Зразок довідки з місця навчання для пенсійного фонду

Відділення Пенсійного фонду: не забудьте довідку про очному навчанні дитини

Лист для підтвердження підписки відправлено на вашу e-mail.

Відділення Пенсійного фонду РФ по Республіці Саха (Якутія) вітає з початком нового навчального року і звертається до одержувачів страхової пенсії по старості, по інвалідності, що мають на утриманні дітей, які навчаються за очною формою, а також до одержувачів пенсії у зв'язку з втратою годувальника.

Для продовження виплати пенсії та фіксованої виплати страхової пенсії у підвищеному розмірі вам необхідно своєчасно подати документи, що підтверджують навчання дитини.

реклама здесь 1

Як роз'яснила начальник відділу організації виплати пенсій Відділення Пенсійного фонду Росії по Республіці Саха (Якутія) Марина Васильєва, пенсія у зв'язку з втратою годувальника і підвищена фіксована виплата страхової пенсії виплачується одержувачу до досягнення утриманцем віку 18 років на підставі свідоцтва про народження дитини. Для продовження виплати пенсії у зв'язку з втратою годувальника і підвищеної фіксованої виплати страхової пенсії після виповнення дитині 18 років пенсіонеру необхідно підтвердити статус непрацездатного утриманця довідкою про навчання дитини, якщо він навчається за очною формою. При цьому не мають значення тип і вид державного або комерційного навчального закладу, освіту на платній або безоплатній основі.

У довідці про навчання повинна міститися наступна інформація: дата і реєстраційний номер, прізвище, ім'я, по батькові того, хто навчається особи (повністю) із зазначенням дати народження. Обов'язково вказуються найменування освітньої установи і те, що навчання проходить за очною формою за основними освітніми програмами. Довідка також повинна містити інформацію про термін навчання (початок і закінчення) і підстава видачі довідки (№ та дата наказу про зарахування до навчального закладу). Якщо довідка оформляється не на фірмовому бланку, обов'язково наявність кутового штампу освітнього закладу.

Документ підтверджується печаткою і підписом керівника освітнього закладу, або його підрозділу, розшифровкою підпису.

Для встановлення пенсії у зв'язку з втратою годувальника вперше або фіксованої виплати страхової пенсії у підвищеному розмірі з урахуванням утриманця, з яким вже виповнилося 18 років, вимога трохи інше. У цьому випадку крім довідки про навчання потрібно надати документи про перебування дитини на утриманні особи, яка померла або пенсіонера. Документами можуть служити довідка про спільне проживання, в разі роздільного проживання - документи про понесені витрати на користь утриманця.

Крім того уточнюємо, що якщо для призначення (перерахунку) пенсії була надана довідка про навчання, де було вказано термін навчання в навчальному закладі, то немає необхідності в наданні додаткових документів.

У разі дострокового припинення дитиною навчання за очною формою, необхідно в термін не пізніше наступного робочого дня повідомити про це територіальний орган ПФР за місцем проживання для припинення виплати пенсії у зв'язку з втратою годувальника або перерахунку розміру пенсії без урахування утриманця.

Зразок довідки з місця навчання для пенсійного фонду

«____» _______________ 20 ___ г.

реклама здесь 2

(Прізвище, ім'я, по батькові того, хто навчається)

в тому, що він (а) навчається на (в) ____________________________ курсі (класі) по

очній формі в __________________________________________________________

(Найменування організації, що здійснює освітню діяльність)

по основній освітній програмі

Початок навчання «___» __________________________ 20 ___ г.

Закінчення навчання «___» __________________________ 20 ___ г.

Довідка видана для надання в територіальний орган Пенсійного фонду

Підстава видачі довідки ________________________________________________

(Вказати номер і дату наказу про зарахування в організацію, що здійснює освітню діяльність)

(М.П.) Посада керівника організації,

здійснює освітню діяльність _____________ (І. Б. Прізвище)

Про надання довідок з місця навчання

Лист для підтвердження підписки відправлено на вашу e-mail.

Зразок довідки з місця навчання для пенсійного фонду

Відповідно до Федерального закону від 28.12.2013 № 400-ФЗ «Про страхові пенсії» однією з умов призначення страхової пенсії у зв'язку з втратою годувальника, встановлення підвищеної фіксованої виплати до страхової пенсії по старості, по інвалідності є знаходження особи, яка досягла 18 років, на утриманні (дітям, які не досягли віку 18 років, утриманство передбачається). Аналогічне умова містить і Федеральний закон від 15.12.2001 № 166-ФЗ «Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації». Названими законами визначено, що непрацездатні члени сім'ї вважаються перебувають на утриманні годувальника, якщо вони були на його повному утриманні або одержували від нього допомогу, яка була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.

Необхідність для підтвердження факту перебування особи на утриманні, з метою встановлення пенсії, визначений підпунктом «з» пункту 7 та підпункту «в» пункту 8 Переліку документів, необхідних для встановлення страхової пенсії, встановлення та перерахунку розміру фіксованої виплати до страхової пенсії з урахуванням підвищення фіксованої виплати до страхової пенсії, призначення накопичувальної пенсії, встановлення пенсії за державним пенсійним забезпеченням, затвердженого Наказом Мінпраці та соціального захисту Російської Федерації від 28. 11.2014 № 958н.

З метою встановлення страхової пенсії у зв'язку з втратою годувальника, встановлення підвищеної фіксованої виплати до страхової пенсії по старості, по інвалідності особам, які досягли віку 18 років і навчаються за очною формою навчання в навчальних закладах, довідка з місця навчання, із зазначенням терміну закінчення навчання надається один раз при призначенні пенсії або встановлення підвищеної фіксованої виплати, з навчальних закладів з ким укладені Угоди про інформаційну взаємодію. Дані виплати здійснюються до досягнення віку 23 років, при продовженні навчання за очною формою навчання.

На сьогоднішній день між 25 навчальними закладами республіки і ГУ ОПФУ по КБР укладено Угоду з надання щорічно (або 2 рази в рік щодо Угоди) інформації про відрахованих або переведених на заочний вигляд навчання студентів. Даними навчальними закладами довідка з місця навчання, із зазначенням терміну закінчення навчання надається один раз при призначенні пенсії.

Довідка містить щорічно студенти, які навчаються за межами республіки і студенти, навчальних закладів республіки, з ким не укладено угоди, з метою виключення відрахувань (або переведення на заочне навчання - ОЗО) з числа студентів на денній формі, при якому втрачається право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника (незалежно від позначки в довідці термінів закінчення навчального закладу) ..

Відділення Пенсійного фонду РФ

по Кабардино-Балкарській республіці

/ Зразок довідки для пенсійного фонду

Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої професійної освіти

Державний університет із землеустрою

Деканат факультету землевпорядкування

«___» ____________ 2013 р

Адреса: 105064 Москва. К-64, вул. Казакова, 15

Телефон: 8 (499) 261-84-19, 8 (499) 261-81-01

Дана гр. ________________________________________________________________________________________

19__ року народження в тому, що він (вона) є студентом __ курсу денного (очна форма навчання відділення землевпорядного факультету Державного університету із землеустрою. Наказ про зарахування № ________

від ___________ Термін навчання з _______________

Довідка видана для надання ____________________________________________

Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої професійної освіти

Державний університет із землеустрою

Деканат факультету землевпорядкування

«___» ____________ 2013 р

Адреса: 105064 Москва. К-64, вул. Казакова, 15

Телефон: 8 (499) 261-84-19, 8 (499) 261-81-01

Дана гр. ________________________________________________________________________________________

19__ року народження в тому, що він (вона) є студентом __ курсу денного (очна форма навчання) відділення землевпорядного факультету Державного університету із землеустрою. Наказ про зарахування № ________

від ___________ Термін навчання з _______________

Довідка видана для надання ____________________________________________

Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої професійної освіти

Державний університет із землеустрою

Деканат факультету землевпорядкування

«___» ____________ 2013 р

Адреса: 105064 Москва. К-64, вул. Казакова, 15

Телефон: 261-84-19, 261-81-01

Дана гр. ________________________________________________________________________________________

19__ року народження в тому, що він (вона) є студентом __ курсу денного (очна форма навчання) відділення землевпорядного факультету Державного університету із землеустрою. Наказ про зарахування № ________

від ___________ Термін навчання з _______________

Довідка видана для надання ____________________________________________

Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої професійної освіти

Державний університет із землеустрою

Деканат факультету землевпорядкування

«___» ____________ 2013 р

Адреса: 103064 Москва. К-64, вул. Казакова, 15

Телефон: 261-84-19, 261-81-01

Дана гр. ________________________________________________________________________________________

19__ року народження в тому, що він (вона) є студентом __ курсу денного (очна форма навчання) відділення землевпорядного факультету Державного університету із землеустрою. Наказ про зарахування № ________

від ___________ Термін навчання з _______________

Довідка видана для надання ____________________________________________

Напередодні нового навчального року одержувачам трудової пенсії по старості і по інвалідності, які мають на утриманні дітей, які навчаються за очною формою в освітній установі, а також одержувачам пенсії у зв'язку з втратою годувальника зазначеної категорії необхідно пам'ятати про своєчасне подання документів, що підтверджують навчання дітей. Це необхідно для продовження виплати пенсії та фіксованого базового розміру страхової частини трудової пенсії в підвищеному розмірі.

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника дітям і підвищений фіксований базовий розмір страхової частини трудової пенсії по старості і по інвалідності встановлюється пенсіонеру, якщо у нього на утриманні знаходяться непрацездатні діти у віці до 18 років або старші цього віку, які навчаються за очною формою за основними освітніми програмами в організаціях, що здійснюють освітню діяльність, але не довше ніж до досягнення ними віку 23 років.

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника і підвищений розмір пенсії виплачується одержувачу до досягнення утриманцем віку 18 років на підставі свідоцтва про народження дитини. Для продовження виплати пенсії у зв'язку з втратою годувальника і підвищеного розміру пенсії після виповнення дитині 18 років пенсіонеру необхідно підтвердити статус непрацездатного утриманця, наприклад, довідкою про навчання дитини, якщо він навчається за очною формою за основними освітніми програмами в організаціях, що здійснюють освітню діяльність. При цьому не має значення тип і вид навчального закладу, в якому навчається дитина. Це може бути державне або комерційне навчальний заклад, на платній або безоплатній основі.

У довідці про навчання повинна міститися наступна інформація:

- кутовий штамп навчального закладу, дата і реєстраційний номер;

- прізвище, ім'я, по батькові того, хто навчається особи (повністю) із зазначенням дати народження;

- найменування освітньої установи;

- навчання за очною формою за основними освітніми програмами;

- термін навчання (початок і закінчення);

- підставу видачі довідки (номер та дата наказу про зарахування до навчального закладу);

- печатка, підпис керівника освітнього закладу або його підрозділу, ініціали та прізвище (ПІБ).

Для встановлення пенсії у зв'язку з втратою годувальника вперше або фіксованого базового розміру страхової частини трудової пенсії в підвищеному розмірі з урахуванням утриманця, з яким вже виповнилося 18 років, необхідно крім довідки про навчання уявити документи, що підтверджують знаходження дитини на утриманні особи, яка померла або пенсіонера. Таким документом може служити довідка про спільне проживання, а в разі роздільного проживання - документи про понесені витрати на користь утриманця.

У разі дострокового припинення дитиною навчання за очною формою, необхідно протягом п'яти днів повідомити про це територіальний орган ПФР за місцем проживання пенсіонера для припинення виплати пенсії у зв'язку з втратою годувальника або перерахунку розміру пенсії без урахування утриманця. В іншому випадку винні особи відшкодовують Пенсійному фонду РФ завдані збитки в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

Прес-служба відділення ПФР по Калузької області.

Про надання довідок про навчання дітей

Напередодні нового навчального року Управління Пенсійного фонду звертає увагу одержувачів трудової пенсії по старості і по інвалідності, що мають на утриманні дітей, які навчаються за очною формою у навчальному закладі, а також одержувачів пенсії у зв'язку з втратою годувальника зазначеної категорії про необхідність своєчасного подання документів, що підтверджують їх навчання, для продовження виплати пенсії та фіксованого базового розміру страхової частини трудової пенсії в підвищеному розмірі.

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника дітям і підвищений фіксований базовий розмір страхової частини трудової пенсії по старості і по інвалідності встановлюється пенсіонеру, якщо у нього на утриманні знаходяться непрацездатні діти у віці до 18 років або старші цього віку, якщо вони навчаються за очною формою за основними освітнім програмами в організаціях, що здійснюють освітню діяльність, але не довше ніж до досягнення ними віку 23 років.

Нагадуємо, що пенсія у зв'язку з втратою годувальника і підвищений розмір пенсії виплачується одержувачу до досягнення утриманцем віку 18 років на підставі свідоцтва про народження дитини. Для продовження виплати пенсії у зв'язку з втратою годувальника і підвищеного розміру пенсії після виповнення дитині 18 років пенсіонеру необхідно підтвердити статус непрацездатного утриманця, який підтверджується довідкою про навчання дитини, якщо він навчається за очною формою за основними освітніми програмами в організаціях, що здійснюють освітню діяльність. При цьому не має значення тип і вид навчального закладу, в якому навчається дитина. Це може бути державне або комерційне навчальний заклад, на платній або безоплатній основі.

У довідці про навчання повинна міститися наступна інформація:

- Кутовий штамп навчального закладу, дата і реєстраційний номер;

- Прізвище, ім'я, по батькові того, хто навчається особи (повністю) із зазначенням дати народження;

- Найменування освітньої установи;

- Навчання за очною формою за основними освітніми програмами;

- Термін навчання (початок і закінчення);

- Підстава видачі довідки (№ та дата наказу про зарахування до навчального закладу);

- Печатка, підпис керівника освітнього закладу або його підрозділу, ініціали та прізвище (ПІБ).

Для встановлення пенсії у зв'язку з втратою годувальника вперше або фіксованого базового розміру страхової частини трудової пенсії в підвищеному розмірі з урахуванням утриманця, з яким вже виповнилося 18 років, необхідно крім довідки про навчання уявити документи, що підтверджують знаходження дитини на утриманні особи, яка померла або пенсіонера. Такими документами можуть служити довідка про спільне проживання, в разі роздільного проживання - документи про понесені витрати на користь утриманця.

Звертаємо увагу, що в разі дострокового припинення дитиною навчання за очною формою необхідно протягом 5 днів повідомити про це територіальний орган ПФР за місцем проживання пенсіонера для припинення виплати пенсії у зв'язку з втратою годувальника або перерахунку розміру пенсії без урахування утриманця. При неповідомленні про настання даних обставин, які спричинили переплату пенсії, винні особи відшкодовують Пенсійному фонду Російської Федерації завдані збитки в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації, шляхом утримання з пенсії або в судовому порядку.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

8 + 2 =

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:


map