Посадова інструкція вантажника на складі

Посадова інструкція комірника-вантажника

[організаційно-правова форма,
найменування організації, підприємства]

[Посада, підпис, П. І. Б. керівника або іншого
посадової особи, уповноваженої затверджувати
посадову інструкцію]

[число місяць рік]

реклама здесь 1

Посадова інструкція комірника-вантажника [Найменування організації, підприємства і т. П.]

Дана посадова інструкція розроблена і затверджена відповідно до положень Трудового кодексу Російської Федерації та інших нормативно-правових актів, що регулюють трудові правовідносини.

1.1. Комірник-вантажник відноситься до категорії робітників і безпосередньо підпорядковується [найменування посади безпосереднього керівника].

1.2. На посаду комірника-вантажника приймається особа, яка має [вписати потрібне] освіту, без вимог до стажу роботи.

1.3. Комірник-вантажник повинен знати:

- нормативні та методичні матеріали з питань організації складського господарства;

- стандарти і технічні умови зберігання товарно-матеріальних цінностей;

реклама здесь 2

- види, розміри, марки, сортність та інші якісні характеристики товарно-матеріальних цінностей і норми їх витрати;

- правила і порядок зберігання і складування товарно-матеріальних цінностей, положення та інструкції щодо їх обліку;

- правила вантаження і вивантаження вантажів;

- правила укладання, кріплення, укриття вантажів на складі та транспортні засоби;

- правила застосування найпростіших вантажно-розвантажувальних пристроїв та засобів транспортування;

- умовну сигналізацію під час вантаження і вивантаження вантажів підйомно-транспортними механізмами;

- допустимі габарити під час вантаження вантажів на відкритий залізничний рухомий склад і автомашини, при розвантаженні вантажів із залізничних вагонів і укладанні їх в штабель;

- розташування складів і місць вантаження і вивантаження вантажів;

- правила експлуатації засобів обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку;

- основи економіки, організації виробництва, праці та управління;

- основи трудового законодавства Російської Федерації;

- правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки;

- вимоги щодо раціональної організації праці на робочому місці.

На комірника-вантажника покладаються такі посадові обов'язки:

2.1. Здійснення роботи з приймання, зберігання та відпуску товарно-матеріальних цінностей, по їх розміщенню з урахуванням найбільш раціонального використання складських площ, полегшення і прискорення пошуку необхідних матеріалів, інвентарю і т. П.

2.2. Забезпечення збереження складованих товарно-матеріальних цінностей.

2.3. Дотримання правил і порядку зберігання і складування товарно-матеріальних цінностей.

2.4. Участь в проведенні інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей.

2.5. Здійснення навантаження, вивантаження і внутрискладской переробки вантажів - сортування, укладання, перенесення, фасування і т. Д. Вручну із застосуванням вантажно-розвантажувальних пристроїв та засобів транспортування (тачок, візків, транспортерів і інших підйомний-транспортних механізмів).

2.6. Встановлення лебідки, підйомних блоків, влаштування тимчасових скатів і інших пристосувань для навантаження і розвантаження вантажів.

2.7. Здійснення кріплення і укриття вантажів на складах і транспортних засобах.

2.8. Здійснення подкатки (відкатки) вагонів, вантажного автотранспорту в процесі роботи.

2.9. Відкриття та закриття люків, бортів, дверей рухомого складу.

2.10. Здійснення чистки обслуговуються вантажно-розвантажувальних пристроїв та засобів транспортування, а також рухомого складу після виробленої вивантаження вантажу.

2.11. Участь в розробці і здійсненні заходів щодо підвищення ефективності роботи складського господарства, скорочення витрат на транспортування і зберігання товарно-матеріальних цінностей, впровадженню в організацію складського господарства сучасних засобів обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку.

2.12. Дотримання правил з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

2.13. Ведення встановленої документації.

2.14. [Інші посадові обов'язки].

Комірник-вантажник має право:

3.1. На всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.2. Вносити пропозиції вищому керівництву щодо вдосконалення своєї роботи.

3.3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх професійних обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Отримувати інформацію та документи, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків.

3.5. Підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.6. [Інші права, передбачені трудовим законодавством].

Комірник-вантажник несе відповідальність:

4.1. За невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством РФ.

4.2. За завдання матеріальної шкоди роботодавцю - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством РФ.

4.3. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним, цивільним законодавством РФ.

Посадова інструкція розроблена відповідно до [найменування, номер і дата документа]

Посадова інструкція вантажника

Дана посадова інструкція розроблена і затверджена на підставі трудового договору з вантажником відповідно до положень Трудового кодексу Російської Федерації та інших нормативних актів, що регулюють трудові правовідносини в Російській Федерації.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Вантажник відноситься до категорії робітників.

1.2. На посаду вантажника призначається особа без пред'явлення вимог до освіти і досвіду роботи.

1.3. Призначення вантажника на посаду і звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства.

1.4. Вантажник підпорядковується безпосередньо ____________________.

1.5. Вантажник повинен знати:

- правила вантаження і вивантаження вантажів;

- правила укладання, кріплення, укриття вантажів на складі та транспортні засоби;

- правила застосування найпростіших вантажно-розвантажувальних пристроїв та засобів транспортування;

- умовну сигналізацію під час вантаження і вивантаження вантажів підйомно-транспортними механізмами;

- вимоги по техніці безпеки проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

1.6. У своїй діяльності вантажник керується:

- нормами чинного законодавства РФ;

- правилами внутрішнього трудового розпорядку;

- наказами та розпорядженнями керівника підприємства і безпосереднього керівника;

- цією посадовою інструкцією;

- правилами з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2. Функціональні обов'язки

Вантажник виконує наступні функціональні обов'язки:

2.1. Переміщення, навантаження і вивантаження вантажів вручну або за допомогою механізмів, призначених для вантажно-розвантажувальних робіт.

2.2. Укладання вантажів на ручних візках, розміщення їх в складському приміщенні.

2.3. Підготовка вантажів до навантаження-вивантаження (дештабілірованіе, збірка, упаковка та ін.).

2.4. Перевірка цілісності вантажу.

2.5. Розстановка вантажу згідно плануванні приміщення поетапного складування.

2.6. Дотримання номенклатури розстановки вантажів.

2.7. Установка лебідок, підйомних блоків, влаштування тимчасових скатів і інших пристосування для навантаження і розвантаження вантажів.

2.8. Кріплення та укриття вантажів на складах і транспортних засобах.

2.9. Чистить та змащує обслуговуються вантажно-розвантажувальних пристроїв та засобів транспортування.

3.1. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

3.2. Підвищувати свою кваліфікацію.

3.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

3.4. Представляти на розгляд керівництва пропозиції з питань своєї діяльності.

3.5. Отримувати від працівників підприємства інформацію, необхідну для здійснення своєї діяльності.

Вантажник несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених законодавством України про працю.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством Російської Федерації.

4.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством Російської Федерації.

В чому полягають обов'язки вантажника складу?

У суспільстві існує думка про те, що працювати вантажником здатний мало не кожен чоловік, що знаходиться в хорошому фізичному стані. Чи так це насправді? Так чи прості обов'язки вантажника? Якісно виконувати цю роботу можуть тільки ті робочі, які здатні застосовувати не тільки фізичну силу, але і акуратно поводитися з вантажем, уважно і відповідально відносяться до своєї діяльності.

Посадова інструкція вантажника на складі

Щоб правильно виконувати поставлені керівництвом завдання, вантажник повинен мати теоретичні знання. Йдеться про ази механіки і силі опору матеріалів. В обов'язки вантажника складу входить уміння поводитися з такелажних обладнанням, знати правила переміщення вантажів і матеріалів, виконувати монтажні і демонтажні роботи. Добре, якщо він має водійські права. По суті, працівник складу - фахівець широкого профілю, який повинен застосовувати фізичну силу, розумові здібності, а також знати і дотримуватися правил техніки безпеки.

Посадова інструкція вантажника на складі

Функції вантажників, зокрема працюють на складах, розділені на такі спеціалізації:

 • Вантажник-комплектувальник. Займається розкладкою і сортуванням товарів в злагоді з накладними.
 • такелажник. Використовує механічні пристосування для пересування нестандартних вантажів вагою понад сто кілограмів.
 • Вантажник-складальник. Його функції полягають не тільки в наданні оперативних послуг з перенесення вантажу для тих, хто переїжджає, але і в здатності правильно зібрати будь-які меблі. Зазвичай збирачі працюють на фірми, що займаються виробництвом меблів.
 • Вантажник-експедитор відповідальний за матеріали і продукцію, які поставляє за допомогою транспортного засобу. Обов'язки вантажника цієї спеціалізації: ведення необхідних ділових паперів, супровід вантажу, навантаження і розвантаження в місцях відправлення та прибуття товару.
 • Комірник є фахівцем широкого профілю, який знає, як працювати з накладними, особливості зберігання продукції, складання, доставки товарів. Його можна ще назвати оператором складу.
 • різноробочий - універсальний вантажник, що займається комплектацією товарів, прибиранням приміщень, що допомагає іншим працівникам складу.

Посадові обов'язки вантажника складу: специфіка роботи

Ось повний спектр функцій працівника складу: Посадова інструкція вантажника на складі

 • Виконання вантажно-розвантажувальних робіт, перевозити, переносити, сортувати товари і сировину.
 • Використовувати контейнери і візки для переміщення вантажів.
 • Обслуговувати і налаштовувати обладнання та механічні пристрої складу.
 • До і після виконання навантаження і розвантаження відкривати і закривати двері всіх приміщень складу.
 • Виконувати доручення начальства в повній відповідності з розпорядженнями і правилами техніки безпеки.
 • Зміцнювати і розміщувати вантажі в машинах і складських приміщеннях.
 • Продумувати, як краще розмістити вантаж, щоб він був доставлений в цілості й схоронності.
 • Перевірити, чи немає пошкоджень упаковки і чи відповідає її зміст маркування, коли здійснюється прийом і відвантаження товару замовникам і споживачам.
 • Стежити за комплектацією упакованих деталей і приладдя.
 • Виконувати доручення комірника щодо більш раціонального розміщення різної продукції на всій території складу.
 • Обслуговувати складські приміщення і прибирати робочі місця.

До того ж на великих підприємствах в посадові обов'язки вантажника складу готової продукції входить виконання внутрішнього трудового розпорядку та інших доручень керівників.

В обов'язки вантажника також входить застосування наступних знань і навичок: Посадова інструкція вантажника на складі

 • Як правильно занурити і вивантажити партію продукції.
 • В яких умовах необхідно зберігати і транспортувати товар.
 • У якому порядку приймати і здавати вантаж.
 • Знати, де знаходиться склад і об'єкти навантаження і розвантаження продукції.
 • Як правильно використовувати вантажно-розвантажувальну техніку.
 • Знати правила оформлення паперів про постачання товару.
 • При укладанні вантажу в той або інший транспортний засіб, укомплектовувати продукцію в злагоді з допустимими габаритами.
 • Дотримуватися санітарних і протипожежних норм, вимоги охорони праці і внутрішні правила складу.

Посадова інструкція вантажника на складі

Один з важливих аспектів, який входить в обов'язки вантажника складу готової продукції, - це несення відповідальності за неуважне ставлення до своїх обов'язків, невиконання або неналежне виконання інструкцій, за заподіяну матеріальну шкоду, порушення правил техніки безпеки, неефективність роботи складу, за недбале зберігання та використання продукції і обладнання складу.

Оскільки в цій роботі присутній високий ризик отримати травму, вантажникові необхідно продумати і організувати свою роботу, щоб не зіпсувати вантаж і уникнути нещасних випадків. Роботодавці пред'являють до кандидатів на цю вакансію досить високі вимоги. Наприклад, цінуються працівники витривалі, комунікабельні, відповідальні, уважні, здатні нести матеріальну відповідальність за збереження продукції, а також ті, у яких немає шкідливих звичок.

В обов'язки вантажника входить дотримання правил логістики. Керуючий фірми зацікавлений в тому, щоб товари доставлялися в призначене місце в термін. Для злагодженої роботи необхідно вибрати оптимальний маршрут доставки, дотримуватися правил упаковки і навантаження.

Отже, робота вантажника завжди затребувана на будь-яких виробництвах і складах. Його акуратність, уважність і організованість сприяють оперативної діяльності підприємства.

Посадова інструкція вантажника

Пропонуємо Вашій увазі типовий приклад посадової інструкції вантажника, зразок 2018 року. На дану посаду може бути призначена людина без вимог до освіти та стажу роботи. Не забувайте, кожна інструкція вантажника видається на руки під розписку.

На сайті hr-portal представлена ​​типова інформація про знаннях, якими повинен володіти вантажник. Про обов'язки, права та відповідальність.

Даний матеріал входить у величезну бібліотеку посадових інструкцій нашого сайту, яка оновлюється щодня.

1. Вантажник відноситься до категорії робітників.

2. Вантажником приймається особа без пред'явлення вимог до освіти і стажу роботи.

3. Вантажник повинен знати:

а) спеціальні (професійні) знання:

- правила вантаження і вивантаження вантажів;

- правила укладання, кріплення, укриття вантажів на складі та транспортні засоби;

- правила застосування найпростіших вантажно-розвантажувальних пристроїв та засобів транспортування;

- умовну сигналізацію під час вантаження і вивантаження вантажів підйомно-транспортними, механізмами;

- допустимі габарити під час вантаження вантажів на відкритий залізничний рухомий склад і автомашини, при розвантаженні вантажів із залізничних вагонів і укладанні їх в штабель;

- розташування складів і місць вантаження і вивантаження вантажів.

б) загальні знання працівника організації:

- правила з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежної безпеки;

- вимоги, що пред'являються до якості виконуваних робіт (послуг), до раціональної організації праці на робочому місці;

4. У своїй діяльності вантажник керується:

- Статутом (положенням) організації,

- наказами та розпорядженнями ________ організації, (генерального директора, директора, керівника)

- цією посадовою інструкцією,

- Правилами внутрішнього трудового розпорядку організації.

5. Вантажник підпорядковується безпосередньо _________ (робочому з більш високою кваліфікацією, начальнику виробництва (ділянки, цеху) і директору організації)

6. На час відсутності вантажника (відрядження, відпустка, хвороба, ін.) Його обов'язки виконує особа, призначена ____________ організації (посада керівника) за поданням __________ (посада) в установленому порядку, яка набуває відповідних прав, обов'язків і несе відповідальність за виконання покладених на нього обов'язків.

2. Завдання та обов'язки вантажника

Трудовими обов'язками вантажника є:

а) Спеціальні (професійні) обов'язки:

- навантаження, вивантаження і внутрішньоскладське перероблення вантажів - сортування, укладання, перенесення, переважування, фасування і т.д. вручну із застосуванням найпростіших вантажно-розвантажувальних пристроїв та засобів транспортування: тачок, візків, транспортерів і інших підйомний-транспортних механізмів.

- Установка лебідок, підйомних блоків, влаштування тимчасових скатів і інших пристосувань для навантаження і розвантаження вантажів.

- Кріплення і укриття вантажів на складах і транспортних засобах.

- Перенесення щитів і трапів.

- Підкочує (відкочування) вагонів в процесі роботи.

- Відкриття та закриття люків, бортів, дверей рухомого складу.

- Очищення рухомого складу після виробленої вивантаження вантажу.

- Чищення й змащення обслуговуються вантажно-розвантажувальних пристроїв та засобів транспортування.

б) Загальні обов'язки працівника організації:

- Дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку та інших локальних нормативних актів організації, внутрішніх правил і норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

- Виконання в рамках трудового договору розпоряджень працівників, яким він полагоджений згідно з цією інструкцією.

- Виконання роботи з приймання і здачі зміни, чищенні і митті, дезінфекції устаткування, яке обслуговує і комунікацій, прибирання робочого місця, пристосувань, інструменту, а також за змістом їх в належному стані.

- Ведення встановленої технічної документації.

Вантажник має право:

1. Вносити на розгляд керівництва пропозиції:

- щодо вдосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими цією посадовою інструкцією обов'язками;

- про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності працівників, які порушили виробничу та трудову дисципліну.

2. Знайомитися з документами, що визначають його права та обов'язки, критерії оцінки якості виконання трудових обов'язків.

3. Інші права, встановлені чинним трудовим законодавством.

Вантажник несе відповідальність у таких випадках:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх трудових обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією, - в межах, встановлених законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством Російської Федерації.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, встановлених чинним трудовим і цивільним законодавством Російської Федерації.

Посадова інструкція вантажника - зразок 2018 року. Посадові обов'язки вантажника, права вантажника, відповідальність вантажника.

Теги по матеріалу: Посадова інструкція вантажника, посадова інструкція вантажника складу, посадова інструкція вантажника магазину, посадова інструкція вантажника на виробництві, посадова інструкція вантажника експедитора, посадова інструкція вантажника складу готової продукції, посадові інструкції вантажника їдальнею, посадова інструкція вантажника зразок, посадова інструкція вантажника доу , посадова інструкція вантажника продовольчого магазину, скачати посадові інструкції вантажника, посадова інструкція г рузчіка комплектувальника.

Посадова інструкція
вантажника

1.1. Вантажник відноситься до категорії робітників.

1.2. На посаду вантажника призначається особа без пред'явлення вимог до освіти і досвіду роботи.

1.3. Призначення на посаду вантажника та звільнення з неї здійснюється наказом директора підприємства за поданням ........................................... ............... ..

1.4. Вантажник підпорядковується безпосередньо керівнику ................ ... .. ......................

1.5. Вантажник повинен знати:
- правила вантаження і вивантаження вантажів;
- правила укладання, кріплення, укриття вантажів на складі та транспортні засоби;
- правила застосування найпростіших вантажно-розвантажувальних пристроїв та засобів транспортування;
- умовну сигналізацію під час вантаження і вивантаження вантажів підйомно-транспортними механізмами;
- допустимі габарити під час вантаження вантажів на відкритий залізничний рухомий склад і автомашини, при розвантаженні вантажів із залізничних вагонів і укладанні їх в штабель;
- розташування складів і місць вантаження і вивантаження вантажів;
- правила і норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту;
- прийоми і методи надання долікарської медичної допомоги;

Вантажник:
- здійснює навантаження, вивантаження, сортування, укладання, перенесення, зважування, фасування вручну і з застосуванням найпростіших вантажно-розвантажувальних пристроїв та засобів транспортування (тачок, візків, транспортерів і інших підйомний-транспортних механізмів);
- встановлює переносні вантажно-розвантажувальних пристосування;
- встановлює тимчасові скати, трапи та інші пристосування для вантаження і вивантаження вантажів;
- здійснює кріплення і укриття вантажів на складах і транспортних засобах;
- здійснює підкочування (відкатку) вагонів, візків в процесі роботи;
- відкриває і закриває люки, борти, двері рухомого складу;
- здійснює очищення від сміття рухомого складу після вивантаження вантажу;
- здійснює очищення вантажно-розвантажувальних пристроїв та засобів транспортування.

Вантажник має право:
- на виділення вантажно-розвантажувальних пристроїв та засобів транспортування;
- знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності;
- вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов'язаної з виконанням своїх обов'язків;
- вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і прав.

Вантажник несе відповідальність:
- за наслідки прийнятих ним рішень, що виходять за межі його повноважень, встановлених чинним законодавством РФ, статутом підприємства, іншими нормативними правовими актами;
- за невиконання (неналежне виконання) своїх посадових обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією, в межах, визначених чинним законодавством РФ;
- за вчинення в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством РФ;
- За завдання матеріальної шкоди та шкоди діловій репутації підприємства - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством РФ.

Дана посадова інструкція розроблена і затверджена відповідно до положень Трудового кодексу РФ та інших нормативних актів що регулюють трудові правовідносини в РФ.

Начальник юридичного відділу

з посадовою інструкцією ознайомлений

Допоможіть іншим людям знайти цей зразок посадової інструкції вантажника.
Поділіться їм в соціальних мережах.

Посадова інструкція вантажника, посадові обов'язки вантажника, зразок посадової інструкції вантажника

Посадові обов'язки вантажника - це, звичайно, навантаження-вивантаження, також в його обов'язки може входити сортування, фасування, переважування вантажів. У нашому зразку посадової інструкції вантажника немає традиційного пункту, що описує кваліфікаційні вимоги до кандидатів, що й не дивно - для роботи вантажником спеціальної освіти і досвіду не потрібно. Зате в посадовій інструкції вантажника має сенс прописати, що він повинен знати - наприклад, правила техніки безпеки.

Посадова інструкція вантажника

ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор
Прізвище І.Б. ________________
«________» _____________ ____ р

1. Загальні положення

1.1. Вантажник відноситься до категорії робітників.
1.2. Вантажник призначається на посаду і звільняється з неї наказом генерального директора за поданням начальника складу / керівника структурного підрозділу.
1.3. Вантажник підпорядковується безпосередньо начальнику складу / бригадиру вантажників / керівнику структурного підрозділу.
1.4. Вантажник повинен знати:
- правила вантаження і вивантаження вантажів;
- правила укладання, кріплення, укриття вантажів на складі та транспортні засоби;
- правила застосування вантажно-розвантажувальних пристроїв та засобів транспортування;
- умовну сигналізацію під час вантаження і вивантаження вантажів підйомно-транспортними механізмами;
- допустимі габарити під час вантаження вантажів на відкритий залізничний рухомий склад і автомашини, при розвантаженні вантажів із залізничних вагонів і укладанні їх в штабель;
- розташування складів і місць вантаження і вивантаження вантажів;
- правила і норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.
1.5. Вантажник керується в своїй діяльності:
- законодавчими актами РФ;
- Статутом організації, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими нормативними актами компанії;
- наказами та розпорядженнями керівництва;
- цією посадовою інструкцією.

2. Завдання та обов'язки вантажника

Вантажник виконує наступні посадові обов'язки:
2.1. Здійснює завантаження і вивантаження.
2.2. Виконує внутрискладских переробку вантажів - сортування, укладання, перенесення, переважування, фасування вручну або із застосуванням найпростіших вантажно-розвантажувальних пристроїв та засобів транспортування (тачок, візків, транспортерів і інших підйомний-транспортних механізмів).
2.3. Встановлює лебідки, підйомні блоки, влаштування тимчасових скатів і інші пристосування для вантаження і вивантаження вантажів.
2.4. Здійснює кріплення і укриття вантажів на складах і транспортних засобах.
2.5. Переносить щити і трапи.
2.6. Здійснює підкочування (відкатку) вагонів в процесі роботи.
2.7. Відкриває і закриває люки, борти, двері рухомого складу.
2.8. Проводить очищення рухомого складу після виробленої вивантаження вантажу.
2.9. Чистить і змащує обслуговувані вантажно-розвантажувальні пристосування і засоби транспортування.

3. Права вантажника

Вантажник має право:
3.1. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.
3.2. Вимагати від керівництва підприємства забезпечення організаційно-технічних умов і оформлення встановлених документів, необхідних для виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність вантажника

Вантажник несе відповідальність:
4.1. За невиконання та / або несвоєчасне, недбале виконання своїх посадових обов'язків.
4.2. За недотримання діючих інструкцій, наказів і розпоряджень по збереженню комерційної таємниці та конфіденційної інформації.
4.3. За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, правил техніки безпеки та протипожежної безпеки.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

54 − 51 =

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:


map