Торг 12 скачати бланк excel

Товарна накладна - офіційний документ, який є первинним в бухгалтерському обліку. Він застосовується у випадках, коли необхідно оформити продаж (відпуск) товарно-матеріальних цінностей організації. Цей документ складається у двох примірниках. Перший залишається в організації, з якою відбулося списання товару, а другий передається іншій організації, яка на його підставі оприбутковує товар.

Товарна накладна (форма ТОРГ-12) затверджена наказом Мінстату України від 25 грудня 1998 № 132.

Організація не обов'язково повинна використовувати уніфіковану форму ТОРГ-12, а скласти свій власний варіант бланка, зручний для оформлення продажу товарно-матеріальних цінностей. В даному випадку товарна накладна обов'язково повинна містити такі реквізити:

 • назва документа, а саме «Товарна накладна»
 • назва організації, яка складає даний вид документа
 • поточна дата складання документа
 • найменування товару або його перелік
 • кількість товару
 • вартість товару
 • посада та ПІБ осіб, які є відповідальними за відпуск товарно-матеріальних цінностей

У рядку «Вантажоодержувач» обов'язково повинен вказуватися адреса і найменування організації-одержувача, відповідне установчих документів. Рядок «Постачальник» заповнюється таким чином, із зазначенням поштової адреси і повної назви організації-постачальника. Обов'язковою так само є рядок «Платник», в якій слід вказати найменування покупця, відповідне установчих документів.

Складається товарна накладна уповноваженим на це особою організації. Слід заповнити рядок «Підстава», в якій вказується дата підписання договору і його номер, а так само дата і номер транспортної накладної, яка виписується для організації-перевізника.

Дані, занесені в товарну накладну, повинні повністю відповідати даним, відображеним в рахунку-фактурі.

Товарну накладну підписують три уповноважені на це особи: працівник організації, який справив відпуск товару, працівник, який дозволив продаж товарно-матеріальних цінностей і головний бухгалтер. Крім підписів, документ засвідчується відбитком печатки організації. Застосування факсиміле можливо лише в разі, обумовлених у договорі про постачання товарно-матеріальних цінностей.

Содержание

Товарна накладна (форма ТОРГ-12, бланк)

Заповнити та роздрукувати Товарну накладну в програмах LS · Торгівля і LS · Рахунок-фактура

Товарна накладна (форма ТОРГ-12) - первинний документ обліку торгових операцій. Застосовується для оформлення продажу (відпустки) товарно-матеріальних цінностей сторонньої організації. Складається в двох примірниках. Перший примірник залишається в організації, яка здає товарно - матеріальні цінності, і є підставою для їх списання. Другий примірник передається сторонньої організації і є підставою для оприбуткування цих цінностей.

[1] Постанова Держкомстату Росії від 25.12.1998 р N 132 "Альбом уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку торгових операцій"

Заповнюємо товарну накладну ТОРГ-12 за зразком

Торг 12 скачати бланк excel

Товарна накладна ТОРГ-12 - це документ, яким супроводжується поставка товарно-матеріальних цінностей. Форма не є обов'язковою для застосування.

Товарна накладна торг 12 досить часто застосовується організаціями для оформлення товарно-матеріальних цінностей (далі - ТМЦ), вимірюваних в штуках або вазі. Керівник організації може не використовувати дану форму (див. ФЗ-402 «Про бухоблік»). Товарна накладна (скачати її можна буде нижче) має ряд премущества, про які розповімо в цій статті.

Торг 12 скачати бланк excel

Завантажити торг 12 можна в кінці статті.

 1. Вона звична і зрозуміла.
 2. Відповідає вимогам нормативних актів.
 3. У разі необхідності - послужить підставою при вирішенні спірних ситуацій, наприклад, претензій до якості придбаного товару (Закон № 2300-1).
 4. Підтверджує факт отримання або відвантаження товару (ст. 458 ЦК України).
 5. Є обґрунтуванням прийняття ПДВ.
 6. Служить підтвердженням закінчення гарантійного терміну (Закон № 2300-1) і т.д.

Підстава для оформлення ТОРГ-12

Якщо передбачений продаж товару, то підставою оформлення є договір.

Як правило, ціна і кількість переданої продукції вказуються в договорі або в додатках (специфікаціях). Можливий варіант, коли за умовами договору ціна товару визначається чинним прейскурантом компанії, а кількість - в заявці від покупця.

Накладну ТОРГ-12 становить продавець. Форма містить інформацію про продавця, покупця, найменування товару, його кількість та вартість, відомості про матеріально-відповідальних осіб, які товар відвантажили і отримали.

Торг 12, правила заповнення

Організація-вантажовідправник, адреса, телефон, факс, банківські реквізити

Найменування вписується і повне, і короткий

Максимально повна інформація (назва, контактні дані)

Повна і коротка найменування, адресні і банківські дані

Те ж, що для постачальника

Вказується організація-покупець (якщо самостійно купує і оплачує вантаж)

Вказуються дані договору або замовлення-наряду, на основі яких відбулася угода

Коди ОКУД і ОКПО, вид діяльності по ОКДП

Вказуються коди, присвоєні організації органом статистики при постановці на облік

Таблична частина ТОРГ-12

Постачальник перераховує реалізовані товари, їх одиниці виміру та кількість, масу брутто і нетто, ціну та ставку ПДВ. Тут же зазначена сума товару з ПДВ та без нього

Вантаж отримав вантажоодержувач

Підпис керівника або співробітника, що має право підпису (наказ, доручення)

Підпис матеріально-відповідальної особи, що приймає товар (комірник, водій, менеджер та ін.)

Дані доручення працівника, який здобув вантаж. Чи не заповнюється, в разі якщо в рядку «Вантаж одержав вантажоодержувач» розписався керівник

Вантаж отримав вантажоодержувач

Заповнюється в разі отримання вантажу керівником організації

Місце печатки з боку постачальника

Проставляється печатка постачальника, при її наявності

Місце печатки з боку вантажоодержувача

Проставляється печатка вантажоодержувача. Якщо вантаж отриманий за дорученням, то печатка не обов'язкова

Фактична дата відвантаження повинна збігатися з датою в накладній

Термін зберігання бухгалтер повинен почати відраховувати після закінчення звітного року. Для визначення терміну звернемося до ст. 17 402-ФЗ: для всіх первинних документів цей термін становить п'ять років. Необхідно дотримуватися його і для накладної ТОРГ-12, але тільки в тому випадку, якщо цим документом організація не підтверджує розмір збитку, що переноситься на майбутнє. Якщо ж це відбувається, то, відповідно до ст. 283 НК РФ, документ може зберігатися довше.

Відповідальність за складання та облік

Співробітники організацій повинні звертати увагу на деталі заповнення документа. Найчастіше це допомагає мінімізувати правові та податкові ризики компаній.

Зверніть увагу на друк! Так, наприклад, друкування не є обов'язковим реквізитом (не зазначені в списку обов'язкових реквізитів в 402-ФЗ). Але в ТОРГ-12 друк повинна стояти, тому що вона передбачена формою. З даного питання можуть виникнути розбіжності при заліку ПДВ з податковою інспекцією. З іншого боку, якщо вантажоодержувач отримав товар за дорученням, завіреним печаткою організації, то в накладній її ставити не обов'язково. У цьому випадку досить прикріпити до накладної довіреність і забезпечити зберігання цих двох документів разом.

Особи, які підписали накладну з боку продавця і вантажоодержувача, несуть, в тому числі, і кримінальну відповідальність, в разі, наприклад, розкрадань або крадіжок товару. Тому бухгалтерам необхідно звертати особливу увагу на наявність всіх необхідних підписів на документі, при прийнятті його до обліку.

ТОРГ-12 також заповнюється покупцем у разі повернення товару постачальнику. В даному випадку відбувається «зворотна» реалізація. Правила заповнення документа в цьому випадку залишаються незмінними.

Товарна накладна за формою ТОРГ-12 2017-2018 року: скачати безкоштовно бланк і зразок заповнення ТН в Excel, Word, PDF

Товарна накладна (ТН) за формою ТОРГ-12 складається при оформленні відпустки (продажу) товарів. Цей первинний документ виписується у двох примірниках, перший з яких залишається у продавця і служить підставою для списання реалізованої продукції, а другий передається покупцеві і застосовується при оприбуткуванні товарів.

Таким чином, ТН використовується для оформлення переходу прав власності на товари та інші матеріальні цінності від однієї особи до іншої.

Чим товарна накладна відрізняється від транспортної та товарно-транспортної?

Товарна накладна оформляється при оформленні угод купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей незалежно від того, залучається чи для перевезення товарів стороння організація чи ні. На відміну від транспортної та товарно-транспортної накладних в неї не включається інформація для обліку руху товарів, транспортних робіт і розрахунків за здійснення перевезення.

Пропонуємо безкоштовно скачати уніфікований бланк накладної ТОРГ-12, дійсної в 2017 і 2018 році.

Як заповнювати накладну ТОРГ-12?

У товарну накладну за формою ТОРГ-12 вносяться такі відомості:

 • Інформація про відправника вантажу: найменування, адреса, телефон, факс, банківські реквізити, структурний підрозділ, коди ОКПО і ОКДП.
 • Інформація про вантажоодержувача: найменування, адреса, телефон, факс, банківські реквізити, код ОКПО.
 • Інформація про постачальника: найменування, адреса, телефон, факс, банківські реквізити, код ОКПО.
 • Інформація про платника: найменування, адреса, телефон, факс, банківські реквізити, код ОКПО.
 • Реквізити документів, які є підставою для відпуску і приймання товару: договору, замовлення-наряду.
 • Номер і дата складання товарною накладною.
 • Дані про товари: найменування, одиниці виміру, коди по ОКЕІ, вид упаковки, кількість, маса брутто і нетто, ціна, сума без ПДВ, ставка і сума ПДВ, сума з ПДВ.
 • Інформація про кількість місць і загальній масі товарів.
 • Інформація про додатки.
 • Інформація про супровідної документації на вантажі.
 • Інформація про осіб, які дозволяють і здійснюють відпуск і приймання товарів (ПІБ, посади) і їх підписи з розшифровками.
 • Підпис головного бухгалтера вантажовідправника.
 • Друку вантажовідправника і вантажоодержувача.

Заповнення товарною накладною ТОРГ-12

Процес відпустки товарно-матеріальних цінностей і обліку даних операцій здійснюється з використанням товарної накладної. Це первинний обліковий документ, алгоритм використання якого прописаний в законі № 402-ФЗ «Про бухгалтерський облік».

Цей правовий акт, а також ФЗ № 63 «Про Електронної підпису» дозволяють варіювати формат товарною накладною: вона може оформлятися і зберігатися як в паперовому варіанті, так і в електронному вигляді.

У нашому сьогоднішньому матеріалі ми розберемося, як оформляти цей документ. А в нижній частині сторінки читач може безкоштовно завантажити товарну накладну ТОРГ-12 і зразок її заповнення.

Необхідні дані і особливості оформлення

Уніфікована форма товарної накладної ТОРГ-12 затверджена в грудні 1998-го Держкомстатом РФ. Вона і рекомендована до використання при відпустці МТЦ стороннім організаціям. У ній містяться рядки і стовпці, куди необхідно внести такі дані як реквізити сторін (постачальника і платника; вантажовідправника і вантажоодержувача, якщо це різні організації з постачальником і платником); друку організацій і підписи осіб, уповноважених проводити відпустку і прийом товару; параметри товару: ціна, найменування, кількість, загальна сума вартості, розмір ПДВ.

Складається документ в двох примірниках - для обох контрагентів. Вони його в подальшому використовують для оприбуткування і списання товару. Безкоштовно скачавши зразок товарною накладною 2018 року, зверніть увагу на важливий нюанс: дата складання документа повинна збігатися з днем ​​отримання товару. При необхідності в бланк можна вносити нові рядки і стовпці, законом це дозволено для випадків, коли процес продажу-купівлі МТЦ пов'язаний з якимись особливими умовами, узгодженими сторонами угоди.

Рядок «Підстава» залишається і в цьому випадку обов'язковою, сюди вносяться номер і дата договору з покупцем, а в разі використання організації-перевізника, також і номер з датою транспортної накладної, яку необхідно додатково виписати для вантажоперевізника.

Як оформляється товарна накладна 2018 року

Будучи первинним бухгалтерським документом, товарна накладна ТОРГ-12 повинна підписуватися керівником компанії і головним бухгалтером, або уповноваженими ними особами. Перелік останніх повинен бути узгоджений з головбухом і завізований керівником. Право підпису цього документа глава фірми може передати довіреній особі, але обов'язково оформляє його наказом або дорученням.

ТОРГ-12 може містити до 5 підписів:

З боку продавця їх може бути від однієї до трьох. В останньому випадку це підписи керівника, бухгалтера та відповідального за відвантаження. Або цю функцію виконує одна людина, що акумулює інформацію зі складу та з бухгалтерії. Призначаючи такого «оператора», ці обов'язки керівник фіксує в довіреності або в наказі, як варіант - в посадових інструкціях уповноваженої особи.

З боку покупця потрібно лише один підпис - в рядок «Вантаж одержав вантажоодержувач». Це може зробити сам керівник організації-покупця (одержувача) або особа, уповноважена на проведення даних операцій. Право підпису цій особі, відповідальній за прийом товарів, дається на підставі довіреності або за Статутом організації.

Після того як безкоштовно викачаний зразок товарною накладною 2018 року, можливо (не обов'язково) внесення підпису в графу «Вантаж прийняв». Її ставить особа, уповноважена фактично приймати товар і володіє функціями матеріальної відповідальності. Тут же потрібно буде паралельно внести і дані по довіреності за перевезення цінностей. Зробити це може хтось із представників організації-покупця або перевізник, співробітник сторонньої транспортної компанії.

Але керівник підприємства має право прийняти товар і без довіреності, розписавшись у рядку «Вантаж прийняв» (тоді рядки із зазначенням реквізитів довіреності заповнювати не потрібно).

Є і варіант приймання ТМЦ, коли один і той же особа розписується в рядках «Вантаж прийняв» і «Вантаж одержав вантажоодержувач». Але це має бути людина, що має як право підпису первинних документів, так і довіреність на ТМЦ. В даному випадку підпис може вноситися лише в рядок «Вантаж одержав», вона по регулюючим документам є пріоритетною.

Електронний формат, як ми вже згадали, дозволений законодавчо. Рекомендований варіант XML-файла ТОРГ-12 був затверджений 21.03.2012 наказом ФНС Росії № ММВ-7-6 / 172 @, платники податків мають право відправляти його по Інтернету і контрагентам, і в податкову.

Якщо ви вирішите завантажити бланк товарної накладної ТОРГ-12 в Excel, то відразу переконаєтеся: за формою він нічим не відрізняється від паперової версії. Та й заповнюється аналогічно. Є лише одна відмінність. Документ складається в даному випадку в одному екземплярі, що складається з двох файлів. Один формується представником продавця, який його пересилає покупцю, відповідальна особа якого оформляє другий файл.

Завіряються такі накладні з використанням електронного підпису. В даному випадку законодавчо визначена необхідність всього двох підписів: по одній з боку кожного з учасників угоди. Це положення зафіксоване в наказі ФНС Росії від 21.03.2012 № ММВ-7-6 / 172 @), а також підтверджено матеріалами ряду судових розглядів.

ПІБ та посади відповідних осіб вказуються в розділах «Відпуск дозволив», «Відпустка вантажу справив», «Головний (старший) бухгалтер», «Вантаж прийняв» і «Вантаж одержав вантажоодержувач». В поле «За дорученням №" вноситься інформація про параметри довіреності уповноваженої особи.

Транспортування і товарна накладна ТОРГ-12

Безкоштовно скачавши бланк товарної накладної 2018 року, відповідальний за її заповнення оформляє документ і, проконтролировав відвантаження, передає накладну водієві разом з іншими необхідними в даному випадку документами. Водій (експедитор), доставивши вантаж, передає накладну вантажоодержувачу.

Практика вантажоперевезень виробила і інші варіанти. Водій не зобов'язаний в дорозі мати при собі даний документ, оскільки він підтверджує факт доставки та передачі вантажу замовнику транспортно-товарною накладною (ТТН), де перераховані в загальній формі позиції перевезеного товару. Тому в ряді офіційних правових актів це положення (про необов'язковість наявності у водія ТН) закріплено. Наприклад, в:

 • Федеральному законі від 08.11.2007 N 259-ФЗ «Статут автомобільного транспорту та міського наземного електричного транспорту»;
 • Постанові Уряду РФ від 15.04.2011 N 272 «Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом» та ряді інших документів.

Документ можна безпосередньо направити споживачеві в електронній формі, через Мережу. Це зручно, коли перевезення товару здійснює сам постачальник. У разі, коли це робиться через посередника-перевізника, закон передбачає обов'язковість заповнення рядків «За дорученням №" і "Вантаж прийняв», де вказуються дані про експедитора (ПІБ, посада) і інформація про довіреності на перевезення вантажу.

Безкоштовно скачавши бланк товарної накладної 2018 року, в даному випадку можна у відповідних графах вказати номер і дату ТТН. Адже в самій ТТН вся ця необхідна інформація вже внесена. Другий варіант: покупець сам заповнює рядки «За дорученням №" і "Вантаж прийняв» при отриманні електронної накладної формату ТОРГ-12 і, після приймання вантажу, візує накладну своїм електронним підписом.

Прийом товару та товарна накладна 2018 року

Тут все просто: приймаючи товар, уповноважена особа звіряє його з тим, що зафіксовано в документах, переданих йому водієм або експедитором. Приймаюча сторона підписує документи, які потім передаються в бухгалтерію підприємства.

Процедуру прийняття і підписання електронної накладної ми вже описали вище. Головною умовою чіткої роботи при такому алгоритмі є наявність у відповідальної особи можливості отримувати оперативно обробляти такі документи. Тобто, робоче місце повинно бути забезпечене відповідною оргтехнікою для прийому, підписування, роздруківки і пересилки файлів, відповідно, потрібен і постійний вихід в Інтернет.

Повернення товару: як внести виправлення в документ

Що наказує законодавство на випадок виявлення помилок? Для виправлення товарною накладною в обох примірниках викреслюються помилкові записи, вносяться вірні дані і дата появи змін. Вони, згідно з п. 5 ст. 10 закону про бухгалтерський облік, повинні бути завірені підписами з обох сторін угоди. Не слід заднім числом формувати новий документ замість цього. Правилами бухгалтерського обліку такий варіант виправлень для паперової версії не передбачений.

Якщо відправник вантажу скористався електронним зразком заповнення товарної накладної ТОРГ-12 і допустив якусь помилку, неточність, то тут строгих правил виправлення не існує. У пункті 8 ПБУ 1/98 з цього приводу сказано: «якщо з конкретного питання в нормативних документах не встановлено способи ведення бухгалтерського обліку, то при формуванні облікової політики здійснюється розробка організацією відповідного способу виходячи з цього та інших положень з бухгалтерського обліку».

На практиці найчастіше просто складається інший документ, з точними даними. Якщо інший порядок не внесений до статутних та інші офіційні документи організації. Але треба не забувати при цьому вказати в виправленому варіанті, що він є частиною початкового документа. У договорі з контрагентом необхідно передбачити подібні накладки, обумовити даний механізм виправлення помилок.

Інший варіант коригування - складання акту про встановлену розбіжність, де вказуються всі основні реквізити накладної. Його також узгоджують з іншою стороною угоди. Такий документ буде служити підставою для офіційного пред'явлення претензії постачальнику, якщо спірні питання не вдасться вирішити мирно, за домовленістю сторін.

Зберігання та облік товарних накладних ТОРГ-12

Яким чином ці документи повинні зберігатися, законодавець не наказує. Кожна організація має право самостійно затверджувати механізм зберігання і передачі документів цього призначення. Як правило, на складі складається товарний звіт, що відображає дані про реалізацію товарів і їх собівартості, до нього і додаються товарні накладні, для зручності контролю, в хронологічному порядку.

ІП та ті організації, що застосовують УСН, на підставі таких первинних документів ведуть журнали обліку витрат і доходів. Якщо вони ведуться в електронному вигляді, їх необхідно роздрукувати після закінчення податкового періоду. Зберігають паперові документи зазвичай в архівних приміщеннях.

Товарний звіт і накладну, оформлені в електронному вигляді, зберігають на локальному комп'ютері або на сервері організації. Системи ЕДО: операторів електронного документообігу - мають можливість передавати ТОРГ-12 і у вільній формі, і в форматі, рекомендованому ФНС.

Яким чином здійснюється переклад документообігу ТОРГ-12 в електронний вигляд? Для цього достатньо:

 • купити сертифікати електронних підписів;
 • оформити уповноваженим особам право підпису;
 • розробити алгоритм оформлення повернення вантажу в разі виникнення претензій з будь-якої сторони;
 • узгодити цей порядок з усіма своїми контрагентами.

Безкоштовно завантажити бланк товарної накладної 2018 року

По кнопках нижче ви можете безкоштовно завантажити зразок товарною накладною 2018 року і бланк цього документа:

Уніфікована форма ТОРГ-12 - бланк і зразок

Уніфікована форма ТОРГ-12 - це всім відома товарна накладна. У статті ми розповімо про вимоги до її складання і запропонуємо вашій увазі зразок заповнення даної форми.

Уніфікована форма ТОРГ-12 (бланк)

При застосуванні уніфікованих форм документації товарна накладна складається за формою ТОРГ-12. Форма і вказівки щодо її заповнення затверджені постановою Держкомстату РФ від 25.12.1998 № 132. Завантажити бланк ви можете на нашому сайті.

Торг 12 скачати бланк excel

При необхідності в форму можна вносити додаткові поля, графи, реквізити (див. Також постанову Держкомстату РФ від 24.03.1999 № 20) або використовувати самостійно розроблену і затверджену форму товарною накладною (ч. 4 ст. 9 закону «Про бухгалтерський облік» від 06.12 .2011 № 402-ФЗ).

Коли і для чого застосовується форма ТОРГ-12

Уніфікована форма ТОРГ-12 застосовується для оформлення продажу (відпустки) товарно-матеріальних цінностей сторонньої організації. Основна сфера дії документа - оптова торгівля.

Оформляє товарну накладну продавець. Для нього вона є документом, на підставі якого відображається списання і реалізація товарів.

Для покупця накладна ТОРГ-12 є одним з документів, що підтверджують придбання ТМЦ, і служить підставою для їх оприбуткування.

Які відомості містить товарна накладна

Набір розділів уніфікованої форми ТОРГ-12 наступний:

 1. Відомості про учасників поставки (продавця, вантажовідправника, вантажоодержувача, платника), в тому числі їх найменування, адреси, телефони, банківські реквізити та коди ОКПО і КВЕД.
 2. Реквізити договору, на підставі якого відбувається поставка, і транспортної накладної.
 3. Реквізити самої товарної накладної - її номер і дата.
 4. Інформація про товар: найменування, одиниця виміру, кількість, ціна, а також вартість і пред'являється покупцеві ПДВ (про заповнення накладної без ПДВ читайте в матеріалі«Як заповнити товарну накладну (ТОРГ-12) при роботі без ПДВ (зразок)»).
 5. Відомості про додатки до накладної (наприклад, сертифікати, паспорти і т. П. На товар).
 6. Завершує документ розділ з численними підписами. З боку продавця її підписують працівник, котрий дозволив відпустку вантажу, головбух і співробітник, який вантаж безпосередньо відпустив. З іншого боку підписи проставляють представники покупця і вантажоодержувача. Тут же наводяться відомості про довіреності, на підставі якої представник покупця приймає товар, і вказуються дати підписання документа сторонами.

Уніфікована форма ТОРГ-12 передбачає також проставлення печаток сторін поставки. У той же час друкування не є обов'язковим реквізитом первинного документа (ст. 9 закону № 402-ФЗ), тому організації, офіційно відмовилися від друку, можуть накладну їй не завіряти (див. Також лист Мінфіну Росії від 06.08.2015 № 03-01 -10/45390).

Кількість примірників товарною накладною

Накладну складає уповноважений працівник організації-продавця в момент відпуску товарів в 2 примірниках. Один з них залишається у продавця, другий передається покупцеві.

Первинні документи можна оформляти не тільки в паперовому, а й в електронному вигляді (ч. 5 ст. 9 закону № 402-ФЗ).

Про те, яку підпис потрібно використовувати для електронної документації, читайте тут.

Для електронній товарній накладної затверджено формат для передачі по ТКС (з 1 липня 2017 - наказ ФНС від 30.11.2015 № ММВ-7-10 / 551 @), що дозволяє не тільки налагодити електронний обмін накладними з контрагентами, а й представляти накладні в електронному вигляді на вимогу податківців.

Зразок заповнення уніфікованої форми ТОРГ-12

Зразок заповнення уніфікованої форми ТОРГ-12 також можна побачити і завантажити на нашому сайті.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

85 − = 84

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:


map
x