Кому надається відстрочка від призову на військову службу

Стаття 24 53-ФЗ - Відстрочка від призову громадян на військову службу

1. Відстрочка від призову на військову службу надається громадянам:

а) визнаним у встановленому цим Законом порядку тимчасово не придатними до військової служби за станом здоров'я, - на строк до одного року;

б) зайнятим постійним доглядом за батьком, матір'ю, дружиною, рідним братом, рідною сестрою, дідусем, бабусею або усиновлювачем, якщо відсутні інші особи, зобов'язані за законом утримувати зазначених громадян, а також за умови, що останні не знаходяться на повному державному забезпеченні і потребують за станом здоров'я відповідно до висновку федерального установи медико-соціальної експертизи за місцем проживання громадян, призваних на військову службу, в постійному сторонньому догляді (допомоги, нагляді);

б.1) є опікуном чи піклувальником неповнолітнього рідного брата або неповнолітньої рідної сестри при відсутності інших осіб, зобов'язаних за законом утримувати зазначених громадян;

в) які мають дитину і виховують його без матері дитини;

г) які мають двох і більше дітей;

д) які мають дитину-інваліда віком до трьох років;

е) - ж) втратили силу з 1 січня 2008 року. - Федеральний закон від 06.07.2006 N 104-ФЗ;

з) надійшли на службу в органи внутрішніх справ, Державну протипожежну службу, установи та органи кримінально-виконавчої системи та митні органи Російської Федерації безпосередньо після закінчення освітніх організацій вищої освіти зазначених органів і установ відповідно, при наявності у них вищої освіти і спеціальних звань - на час служби в зазначених органах і установах;

З.1) надійшли у війська національної гвардії Російської Федерації безпосередньо після закінчення освітніх організацій вищої освіти при наявності у них вищої освіти і спеціальних звань - на час служби в зазначених військах;

і) які мають дитину і дружину, термін вагітності якої становить не менше 26 тижнів;

к) обраним депутатами Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, депутатами законодавчих (представницьких) органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, депутатами представницьких органів муніципальних утворень або главами муніципальних утворень і здійснює свої повноваження на постійній основі, - на строк повноважень в зазначених органах;

л) зареєстрованим відповідно до законодавства Російської Федерації про вибори в якості кандидатів на заміщаються шляхом прямих виборів посади або на членство в органах (палатах органів) державної влади або органах місцевого самоврядування, - на строк до дня офіційного опублікування (оприлюднення) загальних результатів виборів включно , а при достроковому вибутті - до дня вибуття включно.

2. Право на відстрочку від призову на військову службу мають громадяни:

а) навчаються за очною формою навчання в:

організаціях, що здійснюють освітню діяльність за мають державну акредитацію освітніх програм середньої загальної освіти, - в період освоєння зазначених освітніх програм, але не більше строків отримання середньої загальної освіти, встановлених федеральними державними освітніми стандартами;

освітніх організаціях по мають державну акредитацію освітніх програм середньої професійної освіти, - в період освоєння зазначених освітніх програм, але не більше строків отримання середньої професійної освіти, встановлених федеральними державними освітніми стандартами;

абзац втратив чинність з 1 січня 2017 року. - Федеральний закон від 14.10.2014 N 302-ФЗ;

федеральних державних освітніх організаціях вищої освіти, перелік яких встановлений відповідно до частини 8 статті 71 Федерального закону від 29 грудня 2012 N 273-ФЗ "Про освіту в Російській Федерації", - на період навчання на підготовчих відділеннях цих освітніх організацій за рахунок бюджетних асигнувань федерального бюджету, але не більше одного року, і в разі прийняття зазначених учнів на навчання на підготовчі відділення цих освітніх організацій в рік здобуття середньої загально го освіти;

освітніх організаціях і наукових організаціях по мають державну акредитацію:

програмами бакалаврату, якщо зазначені навчаються не мають диплома бакалавра, диплома спеціаліста або диплома магістра, - в період освоєння зазначених освітніх програм, але не більше встановлених федеральними державними освітніми стандартами, освітніми стандартами термінів здобуття вищої освіти за програмами бакалаврату;

програмами специалітети, якщо зазначені навчаються не мають диплома бакалавра, диплома спеціаліста або диплома магістра, - в період освоєння зазначених освітніх програм, але не більше встановлених федеральними державними освітніми стандартами, освітніми стандартами термінів здобуття вищої освіти за програмами специалітети;

програмами магістратури, якщо зазначені навчаються не мають диплома спеціаліста або диплома магістра і надійшли на навчання за програмами магістратури в рік здобуття вищої освіти за програмами бакалаврату, - в період освоєння зазначених освітніх програм, але не більше встановлених федеральними державними освітніми стандартами, освітніми стандартами термінів отримання вищої освіти за програмами магістратури.

Передбачена цим підпунктом відстрочка від призову на військову службу надається громадянинові тільки один раз, за ​​винятком одного з випадків, якщо:

перша відстрочка від призову на військову службу була надана громадянину відповідно до абзацу другого цього підпункту, громадянин повторно може скористатися правом на відстрочку від призову на військову службу відповідно до абзацу п'ятого цього пункту;

перша відстрочка від призову на військову службу була надана громадянину відповідно до абзаців другого і (або) п'ятим цього підпункту, громадянин повторно може скористатися правом на відстрочку від призову на військову службу відповідно до абзацу сьомого або восьмим цього пункту;

перша відстрочка від призову на військову службу була надана громадянину відповідно до абзацу сьомого цього підпункту, громадянин повторно може скористатися правом на відстрочку від призову на військову службу відповідно до абзацу дев'ятого цього підпункту.

Право на передбачену цим підпунктом відстрочку від призову на військову службу зберігається за громадянином:

який отримав під час освоєння освітньої програми академічну відпустку або перейшов в тій же освітньої організації з однієї освітньої програми на іншу має державну акредитацію освітню програму того ж рівня освіти або переведеним в іншу освітню організацію для освоєння має державну акредитацію освітньої програми того ж рівня освіти. Право на відстрочку від призову на військову службу зберігається за громадянином з підстав, передбачених цим абзацом, тільки за умови, якщо загальний термін, на який громадянину була надана відстрочка від призову на військову службу для навчання в даній освітньої організації або в освітній організації, з якої здійснений переклад, не збільшується або збільшується не більше ніж на один рік;

відновленим в тій же освітньої організації (за винятком громадян, які відновилися в освітніх організаціях після відрахування з ініціативи освітньої організації), якщо термін, на який громадянину була надана відстрочка від призову на військову службу для навчання в даній освітньої організації, не збільшується;

б) навчаються за очною формою навчання в освітніх організаціях і наукових організаціях по мають державну акредитацію програм підготовки науково-педагогічних кадрів в аспірантурі (ад'юнктурі), програмами ординатури або програмами асистентури-стажування, - в період освоєння зазначених освітніх програм, але не більше встановлених федеральними державних освітніх стандартів термінів здобуття вищої освіти - підготовки кадрів вищої кваліфікації, і на час захисту кваліфікаційної роботи (Дисертації), але не більше одного року після завершення навчання за відповідною освітньою програмою вищої освіти;

в) яким це право дано на підставі указів Президента Російської Федерації;

г) які успішно пройшли державну підсумкову атестацію за освітньою програмою середньої загальної освіти, - на період до 1 жовтня року проходження зазначеної атестації;

д) отримують за очною формою навчання середню професійну освіту або вищу освіту за освітніми програмами, спрямованим на підготовку служителів і релігійного персоналу релігійних організацій в духовних освітніх організаціях, що мають ліцензію на здійснення освітньої діяльності, - в період навчання, але не більше строків отримання відповідної освіти ;

які залишили місце проживання на території іноземної держави і які прибули на територію Російської Федерації, які звернулися з клопотанням про визнання вимушеним переселенцем, - на строк з дня реєстрації зазначеного клопотання до дня його розгляду, а в разі визнання вимушеним переселенцем, - на строк до трьох місяців з дня визнання вимушеним переселенцем;

до набуття громадянства Російської Федерації визнаних в Російській Федерації біженцями, - на строк до шести місяців з дня набуття громадянства Російської Федерації.

2.1. Право на передбачену підпунктом "е" пункту 2 цієї статті відстрочку від призову на військову службу надається громадянинові тільки один раз і за умови, якщо клопотання про визнання особи вимушеним переселенцем зареєстровано або статус біженця придбаний після досягнення нею віку сімнадцяти років і шести місяців.

3. Втратив чинність з 1 січня 2008 року. - Федеральний закон від 06.07.2006 N 104-ФЗ.

1. Відстрочка від призову на військову службу надається громадянам:

а) визнаним у встановленому цим Законом порядку тимчасово не придатними до військової служби за станом здоров'я, - на строк до одного року;

б) зайнятим постійним доглядом за батьком, матір'ю, дружиною, рідним братом, рідною сестрою, дідусем, бабусею або усиновлювачем, якщо відсутні інші особи, зобов'язані за законом утримувати зазначених громадян, а також за умови, що останні не знаходяться на повному державному забезпеченні і потребують за станом здоров'я відповідно до висновку органу державної служби медико-соціальної експертизи за місцем проживання громадян, призваних на військову службу, в постійному сторонньому догляді (допомоги, нагляді) або є інвалідами першої або другої групи, громадянами похилого віку (жінки старше 55 років, чоловіки старше 60 років), або не досягнули віку 18 років;

в) які мають дитину, виховується без матері;

г) які мають двох і більше дітей;

д) які мають дитину у віці до трьох років;

е) мати (батько) яких крім них має двох і більше дітей віком до восьми років або інваліда з дитинства і виховує їх без чоловіка (дружини);

ж) надійшли на роботу за фахом безпосередньо після закінчення освітніх установ вищої професійної освіти на умовах повного робочого дня в державні організації, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, - на час цієї роботи;

з) закінчили державні, муніципальні або мають державну акредитацію за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) недержавні освітні установи вищої професійної освіти і проходять службу в органах внутрішніх справ, Державної протипожежної службі, установах і органах кримінально-виконавчої системи, органах з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин та митних органах Російської Федерації на посадах рядового (молодшого) і начальс твующего складу, а також навчаються в освітніх установах зазначених органів або закінчили дані освітні установи та отримав спеціальні звання, - на час служби в цих органах і установах;

Передбачена цим підпунктом відстрочка від призову на військову службу надається також громадянам, не зазначених в абзаці першому цього підпункту, призначеним на посади рядового або начальницького складу:

* Органів внутрішніх справ до 1 квітня 2005 року, - на час служби в цих органах;
* Державної протипожежної служби і установ та органів кримінально-виконавчої системи до 1 січня 2005 року, - на час служби в цих органах і установах;

і) мають дружину, термін вагітності якої становить не менше 26 тижнів;

к) обраним депутатами Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, депутатами законодавчих (представницьких) органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, депутатами представницьких органів муніципальних утворень або главами муніципальних утворень і здійснює свої повноваження на постійній основі, - на строк повноважень в зазначених органах;

л) зареєстрованим відповідно до законодавства Російської Федерації про вибори в якості кандидатів на заміщаються шляхом прямих виборів посади або на членство в органах (палатах органів) державної влади або органах місцевого самоврядування, - на строк до дня офіційного опублікування (оприлюднення) загальних результатів виборів включно , а при достроковому вибутті - до дня вибуття включно.

2. Право на отримання відстрочки від призову на військову службу мають громадяни:

а) навчаються за очною формою навчання в:

* Державних, муніципальних або мають державну акредитацію недержавних освітніх установах основної загальної та середньої (повної) загальної освіти, - на час навчання, але до досягнення зазначеними громадянами віку 20 років;
* Державних, муніципальних або мають державну акредитацію за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) недержавних освітніх установах початкової професійної, середньої професійної та вищої професійної освіти, - на час навчання, але не більше нормативних термінів освоєння основних освітніх програм.

Право на передбачену цим підпунктом відстрочку від призову на військову службу для здобуття професійної освіти зберігається за громадянами у випадку їх повторного надходження в освітню установу того ж рівня (за умови їх навчання не більше трьох років в попередньому навчальному закладі того ж рівня) або одноразового перекладу в освітня установа того ж рівня, а також у разі одноразового використання ними академічної відпустки.

Право на передбачену цим підпунктом відстрочку від призову на військову службу не поширюється на громадян, відрахованих з освітніх установ за порушення їх статутів або правил внутрішнього розпорядку.

Громадяни вправі скористатися передбаченої цим підпунктом відстрочкою від призову на військову службу не більше двох разів (для отримання освіти даного і більш високого рівня);

б) отримують фундаментальну наукову, професійну освіту за очною формою навчання в державних, муніципальних або мають державну акредитацію за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) недержавних освітніх установах вищої професійної освіти та наукових установах, що мають ліцензії на ведення освітньої діяльності за освітніми програмами післявузівської професійної освіти, - на час навчання і захисту кваліфікаційної роботи;

в) які мають вищу педагогічну освіту і постійно працюють на педагогічних посадах в державних, муніципальних або мають державну акредитацію за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) недержавних сільських освітніх установах, - на час цієї роботи;

г) постійно працюють лікарями в сільській місцевості, - на час цієї роботи;

д) яким це право дано на підставі указів Президента Російської Федерації.

3. На громадян, зарахованих у запас з присвоєнням військового звання офіцера, поширюється відстрочка від призову на військову службу на підставах, передбачених підпунктами «а», «б», «в», «ж», «з», «до» і «л» пункту 1 та підпунктів «б», «в», «г» і «д» пункту 2 цієї статті.

Кому надається відстрочка від призову на військову службу

Не підлягають заклику на військову службу:

- особи, які відбувають покарання, пов'язані з обмеженням або позбавленням волі (обов'язкові і виправні роботи, обмеження або позбавлення волі, арешт);

- особи, які мають незняту або непогашену судимість за вчинення злочину;

- особи, щодо яких ведеться дізнання або попереднє слідство, або справа щодо яких передано до суду.

Повинні бути звільнені від призову на військову службу:

- особи, визнані не придатними або обмежено придатними до військової служби;

- особи, які відбуваються чи минулі військову або альтернативну службу в Російській Федерації, а так само пройшли військову службу в іншій державі.

Мають право на звільнення від призову:

- особи, які мають вчений ступінь, передбачену державною системою атестації;

- особи, які є синами (рідними братами) військовослужбовців, що проходили військову службу за призовом (громадян, що проходили військові збори) і загиблих (померлих) у зв'язку з виконанням обов'язків військової служби (в період проходження військових зборів), а так само є синами (рідними братами) громадян, які померли внаслідок каліцтва (поранення, травми, контузії), або захворювання, отриманих у зв'язку з виконанням обов'язків військової служби за призовом, після звільнення з військової служби, або після відрахування з навчальних зборів або закінчення військових зборів.

Право на відстрочку в безумовному порядку надається громадянам:

- визнаним тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я - на термін до одного року;

- зайнятим постійним доглядом за батьком, матір'ю, дружиною, рідним братом, рідною сестрою, дідусем, бабусею або усиновлювачем, якщо відсутні інші особи, зобов'язані за законом утримувати зазначених громадян, а також за умови, що останні не знаходяться на повному державному забезпеченні і потребують за станом здоров'я відповідно до медичного висновку постійного стороннього догляду (нагляд, допомоги);

- є опікунами (піклувальниками) неповнолітнього рідного брата (рідної сестри) при відсутності інших осіб, зобов'язаних за законом утримувати зазначених громадян;

- які мають дитину і виховують його без матері;

- які мають двох і більше дітей;

- які мають дитину-інваліда віком до 3 років;

- надійшли на службу в органи внутрішніх справ, ДПС, установи та органи кримінально-виконавчої системи, органи з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, митних органів Російської Федерації безпосередньо після закінчення освітніх установ вищої професійної освіти зазначених органів і установ відповідно, при наявності у них вищої професійної освіти і спеціальних звань - на час служби в цих органах і установах;

- які мають дитину і дружину, термін вагітності якої становить не менше 26 тижнів;

- обраних депутатами відповідних рівнів, главами муніципальних утворень і здійснює свої повноваження на постійній основі - на термін повноважень в зазначених органах;

- зареєстрованим в якості кандидатів на заміщаються шляхом прямих виборів посади в органах державної влади і місцевого самоврядування або на членство в органах (палатах органів) або органах місцевого самоврядування - на термін до дня офіційного опублікування (оприлюднення) результатів виборів, а при достроковому вибутті - до дня вибуття включно.

Мають право на відстрочення від призову на військову службу:

а) навчаються за очною формою навчання в:

- мають державну акредитацію освітніх установах за освітніми програмами середньої (повної) загальної освіти. На час навчання, але до досягнення зазначеними громадянами віку 20 років;

- мають державну акредитацію за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) освітніх установах за програмами початкової професійної або програмами середньої професійної освіти, якщо вони до надходження в зазначені освітні установи не отримали середню (повну) загальну освіту. На час навчання, але не більше нормативних термінів освоєння основних освітніх програм і до досягнення зазначеними громадянами віку 20 років;

- мають державну акредитацію за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) освітніх установах за програмами середньої професійної освіти, якщо вони до надходження в зазначені освітні установи отримали середню (повну) загальну освіту і досягають призовного віку в останній рік навчання. На час навчання, але не більше нормативних термінів освоєння основних освітніх програм;

- мають державну акредитацію за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) освітніх установах вищої професійної освіти за:

1) Програмами бакалаврату, якщо вони не мають диплом бакалавра, диплом спеціаліста або диплом магістра. На час навчання, але не більше нормативних термінів освоєння основних освітніх програм.

2) Програмами підготовки фахівця, якщо вони не мають диплом бакалавра, диплом спеціаліста або диплом магістра. На час навчання, але не більше нормативних термінів освоєння основних освітніх програм. 3) Програмами магістратури, якщо вони не мають диплом спеціаліста або диплом магістра і надійшли в зазначені освітні установи в рік отримання кваліфікації (ступеня) "бакалавр". На час навчання, але не більше нормативних термінів освоєння основних освітніх програм.

Відстрочка по вищеперелічених підстав надається громадянинові тільки один раз, за ​​винятком одного з випадків, якщо:

- перша відстрочка від призову на військову службу була надана громадянину відповідно до абзацу другого підпункту «а» пункту 1 статті 24 Закону (загальноосвітня школа), громадянин може повторно скористатися правом на відстрочку від призову на військову службу відповідно до абзаців шостого або сьомим підпункту « а »пункту 1 статті 24 Закону (ВНЗ - бакалаврат чи специалитет);

- перша відстрочка від призову на військову службу була надана громадянину відповідно до абзацу шостого підпункту «а» пункту 1 статті 24 Закону (бакалаврат), громадянин може повторно скористатися правом на відстрочку від призову на військову службу відповідно до абзацу восьмого підпункту «а» пункту 1 статті 24 Закону (магістратура).

б) одержують фундаментальну наукову, професійну освіту за очною формою навчання в мають державну акредитацію за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) освітніх установах вищої професійної освіти або наукових установах, що мають ліцензію на ведення освітньої діяльності за освітніми програмами післявузівської професійної освіти. На час навчання, але не більше нормативних термінів освоєння основних освітніх програм і на час захисту кваліфікаційної роботи, але не більше одного року після завершення навчання за освітньою програмою післявузівської професійної освіти.

в) Особи, яким це право дано на підставі указів Президента Російської Федерації. Громадянин повинен представити до військового комісаріату і (або) на засідання призовної комісії документи, що підтверджують наявність підстав для звільнення від призову (надання відстрочки).

Слід пам'ятати, що призовна комісія приймає рішення на підставі наявних в особовій справі або долучених до особової справи в ході засідання призовної комісії документів. Якщо у громадянина є діюча відстрочка від призову на військову службу, то викликом на медичний огляд і на засідання призовної комісії під час чергової призовної кампанії він не підлягає.

Рішення про призов громадянина на військову службу може бути прийнято тільки після визначення його придатність до військової служби, тобто не раніше проходження призовником медичного огляду лікарями-фахівцями. В тому числі, в обов'язковому порядку: терапевтом, хірургом, невропатологом, психіатром, окулістом, оториноларингологом, стоматологом, а при необхідності - і лікарями інших спеціальностей.

Відстрочки і звільнення від призову

Від призову на військову службу звільняються громадяни:

 • визнані не придатними або обмежено придатними до військової служби за станом здоров'я;

Примітка. Чи не придатні до військової служби звільняються від виконання військового обов'язку, а обмежено придатні до військової служби - від призову на військову службу.

 • які відбуваються чи минулі військову службу в РФ;
 • які відбуваються чи минулі альтернативну цивільну службу;
 • пройшли військову службу в іншій державі.

Примітка. Свій військово-службовий статус громадянин може підтвердити документами військового обліку (наприклад документами, виданими МО країни СНД і підтвердженими МО РФ).

Громадяни РФ можуть скористатися правом на звільнення від призову, якщо вони:

 • мають вчений ступінь;
 • є синами (рідними братами) військовослужбовців, які загинули (померли) у зв'язку з виконанням обов'язків військової служби за призовом (або в період військових зборів) або громадян, які померли внаслідок каліцтва або захворювання, отриманих в цей період.

Не підлягають заклику на військову службу громадяни:

 • які відбувають покарання у вигляді обов'язкових або виправних робіт, обмеження волі, арешту або позбавлення волі;
 • мають незняту або непогашену судимість за вчинення злочину;
 • щодо яких ведеться дізнання або попереднє слідство або кримінальна справа щодо яких передано до суду;
 • офіцери запасу.

Громадянин, який не підлягає призову, на засідання призовної комісії не викликається. Якщо після досягнення 27-річного віку він не став підлягати призову, то рішенням призовної комісії він зараховується в запас і отримує військовий квиток встановленого зразка.
Рішення про тимчасове звільнення від призову на військову службу (відстрочення) приймає призовна комісія (військовий комісар) на підставі документів, поданих призовником.
Призовник, у якого втрачені підстави для звільнення від призову або минули всі терміни наданої йому відстрочки, повинен бути покликаний на військову службу на загальних підставах. Втрату або збереження таких підстав контролює військовий комісар, проходження призовником медичного обстеження, лікування і повторного медичного огляду - військовий комісаріат та орган охорони здоров'я.

Відстрочка надається призовнику, якщо він:

 • визнаний тимчасово не придатним до військової служби за станом здоров'я (на термін до одного року);
 • постійно доглядає за батьком, матір'ю, дружиною, рідним братом, рідною сестрою, дідусем, бабусею або усиновлювачем (при відсутності інших осіб, зобов'язаних за законом їх утримувати), які:
  • не перебувають на повному державному забезпеченні;
  • потребують (за висновком медико-соціальної експертизи) в постійному сторонньому догляді (допомоги, нагляді);
 • є опікуном чи піклувальником неповнолітнього рідного брата або неповнолітньої рідної сестри при відсутності інших осіб, зобов'язаних за законом їх утримувати;
 • виховує дитину без матері (у разі її смерті, позбавлення її батьківських прав, роздільного проживання з нею після розлучення);
 • має двох і більше дітей;
 • має малолітнього (до 3-х років) дитини-інваліда;
 • закінчив спеціалізований вуз, отримав вищу професійну освіту і спеціальне звання та надійшов на службу в:
  • органи внутрішніх справ;
  • Державну протипожежну службу;
  • установи та органи кримінально-виконавчої системи;
  • органи з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин;
  • митні органи РФ;
 • має дитину і вагітну дружину (термін вагітності якої становить не менше 26 тижнів);
 • обраний депутатом Державної Думи Федеральних Зборів РФ, депутатом законодавчого (представницького) органу державної влади суб'єкта РФ, вищою посадовою особою суб'єкта РФ, депутатом представницького органу або головою муніципального освіти і здійснює свої повноваження на постійній основі (на термін повноважень);
 • зареєстрований як кандидат на виборну посаду або на членство в органах (палатах органів) державної влади або органах місцевого самоврядування (до дня офіційного оприлюднення результатів виборів включно, при достроковому вибутті - до дня вибуття включно).

Право на відстрочку від призову мають учні та студенти, які навчаються очно в мають державну акредитацію освітніх установах:

 • середньої (повної) загальної освіти (школах), - на час навчання, але до досягнення віку 20 років;
 • початкової або середньої професійної освіти (училищах, технікумах, коледжах), якщо вони до надходження в ці освітні установи не отримали середню (повну) загальну освіту, - на час навчання, але не більше нормативних термінів освоєння основних освітніх програм і до досягнення віку 20 років ;
 • середньої професійної освіти, якщо вони до надходження в ці освітні установи отримали середню (повну) загальну освіту і досягають призовного віку в останній рік навчання, - на час навчання, але не більше нормативних термінів освоєння основних освітніх програм;
 • вищої професійної освіти (Вузах) по:
  • програмами бакалаврату, якщо вони не мають диплом бакалавра, диплом спеціаліста або диплом магістра, - на час навчання, але не більше нормативних термінів освоєння основних освітніх програм;
  • програмами підготовки фахівця, якщо вони не мають диплом бакалавра, диплом спеціаліста або диплом магістра, - на час навчання, але не більше нормативних термінів освоєння основних освітніх програм;
  • програмами магістратури, якщо вони не мають диплом спеціаліста або диплом магістра і надійшли в ці освітні установи в рік отримання кваліфікації (ступеня) "бакалавр", - на час навчання, але не більше нормативних термінів освоєння основних освітніх програм.

Відстрочка учням надається 1 раз за винятком випадків, коли:

 • перша відстрочка надавалася при навчанні в установі середньої (повної) загальної освіти (школі), - громадянин має право на повторну відстрочку для навчання в вузі;
 • перша відстрочка надавалася при навчанні за програмою бакалаврату, - учень має право на відстрочку для продовження навчання за програмою магістратури.

Право на відстрочку для здобуття професійної освіти зберігається за громадянином:

 • одержали в період навчання академічну відпустку або перейшов в тому ж навчальному закладі з однієї освітньої програми на іншу освітню програму того ж рівня;
 • переведеним в інше має державну акредитацію за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) освітня установа для навчання за освітньою програмою того ж рівня;

Примітка. Право на відстрочку зберігається тільки за умови, що загальний термін, на який було надано відстрочку, не збільшується або збільшується не більше ніж на один рік.

 • відновленим в тому ж навчальному закладі, якщо термін, на який громадянину була надана відстрочка для навчання в цьому навчальному закладі, не збільшується.

Примітка. Громадянин, який відновився в освітній установі після відрахування за порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку або за іншими неповажних причин, не зберігає права на відстрочку.

Право на відстрочку мають також громадяни, які отримують очно фундаментальну наукову освіту в мають державну акредитацію вищих навчальних закладах та наукових установах, що мають ліцензії на таку діяльність, - на час навчання, але не більше нормативних термінів освоєння основних освітніх програм і на час захисту кваліфікаційної роботи, але не більше одного року після завершення навчання.
З 2011 р передбачена відстрочка випускникам закладів середньої (повної) загальної освіти, який отримав задовільні результати на обов'язковій державній (підсумкової) атестації, - на період до 1 жовтня року проходження атестації.
Указами Президента РФ право на відстрочку від призову може надаватися й іншим категоріям громадян.
Право на відстрочку може виникати багаторазово і з різних підстав. Однак відстрочка від призову не означає звільнення від нього і носить лише тимчасовий характер.

Визнання тимчасово не придатним до військової служби за станом здоров'я
Одна з категорій придатності до військової служби ( «Г») - визнає призовника тимчасово не придатним.
Висновок про тимчасову непридатність (на термін до 12 місяців) і про необхідність медичного обстеження (лікування) виносить призовна комісія. У висновку повинен бути вказаний термін явки призовника на повторний огляд, на якому виноситься остаточне рішення про його придатність до військової служби.
Якщо обстеження (лікування) призовника можна провести до закінчення роботи призовної комісії, висновок про тимчасову непридатність коли виноситься.
Призовник, який ухиляється (відмовляється) від обстеження (лікування), повинен бути повторно оглянутий через 6 місяців. Якщо при цьому у нього не буде виявлено ознак погіршення здоров'я або будуть відсутні явні ознаки каліцтва (поранення, травми, контузії) або захворювання, що перешкоджають призову на військову службу, комісія визнає його придатним до військової служби з незначними обмеженнями (придатність «Б») .
Під час проходження медичного огляду призовників мають право на отримання повної інформації про медичні показання на відстрочку або звільнення від призову.

Якщо призовник (військовослужбовець, контрактник) не згоден з висновком військово-лікарської комісії, він має право на незалежну медичну експертизу (в установі, обраному ним самим) і (або) оскарження висновків комісії в суді.

експертиза вважається незалежної, якщо експерти або члени комісії не перебувають у службовій (інший) залежно ні від військкомату, ні від призовної комісії, ні від інших органів, установ, посадових осіб і громадян, зацікавлених в результатах незалежної експертизи. Незалежна експертиза проводиться в медичних організаціях, що мають ліцензію на здійснення медичної діяльності, що передбачає в тому числі виконання робіт (послуг) по військово-лікарську експертизу.
Така експертиза проводиться за рахунок коштів громадянина. Якщо висновок незалежної військово-лікарської експертизи не збігається з висновками з висновком військово-лікарської комісії, військово-лікарська комісія призначає проведення нової військово-лікарської експертизи.
Якщо на момент отримання військовим комісаром висновку незалежної військово-лікарської експертизи робота призовної комісії завершена, то висновок незалежної експертизи розглядається в рамках роботи наступної призовної комісії.
Якщо громадянин, який проходить військову службу за призовом, визнається незалежною експертизою обмежено придатним або не придатним до військової служби, то військовий комісар надсилає протягом 3 робочих днів ув'язнення з таким висновком за місцем проходження військовослужбовцям військової служби для огляду його військово-лікарською комісією.
У конфліктних випадках остаточне рішення щодо укладення медичної експертизи виносить суд.

Закон дає право Президенту РФ своїми указами надавати деяким категоріям громадян відстрочку від призову та звільнення від військових зборів. Так, наприклад, надана відстрочка для громадян (не більше 200 чоловік), які надійшли безпосередньо після закінчення освітніх установ на роботу за робочими спеціальностями на основні виробництва Російського авіаційно-космічного агентства і Російського агентства по суднобудуванню.
Щоб отримати відстрочку від призову, необхідно у встановлений термін подати пакет (різний в кожному випадку) документів, що підтверджують право на неї. Момент подання документів визначає найближче закликом, наступним за виникненням підстави для відстрочки. Всі документи подаються в оригіналі.

Питання про відстрочку від призову громадянина, визнаного не придатним або тимчасово не придатним до військової служби за станом здоров'я, розглядається призовної комісією при наявності у нього таких документів:

 • акт дослідження стану здоров'я з результатами досліджень і діагнозом;
 • виписка з історії хвороби, завірена підписом головного лікаря, лікуючого лікаря і печаткою;
 • лист медичного огляду з висновком лікаря-фахівця про придатність призовника до військової служби і показнику призначення.

Призовник, постійно доглядає за батьком, матір'ю, дружиною, рідним братом, рідною сестрою, дідусем, бабусею або усиновлювачем, повинен подати такі документи:

 • свідоцтво про своє народження;
 • довідку про склад сім'ї;
 • рішення суду про усиновлення (при необхідності);
 • свідоцтва про народження своїх батьків (при догляді за дідусем, бабусею);
 • висновок медико-соціальної експертизи про необхідність постійного стороннього догляду (допомоги, нагляду) за родичами;
 • свідоцтво про інвалідність (I або II групи) родича;
 • пенсійні посвідчення родичів;
 • свідоцтва про народження його рідних братів або сестер, які не досягли 18 років.

Одинокий батько, який виховує дитину без матері, має подати:

 • довідку про склад сім'ї;
 • свідоцтво про народження дитини;
 • свідоцтво про розірвання шлюбу, або про смерть матері дитини, або рішення суду про позбавлення її батьківських прав.

Призовник, який має двох і більше дітей повинен представити:

 • довідку про склад сім'ї;
 • свідоцтва про народження дітей.

Призовник, який має дитини-інваліда віком до трьох років, повинен представити:

 • довідку про склад сім'ї;
 • свідоцтво про народження дитини;
 • документи, що підтверджують інвалідність.

Призовник, який закінчив спеціалізований вуз, отримав спеціальне звання та проходить службу в органах внутрішніх справ, протипожежної службі, установах і органах кримінально-виконавчої системи, органах з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин або в митних органах РФ, повинен представити:

 • диплом про вищу професійну освіту відповідного напрямку;
 • довідку з місця роботи (навчання), завірену печаткою та підписом керівника і печаткою установи або органу;
 • виписку з наказу про присвоєння спеціального звання.

Для отримання відстрочки призовник повинен представити, якщо він вчиться (Очно):

 • в школі (в тому числі акредитованої недержавної) - довідку (форма № 26а);
 • в училище, технікумі, вузі та інших навчальних закладах (у тому числі акредитованих недержавних) - довідку (форма № 26);

Примітка. Довідка повинна бути завірена печаткою та підписана керівником або заступником керівника. Для проходять навчання на військовій кафедрі, крім того - начальником або заступником начальника кафедри.

 • в аспірантурі (інших формах післявузівської освіти):
  • диплом про вищу професійну освіту;
  • довідку (форма № 26), завірену печаткою та підписом керівника або заступника керівника, з датою і номером наказу про зарахування до аспірантури і датою закінчення програми навчання і захисту кваліфікаційної роботи.

Призовник, який має право на відстрочку за указом Президента РФ, повинен представити довідку з місця роботи, завірену підписом керівника та печаткою установи (щорічно - у вересні).
Для підтвердження факту виконання раніше військово-службових обов'язків необхідно представити військово-облікові документи з відміткою, яка ставиться в них при звільненні з військової служби.
Для отримання звільнення від військового обов'язку в зв'язку з загибеллю (Смертю) батька або рідного брата на військову службу за призовом, необхідно подати:

 • документи, що підтверджують їх спорідненість;
 • свідоцтво про смерть;
 • повідомлення військової частини на адресу військкомату про їх загибелі (смерті) із зазначенням її зв'язку з військовою службою.

Для отримання звільнення від військового обов'язку в зв'язку зі смертю батька або рідного брата внаслідок каліцтва (поранення, травми, контузії) або захворювання, отриманих на військовій службі, після звільнення з військової служби або після закінчення військових зборів, необхідно подати:

 • документи, що підтверджують їх спорідненість;
 • свідоцтво про смерть;
 • свідоцтво про хворобу, складене військово-лікарською комісією в період військової служби, з висновком про причинного зв'язку каліцтва (поранення, травми, контузії) або захворювання з військовою службою;
 • висновок медико-соціальної експертизи про причинного зв'язку смерті з виконанням ними обов'язків військової служби.

Рішенням призовної комісії громадянин звільняється від виконання військового обов'язку або зараховується в запас. На підставі виписки з протоколу засідання призовної комісії йому видається військовий квиток.

Відстрочка від проходження військової служби за призовом

Відповідно до ст. 23 Федерального закону від 28.03.1998 N 53-ФЗ "Про військовий обов'язок і військову службу" від призову на військову службу звільняються громадяни:

а) визнані обмежено придатними до військової служби за станом здоров'я;

б) які відбуваються чи минулі військову службу в Російській Федерації;

в) які відбуваються чи минулі альтернативну цивільну службу;

г) пройшли військову службу в іншій державі у випадках, передбачених міжнародними договорами Російської Федерації;

2. Право на звільнення від призову на військову службу мають громадяни:

а) мають передбачену державною системою наукової атестації вчений ступінь;

б) є ​​синами (рідними братами):

військовослужбовців, що проходили військову службу за призовом, загиблих (померлих) у зв'язку з виконанням ними обов'язків військової служби, та громадян, що проходили військові збори, які загинули (померли) у зв'язку з виконанням ними обов'язків військової служби в період проходження військових зборів;

громадян, які померли внаслідок каліцтва (поранення, травми, контузії) або захворювання, одержаних у зв'язку з виконанням ними обов'язків військової служби в період проходження військової служби за призовом, після звільнення з військової служби або після відрахування з навчальних зборів або закінчення військових зборів.

3. Не підлягають призову на військову службу громадяни:

а) які відбувають покарання у вигляді обов'язкових робіт, виправних робіт, обмеження волі, арешту або позбавлення волі;

б) мають незняту або непогашену судимість за вчинення злочину;

в) щодо яких ведеться дізнання або попереднє слідство або кримінальна справа щодо яких передано до суду.

4. Громадяни, визнані не придатними до військової служби за станом здоров'я, звільняються від виконання військового обов'язку.

Відповідно до ст. 24 Федерального закону від 28.03.1998 N 53-ФЗ "Про військовий обов'язок і військову службу" (п.1) відстрочка від призову на військову службу надається громадянам:

а) визнаним у встановленому цим Законом порядку тимчасово не придатними до військової служби за станом здоров'я, - на строк до одного року;

б) зайнятим постійним доглядом за батьком, матір'ю, дружиною, рідним братом, рідною сестрою, дідусем, бабусею або усиновлювачем, якщо відсутні інші особи, зобов'язані за законом утримувати зазначених громадян, а також за умови, що останні не знаходяться на повному державному забезпеченні і потребують за станом здоров'я відповідно до висновку федерального установи медико-соціальної експертизи за місцем проживання громадян, призваних на військову службу, в постійному сторонньому догляді (допомоги, нагляді);

б.1) є опікуном чи піклувальником неповнолітнього рідного брата або неповнолітньої рідної сестри при відсутності інших осіб, зобов'язаних за законом утримувати зазначених громадян;

в) які мають дитину і виховують його без матері дитини;

г) які мають двох і більше дітей;

д) які мають дитину-інваліда віком до трьох років;

з) надійшли на службу в органи внутрішніх справ, Державну протипожежну службу, установи та органи кримінально-виконавчої системи, органи з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин та митних органів Російської Федерації безпосередньо після закінчення освітніх організацій вищої освіти зазначених органів і установ відповідно, при наявності у них вищої освіти і спеціальних звань - на час служби в зазначених органах і установах;

і) які мають дитину і дружину, термін вагітності якої становить не менше 26 тижнів;

к) обраним депутатами Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, депутатами законодавчих (представницьких) органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, депутатами представницьких органів муніципальних утворень або главами муніципальних утворень і здійснює свої повноваження на постійній основі, - на строк повноважень в зазначених органах;

л) зареєстрованим відповідно до законодавства Російської Федерації про вибори в якості кандидатів на заміщаються шляхом прямих виборів посади або на членство в органах (палатах органів) державної влади або органах місцевого самоврядування, - на строк до дня офіційного опублікування (оприлюднення) загальних результатів виборів включно , а при достроковому вибутті - до дня вибуття включно.

Згідно п. 2. зазначеної статті Федерального закону РФ право на відстрочку від призову на військову службу мають громадяни:

а) навчаються за очною формою навчання в:

організаціях, що здійснюють освітню діяльність за мають державну акредитацію освітніх програм середньої загальної освіти, - в період освоєння зазначених освітніх програм, але не більше строків отримання середньої загальної освіти, встановлених федеральними державними освітніми стандартами;

освітніх організаціях по мають державну акредитацію освітніх програм середньої професійної освіти, якщо вони до надходження в зазначені освітні організації не отримали середню освіту, - в період освоєння зазначених освітніх програм, але не більше строків отримання середньої професійної освіти, встановлених федеральними державними освітніми стандартами, і до досягнення зазначеними навчаються віку 20 років;

Федеральним законом від 14.10.2014 N 302-ФЗ з 1 січня 2017 року абзац четвертий підпункту "а" пункту 2 статті 24 буде визнаний таким, що втратив силу. З 1 січня 2017 року громадяни, які навчаються в освітніх організаціях по мають державну акредитацію освітніх програм середньої професійної освіти, яким відповідно до абзацу четвертого підпункту "а" пункту 2 статті 24 даного документа (в редакції, що діяла до дня набрання чинності зазначеного Закону ) була надана відстрочка від призову на військову службу, користуються зазначеної відстрочкою протягом усього періоду освоєння зазначених освітніх програм, але не більше строків отри ня середньої професійної освіти, встановлених федеральними державними освітніми стандартами (стаття 3 Федерального закону від 14.10.2014 N 302-ФЗ).

освітніх організаціях по мають державну акредитацію освітніх програм середньої професійної освіти, якщо вони до надходження в зазначені освітні організації отримали середню загальну освіту і досягають призовного віку в останній рік навчання, - в період освоєння зазначених освітніх програм, але не більше строків отримання середньої професійної освіти, встановлених федеральними державними освітніми стандартами;

федеральних державних освітніх організаціях вищої освіти, перелік яких встановлений відповідно до частини 8 статті 71 Федерального закону від 29 грудня 2012 N 273-ФЗ "Про освіту в Російській Федерації", - на період навчання на підготовчих відділеннях цих освітніх організацій за рахунок бюджетних асигнувань федерального бюджету, але не більше одного року, і в разі прийняття зазначених учнів на навчання на підготовчі відділення цих освітніх організацій в рік здобуття середньої загально го освіти;

освітніх організаціях і наукових організаціях по мають державну акредитацію:

програмами бакалаврату, якщо зазначені навчаються не мають диплома бакалавра, диплома спеціаліста або диплома магістра, - в період освоєння зазначених освітніх програм, але не більше встановлених федеральними державними освітніми стандартами, освітніми стандартами термінів здобуття вищої освіти за програмами бакалаврату;

програмами специалітети, якщо зазначені навчаються не мають диплома бакалавра, диплома спеціаліста або диплома магістра, - в період освоєння зазначених освітніх програм, але не більше встановлених федеральними державними освітніми стандартами, освітніми стандартами термінів здобуття вищої освіти за програмами специалітети;

програмами магістратури, якщо зазначені навчаються не мають диплома спеціаліста або диплома магістра і надійшли на навчання за програмами магістратури в рік здобуття вищої освіти за програмами бакалаврату, - в період освоєння зазначених освітніх програм, але не більше встановлених федеральними державними освітніми стандартами, освітніми стандартами термінів отримання вищої освіти за програмами магістратури.

Передбачена цим підпунктом відстрочка від призову на військову службу надається громадянинові тільки один раз, за ​​винятком одного з випадків, якщо:

перша відстрочка від призову на військову службу була надана громадянину відповідно до абзацу другого цього підпункту, громадянин повторно може скористатися правом на відстрочку від призову на військову службу відповідно до абзацу п'ятого цього пункту;

перша відстрочка від призову на військову службу була надана громадянину відповідно до абзаців другого і (або) п'ятим цього підпункту, громадянин повторно може скористатися правом на відстрочку від призову на військову службу відповідно до абзацу сьомого або восьмим цього пункту;

перша відстрочка від призову на військову службу була надана громадянину відповідно до абзацу сьомого цього підпункту, громадянин повторно може скористатися правом на відстрочку від призову на військову службу відповідно до абзацу дев'ятого цього підпункту.

Право на передбачену цим підпунктом відстрочку від призову на військову службу зберігається за громадянином:

який отримав під час освоєння освітньої програми академічну відпустку або перейшов в тій же освітньої організації з однієї освітньої програми на іншу має державну акредитацію освітню програму того ж рівня освіти або переведеним в іншу освітню організацію для освоєння має державну акредитацію освітньої програми того ж рівня освіти. Право на відстрочку від призову на військову службу зберігається за громадянином з підстав, передбачених цим абзацом, тільки за умови, якщо загальний термін, на який громадянину була надана відстрочка від призову на військову службу для навчання в даній освітньої організації або в освітній організації, з якої здійснений переклад, не збільшується або збільшується не більше ніж на один рік;

відновленим в тій же освітньої організації (за винятком громадян, які відновилися в освітніх організаціях після відрахування з ініціативи освітньої організації), якщо термін, на який громадянину була надана відстрочка від призову на військову службу для навчання в даній освітньої організації, не збільшується;

б) навчаються за очною формою навчання в освітніх організаціях і наукових організаціях по мають державну акредитацію програм підготовки науково-педагогічних кадрів в аспірантурі (ад'юнктурі), програмами ординатури або програмами асистентури-стажування, - в період освоєння зазначених освітніх програм, але не більше встановлених федеральними державних освітніх стандартів термінів здобуття вищої освіти - підготовки кадрів вищої кваліфікації, і на час захисту кваліфікаційної роботи (Дисертації), але не більше одного року після завершення навчання за відповідною освітньою програмою вищої освіти;

в) яким це право дано на підставі указів Президента Російської Федерації;

г) які успішно пройшли державну підсумкову атестацію за освітньою програмою середньої загальної освіти, - на період до 1 жовтня року проходження зазначеної атестації;

д) отримують за очною формою навчання середню професійну освіту або вищу освіту за освітніми програмами, спрямованим на підготовку служителів і релігійного персоналу релігійних організацій в духовних освітніх організаціях, що мають ліцензію на здійснення освітньої діяльності, - в період навчання, але не більше строків отримання відповідної освіти ;

які залишили місце проживання на території іноземної держави і які прибули на територію Російської Федерації, які звернулися з клопотанням про визнання вимушеним переселенцем, - на строк з дня реєстрації зазначеного клопотання до дня його розгляду, а в разі визнання вимушеним переселенцем, - на строк до трьох місяців з дня визнання вимушеним переселенцем;

до набуття громадянства Російської Федерації визнаних в Російській Федерації біженцями, - на строк до шести місяців з дня набуття громадянства Російської Федерації.

П. 2.1. зазначеної статті Федерального закону передбачає, що право на передбачену підпунктом "е" пункту 2 цієї статті відстрочку від призову на військову службу надається громадянинові тільки один раз і за умови, якщо клопотання про визнання особи вимушеним переселенцем зареєстровано або статус біженця придбаний після досягнення нею віку сімнадцяти років і шести місяців.

17 квітня 2018 року Конституційний Суд РФ дозволив студентам, які навчаються в магістратурі, отримувати відстрочку від призову в Збройні Сили Російської Федерації і інші Федеральні органи виконавчої влади, в яких Федедеральним законом передбачена військова служба.

17 квітня 2018 року Конституційний Суд РФ оголосив рішення, яким визнав не відповідним Конституції Російської Федерації підпункт «а» пункту 2 статті 24 ФЗ «Про військовий обов'язок і військову службу», а саме її статті 19 (частини 1 і 2) і статті 43 ( частини 1 і 3) Конституції РФ, оскільки "Граніченіе права громадян, які отримали відстрочку у зв'язку з досягненням 18 років до закінчення середнього загальноосвітнього закладу, на відстрочку від призову в армію в магістратурі, коли таке право надано громадянам, що створює з ними одну категорію, не має об'єктивного виправдання і ставить їх у нерівне становище . Це не узгоджується з конституційними принципами рівності і справедливості і не відповідає Конституції РФ. ". Читати докладніше =>

Раніше ми писали, що Державна Дума РФ розглядає законопроект, який зобов'язує призовників самостійно бути в військкомати за отриманням повісток про призов в армію.

Потрібна допомога військового юриста?
Потрібна професійна юридична консультація на зрозумілій мові?
Потрібен зразок заяви, позови до суду?
Заходьте: http://www.voensud-mo.ru/
Пишіть: [email protected]
Телефонуйте: +7-925-055-82-55 (Мегафон Москва), +7-915-010-94-77 (МТС Москва), +7-905-794-38-50 (Білайн Москва)
Ми будемо вдячні, якщо Ви надасте допомогу в розвитку нашого сайту:
- розмістивши посилання на наш сайт http://www.voensud-mo.ru/ в Інтернеті.
ДЯКУЄМО!
З повагою,
команда ЮК «СТРАТЕГІЯ».

© 2016 Юридична компанія "СТРАТЕГІЯ" Всі права захищені

Допомога досвідчених військових юристів, консультація військових юристів, представлення інтересів військовослужбовців і членів їх сімей в судах.

*Увага! Перед тим як ставити питання військовим юристам по телефону або електронній пошті, ознайомтеся, будь ласка, з Правилами отримання юридичної консультації.

+7-925-055-82-55 (Мегафон Москва), +7-915-010-94-77 (МТС Москва), +7-905-794-38-50 (Білайн Москва) (на цьому номері працює WhatsApp і Viber)

Задати питання військовому юристу E-mail: [email protected]

Консультації (допомога) військових юристів з питань отримання житла, грошового забезпечення, звільнення з військової служби, призначення військових пенсій, отримання статусу вітер військової служби, бойових дій в м Москві, м Балашисі, м Щелково, м Подільському, м Краснодарі, м Майкопі, м Армавірі

Якщо у Вас є пропозиції та зауваження щодо сайту, виявили помилку, напишіть нам, будь ласка. Дякуємо!

Благодійність (хочете допомогти, потрібна допомога?)

Відстрочка від армії. Список відстрочок від призову

Інформація актуальна на даний момент!

Новосибірськ: 8- (383) 383-03-20

Єкатеринбург: 8- (343) 288-76-77

Зателефонуйте прямо зараз!

Подивіться 4-х хвилинне відео:

 • Правом на відстрочку від призову мають громадяни, які навчаються очно в навчальних закладах за освітньою програмою середньої повної загальної освіти (11 класів). Відстрочка надається на термін навчання, але не понад встановлені строки отримання середньої загальної освіти;

(Дивіться пп. «А» п. 2 ст. 24 ФЗ оВОіВС)

 • Право на відстрочку від призову на військову службу надається випускнику за освітньою програмою середньої повної загальної освіти (11 класів), яка здала державну підсумкову атестацію задовільно (мінімальний прохідний бал з ЄДІ встановлюється щорічно з кожної навчальної дисципліни). Відстрочка від армії надається до настання 1 жовтня року здачі підсумкової атестації. Дана відстрочка надає можливість випускникові, наприклад, скласти іспити до вищого навчального закладу;

(Дивіться пп. «Г» п. 2 ст. 24 ФЗ оВОіВС)

Відстрочка студентам коледжів (технікумів).

Право на відстрочку від призову надається призовникам, які навчаються в коледжі, технікумі (тобто, за програмами середньої професійної освіти), що володіє державною акредитацією за відповідними спеціальностями, при очній формі навчання.

До 1 січня 2017 року були не обмеження на дану відстрочку для осіб, які закінчили 11 класів, а також осіб які досягли 20 років. На даний момент ці обмеження - зняті.

(Дивіться абз. 3 пп. «А» п. 2 ст. 24 ФЗ оВОіВС)

Право на відстрочку від армії мають громадяни, які надійшли до вищого навчального закладу, акредитований за відповідними спеціальностями, які навчаються на очній формі навчання за освітніми програмами:

 • бакалаврату, за умови відсутності у призовника диплома бакалавра, спеціаліста і магістра;
 • специалітети, за умови відсутності у призовника диплома бакалавра, спеціаліста і магістра;
 • магістратури, за умови відсутності у призовника диплома спеціаліста та диплома магістра, і якщо призовник вступив до магістратури в рік отримання кваліфікації бакалавра;

Відстрочка від армії надається на термін, поки громадянин вчиться, але не більше строків нормативного освоєння основних освітніх програм;

(Дивіться абз. 6 пп. «А» п. 2 ст. 24 ФЗ оВОіВС)

Відстрочка по навчанню в духовному навчальному закладі.

Право на відстрочку від армії мають громадяни, які навчаються на очній формі навчання в освітніх установах середньої або вищої освіти за освітніми програмами спрямованим на підготовку служителів і релігійного персоналу релігійних організацій, за умови що у освітньої організації (духовного навчального закладу) є ліцензія на здійснення освітньої діяльності , - відстрочка надається на час навчання;

(Дивіться пп. «Д» п. 2 ст. 24 ФЗ оВОіВС)

Відстрочка від армії по навчанню в аспірантурі.

Правом на відстрочку від призову мають громадяни, які надійшли до вищого навчального закладу, або до наукової установи на освітню програму підготовки науково-педагогічних кадрів в аспірантурі (ад'юнктурі), програмами ординатури або програмами асистентури-стажування. Обов'язковою умовою для отримання відстрочки є очна форма навчання, а також наявність акредитації за програмою підготовки. Відстрочка надається на термін навчання (не більше нормативних термінів), а також на час захисту кваліфікаційної роботи, але не більше одного року після закінчення навчання.

(Дивіться пп. «Б» п. 2 ст. 24 ФЗ оВОіВС)

Друга відстрочка від армії по навчанню передбачена тільки в трьох випадках:

1) Першою відстрочкою призовник скористався з навчання в школі (11 класів) - в цьому випадку у призовника є друга відстрочка для вступу до ВНЗ, або ССУЗ;

2) Першої відстрочкою призовник скористався з навчання за програмою бакалаврату в ВУЗі - в цьому випадку у призовника є друга відстрочка для вступу до магістратури;

3) Відстрочення з навчання в аспірантурі - їх кількість законом не обмежується;

4) Відстрочення з навчання в духовному навчальному закладі - їх кількість законом не обмежується;

В інших випадках право на відстрочку від армії по навчанню є тільки одне.

Збереження відстрочки при перекладі, академ.отпуске, відрахування.

Відстрочка від призову на військову службу зберігається при здійсненні переказу всередині навчального закладу (або переведення з одного навчального закладу до іншого) з однієї спеціальності на іншу спеціальність тільки за умови, якщо освітня програма (з якої здійснюється переклад) і освітня програма (на яку здійснюється переклад ) - одного рівня. Відстрочка зберігається за умови, якщо загальний термін навчання не збільшується, або збільшується не більше, ніж на 1 рік.

Для довідки. Рівень освітніх програм вказано в ч. 2 ст. 6 ФЗ "Про вищу і післявузівську професійну освіту", а також в ст. 9 Закону України "Про освіту".

Відстрочка при академічній відпустці.

Відстрочка при відновленні після відрахування.

Подивіться 4-х хвилинне відео:

 • Відстрочка від армії надається громадянам, визнаним за результатами медичної комісії тимчасово непридатними (придатність «Г» - тимчасово не придатний) - відстрочка надається на термін до одного року (частіше - на 6 місяців);

(Дивіться пп. «А» п. 1 ст. 24 ФЗ оВОіВС)

 • Звільнення від призову на військову службу (а також, звільнення від виконання військового обов'язку) надається громадянам, визнаним за результатами медичного огляду обмежено придатними (придатність «В»), а також не придатними (придатність «Д») до військової служби за станом здоров'я;

(Дивіться пп. «А» п. 1 ст. 23 ФЗ оВОіВС)

Відстрочка від армії за сімейними обставинами.

Подивіться 4-х хвилинне відео:

Відстрочка від армії по догляди за рідним.

 • Призовник має право на відстрочку від призову, якщо він зайнятий постійним доглядом за матір'ю, батьком, дружиною, бабусею, дідусем, рідною сестрою, рідним братом, або усиновлювачем за умови, що у зазначених громадян відсутні рідні, зобов'язані за законом утримувати їх, а також особа потребує постійного стороннього догляду (за висновком медико-соціальної експертизи за місцем проживання призовника) і не перебуває на повному державному утриманні;

(Дивіться пп. «Б» п. 1 ст. 24 ФЗ оВОіВС)

 • Якщо громадянин є опікуном чи піклувальником рідного брата або рідної сестри (якщо вони неповнолітні) і при цьому відсутні інші особи, зобов'язані за законом утримувати зазначених громадян;

(Дивіться пп. «Б. 1» п. 1 ст. 24 ФЗ оВОіВС)

Відстрочка від армії мають дитину.

Відстрочка від призову на військову службу надається:

 • якщо у призовника є дитина і він виховує його без матері;
 • якщо призовник має двох дітей (і більше);
 • якщо у призовника є дитина-інвалід і дитині менше трьох років;
 • якщо у призовника є дитина і дружина, термін вагітності якої становить не менше 26 тижнів;

(Дивіться пп. «В», «г», «д», «і» п. 1 ст. 24 ФЗ оВОіВС)

Відстрочка від призову на військову службу надається співробітникам органів внутрішніх справ, Державної протипожежної служби, а також співробітникам кримінально-виконавчої системи, органів з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, митних органів. Відстрочка надається тільки особам, котрі вступили в зазначені органи відразу після закінчення вищого навчального закладу зазначених органів, за умови, що особа володіє спеціальним званням. Відстрочка надається на час служби в вищевказаних органах і установах.

(Дивіться пп. «З» п. 1 ст. 24 ФЗ оВОіВС)

Відстрочка від призову на військову службу надається громадянам:

 • обраним депутатами Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, депутатами законодавчих (представницьких) органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, депутатами представницьких органів муніципальних утворень або главами муніципальних утворень і здійснює свої повноваження на постійній основі, - на строк повноважень в зазначених органах; (Пп. «До» п. 1 ст. 24 ФЗ оВОіВС)
 • зареєстрованим відповідно до законодавства Російської Федерації про вибори в якості кандидатів на заміщаються шляхом прямих виборів посади або на членство в органах (палатах органів) державної влади або органах місцевого самоврядування, - на строк до дня офіційного опублікування (оприлюднення) загальних результатів виборів включно, а при достроковому вибутті - до дня вибуття включно. (Пп. «Л» п. 1 ст. 24 ФЗ оВОіВС)
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

64 − = 55

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:


map
x