СЗВ м стаж за 2017 терміни здачі в 2018 зразок заповнення

Содержание

СЗВ-СТАЖ 2017: приклад заповнення

Актуально на: 1 лютого 2018 р

СЗВ м стаж за 2017 терміни здачі в 2018 зразок заповненняЗразок заповнення СЗВ-СТАЖ 2017

Про форму СЗВ-СТАЖ, що здається в ПФР при виході працівника на пенсію, а також видається працівникові при його звільненні, ми розповідали в окремих консультаціях.

Крім зазначених випадків форму СЗВ-СТАЖ потрібно здавати також за підсумками року. Детальніше про це розповімо в нашому матеріалі і наведемо зразок заповнення СЗВ-СТАЖ за 2017 рік.

Коли здавати СЗВ-СТАЖ за 2017 рік?

Страхувальники повинні здавати відомості про всіх застрахованих осіб, які працюють у них як за трудовими договорами, так і договорами ЦПХ, в строк не пізніше 1 березня року, наступного за звітним (п. 2 ст. 11 Федерального закону від 01.04.1996 № 27-ФЗ ). Сказане означає, що за 2017 рік форма СЗВ-СТАЖ, що заповнюється на застрахованих співробітників, повинна бути здана не пізніше 01.03.2018.

При цьому до здаються формам СЗВ-СТАЖ, об'єднуються в пакет входять документів, повинна бути додана форма ОДВ-1 «Відомості за страхувальником, що передаються в ПФР для ведення індивідуального (персоніфікованого) обліку».

Загальний порядок заповнення СЗВ-СТАЖ за 2017 рік

При заповненні СЗВ-СТАЖ інструкція складається з двох частин: загальні вимоги та власне порядок заповнення форми СЗВ-СТАЖ.

Загальні правила заповнення СЗВ-СТАЖ, що застосовуються також до форм ОДВ-1, СЗВ-КОР і СЗВ-ИСХ, такі:

 • форми заповнюються чорнилом, кульковою ручкою друкованими літерами або за допомогою комп'ютера без помарок і виправлень. Кольори можуть використовуватися будь-які, крім червоного і зеленого;
 • форми СЗВ-СТАЖ мають наскрізну нумерацію сторінок, при цьому показник номера сторінки записується в такий спосіб: для першої сторінки -00001, для тридцять третій - 00033;
 • форми СЗВ-СТАЖ підписуються виконавцем (на вимогу керівника), засвідчуються підписом керівника або довіреної особи і печаткою (за наявності).

Як заповнювати СЗВ-СТАЖ: зразок заповнення за 2017 рік

Відповідно до інструкції щодо заповнення форми СЗВ-СТАЖ в 2017 році форму потрібно заповнювати так:

 • в розділі 1 «Відомості про страхувальника» наводяться дані про страхувальника, що представляє форми (реєстраційний номер ПФР, ІПН, КПП, коротке найменування організації) і типі відомостей (в формах, спочатку подаються за 2017 рік потрібно позначити «Вихідна»);
 • в розділі 2 «Звітний період» потрібно вказати «2017»;
 • в розділі 3 «Відомості про період роботи застрахованих осіб» вказуються у відповідних графах відомості про працівників. У загальному випадку потрібно заповнити такі графи: в графах 2-4 потрібно вказати П.І.Б. працівника (в називному відмінку), в графі 5 його СНІЛС, в графах 6-7 - період роботи у 2017 році (наприклад, з 01.01.2017 по 31.12.2017, якщо працівник пропрацював весь рік), в графі 11 - код невідпрацьованих періодів (наприклад, для відпустки по догляду за дитиною потрібно вказати «ДІТИ», для відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами «ДЕКРЕТ», а для періоду оплачуваної відпустки - «ДЛОТПУСК»). Якщо у конкретного працівника в 2017 році були періоди, коли він не працював, то в формі СЗВ-СТАЖ по ньому необхідно буде привести декілька рядків: без коду в графі 11 (за період коли він працював) і з відповідним кодом. При цьому П.І.Б, СНІЛС такої особи заповнюються тільки один раз.

Для застрахованих осіб, які працюють за цивільно-правовими, в графі 11 потрібно вказати «ДОГОВІР» (якщо оплата за договором проведена в 2017 році), «НЕОПЛДОГ» або «НЕОПЛАВТ» (якщо оплата за роботу за договором відсутній).

Графи 8-10, 12, 13 в формі СЗВ-СТАЖ заповнюються, якщо працівник має право на дострокове призначення йому пенсії. Відповідні коди для заповнення зазначених граф можна знайти в Класифікаторі, що є Додатком до Постанови Правління ПФР від 11.01.2017 № 3п.

Графа 14 «Відомості про звільнення застрахованої особи» заповнюється в формі СЗВ-СТАЖ за 2017 рік символом «X», якщо застрахована особа була звільнена 31.12.2017. В інших випадках графа не заповнюється.

Розділи 4 і 5 форми СЗВ-СТАЖ за 2017 рік не заповнюються.

Звіт СЗВ-СТАЖ 2017: зразок заповнення

Приклад заповнення СЗВ-СТАЖ за 2017 рік можна подивитися тут.

СЗВ-СТАЖ за 2017 рік - як заповнити, термін здачі, приклад заповнення і штрафи за неподання + форма ОДВ-1 з заповненим зразком

19 лютого 12719 0 Автор: Шмідт Микола 12719 0

СЗВ м стаж за 2017 терміни здачі в 2018 зразок заповнення

Привіт, шановні підприємці. Сьогодні ми з вами поговоримо про новий вид звітності для всіх роботодавців, що надається до Пенсійного фонду з 2018 року. Це звіт СЗВ-СТАЖ за 2017 рік. Термін, коли СЗВ-СТАЖ потрібно буде здати в перший раз в 2018 році, визначено законодавцями до 1 березня. Здавати звітність ви будете з даними про стаж працівників, сформованими за 2017 р

Звіт СЗВ-стаж: що це і хто його здає

Даний звіт був розроблений пенсіоннікамі ще в січні 2017 року, але до теперішнього часу звіт в ПФР не здавався за рідкісними винятками. Наприклад, ви повинні були видати в 2017 році копію СЗВ-СТАЖ на руки при звільненні працівника, а оригінал відправити до Пенсійного фонду.

Чому ж виникла необхідність в розробці додаткового виду звіту? Справа в тому, що починаючи з 2017 р єдиний розрахунок за внесками здається в податкову інспекцію, і Пенсійний фонд перестав отримувати дані про трудовий стаж ваших співробітників. Тому і з'явилася нова звітність. До речі, звіт СЗВ-Стаж в чомусь трохи схожий з місячним СЗВ-М, до якого ви вже звикли.

На підставі даних звіту СЗВ-М Пенсійний фонд отримує відомості про працюючих у вас пенсіонерів, таким чином, коректуючи індексацію їхніх пенсій.

Що ж за інформацію містить в собі ця нова форма СЗВ-СТАЖ? Якщо коротко відповісти на поставлене запитання - це доповнення до форми СЗВ-М, що містить в собі відомості про стаж конкретного співробітника, а також нарахованих (сплачених) страхові внески.

Важливо! Кількість застрахованих осіб, представлене у формі СЗВ-СТАЖ, має повністю збігатися з кількістю осіб, відображених у звітах СЗВ-М протягом 2017 р

Хто здає СЗВ-СТАЖ? Цей звіт будуть здавати всі компанії, які мають найманих працівників:

 • юридичні особи, в тому числі які мають відокремлені підрозділи;
 • ІП, адвокати, нотаріуси.

ІП, нотаріуси та адвокати, які не мають найманих працівників, звільнені від здачі даної форми відомостей про страховий стаж в ПФР.

Вперше відомості про страховий стаж застрахованих осіб у формі СЗВ-СТАЖ здаються за підсумками 2017 року. Термін здачі звітності - до 1 березня 2018 р.

Коли здавався СЗВ-СТАЖ в 2017 році

У 2017 році бланк СЗВ-СТАЖ здавався в наступних випадках:

 • На звільнених співробітників, про що ми писали вище, інші працівники в цей розрахунок не включалися.
 • Ваш співробітник виходив на пенсію за віком.

Здати форму до Пенсійного фонду потрібно було протягом трьох днів, з дня отримання заяви від працівника (пишеться в довільній формі) про вихід на пенсію. Наприклад, співробітник сповістив вас про це 28.08 - до кінця серпня ви були зобов'язані подати СЗВ-СТАЖ на нього.

Важливо! Якщо протягом 2017 р ви здавали звітність на працівників, що виходять на пенсію з типом відомостей «призначення пенсії», то після закінчення року потрібно ці дані продублювати, але вже в звичайній формі СЗВ-СТАЖ з типом «початкова». Відомості повинні подаватися як на працюючого пенсіонера, так і на звільненого.

У 2018 році всі перераховані вище випадки також будуть служити приводом для того, щоб здати форму СЗВ-СТАЖ достроково. Таким же чином потрібно буде зробити й при реорганізації компанії у формі приєднання, здавши звіт СЗВ-СТАЖ, не чекаючи закінчення календарного року.

Важливо! Подати звіт до ПФР потрібно протягом одного місяця після дати затвердження передавального акта, але не пізніше дня, коли будуть подані документи в податкову для реєстрації нової компанії.

СЗВ-СТАЖ при ліквідація ТОВ та ВП

При ліквідації організації звіт СЗВ-СТАЖ здається протягом 1 місяця з моменту затвердження проміжного балансу. При закритті ІП СЗВ-СТАЖ представляється в ПФР в аналогічний термін, але не пізніше дати внесення змін до єдиного Держ.реєстрі.

Інструкція щодо заповнення звіту СЗВ-СТАЖ

У звіті потрібно відобразити періоди роботи ваших співробітників, з якими в минулому році у вас були укладені:

 • Трудові договори.
 • Цивільно-правові договори.
 • Договори авторського замовлення.

У тому випадку, якщо в звітному періоді у вас не були укладені трудові відносини з працівниками, то «нульовий» формат звіту СЗВ-СТАЖ представляти не потрібно, т. Е. За відсутності стажу звітність не здається. У ній просто немає необхідності, так як процедуру контролю вона все одно не пройде. Звіт повинен мати хоча б один запис.

Якщо трудові відносини все ж були оформлені, але по ним не було виплат, то тоді звіт здавати потрібно. Відсутність виплат за договорами не звільняє вас від обов'язку здавати звітність за стажем працівників.

За вищевказаній причині при ліквідації компанії СЗВ-СТАЖ здається протягом місяця після дати затвердження проміжного балансу, «нульовий» формат також не представляється.

Документ СЗВ-СТАЖ затверджений Постановою Правління ПРФ за №3-п від 11.01.2017. Загальні правила його заповнення такі ж, як і при формуванні інших документів. Бланк можна заповнити як від руки, використовуючи зазначений нижче формат, так і допомоги комп'ютера.

 • Завантажити бланк СЗВ-СТАЖ в форматі Excel

Заповнюючи СЗВ-СТАЖ від руки, не забувайте дотримуватися обов'язковий порядок заповнення:

 • Дані вносяться темним чорнилом, червоний або зелений колір використовувати не можна.
 • Якщо ви допустили помилку, то доведеться заповнювати лист заново.
 • Вносити виправлення в бланку, а також користуватися коректором заборонено.
 • При внесенні в форму даних використовуйте тільки заголовні букви.

Як приклад заповнення бланка ми візьмемо ІП, що володіє невеликим дизайнерським бюро і має в своєму штаті найманих працівників. Виконуючи послідовні дії, вносимо необхідні дані.

Розділ №1 «Відомості про страхувальника»:

 1. В поле «рег. номер в ПФР »пишемо індивідуальний номер ІП, присвоєний пенсіоннікамі.
 2. Далі вносимо ІПН - 12 знаків, поле КПП залишаємо порожнім. Якщо ви заповнюєте бланк з даними організації, то ІПН у вас становить 10 знаків, а в поле КПП вносите присвоєний податківцями номер, в залежності від місця ведення діяльності - за місцем реєстрації або як відокремлений підрозділ.
 3. Наступної поле заносимо повне прізвище, ім'я, по батькові підприємця. Організації вносять своє коротке ім'я, наприклад, ТОВ «Перемога».
 4. Далі розбираємося з верхнім лівим полем - «тип відомостей». Вибирається поле, що конкретизують мету подачі форми СЗВ-СТАЖ:
 • Вихідна версія буде означати, що даний звіт подається в ПФР перший раз.
 • Доповнює версія вибирається, якщо в звіт внесені зміни або додаткові дані.
 • Версія - Призначення пенсії. В цьому випадку в СЗВ-стажу будуть відображені відомості для призначення пенсії.

Переходимо до розділу №2 «Звітний період»:

Тут все просто. Проставляємо рік, за який здаємо звіт. У нашому випадку - це 2017.

Наступний до заповнення - розділ №3 «Відомості про період роботи застрахованих осіб»:

 • Дані вносяться в табличному варіанті, по кожному конкретному співробітнику із зазначенням ПІБ та номери СНІЛС.
 • В поле «Період роботи» прописуються дані про стаж працівника протягом звітного року. Якщо співробітник пропрацював цілий рік, то, відповідно, в клітинки проставляем перший і останній день календарного року - 01.01.2017; 31.12.2017. В інших випадках, до, наприклад, при звільненні, записуємо конкретний час роботи співробітника.
 • У разі, якщо один і той же працівник був прийнятий двічі в звітному році - звільнився, потім знову працевлаштувався, то другий період роботи вноситься під першим. ПІБ в цьому випадку, повторно не прописується.
 • Якщо ваш працівник збирається вийти на пенсію, то в полях проставляється очікувана дата.
 • У стовпці 11 вносимо слово ДОГОВІР, що означає трудові відносини з конкретним працівником за договором підряду. Якщо всі співробітники відпрацювали календарний рік за трудовим договором, то тоді це полі не заповнюємо, залишаємо його порожнім. У тому випадку, якщо виконана робота за договором підряду не оплачене, то в стовпець 10 потрібно проставити значення - НЕОПЛДОГ. За співробітникам, з яким укладено тільки трудові договори, додаткових розшифровок в стовпці 10 не робимо. Ми залишаємо це поле порожнім.

Важливо! Ще раз звертаємо вашу увагу на те, що при заповненні бланка використовуємо тільки ВЕЛИКІ літери.

 • Вище ми розглянули приклад заповнення стовпчика 11, якщо співробітник пропрацював цілий рік, не перебуваючи ні разу на лікарняному листі, в декретній відпустці, у відпустці по догляду за дітьми до 1,5 років, а також в додатковій відпустці.
 • У разі, якщо вам необхідно внести додаткові відомості в стовпець 11, то керуйтеся розділом 2 «Порядку заповнення форми СЗВ-СТАЖ», затвердженого ПФР 11.01.17 №3п. Наведемо лише найосновніші:

«ВНЕТРУД» - період перебування на лікарняному листі;

«ДІТИ» - співробітниця у відпустці по догляду за дитиною від 0 до 1,5 років;

«ДЛДЕТІ» - період перебування в «декреті» з дітьми від півтора до трьох;

«ДЛОТПУСК» - щорічний або додатково оплачувану відпустку;

«НЕОПЛ» - неоплачувані періоди. Наприклад, простий з вини співробітника, адміністративну відпустку.

«Кваліфіковану консультацію» - період підвищення кваліфікації співробітника, з відривом від виробництва.

У прикладі щодо заповнення форми СЗВ-СТАЖ ми показали як відобразити страхові періоди по співробітниках, які перебувають в щорічному оплачуваній відпустці, на лікарняному листі, а також в «декретній» відпустці.

 • При заповненні колонки 8 і 9 - «Територіальні та особливі умови праці» проставляємо спеціальні коди, керуючись вищезгаданим Порядком заповнення форми. У разі, якщо ви не маєте документального підтвердження особливих умов праці, то стовпці 9, 12, 13 не заповнюйте!
 • Якщо співробітник звільнений 31 грудня, то як це відобразити в звіті СВЗ-СТАЖ? В цьому випадку, в графі 14 бланка СЗВ-СТАЖ проставляем знак Х.

Розділ №4 «Відомості про нараховані, а також сплачених страх.взносах».

Розділ заповнюється тільки тоді, коли ви здаєте звіт з ознакою «Призначення пенсії», про що ви вказали в розділі 1. Він призначений для внесення даних про співробітників, які виходять на пенсію. У цьому розділі потрібно відповісти на два поставлених питання, заповнивши відповідні клітинки.

Розділ №5 «Відомості про сплату пенс. внесків щодо дострокових договорами недержавного пенсійного страхування ».

Розділ призначений для внесення відомостей на співробітника, що виходить на пенсію. Дається розшифровка про періоди нарахування і виплати внесків.

Ми розібрали основні моменти, як заповнити звіт СЗВ-СТАЖ за 2017 рік.

Завантажити зразок заповнення звіту СЗВ-СТАЖ

Нижче наводимо зразок заповнення даної форми:

 • Завантажити заповнений зразок форми СЗВ-СТАЖ

Важливо! Одночасно зі звітом СЗВ-СТАЖ здаємо опис ОДВ-1, яка узагальнює всі дані основного документа.

Розглянемо порядок заповнення форми:

 • Верхні поля опису аналогічні СЗВ-СТАЖ - проставляються дані рег. номерів, найменування Страхувальника.
 • Опис може мати три варіанти. Відповідне значення проставляем в потрібній клітинці:
 1. Початкове.
 2. Коригуючий.
 3. Скасовує.
 • Розділ 1 заповнюється таким же порядком, як ми вносили дані в розділ 1 основного звіту.
 • Розділ 2 має деяку особливість. У ньому два поля. У першому ставимо О, а в поле, що позначає рік, записуємо період, за який здаємо звіт. У нашому випадку - 2017.
 • У розділі 3 проставляем кількість працівників, на яких здаються відомості в формі СЗВ-СТАЖ.
 • В розділ 4 дані вносяться тільки в тому випадку, якщо подаються звіти СЗВ - ИСХ або КОР, що мають позначку - ОСОБЛИВА.
 • Розділ 5 призначений для працівників, які мають право на дострокові пенсійні виплати.

Завантажити заповнений зразок ОДВ-1

ВАЖЛИВО! Не забудьте підписати, проставити дату здачі, друк (при наявності), як основного звіту, так і опису.

Як заповнити СЗВ-СТАЖ при звільненні працівника, видача довідки

При звільненні працівника йому на руки потрібно видати виписку зі звіту СЗВ-СТАЖ. Оригінал же прямує в пенсійний фонд, причому звіт буде містити дані тільки звільненого співробітника, інших в нього вносити не потрібно. Що ще потрібно врахувати при заповненні бланка:

 • Звіт буде мати тип «Вихідний». Звітний період дорівнює року звільнення.
 • У графу «Період роботи» будемо вносити дату початку і закінчення роботи співробітника на рік звільнення. Якщо він працює з початку року, то початковий період буде - 01.01.2017, остаточний - момент звільнення співробітника.
 • Повторимося ще раз. Якщо співробітник звільняється 31 грудня звітного року, то в графі 14 проставляється знак - «Х».
 • Розділи 4 і 5 в даному випадку заповнювати не потрібно.

Куди і як надається звіт СЗВ-СТАЖ

Форма СЗВ-СТАЖ здається до відділення Пенсійного фонду:

 • Юрособами: за місцем знаходження компанії.
 • Відокремленими компаніями: за місцем їх розташування.
 • ІП: за місцем проживання.

Для здачі звіту передбачена два варіанти:

 1. На папері. Таким чином здають звіт СЗВ-СТАЖ тільки ті підприємці, які мають в своєму штаті не більше 25 співробітників. Заповнений бланк звіту роздруковується в двох екз., Робиться опис ОДВ-1, дані про співробітників переносяться на карту пам'яті. На вашій копії звіту співробітник ПФР робить відмітку про прийняття та копіює інформацію з флешки.
 2. Електронний формат. Таким чином здають звіт підприємці, у яких штат перевищує двадцять п'ять чоловік. Звіт підписується ЕЦП і відправляється в ПФР за допомогою спец. оператора з передачі даних.

Шість обов'язкових документів для звільнених співробітників

В останній робочий день працівника, який звільняється обов'язково відійти йому такі документи:

 1. Довідку СЗВ-СТАЖ.
 2. Довідку СЗВ-М.
 3. Відомості про суму заробітку за формою Мінпраці від 30.04.13 №182н (в ред. Від 09.01.2017).
 4. Виписку з «Розрахунку за страховими внесками», розділ 3.
 5. Трудову книжку.
 6. 2-ПДФО.

Завжди пам'ятайте про те, що порушуючи порядок видачі обов'язкових документів співробітнику, ви можете піддатися непотрібним штрафних санкцій.

В якій програмі робиться звіт СЗВ-СТАЖ?

Заповнити звітність також можна за допомогою спеціальних програм. Ми зупинимо вашу увагу на двох з них:

Як заповнити звіт СЗВ-СТАЖ в 1C версія 8.3:

 • В меню «Зарплата» вибираємо вкладку «Страхова звітність».
 • Натискаємо іконку «Сформувати» і вибираємо форму потрібно нам звіту.
 • Вибираємо дату заповнення і звітний рік.
 • Вказуємо тип представляються відомостей.
 • У вкладці «Співробітники» вносимо необхідні дані.

Як заповнити звіт СЗВ-СТАЖ в ПУ6:

 • У програмі ПУ6 натискаємо на іконку СЗВ-СТАЖ, заповнюємо дані про страхувальника, звітний рік, тип відомостей.
 • Далі послідовно вносимо потрібні дані, дотримуючись наше докладної Інструкції по формуванню звіту СЗВ-СТАЖ.

Завантажити програму ПУ6 для заповнення СЗВ-СТАЖ.

Штраф за неподання звіту СЗВ-СТАЖ

 • Порушення термінів здачі звітності призведе до штрафу в сумі 500 руб. за кожного співробітника.
 • Якщо звіт зданий в строк, але в нього були включені не всі співробітники, штрафні санкції також складуть 500 руб. за кожного «пропущеного» працівника.
 • Якщо в звіті виявлено недостовірні відомості, помилки по застрахованим, але звіт зданий в строк, штрафу уникнути все одно не вдасться. Він складе 500 руб. за кожного «помилкового» співробітника.
 • За несвоєчасне подання звітності керівники компаній можуть бути оштрафовані на 300 - 500 руб.
 • Порушення формату представлення звіту тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1000 руб. (Коли звіт зданий в паперовому варіанті замість встановленого електронного формату).

І найсуворіший штраф очікує юридична особа в сумі 50 тис. Руб., Якщо:

 • В день звільнення працівнику не була видана копія бланка СЗВ-СТАЖ.
 • Чи не був направлений звіт до Пенсійного фонду для оформлення пенсії співробітникові.

Сподіваємося, що ми детально ознайомили вас зі звітністю СЗВ-СТАЖ і тепер вам буде набагато простіше сформувати її. Повторимося, що новий вид звітності має річний формат і представляється за підсумками календарного року. Термін здачі звіту СЗВ-СТАЖ - до 01.03 наступного року за звітним, а дані в ньому заносяться в таблицю.

І останнє - хто повинен здавати СЗВ-Стаж: бухгалтерія або кадри? Законодавчо цей момент не визначений. Все повинно бути на розсуд керівника і прописано в посадових інструкціях співробітників. Якщо ви вже закріпили певного працівника відповідальним за здачу СЗВ-М, то доцільніше і формування цього звіту поставити йому в обов'язки. Адже дані цих двох звітів нерозривно пов'язані, переплітаються і доповнюють один одного. А будь-які нестикування в звітах можуть привести до штрафних санкцій.

Нова форма СЗВ-СТАЖ 2018 роки за 2017 рік

Постановою Пенсійного фонду РФ № 3п від 11 січня 2017 року затверджено нову форму СЗВ-Стаж 2018 року. У цій статті ми дамо роз'яснення з усіх питань, що стосуються документа: хто, в які терміни і куди його здає, як виглядає актуальний бланк, які відомості потрібно вносити в розділи звіту, а також яка відповідальність передбачена за межі не здачу цього документа. Крім того, на цій сторінці зможете скачати бланк СЗВ-СТАЖ 2018 роки за 2017 рік і ознайомитися зі зразком його заповнення.

Хто і куди повинен здавати форму СЗВ-Стаж в 2018 році?

У 2018 році звіт СЗВ-Стаж необхідно здавати до територіальних підрозділів російського Пенсійного фонду. Необхідність здачі даного документа в ПФР викликана тим, що бюджетне установа повинна мати відомості:

 • про періоди роботи співробітників;
 • про нарахованих (сплачених) страхові внески.

На основі поданих страхувальниками даних ПФР призначатиме страхові пенсії. Всі відомості, які отримує Пенсійний фонд з форми СЗВ-Стаж, в подальшому будуть вказані на індивідуальних особових рахунках застрахованих осіб.

Відповідно до норм чинного російського законодавства, обов'язок по здачі СЗВ-Стаж в 2018 році мають:

 • ІП (в тому числі - нотаріуси, детективи і адвокати);
 • організації (включаючи їх відокремлені підрозділи, якщо такі є).

Нагадаємо, що документ здається по всім працівникам, які здійснюють свою діяльність відповідно:

 • з цивільно-правовим договором;
 • з трудовим договором.

Далі ми розглянемо термін здачі звіту СЗВ-Стаж і всі особливості, які має ця форма персоніфікованого обліку.

Термін здачі СЗВ-СТАЖ в 2018 році

СЗВ-Стаж необхідно здавати за рік. Відповідно, звіт за 2017 рік необхідно здати вже в 2018 році, не пізніше, ніж 1 березня 2018 роки (на підставі статті 11 № 27-ФЗ від 01 квітня 1996 року).

Відзначимо, що в деяких випадках може знадобитися здати форму СЗВ-Стаж до територіального підрозділу ПФР в достроковому порядку. Наприклад, якщо співробітник (підрядник) організації (ІП) звернувся з відповідною заявою, в якому він вказав свій намір в найближчий період вийти на пенсію.

Страхувальник в даній ситуації в триденний термін з моменту отримання заяви зобов'язаний направити звіт СЗВ-Стаж в ПФР (відповідно до пункту 2 статті 11 № 27-ФЗ від 01 квітня 1996 року). Крім того, вищезгаданого співробітника потрібно буде відобразити і в річній звітності та здати форму до 1 березня 2018 року.

Способи здачі форми СЗВ-Стаж в 2018 році

У 2018 році документа можна здати в ПФР одним із таких способів:

1. На папері (якщо кількість працівників до 24-х осіб).

2. В електронному вигляді (якщо кількість працівників від 25 і вище).

Постановою Правління ПФР № 3п від 11 січня 2017 року встановлено формат даних, які потрібні для здачі звіту в електронному вигляді.

Головні особливості здачі звіту СЗВ-Стаж

1. СЗВ-Стаж для генерального директора-засновника, який не отримує виплат

Відповідно до частини 1 статті 273 та статті 274 Трудового кодексу РФ, керівник організації потрапляє під дію трудового законодавства в якості працівника, який вступив з роботодавцем, яким виступає юридична особа, в трудові відносини.

Таким чином, до звіту за формою СЗВ-Стаж за 2017 рік потрібно включити генерального директора, який є єдиним засновником, навіть якщо з ним не було укладено трудову угоду і виплати йому з боку організації повністю були відсутні.

2. СЗВ-Стаж для самозайнятих громадян, які не використовують найману персонал

Наступні категорії громадян, які сплачують пенсійні страхові внески «за себе», не мають обов'язку щодо здачі форми СЗВ-Стаж:

Так як дана категорія підприємців не вступала ні в цивільно-правові, ні в трудові відносини зі страхувальниками, то звітувати в ПФР за свій трудовий стаж немає необхідності.

3. СЗВ-Стаж при відсутності в звітному періоді виплат фізособам

Звіт СЗВ-Стаж за рік потрібно скласти і здати навіть в тому випадку, якщо виплати фізичним особам у звітному періоді, відповідно до трудового (цивільно-правовим) договором не проводилися. Відсутність виплат фізособам не є підставою для не здача форми.

4. Нульовий звіт СЗВ-Стаж: чи потрібно здавати?

Нульову звітність СЗВ-Стаж при відсутності співробітників здавати не потрібно. Форма документа для цього не призначена. Для подачі звіту слід внести відомості мінімум про один працівника, який отримує заробітну плату. Наприклад, в документ можна занести єдиного засновника, який керує організацією і отримує зарплату.

Структура звіту СЗВ-Стаж в 2018 році

Повна назва щорічного звіту - «Відомості про страховий стаж застрахованих осіб». За кнопці нижче можна скачати бланк СЗВ-СТАЖ 2018 року:

Бланк СЗВ-Стаж складається з декількох розділів:

 • «Відомості про страхувальника» (Розділ 1);
 • «Звітний період» (Розділ 2);
 • «Відомості про періоди роботи застрахованих осіб» (Розділ 3);
 • «Відомості про нарахованих (сплачених) страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування» (Розділ 4);
 • «Відомості про сплачені пенсійні внески відповідно до пенсійними договорами дострокового недержавного пенсійного забезпечення» (Розділ 5).

Приклад заповнення СЗВ-Стаж 2018 року

Далі ми детально розглянемо, як слід заповнити форму СЗВ-Стаж і як вносити дані в кожен з розділів документа.

Для зручності ми зробили таблицю, яка містить номер і назва розділів звіту СЗВ-Стаж і порядок їх заповнення.

Як заповнити форму СЗВ-СТАЖ за 2017 рік для здачі в 2018-м?

Як заповнити СЗВ-СТАЖ за 2017 рік- це питання особливо важливе для новостворених роботодавців, оскільки звіт по стажу з нинішнього року став річним. Разом з тим він зберіг багато спільного з формою відображення відомостей в раніше подавалася в ПФР квартальної звітності по внесках. Розглянемо, що ж характеризує новий звіт.

Причини зміни форми і періодичності звіту за стажем

З 2017 року страхові внески, щодо яких раніше доводилося звітувати окремо у позабюджетні фонди (крім платежів на травматизм), стали підпадають під дію положень НК РФ. Відповідно, курирує їх тепер податкова служба.

Незважаючи на те що більша частина текстів законів, які регулювали питання нарахування та сплати страхових внесків, без змін перейшла в особливу главу НК РФ, ряд моментів в порядку роботи з цими платежами довелося змінити. Зокрема, новою стала звітність за внесками. Вона виявилася зведеної, що об'єднала в собі основні розділи тих звітів, які перш за подавалися в ПФР і ФСС. Однак при об'єднанні з неї були вилучені:

 • підсумкові показники розрахунків з фондами на початок року і на дату звіту;
 • дані про платіжних документах;
 • таблиці, що містять персональні відомості про стаж працівників.

Періодичність (щоквартальна) у новій зведеної звітності по внесках збереглася. Виключені з неї дані про стаж, що представляють інтерес виключно для обліку при нарахуванні в майбутньому пенсії, важливі тільки для ПФР. Тому за Пенсійним фондом і залишилася функція прийняття звітності по ньому. Однак частоту подання звіту вирішено було змінити - його потрібно здавати 1 раз після закінчення року.

Ситуації, в яких дані за стажем можуть бути здані достроково, наведені в матеріалах:

Порядок і термін здачі СЗВ-СТАЖ в 2018 році

Крім того, для звітності за стажем довелося вводити нову форму, що одержала найменування СЗВ-СТАЖ (затверджена постановою правління ПФР від 11.01.2017 № 3п). У порівнянні з інформацією, раніше потрапляла в щоквартальні звіти, що подаються в ПФР, нічого принципово нового в ній немає. Схожі навіть таблиці, що відображають дані про стаж.

Однак ПФР визнав за необхідне отримання одночасно з інформацією по стажу деяких відомостей, що пояснюють окремі питання щодо звітує роботодавця:

 • про кількість осіб, щодо яких сформована інформація про стаж;
 • про зведених сум нарахованих і сплачених за рік внесків (з поділом їх за видами платежів) та про заборгованість по ним на початок і кінець року;
 • про наявність умов праці, що дають працівникові право на достроковий вихід на пенсію, та про кількість таких осіб.

Для відображення цих даних постановою № 3п затверджена ще одна форма - ОДВ-1, подати яку потрібно разом зі звітом СЗВ-СТАЖ.

Бланки кожної з цих форм можна скачати в публікації «У чому полягають відмінності форми СЗВ-СТАЖ від ОДВ-1?».

Як граничної дати для подання звіту за стажем закон «Про індивідуальному (персоніфікованому) обліку ...» від 01.04.1996 № 27-ФЗ (п. 2 ст. 11) вказує 1 березня року, що настає за звітним. Правила про усунення її в разі збігу з вихідним закон № 27-ФЗ не містить, тому якщо 1 березня общевиходним днем, то звіт доведеться подати раніше. Однак 01.03.2018 - це будній день (четвер), і термін здачі СЗВ-СТАЖ в 2018 році завершиться саме в цю дату.

Для роботодавців, які представляють відомості про стаж на число ліц¸ перевищує 24, закріплено обов'язок направити звітність в ПФР електронним способом (п. 2 ст. 8 закону № 27-ФЗ). Коли кількість працівників, дані про яких внесені до звіту, менше 25, то відомості можна здати на папері.

Правила оформлення та зразок заповнення СЗВ-СТАЖ 2018

Перелік інформації, яка повинна відображатися у звітності за стажем, призводить закон № 27-ФЗ (п. 2 ст. 11), що вимагає відносно кожного працівника вказівки:

 • П. І. Б .;
 • номера його особового рахунку;
 • періоду роботи протягом звітного року;
 • умов, що дають право на застосування особливого порядку обліку стажу або на достроковий вихід на пенсію.

Про те, що це за умови, читайте в статті «Спеціальний трудовий стаж - що це таке?».

СЗВ м стаж за 2017 терміни здачі в 2018 зразок заповнення

Для внесення перерахованих вище даних призначена основна таблиця форми СЗВ-СТАЖ. Також бланк містить поля для зазначення відомостей, необхідних для ідентифікації роботодавця (його найменування, реєстраційний номер, ІПН і КПП), даних про звітному періоді і про тип відомостей (для звіту за рік вони будуть вихідними, а в разі подальших виправлень - доповнюють).

Передбачені в формі місця для внесення відміток про наявність (відсутність) фактів нарахування і сплати внесків, але в річному звіті вони не заповнюються, оскільки призначені для звіту, що складається в зв'язку з призначенням пенсії.

Детально правила внесення в форму звіту інформації кожного виду описані в постанові правління ПФР № 3п. Тут же наведені коди, необхідні для відображення умов праці.

Зразок заповнення форми СЗВ-СТАЖ за 2017 рік дивіться на нашому сайті:

СЗВ м стаж за 2017 терміни здачі в 2018 зразок заповнення

Інформація про стаж з 2017 року перестала входити до складу звітності щодо страхових внесків через те, що питання нарахування та сплати внесків, призначених для ПФР, стала займатися податкова служба. Необхідності в отриманні відомостей про стаж у неї немає, зате така необхідність є у ПФР. Тому обов'язок прийому даних про стажі збережена за цим фондом. Однак змінилася частота подачі звіту (його потрібно представляти 1 раз в рік), і він придбав особливу форму (СЗВ-СТАЖ). Здати звіт за 2017 рік потрібно не пізніш 01.03.2018 одночасно зі звітом ОДВ-1, призначеним для відображення даних, які б доповнювали інформацію, наведену в формі основного звіту за стажем.

Дізнавайтесь першими про важливі податкові зміни

СЗВ-СТАЖ 2017: приклад заповнення

Як підготувати СЗВ СТАЖ 2017. Приклад заповнення цієї звітності в 2018 році буде вельми до речі. Краще один раз побачити, ніж сто разів почути, тому заповнений бланк нової звітності до Пенсійного фонду допоможе кадровим фахівцям і бухгалтерам набагато ефективніше впоратися з поставленим завданням. Погодьтеся, ніякі пояснення не можуть замінити наочний приклад. Пропонуємо увазі читачів СЗВ СТАЖ зразок заповнення 2017.

Починаючи з 2018 року, всі роботодавці повинні здавати новий звіт СЗВ-СТАЖ до Пенсійного фонду. В даній формі розкривається інформація про пенсійне стажі співробітників організації (індивідуального підприємця). СЗВ-СТАЖ - це річна звітність і в перший раз її потрібно здати за 2017 рік. Все нове викликає питання, і дана форма не виняток. Тому працівникам, відповідальним за здачу цієї звітності, потрібний зразок заповнення СЗВ СТАЖ за 2017 рік.

Нагадаємо, що дану форму повинні здавати всі роботодавці (організації та підприємці), які виплачують винагороди фізичним особам (п. 1.5 Порядку, затв. Постановою Правління Пенсійного фонду РФ від 11.01.2017 № 3п):

 • в рамках трудових договорів;
 • за цивільно-правовими договорами;
 • за договорами авторського замовлення та ліцензійних договорів.

Загальна обов'язок здавати нову звітність обумовлює необхідність мати перед очима зразок заповнення СЗВ СТАЖ.

У загальному випадку, юридичні особи подають форму СЗВ-СТАЖ в територіальні підрозділи Пенсійного фонду РФ за місцем своєї державної реєстрації. Що стосується бізнесменів, то ІП здають звіт за місцем проживання (п. 1 ст. 11 Федерального закону від 01.04.1996 № 27-ФЗ).

Звіти за формою ОДВ 1 і СЗВ СТАЖ (приклад заповнення в кінці статті) потрібно здати одночасно (абз. 3 п. 2 ст. 8 Федерального закону від 01.04.1996 № 27-ФЗ, п. 1.7 Порядку, затв. Постановою Правління ПФР від 11.01.2017 № 3п).

За загальним правилом терміни здачі СЗВ-СТАЖ - не пізніше 1 березня року, наступного за звітним. Тому форму за 2017 рік потрібно представити в ПФР не пізніше 1 березня 2018 року (п. 2 ст. 11 Федерального закону від 01.04.1996 № 27-ФЗ). Часу залишається все менше, цим і зумовлена ​​потреба кадровиків мати порядок заповнення СЗВ СТАЖ. У 2017 році дана форма не здавалася, внаслідок цього у фахівців виникає безліч питань щодо її складання.

У паперовому вигляді звіт за формою СЗВ-СТАЖ можна здати тільки в тому випадку, якщо чисельність працівників, зайнятих у роботодавця, не перевищує 24 осіб. Якщо кількість персоналу на підприємстві перевищує це число, то єдино можливий варіант подачі відомостей - це електронна форма з ЕЦП (п. 2 ст. 8 Федерального закону від 01.04.1996 № 27-ФЗ, п. 1.7 Порядку, затв. Постановою Уряду РФ від 11.01.2017 № 3п).

Отже, як заповнювати СЗВ СТАЖ (зразок заповнення)? У форму входять 5 розділів:

 • розділ 1 «Відомості про страхувальника»;
 • розділ 2 «Звітний період»;
 • розділ 3 «Відомості про період роботи застрахованої особи»;
 • розділ 4 «Відомості про нарахованих (сплачених) страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування»;
 • розділ 5 «Відомості про сплачені пенсійні внески відповідно до пенсійними договорами дострокового недержавного пенсійного забезпечення».

Якщо заповнення форми СЗВ СТАЖ (зразок заповнення) проводиться від руки, то слід використовувати чорнило (кулькову ручку) чорного або синього кольору. Червоним і зеленим заповнювати форму можна. Також заборонені підчищення і виправлення. Звіт повинен бути написаний друкованими літерами. Сторінки форми повинні бути пронумеровані в наскрізному порядку. Першій сторінці присвоюється номер 00001. Саме так проводиться заповнення СЗВ СТАЖ. Інструкція щодо заповнення бланка затверджена постановою Правління ПФР від 11.01.2017 № 3п.

Реєстраційний номер в ПФР присвоюється страхувальнику (організації або індивідуальному підприємцю) при реєстрації в Пенсійному фонді. Подивитися його можна в виписці ЕГРЮЛ (ЕГРІП) на офіційному сайті Федеральної податкової служби.

При заповненні СЗВ-СТАЖ підприємцю потрібно бути уважним. Заповнюючи форму слід вказати реєстраційний номер роботодавця, а не номер самого ВП.

Пропонуємо вашій увазі приклад заповнення СЗВ СТАЖ.

СЗВ м стаж за 2017 терміни здачі в 2018 зразок заповнення

Сподобалася стаття? Поділіться посиланням з друзями:

СЗВ м стаж за 2017 терміни здачі в 2018 зразок заповнення

СЗВ-СТАЖ: інструкція щодо заповнення

Яке правильне заповнення СЗВ-СТАЖ? Інструкція щодо заповнення звіту СЗВ-СТАЖ містить покрокові рекомендації? Затверджено взагалі така інструкція? Чи можна завантажити керівництво щодо заповнення як самостійний документ? Відповімо на питання, пов'язані із заповненням СЗВ-СТАЖ за 2017 рік.

Звіт СЗВ-СТАЖ повинні здавати в ПФР організації та ВП, якщо з фізичними особами:

 • є трудові відносини (в тому числі укладені трудові договори);
 • укладені цивільно-правові договори на виконання робіт або надання послуг;
 • укладені договори авторського замовлення і ліцензійні договори.

Це слід п. 1.5 Порядку, затвердженого Постановою Правління ПФР від 11.01.2017 № 3п.

Термін здачі СЗВ-СТАЖ за 2017 рік у 2018 році

Звіт СЗВ-СТАЖ потрібно здати до територіального підрозділу ПФР за підсумками року. Термін здачі - не пізніше 1 березня наступного року. Перший раз цю форму потрібно здати за 2017 рік, пізніше 1 березня 2018 року (п. 2 ст. 11 Закону від 01.04.1996 № 27-ФЗ).

СЗВ м стаж за 2017 терміни здачі в 2018 зразок заповнення

Інструкція щодо заповнення СЗВ-СТАЖ

У формі СЗВ-СТАЖ п'ять розділів:

 • розділ 1 «Відомості про страхувальника»;
 • розділ 2 «Звітний період»;
 • розділ 3 «Відомості про період роботи застрахованих осіб»;
 • розділ 4 «Відомості про нарахованих (сплачених) страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування»;
 • розділ 5 «Відомості про сплачені пенсійні внески відповідно до пенсійними договорами дострокового недержавного пенсійного забезпечення».

Але затверджена офіційна інструкція щодо заповнення розділів звіту СЗВ-СТАЖ? Відповідь: офіційно затвердженої інструкції щодо заповнення нового звіту не затверджувалося. Однак замість такого документа як «інструкція» існує інший документ: Порядок заповнення форми "Відомості про страховий стаж застрахованих осіб (СЗВ-СТАЖ). Він затверджений Постановою Правління ПФР від 11.01.2017 №3п.

У складі зазначеного документа ви можете безкоштовно завантажити керівництво щодо заповнення СЗВ-СТАЖ (додаток № 5). На підставі рекомендацій в цій інструкції ви можете заповнити звіт СЗВ-СТАЖ за 2017 рік. Однак майте на увазі, що покрокової інструкції ви не знайдете, оскільки це офіційний документ, написаний заплутаним канцелярською мовою. Якщо хотіли ознайомитися з інструкціями щодо заповнення, підготовленими нашими фахівцями, то рекомендуємо подивитися на статтю «Як заповнювати новий звіт СЗВ-СТАЖ».

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

+ 34 = 37

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map