Договір оферти з фізичною особою зразок

Договір оферти - це пропозиція про укладення угоди із зазначенням умов її виконання. Відповідно до договору виконавець надає інформаційні послуги, а замовник оплачує їх. Від замовника потрібно акцептувати (прийняти) оферту шляхом оплати послуг протягом п'яти днів після отримання рахунку, після цього вступають в силу взаємні зобов'язання між обома сторонами.

Обов'язки і права сторін договору

Виконавець повинен протягом обумовленого терміну розміщувати рекламу замовника в газеті і надавати йому доступ до статистики публікацій. Він може припинити надання послуг, якщо матеріали замовника не відповідають реальному пропозицією, суперечать законодавству, або ж замовником порушені інші зобов'язання, прийняті в договорі оферти. Також виконавець може призупинити надання послуг з технічних причин; в такому випадку послуга не оплачується замовником під час усунення подібної причини. Ціна послуг з розміщення реклами може бути змінена виконавцем.

Замовник зобов'язується надавати для розміщення рекламні матеріали, що відповідають правилам оферти, оплачувати послуги виконавця шляхом 100% передоплати виставленого рахунку. Замовник відповідає за те, щоб його реклама не суперечила законодавству. Замовник має право отримувати дані статистики за своїми матеріалами і на свій розсуд тимчасово припиняти їх публікацію.

Договір діє до моменту повного виконання обома сторонами взаємних зобов'язань або до моменту його розірвання. Відповідальність обох сторін за виконання договору регулюється чинним законодавством РФ. У разі форс-мажорних обставин виконавець звільняється від відповідальності за порушення умов договору.

Договір публічної оферти для фізичних осіб

Договір публічної оферти роздрібного продажу

для фізичних осіб

Індивідуальний підприємець Медведєва Наталія Євгенівна, далі іменована «Продавець», що діє від власного імені як фізична особа, зареєстрована як індивідуальний підприємець (свідоцтво про державну реєстрацію серія 50 № 010320410 від 29.08.2008р.) Справжнім висловлює намір укласти договір купівлі-продажу Товарів з покупцями (фізичним особами, які придбавають Товар для особистих чи побутових потреб) на умовах цього Договору публічної оферти (далі - «Договір»), розміщеного на сайті www.мік-профе сіонал.рф (далі - «Інтернет-сайт»). Замовляючи товари через Інтернет-магазин, Покупець погоджується з умовами цього Договору, викладеними нижче.

1. Загальні положення

1.1. Цей Договір є публічною офертою і складений відповідно до норм, що містяться в таких нормативно-правових актах:

Цивільний кодек Російської Федерації;

закон РФ «Про захист прав споживачів» № 2300-1 від 07.02.1&92;

ФЗ «Про рекламу»№ 38-ФЗ від 13.03.2006;

ФЗ «Про основи державного регулювання торговельної діяльності в Російській Федерації»№ 381-ФЗ від 28.12.2009;

Постанова Уряду РФ «Про затвердження Правил продажу товарів дистанційним способом»№ 612 від 27.0.2007;

Лист Росспоживнагляду «Про контроль за дотриманням Правил продажу товарів дистанційним способом»№ 0100 / 10281-07-32 від 12.10.2007;

Лист Росспоживнагляду «Про припинення правопорушень при дистанційному способі продажу товару»№ 0100 / 2569-05-32 від 08.04.2005.

1.2. Цей Договір регулює правовідносини, що виникають між Продавцем і Покупцем при придбанні Товару в Інтернет-магазині (www.мік-профессіонал.рф).

1.3. Продавець зберігає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору з обов'язковою їх публікацією на Інтернет-сайті. Покупець зобов'язується самостійно відслідковувати всі зміни на Інтернет-сайті. Чинна редакція договору розташована на наступній інтернет сторінці: www.мік-профессіонал.рф / dogovor-publichnoy-oferty-dlya-fizicheskikh-lits

1.4. Інтернет-магазин не потребує від Покупця спеціальних дій для використання ресурсу Інтернет-магазину для перегляду товару, розрахунку і оформлення замовлення, таких як реєстрація або укладення договору на користування ресурсом Інтернет-магазину.

1.5. Цей Договір має пріоритет перед іншими документами, опублікованими на Інтернет-сайті.

1.6. Інтернет-магазин призначений для дистанційного продажу товарів через мережу інтернет.

1.7. Далі в тексті цього договору публічної оферти, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

"Оферта" - публічну пропозицію Продавця, адресований фізичній особі, що набуває товар для особистих чи побутових потреб, укласти з ним договір купівлі-продажу (далі - "Договір") на умовах, що містяться в цьому Договорі.

"Продавець" - ІП Медведєва Н.Є.

"Покупець" - фізична особа (повністю дієздатний громадянин), яка купує Товар для особистих чи побутових потреб у порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

"Акцепт" - вчинення юридично значущих дій Покупцем, спрямованих на прийняття оферти (придбання Товару, представленого в продажу в Інтернет-магазині, на умовах цього договору публічної оферти), як то: оформлення заявки на товар і оплата товару. Акцепт вважається вчиненим з моменту повної оплати товару покупцем.

"Товар" - будь-яка позиція товару, представленого до продажу в Інтернет-магазині.

"Замовлення" - напрямок передбаченої в Інтернет-магазині форми замовлення із зазначенням коректних даних про покупця, а також із зазначенням обраних позицій товару.

" Інтернет сайт " - сайт Продавця, через який здійснюється торгівля Товарами - www.мік-профессіонал.рф

" Інтернет магазин " - Інтернет-сайт, який адмініструється Продавцем, має адресу в мережі Інтернет www.мік-профессіонал.рф. На ньому представлені товари, пропоновані Продавцем Покупцям для покупки, докладний опис кожної позиції із зазначенням інформації, яка підлягає наданню відповідно до чинного законодавства Російської Федерації, умови оплати і доставки товару Покупцям, а також інші умови придбання товару в Інтернет-магазині

"Оператор" - співробітник компанії, що надає Покупцеві інформаційно-консультаційні послуги з питань придбання Товару в Інтернет-магазині.

" Доставка товару " - процес передачі Товару від Продавця Покупцеві на умовах і в терміни, передбачені цим Договором.

" Транспортна компанія " - будь-яка юридична особа, яка здійснює діяльність з доставки вантажів.

2. Предмет договору.

2.1. Продавець зобов'язується передати, а Покупець прийняти та оплатити Товар згідно з умовами цього Договору.

2.2. Цей Договір є офіційним документом Продавця і невід'ємною частиною Пропоновані можливості. Діюча версія цього договору розміщена на Інтернет-сайті Продавця.

3. Доступ до інформації про Покупця.

3.1. Продавець збирає і обробляє персональні дані Покупця (а саме: прізвище, ім'я, по батькові Покупця; адреса доставки Товару; контактні телефони, електронна адреса та паспортні дані) з метою:

- виконання умов цього Договору;

- доставки Покупцеві замовленого Товару.

3.2. Здійснюючи Замовлення Товару через Інтернет-сайт, Покупець дає згоду на збір і обробку персональних даних, їх використання Продавцем з метою виконання зобов'язань перед Покупцем відповідно до умов цього Договору.

3.3. При зборі та обробці персональних даних Покупців Продавець не переслідує інших цілей, окрім встановлених в п. 3.1. справжньої угоди.

3.4. Інформація, надана Покупцем, є конфіденційною. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію.

3.5. Не вважається порушенням умов про збереження конфіденційності відомостей про Покупця надання Продавцем інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, для виконання зобов'язань перед Покупцем за цим Договором.

3.6. Не вважається порушенням зобов'язань щодо збереження конфіденційності відомостей про Покупця надання інформації уповноваженим особам відповідно до вимог чинного законодавства.

3.7. Продавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні Замовлення.

4. Порядок оформлення Замовлення.

4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Інтернет-сайт.

4.2. При розміщенні Замовлення на інтернет-сайті Продавця, Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію про себе:

· Прізвище, ім'я, по батькові (російською мовою);

· Поштову адресу (включаючи індекс) - адреса доставки Товару;

· Адреса електронної пошти; Контактні телефони.

· Паспортні дані (серія, номер, ким виданий, коли виданий)

4.3. Покупець несе відповідальність за зміст і достовірність інформації, наданої при розміщенні Замовлення. У разі надання Покупцем недостовірної інформації, Продавець не несе відповідальності за виниклі несприятливі наслідки, в тому числі, але не обмежуючись наступними: несвоєчасне повідомлення або не повідомлення Покупця про результати обробки його замовлення, несвоєчасна доставка Товару. При вказівці некоректної контактної інформації в разі, якщо Продавець не може зв'язатися з Покупцем протягом двох днів, Замовлення вважається анульованим.

4.4. Після оформлення Замовлення за встановленою Продавцем формі, Замовлення надходить на обробку Продавцю.

4.5. При обробці Замовлення Покупця співробітники Продавця здійснюють перевірку правильності заповнення форми, наявність Товару на складі Продавця, уточнюються терміни доставки в залежності від індивідуальних особливостей оформленого Замовлення.

4.6. При виявленні помилок і / або неточностей оформлення Замовлення Оператор Продавця зв'язується з Покупцем по електронній пошті, або по телефону, вказаним в якості контактних при оформленні Замовлення.

4.7. У разі наявності Товару на складі Продавця підготовка Товару до відправки Покупцеві здійснюється протягом двох робочих днів з моменту надходження стовідсоткової оплати Товару на розрахунковий рахунок Продавця.

4.8. У разі відсутності Товару на складі Продавця максимальний термін підготовки Товару до відправки Покупцеві може скласти до 10 (десяти) днів з моменту надходження стовідсоткової передоплати Товару на розрахунковий рахунок Продавця.

4.9. У разі відсутності замовлених Товарів на складі Продавця, в тому числі з причин, не залежних від Продавця, Продавець має право анулювати зазначений Товар із Замовлення Покупця і повідомити про це Покупця.

4.10. У разі анулювання повністю або частково передплаченого Замовлення вартість Товару повертається Продавцем на вимогу Покупця, спрямованому на електронну адресу Продавця з обов'язковим зазначенням реквізитів для перерахування грошових коштів.

5 .Оплата Товару.

5.1. Оплата Товару може бути проведена одним з нижчеперелічених способів на вибір Покупця:

-оплата за рахунком безготівковим перерахуванням з розрахункового рахунку Покупця;

-оплата банківськими картами Visa, MasterCard.

5.2. Ціна на кожну позицію Товару відображена на Інтернет-сайті в рублях Російської Федерації.

5.3. Ціни на будь-які позиції Товару, зазначені на Інтернет-сайті, можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку без повідомлення Покупця. У разі зміни ціни на замовлені позиції Товару, Оператор зобов'язується в найкоротші терміни проінформувати Покупця про таку зміну. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення. У разі відсутності зв'язку з Покупцем Замовлення вважається анульованим протягом двох календарних днів з моменту розміщення. В цьому випадку передоплата за товар повертається в повному обсязі при направленні письмового звернення Покупця на електронну адресу Продавця із зазначенням реквізитів для перерахування.

5.4. Здійснюючи оплату Товару будь-яким з перерахованих вище способів, Покупець висловлює свою згоду на придбання Товару на умовах, передбачених цим Договором за ціною, вказаною на сторінці обраної (-их) позиції (-й) Товару. День надходження передоплати на рахунок Продавця є датою укладення Договору публічної оферти між Продавцем і Покупцем.

6. Умови доставки і приймання Товару

6.1. Доставка Товару здійснюється шляхом залучення третіх осіб - юридичних осіб та індивідуальних підприємців, які здійснюють транспортно-експедиційні послуги.

6.2. Термін доставки Товару залежить від віддаленості конкретної адреси, зазначеного Покупцем в якості адреси доставки Товару.

6.3. Доставка Товару здійснюється тільки на території Російської Федерації.

6.4. Максимальний термін доставки товару становить 15 (п'ятнадцять робочих днів) з моменту завершення підготовки Товару до відправки у відповідності до умов, зазначених в п. 4 цього Договору.

6.5. Передача Товару покупцеві може бути здійснена наступним чином:

· Шляхом самовивозу зі складу Продавця;

· Шляхом доставки Товару Транспортною компанією «до дверей» (тобто за адресою, вказаною покупцем при оформленні заявки на товар), за умови надання транспортною компанією послуги з доставки Товару в зазначений покупцем населений пункт;

· Шляхом доставки Товару до найближчого терміналу транспортної компанії по відношенню до адресою доставки, вказаною в заявці Покупцем.

6.6. Доставка Товару повністю оплачується Покупцем.

6.7. Самовивезення Товару зі складу Продавця здійснюється безкоштовно.

6.8. У виняткових випадках (АКЦІЇ) на розсуд Продавця доставка частково або повністю може бути здійснена за рахунок Продавця. Про це Продавець повідомляє Покупця по телефону, або шляхом надсилання листа по електронній пошті.

6.9. Покупець несе витрати, пов'язані зі зберіганням Товару в терміналі транспортної компанії, якщо такі виникли з його вини (ухилення покупця від приймання Товару, затримка приймання Товару після отримання повідомлення від представників транспортної компанії про прибуття Товару і інше).

6.10. Факт передачі Товару від Продавця Покупцеві підтверджується підписанням товарної накладної та / або проставленням підпису Покупця (особи, уповноваженої Покупцем відповідно до п. 6.15 цього Договору) в експедиторської розписці.

6.11. При передачі Товару Покупець повинен перевірити його зовнішній вигляд і упаковку Товару, комплектність. Після отримання Замовлення претензії до зовнішніх дефектів Товару, його кількості, комплектності та товарного вигляду не приймаються.

6.12. У разі виявлення будь-яких зовнішніх дефектів товару (відколів, тріщин, подряпин) в обов'язковому порядку складається акт про наявність / відсутність розбіжності в кількості і / або як вантаж, в якому відображаються всі виявлені дефекти. Даний акт в обов'язковому порядку повинен бути підписаний Покупцем та уповноваженим представником транспортної компанії, що здійснює доставку Товару.

6.13. Відсутність даного акту підтверджує факт передачі Покупцеві Товару належної якості.

6.14. При виявленні дефектів Товару Покупець зобов'язується негайно повідомити про це Продавця шляхом надсилання листа на електронну адресу Продавця з додатком скан-копії акта про наявність / відсутність розбіжностей в кількості і / або як вантаж.

6.15. У разі якщо у Покупця відсутня можливість здійснити приймання Товару особисто, він повинен своєчасно повідомити про це Продавця шляхом направлення електронною поштою листи із зазначенням даних особи, яка Покупець уповноважує здійснити приймання Товару від свого імені. З моменту приймання Товару особою, вказаною Покупцем в листі, направленому Продавцю, Продавець вважається належним чином виконав своє зобов'язання по передачі Товару.

7. Гарантійний термін

7.1. Гарантійний термін на Товар, встановлений Продавцем, становить 60 (шістдесят) місяців і починає обчислюватися з моменту передачі Товару Покупцю.

7.2. Гарантійні зобов'язання Продавця не поширюється на дефекти, що утворилися в результаті механічних пошкоджень (подряпин, розривів, потертостей), під дією дуже низької температур, розчинників, кислот, води; неправильного використання (експлуатації); природного зносу; стихійних лих.

8. Порядок повернення товару.

8.1. Умови повернення товару належної якості

8.1.1. Покупець має право відмовитися від товару належної якості в будь-який час до його передачі, а після передачі товару - протягом 7 днів.

8.1.2. Повернення товару належної якості можливий у випадку, якщо відсутні сліди його експлуатації, збережено його товарний вид, споживчі властивості, заводська упаковка, а також документ, що підтверджує факт і умови покупки зазначеного товару. Відсутність у Покупця зазначеного документа не позбавляє можливості посилатися на інші докази придбання товару в Інтернет-магазині.

8.1.3. Якщо до товару було додано подарунок, він повинен бути переданий разом з товаром, при цьому подарунок також не повинен мати слідів експлуатації, повинен бути збережений його товарний вигляд, споживчі властивості. У разі втрати товарного вигляду і / або споживчих властивостей подарунка при збереженні таких у основного товару, що повертається, подарунок не підлягає поверненню, а Покупець зобов'язується відшкодувати Продавцю його вартість, яка визначається на підставі ціни, зазначеної на відповідній позиції сторінці Інтернет-магазину.

8.1.4.Покупатель не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно купують його споживачем.

8.1.5. Для повернення товару належної якості Покупець направляє заяву з додатком копій документів, що підтверджують факт купівлі, на електронну адресу: [email protected]

8.1.6. Заява може бути складена у вільній формі з обов'язковим зазначенням контактних даних Покупця, які збігаються із зазначеними при оформленні замовлення Товару, найменування повертається Товару і причин повернення.

8.1.7. Покупець має право задати всі питання Продавцю по телефону 8-800-100-84-64

8.1.8.Продавец приймає заяву до розгляду і протягом 5 робочих днів погоджує з Покупцем умови повернення товару. Продавець має право відмовити в поверненні товару, якщо з'ясується, що товар був в експлуатації, і / або має механічні пошкодження (тріщини, подряпини, відколи).

8.1.9.Прі повернення товару належної якості Покупець зобов'язаний компенсувати продавцеві всі витрати, пов'язані з доставкою товару, що повертається.

8.1.10. При відмові Покупця від товару продавець повертає йому суму, сплачену покупцем відповідно до договору, за винятком витрат Продавця на доставку від покупця повернутого товару, не пізніше ніж через 10 днів з дати пред'явлення покупцем відповідної вимоги.

8.2.Возврат Товару неналежної якості

8.2.1Под Товаром неналежної якості мається на увазі Товар, який несправний і не може забезпечити виконання своїх функціональних якостей в силу наявності дефектів виробничого характеру. Отриманий Товар повинен відповідати опису на сайті. Товар неналежної якості може бути повернутий протягом дії гарантійного терміну, якщо Продавець не доведе, що недоліки Товару виникли після його передачі Покупцеві.

8.2.2 По закінченню гарантійного терміну Товар неналежної якості може бути повернений, якщо Покупець доведе, що недоліки Товару виникли до моменту передачі його від Продавця Покупцеві.

8.2.3 Повернення Товару неналежної якості, а також товару, який був переданий Покупцю з порушенням умов договору про кількість / якість / асортименті / комплектності, здійснюється протягом 20 днів з дати отримання Товару Покупцем, при дотриманні правил з приймання Товару передбачених цим Договором.

8.2.4 У зв'язку з особливостями дистанційного способу продажу, заміна Товару може бути виконана тільки за допомогою повернення Товару та оформлення нового Замовлення на аналогічний товар.

8.2.5 Засоби, оплачені Покупцем за фактично непереданий Товар (в тому числі при відмові Покупця від сплаченого Товару) підлягають поверненню протягом 10 днів з моменту отримання письмової заяви Покупця про повернення грошових коштів з обов'язковим зазначенням реквізитів (ПІБ Покупця, ІПН Покупця, розрахунковий рахунок, кореспондентський рахунок, банк одержувача, БИК).

9. Інтелектуальна власність.

9.1 Вся текстова інформація та графічні зображення, що знаходяться на Сайті є власністю Продавця.

10. Гарантії і відповідальність.

10.1 Покупець несе відповідальність за достовірність наданої при оформленні Замовлення інформації.

10.2 Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок недотримання Покупцем і / або іншою особою правил і умов експлуатації Товару.

10.3 Продавець не несе відповідальності за оплату митних зборів, а також негативних наслідків, що виникли при несплаті встановлених законодавством платежів, у разі необхідності перетину Товаром кордону Російської Федерації при доставці Товару на адресу Покупця.

11. Врегулювання суперечок.

11.1 Всі питання, пропозиції, претензії з питань роботи Інтернет-магазину Покупець має право направити на адресу електронної пошти [email protected], або повідомити Оператору по телефону: 8-800-100-84-64. Вся інформація, що надійшла обробляється протягом п'яти робочих днів з моменту надходження Продавцю.

11.2 Визнання судом недійсності будь-якого положення цього Договору не тягне за собою недійсність інших положень.

11.3 Цей договір складено з урахуванням того, що Покупець набуває Товар для особистого або побутового використання. При виявленні факту придбання Товару в комерційних цілях, правила повернення Товару належної якості, передбачені цим договором (п. 8.1) не застосовуються.

12. Термін дії цього договору.

12.1 Сторони визнають, що виконання зобов'язань за цим Договором починається з моменту надходження повної оплати вартості Товару на розрахунковий рахунок Продавця, і закінчується при повному виконанні зобов'язань Сторонами.

Продавець: ІП Медведєва Н.Є.

Адреса: Краснодарський край, Тбіліський р-он, Ст.Тбілісская, р-он Цемес, 1А

Банківські реквізити:

в КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» ТОВ г.Краснодар

к / с 30101810200000000722 БИК 040349722

Адреса для кореспонденції:

352360, Краснодарський край, Тбіліський р-он, Ст.Тбілісская, вул.Першотравнева, 38 А

Тел. 8-800-100-84-64

покупець: Прізвище: ім'я: По батькові:

Дата народження:

Місце народження:

Паспорт: серія ________ № _____________

Виданий: «____» _______________ _________ р. ______________________________________ ______________________________________

Код підрозділу: _________-_________

Зареєстрований за адресою: _____________________________________ _____________________________________

Адреса для кореспонденції: _____________________________________ _____________________________________ тел ._________________________________ Email: _______________________________

Договір оферти з фізичною особою зразок

ДОГОВІР-ОФЕРТА

на надання послуг

Москва «__» ___________ 201__ р

Справжній Публічний Договір є публічною офертою Товариства з обмеженою відповідальністю «___________» (або - Індивідуальний підприємець П.І.Б.) в особі (вказати в особі кого саме діє Виконавець - Приклад - в особі Генерального директора П.І.Б. і т .п.), що діє на підставі (Приклад - Статуту, а якщо інша особа діє за Довіреності, то вказати - діє на підставі Статуту № ___ від _______ 201__г.) має назву надалі «Виконавець», пропонує фізичним особам, індивідуальним підприємцям або юридичним особам , Що має назву надалі «Замовник», а спільно іменовані «Сторони», укласти цей Договір-оферту (далі - Договір) на надання Виконавцем Замовнику возмездного надання послуг в порядках і на умовах передбачених цим Договором.

Відповідно до ст.ст.435, 437 Цивільного Кодексу Російської Федерації (далі - ГК РФ), в разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг - юридична особа, індивідуальний підприємець або фізична особа, яка провадить акцепт цієї оферти, стає Замовником (відповідно зі ст.438 ГК РФ - акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в оферті).

У зв'язку з вищевикладеним, уважно прочитайте текст даної публічної оферти. Напрямок Технічного Завдання Замовника на надання послуг Виконавцем, а також оплата Замовником послуг Виконавця (здійснюється на підставі рахунку виставленого Виконавцем Замовнику через запропоновану - вказати через що саме буде здійснюватися оплата, як варіант - на Сайті платіжну систему «____________» і / або всіма доступними способами за допомогою інтерфейсу Сайту і) підтверджує факт наявності акцепту, тобто згоди Замовника зі справжньою офертою на наступних умовах:

1. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ

Відповідно до мети цієї оферти наведені нижче терміни використовуються в таких значеннях:

Оферта - цей договір-оферта на надання послуг, опублікований в мережі Інтернет за адресою: http: // ________ / (вказати ел.адресу де буде розташований цей договір).

Акцепт оферти - повне і беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення дій, зазначених у п.4. Оферти. Акцепт оферти створює Договір.

Договір - договір між Замовником та Виконавцем на надання (вказати яких саме послуг), який укладається як Акцепту Пропоновані можливості.

Замовник - юридична особа, індивідуальний підприємець або фізична особа, яка здійснила Акцепт оферти і є споживачем послуг (вказати послугу) за укладеним Договором.

Виконавець - Товариство з обмеженою відповідальністю «___________» (або вказати - Індивідуальний підприємець _____________).

Сторони - разом іменовані Виконавець і Замовник.

Сайт - інтернет-сайт, розміщений в мережі Інтернет за адресою http: // ________ / (або як варіант вказати - сукупність інформації і програмно-апаратного забезпечення Замовника, об'єднана під однією адресою (доменним ім'ям), розташована в інформаційно-телекомунікаційній мережі Інтернет по адресою: ____________________. Назва сайту: ____________________. Адреса і контактні телефони розробника (web-майстри) сайту ____________________. Дата початку роботи сайту в Інтернеті - «__» ___________ _201___ р Дата останнього оновлення сайту «__» ___________ 201_ р).

Тарифи - ціни на послуги, які містить цей сайт за адресою: http: // ________ / (вказати ел.адресу де розміщені ціни на послуги, що надаються).

Технічне Завдання - вимоги Виконавця до Замовника до наданих документів, що містять відомості ___________________________ (вказати перелік вимог пред'являється до технічним завданням - про асортимент, ціни, характеристики, робіт (послуг), що пропонуються, надаються та необхідних для виконання роботи по справжньому договори оферти Виконавцем) опубліковане на сайті за адресою: http: // ________ / (вказати ел.адресу де розміщено Технічне Завдання і пропоновані до нього вимоги).

2. Загальні положення

2.1. Послуги, що надаються відповідно до цієї Офертой, включають послуги, зазначені на сайті на сторінці: http: // ________ / (вказати ел.адресу де розміщені - ціни на послуги, що надаються / перелік послуг, що надаються).

2.2. Перелік і / або умови надання послуг може бути доповнений і / або змінений Виконавцем на свій розсуд з внесенням відповідних змін на зазначеній в п.2.1 цього Договору сторінці сайту, не менше ніж за один день до їх введення в дію.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ-ОФЕРТИ

3.1. Виконавець зобов'язується протягом терміну дії цього Договору надати Замовнику оплатне послуги пов'язані з розробкою проекту (вказати послуги - приклад - з розробкою технічної документації / сайту, розміщенням інформації на сайті ___, постачанням товару, ремонту і т.п.), а також інших послуг що не суперечать законодавству РФ відповідно до Технічного Завданням і пропонованим до нього вимогам є невід'ємною частиною цього Договору опублікованих на сайті за адресою http: // ________ / (вказати ел.адресу де розміщено техн ическое завдання та вимоги до нього вимоги на послуги, що надаються).

3.2. Технічне Завдання і пропоновані до нього вимоги можуть бути доповнені і / або змінені Виконавцем на свій розсуд з внесенням відповідних змін на зазначеній в п.3.1 цього Договору сторінці сайту, не менше ніж за один день до їх введення в дію.

3.3. Замовник зобов'язується прийняти та оплатити послуги відповідно до умов цього договору-оферти.

4. УМОВИ І ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Замовник, ознайомившись з тарифами та умовами надання послуг, направляє Виконавцю Технічне Завдання по формі опублікованій на сайті за адресою http: // ________ / (вказати ел.адресу де розміщено технічне завдання та вимоги до нього вимоги на послуги, що надаються). Після отримання Виконавцем Технічного Завдання Виконавець на адресу вказану Замовником в Технічному Завданні не пізніше _______________ (як варіант - 3-х (трьох)) робочих днів направляє підтвердження про його отримання (і рахунок на надання відплатних послуг).

4.2. Після отримання підтвердження Замовником Замовник оплачує надані Виконавцем послуги згідно з розділом 6 цього Договору.

4.3. Після проведення Замовником оплати (рахунку) та зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, (або також вказати - або при оплаті з використанням електронних коштів, в момент отримання від відповідної платіжної системи верифицированной інформації про надходження платежу за послуги), умови договору-оферти вважаються прийнятими Замовником, і договір-оферта вважається укладеним.

4.4. Терміни надання Виконавцем послуг що надаються Замовнику визначені в п.5.2.1. справжньої угоди.

4.5. (Цей договір має силу Акту про надання послуг. Відсутність вимоги про повернення грошових коштів, означає, що послуги надані в термін і належної якості. Приймання проводиться без підписання актів. - якщо в Договорі прописується вказаний пункт, то необхідно виключити з п.5.2. 2. - умови по наданню акту наданих послуг).

5. Права та обов'язки сторін

5.1. Виконавець має право:

5.1.1. В безумовному порядку змінювати (доповнювати) умови цього договору-оферти і додатків до нього. Умови за цим Договором не підлягають зміні з моменту відправлення Замовником технічного завдання та отримання Замовником підтвердження від Виконавця про його отриманні.

5.1.2. На власний розсуд змінювати тарифи та умови надання послуг. При цьому Сторони керуються тим, що нові тарифи не поширюються на вже оплачені послуги Замовника.

5.1.3. Вимагати від Замовника своєчасної і повної оплати послуг, що надаються Виконавцем відповідно до цього Договору.

5.1.4. З метою виконання передбачених Договором зобов'язань, в односторонньому порядку залучати до надання послуг будь-яких фізичних і юридичних осіб.

5.1.5. Тимчасово призупинити надання Замовникові послуг за Договором з технічних, технологічних або інших причин, що перешкоджає наданню послуг, на час усунення таких причин.

5.1.6. Без згоди Замовника, поступитися або яким-небудь іншим чином передати свої права за цим Договором третім особам, надіславши Замовнику відповідне повідомлення протягом 10 (десяти) робочих днів, з дня такої поступки чи іншої передачі.

5.1.7. Відмовити Замовнику в наданні послуг, розірвати Договір, і не повертати Замовнику суму виробленої ним оплати, якщо у Виконавця буде достатньо підстав вважати, що Замовник порушує гарантії і / або будь-які інші зобов'язання, передбачені Договором та / або інших прав третіх осіб. При цьому утримані Виконавцем відповідно до зазначеного порядку суми Сторони погоджуються вважати договірної неустойкою, виплаченої Замовником Виконавцю за порушення умов цього Договору.

5.2. Обов'язки Виконавця:

5.2.1. Надати Замовнику оплачені послуги, відповідно до Технічного Завданням направляється Замовником Виконавцю, протягом (вказати термін виконання / надання послуги - приклад - протягом 45-ти (сорока п'яти) робочих днів з моменту отримання технічного завдання), згідно з тарифом на вибрані послуги опубліковані на сайті за адресою: http: // ________ / (вказати ел.адресу де розміщені ціни на послуги, що надаються). Терміни виконання послуг за цим Договором залежать від змісту Технічного Завдання, але не можуть перевищувати __________ робочих днів з моменту проведення Замовником оплати (рахунку) та зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця.

5.2.2. Направляти щомісяця (варіант - щоквартально, не пізніше 30 (тридцятого) числа кожного місяця) Замовнику оригінали наступних документів: (приклад - рахунки, рахунки-фактури та акту наданих послуг, звіти про виконання послуг, що надаються за цим Договором), підписаних Виконавцем.

5.2.3. Не розголошувати конфіденційну інформацію і дані, надані Замовником у зв'язку з виконанням цього Договору.

5.2.4. У разі дострокової відмови Замовника від виконання Договору з підстав, передбачених офертою, повернути Замовнику на його письмову вимогу суму грошових коштів оплачену Замовником за цим Договором за вирахуванням вартості фактично наданих Виконавцем послуг до моменту розірвання Договору. Повернення здійснюється протягом 10-ти (десяти) робочих днів з моменту розірвання Договору.

5.3. Замовник має право:

5.3.1. Вимагати від Виконавця виконання його зобов'язань за Договором в термін і з належною якістю.

5.4. Обов'язки Замовника:

5.4.1. Оплатити послуги Виконавця в строки і в порядку передбаченому цим Договором.

5.4.2. Надавати Виконавцю для виконання послуг передбачених цим Договором інформацію і дані (відомості, документація, матеріали) відповідно до Технічного Завданням.

5.5. Замовник не має права поступитися або яким-небудь іншим чином передати свої права за цим Договором третім особам без попередньої письмової згоди Виконавця.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.1. Вартість послуг Виконавцем послуг визначається цінами, зазначеними в тарифах, що розміщуються в мережі Інтернет за адресою: http: // ________ /. (Вказати ел.адресу де розміщені ціни на послуги, що надаються).

6.2. Вартість послуг Виконавцем послуг може бути змінена Виконавцем в будь-який час в односторонньому порядку. Нова вартість послуг вступає в силу з моменту опублікування в мережі Інтернет за адресою: http: // ________ /, якщо інший термін вступу нових розцінок в силу не визначений додатково при їх опублікування. Нова вартість послуг не може поширюватися на послуги, раніше сплачені Замовником відповідно до Договору.

6.3. Замовник проводить оплату в рублях (як варіант, вказати - згідно з рахунком виставленому Виконавцем не пізніше 3-х (трьох) робочих днів з моменту його отримання) авансовим платежем у розмірі 100% (сто відсотків) вартості послуг, що надаються всіма доступними способами (як варіант в даному пункті можна вказати - через запропоновану - вказати через що саме буде здійснюватися оплата, як варіант - на Сайті платіжну систему «____________» і / або всіма доступними способами за допомогою інтерфейсу Сайту. Також доцільно відобразити в даному пункті - Ви бор і використання способу оплати наданих Виконавцем послуг проводиться Замовником на власний розсуд і без будь-якої відповідальності Виконавця. Безпека, конфіденційність, а також інші умови використання обраних Замовником способів оплати виходять за рамки Договору і регулюються угодами між Замовником та відповідними організаціями).

6.4. Оплата за цим Договором вважається здійсненою Замовником в момент зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця або, при оплаті послуг з використанням електронних коштів, в момент отримання від відповідної платіжної системи верифицированной інформації про надходження платежу за надані послуги (вказаний пункт редагується в залежності від способу оплати в т.ч. як варіант можна вказати - підтвердженням факту оплати може служити: - факсимільну копію платіжного доручення при безготівковій формі оплати; - факс льная копія квитанції про оплату з печаткою банку, через який здійснено оплату).

6.5. Замовник самостійно несе всі банківські комісійні витрати по оплаті послуг Виконавця, якщо способом оплати особливо не передбачено інше, а також несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів і заповнення необхідних платіжних документів.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі якщо з якої-небудь причини Виконавець не почне надавати послуги або почне надавати послуги з порушенням термінів, Виконавець зобов'язується продовжити термін надання послуг або перенести надання послуг на новий термін до моменту, на який Виконавець повністю виконає свої зобов'язання (як варіант, можна вказати - у випадку, якщо Замовник, з причин, не залежних від Виконавця, не отримав послугу, в тому числі і в відповідну дату надання послуг і не повідомив Виконавця про своє бажання відмовитися від надання послуг у строки, зазначені в п.5.2.1. цього Договору, то послуги вважаються наданими належним чином і оплачені Виконавцю кошти поверненню не підлягають).

7.2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором і / або чинним законодавством Російської Федерації.

7.3. Виконавець не несе відповідальності у разі неналежного надання послуги, якщо неналежне виконання стало наслідком недостовірності, недостатності або несвоєчасність наданих Замовником відомостей, а також внаслідок інших порушень умов цього Договору з боку Замовника.

7.4. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданої послуги очікуванням Замовника та / або за його суб'єктивну оцінку, така невідповідність очікуванням і / або негативна суб'єктивна оцінка не є підставами вважати послуги наданими неякісно, ​​або не в узгодженому обсязі.

7.5. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за непрямі збитки (упущену вигоду).

7.6. Замовник несе всю відповідальність за дотримання всіх вимог законодавства, в тому числі законодавства про рекламу, про захист авторських і суміжних прав, про охорону товарних знаків і знаків обслуговування, але не обмежуючись перерахованим, включаючи повну відповідальність за зміст, недостовірність, недостатність і / або несвоєчасність наданих Замовником відомостей необхідних для виконання цього Договору.

7.7. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин

непереборної сили, які виникли після укладення Договору, або якщо невиконання

зобов'язань Сторонами за Договором стало наслідком подій надзвичайного характеру,

які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами. До обставин непереборної сили відносяться події, на які Сторона не може впливати і за виникнення яких вона не несе відповідальності, в тому числі: війна, повстання, страйк, землетрус, повінь, інші стихійні лиха, пожежа, збої енергопостачання, що сталося не з вини сторін, дії і акти органів влади, прийняті після укладення Договору і які роблять неможливим виконання зобов'язань, встановлених Договором, та інші непередбачені обставини і непідконтрольні сторонам події та явища, але не обмежуючись зазначеним. При виникненні форс-мажорних обставин Сторони не мають взаємних претензій і кожна зі Сторін приймає на себе свій ризик наслідків цих обставин.

7.8. Замовник зобов'язується своїми силами і за свій рахунок вирішувати всі суперечки і врегулювати всі претензії і позови третіх осіб, розпорядження і вимоги уповноважених державних і муніципальних виконавчих органів влади, що надійшли як на адресу Замовника, так і на адресу Виконавця, в зв'язку з розміщенням (публікацією) і / або іншим використанням за цим договором-офертою документації (матеріалу) відповідно до Технічного Завданням наданого Замовником Виконавцю для виконання послуг передбачених цим договором, а також у местить всі збитки і витрати, понесені Виконавцем у зв'язку з такими претензіями і позовами.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до «__» ___________ 201__г. (Або як варіант вказати - діє до - повного виконання зобов'язань Сторонами / або - Виконавцем своїх зобов'язань за цим Договором, за винятком випадків його дострокового розірвання).

8.2. До закінчення терміну дії, цей Договір може бути розірваний у будь-який час за згодою Сторін, оформленого в письмовій формі і підписаного Сторонами.

Будь-яка із Сторін має право відмовитися від виконання цього Договору, попередивши іншу Сторону не пізніше ніж за __________ до передбачуваної дати його розірвання, при цьому та Сторона яка відмовилася від виконання цього договору зобов'язана відшкодувати іншій Стороні всі завдані їй збитки / витрати. (Даний пункт Договору можна вказати інакше, а саме - Припинення терміну дії Договору по будь-якої підстави не звільняє Сторони від відповідальності за порушення умов Договору, що виникли протягом терміну його дії) *.

9. Вирішення спорів

9.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли в зв'язку з виконанням цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

9.2. У разі недосягнення згоди між Сторонами всі суперечки розглядаються в судовому порядку, відповідно до законодавства РФ.

10. Інші умови

10.1. Будь-які повідомлення, угоди та інші доповнення за цим Договором підписуються особисто Сторонами і направляються один одному по електронній пошті зазначеної в цьому Договорі та / або у відповідному розділі технічного завдання з подальшим направленням оригіналів зазначених документів за допомогою пошти рекомендованим листом з повідомленням про вручення (Можливо видозмінити / доповнити даний пункт на свій розсуд відбивши як варіант - Сторонами встановлюється, що в якості належних доказів укладення та виконання ними Договору приймаються архіви електронної пошти (роздруківки електронних листів), а також відповідні копії платіжних документів та інші документи дозволяють достовірно встановити інформацію витікаючу від Сторін за цим Договором).

10.2. Всі додатки, зміни і доповнення до цього Договору, є його складовою і невід'ємною частиною.

10.3. Цей Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

Договір оферти з фізичною особою зразок

Ця Угода укладається між ІП Плешков Н.В., іменованим надалі «Виконавець», і будь-якою особою - користувачем мережі Інтернет, який отримав доступ до ресурсів Сайту Росреестр-випіска.рф, надалі має назву «Замовник», разом по тексту Угоди іменовані « сторони », а окремо -« Сторона ».

Замовник дає згоду на обробку своїх персональних даних та погоджується з Політикою щодо обробки персональних даних.

Договір оферти. Особливості. зразок

27 нояб. 2014 року, 17:43

Договір оферти все частіше зустрічається в нашому житті: при здійсненні покупки товару, або послуги, при оформленні кредиту або мікропозик. Що собою являє договір оферти, які його особливості, що необхідно знати про цей документ: всі ці важливі моменти ви дізнаєтеся з цієї статті.

Що таке договір оферти, і які його особливості

«Акцепт» - це підтвердження своєї згоди на умови договору.

Акцептом можуть виступати певні дії, які вказані в договорі. Наприклад, роблячи заявку на кредитну карту через онлайн-банкінг, клієнт підтверджує свою згоду з договором оферти, зразок якого розміщують на сайті і по якому здійснюється кредитування. В даному випадку ніяких підписів або печаток на договорі не потрібно.

Договір оферти з фізичною особою зразок

В яких випадках прийнятний договір оферти

Оферта часто застосовується в тому випадку, якщо одночасне перебування в одному місці представників сторін договору неможливо. Тоді ініціатор оферти відсилає договір іншій стороні з умовами його акцептування. Наприклад, компанія пропонує здійснювати технічну підтримку інтернет-ресурсу іншої організації, офіс якої знаходиться в іншому регіоні. Копання відправляє своїм потенційним клієнтам договір оферти на надання послуг з умовою акцептування, яким виступає перший платіж за послуги. Якщо цей платіж пройшов, то договір оферти на послуги вважається набрав чинності.

Договір публічної оферти часто використовують банки при наданні віддалених послуг і дилінгові компанії, які пропонують посередницькі послуги на різних ринках.

ПУБЛІЧНИЙДОГОВІР -ОФЕРТА ІНТЕРНЕТ МАГАЗИНУ

Публічний договір оферти не вимагає підписання і має точно таку ж юридичну силу, як і «звичайний» підписаний договір відповідно до Цивільного Кодексу Російської Федерації.

Цей договір між інтернет-магазином ІП Левін. І.В. (Garden-Mall), що має назву надалі «Продавець» і користувачем послуг інтернет-магазину, що має назву надалі «Покупець» визначає умови придбання товарів через сайт інтернет-магазину.

1. Загальні положення

1.1. ІП Левін. І.В. публікує цей договір купівлі-продажу, який є публічним договором-офертою (пропозицією) на адресу фізичних, юридичних осіб і індивідуальних підприємців відповідно до ст. 435 і пунктом 2 статті 437 Цивільного Кодексу Російської Федерації (далі - ГК РФ).

1.2. Справжня публічна оферта (іменована надалі «Оферта») визначає всі суттєві умови договору між ІП Левін. І.В. і особою, акцептував Оферту.

1.3. Цей договір укладається між Покупцем і інтернет-магазином в момент оформлення замовлення.

1.5. Замовлення Покупцем товару, розміщеного на сайті інтернет-магазину означає, що Покупець згоден з усіма умовами даної оферти.

1.6. Оферта може бути акцептована (прийнята) будь-якою фізичною, юридичною особою або індивідуальним підприємцем на території Російської Федерації, які мають намір придбати товари, що надаються ВП Левін. І.В. через інтернет-магазин (Garden-Mall), розташований на сайті

1.7. Покупець беззастережно приймає всі умови, що містяться в оферті в цілому (тобто в повному обсязі і без винятків).

1.8. У разі прийняття умов цього договору (тобто публічної оферти інтернет-магазину), фізична, юридична особа або індивідуальний підприємець, що виробляє акцепт оферти, стає Покупцем.

1.9. Акцептом є оплата товару фізичним, юридичним особою або індивідуальним підприємцем на умовах, запропонованих Продавцем.

1.10. Оферта, а також вся додаткова інформація про товари ІП Левін. І.В. опублікована на сайті.

1.11. Адміністрація сайту інтернет-магазину має право вносити зміни в Оферту без повідомлення Покупця.

2. Статус інтернет-магазину ІП Левін І.В.

(Garden-Mall)

2.1. Інтернет-магазин (Garden-Mall) є власністю ВП Левін. І.В. і призначений для організації дистанційного способу продажу товарів через мережу інтернет.

2.2. Інтернет-магазин не потребує від Покупця спеціальних дій для використання ресурсу інтернет-магазину для перегляду товару, розрахунку і оформлення замовлення, таких як укладання договору на користування ресурсом інтернет-магазину.

Для зручності користування і швидкої ідентифікації користувача, інтернет-магазин надає можливість реєстрації на сайті.

2.3. Інтернет-магазин не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення.

3. Статус Покупця

3.1. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої при оформленні замовлення інформації, і її чистоту від претензій третіх осіб.

3.2. Покупець підтверджує свою згоду з умовами, встановленими цим Договором, шляхом проставлення відмітки у графі «Умови Договору мною прочитані повністю, всі умови Договору мені зрозумілі, з усіма умовами Договору я згоден» при оформленні замовлення.

3.3. Використання ресурсу інтернет-магазину для перегляду і вибору товару, а також для оформлення замовлення є для Покупця безоплатним.

4. Предмет Пропоновані можливості

4.1. Продавець, на підставі замовлень Покупця, продає Покупцеві товар відповідно до діючих розцінок, опублікованими на інтернет-сайті Продавця.

4.2. Доставка товарів, замовлених і оплачених Покупцем, здійснюється Продавцем або Перевізником. Покупець має право забрати товар зі складу Продавця (самовивезення), інформація про умови і пунктах самовивозу вказана на сайті інтернет-магазину в розділі «Самовивезення».

4.3. До відносин між Покупцем і Продавцем застосовуються положення Цивільного кодексу Російської Федерації про роздрібну купівлю-продаж (§ 2 глава 30), Закон Російської Федерації «Про захист прав споживачів» від 07.02.1992 № 2300-1, а також інші нормативні правові акти, прийняті відповідно до них.

4.4. Фізична особа, юридична особа або індивідуальний підприємець вважається прийняв всі умови оферти (акцепт оферти) в повному обсязі і без винятків з моменту отримання Продавцем повідомлення про намір Покупця придбати товар на умовах, запропонованих Продавцем. У разі акцепту оферти фізична, юридична особа або індивідуальний підприємець вважається уклали з Продавцем договір купівлі-продажу замовлених товарів і набуває статусу Покупця.

5. Визначення термінів

5.1. Оферта - публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній особі або юридичній особі, укласти з ним договір купівлі-продажу (далі - «Договір») на існуючих умовах, що містяться в Договорі.

5.2. Акцепт - повне й беззастережне прийняття Покупцем умов Договору.

5.3. Покупець - фізична, юридична особа або індивідуальний підприємець, яка прийняла в повному обсязі і без винятків умови оферти (яка вчинила акцепт оферти) відповідно до п. 4.4. оферти.

5.4. Продавець - ІП Левін. І.В.

5.5. Інтернет-магазин - інтернет-сайт, який має адресу в мережі інтернет належить Продавцю і призначений для продажу Продавцем Покупцям на підставі оферти товарів, що належать Продавцю.

5.6. Сайт - інтернет-сайт, який має адресу в мережі інтернет.

5.7. Каталог - інформація про товари, розміщена в інтернет-магазині.

5.8. Товар - товар, представлений до продажу на сайті:

5.9. Замовлення - рішення Покупця придбати товар, оформлене в інтернет-магазині.

5.10. Замовлення Товару на сайті інтернет-магазину - позиції, зазначені Покупцем з асортименту Товару, запропонованого до продажу, при оформленні заявки на придбання Товару на сайті інтернет-магазину або через Оператора.

5.11. Представник - фізична особа, яка пред'явила квитанцію або інший документ, який свідчить про укладення договору. Представник юридичної особи крім вищевказаних документів зобов'язаний пред'явити довіреність на отримання товару.

5.12. Перевізник - юридична особа або індивідуальний підприємець, що прийняли на себе за договором перевезення обов'язок доставити ввірений йому відправником товар з пункту відправлення в пункт призначення, а також видати товар одержувачу. Договір перевезення з перевізником полягає Покупцем самостійно в разі відмови Покупця від доставки товару силами Продавця.

5.13. Персональні дані - будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певного, або визначається фізичних, юридичних осіб або індивідуальному підприємцю (суб'єкту персональних даних).

5.14. Сторони - разом Покупець і Продавець.

6. Порядок укладення договору Купівлі-продажу

6.1. Покупець може оформити замовлення самостійно на сайті інтернет-магазину, на умовах Договору купівлі-продажу (публічної оферти інтернет-магазину).

6.2. При оформленні замовлення в інтернет-магазині, Покупець зобов'язаний надати про себе наступну інформацію:

  • П.І.Б., для фізичних осіб і індивідуальних підприємців;
  • Найменування організації;
  • Контактний телефон;
  • Адреса електронної пошти.

6.3. Волевиявлення Покупця здійснюється за допомогою внесення останнім відповідних даних в форму замовлення в інтернет-магазині. Використання Покупцем сайту інтернет-магазину для придбання товару, за допомогою внесення персональних даних в замовлення, означає його згоду на їх обробку.

6.4. Найменування, кількість, асортимент, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті інтернет-магазину.

6.5. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за обраний Покупцем Товар.

6.6. Інтернет-магазин, за власною ініціативою, не редагує інформацію про Покупця, а тільки за бажанням Покупця.

7. Інформація про товар

7.1. Товар представлений на сайті через фото-зразки. Кожен фото-зразок супроводжується текстовою інформацією: найменуванням, ціною і описом товару.

7.2. Всі інформаційні матеріали, представлені в інтернет-магазині, носять довідковий характер і не можуть в повній мірі передавати інформацію про властивості та характеристики товару, включаючи кольори, розміри і форми. У разі виникнення у Покупця питань, що стосуються властивостей і характеристик товару на прохання Покупця менеджер інтернет-магазину має право надати (по телефону, за допомогою електронної пошти або іншим способом) іншу інформацію, необхідну і достатню, з точки зору Покупця, для прийняття ним рішення про покупку товару.

7.3. Покупець повідомлений про те, що купуючи товар зі знижкою, встановленої в зв'язку з його недоліками (дефектами), він позбавляється права посилатися на них в подальшому.

7.4. Покупець повідомлений Продавцем про те, що товар, вказаний в рахунку окремими позиціями, в будь-якому випадку, не є комплектом.

8. Права та обов'язки сторін

8.1. Продавець зобов'язаний:

8.1.1. Поставити товар відповідно до умов замовлення.

8.1.2. Гарантувати відповідність якості товару вимогам якості для аналогічних товарів на території Російської Федерації. Забезпечити гарантійні зобов'язання відповідно до умов цього Договору.

8.1.3 У разі зміни терміну поставки, негайно інформувати Покупця про зміну умов поставки з метою отримання згоди на нові умови виконання замовлення в цілому, або в частині. Продавець інформує Покупця за допомогою телефонного зв'язку або електронною поштою, вказаною Покупцем.

8.1.4. Розглянути претензії відповідно до умов цього Договору та вжити заходів до їх розгляду.

8.1.5. Здійснювати заміну товару неналежної якості, повернення грошових коштів або зробити гарантійний ремонт товару відповідно до чинного законодавства РФ.

8.2. Продавець має право:

8.2.1. Не приймати претензій по поверненню товару за відсутності касового чека / товарною накладною, гарантійного талона, упаковки або втрати її товарного вигляду, виявленні пошкоджень товару (явні недоліки), слідів неналежного зберігання, транспортування або експлуатації.

8.2.2. Не приймати претензій по поверненню Товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, або виготовляються за індивідуальним замовленням Покупця.

8.2.3. Залучати для виконання цього Договору третіх осіб.

8.3. Покупець зобов'язаний:

8.3.1. Надати при оформленні замовлення точне найменування необхідного товару, його номер по каталогу виробника, або всі дані необхідні для точного визначення необхідного товару. У разі самостійного замовлення відповідати за підбір товару по каталогам виробника даного товару.

8.3.2. Оплачувати товар, згідно із замовленнями, в терміни і за вказаною в них ціною.

8.3.3. При отриманні товару Покупець зобов'язаний перевірити кількість, комплектність, асортимент замовлення і якість товару. У разі виявлення недоліків Покупець зобов'язаний повідомити про них Продавцю в момент отримання товару.

8.4. Покупець має право:

8.4.1. Вимагати повернення передоплати в разі неможливості виконання Продавцем умов замовлення.

8.4.2. Внести зміни в замовлення до початку його виконання Продавцем.

8.4.3. До передачі йому Товару відмовитися від виконання договору, за винятком випадків поставки товару «Під замовлення», за умови відшкодування Продавцеві транспортних витрат, понесених Продавцем в зв'язку з вчиненням дій щодо виконання цього Договору.

9. Порядок придбання товару

9.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений в інтернет-магазині. Кожен товар може бути замовлений в будь-якій кількості. Винятки із зазначеного правила вказані в описі кожного товару в разі проведення акцій, зняття товару з продажу тощо

9.2. Замовлення оформляється Покупцем самостійно на сайті, або через менеджера за телефонами, вказаними на сайті.

9.3. Після оформлення замовлення, Продавцем на e-mail Покупця відправляється підтвердження про створення замовлення, із зазначенням найменування, кількості, ціни обраного товару і загальної суми замовлення. Оплата безготівковим розрахунком на сайті інтернет-магазину Покупцем є підтвердженням оформленого замовлення. Далі менеджер інтернет-магазину зв'язується з Покупцем (по телефону або за допомогою електронної пошти) для уточнення інформації за замовленням і термінів його доставки.

9.4. При відсутності товару на складі і необхідності його додаткової поставки, менеджер інтернет-магазину зобов'язаний сповістити про це Покупця (по телефону або за допомогою електронної пошти).

9.5. Продавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення.

10. Ціна товару

10.1. Ціна товару в інтернет-магазині вказана в рублях Російської Федерації за одиницю товару.

10.2. Зазначена на сайті ціна товару може бути змінена інтернет-магазином в односторонньому порядку, при цьому ціна на замовлений і оплачений Покупцем товар зміні не підлягає, за винятком випадків технічних помилок, збоїв і неполадок в роботі сайту інтернет-магазину.

10.3. У разі зміни ціни на замовлений товар Продавець зобов'язується в найкоротші терміни проінформувати Покупця про зміну ціни товару.

10.4. Продавець вказує вартість доставки товару на сайті інтернет-магазину або повідомляє Покупцеві при оформленні замовлення Оператором.

11. Оплата товару

11.1. Способи та порядок оплати товару вказані на сайті в розділі «Оплата». При необхідності порядок і умови оплати замовленого товару обумовлюються Покупцем з менеджером інтернет-магазину.

11.2. Покупець оплачує замовлення будь-яким способом, обраним в інтернет-магазині.

11.3. Розрахунки Сторін при оплаті замовлення здійснюються в Російських рублях.

11.4. Оплата товару здійснюється на підставі безготівкового розрахунку за системою 100% передоплати на сайті інтернет-магазину, по заздалегідь виставленому рахунку або готівковим розрахунком при отриманні товару Покупцем. Зобов'язання Покупця по оплаті за товар вважається виконаним з моменту отримання грошових коштів Продавцем.

12. Доставка товарів

12.1. Способи, порядок і терміни доставки товару вказані на сайті в розділі «Доставка». Порядок і умови доставки замовленого товару обумовлюються Покупцем з менеджером інтернет-магазину.

12.2. Доставлений товар передається Покупцеві, а при відсутності Покупця - будь-якій особі, яка пред'явила квитанцію або інший документ, що підтверджує укладення Договору або оформлення доставки товару.

12.3. Зобов'язання Продавця по передачі товару вважаються виконаними з моменту передачі товару уповноваженому представнику Покупця або Перевізнику (транспортної компанії).

12.4. Право власності та ризик випадкової загибелі (втрати) товару при самовивозі або при доставці транспортом Постачальника переходить від Постачальника до Покупця в момент передачі товару Покупцеві і підписання ним товарною накладною, та / або рахунку-фактури, а при доставці через Перевізника (транспортної компанії) - в момент передачі продукції Перевізнику (транспортної компанії).

12.5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження товару несе власник товару відповідно до чинного законодавства.

12.6. Вартість доставки товару в рамках кожного замовлення розраховується виходячи з ваги і обсягу всіх замовлених товарів, адреси доставки замовлення, розцінок Перевізника (транспортної компанії) і оплачується Покупцем самостійно.

12.7. Покупець зобов'язаний прийняти товар за кількістю, комплектності, асортименту та якості в момент його приймання.

12.8. При отриманні товару на складі (пункті самовивозу) Продавця Покупець повинен у присутності представника Продавця або Перевізника (транспортної компанії) перевірити його відповідність товарною накладною, упевнитися по найменуванню товару в кількості, якості, комплектності товару.

12.9. Покупець, Представник, або Перевізник (транспортна компанія) під час приймання товару підтверджує своїм підписом в товарною накладною, що не має претензій до зовнішнього вигляду і комплектності товару.

13. Гарантії на товар

13.1. Гарантійний термін експлуатації на товар вказується в гарантійному талоні. Гарантія не поширюється на товар, зберігання, транспортування та експлуатація якого проводиться з порушенням вимог, зазначених у керівництві користувача до товару, а також у випадках використання товару не за призначенням.

14. Повернення товару

14.1. Умови повернення товару за цим договором регламентуються сторонами відповідно до Закону "Про захист прав споживачів" (Закон РФ від 07.02.1992 № 2300-1) і Правилами продажу товарів дистанційним способом (затв. Постановою Уряду РФ від 27.09.2007 р № 612)

14.2. Повернення товару належної якості можливий у випадку, якщо збережено його товарний вигляд (упаковка), споживчі властивості, а також документ, що підтверджує факт і умови покупки зазначеного товару, за винятком технічно складного товару.

14.3. Споживач не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно купують його споживачем.

14.4. Повернення товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті в розділі «Сервіс».

14.5. При відмові Покупця від товару належної якості Продавець повертає йому суму, сплачену відповідно до договору, за винятком витрат Продавця на доставку від Покупця повернутого товару, не пізніше ніж через 10 днів, з дати пред'явлення Покупцем відповідної вимоги. Даний пункт не поширюється на технічно складні товари.

14.6 Вказаний в цьому пункті спосіб повернення грошових коштів може використовуватися Продавцем і в інших випадках повернення грошових коштів, передбачених цим договором та законодавством Російської Федерації.

14.7. Товар, що був у вжитку і використовуваний з порушенням правил експлуатації, визначених для даного виду товару, якщо не буде доведено інше, до поверненню не приймається і обміну не підлягає.

15. Відповідальність сторін

15.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання ним товарів, замовлених в інтернет-магазині.

15.2. Продавець не несе відповідальності за упущену вигоду Покупця, а відшкодовує лише Покупцеві реальний, документально підтверджений доведений збиток.

15.3. Жодна із Сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання сталося внаслідок настання обставин непереборної сили: повені, пожежі, землетруси або інших стихійних лих, війни, військових дій всіх видів, громадянських заворушень, аварії на транспорті, блокади, прийняття державними органами актів, що перешкоджають виконанню обома Сторонами зобов'язань за цим Договором, та інших обставин, що можуть вплинути на виконан ення зобов'язань за цим Договором. Сторона, для якої виконання зобов'язання стало неможливим внаслідок настання обставин непереборної сили, повинна протягом одного дня з моменту настання зазначених обставин інформувати іншу Сторону про початок, тривалість і час припинення обставин непереборної сили.

15.4. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання обставин непереборної сили позбавляє Сторону права посилатися на обставини непереборної сили, якщо тільки повідомленню не перешкоджав дію даних обставин непереборної сили.

15.5. При зверненні Покупця за фактом придбання неякісного товару, Покупець несе повну матеріальну відповідальність перед Продавцем в тому випадку, якщо незалежна експертиза встановить умисне нанесення ушкоджень. В цьому випадку Покупець в судовому порядку понесе витрати за оплату послуг незалежної експертизи, вартості товару, транспортні витрати і збитки Продавця.

15.6. У всьому іншому, що не передбачено цим договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства Російської Федерації.

15.7. Прі не вибірці товару протягом 3 робочих днів після узгодженої з Покупцем дати вибірки товару, він приймається на відповідальне зберігання з віднесенням витрат на рахунок Покупця.

15.8. Оплата за зберігання проводиться в розмірі 1% від суми невибраного в термін товару за кожний день зберігання товару на складі Продавця.

15.9. Якщо Покупець не зажадає прийняте на зберігання майно, Продавець має право після закінчення одного місяця після повідомлення про припинення своїх обов'язків по зберіганню майна самостійно здійснити його реалізацію з утриманням витрат і винагороди за зберігання.

15.10. Положення ст.317.1 ГК РФ, до правовідносин сторін випливають із цього договору не застосовуються.

16. Інші умови

16.1. До відносин між Покупцем і Продавцем застосовується законодавство Російської Федерації.

16.2. У разі виникнення питань і претензій з боку Покупця, він повинен звернутися по телефону: +7 (495) 150-03-41, 8 (800) 775-52-41 або по e-mail: [email protected]

16.3. Цей договір вступає в силу з дати акцепту Покупцем цієї оферти і діє до повного виконання зобов'язань Сторонами.

16.4. Всі суперечки і розбіжності, що виникають при виконанні Сторонами зобов'язань за цим договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх усунення відповідно до законодавства РФ, з обов'язковим дотриманням сторонами претензійного строку. Спори і розбіжності Сторін підлягають вирішенню Арбітражним судом м Москви.

16.5. Інтернет-магазин залишає за собою право розширювати і скорочувати товарну пропозицію на сайті, регулювати доступ до покупки будь-яких товарів, а також припиняти або припиняти продаж будь-яких товарів на свій власний розсуд.

17. Адреса та реквізити Продавця

Індивідуальний підприємець Левін І.В.

127562, г. Москва, ул. Каргопольская вул. будинок 2 кв 84
Фактична адреса:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

93 − = 87

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:


map
x