформується про терміни і порядок розгляду скарги.

1. Який розмір держмита за внесення змін до Реєстрів програм для ЕОМ або баз даних, а також в свідоцтва про державну реєстрацію програми для ЕОМ або бази даних?

Згідно п. 27 Регламенту, підстави для сплати державного мита за надання даної адміністративної послуги не передбачені законодавством Російської Федерації.

2. Де на сайті Роспатенту можна знайти форму заяви про внесення змін до Реєстрів програм для ЕОМ, баз даних, топологій інтегральних мікросхем, а також в свідоцтва про державну реєстрацію програми для ЕОМ, бази даних, топології інтегральної мікросхеми?

Форма зазначеного заяви розташована на сайті Роспатенту за адресою:

3. Який комплект документів подається в Роспатент для внесення змін до Реєстру програм для ЕОМ?

Вичерпний перелік документів, необхідних відповідно до нормативних правових актів для надання адміністративної послуги та послуг, які є необхідними і обов'язковими для надання адміністративної послуги, які подаються заявником, наведено в п. 18 Регламенту:

1) заява, складена в машинописної формі (форма заяви наведена в додатку №1 до Регламенту);

2) документ, що підтверджує згоду авторів зі зміною складу авторів, що містить відомості про відсутність спору між усіма раніше зазначеними і знову вказуються в якості авторів особами, складений в довільній машинописної формі;

3) копія вступило в законну силу рішення суду про встановлення правовласників (надається в разі наявності судового спору про встановлення правовласника і зміні складу правовласників);

4) копія вступило в законну силу рішення суду, прийнятого по спору про авторство (подається в разі наявності спору про авторство і дозволу його в судовому порядку);

5) документ, що підтверджує згоду знову зазначених вище автора (авторів) або його законного представника на обробку персональних даних, якщо в заяві у зв'язку зі зміною складу авторів не зроблено відповідну вказівку, складений в довільній машинописної формі;

6) документ, що підтверджує повноваження представника заявника на вчинення зазначеного в заяві дії, якщо заява подається представником заявника;

7) згоду суб'єктів персональних даних, зазначених у документах, необхідних для надання адміністративної послуги, на обробку їх персональних даних в Роспатенті в цілях і обсязі, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - згода), за формою, наведеною в додатку N 2 до Регламенту .

Якщо в якості правовласника виступають кілька осіб, то в разі зазначення в заяві необхідність внесення до відповідного Реєстру змін, що стосуються зміни найменування юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи) і (або) адреси місця знаходження юридичної особи (місця проживання фізичної особи) одного правовласника, допускається подача заяви тільки особою, що змінив своє найменування (прізвище, ім'я, по батькові) або адреса місця знаходження (місця проживання) відповідно.

4. Яким чином можна виправити очевидну або технічну помилку щодо програми для ЕОМ або бази даних?

Відповідно до пункту 5.1 статті 1262 Цивільного кодексу Російської Федерації Роспатент за заявою правовласника вносить зміни, пов'язані з виправленням очевидних і технічних помилок, до Реєстру програм для ЕОМ або Реєстр баз даних і свідоцтво про державну реєстрацію.

Крім того Роспатент може вносити зміни до Реєстру програм для ЕОМ або Реєстр баз даних для виправлення очевидних і технічних помилок за власною ініціативою або на прохання будь-якої особи, попередньо повідомивши про це правовласника.

5. Яким чином можна виправити очевидну або технічну помилку щодо топології інтегральних мікросхем?

Відповідно до пункту 7 статті 1452 Цивільного кодексу Російської Федерації Роспатент за заявою правовласника вносить зміни для виправлення очевидних і технічних помилок в Реєстр топологій інтегральних мікросхем і свідоцтво про державну реєстрацію топології. Прохання про виправлення Реєстрі топологій інтегральних мікросхем очевидних і (або) технічних помилок від будь-яких інших осіб зазначеною статтею не передбачено.

Реєстр російського ПО - інструкція для держзамовників

З 1 січня 2016 року всі державні і муніципальні органи, державні корпорації «Росатом» і «Роскосмос», органи управління державними позабюджетними фондами, а також казенні та бюджетні установи, які здійснюють закупівлі відповідно до вимог Федерального закону від 5 квітня 2013 р № 44 ФЗ «Про контрактну систему в сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних і муніципальних потреб», зобов'язані дотримуватися заборони на допуск програмного забезпечення, що відбувається з іноземних держав, для цілей существленія закупівель для забезпечення державних і муніципальних потреб.

Заборона введена постановою уряду РФ від 16 листопада 2015 р № 1236 «Про встановлення заборони на допуск програмного забезпечення, що відбувається з іноземних держав, з метою здійснення закупівель для забезпечення державних і муніципальних потреб».

При закупівлі програмного забезпечення вищеперелічені замовники повинні прямо вказувати на заборону купувати імпортне ПО в повідомленні про здійснення закупівлі.

Заборона поширюється на закупівлі програм для електронних обчислювальних машин і баз даних, реалізованих незалежно від виду договору на матеріальному носії і (або) в електронному вигляді по каналах зв'язку, а також виняткових прав на таке програмне забезпечення та прав використання такого програмного забезпечення.

Є кілька винятків, коли закупівля імпортного ПО замовникам дозволено. це:

 • закупівлі програмного забезпечення і (або) прав на нього дипломатичними представництвами та консульськими установами Російської Федерації, торговими представництвами Російської Федерації при міжнародних організаціях для забезпечення своєї діяльності на території іноземної держави;
 • закупівлі програмного забезпечення і (або) прав на нього, відомості про який і (або) про закупівлю якого становлять державну таємницю.

У всіх інших випадках від замовника перед здійсненням закупівлі програмного забезпечення буде потрібно робота з єдиним реєстром російських програм для електронних обчислювальних машин і баз даних і класифікатором програм для електронних обчислювальних машин і баз даних.

Реєстр - ключовий елемент механізму, що забезпечує виконання постанови уряду. Він являє собою класифікований список програмних продуктів.

Формуванням та веденням реєстру в якості уповноваженого федерального органу виконавчої влади займається Минкомсвязь Росії.

Замовник не має права купувати без спеціального обгрунтування програмні продукти, аналоги яких є в реєстрі.

Стосовно до кодів Загальноросійського класифікатора продукції за видами економічної діяльності (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) заборона поширюється на наступні позиції (без урахування комп'ютерних ігор):

код ОКПД2

58.29.11.000 - Системи операційні на електронному носії

58.29.12.000 - Забезпечення програмне мережеве на електронному носії

58.29.13.000 - Забезпечення програмне для адміністрування баз даних на електронному носії

58.29.14.000 - Засоби розробки інструментальні та програмне забезпечення мов програмування на електронному носії

58.29.21.000 - Додатки загальні для підвищення ефективності бізнесу і додатки для домашнього користування, окремо реалізовані

58.29.29.000 - Забезпечення програмне прикладне інше на електронному носії

58.29.31.000 - Забезпечення програмне системне для завантаження

58.29.32.000 - Забезпечення програмне прикладне для завантаження

58.29.40.000 - Забезпечення програмне в діалоговому режимі

58.29.50.000 - Послуги з надання ліцензій на право використовувати комп'ютерне програмне забезпечення (в частині, що задовольняє наступного опису: «Надання (передача) виключного права на використання програмного забезпечення» або «Надання (передача) ліцензій на право відтворювати, поширювати або використовувати комп'ютерні програми , опису програм і допоміжні матеріали, що стосуються системного і прикладного програмного забезпечення, включаючи права на розмноження і поширення програмного забезпечення, права на використання компонентів програмного забезпечення з метою створення інших програмних продуктів або включення в такі продукти »)

62.01.29.000 - Оригінали програмного забезпечення інші

63.11.13.000 - Послуги з надання програмного забезпечення без його розміщення на комп'ютерному обладнанні користувача (в частині, що задовольняє наступного опису: «Надання прав використання конкретного програмного забезпечення та баз даних, розміщених, експлуатованих і керованих на комп'ютерному обладнанні, що не належить користувачу, через віддалений доступ до такого устаткування, в тому числі за допомогою інформаційно-телекомунікаційної мережі Інтернет, з наданням або без надання для установки н комп'ютерному обладнанні користувача програмного забезпечення, що забезпечує вказане використання »(простіше кажучи, мова йде про SaaS)

Класифікатор програм для електронних обчислювальних машин і баз даних (разом з кодами загальноросійського класифікатора продукції за видами економічної діяльності, ОКПД) см. Тут.

Для того, щоб прийняти рішення про закупівлю ПЗ, замовнику необхідно провести роботу з реєстром. При роботі з реєстром російського ПО замовник, який розміщує замовлення на поставку програмних продуктів, повинен:

1) вивчити класифікатор і визначити, якого класу відповідає програмне забезпечення, плановане до закупівлі;

2) зайти на офіційний сайт реєстру і з'ясувати, чи є в реєстрі відомості про програмне забезпечення з даного класу (як це зробити, див. Нижче);

3) якщо відомості про один або декількох програмних продуктах по шуканого класу в реєстрі є, замовнику необхідно буде самостійно визначити, чи відповідає хоча б один з продуктів тим характеристикам, які потрібні замовнику і які він планує включити в опис об'єкта закупівлі. Для цього доцільно визначити необхідні функціональні, технічні та експлуатаційні характеристики ПО і порівняти їх з аналогічними характеристиками ПО, відомості про який розміщені в реєстрі.

Орієнтовна форма порівняння характеристик приведена нижче:

Примітка

Необхідно відзначити, що відповідно до постанови уряду Російської Федерації № 1236 в частині характеристик ПО, реєстрова запис містить тільки адресу сторінки сайту правовласника в інформаційно-телекомунікаційній мережі Інтернет, на якій розміщена документація, яка містить опис функціональних характеристик програмного забезпечення та інформацію, необхідну для установки і експлуатації програмного забезпечення. На практиці сайт правовласника не завжди містить всю необхідну інформацію про ПО. Механізм отримання такої інформації для підготовки обгрунтування не врегульовано. У разі недостатності інформації про необхідному ПО доцільно запросити правовласника про надання таких характеристик.

За результатами проведеної роботи замовник приймає одне з двох рішень: або купувати один з російських програмних продуктів, зазначених у реєстрі, або обґрунтовувати закупівлю ПО, що не входить до реєстру.

Друге можливо, якщо:

а) в реєстрі відсутні відомості про програмне забезпечення шуканого класу;

б) програмне забезпечення, відомості про який включено до реєстру по шуканого класу, за своїми функціональними, технічними і (або) експлуатаційними характеристиками не відповідає вимогам замовника.

У цьому випадку замовник повинен підготувати, затвердити і опублікувати (разом з документацією про закупівлю) обгрунтування неможливості дотримання заборони на допуск програмного забезпечення, що відбувається з іноземних держав, з метою здійснення закупівель для забезпечення державних і муніципальних потреб. Такий обов'язок встановлена ​​частиною 3 статті 14 Федерального закону від 5 квітня 2013 р № 44-ФЗ «Про контрактну систему в сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних і муніципальних потреб». Порядок підготовки обгрунтування (Порядок) затверджено постановою уряду від 16.11.2015 р № 1236.

Варто звернути увагу, що відповідно до п. 4 Порядку, замовник повинен затвердити вказане обґрунтування станом безпосередньо на день розміщення повідомлення про здійснення закупівлі. Недостатньо затвердити обгрунтування одночасно з усім пакетом документації про закупівлю.

Для дотримання зазначеного положення, враховуючи складні процедури закупівлі в цілому, замовникам варто здійснювати моніторинг не лише самого реєстру, а й заяв, поданих для включення до реєстру (вони також розміщені на сайті оператора реєстру). Це дозволить заздалегідь передбачити включення того чи іншого програмного забезпечення до реєстру.

Доцільно підготувати проект обгрунтування в момент підготовки повного пакету документації про закупівлю, а потім актуалізувати і затвердити його в день публікації.

Обгрунтування повинно містити вказівку на:

а) обставина, у зв'язку з яким неможливо дотримання заборони (вибирається підпункт «а» або «б» пункту 2 постанови уряду Російської Федерації № 1236);

б) клас (класи) програмного забезпечення, якій (яким) має відповідати програмне забезпечення, що є об'єктом закупівлі;

в) вимоги до функціональних, технічних і експлуатаційних характеристиках програмного забезпечення, що є об'єктом закупівлі, встановлені замовником (із зазначенням класу (класів), якій (яким) має відповідати програмне забезпечення, див. вище);

г) функціональні, технічні і (або) експлуатаційні характеристики, в тому числі кількісні, за якими програмні продукти з реєстру не відповідають встановленим замовником вимогам до програмного продукту, що є об'єктом закупівлі, по кожному програмному продукту з реєстру (із зазначенням його назви). Порівнянні таким чином програмні продукти повинні належати одному класу (приклад порівняння програмних продуктів).

Див. Також приклади обґрунтувань неможливості закупівлі ПО з реєстру: для настільної операційної системи; для серверної операційної системи. Ще приклади аналогічних документів, представлених в обгрунтування неможливості закупити вітчизняний програмний продукт, можна подивитися тут.

Якщо в реєстрі немає відомостей про програмне забезпечення по шуканого класу (обраний підпункт «а» пункту 2 постанови уряду Російської Федерації № 1236), останній блок ( «г») в обгрунтування не включається.

За даним блоку ( «г») також слід мати на увазі, що постановою уряду Російської Федерації № 1236 не передбачено обов'язкового зазначення і функціональних, і технічних, і експлуатаційних характеристик закуповуваного ПО, щоб довести його відміну від ПО, зазначеного в реєстрі. Проте, некоректно зазначені характеристики, як необхідного замовнику ПО, так і ПО, розміщеного в реєстрі, можуть послужити підставою для виникнення претензій контролюючих органів. Причиною для претензій може послужити, наприклад, звернення розробника програмного забезпечення, відомості про який внесені до реєстру, зі скаргою у Федеральну антимонопольну службу на некоректне обґрунтування замовником неможливості дотримання заборони.

У разі недостатності інформації про характеристики ПО, відомості про який розміщені в реєстрі, доцільно запросити правовласника про надання таких характеристик.

Якщо така інформація не буде надана, доцільно зробити скріншоти сторінок сайту правовласника, на яких розміщена інформація про характеристики ПО з реєстру (на момент публікації обґрунтування), і докласти дані скріншоти до обгрунтування.

Приклад обґрунтування неможливості дотримати заборона на закупівлю ПЗ наведено в додатку.

Перевірка наявності в реєстрі відомостей про програмне забезпечення з конкретного класу на сайті reestr.minsvyaz.ru в його нинішньому вигляді виконується наступним чином:

1) на сайті реєстру російського ПО заходимо в розділ «Реєстр»;

2) вибираємо необхідний клас (класи) ПО:

Реєстр програм для ЕОМ

3а) якщо в реєстрі відомостей про програмне забезпечення по шуканого класу немає, з'являється відповідне повідомлення:

Реєстр програм для ЕОМ

3б) якщо в реєстрі є відомості про програмне забезпечення шуканого класу, з'являється список програмних продуктів:

Реєстр програм для ЕОМАктуальні доповнення (за станом на грудень 2017)

У березні 2017 року уряд затвердив додаткові вимоги до програм для електронних обчислювальних машин і баз даних, відомості про яких включено до реєстру російського програмного забезпечення. Вимоги визначають склад, архітектуру, функції ПО, необхідного для заміни імпортних аналогів.

Зокрема, інтерфейс ПО повинен бути реалізований російською мовою. ПО не повинно вимагати установки іншого ПО (додаткових програмних модулів, шрифтів), що має будь-які обмеження на його вільне поширення на території Росії, за винятком операційних систем. Оновлення ПО повинні виконуватися тільки після підтвердження з боку користувача або уповноважених співробітників. При цьому для кожного виду ПО (операційна система, комунікаційне програмне забезпечення, офісний пакет поштові додатки, органайзер, засоби перегляду, інтернет-браузер, редактор презентацій, табличний редактор, текстовий редактор, ПО файлового менеджера, довідково-правова система (УПС), ПО системи електронного документообігу та засоби антивірусного захисту) передбачені спеціальні вимоги.

Згідно з постановою реєстрова запис доповнена відомостями про відповідність або невідповідність ПО додатковим вимогам. Однак станом на кінець 2017 року таких відомостей в реєстрі виявити не вдалося.

У червні 2017 року Минкомсвязь опублікувала методичні рекомендації щодо реалізації планів переходу федеральних органів виконавчої влади та державних позабюджетних фондів на використання вітчизняного офісного програмного забезпечення, в тому числі на заміну раніше закупленого офісного ПЗ.

Повний перелік нормативних актів, що відносяться до імпортозаміщення ПО, див. Тут.

Реєстрація програм для ЕОМ і баз даних

Порядок надання охорони програмами для ЕОМ і баз даних простіше, ніж, наприклад, процедура надання патентної охорони, оскільки не вимагає експертизи програмних продуктів.

Процедура реєстрації програм для ЕОМ і баз даних складається з етапів:

 • подачі заявки;
 • розгляду заявки;
 • видачі свідоцтва.

Подача заявки на реєстрацію програми для ЕОМ або бази даних

Заявку на реєстрацію програми для ЕОМ або бази даних подають в Федеральну службу з інтелектуальної власності (Роспатент) через її структурний підрозділ - ФИПС (Федеральний інститут промислової власності). Подати заявку можна протягом всього терміну дії авторського права. Однак зробити це може лише правовласник, т. Е. Володар виключного права на програму для ЕОМ чи базу даних. Наприклад, автор програмного продукту або роботодавець (якщо розробка велася в рамках трудових відносин), або іншу особу, якій виняткові права були передані в законному порядку (за договором, в порядку спадкування).

Процедуру подання та розгляду заявок визначає наказ Мінекономрозвитку Росії від 5 квітня 2016 року № 211. Адміністративний регламент надання Роспатентом адміністративної послуги з реєстрації програми для ЕОМ або бази даних затверджений наказом Мінекономрозвитку Росії від 5 квітня 2016 року № 210.

Заявка складається з:

 • заяви на офіційну реєстрацію програми для ЕОМ або бази даних із зазначенням правовласника, а також автора (якщо він не відмовився бути зазначеним у заяві); їх місцезнаходження (місце проживання);
 • депонуються матеріалів, які ідентифікують програму для ЕОМ чи базу даних, включаючи реферат;
 • документів про сплату державного мита або підстави для звільнення від його сплати або зменшення її розміру. Розмір мита залежить від категорії і кількості заявників.

Майте на увазі: по одній заявці можна зареєструвати тільки одну програму для ЕОМ чи одну базу даних. Відповідно, для реєстрації, наприклад, трьох програм для ЕОМ потрібно оформити і подати три заявки.

Якщо відомості про програму для ЕОМ чи базі даних, правовласників і авторів не можна розмістити повністю у відповідних графах паперового заяви, складається доповнення до заяви.

Матеріали заявки на реєстрацію (за винятком реферату) представляють в одному екземплярі, реферат - в двох примірниках. Заявку подають російською мовою. До матеріалів, представлених на іноземній мові, необхідно докласти переклад на російську мову.

Документи подаються в Роспатент:

 1. в вікно прийому документів;
 2. відправленням через організацію поштового зв'язку;
 3. з використанням інтернет-сайту Роспатенту;
 4. з використанням Єдиного порталу державних послуг.

Щоб правильно оформити заявку на реєстрацію програми для ЕОМ або бази даних, слід знати деякі особливості цієї процедури. Розглянемо їх.

У лівому полі заяви знаком «×» зазначається вид поданого на реєстрацію об'єкта.

В поле «Адреса для листування» наводяться повна поштова адреса на території Російської Федерації заявника, П. І. Б. або найменування адресата, номер телефону, факсу та електронну адресу одержувача, якщо вони є.

У графі 1 заяви вказується назва програми для ЕОМ або бази даних. Допускається використання в назві попереджувального маркування із зазначенням виду, номера і дати документа, що підтверджує правомірність її використання.

У графі 2 заяви наводяться відомості про всі заявників (правовласників). У графі 2А заяви проставляється знак «×» перед відповідним підставою виникнення прав на регистрируемую програму для ЕОМ чи базу даних з числа зазначених в цій графі. Якщо підстав декілька, то знак «×» проставляється перед відповідними підставами.

У графі 3 заяви проставляється знак «×» в поле, що вказує на відсутність або наявність в реєстрованої програмі для ЕОМ чи базі даних персональних даних.

У графі 4 заяви вказується рік закінчення створення реєструється програми для ЕОМ або бази даних.

У графі 5 заяви вказуються країна і рік першого опублікування (випуску у світ) реєструється програми для ЕОМ або бази даних або країна і рік оприлюднення бази даних, якщо вони мали місце до дати подання заявки на реєстрацію. У графі 5А заяви вказується рік поновлення реєструється бази даних.

Графа 6 заяви заповнюється, якщо заявка подається щодо бази даних. Якщо представлена ​​на реєстрацію база даних раніше була зареєстрована в Реєстрі баз даних як об'єкт інших прав, у відповідному полі проставляється знак «×» і вказується номер і дата реєстрації. Якщо представлена ​​на реєстрацію база даних раніше не була зареєстрована в Реєстрі баз даних, то знак «×» проставляється в полі «ні». Якщо в графі 6 не відзначено жодне з полів, то при перевірці заявки на реєстрацію вважається, що представлена ​​на реєстрацію база даних раніше не була зареєстрована.

У графі 7 заяви вказується загальна кількість авторів. Якщо автори (або хоча б один з авторів) відмовилися бути згаданими як такі, додатково проставляється знак «×» у відповідному полі цієї графи.

У графі 7А заяви зазначаються відомості про автора, що не що відмовився бути згаданим у цій іпостасі, що включають його прізвище, ім'я, по батькові; число, місяць і рік народження; місце проживання, включаючи вказівку країни, і телефон (при наявності). Заповненням графи 7А заявник підтверджує наявність у нього:

 • згоди авторів на зазначення відомостей про них в заяві про державну реєстрацію програми для ЕОМ або бази даних;
 • згоди авторів на обробку зазначених персональних даних Роспатентом в зв'язку з наданням адміністративної послуги.

У графі 8 заяви наводяться відомості про платника державного мита, якщо сплата здійснена уповноваженим представником правовласника. Якщо сплата державного мита здійснена безпосередньо правовласником, графа 8 не заповнюється.

У графі 9 заяви знаком «×» відзначаються додаються до заявки на реєстрацію документи.

У графі 10 заяви за бажанням заявника наводяться його контактні реквізити для надання третім особам (телефон, факс, адреса електронної пошти, поштова адреса та інші).

У графі 12 заяви наводиться підпис заявника або його представника із зазначенням дати підписання.

Від імені фірми заяву підписує її керівник або інша особа, уповноважена на це довіреністю (із зазначенням посади). Підпис скріплюють печаткою фірми.

Документи заявки на реєстрацію повинні бути виконані на міцній, білої, гладкою, неблестящая папері. Кожен документ потрібно починати на окремому аркуші. Мінімальний розмір верхнього, нижнього і правого поля на аркушах документів становить 20 мм, розмір лівого поля - 25 мм.

У кожному документі заявки на реєстрацію другий і наступні аркуші слід нумерувати арабськими цифрами. Документи повинні бути надруковані шрифтом чорного кольору, не менше 12 розміру, через 1,5 інтервалу.

Про факт надходження матеріалів заявки ФИПС сам повідомляє заявника. У повідомленні має бути вказано реєстраційний номер заявки і дата надходження.

В подальшому листуванні з ФИПС завжди слід вказувати номер заявки. В іншому випадку, якщо номер не встановлять непрямим чином, спрямовані документи можуть повернути.

Зразок заповнення заяви про державну реєстрацію програми ЕОМ і бази даних

Реєстр програм для ЕОМ

Реєстр програм для ЕОМ

Реєстр програм для ЕОМ

Реєстр програм для ЕОМ

Вимоги до оформлення депонуються матеріалів

Депоновані матеріали, включаючи реферат, повинні забезпечувати однозначну ідентифікацію реєструється програми для ЕОМ або бази даних.

Депоновані матеріали, що ідентифікують програму для ЕОМ, видаються у формі вихідного тексту (повного або фрагментів) або іншій формі, властивій мові програмування, на якому написана представлена ​​на реєстрацію програма для ЕОМ, в обсязі, достатньому для її ідентифікації.

Допускається включати до складу зазначених депонуються матеріалів підготовчі матеріали, отримані в ході розробки програми для ЕОМ, а також породжувані нею аудіовізуальні відображення в будь-який візуально сприймається формі. Депоновані матеріали, що ідентифікують базу даних, повинні відображати об'єктивну форму представлення сукупності містяться в ній самостійних матеріалів у вигляді прикладів реального наповнення і принципи їх систематизації (структуру бази даних), що дозволяють здійснити знаходження і обробку цих матеріалів за допомогою ЕОМ.

Як матеріали, об'єктивно підтверджують кількісний вміст бази даних, можуть бути представлені екранні зображення фрагментів звітів, підготовлених системою управління базою даних (СКБД), із зазначенням числа виявлених інформаційних елементів і (або) у формі нумераційних списків. Документи, що підтверджують істотні фінансові, матеріальні, організаційні або інші витрати, потребовавшиеся на створення бази даних, повинні містити опис виду витрат, їх конкретні розміри чи інші показники.

При подачі заявки на реєстрацію програм для ЕОМ або баз даних на паперовому носії депоновані матеріали, що ідентифікують програму для ЕОМ чи базу даних, виключаючи реферат, представляються в електронній формі на машиночитаемом носії в форматі PDF / A.

Якщо представлена ​​на реєстрацію база даних містить аудіо-відео матеріали, то приклади таких матеріалів представляються у форматах MP3, AVI, MPEG 2, JPEG.

При поданні фрагментів вихідного коду сторінки, крім наскрізної нумерації, можуть мати зазначену в дужках нумерацію, яка відображатиме їх положення в повному вихідному тексті.

Депоновані матеріали повинні містити титульний лист з назвою програми для ЕОМ або бази даних і зазначенням правовласника і всіх авторів, якщо вони не відмовилися бути зазначеними в якості таких.

У рефераті наводяться назва програми для ЕОМ або бази даних, вказане в заяві, і відомості, призначені для подальшої публікації в офіційному бюлетені Роспатенту: призначення, область застосування і функціональні можливості програми для ЕОМ або бази даних.

Реферат повинен бути викладений простим і зрозумілим широкому колу фахівців в конкретній області знання мовою.

Для програми для ЕОМ можуть бути відображені особливості типу реалізує ЕОМ або іншого комп'ютерного пристрою, тип і версія операційної системи.

Для бази даних обов'язково вказується, сукупність яких самостійних матеріалів вона містить.

Якщо програма для ЕОМ або база даних містить персональні дані, про це зазначається в рефераті. Якщо програма для ЕОМ або база даних є частиною складеного твору, наводиться назва складеного твору.

Реферат повинен завершуватися зазначенням:

 • мови програмування, на якому написана програма для ЕОМ;
 • системи управління реєструється базою даних (СКБД);
 • обсягу програми для ЕОМ або бази даних у формі, в одиницях, кратних числу байт.

Якщо назва програми для ЕОМ або бази даних, наведене в рефераті, відрізняється від назви, зазначеного в заяві, то правильним вважається назву, зазначену в заяві.

Наведені в рефераті скорочення повинні бути розшифровані.

Обсяг реферату не повинен перевищувати 900 знаків. Текст реферату друкується через 1,5 інтервалу з висотою заголовних букв не менше 2,1 мм.

Розгляд заявки державної реєстрації програми для ЕОМ або бази даних

Термін розгляду заяви державної реєстрації програми для ЕОМ або бази даних і видачі свідоцтва становить 62 робочих дня з дати прийняття заявки (п. 13 наказу Мінекономрозвитку Росії від 5 квітня 2016 р № 210).

Цей термін може бути збільшений у разі необхідності подання заявником додаткових і (або) виправлених матеріалів. Основне завдання розгляду заявки на реєстрацію програми для ЕОМ або бази даних - перевірити, чи правильно оформлена заявка на реєстрацію, чи всі необхідні документи в наявності, а також - чи відповідають вони формальним вимогам.

Якщо заявка або додані до неї документи оформлені неправильно чи неповно, ФИПС направить заявнику запит з пропозицією подати належним чином оформлені документи. Зробити це необхідно протягом трьох місяців з дня направлення запиту.

На запит потрібно відповісти. Якщо відповідь буде неповним або суперечливим, ФИПС може направити повторний запит.

У період розгляду заявки аж до публікації відомостей в офіційному бюлетені матеріали заявки можна доповнювати, уточнювати або виправляти. Такі зміни вносять за допомогою подачі замінюють листів.

Щоб внести якісь зміни в матеріали заявки, в ФИПС потрібно направити клопотання з відповідним проханням. Форми клопотань наведені в додатках 5-8 наказу Мінекономрозвитку Росії від 5 квітня 2016 року № 211.

До клопотання необхідно додати документ про сплату держмита за внесення змін до матеріалів заявки. Розмір держмита встановлений статтею 333.30 Податкового кодексу РФ. Без платіжного документа матеріали до розгляду не приймають.

Максимальний термін розгляду клопотань про доповнення, уточнення і виправлення становить один місяць з дати їх надходження в Роспатент.

Майте на увазі: при зміні найменування заявника-фірми або прізвища (імені, по батькові) заявника-громадянина необхідно подати документ, який підтверджує ці зміни.

Якщо потреба в реєстрації програми для ЕОМ або бази даних відпала, заявник має право в будь-який час до дати реєстрації відкликати заявку.

Якщо у ФИПС в ході розгляду заявки виникнуть якісь питання, заявника запросять на переговори. Йому доведеться відповісти на питання експертизи, привести свої доводи чи заперечення, висловити пропозиції, зробити висновки. Це буде відображено в протоколі зустрічі, який може замінити відповідь на запит ФИПС (про це в ньому роблять позначку).

За результатами перевірки заявки (в тому числі і після подання виправлених і / або відсутніх матеріалів як за запитом, так і за власною ініціативою заявника) ФИПС приймає рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації програми для ЕОМ або бази даних.

Відмова в реєстрації може бути викликаний тим, що програма для ЕОМ або база даних містять відомості, які становлять державну таємницю, а також якщо матеріали заявки оформлені з недоліками, які не були усунені після направлення запиту.

Якщо результат перевірки позитивний, програму для ЕОМ чи базу даних вносять до Реєстру програм для ЕОМ або Реєстр баз даних. ФИПС повідомляє про це заявника в повідомленні і видає свідоцтво про офіційну реєстрацію.

Термін видачі (направлення) свідоцтва не перевищує п'яти робочих днів з дати внесення програми для ЕОМ або бази даних до відповідного реєстру.

Термін видачі дублікатів свідоцтв про державну реєстрацію програми для ЕОМ або бази даних становить 35 робочих днів з дати надходження заяви про видачу дубліката свідоцтва.

Відомості про офіційну реєстрацію програми для ЕОМ або бази даних Роспатент публікує в офіційному бюлетені «Програми для ЕОМ. Бази даних. Топології інтегральних мікросхем ».

Свідоцтво про офіційну реєстрацію програми для ЕОМ або бази даних дійсно протягом усього терміну дії виняткових прав на ці програмні продукти.

Майте на увазі: заявники мають право на оскарження дій (бездіяльності) та рішень Роспатенту і (або) його посадових осіб, федеральних державних службовців. Скарга повинна бути розглянута протягом п'яти робочих днів з дня її реєстрації.

Електронна версія журналу
«НОРМАТИВНІ АКТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА»

Найпопулярніше видання бухгалтерських нормативних документів з коментарями до них від експертів і розробників.

Реєстрація програми для ЕОМ, БД в Роспатенті

Ви розробили програму для ЕОМ чи базу даних і хочете її зареєструвати?

Ви хочете продати свою програму або видавати ліцензії на її використання?

Чи можна зареєструвати програму або базу даних на іноземна особа?

На ці питання і на багато інших питань, пов'язані з реєстрацією програм для ЕОМ і баз даних Вам дадуть відповідь наші фахівці!

для юр. осіб - 4 500

для фіз. осіб - 3 000

мито не передбачена

+ 2 500 за кожну наступну програму ЕОМ

Програма для ЕОМ і база даних

Згідно з визначенням, програма для ЕОМ - представлена ​​в об'єктивній формі сукупність даних і команд, призначених для функціонування ЕОМ та інших комп'ютерних пристроїв з метою отримання певного результату, включаючи підготовчі матеріали, отримані в ході розробки програми для ЕОМ, і породжувані нею аудіовізуальні відображення. Захист авторських прав на всі види програм для ЕОМ (в тому числі на операційні системи і програмні комплекси), які можуть бути виражені на будь-якій мові і в будь-якій формі, включаючи вихідний текст і об'єктний код, здійснюється так само, як авторських прав на твори літератури (стаття 1 261 Цивільного кодексу РФ).

Програми для ЕОМ охороняються як літературні твори.

База даних - представлена ​​в об'єктивній формі сукупність самостійних матеріалів (статей, розрахунків, нормативних актів, судових рішень та інших подібних матеріалів), систематизованих таким чином, щоб ці матеріали могли бути знайдені і оброблені за допомогою електронної обчислювальної машини (ЕОМ) (стаття 1260 Цивільного кодексу РФ).

Бази даних відносяться до складових творів, тобто творам, що є результатом творчої праці за добором або розташуванню матеріалів.

В даний час реєстрація БД можлива відповідно до двома пунктами ГК РФ:
- по п.4 ст. 1259 ЦК РФ
- по п.3 ст. Тисяча триста тридцять чотири ГК РФ (право виробника БД)

Доповідь зам. зав. відділом реєстрації ПрЕВМ, БД і ТИМС ФИПС Куликівського Вадима Олександровича «Нормативні акти Роспатенту, що регулюють надання державних послуг по внесенню змін до Державних реєстрів програм для ЕОМ, баз даних і топологій інтегральних».

Права на програму для ЕОМ чи базу даних, як на об'єкти авторського права, виникають у їх авторів з моменту створення програми або бази даних. Реєстрація програми і бази даних не є обов'язковою, але може бути проведена за бажанням правовласників протягом терміну дії авторського права на програму для ЕОМ чи базу даних (стаття 1262 Цивільного кодексу РФ) в Роспатенті.

Реєстрація програми для ЕОМ і бази даних доцільна у випадках, коли:
- планується продаж (відчуження) програми або бази даних;
- планується використання програми або бази даних (ліцензійні договори, договори застави);
- необхідна постановка на баланс підприємства як об'єкт інтелектуальної власності;
- при роботі з іноземними клієнтами;
- потрібне підтвердження виняткових прав;
- потрібно публікування і інше.

Як здійснюється реєстрація програми для ЕОМ і бази даних?

Програму для ЕОМ і базу даних можна зареєструвати в Роспатенті. Для цього необхідно підготувати певний комплект документів за програмою або базі даних і подати його на реєстрацію в Роспатент.

Така реєстрація та депонування твору носять заявний характер, експертиза не проводиться (це не патентування!).

З липня 2016 р подача депонуються матеріалів здійснюється на машиночитаемом носії (найчастіше використовується компакт-диск). Відповідно ліміти на кількість сторінок скасовані.

Програми для ЕОМ або бази даних не повинні містити відомості, що становлять державну, а також іншу охоронювану законом таємницю. Правовласник несе відповідальність за розголошення відомостей про програму для ЕОМ чи базі даних, що містить відомості, що становлять державну або іншу охоронювану законом таємницю, відповідно до законодавства РФ.

На підставі заявки на реєстрацію ФИПС перевіряє наявність необхідних документів і матеріалів, їх відповідність законодавчим вимогам. При позитивному результаті перевірки ФИПС вносить програму для ЕОМ до Реєстру програм для ЕОМ, видає заявнику свідоцтво про державну реєстрацію та публікує відомості про зареєстрованих програмі для ЕОМ в офіційному бюлетені.

По термінах, реєстрація програми для ЕОМ і бази даних займає 3 місяці (термін розгляду заявки в Роспатенті 62 робочих дня).

Розпорядження правом на програму для ЕОМ чи базу даних

Спочатку виняткові права на програму або базу даних належать авторам (фізичним особам, чиїми творчими зусиллями створено програму для ЕОМ чи база даних). Але вони можуть переходити до третіх осіб в силу договору.

Договір відчуження (уступки, купівлі-продажу) програми для ЕОМ чи бази даних повинен бути укладений у письмовій формі. Недотримання цієї форми тягне за собою недійсність договору.

Якщо програми для ЕОМ або база даних зареєстрована в Роспатенті, то перехід права на них за договором відчуження або без договору (в разі правонаступництва: реорганізації або успадкування) підлягає державній реєстрації в Роспатенті.

Реєстрація передачі права в використання за ліцензійними договорами за програмами для ЕОМ і баз даних не потрібно.

Особливості реєстрації програм для ЕОМ і баз даних з іноземними правовласниками

Для іноземних осіб процедура реєстрації нічим не відрізняється від процедури реєстрації програм для ЕОМ або баз даних, правовласниками яких є російські особи. Не міняються і мита за реєстрацію. Однак подати комплект документів на реєстрацію самостійно іноземні особи не можуть - тільки через атестованого патентного повіреного РФ, що має спеціалізацію за програмами для ЕОМ, баз даних і топологій інтегральних мікросхем.

Наявний досвід роботи з цими об'єктами дозволяє нам вирішувати найскладніші завдання, що виникають при реєстрації об'єктів інтелектуальної власності.

Реєстр програм для ЕОМ

Паніченко Ігор Юрійович - Спеціаліст відділу товарних знаків (Програми ЕОМ і бази даних)

Реєстр російського програмного забезпечення

Стаття присвячена функціонуванню реєстру російського програмного забезпечення, створеного в рамках заходів, що вживаються державою з метою обмежити закупівлі імпортного ПО в держструктурах і компаніях з державною участю. Реєстр заробив з 1 січня 2016 року.

Реєстр програм для ЕОМ

Держоргани зможуть закуповувати ПО з країн Євразійського економічного союзу

У грудні 2017 року Міністерство зв'язку і масових комунікацій Російської Федерації повідомило про те, що Уряд РФ дозволив використовувати програмне забезпечення (ПО), що відбувається з держав Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), для забезпечення державних і муніципальних потреб. Відповідну постанову, яку підписав Голова Уряду РФ Дмитро Медведєв, також передбачає створення єдиного реєстру російських програм для ЕОМ і баз даних і єдиного реєстру програм для ЕОМ і баз даних з інших держав ЄАЕС. Постанова набирає чинності з 1 січня 2018 года [1].

Згідно з постановою Уряду РФ для ведення реєстрів російського і євразійського ПО буде створена спеціальна федеральна державна інформаційна система. Також уточнюється порядок і строки внесення змін відомостей про правовласників ПО.

У реєстрі вітчизняного ПО майже чотири тисячі програмних продуктів

Міністр зв'язку та масових комунікацій Російської Федерації Микола Нікіфоров підписав в серпні 2017 року черговий наказ про включення 150 програмних продуктів в єдиний реєстр російського програмного забезпечення (ПО). Таким чином, на сьогоднішній день реєстр російського ПО містить вже 3915 програмних продуктів.

Додані продукти були визнані відповідними вимогам, встановленим пунктом 5 правил формування і ведення єдиного реєстру російських програм для електронних обчислювальних машин і баз даних, затверджених постановою Уряду РФ №1236 від 16 листопада 2015 року «Про встановлення заборони на допуск програмного забезпечення, що відбувається з іноземних держав , для цілей здійснення закупівель для забезпечення державних і муніципальних потреб », а також на підставі рішення Експертної ради за російським пО при М нкомсвязі Росії від 14 серпня 2017 року.

Мінкомзв'язку Росії розширить пріоритет вітчизняного ПО

У липні 2017 року завершилося громадське обговорення проекту поправок до постанови Уряду РФ № 1236 від 16.11.2015 року, підготовленого Мінкомзв'язку Росії. Постанова встановлює пріоритет вітчизняного програмного забезпечення при держзакупівлях, в тому числі на SaaS, програмно-апаратні комплекси, послуги з розробки, модифікації, супроводу та технічної підтримки програмного забезпечення.

Важливим в постанові є пункт про знаходження програмного забезпечення в Єдиному реєстрі російських програм для електронних обчислювальних машин і баз даних - як підтвердження його російського походження.

В цілому запропонований проект Мінкомзв'язку вносить важливі зміни до постанови Уряду РФ № 1236. Зокрема, закриває лазівки для несумлінних держзамовників, які використовували їх для обходу пріоритету російського програмного забезпечення, вказали в АРПП «Вітчизняний софт».

Серед інших поправок - доповнення критеріїв російського ПО, що закріплюють відсутність обмежень, в тому числі встановлених іноземними державами, які перешкоджають поширенню або іншого використання програми на території Російської Федерації або окремих суб'єктів РФ, а також гарантують відсутність примусового поновлення програмного забезпечення та управління з-за кордону.

Як запуск реєстру вітчизняного ПО вплинув на бізнес російських вендорів

TAdviser запропонував російським ІТ-компаніям оцінити реальний вплив факту запуску реєстру російського ПО на їх бізнес. За підсумками опитування з'ясувалося, що основна частина компаній відзначає позитивні зміни.

Реєстр вітчизняного ПО поповнився 200 новими продуктами

Міністр зв'язку та масових комунікацій Росії Микола Нікіфоров підписав травнем 2017 року наказ про включення 201 програмного продукту в єдиний реєстр російського програмного забезпечення (ПО). Таким чином, на сьогоднішній день реєстр російського ПО містить вже 3310 програмних продуктів, говориться в повідомленні Мінкомзв'язку.

Повний перелік нових продуктів в реєстрі можна подивитися на сайті Мінкомзв'язку.

Мінкомзв'язку пропонує вилучати комісійні за іноземне ПО

Міністр зв'язку Микола Нікіфоров запропонував травнем 2017 року обкласти збором все держкомпанії і бюджетні організації, які не використовують російське ПО.

Платіж буде обов'язковим виключно для держустанов. При цьому під оподаткування потрапить то іноземне ПО, у якого є російські «софт-клони». Ознайомитися з IT-продуктами, рекомендованими до використання, можна в реєстрі вітчизняного ПО.

В рамках пропозиції розглядають суму, рівну 5% всіх витрат на санкціоноване програмне забезпечення. На думку чиновника, «караючий рублем» механізм стане стимулом для просування продуктів російських програмістів. А нажиті «непосильною працею» кошти за платежами направлять в російський Фонд розвитку інформаційних технологій (Фріт).

Мінкомзв'язку засекретив відбір софта до Реєстру вітчизняного ПО

Як стало відомо CNews, на що пройшов 13 квітня 2017 р очному засіданні Експертної ради за російським ПО курирующее його роботу Мінкомзв'язку роздало експертам на підпис так звану угоду про нерозголошення (NDA - non-disclosure agreement) [2].

За словами джерела CNews, знайомого з ситуацією, документ забороняє членам Ради транслювати в зовнішній світ практично будь-яку інформацію про його діяльність. В першу чергу обмеження зачіпають зміст і експертні оцінки заявок на включення тих чи інших продуктів до Реєстру вітчизняного софта. Зібрані в Реєстрі програми з 1 січня 2016 р мають пріоритет для використання держорганами - саме їм чиновники повинні віддавати перевагу при здійсненні відповідних держзакупівель.

Також тепер перестануть бути надбанням громадськості і коло колективно обговорюваних на засіданнях Ради питань, і характер прийнятих по ним рішень.

Частина експертів NDA вже підписала, частина забрала з собою для більш детального вивчення. При цьому, за інформацією CNews, поява даного документа не повинно було стати для експертів повною несподіванкою. Одне з джерел CNews ще кілька тижнів тому розповідав, що Мінкомзв'язку «болісно» відноситься до публікацій в пресі на тему роботи Ради і почав готувати текст NDA.

Інший співрозмовник CNews не став заперечувати поширення NDA серед членів Ради, проте запевнив, що «ніхто нікого нічого підписувати не змушував і змусити не міг», тому що в рамках Ради йдеться про добровільну громадській роботі.

До реєстру вітчизняного ПО входить більше 3,3 тис. Продуктів

Засідання експертної ради за російським програмного забезпечення пройшло в квітні 2017 року Мінкомзв'язку за участю представників асоціацій і провідних ІТ-компаній, які займаються розробкою вітчизняного ПО.

"Результати діяльності вражають. Уже 3310 програмних продуктів увійшли до реєстру. Аналіз закупівель ПЗ з реєстру в 2016 році говорить про те, що галузь розробки російського ПО додатково отримала мільярди рублів тільки за рахунок проведеної нами роботи" - зазначив глава Мінкомзв'язку Микола Нікіфоров.

Учасники засідання обговорили готуються поправки до постанови "Про встановлення заборони на допуск іноземного програмного забезпечення при закупівлях для державних і муніципальних потреб", що стосуються правил формування і ведення єдиного реєстру російських програм, порядок розгляду заявок на включення продуктів в реєстр і перевірок вже включеного в нього ПО .

Мінкомзв'язку вирішило значно уточнити правила формування і ведення Реєстру російського ПО, зібрані в якому програми з 1 січня 2016 р мають пріоритет для використання держорганами - саме цього софту чиновники повинні віддавати перевагу при здійсненні відповідних держзакупівель. Тепер, відповідно до уточнень в даному Реєстрі зможуть перебувати тільки ті продукти, чиє поширення і використання на території Росії або окремих її суб'єктів нічим або ніким не обмежена - в тому числі іноземними державами.

Один з членів Експертної ради при Реєстрі запевнив в березні CNews, що аніскільки не сумнівається в тому, що це стосується Криму. Нагадаємо, що 18 березня 2014 року після референдуму на півострові Крим повернувся до складу Росії, що спричинило за собою прийняття різного роду міжнародних економічних санкцій щодо нашої країни [3].

Опис продуктів в Реєстрі розширюється

Також відповідно до проекту постанови змістовна частина записів у Реєстрі про продукти буде помітно розширена - список відомостей про ПО, доповниться рядом пунктів. Як пояснив CNews член Експертної ради, принципових моментів тут кілька. Одним з головних є той пункт, який зобов'язує зазначати відомості про можливість та умови отримання вихідного коду (в документі - «тексту») ПО або про відсутність такої можливості.

Досить цікавою новиною член Ради вважає і пункт, що стосується відомостей про включення софта в Національний фонд алгоритмів і програм.

Також один з пунктів зобов'язує зазначати відомості про відповідність ПЗ додатковим вимогам до програм, «встановленим Урядом». В даному випадку мова йде про вимоги, які поки не встановлені, але вже прописані в ще одному проекті урядової постанови, яка зараз також перебуває в стадії розробки на regulation.gov.ru. Ці вимоги досить великі і переважно вузькоспеціальні. З примітних нюансів можна виділити пункт, відповідно до якого офісне ПО з Реєстру має працювати не менше ніж на двох різних ОС сімейства Linux.

Повертаючись до пунктів нової постанови відзначимо, що раніше до продукту повинна була додаватися посилання на інтернет-сторінку, з якої даний софт можна було б, по суті (по букві правил), встановити. Тепер же мова йде про посиланням на сторінку, на якій просто повинна бути прописана вартість продукту, або інформація про вільний його використанні.

Погіршення умов для експертизи

Аналіз старих і нових правил показує, що раніше для включення ПО до Реєстру до відповідної заяви правовласник повинен був додати примірник продукту без технічних засобів захисту авторських прав або із засобами законного усунення обмежень використання софта.

Нові формулювання туманні і розмиті, і член Ради вважає, що тепер достатньо буде додати до заяви лише елементи продукту, а значить його експертиза на предмет «вітчизняності» може бути істотно ускладнена.

Змінюваність членів Ради

Підготовлений Мінкомзв'язку документ також передбачає внесення низки змін до порядку роботи Експертної ради при Реєстрі. Зокрема, склад Ради повинен щорічно оновлюватися не менше ніж на третину. При цьому член експертної ради, за винятком представників Мінкомзв'язку, не може входити до складу Ради більше двох років поспіль. Раніше ніяких обмежень з цього приводу не було, хоча наглядовий орган і так регулярно оновлювався.

Мінкомзв'язку затвердив таблицю відповідності вітчизняних аналогів популярним іноземним продуктам

Міністерство зв'язку і масових комунікацій Російської Федерації спростить державним замовникам процедуру покупки вітчизняних програмних продуктів. Для цього міністерство спільно з Асоціацією розробників програмних продуктів (АРПП) підготувало таблицю відповідності вітчизняних аналогів популярним іноземним продуктам, а також методичні вказівки щодо застосування Постанови Уряду РФ №1236 «Про встановлення заборони на допуск іноземного програмного забезпечення при закупівлях для державних і муніципальних потреб» від 16 листопада 2015 року. Такі пропозиції обговорювалися сьогодні на шостому очному засіданні Експертної ради за російським програмного забезпечення (ПО) при Мінкомзв'язку Росії під головуванням міністра Миколи Никифорова.

Інформаційна таблиця відповідності ПО, що відбувається з іноземних держав, класів ПО, передбачених класифікатором, допоможе державним замовникам ефективно і швидко аналізувати свої можливості при закупівлі російських програмних продуктів відповідно до нової практикою. Нагадуємо, згідно з постановою Уряду РФ №1236, з 1 січня 2016 року в Росії діє принцип пріоритету для продуктів, включених до реєстру вітчизняного ПО, при закупівлях для державних і муніципальних потреб, за винятком тих випадків, коли в ньому відсутня ПО з необхідними функціональними, технічними і експлуатаційними характеристиками.

Представники Мінкомзв'язку Росії проаналізували велику частину ринку зарубіжних програмних продуктів і вказали в таблиці відповідні їм вітчизняні аналоги. Таким чином, у державних замовників з'явиться проста можливість при черговій закупівлі з'ясувати, які вітчизняні програмні продукти їм підходять. Подальші роз'яснення положень постанови Уряду №1236 будуть дані в методичних вказівках, які були підготовлені Мінкомзв'язку Росії спільно з АРПП.

Аналіз практики закупівель, проведений Мінкомзв'язку Росії спільно з Федеральною антимонопольною службою, показав, що державні замовники не завжди однозначно розуміють положення чинної нормативно-правової бази. Для таких замовників будуть запропоновані «Методичні вказівки по здійсненню закупівель програм для електронних обчислювальних машин і баз даних, а також до порядку підготовки органами державної влади обґрунтування неможливості дотримання заборони на допуск програмного забезпечення, що відбувається з іноземних держав, з метою здійснення закупівель для забезпечення державних і муніципальних потреб ». Документ буде носити рекомендаційний характер. У Мінкомзв'язку Росії розраховують, що з його допомогою державні замовники зрозуміють, як правильно реалізовувати постанову Уряду №1236. Методичні рекомендації будуть виконані у вигляді інструкції, яка описує, як правильно працювати з реєстром вітчизняного ПО, вибирати потрібні продукти і куди звертатися за роз'ясненнями. Документ буде постійно доопрацьовуватися і уточнюватися відповідно до практики закупівель та відгуками замовників. Учасники експертної ради погодилися з тим, що дані заходи дозволять значно спростити процедуру державних закупівель програмних продуктів.

Російські держструктури зможуть використовувати ПО розробників з країн ЄАЕС

ІТ-компанії країн-учасниць ЄАЕС отримають можливість реєструвати свої розробки в реєстрі російського ПО. Поправки до закону «Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації» винесло на обговорення Мінкомзв'язку Росії.

Софт, розроблений в країнах-учасницях ЄАЕС, поповнить реєстр російського ПО, а також зможе використовуватися держструктурами при закупівлях. Мінкомзв'язку буде тримати на контролі це питання, повідомляє CNews.

Мінкомзв'язку Росії винесло на громадське обговорення законопроект, згідно з яким ІТ-компанії з країн ЄАЕС зможуть вносити свої програмні розробки в Єдиний реєстр російського ПО. Законопроект був анонсований ще в жовтні, обговорення його в Держдумі заплановано на 15 листопада 2016 року.

Серед умов включення до реєстру відзначаються такі: реєструвати софт можуть компанії з країн-учасниць ЄАЕС; це повинні бути некомерційні організації, на управління якими не впливають представники третіх країн, а також комерційні організації, але контрольний пакет яких знаходиться у держав-учасниць ЄАЕС. Чи зможуть вносити свої розробки в реєстр і звичайні громадяни Вірменії, Білорусі, Казахстану або Киргизстану.

Згідно обов'язковій умові, екземпляри реєстрованого софта повинні вільно реалізовуватися і застосовуватися на території країни ЄАЕС. Виплати за ліцензією та іншими договорами надання прав на використання не повинні перевищувати 30% від виручки правовласника від реалізації софта.

Якщо поправки до федерального закону «Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації» будуть прийняті, то держструктури зможуть закуповувати ПО країн ЄАЕС нарівні з російським.

17 жовтня 2016 року Міністерство зв'язку і масових комунікацій Російської Федерації опублікувало статистику, згідно з якою в складі реєстру ПО 2037 програмних продуктів від 583 правовласників.

Основна частка зареєстрованих програмних продуктів - прикладне ПО. Системне ПО посіло друге місце. У класі «операційні системи» російські правовласники зареєстрували 23 продукту [4].

Реєстр програм для ЕОМ

Близько 60% правовласників зареєстрували в реєстрі вітчизняного ПО єдиний продукт. Близько третини правовласників мають в реєстрі від двох до десяти продуктів. Частка розробників з продуктовою лінійкою від 101 до 150 продуктів менше 1% в реєстрі.

Найпопулярніше прикладне ПО - інформаційні системи для галузевих завдань. До цього класу правовласники віднесли 1259 продуктів.

Серед системного ПО засоби забезпечення інформаційної безпеки вийшли в лідери. Ця група представлена ​​263 продуктами.

Серед засобів розробки ПО найпопулярніший клас - бібліотеки підпрограм (SDK).

У розділі «вбудоване ПО» зареєстровано 19 базових програмних систем введення-виведення (BIOS) і два вбудованих програмних продукту для телекомунікаційного обладнання.

Баланс інтересів - привід для розширення дії реєстру ПО РФ на ЄАЕС

21 вересня 2016 року міністр зв'язку і масових комунікацій Російської Федерації Микола Нікіфоров допустив можливість розширення дії вітчизняного реєстру програмного забезпечення на весь Євразійський економічний союз.

Свою думку міністр висловив виступаючи на щорічній 33-й Всесвітній конференції Міжнародної асоціації наукових парків і зон інноваційного розвитку (IASP) «Єдиний технологічний простір Євразійського економічного союзу (ЄАЕС): модель для складання».

Реєстр програм для ЕОМ

В ході дискусії учасники конференції обговорювали питання впливу регіоналізації на світову економіку, механізми і можливості країн ЄАЕС в розвитку технопарків та інноваційних кластерів. Наголосили на необхідності підвищення статусу технопарків та інноваційних кластерів, їх переходу з національного в міжнародний формат.

Учасники дискусії торкнулися питання вироблення єдиної позиції по ряду аспектів національних законодавств для спільної роботи в ЄАЕС. Зокрема, глава Мінкомзв'язку Росії повідомив, що недавно Уряд РФ прийняв постанову, що закріплює за російськими виробниками цінову преференцію в обсязі 15% при поставках продукції і послуг державним компаніям. Він також розповів про досвід розвитку реєстру вітчизняного програмного забезпечення і запропонував представникам країн союзу розглянути можливість створення подібних домовленостей у своїх законодавствах.

Реєстр російського ПО поповнився 645 новими програмними продуктами

В рамках п'ятого очного засідання в Міністерстві зв'язку і масових комунікацій РФ, експертна рада за російським програмного забезпечення у вересні 2016 року проголосував за включення 645 нових продуктів в єдиний реєстр російського ПО, таким чином до реєстру російського ПО включено вже 1823 програмних продукту.

Додані програмні продукти були визнані відповідними вимогам, встановленим пунктом 5 правил формування і ведення єдиного реєстру російських програм для електронних обчислювальних машин і баз даних, затверджених постановою Уряду РФ №1236 «Про встановлення заборони на допуск програмного забезпечення, що відбувається з іноземних держав, з метою проведення закупівель для забезпечення державних і муніципальних потреб »від 16 листопада 2015 р

Експертна рада за російським ПО є постійно діючим органом, який проводить експертизу заяв компаній на включення відомостей про їх програмних продуктах в єдиний реєстр російського ПО. До складу ради входять представники федеральних органів виконавчої влади, інститутів інноваційного розвитку, а також асоціацій російських розробників ПЗ. Представники відомств не можуть мати в ньому більше 40% голосів, при цьому представники ІТ-індустрії, в чиїх інтересах реалізується реформа, повинні мати не менше 50% голосів. Рішення ради приймаються простою більшістю голосів його членів, які беруть участь в засіданні, в тому числі дистанційно. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови.

"Летограф" вимагає від міністра включити до реєстру російського ПО свій продукт на імпортної платформі

У серпні 2016 року компанія «Летограф», розробник однойменного продукту для створення систем управління документами, надсилала листа міністру зв'язку Миколі Никифорову, вимагаючи переглянути рішення про включення свого продукту в реєстр російського ПО. Детальніше - за посиланням.

Одкровення розробника: «Шансів відразу потрапити в реєстр російського ПО трохи»

У компанії «Елар», що спеціалізується на створенні, оснащенні та наповненні електронних архівів та інших ІТ-послуги, розповіли про «підводні камені», з якими зіткнулися в процесі подання та розгляду заявки на потрапляння до реєстру російського ПО. У наказах про відмову включити програмні продукти в єдиний реєстр, вперше опублікованих Мінкомзв'язку в липні 2016 року, значаться три рішення «Елар»: «АИС Елар-Архів», «Елар-СААД» і «ЕЛАР-Документопотік».

Формально заявки на включення програмних продуктів компанії в реєстр були відхилені через наявність в дистрибутивах програмних компонентів іноземного походження і відсутності деяких документів, що підтверджують право власності компанії на ПО, пояснив TAdviser керівник департаменту маркетингу «Елар» Артем Вартанян. Однак, таке «невідповідність» вимогам - наслідок того, що процедура внесення до реєстру вітчизняного ПО непрозора, заявив він.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

− 3 = 1

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:


map
x