Ревальвація це простими словами

Що таке ревальвація простими словами

Ревальвація (англ. Value - цінність) - підвищення курсу національної валюти по відношенню до валют інших країн, міжнародних рахунковим грошовим одиницям, золоту. Дія, протилежне девальвації. До скасування золотих паритетів ревальвація супроводжувалася одночасним підвищенням золотого вмісту валюти. Для країни, ревальвують свою валюту, виникає можливість придбати іноземну валюту дешевше. Тому до ревальвації вдаються, коли інтереси експортерів капіталу і імпортерів товарів беруть верх над інтересами боржників і експортерів товарів. Ревальвація використовується також для боротьби з інфляцією і з метою стримування зростання активного сальдо платіжного балансу. В умовах паперово-грошового обігу девальвація і ревальвація використовуються в основному для регулювання курсу національних валют. На внутрішньому ринку під впливом інфляції її купівельна спроможність може і знижуватися, хоча і в меншій мірі, ніж в інших країнах.

Ревальвація: визначення зі словника Ожегова

РЕВАЛЬВ'АЦІЯ, -і, ж. (Спец.). Офіційне підвищення золотого змісту національної грошової одиниці або фактичне підвищення її валютного курсу.
дод. ревальваційний, -а, -е.

Ревальвація це простими словами

реклама здесь 1

Значення слова Ревальвація по Ожеговим:

Ревальвація - Офіційне підвищення золотого змісту національної грошової одиниці або фактичне підвищення її валютного курсу

Ревальвація в Енциклопедичному словнику:

Ревальвація - (від ре. І лат. Valeo - маю значення - стою), повишеніекурса валюти по відношенню до валют ін. Країн, міжнародних счетнимденежним одиницям.

Значення слова Ревальвація по Фінансовому словнику:

Ревальвація - підвищення офіційного курсу національної грошової оди-ниці по відношенню до іноземних валют. Дія, протилежне девальвації. До скасування золотих паритетів РЕВАЛЬВАЦІЯ супроводжувалася одночасним підвищенням золотого вмісту валюти. Для країни, ревальвують свою валюту, виникає можливість придбати іноземну валюту дешевше. Тому до ревальвації вдаються, коли інтереси експортерів капіталу і імпортерів товарів беруть гору над інтересами боржників і експор теров товарів. РЕВАЛЬВАЦІЯ використовується також для боротьби з інфляцією і з метою стримування зростання активного сальдо платіжного балансу. У условіяхбумажно-грошового обігу девальвація і РЕВАЛЬВАЦІЯ використовуються в ос новному для регулювання курсу національних валют. На внутрішньому ринку під впливом інфляції її купівельна спроможність може і знижуватися, хоча і в меншій мірі, ніж в інших країнах.

Значення слова Ревальвація за словником нумізмата:

реклама здесь 2

Ревальвація - підвищення золотого вмісту грошової одиниці.

Визначення слова «Ревальвація» по енциклопедії:

ревальвація (Від Ре. І лат. Valeo - маю значення, стою)

офіційне підвищення золотого вмісту грошової одиниці країни або фактичне підвищення її валютного курсу. Один із засобів державно-монополістичного регулювання економіки капіталістичних країн. По механізму впливу на економіку Р. протилежна девальвації. До кінця 60-х рр. 20 в. Р. була порівняно рідкісним явищем в міжнародній валютній практиці. Це пояснюється тим, що країна, що здійснює Р. своєї валюти, ставить себе в менш вигідне становище в області зовнішньої торгівлі, припливу іноземних капіталів і міжнародного туризму в порівнянні з ін. Країнами.

Р., підвищуючи курс валюти даної країни по відношенню до валют ін. Країн, викликає підвищення цін експортованих товарів в іноземній валюті і тим самим знижує конкурентоспроможність країни на світовому ринку, стримує експорт її товарів. Знижуючи виражені в національній валюті ціни імпортних товарів, Р. приводить до підвищення попиту на них і збільшення імпорту, що складаються курсові співвідношення між ревальвувати валютою даної країни і валютами ін. Країн роблять для іноземних власників невигідним вкладення капіталу в цій країні, тому що при обміні валют вони отримають меншу суму в місцевій валюті. І навпаки, для країни, ревальвувати свою валюту, стає вигіднішим експорт капіталу, тому що виникає можливість більш дешевої купівлі іноземної валюти. В області міжнародного туризму Р. приводить до скорочення доходів від припливу іноземних туристів, тому що поїздки в цю країну обходяться для них дорожче, і, навпаки, стимулює поїздки за кордон вітчизняних туристів, для яких іноземна валюта стає дешевшою.

Уряду капіталістичних країн використовують Р. для боротьби з інфляцією. Саме як антиінфляційну міру провели Р. своїх валют ФРН в 1969 і 1971, Нідерланди, Швейцарія, Австрія і ряд ін. Країн в 1971 і 1973. Обмежуючи приплив в країну іноземних і головним чином спекулятивних, блукаючих в пошуках більш прибуткового застосування капіталів, Р. дозволяє певною мірою стримувати збільшення грошової маси в обігу і на цій основі уповільнювати зростання внутрішніх цін. Зниження в результаті Р. витрат на імпорт також обмежує зростання внутрішніх цін. Р. здійснюється і з метою стримування зростання активного сальдо торгового балансу. Така Р. іноді проводиться під натиском ін. Країн або міжнародних валютно-фінансових організацій. Так, в грудні 1971 уряд Японії під натиском США ревальвував єну з метою вирівнювання торгового балансу між двома країнами. На початку 70-х рр. із застосуванням в ряді капіталістичних країн

«Плаваючих», тих, хто вагається (відхиляються від встановленого паритету під впливом попиту та пропозиції) курсів валют деякі капіталістичні країни вдавалися до фактичної Р. своїх валют у формі підвищення їх ринкового курсу, не змінюючи офіційно їх золотого вмісту. Так, введення в лютому 1973

«Плаваючого» курсу японської ієни означало фактичну Р. ієни до долара США на 16,25%.

Фінанси. Тлумачний словник. 2-е изд. - М .: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Брайен Батлер, Брайен Джонсон, Грем Сідуел і ін. Загальна редакція: д.е.н. Осадча І.М. . 2000.

Економічний словник.

Фінансовий словник Фінам.

Фінансовий словник Фінам.

Термінологічний словник банківських і фінансових термінів. 2011 року.

Розбираємо на простих прикладах: що таке ревальвація і кому це вигідно?

Щоденник інвестора: «Думай і багатій»

Ревальвація це простими словами

Вітаю! За 2015-й рік серйозно девальвували валюти таких країн як Казахстан, Азербайджан, Україна, Білорусь, Туреччина, Таджикистан, Росія, Молдова, Норвегія і Нова Зеландія. Минулий рік взагалі виявився «забійним» для багатьох світових валют. До долара подешевшали навіть такі стабільні валюти як євро, швейцарський франк, китайський юань і японська ієна.

А чи знаєте Ви, що час від часу світові валюти не девальвують, а навпаки, ревальвують - штучно ростуть в ціні? Отже, ревальвація це добре чи погано?

Ревальвація - це офіційне зростання курсу внутрішньої валюти по відношенню до золота або інших валют. Простими словами: курс рубля підвищується відносно долара США або євро. Припустимо, вчора $ 1 коштував 65 рублів, а після ревальвації - вже 30 рублів (як на початку 2014 року). Зворотне за ефектом явище в економіці називається «девальвацією».

До скасування золотого стандарту для ревальвації досить було збільшити кількість золота, до якого була прив'язана валюта. Сьогодні ж ревальвацію «влаштовують» серйозними валютними інтервенціями за підтримки монетарної і фіскальної політик.

Ревальвація це простими словами

У «здорової» економічної ситуації немає сенсу домагатися ревальвації штучно. Валюта країни ревальвує самостійно - спонтанно, плавно і дуже повільно. У сучасній економіці ревальвація вимушений захід, до якої вдаються вкрай рідко.

Прикладів ревальвації в сучасному світі набагато менше, ніж девальвації.

 • У 1971 році влада Японії ревальвували японську ієну, щоб вирівняти торговий баланс між США і Японією. У 1998 році курс японської валюти за три дні зміцнився з $ 136 за ієну до $ 111
 • У 1969 і 1971 для боротьби з інфляцією ревальвацію провели влади ФРН
 • У 2005 році було ревальвовано китайський юань. По відношенню до долара національна валюта Китаю подорожчала на 2%. А до початку 2008 році зміцнився ще на 20%, що викликало ажіотаж на купівлю юаня в Росії.

На внутрішню економіку країни ревальвація робить і позитивне, і негативний вплив.

 • Зниження темпів інфляції
 • Уповільнення зростання активного сальдо
 • Падіння цін на товари усередині країни через високу конкуренцію і перенасичення ринку імпортними товарами
 • Основні споживачі товарів і послуг залишаються на внутрішньому ринку
 • Центробанки можуть купити іноземну валюту дешевше, ніж раніше

Ревальвація це простими словами

 • Подорожчання товарів, що експортуються. В результаті нацкомпанії втрачають конкурентоспроможність в інших країнах
 • Знижується обсяг інвестицій в національну економіку (через невигідний обмінного курсу)
 • У країні зростає частка імпортних товарів
 • Власне виробництво падає або сповільнюється
 • Скорочується потік іноземних туристів в країну (турпоїздки обходяться іноземцям дорожче, ніж раніше)

Наведу свіжий приклад наслідків ревальвації для економіки країни. У січні 2016 року у РБК була опублікована новина під інтригуючою заголовком: «Нацбанк Швейцарії втратив 23 млрд. Доларів через зміцнення франка».

Давайте згадаємо, що відбувалося рік тому. 15 січня 2015 року Центробанк Швейцарії скасував стелю обмінного курсу франка до євро (який тримався понад три роки). Відразу після заяви глави ЦБ курс франка підскочив до євро і долара на 30%. Здавалося б, треба радіти. Нам би в Росії такі підвищення курсу нацвалюти.

Але на фондових і валютних ринках в перші хвилини панувала справжня паніка. Швейцарський ринок акцій обвалився на 10%, серйозно постраждали експортери. Глава Swatch Group Нік Хейек назвав наслідки заяви Центробанку «цунамі для експортної галузі, туризму і Швейцарії в цілому».

Ревальвація це простими словами

Через різке зміцнення курсу національної валюти збиток ЦБ Швейцарії від розміщення коштів в іноземній валюті склав $ 20,2 млрд.

Кому вигідна і невигідна ревальвація?

Відповідь на питання більш-менш очевидний. У періоди зростання місцевої валюти економічні переваги виникають у імпортерів. Адже тепер їм вигідно виробляти товар у себе за «дешеву» валюту, вивозити її за кордон і продавати там за «дорогу» валюту.

З цієї причини багато російських підприємці орієнтуються на продажу в Європу і США. Адже собівартість товарів вони вважають в «дешевих» рублях, а виручку отримують в «дорогих» доларах і євро.

І, навпаки, ревальвація валюти невигідна місцевим експортерам. Зростання національної валюти підвищує собівартість виробництва. А значить, піднімає продажну ціну для кінцевого споживача за кордоном. Зазначу, що плюси і мінуси ревальвації стосуються тільки компаній-виробників!

Чи можна вважати недавнє зміцнення рубля ревальвацією?

Давайте згадаємо, як змінювався курс долара до рубля за останні пару років. Приблизно до середини 2014 року курс «крутився» навколо позначки 34-35 рублів за долар. До кінця того ж року американська валюта подорожчала майже в два рази - до 65 рублів.

Перші місяці 2015 го російська валюта по чуть-чуть зміцнювалася - до 50 рублів за долар. Однак радість виявилася передчасною. Аж до лютого 2016 року рубль падав майже без зупинок - до рекордних 78 рублів за долар.

Ревальвація це простими словами

Що відбувається сьогодні? З початку 2016- го рубль зміцнився до 63,4 рублів за $ 1 (на початок грудня). Причому, зростання курсу спостерігався протягом усього року але дуже повільно і з постійними корекціями.

Чи можна назвати зміцнення рубля на 18% ревальвацією? На жаль немає.

 • По-перше, недавнє зростання курсу рубля складно назвати «зміцненням». Це, скоріше, відновлення після серйозного провалу.
 • По-друге, рубль не став «дорогим» внаслідок успіхів в економіці. Сьогоднішнє зростання нацвалюти до долара обумовлений двома зовнішніми факторами: збереженням позитивного торгового сальдо і коригуванням ціни на нафту. І той, і інший фактор зберігає «інтригу» навіть в середньостроковій перспективі
 • По-третє, ціни на нафту, які безпосередньо впливають на курс рубля, зовсім не «виросли», як пишуть в ЗМІ, а просто «перестали падати». У скільки буде оцінюватися «чорне золото» через півроку-рік, не знає ніхто ...

Але найголовніше не це. Навіть якщо буде проведена грошова реформа, і російська економіка покаже невелике зростання на тлі зміцнення рубля, вона залишиться такою ж слабкою. Сильна залежність від цін на сировину, погана диверсифікація, ізоляція від зовнішніх ринків, відставання в сегменті високих технологій - ось основні причини падіння економіки Росії. А значить, і ослаблення нацвалюти ...

Тому тимчасове зміцнення рубля не вирішує головних завдань ревальвації - знизити інфляцію і зменшити ціни на внутрішню продукцію (що для Росії звучить майже як чудо).

А що Ви думаєте про перспективи курсу рубля на найближчі роки? Підписуйтесь на оновлення та діліться посиланнями на свіжі пости з друзями в соціальних мережах!

Фінанси. Тлумачний словник. 2-е изд. - М .: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Брайен Батлер, Брайен Джонсон, Грем Сідуел і ін. Загальна редакція: д.е.н. Осадча І.М. . 2000.

Економічний словник.

Фінансовий словник Фінам.

Фінансовий словник Фінам.

Термінологічний словник банківських і фінансових термінів. 2011 року.

Останнім часом про девальвацію чули в багатьох країнах світу, але слово ревальвація звучить набагато рідше. Що це таке і як це впливає на економічну ситуацію в країні?

Ревальвація означає підвищення курсу національної валюти по відношенню до валют інших держав. Це призводить до зниження вартості імпортованих товарів та підвищення вироблених усередині країни виробів.

Ревальвація це простими словами

У чому ж полягають плюси і мінуси такого економічного явища?

Проведення цієї події в ділових колах приносить підвищення вартості національної валюти, її стабілізації аж до зростання. Дуже часто таким справами займається держава.

Також за допомогою таких прийомів відбувається підвищення вартості деяких товарів і посилення попиту на деякі вироби. Привести до значимих подій можуть тільки кардинальні дії з боку держави:

зниження експортованих товарів шляхом скорочення виробництва;

спонукання виробників виробляти продукцію в невеликій кількості;

закриваючи промислові заводи і підприємства.

Підвищення вартості національної валюти означає, що держава може придбати іноземну валюту набагато дешевше. Цей захід є вимушеним і до її використання вдаються тоді, коли інтереси експортерів перевищують вплив боржників.

Ревальвація це простими словами

При ревальвації знижується індекс інфляції, і вона ж знижує показник позитивного сальдо торгового балансу, тобто відбувається стимуляція імпорту за рахунок товарів, що експортуються.

Державна політика та її наслідки

З огляду на всі позитивні і негативні наслідки для держави, ревальвація не дуже цікава державним інтересам. Як приклад, можна навести події з японською ієною. Її планомірне зростання спостерігалося протягом 30 років з 60 року минулого століття. На політику зміцнення не змогли вплинути навіть дії центральних банків різних країн. Тільки події 1998 року вплинули на її стабілізацію і зростання курсу з показника 136 до 111 доларів за ієну.

Другий приклад проведеної ревальвації полягає в збільшенні курсу китайської валюти - юаня. Політика держави призвела до підвищення курсу, і національна валюта збільшилася на 2%. І тільки розроблена політика, і планомірне її проведення забезпечило її зростання більш ніж на 20% і склали 6,82 юаня за 1 американський долар.

Ревальвація це простими словами

Світові показники і дослідження

Найбільш точним показником вартості національного засобу розрахунку може служити показник купівельної спроможності. Індекс Біг-Мака означає реальну вартість і значення будь-якої валюти в світі. Цей показник був введений в ужиток тільки в 1986 році і з тих пір розраховується і публікується щорічно. У розрахунок приймається певний набір продуктів, і їх вартість враховується в різних країнах. Наприклад, участь беруть такі країни, як Китай, Мексика, Єгипет, Гонконг та ін. Приймається до уваги тільки вартість продуктів, ціна транспортування до уваги не береться. За універсальну форму споживчого кошика був прийнятий асортимент американської фірми Макдональдс, філії якого є практично в кожній країні світу.

Ревальвація це простими словами

У напівжартівливої ​​формі валюта різних країн співвідноситься по відношенню до вартості американського бігмака, найбільш поширеною їжі в закладах Макдональдса. Співвідношення вартості набору продуктів, що входять до його складу і показує, яка валюта в даний час є недооціненою або навпаки. Переоцінили на думку, американців, грошову одиницю в Аргентині, Бразилії, Швейцарії та Швеції. Тому можна зробити висновок, що ревальвація в цих країнах була проведена грамотно і професійно.

Цей показник не дає прогнозів, його завдання - показати реальну вартість і співвідношення тієї чи іншої грошової одиниці до американської валюти. Дане дослідження дає уявлення того, що відбувається в сучасному світі і до якими показниками повинні бути наближені обмінні рейтинги.

Російські колеги перевели на доступну мову ці дослідження і показали, що це таке на максимально доступного для кожного російського людини мовою. Яка кількість бутербродів може купити робочий на свою зарплату в різних областях виробництва.

Ревальвація це простими словами

На які чинники слід звернути увагу?

Проводячи дослідження про реальну вартість грошової одиниці, необхідність підвищення її вартості, не варто забувати про те, що ревальвація призводить до зниження конкурентоспроможності на зовнішньому ринку.

Крім того, ревальвація показує реальний зміст частки золота в грошовій одиниці та обсяг валюти, що знаходиться на балансі держави.

Беручи до уваги політичні настрої, і знаючи плюси і мінуси такого фінансового важеля, встановлюються плаваючі валютні курси, тому підвищення вартості грошової одиниці в кожній державі проходять поступово.

Розбираємо на простих прикладах: що таке ревальвація і кому це вигідно?

Вітаю! За 2015-й рік серйозно девальвували валюти таких країн як Казахстан, Азербайджан, Україна, Білорусь, Туреччина, Таджикистан, Росія, Молдова, Норвегія і Нова Зеландія. Минулий рік взагалі виявився «забійним» для багатьох світових валют. До долара подешевшали навіть такі стабільні валюти як євро, швейцарський франк, китайський юань і японська ієна.

А чи знаєте Ви, що час від часу світові валюти не девальвують, а навпаки, ревальвують - штучно ростуть в ціні? Отже, ревальвація це добре чи погано?

Ревальвація - це офіційне зростання курсу внутрішньої валюти по відношенню до золота або інших валют. Простими словами: курс рубля підвищується відносно долара США або євро. Припустимо, вчора $ 1 коштував 65 рублів, а після ревальвації - вже 30 рублів (як на початку 2014 року). Зворотне за ефектом явище в економіці називається «девальвацією».

До скасування золотого стандарту для ревальвації досить було збільшити кількість золота, до якого була прив'язана валюта. Сьогодні ж ревальвацію «влаштовують» серйозними валютними інтервенціями за підтримки монетарної і фіскальної політик.

Ревальвація це простими словами

У «здорової» економічної ситуації немає сенсу домагатися ревальвації штучно. Валюта країни ревальвує самостійно - спонтанно, плавно і дуже повільно. У сучасній економіці ревальвація вимушений захід, до якої вдаються вкрай рідко.

Прикладів ревальвації в сучасному світі набагато менше, ніж девальвації.

 • У 1971 році влада Японії ревальвували японську ієну, щоб вирівняти торговий баланс між США і Японією. У 1998 році курс японської валюти за три дні зміцнився з $ 136 за ієну до $ 111
 • У 1969 і 1971 для боротьби з інфляцією ревальвацію провели влади ФРН
 • У 2005 році було ревальвовано китайський юань. По відношенню до долара національна валюта Китаю подорожчала на 2%. А до початку 2008 році зміцнився ще на 20%, що викликало ажіотаж на купівлю юаня в Росії.

На внутрішню економіку країни ревальвація робить і позитивне, і негативний вплив.

 • Зниження темпів інфляції
 • Уповільнення зростання активного сальдо
 • Падіння цін на товари усередині країни через високу конкуренцію і перенасичення ринку імпортними товарами
 • Основні споживачі товарів і послуг залишаються на внутрішньому ринку
 • Центробанки можуть купити іноземну валюту дешевше, ніж раніше

Ревальвація це простими словами

 • Подорожчання товарів, що експортуються. В результаті нацкомпанії втрачають конкурентоспроможність в інших країнах
 • Знижується обсяг інвестицій в національну економіку (через невигідний обмінного курсу)
 • У країні зростає частка імпортних товарів
 • Власне виробництво падає або сповільнюється
 • Скорочується потік іноземних туристів в країну (турпоїздки обходяться іноземцям дорожче, ніж раніше)

Наведу свіжий приклад наслідків ревальвації для економіки країни. У січні 2016 року у РБК була опублікована новина під інтригуючою заголовком: «Нацбанк Швейцарії втратив 23 млрд. Доларів через зміцнення франка».

Давайте згадаємо, що відбувалося рік тому. 15 січня 2015 року Центробанк Швейцарії скасував стелю обмінного курсу франка до євро (який тримався понад три роки). Відразу після заяви глави ЦБ курс франка підскочив до євро і долара на 30%. Здавалося б, треба радіти. Нам би в Росії такі підвищення курсу нацвалюти.

Але на фондових і валютних ринках в перші хвилини панувала справжня паніка. Швейцарський ринок акцій обвалився на 10%, серйозно постраждали експортери. Глава Swatch Group Нік Хейек назвав наслідки заяви Центробанку «цунамі для експортної галузі, туризму і Швейцарії в цілому».

Ревальвація це простими словами

Через різке зміцнення курсу національної валюти збиток ЦБ Швейцарії від розміщення коштів в іноземній валюті склав $ 20,2 млрд.

Кому вигідна і невигідна ревальвація?

Відповідь на питання більш-менш очевидний. У періоди зростання місцевої валюти економічні переваги виникають у імпортерів. Адже тепер їм вигідно виробляти товар у себе за «дешеву» валюту, вивозити її за кордон і продавати там за «дорогу» валюту.

З цієї причини багато російських підприємці орієнтуються на продажу в Європу і США. Адже собівартість товарів вони вважають в «дешевих» рублях, а виручку отримують в «дорогих» доларах і євро.

І, навпаки, ревальвація валюти невигідна місцевим експортерам. Зростання національної валюти підвищує собівартість виробництва. А значить, піднімає продажну ціну для кінцевого споживача за кордоном. Зазначу, що плюси і мінуси ревальвації стосуються тільки компаній-виробників!

Чи можна вважати недавнє зміцнення рубля ревальвацією?

Давайте згадаємо, як змінювався курс долара до рубля за останні пару років. Приблизно до середини 2014 року курс «крутився» навколо позначки 34-35 рублів за долар. До кінця того ж року американська валюта подорожчала майже в два рази - до 65 рублів.

Перші місяці 2015-го російська валюта по чуть-чуть зміцнювалася - до 50 рублів за долар. Однак радість виявилася передчасною. Аж до лютого 2016 року рубль падав майже без зупинок - до рекордних 78 рублів за долар.

Ревальвація це простими словами

Що відбувається сьогодні? З початку 2016- го рубль зміцнився до 63,4 рублів за $ 1 (на початок грудня). Причому, зростання курсу спостерігався протягом усього року але дуже повільно і з постійними корекціями.

Чи можна назвати зміцнення рубля на 18% ревальвацією? На жаль немає.

 • По-перше, недавнє зростання курсу рубля складно назвати «зміцненням». Це, скоріше, відновлення після серйозного провалу.
 • По-друге, рубль не став «дорогим» внаслідок успіхів в економіці. Сьогоднішнє зростання нацвалюти до долара обумовлений двома зовнішніми факторами: збереженням позитивного торгового сальдо і коригуванням ціни на нафту. І той, і інший фактор зберігає «інтригу» навіть в середньостроковій перспективі
 • По-третє, ціни на нафту, які безпосередньо впливають на курс рубля, зовсім не «виросли», як пишуть в ЗМІ, а просто «перестали падати». У скільки буде оцінюватися «чорне золото» через півроку-рік, не знає ніхто ...

Але найголовніше не це. Навіть якщо буде проведена грошова реформа, і російська економіка покаже невелике зростання на тлі зміцнення рубля, вона залишиться такою ж слабкою. Сильна залежність від цін на сировину, погана диверсифікація, ізоляція від зовнішніх ринків, відставання в сегменті високих технологій - ось основні причини падіння економіки Росії. А значить, і ослаблення нацвалюти ...

Тому тимчасове зміцнення рубля не вирішує головних завдань ревальвації - знизити інфляцію і зменшити ціни на внутрішню продукцію (що для Росії звучить майже як чудо).

А що Ви думаєте про перспективи курсу рубля на найближчі роки? Підписуйтесь на оновлення та діліться посиланнями на свіжі пости з друзями в соціальних мережах!

Додано в закладки: 0

Що таке р евальвація? Опис і визначення поняття

Р евальвація - це метод контролю вартості валюти; дію, яке протилежно девальвації і направлено на збільшення курсу грошової національної одиниці держави у ставленні до золота, валют інших країн і рахунковим міжнародним грошовим одиницям.

Ревальвацію проводить держава для зменшення рівня інфляції і для того, щоб забезпечити можливість отримувати за нижчими цінами іноземні валюти.

У минулі часи, до того, як скасувалося золоте забезпечення національних валют, ревальвацію супроводжувало збільшення золотого вмісту в грошовій одиниці держави.

Ревальвація це простими словамиРевальвацію проводять, коли в країні імпорт товарів і експорт капіталу превалюють над інтересами боржників і експортом товарів. В результаті проведення ревальвації вартість імпорту товарів стає дешевше, дорожчає одночасно вартість експорту. Як міра економічної політики, ревальвація непопулярна, тому що зменшує конкурентоспроможність національної економіки.

Ревальвацією також називають:

 • уточнення кількості золота і валюти, наявного в активах центрального банку і вираженого в національній валюті держави;
 • переоцінку готівки в касі;
 • переоцінку балансу підприємства, його основного капіталу і резервів для уточнення вартості майна, яке становить актив компанії.

Ревальвація і девальвація застосовуються, як метод валютної політики в ситуації, коли курс національної валюти по відношенню до іноземних валют або міжнародних розрахункових одиниць занижений або завищений в порівнянні з ринковими. Девальвація - це зменшення курсу національної валюти, а ревальвація - збільшення її курсу.

Ревальвація це простими словамиЗміст понять ревальвації і девальвації змінювалося через зміни, що відбуваються в валютної та грошово-кредитній системах. У період золотого стандарту девальвація означала зменшення державою золотого офіційного змісту грошової одиниці, а ревальвація - збільшення її золотого вмісту. Економічний світова криза 1929-1933 рр. викликав крах золотого стандарту. Після і до скасування золотих паритетів в 1976-1978 рр. ревальвація і девальвація позначали зміна не лише золотого вмісту, а й курсу національних валют по відношенню до іноземних валют.

Зміна курсів національних валют по відношенню до іноземних офіційно фіксують в законодавчому порядку лише періодично. При режимі плаваючих курсів їх зміни проходять постійно, тому протягом відносно тривалого періоду часу може бути значне зменшення ринкового курсу нацвалюти. Дане тривалий за часом і значне зменшення курсу національної валюти по відношенню до іноземних валют, що проходить стихійно, називається девальвацією в сучасному розумінні цього терміна.

Ревальвація (англ. Value - цінність) - це збільшення курсу національної валюти у відношенні до валют інших країн, золоту, рахунковим міжнародним грошовим одиницям. Дія, яке протилежно девальвації.

До того, того, як були скасовані золотих па Ревальвація це простими словамиавторитету, ревальвацію супроводжувало одночасне збільшенням золотого вмісту валюти. Для країни, яка ревальвує власну валюту, з'являється можливість отримати іноземну валюту дешевше. Тому до ревальвації вдаються в разі, коли інтереси імпортерів товарів і експортерів капіталу візьмуть гору над інтересами експортерів товарів і боржників. Ревальвація також застосовується для боротьби з інфляцією і для утримування зростання сальдо балансу платежів. При паперово-грошовому обігу ревальвація і девальвація застосовуються, головним чином, для контролю курсу національних валют. Під впливом інфляції на внутрішньому ринку її купівельна спроможність здатна зменшуватися, хоча і менше, ніж в інших країнах.

До введення валютних плаваючих курсів і скасування стандарту золота, тобто при Бреттон-Вудської валютної системи, для ревальвації було потрібно збільшити число дорогоцінного металу, до якого прирівнювалася грошова одиниця. Ревальвація при Ямайської валютної системі може здійснюватися за допомогою валютних інтервенцій, коли скуповують національну валюту за іноземну.

Ревальвація викликає зменшення інфляції. У той же самий час вона знижує позитивне сальдо торгового балансу, тобто збільшує імпорт завдяки експорту.

Тому ревальвація валюти зазвичай не відповідає інтересам економічної державної політики. Найяскравіший приклад ревальвації - це японська ієна, курс якої планомірно збільшився з 1960-х років, незважаючи на дії центральних банків. У 1998-му в імтоге кризи ієна зміцнилася взагалі за три дні з 136 до 111 за долар.

Другий приклад ревальвації національної валюти - це китайський юань. Пом'якшення валютної політики відбулося в 2005 році, коли китайська влада провели ревальвацію юаня, збільшивши його вартість на 2 відсотки. Курс до 2008-му збільшився ще більше, ніж на одну п'яту і склав 6,82 юаня за один долар США. Крім цього, більшість економістів вважають, що курс юаня і на осінь 2011 року все ще занижений в серйозній мірі і подальша ревальвація неминуча в майбутньому.

Говорити про те, що валюта буде відчувати ревальвацію чи девальвацію, може показник паритету купівельної спроможності або індекс Біг-Мака його спрощена версія. Коли вірити таким даними, то і вартість російського рубля в відчутною мірою зменшена: вона повинна бути близько 18 рублів за долар.

Одна з досить неоднозначних і спірних заходів державного контролю національної валюти - це ревальвація. Ревальвація валюти, на противагу девальвації, позначає збільшення її валютного курсу (або змісту золота - поки ще був в ходу золотовалютний стандарт).

Здається, девальвація повинна впливати на зобов'язана позитивно впливати на економіку. Все ж, дана міра валютного контролю не вельми популярна. Це викликано тим, що держава, ревальвують штучно власну валюту, ставить себе в досить невигідне становище в галузі міжнародної торгівлі, а, крім цього, зменшується приплив туристів і іноземних капіталів.

Що означає ревальвація валюти

Ревальвація це простими словамиІнтеграція і глобалізація національних відкритих економічних систем викликає дію чисто ринкових механізмів: країна, яка ревальвувала валюту, стає незвично «дорогий», а, відповідно, не такою привабливою для інших держав в кожній галузі міжнародного співробітництва. Збільшити вартість валюти - все одно, що продавати, сидячи на ринку, стандартну продукцію дорожче, ніж конкуренти-сусіди. Тому вдаються до такого заходу тільки в крайньому випадку - згідно з антиінфляційної політикою.

Ревальвація і девальвація - це наслідок процесів інфляції в економіці і порушення балансу платежів. Але останню можна проводити тільки країнам з активним хронічно сальдо балансу платежів. Саме тому до цього заходу в другій половині ХХ вдавалися неодноразово різні держави: ФРН, Швейцарія, Японія.

Цей спосіб валютного контролю є ефективним для боротьби з помірною інфляцією (в межах 10%), при цьому збільшується платоспроможний попит населення, це покращує споживання внутрішнього ринку і збільшує суспільну захищеність. Але ревальвація має і негативні наслідки:

 • збільшення цін експортованих товарів в іноземній валюті, що їх робить неконкурентоспроможними і зменшує обсяги продажів вітчизняних підприємств, які працюють на експорт;
 • погіршення балансу платежів;
 • закордонним туристам стає досить дорого відвідувати країну, яка ревальвувала власну валюту, і, навпаки, збільшується туристична зарубіжна активність громадян даної країни;
 • вкладення інвесторів в зарубіжному капіталі виходять невигідними, що викликає відтік зарубіжних інвестицій;
 • збільшення імпорту (відносна дешевизна товарів, що ввозяться змушує страждати національного виробника, який працює на внутрішній ринок).

Ревальвація національної валюти повинна проводитися обережно і виважено, щоб не порушувати положення держави на міжнародній арені. Чи не кожна держава, подібно до Японії або Швейцарії може дозволити собі таку міру антиінфляційної політики. Тому ревальвація рубля при економічної стагнації абсолютно недоцільна.

Ми коротко розглянули ревальвацію: опис, наслідки, зв'язок з девальвацією. Залишайте свої коментарі або доповнення до матеріалу

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

− 6 = 4

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:


map