Ст 14 44 ФЗ остання редакція

Стаття 14 Федерального закону від 05.04.2013 № 44-ФЗ

Федеральний закон від 05.04.2013 № 44-ФЗ

Про КОНТРАКТНОЇ СИСТЕМІ В СФЕРІ ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ і муніципальних ПОТРЕБ

(В ред. Федеральних законів від 02.07.2013 № 188-ФЗ,
від 28.12.2013 № 396-ФЗ, від 04.06.2014 № 140-ФЗ, від 21.07.2014 № 224-ФЗ, від 24.11.2014 № 356-ФЗ,
від 01.12.2014 № 416-ФЗ, від 29.12.2014 № 458-ФЗ, від 31.12.2014 № 498-ФЗ, від 31.12.2014 № 519-ФЗ,
від 08.03.2015 № 23-ФЗ, від 08.03.2015 № 48-ФЗ, від 06.04.2015 № 82-ФЗБ, від 29.06.2015 № 188-ФЗ,
від 29.06.2015 № 210-ФЗ, від 13.07.2015 № 216-ФЗ, від 13.07.2015 № 220-ФЗ, від 13.07.2015 № 226-ФЗ,
від 13.07.2015 № 227-ФЗ, від 13.07.2015 № 249-ФЗ, від 29.12.2015 № 390-ФЗ, від 30.12.2015 № 469-ФЗ,
від 09.03.2016 № 66-ФЗ, від 05.04.2016 № 96-ФЗ, від 05.04.2016 № 104-ФЗ, від 02.06.2016 № 167-ФЗ,
від 23.06.2016 № 203-ФЗ, від 23.06.2016 № 221-ФЗ, від 03.07.2016 № 266-ФЗ, від 03.07.2016 № 314-ФЗ,
від 03.07.2016 № 320-ФЗ, від 03.07.2016 № 321-ФЗ, від 03.07.2016 № 365-ФЗ, від 28.12.2016 № 474-ФЗ,
від 28.12.2016 № 489-ФЗ, від 28.12.2016 № 500-ФЗ, від 22.02.2017 № 17-ФЗ, від 28.03.2017 № 36-ФЗ,
від 28.03.2017 № 45-ФЗ, від 01.05.2017 № 83-ФЗ, від 07.06.2017 № 106-ФЗ, від 07.06.2017 № 108-ФЗ,
від 26.07.2017 № 198-ФЗ, від 26.07.2017 № 211-ФЗ, від 29.07.2017 № 231-ФЗ, від 29.12.2017 № 475-ФЗ,
від 31.12.2017 № 503-ФЗ, від 31.12.2017 № 504-ФЗ, від 31.12.2017 № 506-ФЗ)

Стаття 14. Застосування національного режиму при здійсненні закупівель

1. При здійсненні замовниками закупівель товарів, що походять з іноземної держави або групи іноземних держав, робіт, послуг, відповідно до виконуваних, що надаються іноземними особами, застосовується національний режим на рівних умовах з товарами російського походження, роботами, послугами, відповідно виконуваними, надаваними російськими особами , у випадках і на умовах, які передбачені міжнародними договорами Російської Федерації.

2. Федеральний орган виконавчої влади з регулювання контрактної системи у сфері закупівель розміщує перелік іноземних держав, з якими Російською Федерацією укладені міжнародні договори, зазначені в частині 1 цієї статті, і умови застосування національного режиму в єдину інформаційну систему.

3. З метою захисту основ конституційного ладу, забезпечення оборони країни і безпеки держави, захисту внутрішнього ринку Російської Федерації, розвитку національної економіки, підтримки вітчизняних товаровиробників нормативними правовими актами Уряду Російської Федерації встановлюються заборона на допуск товарів, що походять з іноземних держав, робіт, послуг, відповідно виконуються, надаються іноземними особами, і обмеження допуску зазначених товарів, робіт, послуг для цілей здійснення закупівель. У разі, якщо зазначеними нормативними правовими актами Уряду Російської Федерації передбачені обставини, що допускають виключення з встановлених відповідно до цієї частини заборони або обмежень, замовники при наявності зазначених обставин зобов'язані розмістити в єдиній інформаційній системі обгрунтування неможливості дотримання зазначених заборони або обмежень. Порядок підготовки і розміщення обґрунтування неможливості дотримання зазначених заборони або обмежень в єдину інформаційну систему, а також вимоги до його змісту встановлюються Кабінетом Міністрів України. Визначення країни походження зазначених товарів здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерації.

4. Федеральний орган виконавчої влади з регулювання контрактної системи у сфері закупівель за дорученням Уряду Російської Федерації встановлює умови допуску для цілей здійснення закупівель товарів, що походять з іноземної держави або групи іноземних держав, робіт, послуг, відповідно виконуються, надаються іноземними особами, за винятком товарів , робіт, послуг, щодо яких Урядом Російської Федерації встановлено заборону відповідно до частини 3 цієї статті.

5. Нормативні правові акти, що встановлюють відповідно до частин 3 та 4 цієї статті заборона на допуск товарів, що походять з іноземної держави або групи іноземних держав, робіт, послуг, відповідно виконуються, надаються іноземними особами, умови, обмеження допуску зазначених товарів, робіт, послуг, підлягають обов'язковому опублікуванню в порядку, встановленому для офіційного опублікування нормативних правових актів Уряду Російської Федерації або нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади, і протягом трьох робочих днів з дати опублікування підлягають розміщенню в єдину інформаційну систему.

6. Нормативними правовими актами, передбаченими частинами 3 та 4 цієї статті і встановлюють обмеження, умови допуску товарів, що походять з іноземних держав, робіт, послуг, відповідно виконуються, надаються іноземними особами, для цілей здійснення закупівель можуть бути визначені випадки, при яких замовник при виконанні контракту не має права допускати заміну товару або країни (країн) походження товару відповідно до частини 7 статті 95 цього закону.

Федеральний закон 44-ФЗ регулює проведення закупівель для забезпечення державних і муніципальних потреб. Положення документа визначають пріоритет поставок від вітчизняних виробників і організації.

Стаття 14. Застосування національного режиму при здійсненні закупівель

Стаття 14 Федерального закону «Про контрактну систему закупівель» регулює поняття національного режиму при забезпеченні державних і муніципальних потреб. Призначення даного положення зводиться до захисту інтересів російських виробників і компаній, що забезпечують поставки товарів, робіт або послуг.

Структурно стаття 14 ФЗ 44 про застосування національного режиму розділена на 6 пунктів. У першому пункті вказується, що закупівлі з іноземних держав прирівнюються до поставок російських компаній відповідно до умов міжнародних договорів РФ.

другий пункт регламентує розміщення переліку іноземних держав, з якими у Росії є зазначені договори. Інформація публікується Федеральним органом виконавчої влади в єдину інформаційну систему і враховує також умови застосування національного режиму.

П 3 ст 14 ФЗ 44 регламентує мета застосування національного режиму в закупівлях. Пропонується, що такий використовується для забезпечення безпеки держави і оборони країни, підтримки російської економіки і вітчизняних виробників. Основою для досягнення поставленої мети є запровадження заборон і обмежень на допуск поставок товарів, робіт і послуг з іноземних держав.

При наявності причин, що унеможливлюють виконання умов пункту 3, пропонуються наступні моменти:

 • замовник зобов'язаний розмістити відповідну інформацію і пояснення до неї в єдиній інформаційній системі;
 • порядок розміщення відомостей про закупівлі в національному режимі регулюється Постановами Уряду РФ;
 • країна, з якої допускається оформлення поставок в цій ситуації, визначається за законодавством Російської Федерації.

Пункт 4 ст 14 наказує, що за дорученням Уряду РФ, Федеральний орган виконавчої влади з регулювання контрактної системи у сфері закупівель формує умови допуску для тих поставок з іноземних держав, на які встановлюються обмеження. До даного припису не належать товари, роботи або послуги, на поставки яких визначено заборона відповідно до національного режимом.

Пункт 5 статті 14 про застосування національного режиму в закупівлях наказує порядок публікації нормативних актів з умовами та обмеженнями на поставки. Для них діє загальний порядок опублікування. Пропонується при цьому, що в єдиній інформаційній системі вони повинні бути представлені протягом трьох днів з моменту офіційної публікації.

пункт 6 вказує, що в опублікованих нормативних актах може міститися інформація про неможливість замінити товар або країну походження для проведеної закупівлі. Дане положення до статті 14 про застосування національного режиму введено 13 липня 2015.

У 2015 році була змінена редакція пункту три і скоригована формулювання п 4. Інформація за даними положенням представлена ​​відповідно до тексту документа, актуальним на 2017.

Документи, що підтверджують відповідність учасника конкурсу

При проведенні закупівлі з національним режимом відповідно до статті 14 враховують такі аспекти:

 • в умовах закупівлі замовник вказує на відповідальність учасників за достовірне надання інформації про походження товару.
 • у постачальників держзакупівлі вимагають декларацію про російському виробництві виробів;
 • при відсутності підтверджуючих документів і незрозумілому походженні товару, заявка відхиляється.

Тобто основним документом, який підтверджує відповідність учасника конкурсу національного режиму, є декларація про російському виробництві товару. Відносно робіт і послуг діють аналогічні вимоги - компанія повинна бути зареєстрована в Росії, і забезпечена російським капіталом.

Обмеження за статтею 14 44 ФЗ

Стаття 14 про застосування національного режиму при здійсненні закупівель за 44 ФЗ регламентує загальні питання. Всі уточнення і визначення вносяться відповідними Постановами Уряду РФ. Вони формують такі категорії держзакупівель:

 • повна заборона на закупівлю відповідно до інтересів національного режиму;
 • обмежений допуск виробів;
 • визначення умов для використання товарів і послуг іноземного походження.

повна заборона на іноземне походження відповідно до закупівлями в національному режимі поширюється на:

 • оборону країни;
 • програмне забезпечення;
 • легку промисловість;
 • машинобудування.

Якщо виробником не є Російська Федерація або країна Євразійського союзу, замовник зобов'язаний відхилити відповідну заявку.

обмежений допуск Закону про держзакупівлі має на увазі, що замовник має право на визначених умовах розглядати іноземні товари або послуги при відсутності заявок від виробників РФ або країн ЄАЕС. До цієї категорії потрапляють:

 • життєво необхідні і найважливіші лікарські засоби;
 • медичні вироби;
 • радіоелектронна продукція.

Наявність умов має на увазі, що заявки від іноземних компаній можуть прийматися і розглядатися при дотриманні зазначених вимог і стандартів національного режиму.

Завантажити Федеральний закон 44 "Про контрактну систему в сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних і муніципальних потреб" можна тут. Текст документа представлений в останній редакції з актуальними змінами на 2017 рік.

окремо скачати статтю 14 ФЗ 44 про застосування національного режиму в закупівлях можна тут.

Стаття 14 44-ФЗ - Застосування національного режиму при здійсненні закупівель

1. При здійсненні замовниками закупівель товарів, що походять з іноземної держави або групи іноземних держав, робіт, послуг, відповідно до виконуваних, що надаються іноземними особами, застосовується національний режим на рівних умовах з товарами російського походження, роботами, послугами, відповідно виконуваними, надаваними російськими особами , у випадках і на умовах, які передбачені міжнародними договорами Російської Федерації.

2. Федеральний орган виконавчої влади з регулювання контрактної системи у сфері закупівель розміщує перелік іноземних держав, з якими Російською Федерацією укладені міжнародні договори, зазначені в частині 1 цієї статті, і умови застосування національного режиму в єдину інформаційну систему.

3. З метою захисту основ конституційного ладу, забезпечення оборони країни і безпеки держави, захисту внутрішнього ринку Російської Федерації, розвитку національної економіки, підтримки вітчизняних товаровиробників нормативними правовими актами Уряду Російської Федерації встановлюються заборона на допуск товарів, що походять з іноземних держав, робіт, послуг, відповідно виконуються, надаються іноземними особами, і обмеження допуску зазначених товарів, робіт, послуг для цілей здійснення закупівель. У разі, якщо зазначеними нормативними правовими актами Уряду Російської Федерації передбачені обставини, що допускають виключення з встановлених відповідно до цієї частини заборони або обмежень, замовники при наявності зазначених обставин зобов'язані розмістити в єдиній інформаційній системі обгрунтування неможливості дотримання зазначених заборони або обмежень. Порядок підготовки і розміщення обґрунтування неможливості дотримання зазначених заборони або обмежень в єдину інформаційну систему, а також вимоги до його змісту встановлюються Кабінетом Міністрів України. Визначення країни походження зазначених товарів здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерації.

4. Федеральний орган виконавчої влади з регулювання контрактної системи у сфері закупівель за дорученням Уряду Російської Федерації встановлює умови допуску для цілей здійснення закупівель товарів, що походять з іноземної держави або групи іноземних держав, робіт, послуг, відповідно виконуються, надаються іноземними особами, за винятком товарів , робіт, послуг, щодо яких Урядом Російської Федерації встановлено заборону відповідно до частини 3 цієї статті.

5. Нормативні правові акти, що встановлюють відповідно до частин 3 та 4 цієї статті заборона на допуск товарів, що походять з іноземної держави або групи іноземних держав, робіт, послуг, відповідно виконуються, надаються іноземними особами, умови, обмеження допуску зазначених товарів, робіт, послуг, підлягають обов'язковому опублікуванню в порядку, встановленому для офіційного опублікування нормативних правових актів Уряду Російської Федерації або нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади, і протягом трьох робочих днів з дати опублікування підлягають розміщенню в єдину інформаційну систему.

6. Нормативними правовими актами, передбаченими частинами 3 та 4 цієї статті і встановлюють обмеження, умови допуску товарів, що походять з іноземних держав, робіт, послуг, відповідно виконуються, надаються іноземними особами, для цілей здійснення закупівель можуть бути визначені випадки, при яких замовник при виконанні контракту не має права допускати заміну товару або країни (країн) походження товару відповідно до частини 7 статті 95 цього закону.

Стаття 14 44-ФЗ: які документи прикріплювати учаснику

Для того щоб стати учасником електронного аукціону потенційний постачальник повинен підготувати заявку, що складається з двох частин. Відповідно до пункту 6 частини 5 статті 66 в складі другої частини повинен бути доданий документ, що підтверджує відповідність учасника або пропонованих їм товарів вимогам статті 14 44-ФЗ. У законі немає прямої вказівки на те, який саме документ повинен бути прикладений. У зв'язку з цим у постачальників виникає чимало запитань.

Які вимоги пред'являються в статті 14

У статті 14 44-ФЗ йдеться про застосування національного режиму при здійсненні закупівель. Законодавець встановлює обмеження на придбання окремих товарів, вироблених на території іноземних держав. Заборонено купувати окрему продукцію іноземного виробництва, призначену для забезпечення безпеки Росії.

Такі заборони та обмеження держава вводить з метою забезпечення обороноздатності нашої країни, а також підтримки виробничого потенціалу в певних областях. Постачальники, що пропонують до поставки товари, вироблені на території Росії, отримують цінову перевагу в ході закупівлі.

Детально вивчити це питання ви можете, ознайомившись зі статтею Національний режим при здійсненні закупівель за 44-ФЗ. У ній розглянуті основні цілі введення даної статті, а також наведені приклади її реалізації.

Які документи докласти до другої частини заявки

Щоб дотриматися всіх норм статті 14 44-ФЗ потенційний постачальник зобов'язаний підтвердити країну походження пропонованого їм товару. Зробити це можна, доклавши до другої частини заявки сертифікат або декларацію відповідності на продукцію. Однак, такі вимоги поширюються на вузьке коло товарів, що призначаються для забезпечення потреб оборони країни.

Якщо реалізується закупівля товарів, включених до переліку Уряду Росії № 1224 від 24 грудня 2013 року, то на учасника покладається обов'язок підтвердити, що компанія є резидентом РФ. Для цього досить виписки з ЕГРЮЛ.

Обов'язковою умовою стає вказівку країни походження товарів при подачі заявок. Найменування країни включається в опис пропонованої продукції в першій частині заявки.

У деяких випадках замовники не вникають в особливості застосування статті 14 і включають таку вимогу в документацію до всіх закупівель. Нерідко заявки відхиляються через відсутність документа, що підтверджує відповідність статті 14. Оскаржити таке відхилення можна, але на це потрібні трудовитрати і час. Тому краще постаратися цього уникнути. Сформуйте документ (декларацію) у вільній формі. Нижче представлений зразок.

На фірмовому бланку

декларація

На виконання вимог статті 14 44-ФЗ ТОВ «Ромашка» в особі генерального директора Іванова Сидора Михайловича, який діє на підставі Статуту повідомляє, що ТОВ «Ромашка» зареєстровано на території Російської Федерації, веде діяльність виключно на території Росії, не має представництв або філій за межами РФ, володарем 100% частки статутного капіталу є єдиний учасник товариства (засновник). Засновником ТОВ «Ромашка» є громадянин Росії Іванов Сидор Михайлович. Всі зазначені відомості підтверджуються випискою з ЕГРЮЛ.

Директор ТОВ «Ромашка» _____________ Іванов С.М.

Вимоги про відповідність учасника або пропонованих їм товарів рідко зустрічаються в документації. Якщо вони присутні - цілком достатньо докласти лист у вільній формі. При виникненні конфліктних ситуацій, потенційний постачальник має право звернутися зі скаргою до контролюючих органів.

Ст 14 44 ФЗ остання редакція

Для регулювання та контролю за проведенням закупівель для установ держ. і муниц. рівня був прийнятий відповідний Федеральний закон номер 44. Для зростання економіки країни і розвитку внутрішнього ринку, в законі існують певні положення. Ці положення описані в 14 статті, яка зобов'язує співробітників і посадових осіб здійснювати закупівлю у російських виробників.

Останні зміни до статті 14 про застосування національного режиму при здійсненні закупівель ФЗ 44 були внесені 13 липня 2015 року. У цій статті оформлені процеси прийняття нац. режиму при забезпеченні гос. і муниц. установ закупівлями. Положення статті цього Закону регулюють підтримку і захист національних виробників і постачальників при закупівлі. Ст. 14 містить 6 пунктів.

Короткий зміст 14 статті Федерального закону 44 про контрактну систему закупівель для державних установ:

 • У першому пункті написано, що якщо замовник звертається до постачальників з іноземних компаній або до іноземних виконавців, що надають послуги або роботи або привозять товари з-за кордону, застосовується національний режим. Цей режим означає, що російські виробники мають рівні права з іноземними постачальниками;
 • У пункті другому оформлена інформація про розміщення відомостей в держ. реєстр. Всі країни, з якою Російська Федерація уклала міжнародні договори, включені у відповідний список і описана система застосування до них національного режиму;
 • У пункті номер три написано, що для оборони і захисту держави, а також для збереження безпеки економіки і внутрішнього ринку Росії, захисту і підтримки російських постачальників і виробників, вносяться заборони і обмеження на співпрацю з іноземними особами, організаціями та компаніями. Але якщо співпраця і замовлення здійснюються в порядку винятків або за умовами, допустимим законодавством, замовник зобов'язаний розмістити в реєстрі інформацію про іноземному особі, організації або компанії з обґрунтуванням причин неможливості співпраці з російським виробником. Система і порядок внесення такого роду відомостей до реєстру встановлюються Урядом РФ;
 • У п. Чотири оформлена інформація про те, що допуск до співпраці з іноземними особами, які виконують послуги або роботи або з іноземними організаціями і компаніями, які здійснюють перевезення і продаж товарів, дозволяється або забороняється співробітниками ФЕД. органу виконавчої влади у сфері нагляду і контролю за закупівлями. Нагляд і контроль органом здійснюється за дорученням Уряду Росії;
 • У п'ятому п. Описано, що заборони і обмеження, система і процес застосування заборон на іноземні товари, роботи або послуги, а також обмеження допуску робіт або товарів повинні бути докладно описані і перелічені у відкритому доступі, публічно, на офіційних сайтах в мережі Інтернет або через ЗМІ. Після надання відомостей публічно, вони протягом трьох днів повинні бути опубліковані в держ. реєстрі;
 • У шостому пункті оформлена інформація про обмеження доступу іноземних товарів або послуг, але при цьому існують певні положення, що забороняють заміну вже обраного постачальника. Тому якщо замовником вже був визначений іноземний постачальник або виробник і такий вибір допускається умовами законодавства, він вже не зможе змінити свого рішення на користь російських постачальників.

Останні зміни в законі, що відбулися 13 липня 2015 року, змінили в статті пункти чотири і шість.

Документи, що підтверджують відповідність учасника конкурсу

Під час проведення закупівель при національному режимі діють певні вимоги, умови, обмеження та положення, оформлені в статті 14.

Враховуються перераховані аспекти діяльності:

 • Під час здійснення вибору постачальника закупівлі, замовник зобов'язаний проінформувати постачальників про відповідальність за достовірну інформацію. Відомості про надані товари повинні бути вірними, повинна бути передана інформація про походження товару;
 • У разі, якщо у постачальника відсутні документи, по-перше, про володіння товаром, по-друге, про його якість, а по-третє, якщо відсутні супровідні до товару документи, то заявка постачальника відхиляється комісією із зазначенням причин відмови;
 • Також відповідно до положень 14 статті цього ФЗ, у постачальника потрібно декларація або свідоцтво про російське походження товару.

Таким чином, основним і головним документом вважається особлива папір, звана декларацією. У цьому папері повинні бути оформлені відомості про те, що проводився товар або продукція на території Росії. Такі ж умови діють з замовленнями послуг або робіт. У разі, якщо муниц. або держ. установа замовляють послуги або роботи будь-якої компанії, фірми або організації, вона повинна бути зареєстрована в Росії. Також компанія, організація або фірма повинна володіти російським капіталом.

Обмеження, передбачені статтею 14 44 ФЗ

У статті 14 про застосування національного режиму при здійсненні закупівлі 44 ФЗ оформлена загальна інформація для всіх замовників. В окремих випадках, при виключення або доповнення Уряд Росії випускає додаткові акти, нормативи або видає певні укази.

Уряд і органи Адмін. влади регулюють і оформляють такі категорії держзакупівель:

 • Повна і остаточна заборона на проведення установою закупівлі у зв'язку з умовами національного режиму;
 • Обмежений допуск тільки певного виду товару або тимчасове здійснення послуг або робіт;
 • Визначення причин і умов, за яких допуск товару, послуг або робіт іноземного походження обов'язковий, а значить, дозволений.

Згідно 14 статті цього закону, повний і остаточний заборону на продукцію іноземного походження і на надання послуг або робіт від іноземних компаній здійснюється при:

 • Закупівлі для оборони, захисту та безпеки країни;
 • Закупівлі для поліпшення, розвитку або просто здійснення машинобудування;
 • Покупках в області легкої промисловості;
 • Покупках для забезпечення або поліпшення програмного забезпечення в держ. або муниц. установах.

У таких випадках, замовник зобов'язаний подивитися країну виробника і прийняти заявку тільки якщо постачальник пропонує товар російського або євразійського походження.

Існують певні, Федеральним законом, виключення. Якщо при поданої інформації в замовленні були вислані заявки тільки іноземних компаній або постачальників, замовник має право розглядати їх пропозиції.

Замовник може розглянути заявку не російських або євразійських постачальників тільки при наступних вимогах:

 • Замовлення було на поставку життєво важливих ліків, які необхідні в найкоротші терміни;
 • У замовленні присутні радіоелектронні товари;
 • У замовленні присутні медичні вироби.

Якщо підвести підсумки, то замовник має право прийняти заявку іноземного постачальника, якщо дотримані перераховані умови, а також розглянуті інші варіанти російського походження.

Завантажити текст закону про держзакупівлі

Федеральний закон 44 має велику кількість умов і положень, які визначають вимоги покупок для держ. установ і муниц. організацій. Не тільки співробітники, виконавчі обов'язки яких пов'язані із здійсненням покупок для установ, повинні знати про нюанси і основи справжнього закону. Іншим працівникам також рекомендується вивчити його, щоб розуміти в яких випадках яким чином варто діяти.

Завантажити Федеральний закон від 05.04.2013 N 44-ФЗ «Про контрактну систему в сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних і муніципальних потреб» можна за посиланням.

Завантажити статтю 14 ФЗ 44 про застосування нац. режиму і умов поставок при здійсненні державної. закупівель можна за посиланням.

Стаття 14 Федерального закону № 44-ФЗ

1. При здійсненні замовниками закупівель товарів, що походять з іноземної держави або групи іноземних держав, робіт, послуг, відповідно до виконуваних, що надаються іноземними особами, застосовується національний режим на рівних умовах з товарами російського походження, роботами, послугами, відповідно виконуваними, надаваними російськими особами , у випадках і на умовах, які передбачені міжнародними договорами Російської Федерації.

2. Федеральний орган виконавчої влади з регулювання контрактної системи у сфері закупівель розміщує перелік іноземних держав, з якими Російською Федерацією укладені міжнародні договори, зазначені в частині 1 цієї статті, і умови застосування національного режиму в єдину інформаційну систему.

3. З метою захисту основ конституційного ладу, забезпечення оборони країни і безпеки держави, захисту внутрішнього ринку Російської Федерації, розвитку національної економіки, підтримки вітчизняних товаровиробників Урядом Російської Федерації встановлюються заборона на допуск товарів, що походять з іноземних держав, робіт, послуг, відповідно виконуваних, що надаються іноземними особами, і обмеження допуску зазначених товарів, робіт, послуг для цілей здійснення закупівель. Визначення країни походження зазначених товарів здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерації.

4. Федеральний орган виконавчої влади з регулювання контрактної системи у сфері закупівель за дорученням Уряду Російської Федерації встановлює умови допуску для цілей здійснення закупівель товарів, що походять з іноземної держави або групи іноземних держав, робіт, послуг, відповідно виконуються, надаються іноземними особами, за винятком товарів , робіт, послуг, щодо яких Урядом Російської Федерації встановлені заборона, обмеження відповідно до частини 3 цієї статті.

5. Нормативні правові акти, що встановлюють відповідно до частин 3 та 4 цієї статті заборона на допуск товарів, що походять з іноземної держави або групи іноземних держав, робіт, послуг, відповідно виконуються, надаються іноземними особами, умови, обмеження допуску зазначених товарів, робіт, послуг, підлягають обов'язковому опублікуванню в порядку, встановленому для офіційного опублікування нормативних правових актів Уряду Російської Федерації або нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади, і протягом трьох робочих днів з дати опублікування підлягають розміщенню в єдину інформаційну систему.

 • Постанова Уряду від 05.02.2015 № 102 про обмеження допуску медичних виробів
 • Постанова Уряду від 30.11.2015 № 1289 про обмеження допуску лікарських препаратів
 • Наказ Мінекономрозвитку від 25.03.2014 № 155 про преференції товарам з ЄврАзЕС
 • Постанова Уряду від 26.09.2016 № 968 про обмеження допуску радіоелектронної продукції
 • Постанова Уряду від 11.08.2014 № 791 про заборону допуску товарів легкої промисловості
 • Постанова Уряду від 14.07.2014 № 656 про заборону товарів машинобудування
 • урядзаборонило закупівлю іноземної меблів з 01.12.17 до 01.12.19.

Коментарі до ст. 14 Федерального закону № 44-ФЗ:

 • За яким кодом закуповувати картриджі для принтерів і МФУ?
 • Чи застосовуються преференції по 155-му наказом, якщо ні в однієї з заявок немає переваг?
 • Чи застосовуються преференції по 155-му наказом в разі відхилення заявок з російським товаром (роз'яснення Мінекономрозвитку)?
 • Чи застосовуються преференції, якщо товар включений до постанови з обмеженням допуску, але відсутній у переліку 155 наказу? (Роз'яснення Мінфіну Росії)
 • Про застосування антидемпінгових заходів при наданні преференцій (роз'яснення Мінекономрозвитку).

Кава-пауза: турецька Каппадокія (польоти на повітряних кулях)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

92 − = 86

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map