Накладна торг 12 онлайн

Товарна накладна ТОРГ-12 - один з найпоширеніших первинних документів, без якого дві компанії не зможуть оформити угоду. Тобто постачальник не зможе списати товарно-матеріальні цінності зі складу, а замовник - оприбуткувати їх. У кожного з учасників залишається свій екземпляр документа.

У товарною накладною необхідно вказати найменування документа і назва організації, яка склала документ, а також дату створення даної ТОРГ-12. Крім того, потрібно перерахувати відомості про товар: його найменування, кількість і вартість, прописати посади співробітників, які здійснюють конкретну господарську операцію, - вони ж зобов'язані і підписати документ. Також в накладній повинні стояти друку двох сторін.

Зазвичай накладну складають при відвантаженні товару або відразу після неї. Справа в тому, що ИФНС вимагає, щоб терміни відвантаження товару, прописані в накладній, збігалися з фактичними.

реклама здесь 1

Товарну накладну можна скласти і зберігати як в паперовому, так і в електронному варіанті - це дозволяють 402-ФЗ «Про бухгалтерський облік» і 63-ФЗ «Про електронний підпис».

Содержание

Безкоштовно формуйте і виставляйте накладні ТОРГ-12 в онлайн-режимі

Інструкція з використання сервісу виставлення накладної ТОРГ-12:

 1. Заповніть реквізити продавця і покупця по ІПН (після вказівки ІПН інші реквізити «підтягуються» автоматично) або вручну.
 2. При необхідності додайте реквізити вантажовідправника і вантажоодержувача.
 3. Проставте номер накладної.
 4. При необхідності додайте додаткові рядки з товарами.
 5. Збережіть накладну для того, щоб роздрукувати або відправити контрагенту по електронній пошті.

Бланк Товарної накладної ТОРГ-12

як заповнити бланк товарної накладної ТОРГ-12 онлайн? Це можна зробити в сервісі Виставити-счет.рф, в якому можна легко створити накладну ТОРГ-12, роздрукувати або відправити по електронній пошті. Спробуйте прямо зараз без реєстрації створити Рахунок, а до нього Товарну накладну: Demo-вхід.

Що потрібно знати про Товарну накладну

Що таке товарна накладна ТОРГ-12?

Товарна накладна ТОРГ-12 - це документ для оформлення операцій з передачі або прийому товарно-матеріальних цінностей, який є первинним обліковим документом.

ТОРГ-12 складається в двох примірниках, з яких перший примірник залишається в організації, яка здає товарно-матеріальні цінності, і є підставою для їх списання, а другий примірник передається сторонньої організації і є підставою для оприбуткування товару (товарно-матеріальних цінностей).

Альбомний або книжкова формат ТОРГ-12

Можна використовувати і горизонтальний, і вертикальний формат товарною накладною ТОРГ-12. Встановлених норм розташування листа при друку ТОРГ-12 немає, отже можна роздрукувати ТОРГ-12 в альбомному або книжковому форматі. Все залежить від можливостей програми і від параметрів друку.

Федеральний закон "Про бухгалтерський облік" ст. 9 п. 1

Кожен факт господарського життя підлягає оформленню первинним обліковим документом.
Накладна ТОРГ-12 є первинним обліковим документом.

реклама здесь 2

Зразок товарною накладною ТОРГ-12

ТОРГ-12 (альбомний зразок)

Накладна торг 12 онлайн

ТОРГ-12 (книжковий зразок)

Накладна торг 12 онлайн

Рекомендації щодо заповнення товарної накладної ТОРГ-12

Уніфікованої форми товарної накладної ТОРГ-12 немає, її скасували в 2013 році. Але багато організацій і підприємці продовжують використовувати раніше затверджену форму ТОРГ-12 і це дозволено. З 1 січня 2013 року організація або підприємець може затвердити свою власну форму товарною накладною.

Федеральний закон "Про бухгалтерський облік" ст. 9 п. 4

Форми первинних облікових документів визначає керівник економічного суб'єкта за поданням посадової особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку.
Друкована форма товарної накладної ТОРГ-12 може бути індивідуально розроблена організацією або підприємцем на свій розсуд.

Обов'язкові дані в товарною накладною

Існує обов'язковий перелік реквізитів, які повинні міститися в товарною накладною. Відсутність хоча б одного обов'язкового реквізиту робить товарну накладну ТОРГ-12 недійсною, таку накладну неприпустимо застосовувати до бухгалтерського обліку.

Федеральний закон "Про бухгалтерський облік" ст. 9 п. 2

Правила заповнення товарної накладної ТОРГ-12

При створенні товарної накладної потрібно дотримуватися правила заповнення.

Верхня частина товарної накладної ТОРГ-12 (шапка)

 • ТОРГ-12 створюється в двох примірниках, один продавцеві, а інший - покупцеві.
 • Номер товарною накладною повинен відповідати нумерації документів, затвердженої в обліковій політиці організації.
 • Дата товарною накладною вказується поточна, на момент скоєння факту господарського життя або після його закінчення, відповідно ст. 9 п. 3 ФЗ "Про бухгалтерський облік".
 • графа вантажовідправник заповнюється реквізитами організації-відправника вантажу. На практиці дана графа зазвичай збігається з графою Постачальник, або вказуються реквізити іншої організації, яка є вантажовідправником (наприклад, транспортної компанії).
 • графа Структурний підрозділ заповнюється у разі, якщо товарно-матеріальні цінності передаються від відокремленого підрозділу організації-постачальника.
 • графа вантажоодержувач заповнюється реквізитами організації вантажоодержувач. На практиці в дана графа збігається з графою платник, або вказуються реквізити іншої організації є вантажоодержувачем.
 • графа Постачальник заповнюється реквізитами організації-постачальника, т. е. в цій графі вказуються реквізити організації, що продає товар.
 • графа платник заповнюється реквізитами організації-платника, т. е. містить реквізити організації, якій продається товар.
 • У реквізитах вантажовідправника, вантажоодержувача, постачальника і платника необхідно вказати: найменування організації або підприємця, адреса, телефон, факс, ІПН, КПП, банківські реквізити, найменування банку, БИК, кор.сч, р / рах або л / рах.
 • Навпаки всіх реквізитів в кінці рядка заповнюється спеціальне поле - код ОКПО.
 • Вид діяльності по ОКДП на практиці не заповнюється, поле залишається порожнім.
 • В графі підстава зазвичай вказується "Рахунок" або "Договір", в кінці цього рядка в спеціальних полях номер і дата вказуються відповідно номер та дата Рахунки або Договору.
 • В графі номер і дата Транспортної накладної вказується її номер і дата відповідно. Дане поле є необов'язковим, його можна залишити порожнім у тому випадку, якщо транспортна накладна не створюється.
 • вид операції - на практиці не заповнюється, поле залишається порожнім.

Список товарів в товарною накладною ТОРГ-12

Таблиця з переліком товару заповнюється даними відповідно до заголовків стовпців.

 • Стовпець 1 - № п / п, вказується порядковий номер товару.
 • Стовпчик 2 - Найменування, вказується найменування, характеристика, сорт, артикул товару. Якщо у вас ведеться товарообіг і кожному товару присвоєно артикул, то саме в цьому полі він вказується, або до, або після найменування товару, через кому, в дужках, розділений прочерком або іншим знаком.
 • Стовпець 3 - код, на практиці не заповнюється і ставиться прочерк. Дане поле є доповненням до найменування товару і вказується в тому випадку, якщо по найменуванню товару (по дві колонки) неможливо ідентифікувати товар.
 • Стовпець 4 і 5 - Одиниця виміру, вказується найменування і код одиниці виміру товару, відповідно до класифікатора ОКЕІ.
 • Стовпець 6 - вид упаковки, на практиці не заповнюється і ставиться прочерк.
 • Стовпець 7 і 8 - кількість, в одному місці і місць, штук, на практиці зазвичай не заповнюється і ставиться прочерк. Зверніть увагу, що кількість товару вказується в десятому стовпці.
 • Стовпець 9 - Маса бруто, на практиці зазвичай не заповнюється і ставиться прочерк.
 • Стовпець 10 - Кількість (маса нетто), вказується кількість товару.
 • Стовпець 11 - Ціна, руб. коп., вказується ціна за одиницю товару без ПДВ.
 • Стовпець 12 - Сума без урахування ПДВ, руб. коп., вказується сума товару без ПДВ.
 • Стовпець 13 і 14 - ПДВставка,% і сума, руб. коп., вказується процентна ставка ПДВ і сума ПДВ.
 • Стовпець 15 - Сума з урахуванням ПДВ, вказується сума товару з ПДВ.

Всього за накладною - підсумовуються суми чисел в стовпці №№ 8, 9, 10, 12, 14 і 15.

Нижня частина товарної накладної ТОРГ-12 (підвал)

Нижня частина містить підсумкові дані товарною накладною:

 • Товарна накладна має додаток на _ аркушах - на практиці не заповнюється, ставиться прочерк.
 • містить _ порядкових номерів записів - вказується кількість порядкових номерів записи в переліку товарів. Необхідно написати число прописом.
 • Всього місць _ - на практиці не заповнюється, ставиться прочерк.
 • Маса вантажу (нетто) _ і Маса вантажу (брутто) _ - на практиці не заповнюється, залишається порожнім.
 • Додаток (паспорта, сертифікати тощо) на _ аркушах - на практиці не заповнюється, ставиться прочерк.
 • Всього відпущено на суму _ - вказується підсумкова сума всіх товарів в накладній. Необхідно написати суму прописом.

Підписи відповідальних осіб (ліва сторона, продавець):

 • Відпустка вантажу дозволив - вказується посада, ПІБ і ставиться підпис відповідальної особи.
 • Головний (старший) бухгалтер - вказується ПІБ і ставиться підпис головного бухгалтера.
 • Відпустка вантажу справив - вказується посада, ПІБ і ставиться підпис відповідальної особи.

Відвантаження товару. Індивідуальний підприємець розписується тільки один раз в графі Відпустка вантажу дозволив. У великих компанія у всіх трьох місцях можуть розписуватися різні люди, відповідно до своїх посадових обов'язків. У невеликих компаніях у всіх трьох місцях може розписатися одне і те ж обличчя, наприклад, Генеральний директор. Менеджер теж може розписатися у всіх трьох полях, але тільки при діючому внутрішньоорганізаційні наказі з правом відвантажувати товари, підписувати відвантажувальні та бухгалтерські документи.

Отримання товару за дорученням і правила заповнення ТОРГ-12

Товар може отримати довірена особа, надавши довіреність форми М-2, М-2а, оформлену в установленому порядку, з обов'язковим пред'явленням засвідчує документа (паспорт). Довіреність залишається у Продавця.

Заповнення ТОРГ-12 за дорученням. У разі, якщо товар отримують за дорученням, необхідно заповнити наступні три графи:

Накладна торг 12 онлайн

 • За дорученням № _ - вказується номер і дата видачі довіреності. У разі, якщо довіреність без номера, то вказується б / н і дата її видачі.
 • виданої _ - вказується найменування організації, що видала довіреність (наприклад, ТОВ "Покупець", експедитору Іванову А. В.).
 • Далі в графі вантаж прийняв - ставиться посаду, підпис та ПІБ особи, якій видана довіреність. Якщо довіреність видана особі, яка не є співробітником організації, то посада не вказується.

Довіреність форми М-2, М-2а дає конкретне право, а саме отримання товарно-матеріальних цінностей, відповідно право розписатися тільки в графі вантаж прийняв. Права розписуватися в графі Вантаж отримав вантажоодержувач дана довіреність не дає.

Цивільний кодекс РФ ст. 312. Відвантаження товару

Відвантаження товару Продавцем Покупцю повинна здійснюється тільки за умови пред'явлення паспорта і документа (доручення або копія наказу) на право отримання даного товару..
Ігноруючи ці правила ви ризикуєте відвантажити товар »не офіційним" представнику організації, тим самим несете ризик наслідків не пред'явлення такого вимоги.

Отримання товару без довіреності (маючи при собі печатку)

В обох випадках підпис ставиться тільки в одній графі Вантаж отримав вантажоодержувач:

 • Вантаж отримав вантажоодержувач - заповнюється при отриманні товару вантажоодержувачем. Вказується посада, ПІБ і ставиться підпис (наприклад, Ген. Директор Петров В. А.).

Дата в Товарної накладної ТОРГ-12

Більшість бухгалтерів схиляються до того, щоб в товарною накладною були три однакові дати: дата складання накладної, дата відвантаження і дата отримання товару. Таким чином, в подальшому бухгалтер зможе без проблем провести такий документ в бухгалтерському обліку (в бухгалтерській програмі).

Настійно рекомендується отримати роз'яснення від свого бухгалтера щодо заповнення дати. На практиці досить легко може виникнути ситуація, коли всі три дати будуть різними. І дана ситуація ускладнить роботу бухгалтера, у якого виникає головний біль, як правильно оприбуткувати товар, на який тимчасовий або віртуальний склад перемістити товар, коли списати і т. Д.

З 01 січня 2013 року такий атрибут як печатка організації є не обов'язковим атрибутом, т. К. Відсутній в списку первинних документів як обов'язковий реквізит. Фактично, наявність печатки в ТОРГ-12 тепер не потрібно, як і її відсутність в Рахунку-фактурі. Однак, ставити печатку в ТОРГ-12 можна, це не порушення, а всього лише додатковий реквізит.

Накладна - це накладна на повернення товару. Зовні поворотна накладна нічим не відрізняється від звичайної товарної накладної, в ній тільки міняються місцями дані вантажовідправника з вантажоодержувачем і постачальника з платником, а вартість товару, ПДВ та ін. Залишаються незмінними.

Чому в порожніх полях десь ставиться прочерк, а десь залишається порожнє поле?
Прочерк ставиться в тих полях, які при виправленні або внесення в них даних можуть спотворити справжні дані документа.

Завантажити бланк Рахунки на оплату

Завантажити бланк квитанції ПД-4

Бланки Актів виконаних робіт, наданих послуг, невиключних прав, звірки

Завантажити бланк Рахунки-фактури

Завантажити бланк довіреності уповноваженого представника

Завантажити бланк довіреності на отримання товару

Заповнити товарну накладну ТОРГ-12 онлайн

Сформувати, оформити і виставити накладну онлайн можна безкоштовно на нашому сайті. ІП та ТОВ можуть виставити накладну ТОРГ-12 без обмежень. Процедура надсилання накладної дуже проста: нижче читайте покрокову інструкцію по формуванню і відправці накладної онлайн з нашого сайту.

Створення накладної онлайн представлено Контур.Бухгалтеріей - онлайн-сервісом для ведення обліку, розрахунку зарплати і відправки звітності через інтернет. Програма робить зручною спільну роботу бухгалтерів та директорів підприємств малого бізнесу.

Формування документа в форматі Excel вимагає більше часу, на відміну від PDF.

Будь ласка, дочекайтеся завантаження документа.

Товарна накладна форма № ТОРГ-12

Зареєструйтеся та отримайте можливість зберігати форми (для їх автозаповнення) створених Вами бланків товарних накладних форми № ТОРГ-12.
Після реєстрації і збереження бланка, на цьому місці з'явиться список збережених Вами форм.

Код для вставки форми Товарної накладної на Ваш сайт

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

9 + 1 =

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:


map