Гост 12 0 230 2 2015 система стандартів безпеки праці

Содержание

ГОСТ 12.0.230.2-2015
Система стандартів безпеки праці. Системи управління охороною праці в організаціях. Оцінка відповідності. вимоги

Гост 12 0 230 2 2015 система стандартів безпеки праці

купити офіційний паперовий документ з голограмою і синіми печатками. Детальніше

Офіційно поширюємо нормативну документацію з 1999 року. Пробиваємо чеки, платимо податки, приймаємо до оплати всі законні форми платежів без додаткових відсотків. Наші клієнти захищені Законом. ТОВ "ЦНТІ Нормоконтроль".

реклама здесь 1

Наші ціни нижчі, ніж в інших місцях, тому що ми працюємо безпосередньо з постачальниками документів.

 • Термінова кур'єрська доставка (1-3 дні)
 • Кур'єрська доставка (7 днів)
 • Самовивіз з московського офісу
 • Пошта РФ

Встановлює основні вимоги і систематизує процедури прийняття рішень з оцінки відповідності систем управління охороною праці вимогам ГОСТ 12.0.230. Стандарт містить опис основних критеріїв оцінки відповідності, які використовуються при аналізі діяльності роботодавця як єдиної системи взаємопов'язаних процедур, заходів, методів і засобів, спрямованих на попередження впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів на організм працівників і на зниження числа випадків виробничого травматизму та професійної захворюваності.

 • Розділ: Класифікатор державних стандартів
  • Підрозділ: Загальнотехнічні та організаційно-методичні стандарти
   • Підрозділ: Система документації
    • підрозділ: Система стандартів у галузі охорони природи та поліпшення використання природних ресурсів, безпеки праці, наукової організації праці
 • Розділ: Класифікація стандартів
  • Підрозділ: Охорона навколишнього середовища, захист людини від впливу навколишнього середовища. Безпека
   • підрозділ: Безпека професійної діяльності. промислова гігієна

ДЕРЖАВНИЙ РАДА З СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

Система стандартів безпеки праці

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Оцінка відповідності. вимоги

Цілі, основні принципи та основний порядок проведення робіт з міждержавної стандартизації встановлені ГОСТ 1.0-92 «Міждержавна система стандартизації. Основні положення »та ГОСТ 1.2-2009« Міждержавна система стандартизації. Стандарти міждержавні. правила і рекомендації з міждержавної стандартизації. Правила розробки, прийняття, застосування, відновлення і скасування »

реклама здесь 2

Про стандарт

1 РОЗРОБЛЕНО Товариством з обмеженою відповідальністю «Екожілсервіс». ФГБОУ ВПО «Пермський державний технічний університет»

2 ВНЕСЕНО Міждержавним технічним комітетом зі стандартизації МТК 251 «Безпека праці»

3 ПРИЙНЯТИЙ Міждержавною радою по стандартизації, метрології та сертифікації (протокол від 10 грудня 2015 р No 48-2015)

За прийняття проголосували:

Короткий наіменооаііе країни по МК (ISO 3166) 004-97

Код країни по МК (ISO 31661004-97

Скорочене найменування національного органу по стандартизації

Мінекономіки Республіки Вірменія

Держстандарт Республіки Білорусь

4 Наказом Федерального агентства з технічного регулювання і метрології від 9 червня 2016 р No 603-ст міждержавний стандарт ГОСТ 12.0.230.2-2015 введений 8 дію в якості національного стандарту Російської Федерації з 1 березня 2017 р

5 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Інформація про зміни до цього стандарту публікується в щорічному інформаційному покажчику «Національні стандарти» (по сослюянію на 1 січня поточного року), а текст змін і поправок - в щомісячному інформаційному покажчику «Національні стандарти». У разі перегляду (заміни) або скасування цього стандарту відповідне повідомлення буде опубліковано в щомісячному інформаційному покажчику «Національні стандарти». Відповідна інформація, повідомлення і тексти розміщуються також в інформаційній системі загального користування - на офіційному сайті Федерального агентства з технічного регулювання і метрології в мережі Інтернет (www.gost.ru)

У Російській Федерації цей Стандарт не може бути повністю або частково відтворений. тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Федерального агентства з технічного регулювання і метрології

1 Область застосування. 1

2 Нормативні посилання. 1

3 Терміни та визначення. 2

4 Вимоги до проведення оцінки відповідності за окремими групами

вимог (елементам) системи управління охороною праці. 3

4.1 Оцінка Політики в області охорони праці. 3

4.2 Оцінка участі працівників та їх представників в системі управління охороною праці. 4

4.3 Оцінка обов'язків і відповідальності в рамках системи управління охороною праці. 4

4.4 Оцінка компетентності та підготовки. 6

4.5 Оцінка документації системи управління охороною праці. 7

4.6 Оцінка процедур передачі та обміну інформацією. 8

4.7 Оцінка вихідного аналізу. 9

4.8 Оцінка планування, розробки і застосування системи управління охороною праці. 10

4.9 Оцінка процедур встановлення та досягнення цілей з охорони праці. 10

4.10 Оцінка діяльності щодо запобігання небезпек. 11

4.11 Оцінка відповідності процедур моніторингу виконання та оцінки результативності. 14

4.12 Оцінка процедур розслідування пов'язаних з роботою травм, погіршень здоров'я, хвороб, інцидентів і їх впливу

на діяльність із забезпечення безпеки і охорони здоров'я. 16

4.13 Оцінка процедур перевірок. 16

4.14 Оцінка аналізу ефективності системи управління охороною праці керівництвом. 18

4.15 Оцінка запобіжних та коригувальних дій. 18

4.16 Оцінка процедур безперервного вдосконалення. 19

5 Підсумкова оцінка відповідності системи управління охороною праці. 19

Додаток А (довідковий) Приклади невідповідностей в системі управління охороною праці. 21

Цей державний стандарт на задоволення потреб організацій та інших зацікавлених сторін в наявності документа, що містить критерії і рекомендації з проведення оцінки відповідності систем управління охороною праці вимогам, встановленим ГОСТ 12.0.230.

Оцінка відповідності системи управління охороною праці вимогам ГОСТ 12.0.230 одночасно може бути і найважливішим засобом підтвердження дотримання вимог національного законодавства в галузі управління охороною праці на рівні організації.

При проведенні оцінки відповідності одночасно повинні оцінюватися:

- об'єктивні докази того, що організація застосовує систему управління охороною праці в якості інструменту, який дозволяє найкращим чином попереджати пов'язані з роботою травми і захворювання і управляти ризиками в області охорони праці і безпеки виробництва.

- ступінь задоволення системи управління охороною праці організації вимогам ГОСТ 12.0.230;

- ресурси, виділені організацією і необхідні для досягнення цілей і завдань в області охорони праці і безпеки виробництва, а також досягнення постійного поліпшення в цьому напрямку.

При оцінці відповідності слід розглядати;

- мети і показники з охорони праці, що їх організація визначила для виключення виявлених невідповідностей або виявлених недоліків в галузі охорони праці;

- результати перевірок (аудитів) з позиції їх повноти, правильності та здатності до виявлення можливих ризиків в галузі охорони праці, а також вироблення результативних заходів щодо їх зниження;

- всі виявлені недоліки, які можуть негативно вплинути на систему управління охорони праці, якщо не буде вжито відповідні коригувальні дії щодо їх усунення.

Таким чином, вибір об'єктів оцінки відповідності та вимог до них в цьому стандарті здійснюється, виходячи з;

- конкретних вимог, встановлених ГОСТ 12.0.230;

- можливості отримати при проведенні оцінки відповідності об'єктивні докази виконання цих вимог.

Цей державний стандарт на стимулювання організацій в досягненні найкращої практики управління охороною праці, включаючи такі найважливіші напрямки, як;

• захист працівників від небезпечних і шкідливих виробничих факторів, запобігання або скорочення числа виробничих травм і професійних захворювань, небезпечних пригод, випадків погіршення здоров'я і інцидентів;

• поліпшення і вдосконалення управління умовами праці та професійними ризиками з метою досягнення безпечних умов праці;

- результативний діалог і співробітництво між роботодавцями, працівниками і (або) їх представниками. органами державного управління, нагляду та контролю з питань вдосконалення умов і охорони праці.

Стандарт покликаний сприяти;

- впровадження послідовної стратегії і принципів управління охороною праці у кожного роботодавця;

- якісному виконанню обов'язків і відповідальності роботодавців, працівників та інших зацікавлених осіб в тому. що стосується охорони праці працівників.

- підвищення компетентності працівників та інших осіб. задіяних в управлінні охороною праці.

При розробці цього стандарту використані окремі положення (1].

Система стандартів безпеки праці СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Оцінка відповідності. вимоги

Occupational safety system standards.

Occupational safety and health management systems. Conformity assessment. Requirements

Дата введення - 2017-03-01

1.1 Цей стандарт встановлює основні вимоги і систематизує процедури прийняття рішень з оцінки відповідності систем управління охороною праці вимогам ГОСТ 12.0.230. Стандарт містить опис основних критеріїв оцінки відповідності, які використовуються при аналізі діяльності роботодавця як єдиної системи взаємопов'язаних процедур, заходів, методів і засобів, спрямованих на попередження впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів на організм працівників і на зниження числа випадків виробничого травматизму та професійної захворюваності.

1.2 Цей стандарт призначений для використання організаціями або будь-якими зацікавленими сторонами, які займаються впровадженням, підтримкою в працездатному стані системи управління охороною праці та (або) здійснюють оцінку і підтвердження відповідності такої системи вимогам ГОСТ 12.0.230.

1.3 Цей стандарт не стосується технічних вимог щодо забезпечення безпеки виробництва і не замінює собою відповідних вимог інших чинних нормативних актів, в тому числі відповідних технічних регламентів та інших нормативних правових актів сфери технічного регулювання.

У цьому стандарті є нормативні посилання на такі міждержавні стандарти:

ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартів безпеки праці. Системи управління охороною праці. Загальні вимоги

ДСТУ ISO 9000-2011 Системи управління якістю. Основні положення і словник

ГОСТ ISOVIEC 17000-2012 Оцінка відповідності. Словник і загальні принципи

Примітка - При користуванні справжнім стандартом доцільно перевірити дію посилальних стандартів в інформаційній системі загального користування - на офіційному сайті Федерального агентства з технічного регулювання і метрології в мережі Інтернет або по щорічному інформаційному покажчику «Національні стандарти», який опублікований станом на 1 січня поточного року, і за випусками щомісячного інформаційного покажчика «Національні стандарти» за поточний рік. Якщо контрольний стандарт замінений (змінений), го при користуванні цим стандартом слід керуватися заміняє (зміненим) стандартом. Якщо контрольний стандарт скасований без заміни, то положення, в якому дано посилання на нього, застосовується в частині, що не зачіпає це посилання.

У цьому документі використано терміни по ГОСТ 12.0.230. а також такі терміни та визначення:

відповідність (confonnity): Виконання вимоги.

вимога (requirement): Потреба або очікування, яке встановлено, зазвичай передбачається або є обов'язковим.

1 «Звичайно передбачається» означав !, що це загальноприйнята практика організації, її замовників та інших зацікавлених сторін, коли передбачаються вважати потребу або очікування.

2 Установлена ​​є така вимога, хоторое визначено, наприклад, в документі.

3 Вимоги можуть ставити різні зацікавлені сторони.

3.3 оцінка відповідності (conformity assessment): Доказ того, що задані вимоги до системи управління охороною праці (див. ГОСТ 12.0.230, пункт 2.22) і її процедурам виконані.

невідповідність (nonconformity) Невиконання вимоги. [ГОСТ ISO 9000-2011. пункт 3.6.2]

Примітка - Приклади невідповідностей в системі управління охороною праці наведені в додатку А (таблиця А. 1).

запобіжну дію (preventive action) Дія, яку виконують для усунення причини потенційної невідповідності або іншої потенційно небажаної ситуації.

1 У потенційного невідповідності може бути нескольхо причин.

2 Попереджувальний дію виконують для попередження виникнення події, тоді як коригувальну дію - для запобігання повторного виникнення події.

коригувальну дію (corrective action) Дія, яку виконують для усунення причини виявленої невідповідності або іншої небажаної ситуації.

1 У невідповідності може бути кілька причин.

2 Коригувальна дію виконують для попередження повторного виникнення події, тоді як запобіжну дію (3.9) - для запобігання виникненню події.

4 Вимоги до проведення оцінки відповідності за окремими групами вимог (елементам) системи управління охороною праці

Оцінку відповідності системи управління охороною праці проводять на основі подання організацією об'єктивних доказів того, що вона встановила і підтримує всі елементи (групи вимог) системи управління, встановлені ГОСТ 12.0.230 і (2].

4.1 Оцінка Політики в області охорони праці

4.1.1 При оцінці відповідності потрібно переконатися в наявності Політики організації в області охорони праці в документированном вигляді і, крім того, перевірити, що документ, який містить Політику в області охорони праці, є коротким, чітко викладеним, а зміст Політики відповідає специфіці організації та відповідає її розміру і характеру діяльності.

4.1.2 Політика встановлює загальні наміри та стратегічні напрями діяльності, виконання яких організація публічно і відкрито для всіх прийняла на себе і зобов'язується суворо виконувати. У зв'язку з цим слід переконатися, що в тексті Політики містяться такі ключові принципи і відповідні їм зобов'язання:

- забезпечення безпеки і охорони праці всіх працівників шляхом попередження пов'язаних з роботою травм, погіршень здоров'я, хвороб та інцидентів;

- дотримання відповідних національних законів та інших нормативних правових актів, програм з охорони праці, колективних угод з охорони праці та інших вимог, які організація зобов'язалася виконувати;

- проведення консультацій з працівниками та їх представниками і залучення їх до активної участі в усіх елементах системи управління охороною праці;

- безперервне вдосконалення функціонування системи управління охороною праці.

4.1.3 Документ, який містить Політику в області охорони праці, повинен бути датований і введений в дію підписом вищого керівництва організації (або роботодавця, або за його дорученням, або найстаршого за посадою відповідальної особи в організації).

4.1.4 Організація повинна продемонструвати, що вона поширила Політику в області охорони праці, що Політика легко доступна для всіх працюючих в організації на їх робочих місцях. Крім того, Політика повинна бути доступною для зовнішніх зацікавлених сторін.

4.1.5 Для забезпечення гарантії того, що Політика залишається прийнятною для використання і адекватною стану охорони праці, організація повинна надати докази того, що вона періодично аналізує і при необхідності переглядає свою власну Політику в області охорони праці.

4.2 Оцінка участі працівників та їх представників в системі управління охороною праці

4.2.1 Участь працівників в управлінні охороною праці є основоположним принципом, який повинен бути реалізований в діяльності організації і в системному управлінні охороною праці. в тому числі за допомогою реалізації Політики в області охорони праці (див. 4.1).

При оцінці відповідності реалізації цього принципу необхідно отримати докази того, що в організації встановлені і реалізовані принципи залучення та участі працівників та їх представників в процедури консультування, інформування та підвищення компетентності з усіх аспектів і процесів охорони праці, включаючи підготовленість до можливих аварійних ситуацій і дій в випадках їх виникнення.

Таким чином, при оцінці відповідності вимог щодо участі працівників та їх представників в питаннях управління охороною праці слід додатково звернути увагу на виконання вимог 4.4. 4.6 і 4.10.3.

4.2.2 Організація повинна продемонструвати, що система управління охороною праці була розроблена за безпосередньої участі і у співпраці з працівниками та їх представниками.

Слід знайти об'єктивні свідоцтва (звіти, протоколи засідань, листування, угоди, що погоджують підписи представників працівників на підготовленому до прийняття проект документації системи управління охороною праці і т. П.) Проведення заходів, спрямованих на активну участь працівників і їхніх представників у процесах розробки Політики ( см. 4.1), планування, реалізації, оцінки та прийняття випливають з такої оцінки дій по вдосконаленню системи управління охороною праці організації. Необхідно переконатися, що зазначені заходи організовуються так. що працівники і їх представники з охорони праці мають час і можливості для участі в них. Крім того, слід знайти докази, що саме участь в таких заходах працівників і їх представників сприяє підвищенню результативності системи управління охороною праці та вдосконалення процедур її функціонування.

При оцінці відповідності необхідно переконатися в ефективності реалізації процедури залучення працівників в управління охороною праці. Для отримання свідчень цьому слід опитати керівників організації, представників працівників, самих працівників, а також працівників підрядних організацій, якщо такі залучаються до робіт на території, підконтрольній організації.

4.2.3 Згідно ГОСТ 12.0.230 як критерій відповідності розглядаються факти створення і функціонування в організації комітету (комісії) з охорони праці (там. Де вони повинні бути відповідно до національного законодавства). Однак організація може і іншими способами відповідно до національного законодавства і сформованої у неї практикою продемонструвати залучення працівників і (або) їх представників в управління охороною праці.

Необхідно знайти докази того, що керівництво організації приймає участь в роботі комітету (комісії) з охорони праці або особисто стежить за його (її) функціонуванням.

4.3 Оцінка обов'язків і відповідальності в рамках системи управління охороною праці

4.3.1 Слід переконатися в тому. що роботодавець несе всеосяжні зобов'язання та відповідальність щодо забезпечення безпеки та охорони праці працівників, а також забезпечує керівництво діяльністю по охороні праці в організації.

Доказом тому можуть виступати факти розподілу обов'язків і повноважень посадових осіб роботодавця з охорони праці, а також факти покладання відповідальності за розробці, реалізації та результативному функціонуванню системи управління охороною праці, в тому числі щодо досягнення відповідних цілей з охорони праці на всіх рівнях управління.

Найкращим доказом відповідності є наявність в організації локального нормативного документа про розподіл обов'язків, відповідальності і повноважень у сфері охорони праці та безпеки виробництва серед працівників.

4.3.2 Повинна бути проаналізована і спритний працездатність структури і ієрархії розподілу обов'язків і відповідальності, а також факти призначення відповідальних осіб у сфері охорони праці та безпеки виробництва. З цією метою розглядаються посадові обов'язки та інструкції, дошки оголошень, схема організаційної структури, трудові договори і т. П.

Прийнята і реалізується в організації методологія розподілу обов'язків, відповідальності і повноважень по реалізації елементів системи управління охороною праці на практиці повинна гарантовано забезпечувати:

* Дотримання принципів побудови систем управління охороною праці, регламентованих відповідними нормативними документами, в тому числі ГОСТ 12.0.230, а також добровільними програмами. здійснення яких організація прийняла на себе;

- встановлення і здійснення ясною Політики в області охорони праці і вимірних цілей з охорони праці;

- участь працівників і їхніх представників у виконанні вимог охорони праці;

- здійснення ефективних заходів щодо неухильного участі працівників та їх представників в реалізації Політики в області охорони праці, а також щодо участі працівників і їх представників про комітети (комісії) з охорони праці (там. де вони існують);

- встановлення ефективних заходів, спрямованих на ідентифікацію, усунення або обмеження небезпек і ризиків з метою збереження здоров'я на робочих місцях.

- встановлення програми профілактики захворювань і оздоровлення;

- надання необхідних ресурсів для того, щоб особи, які виконують обов'язки з охорони праці, включаючи членів комітету (комісії) з охорони праці, могли результативно виконувати свої функції.

4.3.3 Необхідно переконатися, що всі обов'язки, відповідальність і повноваження роботодавця щодо забезпечення охорони праці розподілені серед працівників і задокументовані, а при розподілі обов'язків, відповідальності і повноважень забезпечено управління охороною праці у вигляді лінійної управлінської функції, відомої та визнаної на всіх рівнях. Доказом тому є факт розподілу обов'язків, відповідальності і повноважень з охорони праці серед керівників організації, що ведуть (часто званих головними) фахівців, керівників підрозділів (лінійних керівників), безпосередніх керівників робіт (майстрів), самих працівників-ис-полнітелей.

Крім того, організація повинна надати свідчення того, що в структуру розподілу обов'язків, відповідальності і повноважень в обов'язковому порядку включені особи, діяльність яких пов'язана з виявленням (ідентифікацією) небезпек, оцінкою або регулюванням ризиків у сфері охорони праці, в тому числі здійснюють оперативне (лінійне ) керівництво безпекою і охороною праці працівників в тих випадках, коли це необхідно.

4.3.4 Слід переконатися, що в обов'язки керівництва організацією включено:

- уточнення кількісних і якісних цілей і завдань в області охорони праці, які слід реалізувати (див. 4.);

- проведення аналізу функціонування системи управління охороною праці (див. 4.14).

4.3.5 Необхідно перевірити, що обов'язки, відповідальність і повноваження роботодавця щодо забезпечення охорони праці доведені до відома працівників і відповідних осіб і сприяють співпраці працівників в сфері охорони праці, а також передачі та обміну інформацією між членами організації, включаючи працівників та їх представників, при здійсненні елементів системи управління охороною праці.

Керівники всіх підрозділів повинні чітко уявляти як свої власні обов'язки в сфері охорони праці, так і обов'язки підлеглого персоналу.

Крім того, необхідно упевнитися, що кожен працівник знає не тільки свої власні обов'язки і відповідальність за забезпечення ефективного функціонування системи управління охороною праці, але також має уявлення про розподіл обов'язків з питань охорони праці всередині організації.

4.3.6 При оцінці відповідності слід перевірити той факт, що всі особи, відповідальні за управління охороною праці, демонструють особисту прихильність до постійного вдосконалення показників результативності в сфері охорони праці.

Організація повинна представити об'єктивні докази того, що виділяються нею ресурси (включаючи людські, технологічні та фінансові ресурси і спеціалізовані навички) достатні для впровадження і ефективного функціонування системи управління охороною праці.

4.3.7 Необхідно перевірити, що в організації з числа керівників вищої ланки призначено принаймні одну особу, наділене особливими обов'язками, відповідальністю і повноваженнями в аспектах:

- розвитку, застосування, періодичного аналізу та оцінки системи управління охороною праці;

- періодичної звітності вищому керівництву про результативність функціонування системи управління охороною праці;

- сприяння в участі всього персоналу організації в управлінні охороною праці.

ГОСТ 12.0.230.2-2015 «Системи управління охороною праці. Оцінка відповідності. вимоги »

ГОСТ 12.0.230.2-2015: як оцінювати СУОП?

У цій статті ми розглянемо основні положення ГОСТ 12.0.230.2-2015, з'ясуємо, які завдання вирішує це держстандарт і кому потрібно дотримуватися його вимоги.

Офіційний документ дивіться тут: Завантажити ГОСТ 12.0.230.2-2015

Гост 12 0 230 2 2015 система стандартів безпеки праці

Ідея системного підходу до СУОП полягає в тому, що кожна система або її частина розглядається як цілісне, окреме від інших систем явище. Основні характеристики системи або її частини - це її цілі, структура, задіяні ресурси, внутрішні і зовнішні процеси і взаємозв'язки. Системний підхід дозволяє вивчати СУОП в сукупності всіх її елементів, аналізувати її показники і розвиток.

Тому для оцінки ефективності функціонування СУОП потрібна спеціальна методика. Класичний спосіб формування підсумкової оцінки роботи всієї системи шляхом підсумовування оцінок роботи кожної її частини в цьому випадку недостатньо результативним. Це обумовлено тим, що система - це об'єднання частин в єдине ціле, властивості якого відрізняються від властивостей кожної з цих частин окремо. Тому в ході планування і впровадження в життя систем управління ВІД за викладеними в ГОСТ 12.0.230-2007 і ГОСТ 12.0.230.1-2015 рекомендацій фахівцям потрібні були додаткові керівні вказівки, як оцінювати працездатність і якість створених ними СУОП. Ці вказівки у формі нормативних вимог викладені в ГОСТ 12.0.230.2-2015, який вступив в силу 01.03.2017 р

Які завдання вирішує новий держстандарт?

Використання нового держстандарту дозволяє домогтися:

√ послідовності у впровадженні СУОП і підтримці її працездатності;
√ повного виконання кожним з працівників усіх своїх обов'язків в області ВІД;
√ постійного підвищення рівня компетентності всіх трудящих, які залучаються до управління ВІД;
√ можливості порівнювати результати існуючої або впроваджуваної СУОП з положеннями ГОСТ 12.0.230-2007 і, якщо потрібно, коригувати систему.

У новому ДСТУ не міститься спеціалізованих технічних вимог, тому використовувати його можуть будь-які організації.

Хто повинен застосовувати ГОСТ 12.0.230.2-2015?

Положення ГОСТ 12.0.230.2-2015 знадобляться відповідальним особам організацій, які розробляють, впроваджують і використовують СУОП відповідно до рекомендацій ГОСТ 12.0.230-2007. Цей стандарт надасть неоціненну послугу компаніям, які мають намір сертифікувати свої СУОП. Як і інші документи ССБТ, даний держстандарт рекомендований для добровільного застосування, тому брати його в роботу чи ні, організації вирішують самостійно. Штрафувати за його невикористання держінспектори праці не мають права.

Держстандарт розбитий на 5 розділів, основним з яких є 4. У цьому розділі наводиться перелік параметрів, значення яких досліджуються в ході оцінки відповідності СУОП за різними напрямками її роботи. Всього цих груп виділено 16. Щоб повністю оцінити параметри системи, необхідно все їх опрацювати. Методика виставлення підсумкової оцінки наведена в 5 розділі.

1 розділ традиційно присвячений сфері використання державного стандарту. У ньому прописані:

√ інформаційне наповнення ГОСТу - перерахування і розшифровка значень базових критеріїв, які застосовуються для оцінки відповідності СУОП рекомендацій ГОСТ 12.0.230-2007;

√ характеристики організацій, яким виявиться корисним даний держстандарт;

√ відсутність вузьких технічних вимог, які могли б торкнутися будь-якої з діючих НПА, що відносяться до області техрегулювання.

2 розділ. У розділі наведені посилання на пов'язану з новим ГОСТ нормативну документацію і озвучений порядок роботи з ними.

3 розділ присвячений розкриттю термінів, розуміння значення яких необхідно для правильного використання рекомендацій з оцінювання СУОП.

4 розділ - Основний. У ньому наведено розбиті на 16 груп вимоги до оцінювання елементів СУОП. Запропоновано оцінювати:

• реалізовану в організації працеохоронної політику. Проведену організацією політику необхідно задокументувати, викласти доступною мовою і застосовувати на практиці. Вона повинна відповідати ключовим принципам, викладеним в ГОСТ 12.0.230-2007;

• рівень задействованности трудящих в роботі СУОП. Перевіряється, чи брали участь представники трудящих в розробці і впровадженні СУОП, задіяні вони в її повсякденному функціонуванні. Оцінюються ступінь і якість цієї участі;

• обов'язки, відповідальність осіб, від яких залежить функціонування СУОП. Перевіряється розподіл пов'язаних з виконанням працеохоронних завдань обов'язків, можливість ефективно виконувати свої обов'язки відповідальними особами;

• рівень компетентності, підготовки. В першу чергу перевірку проходять фахівці служби ВІД, потім - фахівці, які відповідають за конкретні напрямки діяльності (наприклад, керівники підрозділів, відповідальні за електробезпека підрозділів особи і т. Д.);

• документацію в паперовому та електронному форматах. Перевіряються наявність процедур обробки документації, своєчасність її перегляду, актуальність існуючих записів;

• процедури, які розроблені для обміну інформацією всередині СУОП і за її межами. Розглядаються різноманітні відповіді на запити, звіти, директиви підрядникам та інші подібні документи;

• вихідний аналіз. Перевіряється якість виконання аналізу, який проводився перед початком формування СУОП;

• якість і ефективність процедур зі створення, запуску та роботи СУОП. Перевіряється відповідність СУОП вимогам вітчизняного законодавства, галузевих, технологічних правилам, нормам, стандартам;

• формування цілей і їх досягнення. Оцінюються реалістичність і досяжність поставлених перед організацією цілей в області ВІД, якість роботи, яка проводиться для їх досягнення;

• роботу, спрямовану на запобігання реалізації небезпечних ситуацій. Перевіряються якість і регулярність проведення робіт з ідентифікації ризиків і зниження їх величин, правильність та адекватність використовуваних методик;

• якість моніторингу і оцінювання результатів роботи системи. Проводиться оцінка якості вимірювання показників роботи СУОП, правильності зроблених висновків, адекватності та ефективності коригувальних дій;

• якість і ефективність проведення розслідувань інцидентів (аварій, НС, ПЗ). Перевіряються ведення реєстрації інцидентів, відповідність процедур розслідування вимогам національної нормативної документації;

• проведення перевірок. Оцінюються якість проведення регулярних перевірок та їх результативність. Вивчаються вимоги до осіб, на яких покладено обов'язок проводити перевірки;

• якість обробки даних про функціонування СУОП керівництвом організації. Перевіряється, задіюється чи наведений в ГОСТ 12.0.230.2-2015 перелік питань при проведенні аналізу і оцінки ефективності СУОП керівництвом організації;

• ефективність заходів, спрямованих на корекцію невідповідностей або їх попередження. Перевіряється наявність цих заходів, ступінь їх опрацювання і результативність;

• ефективність спрямованих на постійне вдосконалення системи заходів і процедур. Оцінюється робота персоналу організації по постійному вдосконаленню роботи СУОП, підвищенню її результативності.

5 розділ присвячений процедурі формування підсумкової оцінки відповідності СУОП. При цьому підсумкова оцінка не є звичним для нас єдиним значенням (наприклад, уд. / Незадовільно.), А має форму заяви.

У підсумкову оцінку можна включати:

√ ступінь відповідності СУОП нормативним вимогам;
√ досягнуті після впровадження або модернізації системи результати;
√ шляхи підвищення ефективності роботи системи.

Якщо оцінка позитивна, то в цій заяві вказується, що всі вимоги основного ГОСТу дотримані. Якщо будь-яке положення ГОСТ не було дотримано, то до складу оцінки включається інформація про неліквідованих невідповідності. Приклад оформлення невідповідностей наводиться в додатку.

Отже, ми розглянули структуру присвяченого оцінці СУОП держстандарту, з'ясували, як і які процедури оцінювання він рекомендує проводити, кому знадобляться ці рекомендації.

Гост 12 0 230 2 2015 система стандартів безпеки праці

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Оцінка відповідності. вимоги

Occupational safety system standards. Occupational safety and health management systems. Conformity assessment. Requirements

Дата введення 2017-03-01

Цілі, основні принципи та основний порядок проведення робіт з міждержавної стандартизації встановлені ГОСТ 1.0-92 "Міждержавна система стандартизації. Основні положення" та ГОСТ 1.2-2009 "Міждержавна система стандартизації. Стандарти міждержавні, правила і рекомендації з міждержавної стандартизації. Правила розробки, прийняття, застосування, відновлення і скасування "

1 РОЗРОБЛЕНО Товариством з обмеженою відповідальністю "Екожілсервіс", ФГБОУ ВПО "Пермський державний технічний університет"

2 ВНЕСЕНО Міждержавним технічним комітетом зі стандартизації МТК 251 "Безпека праці"

3 ПРИЙНЯТИЙ Міждержавною радою по стандартизації, метрології та сертифікації (протокол від 10 грудня 2015 р N 48-2015)

Скорочене найменування країни по МК (ISO 3166) 004-97

Скорочене найменування національного органу по стандартизації

Мінекономіки Республіки Вірменія

Держстандарт Республіки Білорусь

4 Наказом Федерального агентства з технічного регулювання і метрології від 9 червня 2016 р N 603-ст міждержавний стандарт ГОСТ 12.0.230.2-2015 введений в дію в якості національного стандарту Російської Федерації з 1 березня 2017 р

5 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Цей державний стандарт на задоволення потреб організацій та інших зацікавлених сторін в наявності документа, що містить критерії і рекомендації з проведення оцінки відповідності систем управління охороною праці вимогам, встановленим ГОСТ 12.0.230.

1.1 Цей стандарт встановлює основні вимоги і систематизує процедури прийняття рішень з оцінки відповідності систем управління охороною праці вимогам ГОСТ 12.0.230. Стандарт містить опис основних критеріїв оцінки відповідності, які використовуються при аналізі діяльності роботодавця як єдиної системи взаємопов'язаних процедур, заходів, методів і засобів, спрямованих на попередження впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів на організм працівників і на зниження числа випадків виробничого травматизму та професійної захворюваності.

1.2 Цей стандарт призначений для використання організаціями або будь-якими зацікавленими сторонами, які займаються впровадженням, підтримкою в працездатному стані системи управління охороною праці та (або) здійснюють оцінку і підтвердження відповідності такої системи вимогам ГОСТ 12.0.230.

1.3 Цей стандарт не стосується технічних вимог щодо забезпечення безпеки виробництва і не замінює собою відповідних вимог інших чинних нормативних актів, в тому числі відповідних технічних регламентів та інших нормативних правових актів сфери технічного регулювання.

У цьому стандарті є нормативні посилання на такі міждержавні стандарти:

У цьому документі використано терміни по ГОСТ 12.0.230, а також такі терміни та визначення:

відповідність (Conformity): Виконання вимоги.

вимога (Requirement): Потреба або очікування, яке встановлено, зазвичай передбачається або є обов'язковим.

3.3 оцінка відповідності (Conformity assessment): Доказ того, що задані вимоги до системи управління охороною праці (див. ГОСТ 12.0.230, пункт 2.22) і її процедурам виконані.

заданий вимога (Specified requirement): Заявлена ​​потреба або очікування.

процедура (Procedure): Встановлений спосіб здійснення діяльності або процесу.

об'єктивне свідчення (Objective evidence): Дані, що підтверджують наявність або істинність чого-небудь.

3.7 підтвердження відповідності: Ухвалення рішення про те, що виконання заданих вимог доведено.

невідповідність (Nonconformity) Невиконання вимоги.

Примітка - Приклади невідповідностей в системі управління охороною праці наведені в додатку А (таблиця А.1).

запобіжну дію (Preventive action) Дія, яку виконують для усунення причини потенційної невідповідності або іншої потенційно небажаної ситуації.

коригувальна дія (Corrective action) Дія, яку виконують для усунення причини виявленої невідповідності або іншої небажаної ситуації.

4 Вимоги до проведення оцінки відповідності за окремими групами вимог (елементам) системи управління охороною праці

Оцінку відповідності системи управління охороною праці проводять на основі подання організацією об'єктивних доказів того, що вона встановила і підтримує всі елементи (групи вимог) системи управління, встановлені ГОСТ 12.0.230 і [2].

4.1 Оцінка Політики в області охорони праці

4.1.1 При оцінці відповідності потрібно переконатися в наявності Політики організації в області охорони праці в документированном вигляді і, крім того, перевірити, що документ, який містить Політику в області охорони праці, є коротким, чітко викладеним, а зміст Політики відповідає специфіці організації та відповідає її розміру і характеру діяльності.

4.1.2 Політика встановлює загальні наміри та стратегічні напрями діяльності, виконання яких організація публічно і відкрито для всіх прийняла на себе і зобов'язується суворо виконувати. У зв'язку з цим слід переконатися, що в тексті Політики містяться такі ключові принципи і відповідні їм зобов'язання:

4.1.3 Документ, який містить Політику в області охорони праці, повинен бути датований і введений в дію підписом вищого керівництва організації (або роботодавця, або за його дорученням, або найстаршого за посадою відповідальної особи в організації).

4.1.4 Організація повинна продемонструвати, що вона поширила Політику в області охорони праці, що Політика легко доступна для всіх працюючих в організації на їх робочих місцях. Крім того, Політика повинна бути доступною для зовнішніх зацікавлених сторін.

4.1.5 Для забезпечення гарантії того, що Політика залишається прийнятною для використання і адекватною стану охорони праці, організація повинна надати докази того, що вона періодично аналізує і при необхідності переглядає свою власну Політику в області охорони праці.

4.2 Оцінка участі працівників та їх представників в системі управління охороною праці

4.2.1 Участь працівників в управлінні охороною праці є основоположним принципом, який повинен бути реалізований в діяльності організації і в системному управлінні охороною праці, в тому числі за допомогою реалізації Політики в області охорони праці (див. 4.1).

4.2.2 Організація повинна продемонструвати, що система управління охороною праці була розроблена за безпосередньої участі і у співпраці з працівниками та їх представниками.

4.2.3 Згідно ГОСТ 12.0.230 як критерій відповідності розглядаються факти створення і функціонування в організації комітету (комісії) з охорони праці (там, де вони повинні бути відповідно до національного законодавства). Однак організація може і іншими способами відповідно до національного законодавства і сформованої у неї практикою продемонструвати залучення працівників і (або) їх представників в управління охороною праці.

4.3 Оцінка обов'язків і відповідальності в рамках системи управління охороною праці

4.3.1 Слід переконатися в тому, що роботодавець несе всеосяжні зобов'язання та відповідальність щодо забезпечення безпеки та охорони праці працівників, а також забезпечує керівництво діяльністю по охороні праці в організації.

4.3.2 Повинна бути проаналізовано і перевірено працездатність структури і ієрархії розподілу обов'язків і відповідальності, а також факти призначення відповідальних осіб у сфері охорони праці та безпеки виробництва. З цією метою розглядаються посадові обов'язки та інструкції, дошки оголошень, схема організаційної структури, трудові договори тощо

4.3.3 Необхідно переконатися, що всі обов'язки, відповідальність і повноваження роботодавця щодо забезпечення охорони праці розподілені серед працівників і задокументовані, а при розподілі обов'язків, відповідальності і повноважень забезпечено управління охороною праці у вигляді лінійної управлінської функції, відомої та визнаної на всіх рівнях. Доказом тому є факт розподілу обов'язків, відповідальності і повноважень з охорони праці серед керівників організації, що ведуть (часто званих головними) фахівців, керівників підрозділів (лінійних керівників), безпосередніх керівників робіт (майстрів), самих працівників-виконавців.

4.3.4 Слід переконатися, що в обов'язки керівництва організацією включено:

4.3.5 Необхідно перевірити, що обов'язки, відповідальність і повноваження роботодавця щодо забезпечення охорони праці доведені до відома працівників і відповідних осіб і сприяють співпраці працівників в сфері охорони праці, а також передачі та обміну інформацією між членами організації, включаючи працівників та їх представників, при здійсненні елементів системи управління охороною праці.

4.3.6 При оцінці відповідності слід перевірити той факт, що всі особи, відповідальні за управління охороною праці, демонструють особисту прихильність до постійного вдосконалення показників результативності в сфері охорони праці.

4.3.7 Необхідно перевірити, що в організації з числа керівників вищої ланки призначено принаймні одну особу, наділене особливими обов'язками, відповідальністю і повноваженнями в аспектах:

4.3.8 Вся документація, пов'язана з процесами розподілу обов'язків, відповідальності і повноважень з управління охороною праці, повинна управлятися відповідно до вимог ГОСТ 12.0.230 (підрозділ 4.5).

4.4 Оцінка компетентності та підготовки

4.4.1 Слід переконатися, що фахівці з охорони праці, професійно виконують завдання з управління охороною праці, мають відповідне виробничої діяльності організації і своїх трудових обов'язків професійну освіту, досвід практичної роботи, а також пройшли і періодично проходять відповідну підготовку та перепідготовку з охорони праці.

4.4.2 Організація повинна продемонструвати, що з метою забезпечення достатньої компетенції за результатами ідентифікації потреби в підготовці (в тому числі з урахуванням розміру і характеру діяльності організації) нею в установленому порядку складені і документовані програми підготовки, які:

4.4.3 Особливу увагу слід приділити пошуку доказів того, що при розробці програм підготовки враховані вимоги до працівників підрядних організацій, а персонал підрядників має достатню професійну компетентність, а також можливість пройти відповідну вимогам організації підготовку з питань охорони праці.

4.4.4 Слід переконатися, що програми підготовки спрямовані на потреби певних груп працівників і відповідають законодавчим вимогам чи іншим нормативним вимогам, застосовним до виробничої діяльності організації.

4.4.5 Організація повинна продемонструвати, що для гарантованого забезпечення відповідності та ефективності її програма підготовки періодично аналізується членами комітету (комісії) з охорони праці (там, де вони існують), і при необхідності в програми підготовки вносяться зміни.

4.4.6 При оцінці ефективності підготовки з питань охорони праці слід враховувати специфіку конкретного робочого місця, а в якості ключових критеріїв використовувати наступні питання:

4.4.7 Організація повинна надати докази придбання компетентності персоналу відповідно до того порядку, який раніше був визначений і встановлений нею самою відповідно до ГОСТ 12.0.230.

4.5 Оцінка документації системи управління охороною праці

4.5.1 При оцінці відповідності документації системи управління слід переконатися, що організація ідентифікує і підтримує в робочому стані документи (на паперовому носії або в електронному вигляді), що містять:

4.5.2 Необхідно перевірити, що документація системи управління охороною праці:

4.5.3 Організація повинна надати докази того, що вона встановила і підтримує процедури управління документацією, а такі процедури забезпечують виконання наступних критеріїв оцінки відповідності:

4.5.4 Слід знайти докази того, що організація встановила і підтримує в робочому стані процедури, які:

4.5.5 Необхідно проаналізувати і зробити висновок щодо відповідності такі ключові слова з охорони праці:

4.5.6 Слід провести оцінку ефективності використання організацією записів з охорони праці, беручи до уваги наступні ключові фактори:

4.6 Оцінка процедур передачі та обміну інформацією

4.6.1 Слід знайти докази виконання в організації заходів і процедур по:

4.6.2 Організація повинна представити докази того, що:

4.6.3 Слід перевірити:

4.6.4 Слід переконатися в тому, що працівники знають, хто є їх представником з питань охорони праці в межах організації, а також представником вищого керівництва організації з питань охорони праці.

4.7.1 Вихідний аналіз служить основою для створення системи управління охороною праці, є точкою відліку впровадження системи управління охороною праці і повинен бути проведений навіть у випадках відсутності системи управління охороною праці, якщо організація знову створена.

4.7.2 При оцінці відповідності слід отримати об'єктивні докази того, що вихідний аналіз:

а) проведено для всіх видів трудової діяльності і для всіх виробничих процесів, що застосовуються в організації, які можуть впливати на здоров'я і безпеку персоналу;

б) конкретно спрямований на те, щоб:

1) визначити вимоги, в тому числі законодавчі та нормативні, які необхідно організації враховувати в своїй виробничій діяльності;

2) оцінити ступінь ризиків в галузі охорони праці та безпеки виробництва;

3) визначити критерії вимірів і спостережень, за якими в подальшому будуть аналізуватися результати функціонування системи управління охороною праці;

4) визначити можливості по безперервному вдосконаленню системи управління охороною праці (див. 4.16).

4.7.3 Слід переконатися, що вихідний аналіз:

4.7.4 Необхідно перевірити, що результати вихідного аналізу документально оформлені і містять:

4.7.5 Слід отримати докази, що результати і висновки по вихідній аналізу обговорені з працівниками організації та / або з їх представниками, а також використані як основні дані при прийнятті рішень про впровадження або вдосконалення системи управління охороною праці.

4.8 Оцінка планування, розробки і застосування системи управління охороною праці

4.8.1 Організація повинна продемонструвати здійснення процедур і заходів планування, розробки і застосування своєї власної системи управління охороною праці і надати докази, що її система управління, включаючи основні елементи системи:

4.8.2 Слід отримати докази того, що заходи з планування діяльності з охорони праці грунтуються на результатах вихідного аналізу, наступних аналізів чи інших інших наявних даних. Необхідно перевірити, що заходи з планування включають розробку, впровадження та забезпечення ефективного функціонування всіх елементів (груп вимог) системи управління охороною праці (див. Розділ 4). Тим часом особливу увагу слід приділити реалізації процедури визначення потреби в підготовці з питань безпеки та охорони праці (див. 4.4).

4.8.3 Необхідно отримати об'єктивні докази того, що заходи з планування включають:

4.8.4 Організація повинна надати докази того, що забезпечується регулярне відстеження проведення заходів, зазначених в плані по досягненню кожної конкретної мети.

4.9 Оцінка процедур встановлення та досягнення цілей з охорони праці

4.9.1 Організація повинна надати документовані мети з охорони праці, встановлені відповідно до Політики з охорони праці та на основі вихідного або наступних аналізів.

4.9.2 Необхідно перевірити встановлені в організації цілі з охорони праці на предмет дотримання таких вимог до них. Цілі організації з охорони праці повинні:

4.9.3 Слід перевірити, що цілі з охорони праці доведені до всіх відповідних функціональних структур і рівнів управління організації.

4.9.4 Організація повинна продемонструвати, що її цілі з охорони праці регулярно оцінюються і при необхідності переглядаються і коригуються.

4.9.5 Слід отримати докази того, що в організації розроблені і встановлені вимірні показники результативності в сфері охорони праці, які використовуються організацією в якості основних індикаторів по досягненню цілей і визначення результативності та ефективності системи управління охороною праці.

4.10 Оцінка діяльності щодо запобігання небезпек

4.10.1 Оцінка попереджувальних і регулюючих заходів

4.10.1.1 Слід з'ясувати, чи реалізована в організації процедура безперервної (на постійній основі) ідентифікації небезпек і оцінки ризику для безпеки і здоров'я працівників. Така процедура повинна:

4.10.1.2 Необхідно переконатися, що прийнята в організації методологія визначення небезпек та оцінки ризиків, а також управління ризиками:

4.10.1.3 Повинно бути продемонстровано, що відповідно до результатів визначення небезпек та оцінки ризиків в організації встановлені і реалізуються процедури або заходи щодо попередження небезпек і управління ризиками, які:

4.10.1.4 Організація повинна представити докази того, що, встановлюючи і реалізовуючи попереджувальні та регулюючі заходи, вона дотримується наступну ієрархію (порядок пріоритетності) реалізованих заходів з управління ризиками:

4.10.1.5 Додатково слід переконатися в проведенні необхідної підготовки і в компетентності відповідальних за ідентифікацію небезпек і проведення оцінки ризиків осіб (див. 4.4).

4.10.2 Оцінка управління змінами

4.10.2.1 Організація повинна продемонструвати, що в ній встановлені і реалізуються процедури управління наступними внутрішніми і зовнішніми змінами, що впливають на охорону праці:

4.10.2.2 Необхідно отримати об'єктивні докази того, що організація ще до впровадження змін в практику оцінює їх, виконує визначення небезпек і оцінку ризиків на робочих місцях (при необхідності за участю і обговоренням з працівниками, з їх представниками або з комітетом (комісією) з охорони праці, там де вони існують), а також здійснює відповідні необхідні попереджувальні заходи.

4.10.2.3 Слід переконатися, що при реалізації змін в організації в обов'язковому порядку визначається коло осіб, яких стосуватимуться такі зміни, що обов'язки таких осіб визначено (див. 4.3), а також забезпечується їх підготовка (див. 4.4) і їх якісне і своєчасне інформування (див. 4.6).

4.10.3 Оцінка процедур щодо попередження аварійних ситуацій, забезпечення готовності до них і реагування на них

4.10.3.1 Повинно бути продемонстровано, що виходячи зі своїх розмірів і характеру діяльності, організація визначила можливий характер і масштаб нещасних випадків та аварійних ситуацій. При цьому вона врахувала зовнішні ризики (наприклад, небезпечна діяльність поблизу), а також її власні можливості з реагування в разі виникнення несподіваних аварійних ситуацій.

4.10.3.2 Необхідно отримати об'єктивні докази того, що у всіх необхідних випадках заходи щодо попередження аварійних ситуацій, забезпечення готовності до них і реагування на них узгоджені з зовнішніми аварійними службами та іншими органами.

4.10.3.3 Організація повинна представити докази того, що результати практичних занять і тренувань по діям в аварійних ситуаціях аналізуються.

4.10.4 Оцінка процедур постачання

4.10.4.1 Організація повинна продемонструвати, що реалізуються нею процедури постачання враховують вимоги щодо забезпечення безпеки та охорони праці, а випливають з таких вимог умови матеріально-технічного постачання і оренди організація ідентифікує, оцінює і включає в умови договорів (контрактів) на поставку (постачання) .

4.10.4.2 При розгляді процедури постачання необхідно отримати об'єктивні докази того, що організація врахувала і повністю виконує вимоги національних законів і правил, а також реалізує свої власні вимоги в аспекті забезпечення безпеки, охорони праці та збереження здоров'я працівників ще до того, як безпосередньо купуються товари і / або послуги.

4.10.5 Оцінка підрядних робіт

4.10.5.1 Організація повинна продемонструвати, що в її діяльності встановлені вимоги з охорони праці до підрядників і їх персоналу, а також реалізуються певні заходи, спрямовані на дотримання цих вимог, причому організація своєчасно проводить коригування (внесення змін) в ці заходи.

4.10.5.2 При оцінці відповідності процедур управління підрядними роботами слід переконатися, що в організації:

4.10.5.3 Необхідно знайти об'єктивні докази того, що процедура і прийнята в організації методологія управління підрядними роботами гарантовано забезпечують відстеження дотримання вимог охорони праці в діяльності підрядника на майданчику організації. Слід переконатися, що в ході реалізації таких процедур і методологій на майданчику організації гарантовано забезпечується виконання підрядником (підрядниками) необхідних заходів щодо забезпечення охорони праці.

4.10.5.4 Слід перевірити, що працівники організації, відповідальні за управління підрядниками, розуміють і виконують свої обов'язки, в тому числі щодо забезпечення вимог охорони праці, а також володіють необхідною для цього компетентністю (див. 4.4).

4.11 Оцінка відповідності процедур моніторингу виконання та оцінки результативності

4.11.1 Слід знайти об'єктивні докази того, що в організації встановлені і реалізуються на постійній основі процедури спостереження, вимірювання та обліку діяльності з охорони праці.

4.11.2 Організація повинна продемонструвати, що відповідно до її розмірами і характером діяльності, а також цілями з охорони праці у неї встановлені показники діяльності, які виступають в якості індикаторів при здійсненні процедур спостереження, вимірювання та обліку діяльності з охорони праці.

4.11.3 Організація повинна продемонструвати, що вона здійснює спостереження, результати яких:

4.11.4 Слід переконатися, що в організації, виходячи з її потреб, проводяться як якісні, так і кількісні вимірювання. Організація повинна продемонструвати, що обрані для реалізації вимірювання:

4.11.5 Слід перевірити, що використовується при проведенні вимірювань контрольно-вимірювальне обладнання повірено, проводиться його технічне обслуговування, а записи про повірки і технічному обслуговуванні зберігаються.

4.11.6 Необхідно знайти об'єктивні докази того, що процедури і результати моніторингу виконання (контролю за виконанням) і оцінки результативності використовуються в організації як засобу для визначення ступеня, з якою Політика з охорони праці виконується, цілі з охорони праці досягаються, а ризики управляються.

4.11.7 У свою процедуру моніторингу виконання (контролю за виконанням) і оцінки результативності організація повинна передбачити здійснення як поточного контролю, так і реагує моніторингу, а сама процедура не повинна спиратися тільки на статистику пов'язаних з роботою травм, погіршень здоров'я, хвороб та інцидентів.

4.11.8 Організація повинна надати документально зафіксовані результати моніторингу виконання (контролю за виконанням) і оцінки результативності, включаючи результати спостережень за робочим середовищем і організацією праці, а також за здоров'ям працівників (в межах конфіденційності персоніфікованих даних). Слід перевірити, що результати оглядів і інспекцій з охорони праці включаються в звіти, які доводяться до відома керівників організації, представницьких органів працівників і інших зацікавлених сторін, а також по ним вживаються відповідні заходи (див. 4.15).

4.11.9 Організація повинна продемонструвати факти реалізації відповідних процедур ознайомлення підрядників (див. 4.6) з результатами спостереження, вимірювання та обліку діяльності з охорони праці, що здійснюються в рамках системи управління охороною праці.

4.12 Оцінка процедур розслідування пов'язаних з роботою травм, погіршень здоров'я, хвороб, інцидентів і їх впливу на діяльність із забезпечення безпеки і охорони здоров'я

4.12.1 Організація повинна продемонструвати, що будь-які пов'язані з роботою травми, погіршення здоров'я, хвороби та інциденти реєструються, розслідуються і визначаються причини їх виникнення, а результати таких розслідувань документуються і дозволяють виявляти недоліки в системі управління охороною праці та вживати заходів, спрямовані на постійне поліпшення ситуації (див. 4.16).

4.12.2 Необхідно переконатися, що розслідування проводять компетентні особи при відповідному участю працівників і їх представників, а результати таких розслідувань доводяться до відома комітету (комісії) з охорони праці там, де він (вона) існує, який в свою чергу формулює відповідні рекомендації.

4.12.3 Повинні бути надані докази того, що результати розслідувань і рекомендації комітету (комісії) з охорони праці за результатами розслідувань, так само як і звіти, підготовлені зовнішніми розслідують організаціями (інспекціями і установами соціального страхування):

4.12.4 Організація повинна надати докази виконання запобіжних та коригувальних дій (див. 4.15), що випливають з подібних розслідувань і звітів, які повинні бути спрямовані на запобігання повторенню пов'язаних з роботою травм, погіршень здоров'я, хвороб та інцидентів.

4.13.1 Слід перевірити встановлений в організації порядок проведення періодичних перевірок, спрямованих на визначення ефективності та результативності системи управління охороною праці та її елементів по забезпеченню безпеки і охорони праці працівників та запобігання інцидентів, травм, професійних захворювань працівників.

4.13.2 Організація повинна продемонструвати, що відповідно до встановленої Політикою в ній на регулярній основі (відповідно до розроблених програм) здійснюються перевірки, а в залежності від цілей здійснення перевірки оцінюються ті чи інші елементи (групи вимог) системи управління охороною праці, а саме:

4.13.3 Необхідно отримати докази того, що працівники залучені і беруть участь у виборі і призначення перевіряючого (перевіряючих), а також у всіх етапах здійснення перевірки на робочому місці, в тому числі і в аналізі результатів перевірки.

4.13.4 Необхідно перевірити, що результати перевірок:

а) містять висновки:

1) про відповідність системи управління охороною праці вимогам ГОСТ 12.0.230;

2) про адекватність і повноту реалізації запланованих системою управління охороною праці процедур і заходів;

б) використовуються керівництвом організації в якості інформації, що містить результати реалізації таких процедур і заходів, містять висновки про працездатність системи управління охороною праці і про ефективність дій, передбачених системою;

в) сприяють залученню працівників в процеси та процедури системи.

4.13.5 Організація повинна продемонструвати, що за результатами перевірок визначаються наступні попереджуючі і коригувальні дії (див. 4.15) щодо встановлених фактів. Такі попереджувальні та коригувальні дії повинні знайти своє відображення в звітах щодо перевірок та в інших записах системи управління охороною праці.

4.13.6 Необхідно перевірити, що в звітах по періодичним перевіркам, спрямованим на визначення ефективності та результативності системи управління охороною праці та її елементів, містяться такі відомості:

а) об'єкт, цілі і терміни проведення перевірки;

б) список перевіряючих і представників перевіряються підрозділів;

в) перелік документів, які застосовувались при проведенні перевірки;

г) результати перевірки та відомості про виявлені невідповідності;

д) висновки щодо того, чи є елементи системи управління охороною праці:

1) ефективними для реалізації Політики і цілей організації з охорони праці;

2) ефективними для сприяння всебічному залученню працівників;

3) реагують на результати оцінки результативності діяльності з охорони праці та результати попередніх перевірок;

4) забезпечують відповідність вимогам національних законів і правил, що відносяться до діяльності організації;

5) забезпечують відповідність вимогам ГОСТ 12.0.230;

6) забезпечують безперервне вдосконалення і застосування передового досвіду з охорони праці.

4.13.7 Необхідно переконатися, що звіти по періодичним перевіркам доводяться до відома осіб, відповідальних за коригувальні (або попереджувальні) заходи у встановлені терміни.

4.14 Оцінка аналізу ефективності системи управління охороною праці керівництвом

4.14.1 Слід визначити, встановила чи організація і чи підтримує вона в робочому стані процедуру аналізу та оцінки системи управління охороною праці роботодавцем або особою, яка має найбільшою відповідальністю. Крім того, слід перевірити, що така процедура включає:

4.14.2 Слід перевірити, що проведений в організації аналіз системи керівництвом відповідають на наступні питання:

4.14.3 Слід отримати об'єктивні докази того, що в ході аналізу функціонування системи управління охороною праці керівництвом були враховані:

4.14.4 Необхідно перевірити, що висновки з аналізу функціонування системи управління охороною праці керівництвом документально зафіксовані і офіційно доведені до відома:

4.15 Оцінка запобіжних та коригувальних дій

4.15.1 Повинні бути надані докази того, що в організації здійснюються попереджувальні та коригувальні дії, що випливають з результатів спостережень і оцінок результативності системи управління охороною праці, перевірок системи управління охороною праці та аналізу ефективності системи управління охороною праці керівництвом.

4.15.2 Організація повинна продемонструвати, що при встановленні заходи з проведення запобіжних та коригувальних дій визначаються і аналізуються причини будь-якого недотримання вимог охорони праці та (або) процедур і заходів, передбачених системою управління охороною праці.

4.15.3 При оцінці відповідності слід отримати докази того, що в організації ініціюються, плануються, реалізуються, а також документально оформляються коригувальні та запобіжні дії, в тому числі що виражаються у внесенні змін в саму систему управління охороною праці.

4.15.4 Організація повинна продемонструвати, що вона здійснює поточну та перспективну оцінку ефективності попереджувальних і захисних заходів від небезпечних і шкідливих виробничих факторів і пов'язаних з ними ризиків на основі оцінки системи управління охороною праці або використовуючи інші джерела.

4.16 Оцінка процедур безперервного вдосконалення

4.16.1 Слід розглянути факти встановлення і своєчасного виконання заходи щодо безперервного вдосконалення. Слід перевірити, що встановлені і реалізовані в організації заходу зачіпають як вдосконалення відповідних елементів системи управління охороною праці, так і вдосконалення системи управління охороною праці в цілому.

4.16.2 Організація повинна продемонструвати, що при встановленні і реалізації заходи щодо безперервного вдосконалення були враховані:

4.16.3 Організація повинна бути здатною надати докази того, що з метою вдосконалення діяльності з охорони праці та забезпечення безпеки вона проводить порівняння між процедурами виконання вимог щодо забезпечення безпеки та охорони праці, прийнятими в її системі управління охороною праці, з досягненнями систем управління охороною праці інших організацій.

5 Підсумкова оцінка відповідності системи управління охороною праці

5.1 Підсумкова оцінка відповідності проводиться згідно з принципами ГОСТ ISO / IEC 17000 та є завершальною стадією перед прийняттям рішення про те, чи було в достатньому обсязі доведено виконання вимог, встановлених ГОСТ 12.0.230.

5.2 При підсумковій оцінці відповідності системи управління охороною праці виконується верифікація придатності, адекватності, ефективності та результативності реалізації в організації всіх вимог ГОСТ 12.0.230. При цьому доцільно зробити висновки щодо:

5.3 Підсумкова оцінка складається виходячи з наявності або відсутності невідповідностей як за елементами (групами вимог) ГОСТ 12.0.230, так і по окремим конкретним вимогам ГОСТ 12.0.230.

а) ступінь відповідності системи управління охороною праці вимогам ГОСТ 12.0.230;

б) результативність впровадження, підтримки і поліпшення системи управління охороною праці;

в) можливості для поліпшення системи управління охороною праці.

5.4 [2] і ГОСТ 12.0.230 передбачають і вітають ті випадки, коли система управління охороною праці є сумісною або інтегрованої з іншими системами управління організації (наприклад, системами, вимоги до яких визначені Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO).

5.5 При позитивних результатах підсумкової оцінки відповідності системи управління охороною праці і відсутності невідповідностей робиться остаточне заяву, що підтверджує, що всі вимоги ГОСТ 12.0.230 виконані.

5.6 У випадках, коли при проведенні оцінки відповідності не було об'єктивно підтверджено виконання будь-якого вимоги ГОСТ 12.0.230, підсумкова оцінка повинна містити відомості про виявлене (их) невідповідність (ях).

Додаток А (довідковий). Приклади невідповідностей в системі управління охороною праці

Приклади невідповідностей в системі управління охороною праці наведені в таблиці А.1.

ГОСТ 12.0.230.2-2015 Система стандартів безпеки праці. Системи управління охороною праці в організаціях. Оцінка відповідності. вимоги

Текст ГОСТ 12.0.230.2-2015 Система стандартів безпеки праці. Системи управління охороною праці в організаціях. Оцінка відповідності. вимоги

ДЕРЖАВНИЙ РАДА З СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

Система стандартів безпеки праці

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Оцінка відповідності. вимоги

Цілі, основні принципи та основний порядок проведення робіт з міждержавної стан * стандартизації встановлені ГОСТ 1.0-92 «Міждержавна система стандартизації. Основні по * дання »і ГОСТ 1.2-2009« Міждержавна система стандартизації. Стандарти межгосудар * недержавні. правила і рекомендації з міждержавної стандартизації. Правила розробки, прийняття, застосування, відновлення і скасування »»

Про стандарт

1 РОЗРОБЛЕНО Товариством з обмеженою відповідальністю «Екожілсервіс». ФГБОУ ВПО «Пермський державний технічний університет»

2 ВНЕСЕНО Міждержавним технічним комітетом зі стандартизації МТК 2S1 «Безпека праці»

3 ПРИЙНЯТИЙ Міждержавною радою по стандартизації, метрології та сертифікації (протокол від 10 грудня 2015 р № 48 * 2015)

За прийняття проголосували:

Скорочене найменування країни no МК (ISO 3160) 004-97

Дещо країни по МК (ISO Е1вв) 004-97

Соеращеніое найменування національного органу no стандартизації

Мінекономіки Республіки Вірменія

Держстандарт Республіки Білорусь

4 Наказом Федерального агентства з технічного регулювання і метрології від 9 червня 2016 р № 603-ст міждержавний стандарт ГОСТ 12.0.230.2-2015 введений в дію в якості національного стандарту Російської Федерації з 1 березня 2017 р

5 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Інформація про зміни до цього стандарту публікується в щорічному інформаційному покажчику «Національні стандарти» (за станом на 1 січня поточного року), а текст змін і поправок - е щомісячному інформаційному покажчику «Національні стандарти». У разі перегляду (заміни) або скасування цього стандарту відповідне повідомлення буде опубліковано в щомісячному інформаційному покажчику «Національні стандарти». Відповідна інформація, повідомлення і тексти розміщуються також в інформаційній системі загального користування - на офіційному сайті Федерального агентства з технічного регулювання і метрології в мережі Інтернет ()

8 Російської Федерації цей Стандарт не може бути повністю або частково відтворений. тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Федерального агентства ло технічного регулювання і метрології

1 Область застосування. 1

2 Нормативні посилання. 1

3 Терміни та визначення. 2

4 Вимоги до проведення оцінки відповідності за окремими групами

вимог (елементам) системи управління охороною праці. 3

4.1 Оцінка Політики в області охорони праці. 3

4.2 Оцінка участі працівників та їх представників в системі управління охороною праці. 4

4.3 Оцінка обов'язків і відповідальності в рамках системи управління охороною праці. 4

4.4 Оцінка компетентності та підготовки. 6

4.5 Оцінка документації системи управління охороною праці. 7

4.6 Оцінка процедур передачі та обміну інформацією. 8

4.7 Оцінка вихідного аналізу. 9

4.8 Оцінка планування, розробки і застосування системи управління охороною праці. 10

4.9 Оцінка процедур встановлення та досягнення цілей з охорони праці. 10

4.10 Оцінка діяльності щодо запобігання небезпек. 11

4.11 Оцінка відповідності процедур моніторингу виконання та оцінки результативності. 14

4.12 Оцінка процедур розслідування пов'язаних з роботою травм, погіршень здоров'я, хвороб, інцидентів і їх впливу

на діяльність із забезпечення безпеки і охорони здоров'я. 16

4.13 Оцінка процедур перевірок. 16

4.14 Оцінка аналізу ефективності системи управління охороною праці керівництвом. 18

4.15 Оцінка запобіжних та коригувальних дій. 18

4.16 Оцінка процедур безперервного вдосконалення. 19

5 Підсумкова оцінка відповідності системи управління охороною праці. 19

Додаток А (довідковий) Приклади невідповідностей в системі управління охороною праці. 21

Цей державний стандарт на задоволення потреб організацій та інших еаінтерв-сова сторін в наявності документа, що містить критерії і рекомендації з проведення оцінки відповідності систем управління охороною праці вимогам, встановленим ГОСТ 12.0.230.

Оцінка відповідності системи управління охороною праці вимогам ГОСТ 12.0.230 одноерв-менно може бути і найважливішим засобом підтвердження дотримання вимог національного законодавства в галузі управління охороною праці на рівні організації.

При проведенні оцінки відповідності одночасно повинні оцінюватися:

• об'єктивні докази того, що організація застосовує систему управління охороною праці в якості інструменту, який дозволяє найкращим чином попереджати пов'язані з роботою травми і захворювання і управляти ризиками в області охорони праці і безпеки виробництва:

• ступінь задоволення системи управління охороною праці організації вимогам ГОСТ 12.0.230:

• ресурси, виділені організацією і необхідні для досягнення цілей і завдань в області охорони праці і безпеки виробництва, а також досягнення постійного поліпшення в цьому напрямку.

При оцінці відповідності слід розглядати:

• цілі та показники з охорони праці, що їх організація визначила для виключення виявлених невідповідностей або виявлених недоліків в галузі охорони праці;

• результати перевірок (аудитів) з позиції їх повноти, правильності та здатності до виявлення можливих ризиків в галузі охорони праці, а також вироблення результативних заходів щодо їх зниження:

• всі виявлені недоліки, які можуть негативно вплинути на систему управління охорони праці, якщо не буде вжито відповідні коригувальні дії щодо їх усунення.

Таким чином, вибір об'єктів оцінки відповідності та вимог до них в цьому стандарті здійснюється, виходячи з:

• конкретних вимог, встановлених ГОСТ 12.0.230;

• можливості отримати при проведенні оцінки відповідності об'єктивні докази виконання цих вимог.

Цей державний стандарт на стимулювання організацій в досягненні найкращої практики управління охороною праці, включаючи такі найважливіші напрямки, як:

• захист працівників від небезпечних і шкідливих виробничих факторів, запобігання або скорочення числа виробничих травм і професійних захворювань, небезпечних пригод, випадків погіршення здоров'я і інцидентів;

• поліпшення і вдосконалення управління умовами праці та професійними ризиками з метою досягнення безпечних умов праці;

• результативний діалог і співробітництво між роботодавцями, працівниками і (або) їх представниками. органами державного управління, нагляду та контролю з питань вдосконалення умов і охорони праці.

Стандарт покликаний сприяти:

• впровадження послідовної стратегії і принципів управління охороною праці у кожного роботодавця;

• якісному виконанню обов'язків і відповідальності роботодавців, працівників та інших зацікавлених осіб в тому. що стосується охорони праці працівників;

• підвищення компетентності працівників та інших осіб. задіяних в управлінні охороною праці.

При розробці цього стандарту використані окремі положення [1].

Система стандартів безпеки праці СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ Оцінка відповідності. вимоги

Occupational safety system standards.

Occupational safety and health management systems. Conformity assessment. Requirements

Дата введення - 2017-03-01

1.1 Цей стандарт встановлює основні вимоги і систематизує процедури при * нятия рішень з оцінки відповідності систем управління охороною праці вимогам ГОСТ 12.0.230. Стандарт містить опис основних критеріїв оцінки відповідності, які використовуються при аналізі діяльності роботодавця як єдиної системи взаємопов'язаних процедур, заходів, методів і засобів, спрямованих на попередження впливу небезпечних і шкідливих виробничих * них чинників на організм працівників і на зниження числа випадків виробничого травматизму та професійної захворюваності .

1.2 Цей стандарт призначений для використання організаціями або будь-якими еаінтере * совакнимі сторонами, які займаються впровадженням, підтримкою в працездатному стані системи управління охороною праці та (або) здійснюють оцінку і підтвердження відповідності такої системи вимогам ГОСТ 12.0.230.

1.3 Цей стандарт не стосується технічних вимог щодо забезпечення безпеки виробництва і не замінює собою відповідних вимог інших чинних нормативних актів, в тому числі відповідних технічних регламентів та інших нормативних правових актів сфери технічного регулювання.

8 цьому стандарті є нормативні посилання на такі міждержавні стандарти:

ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартів безпеки праці. Системи управління охороною праці. Загальні вимоги

ДСТУ ISO 9000-2011 Системи управління якістю. Основні положення і словник

ДСТУ ISO / IEC 17000-2012 Оцінка відповідності. Словник і загальні принципи

Прим ВЧА нив - При користуванні справжнім стандартом доцільно перевірити дію посилальних стандартів 8 інформаційній системі загального користування - на офіційному сайті Федерального агентства з технічного регулювання і метрології в мережі Інтернет або по щорічному інформаційному покажчику «Національні стандарти», який опублікований станом на 1 січня поточного року, і за випусками щомісячного інформаційного покажчика «Національні стандарти» за поточний рік. Якщо контрольний стандарт замінений (змінений), то при користуванні справжнім стандартом слід керуватися заміняє (зміненим) стандартом. Якщо контрольний стандарт скасований без заміни, то положення, в якому дано посилання на нього, застосовується в частині, що не зачіпає це посилання.

У цьому документі використано терміни по ГОСТ 12.0.230. а також такі терміни з со »отеетствующімі визначеннями:

відповідність (conformity): Виконання вимоги.

(ГОСТ ISO 9000-2011. Пункт 3.6.11

вимога (requirement): Потреба або очікування, яке встановлено, зазвичай передбачається або є обов'язковим.

1 «Звичайно передбачається» означає, що це загальноприйнята практика організації, її замовників та інших зацікавлених сторін, коли передбачаються вважати потребу або очікування.

2 Установлена ​​є така вимога, сформульована, наприклад, в документі.

3 Вимоги можуть ставити різні зацікавлені сторони.

(ГОСТ ISO 9000-2011. Пункт 3.1.2)

3.3 оцінка відповідності (conformity assessment): Доказ того, що задані вимоги до системи управління охороною праці (див. ГОСТ 12.0.230. Пункт 2.22) і її процедурам виконані.

Примітка - Доказом як правило виступає отримання об'єктивного свідчення. 3.4

3.7 підтвердження відповідності: Ухвалення рішення про те. що виконання заданих вимог доведено.

невідповідність (nonconformity) Невиконання вимоги. (ГОСТ ISO 9000-2011. Пункт 3.6.2)

Примітка - Приклади невідповідностей в системі управління охороною купа наведені а додатку А (таблиця А. 1>.

запобіжну дію (preventive action) Дія, яку для усунення при * чини потенційної невідповідності або іншої потенційно небажаної ситуації.

1 У потенційного невідповідності може бути кілька причин.

2 Попереджувальний дію виконують для попередження виникнення події, тоді як коригувальну дію - для запобігання повторного виникнення події.

(ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.6.4]

коригувальну дію (corrective action) Дія, яку для усунення при * чини виявленої невідповідності або іншої небажаної ситуації.

1 У невідповідності маже бути кілька причин.

2 Коригувальна дію виконують для попередження повторного виникнення події, тоді як запобіжну дію (3.9) - для запобігання виникненню події.

[ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.6.S]

4 Вимоги до проведення оцінки відповідності за окремими групами

вимог (елементам) системи управління охороною праці

Оцінку відповідності системи управління охороною праці проводять на основі подання ор * ганизация об'єктивних доказів того, що вона встановила і підтримує всі елементи (групи вимог) системи управління, встановлені ГОСТ 12.0.230 і [2].

4.1 Оцінка Політики в області охорони праці

4.1.1 При оцінці відповідності потрібно переконатися е наявності Політики організації в області охорони праці в документированном вигляді і. крім того, перевірити, що документ, який містить Політику в області охорони праці, є коротким, чітко викладеним, а зміст Політики відповідає специфіці організації та відповідає її розміру і характеру діяльності.

4.1.2 Політика встановлює загальні наміри та стратегічні напрями діяльності, ви * конання яких організація публічно і відкрито для всіх прийняла на себе і зобов'язується суворо виконувати. У зв'язку з цим слід переконатися, що в тексті Політики містяться такі ключові принципи і відповідні їм зобов'язання:

• забезпечення безпеки і охорони праці всіх працівників шляхом попередження пов'язаних з роботою травм, погіршень здоров'я, хвороб та інцидентів;

• дотримання відповідних національних законів та інших нормативних правових актів, програм з охорони праці, колективних угод з охорони праці та інших вимог, які організація зобов'язалася виконувати;

• проведення консультацій з працівниками та їх представниками і залучення їх до активної участі в усіх елементах системи управління охороною праці;

• безперервне вдосконалення функціонування системи управління охороною праці.

4.1.3 Документ, який містить Політику в області охорони праці, повинен бути датований і введений е дію підписом вищого керівництва організації (або роботодавця, або за його дорученням, або найстаршого за посадою відповідальної особи в організації).

4.1.4 Організація повинна продемонструвати, що вона поширила Політику в області охорони праці, що Політика легко доступна для всіх працюючих в організації на їх робочих місцях. Крім тою, Політика повинна бути доступною для зовнішніх зацікавлених сторін.

4.1.5 Для забезпечення гарантії того, що Політика залишається прийнятною для використання і адекватною стану охорони праці, організація повинна надати докази того, що вона періодично аналізує і при необхідності переглядає свою власну Політику е галузі охорони праці.

4.2 Оцінка участі працівників та їх представників в системі управління охороною праці

4.2.1 Участь працівників в управлінні охороною праці є основоположним принципом, який повинен бути реалізований в діяльності організації і в системному управлінні охороною праці * да. в тому числі за допомогою реалізації Політики в області охорони праці (див. 4.1).

При оцінці відповідності реалізації цього принципу необхідно отримати докази того, що в організації встановлені і реалізовані принципи залучення та участі працівників та їх представників в процедури консультування, інформування та підвищення компетентності з усіх аспектів і процесів охорони праці, включаючи підготовленість до можливих аварійних ситуацій і дій в випадках їх виникнення.

Таким чином, при оцінці відповідності вимог щодо участі працівників та їх представників в питаннях управління охороною праці слід додатково звернути увагу на виконання вимог 4.4. 4.6 і 4.10.3.

4.2.2 Організація повинна продемонструвати, що система управління охороною праці була розроблена за безпосередньої участі і у співпраці з працівниками та їх представниками.

Слід знайти об'єктивні свідоцтва (звіти, протоколи засідань, листування, угоди, що погоджують підписи представників працівників на підготовленому до прийняття проект документації системи управління охороною праці і т. П.) Проведення заходів, спрямованих на активну участь працівників і їхніх представників у процесах розробки Політики ( см. 4.1). планування, реалізації, оцінки та прийняття випливають з такої оцінки дій по вдосконаленню системи управління охороною праці організації. Необхідно переконатися, що зазначені заходи організовуються так. що працівники і їх представники з охорони праці мають час і можливості для участі в них. Крім того, слід знайти докази, що саме участь в таких заходах працівників і їх представників сприяє підвищенню результативності системи управління охороною праці та вдосконалення процедур її функціонування.

При оцінці відповідності необхідно переконатися в ефективності реалізації процедури залучення працівників в управління охороною праці. Для отримання свідчень цьому слід опитати керівників організації, представників працівників, самих працівників, а також працівників підрядних організацій, якщо такі залучаються до робіт на території, підконтрольній організації.

4.2.3 Згідно ГОСТ 12.0.230 як критерій відповідності розглядаються факти створення і функціонування в організації комітету (комісії) з охорони праці (там, де вони повинні бути відповідно до національного законодавства). Однак організація може і іншими способами відповідно до національного законодавства і сформованої у неї практикою продемонструвати залучення працівників і (або) їх представників в управління охороною праці.

Необхідно знайти докази того, що керівництво організації приймає участь в роботі комітету (комісії) з охорони праці або особисто стежить за його (її) функціонуванням.

4.3 Оцінка обов'язків і відповідальності в рамках системи управління охороною праці

4.3.1 Слід переконатися в тому. що роботодавець несе всеосяжні зобов'язання та відповідальність щодо забезпечення безпеки та охорони праці працівників, а також забезпечує керівництво діяльністю по охороні праці в організації.

Доказом тому можуть виступати факти розподілу обов'язків і повноважень посадових осіб роботодавця з охорони праці, а також факти покладання відповідальності за розробці, реалізації та результативному функціонуванню системи управління охороною праці, в тому числі щодо досягнення відповідних цілей з охорони праці на всіх рівнях управління.

Найкращим доказом відповідності є наявність в організації локального нормативного документа про розподіл обов'язків, відповідальності і повноважень у сфері охорони праці та безпеки виробництва серед працівників.

4.3.2 Повинна бути проаналізовано і перевірено працездатність структури і ієрархії розподілу обов'язків і відповідальності, а також факти призначення відповідальних осіб у сфері охорони праці та безпеки виробництва. З цією метою розглядаються посадові обов'язки та інструкції, дошки оголошень, схема організаційної структури, трудові договори і т. Л.

Прийнята і реалізується в організації методологія розподілу обов'язків, відповідальності і повноважень по реалізації елементів системи управління охороною праці на практиці повинна гарантовано забезпечувати:

• дотримання принципів побудови систем управління охороною праці, регламентованих відповідними нормативними документами, в тому числі ГОСТ 12.0.230. а також добровільними програмами. здійснення яких організація прийняла на себе;

• встановлення та здійснення ясною Політики в області охорони праці і вимірних цілей з охорони праці:

• участь працівників і їхніх представників у виконанні вимог охорони праці;

• здійснення ефективних заходів щодо неухильного участі працівників і їх перед * ставителей в реалізації Політики в області охорони праці, а також щодо участі працівників та їх представників в комітетах (комісіях) з охорони праці (там. Де вони існують);

• встановлення ефективних заходів, спрямованих на ідентифікацію, усунення або обмеження небезпек і ризиків з метою збереження здоров'я на робочих місцях;

• встановлення програми профілактики захворювань і оздоровлення;

• надання необхідних ресурсів для тою. щоб особи, які виконують обов'язки з охорони праці, включаючи членів комітету (комісії) з охорони праці, могли результативно виконувати свої функції.

4.3.3 Необхідно переконатися, що всі обов'язки, відповідальність і повноваження роботодавця щодо забезпечення охорони праці розподілені серед працівників і задокументовані, а при розподілі обов'язків, відповідальності і повноважень забезпечено управління охороною праці у вигляді лінійної управлінської функції, відомої та визнаної на всіх рівнях. Доказом тому є факт розподілу обов'язків, відповідальності і повноважень з охорони праці серед керівників організації, що ведуть (часто званих головними) фахівців, керівників підрозділів (лінійних керівників), безпосередніх керівників робіт (майстрів), самих працівників-ис-полнітелей.

Крім того, організація повинна надати свідчення того, що в структуру розподілу обов'язків, відповідальності і повноважень в обов'язковому порядку включені особи, діяльність яких пов'язана з виявленням (ідентифікацією) небезпек, оцінкою або регулюванням ризиків у сфері охорони праці, в тому числі здійснюють оперативне (лінійне ) керівництво безпекою і охороною праці працівників в тих випадках, коли це необхідно.

4.3.4 Слід переконатися, що в обов'язки керівництва організацією включено:

• уточнення кількісних і якісних цілей і завдань в області охорони праці, які слід реалізувати (див. 4.);

• проведення аналізу функціонування системи управління охороною праці (див. 4.14).

4.3.5 Необхідно перевірити, що обов'язки, відповідальність і повноваження роботодавця щодо забезпечення охорони праці доведені до відома працівників і відповідних осіб і сприяють співпраці працівників в сфері охорони праці, а також передачі та обміну інформацією між членами організації, включаючи працівників та їх представників, при здійсненні елементів системи управління охороною праці.

Керівники всіх підрозділів повинні чітко уявляти як свої власні обов'язки в сфері охорони праці, так і обов'язки підлеглого персоналу.

Крім того, необхідно упевнитися, що кожен працівник знає не тільки свої власні обов'язки і відповідальність за забезпечення ефективного функціонування системи управління охороною праці, але також має уявлення про розподіл обов'язків з питань охорони праці всередині організації.

4.3.6 При оцінці відповідності слід перевірити той факт, що всі особи, відповідальні за управління охороною праці, демонструють особисту прихильність до постійного вдосконалення показників результативності в сфері охорони праці.

Організація повинна представити об'єктивні докази того, що виділяються нею ресурси (включаючи людські, технологічні та фінансові ресурси і спеціалізовані кавикі) достатні для впровадження і ефективного функціонування системи управління охороною праці.

4.3.7 Необхідно перевірити, що в організації з числа керівників вищої ланки призначено принаймні одну особу, наділене особливими обов'язками, відповідальністю і повноваженнями в аспектах:

• розвитку, застосування, періодичного аналізу та оцінки системи управління охороною праці;

• періодичної звітності вищому керівництву про результативність функціонування системи управління охороною праці;

• сприяння в участі всього персоналу організації в управлінні охороною праці.

Обов'язки, відповідальність і повноваження такої особи (таких осіб) повинні бути визначені, задокументовані і доведені до відома всього персоналу організації.

4.3.8 Вся документація, пов'язана з процесами розподілу обов'язків, відповідальності і повноважень з управління охороною праці, повинна управлятися відповідно до вимог ГОСТ 12.0.230 (підрозділ 4.5).

4.4 Оцінка компетентності та підготовки

4.4.1 Слід переконатися, що фахівці з охорони праці, професійно виконують завдання з управління охороною праці, мають відповідне виробничої діяльності організації і своїх трудових обов'язків професійну освіту, досвід практичної роботи, а також пройшли і періодично проходять відповідну підготовку та перепідготовку з охорони праці.

З цією метою організація повинна надати докази того, що вона визначила необхідний рівень компетентності персоналу з питань охорони праці, ідентифікувала потреби е підготовці, а також здійснює таку підготовку як для власних працівників, так і для іншого персоналу (наприклад, для підрядників).

Доказова перевірка компетентності полягає у встановленні документально зафіксованого освіти, проходження підготовки, практичного досвіду.

Слід перевірити, що необхідна підготовка проведена на всіх існуючих в організації рівнях управління і для всіх осіб. піддаються ризику впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів, і / або осіб. пов'язаних з реалізацією заходів з управління такими ризиками. Необхідно переконатися, що така підготовка забезпечує наявність у всіх осіб необхідної компетентності для виконання своїх обов'язків по забезпеченню безпеки і охорони праці.

Загальними критеріями мінімальної практичної достатності компетентності, як правило, є:

• здатність ідентифікувати (визначити) і усунути небезпеку або здійснити заходи щодо зменшення пов'язаних з ними ризиків;

- здатність підтримувати систему управління охороною праці на результативному та ефективному рівні.

Слід переконатися, що компетентність відповідних працівників задовольняє позначеним вище критеріям, а працівник має можливість в процесі своєї трудової діяльності опанувати таким рівнем компетентності.

Для гарантованого забезпечення необхідної компетентності слід переконатися, що освіта. підготовка і досвід роботи приймаються до уваги при прийомі на роботу, а також при визначенні необхідного обсягу підтримки і розвитку необхідних для безпечної праці знань і навичок.

4.4.2 Організація повинна продемонструвати, що з метою забезпечення достатньої компетенції за результатами ідентифікації потреби в підготовці (в тому числі з урахуванням розміру і характеру діяльності організації) нею в установленому порядку складені і документовані програми підготовки, які:

• охоплюють всіх працівників, для яких така підготовка необхідна на думку організації та / або відповідно до вимог національного законодавства та нормативної документації;

- передбачають ефективну і своєчасну первісну і повторну підготовку з відповідною періодичністю.

4.4.3 Особливу увагу слід приділити пошуку доказів того, що при розробці програм підготовки враховані вимоги до працівників підрядних організацій, а персонал підрядників має достатню професійну компетентність, а також можливість пройти відповідну вимогам організації підготовку з питань охорони праці.

4.4.4 Слід переконатися, що програми підготовки спрямовані на потреби певних груп працівників і відповідають законодавчим вимогам чи іншим нормативним вимогам. застосовним до виробничої діяльності організації.

4.4.5 Організація повинна продемонструвати, що для гарантованого забезпечення відповідності та ефективності її програма підготовки періодично аналізується членами комітету (комісії) з охорони праці (там. Де вони існують), і при необхідності в програми підготовки вносяться зміни.

4.4.6 При оцінці ефективності підготовки з питань охорони праці слід враховувати специфіку конкретного робочого місця, а в якості ключових критеріїв використовувати наступні питання:

• Як аналізуються потреби персоналу в підготовці, які випливають із специфіки виконуваних видів робіт і організації робочих місць?

• Як оцінюється компетентність працівника?

• Як визначається і реалізується потреба в додаткових видах підготовки?

4.4.7 Організація повинна надати докази придбання компетентності персоналу відповідно до того порядку, який раніше був визначений і встановлений нею самою відповідно до ГОСТ 12.0.230.

Слід перевірити, що:

• підготовка з питань охорони праці проводиться компетентними особами:

• підготовка з питань охорони праці надається всім слухачам безкоштовно і здійснюється по можливості в робочий час:

• при проведенні підготовки передбачається оцінка слухачами доступності та повноти засвоєння матеріалу підготовки;

• факти проведення підготовки та отримання персоналом документів, що підтверджують проведення підготовки, зафіксовані.

4.5 Оцінка документації системи управління охороною праці

4.5.1 При оцінці відповідності документації системи управління слід переконатися, що організація ідентифікує і підтримує в робочому стані документи (на паперовому носії або в електронному вигляді), що містять:

• Політику і цілі організації з охорони праці;

• розподіл ключових управлінських ролей з охорони праці та обов'язків по впровадженню і підтримці системи управління охороною праці;

• результати ідентифікації небезпек і оцінки ризику, найбільш значні побоювання / ри-скі. випливають з виробничої діяльності організації, і заходи щодо їх попередження і зниження;

• вимоги системи управління охороною праці організації (положення, процедури, методики, інструкції чи інші внутрішні документи, використовувані в рамках системи управління охороною праці), а також їх взаємозв'язку;

• посилання на іншу пов'язану з системою управління охороною праці документацію.

4.5.2 Необхідно перевірити, що документація системи управління охороною праці:

• встановлена ​​з урахуванням розміру, характеру і виду діяльності організації, а вид документації визначається тим. як даний документ повинен використовуватися;

• оформлена і викладена так. щоб бути зрозумілою користувачам [наприклад, для полегшення користування розроблений єдиний документ по системі управління охороною праці '> або є в наявності зведений короткий документ, що описує всі елементи (групи вимог) системи);

• поширюється і є легкодоступною для всіх працівників організації, кому вона призначена і кого стосується.

4.5.3 Організація повинна надати докази того, що вона встановила і підтримує процедури управління документацією, а такі процедури забезпечують виконання наступних критеріїв оцінки відповідності:

• придатність (адекватність) кожного документа підтверджена уповноваженим на це персоналом;

• всі документи періодично переглядаються, у міру необхідності в них вносяться зміни. новий зміст будь-яких документів системи коментується і поширюється серед зацікавлених осіб;

• особи, відповідальні за створення і зміна документів, визначені;

• місце розташування всіх документів може бути легко визначено, а самі документи є доступними і діючими (поточними) у всіх місцях їх розміщення, де здійснюється діяльність. істотна для ефективного функціонування системи управління охороною праці;

1> Наприклад, Керівництво, Положення. Стандарт організації по системі управління охороною праці.

. всі документи, що втратили силу, своєчасно вилучали з усіх місць випуску та місць використання чи інакше здійснюється захист від ненавмисного їх використання (наприклад, будь-які документи, що втратили силу і збережені для юридичних і / або для інформативних цілей, відповідним чином ідентифіковані).

4.5.4 Слід знайти докази того, що організація встановила і підтримує в робочому стані процедури, які:

• забезпечують, щоб записи, що містять відомості з охорони праці, що фіксують минулі події і факти і що ведуться відповідно до потреб організації, були ідентифіковані (встановлені);

- дозволяють визначити зв'язок (простежуваність) записів, що містять відомості з охорони праці. з видами діяльності, до яких вони відносяться (наприклад, записи з підготовки персоналу, записи з обслуговування обладнання і т. л.):

- забезпечують, щоб записи з охорони праці велися на місцях, були чіткими, зберігалися і підтримувалися в робочому стані таким чином, щоб вони були придатні для відновлення, а крім того були захищені від ушкодження, псування або втрати;

- визначають (ідентифікують), встановлюють (затверджують) і протоколюють (реєструють) терміни зберігання записів;

• забезпечують доступність для працівників записів, що відносяться до виробничої середовищі і станом здоров'я працівників (з урахуванням вимог конфіденційності).

4.5.5 Необхідно проаналізувати і зробити висновок щодо відповідності такі ключові слова з охорони праці:

- записи, що випливають із здійснення системного управління охороною праці:

• записи про пов'язаних з роботою травмах, погіршення здоров'я, хворобах і інциденти;

• записи, що випливають з вимог національного законодавства та нормативних документів з охорони праці:

• записи даних про впливи шкідливих і / або небезпечних виробничих факторів на працівників і спостережень за виробничим середовищем, за станом здоров'я працівників;

• записи за результатами поточного контролю і реагує моніторингу (див. 4.11).

В обов'язковому випадку в організації повинні вестися записи з підготовки персоналу (див. 4.4), результатами перевірок (див. 4.13) і аналізу ефективності системи управління керівництвом (див. 4.14).

4.5.6 Слід провести оцінку ефективності використання організацією записів з охорони праці, беручи до уваги наступні ключові фактори:

• накопичення, збирання та фіксація даних, розташування записів в певному порядку:

• збереження записів та даних:

- підтримка і обслуговування:

Крім того, також повинні бути проаналізовані і оцінені:

- обов'язки, відповідальність і повноваження з ведення записів в сфері охорони праці:

• виконання законодавчих вимог щодо зберігання записів;

- іспопьеованіе і пошук записів в електронному вигляді.

4.6 Оцінка процедур передачі та обміну інформацією

4.6.1 Слід знайти докази виконання в організації заходів і процедур по:

- отриманню, документування і реагування на зовнішні і внутрішні повідомлення, пов'язані з охороною праці, в тому числі з отримання, гарантованого розгляду і підготовки відповідей на запити, ідеї та пропозиції працівників і їх представників з охорони праці:

• забезпечення внутрішньої передачі та обміну інформацією з охорони праці (звітів) між відповідними рівнями управління і функціональними структурами організації з метою залучення працівників і їх консультування з питань охорони праці.

Необхідно також переконатися, що зазначені вище заходи і процедури належним чином застосовуються, а при необхідності в них своєчасно вносяться зміни.

4.6.2 Організація повинна представити докази того, що:

• власні працівники і при необхідності працівники підрядних організацій залучені до процесів ідентифікації та оцінки ризику як для існуючих робочих місць, так і для будь-яких нових або змінюваних робочих місць;

• думка власних працівників (і підрядників, де це можливо) з питань управління охороною праці виробництва враховується.

4.6.3 Слід перевірити:

• поінформовані працівники про Політику, завдання, цілі і правилах в галузі безпеки і охорони праці:

• залучені працівники в розробку і перегляд Політики в області охорони праці і процедур з управління ризиками;

• консультуються з ними про всі зміни, які зачіпають питання забезпечення безпеки і охорони праці;

. представлені вони при розгляді питань охорони праці 1 ';

• чи поширюються відомості про інновації, нові напрямки та позитивної практики в питаннях охорони праці;

. повідомляються результати або інші показники в сфері охорони праці всьому зацікавленому персоналу, проводиться таке інформування на регулярній основі;

• чи включені повідомлення про події, інциденти, нещасні випадки та випадки професійних захворювань, що мали місце як в самій організації, так і в аналогічних та інших організаціях в обов'язкове внутрішнє інформування.

4.6.4 Слід переконатися в тому. що працівники знають, хто є їх представником з питань охорони праці в межах організації, а також представником вищого керівництва організації з питань охорони праці.

4.7 Оцінка вихідного аналізу

4.7.1 Вихідний аналіз служить основою для створення системи управління охороною праці, є точкою відліку впровадження системи управління охороною праці і повинен бути проведений навіть у випадках відсутності системи управління охороною праці, якщо організація знову створена.

4.7.2 При оцінці відповідності слід отримати об'єктивні докази того, що вихідний аналіз:

а) проведено для всіх видів трудової діяльності і для всіх виробничих процесів, що застосовуються в організації, які можуть впливати на здоров'я і безпеку персоналу;

б) конкретно спрямований на те. щоб:

1) визначити вимоги, в тому числі законодавчі та нормативні, які необхідно організації враховувати в своїй виробничій діяльності;

2) оцінити ступінь ризиків в галузі охорони праці та безпеки виробництва:

3) визначити критерії вимірів і спостережень, за якими в подальшому будуть аналізуватися результати функціонування системи управління охороною праці;

4) визначити можливості по безперервному вдосконаленню системи управління охороною праці (див. 4.16).

4.7.3 Слід переконатися, що вихідний аналіз:

• проведено компетентними особами;

• спрямований на визначення базового рівня та оцінювання існуючої в організації системи управління охороною праці, а також на виявлення відповідних можливих заходів, спрямованих на безперервне вдосконалення системи управління.

4.7.4 Необхідно перевірити, що результати вихідного аналізу документально оформлені і містять:

• результати визначення (ідентифікації) діючих національних законодавчих і нормативних вимог з охорони праці та інших вимог, дотримання яких організація бере на себе;

• результати ідентифікації небезпек, їх передбачення (в проектованих ситуаціях, наприклад. Ідентифікація небезпек до початку використання нової технології, обладнання або ма-

1> Особливу увагу слід приділити фактам проведення зборів з питань безпеки та охорони праці і залучення до участі в егіх зборах працівників підрядних організацій.

ріалів) і оцінювання ризиків в галузі охорони праці та безпеки виробництва, що випливають з існуючої або передбачуваної виробничого середовища і організації праці;

• результати визначення адекватності планованих або діючих заходів захисту, спрямованих на усунення небезпек або обмеження ризиків;

• аналіз результатів спостережень за станом здоров'я працівників.

4.7.5 Слід отримати докази, що результати і висновки по вихідній аналізу обговорені з працівниками організації та / або з їх представниками, а також використані як основні дані при прийнятті рішень про впровадження або вдосконалення системи управління охороною праці.

4.8 Оцінка планування, розробки і застосування системи управління охороною праці

4.8.1 Організація повинна продемонструвати здійснення процедур і заходів планування. розробки і застосування своєї власної системи управління охороною праці і надати докази, що її система управління, включаючи основні елементи системи:

• як мінімум відповідає національному законодавству та національним правилам (див. Також 4.11.2);

• забезпечує безперервне вдосконалення діяльності з охорони праці.

4.8.2 Слід отримати докази того, що заходи з планування діяльності з охорони праці грунтуються на результатах вихідного аналізу, наступних аналізів чи інших інших наявних даних. Необхідно перевірити, що заходи з планування включають розробку, впровадження та забезпечення ефективного функціонування всіх елементів (груп вимог) системи управління охороною праці (див. Розділ 4). Тим часом особливу увагу слід приділити реалізації процедури визначення потреби в підготовці з питань безпеки та охорони праці (див. 4.4).

4.8.3 Необхідно отримати об'єктивні докази того, що заходи з планування включають:

- чітке визначення, розстановку пріоритетів і. де це доцільно, кількісне вираження цілей організації з охорони праці;

- підготовку плану заходів щодо досягнення кожної цілі із зазначенням для відповідних підрозділів і рівнів управління обов'язків і відповідальності за досягнення конкретної мети, термінів виконання заходів, а також критеріїв оцінки результативності діяльності і підтвердження досягнення мети;

• надання необхідних ресурсів, включаючи технічні, людські та фінансові ресурси.

4.8.4 Організація повинна надати докази того, що забезпечується регулярне відстеження проведення заходів, зазначених в плані по досягненню кожної конкретної мети.

4.9 Оцінка процедур встановлення та досягнення цілей з охорони праці

4.9.1 Організація повинна надати документовані мети з охорони праці, встановлені відповідно до Політики з охорони праці та на основі вихідного або наступних аналізів.

4.9.2 Необхідно перевірити встановлені в організації цілі з охорони праці на предмет дотримання таких вимог до них. Цілі організації з охорони праці повинні:

• бути прийнятними і вимірними, відображати специфіку організації, відповідати її розміру і характеру діяльності, враховувати небезпеки і ризики в сфері охорони праці, особливості технології. фінансові, виробничі і комерційні вимоги і думки зацікавлених сторін:

• бути узгодженими з вимогами відповідних і застосовуваного національного законодавства і правил, а також з технічними і комерційними зобов'язаннями організації, які належать до охорони праці;

- бути спрямованими на безперервне вдосконалення захисних заходів охорони праці працівників для досягнення найкращої результативності діяльності з охорони праці;

- бути реалістичними і досяжними, тимчасові рамки досягнення цілей повинні бути встановлені;

- підтримуватися на високому актуалізованому рівні і управлятися як документи відповідно до вимог 4.5.

4.9.3 Слід перевірити, що цілі з охорони праці доведені до всіх відповідних функціональних структур і рівнів управління організації.

4.9.4 Організація повинна продемонструвати, що її цілі з охорони праці регулярно оцінюються і при необхідності переглядаються і коригуються.

4.9.5 Слід отримати докази того, що в організації розроблені і встановлені вимірні показники результативності в сфері охорони праці, які використовуються організацією в якості основних індикаторів по досягненню цілей і визначення результативності та ефективності системи управління охороною праці.

4.10 Оцінка діяльності щодо запобігання небезпек

4.10.1 Оцінка попереджувальних і регулюючих заходів

4.10.1.1 Слід з'ясувати чи реалізована в організації процедура безперервної (на постійній основі) ідентифікації небезпек і оцінки ризику для безпеки і здоров'я працівників. Така процедура повинна:

. здійснюватися можна застосувати до звичайних для повсякденного життя функціонування організації. а також і до ситуацій нестандартного характеру (технічне обслуговування, пуски та зупинки виробництва і т. д.), в тому числі і до аварійних ситуацій (інцидент, пожежа і т. д.);

• охоплювати дії всього персоналу, що має доступ до робочого місця (включаючи персонал підрядників);

• охоплювати обладнання і технічні засоби на робочому місці як належні, так і не належать (наприклад, надані підрядниками) організації.

Слід перевірити, що необхідна для визначення небезпек і оцінки ризику інформація зібрана і актуалізується. Крім того, необхідно переконатися, що в організації за результатами визначення небезпек і оцінки ризику складено зведений документ, який:

• регулярно (наприклад, один раз на рік) або в залежності від подій, що відбуваються (наприклад, впровадження нових технологічних процесів, зміни в діяльності організації, значні (смертельні, групові) нещасні випадки та ін.) Переглядається.

4.10.1.2 Необхідно переконатися, що прийнята в організації методологія визначення небезпек та оцінки ризиків, а також управління ризиками:

• дозволяє класифікувати ризики і ідентифікувати ті з них. які повинні бути усунені або щодо яких повинні бути вжиті невідкладні заходи з управління;

• є узгодженою з досвідом виробничої діяльності, з можливостями використовуваних заходів управління ризиками і з передовим досвідом:

• дозволяє отримати інформацію, необхідну для визначення вимог до матеріалів, обладнання та до технічних засобів (див. 4.10.4). для визначення потреби в підготовці персоналу (див. 4.4) і / або для розробки способів управління виробничою діяльністю (див. 4.10.1.3);

• передбачає моніторинг виконання необхідних дій (див. 4.11) для гарантії ефективності і своєчасності їх впровадження.

Організація повинна надати докази того, що вона при визначенні небезпек та оцінки ризиків провела вивчення виробничих процесів і операцій і. виходячи з цього, розробила заходи по усуненню можливих небезпечних ситуацій і зниження ступеня ризиків.

4.10.1.3 Повинно бути продемонстровано, що відповідно до результатів визначення небезпек та оцінки ризиків в організації встановлені і реалізуються процедури або заходи щодо попередження небезпек і управління ризиками, які:

• базуються на інформації, наявної в організації (наприклад, на результати перевірок, звітів служби охорони праці або інших служб відповідно до обставин);

• регулярно аналізуються і при необхідності в них вносяться зміни (див. 4.11);

• узгоджуються і забезпечують виконання вимог національних законів та інших нормативних правових актів.

4.10.1.4 Організація повинна представити докази того. що. встановлюючи і реалізовуючи попереджувальні та регулюючі заходи, вона дотримується наступну ієрархію (порядок пріоритетності) реалізованих заходів з управління ризиками:

• обмеження небезпеки / ризику в його джерелі шляхом використання технічних засобів колективного захисту або організаційних заходів:

• мінімізація небезпеки / ризику шляхом проектування безпечних виробничих систем, що включають заходи адміністративного обмеження сумарного часу контакту зі шкідливими вироб-вальних факторами;

• безкоштовне надання працівникам відповідних засобів індивідуального захисту в тих випадках, коли залишилися небезпеки / ризики не можуть бути обмежені засобами колективного захисту.

Організація повинна продемонструвати, що вживає заходів щодо забезпечення застосування та підтримки в робочому стані засобів індивідуального захисту.

4.10.1.5 Додатково слід переконатися в проведенні необхідної підготовки і в компетентності відповідальних за ідентифікацію небезпек і проведення оцінки ризиків осіб (див. 4.4).

4.10.2 Оцінка управління змінами

4.10.2.1 Організація повинна продемонструвати, що в ній встановлені і реалізуються процедури управління наступними внутрішніми і зовнішніми змінами, що впливають на охорону праці:

- застосування нових прийомів праці і способів організації робіт;

• зміна місця (місць) виконання робіт;

- застосування нових технологій, процесів, обладнання, інструменту, речовин і матеріалів, сировини і заготовок;

- зміни в складі робочих колективів (бригад), в тому числі прийом на роботу або переведення працівників всередині організації;

- зміни в структурі управління організації і в керівництві роботами:

- зміни у виробничому середовищі і умовах виконання робіт:

- зміни в фізіологічному і психологічному стані працівника:

- вдосконалення національних законів та інших нормативних правових актів;

• розвиток знань з охорони праці та

4.10.2.2 Необхідно отримати об'єктивні докази того, що організація ще до впровадження змін в практику оцінює їх. виконує визначення небезпек і оцінку ризиків на робочих місцях (при необхідності за участю і обговоренням з працівниками, з їх представниками або з комітетом (комісією) з охорони праці, там де вони існують), а також здійснює відповідні необхідні попереджувальні заходи.

Організація повинна довести, що забезпечує і підтримує в своїй процедурі визначення небезпек та оцінки ризиків (див. 4.10.1) в першу чергу профілактичний характер всіх запланованих заходів. Прикладом таких доказів можуть служити результати актуалізації оцінки ризиків в залежності від змін, здійснених в організації.

4.10.2.3 Слід переконатися, що при реалізації змін в організації в обов'язковому порядку визначається коло осіб, яких стосуватимуться такі зміни, що обов'язки таких осіб визначено (див. 4.3). а також забезпечується їх підготовка (див. 4.4) і їх якісне і своєчасне інформування (див. 4.6).

4.10.3 Оцінка процедур щодо попередження аварійних ситуацій, забезпечення готовності до них і реагування на них

4.10.3.1 Повинно бути продемонстровано, що виходячи зі своїх розмірів і характеру діяльності. організація визначила можливий характер і масштаб нещасних випадків та аварійних ситуацій. При цьому вона врахувала зовнішні ризики (наприклад, небезпечна діяльність поблизу), а також її власні можливості з реагування в разі виникнення несподіваних аварійних ситуацій.

Крім того, організація повинна надати докази того, що з метою попередження пов'язаних з аварійними ситуаціями додаткових ризиків в галузі охорони праці та безпеки виробництва вона встановила і реалізує заходи щодо попередження аварійних ситуацій, забезпечення готовності до них і реагування у випадках їх виникнення.

Необхідно переконатися, що такі заходи:

- гарантують, що в разі виникнення аварійної ситуації наявна необхідна інформація. внутрішнє комунікативне взаємодія та координація забезпечать захист всіх людей, які перебувають в межах робочого місця;

• мають на увазі і забезпечують надання інформації службам аварійного реагування та відповідним компетентним структурам та органам, в тому числі органам влади, а також забезпечують подальший комунікативну взаємодію з ними;

• передбачають надання першої допомоги постраждалим, виконання протипожежних ме * роприятий і евакуацію всіх людей, які перебувають в межах робочої зони;

• мають на увазі і забезпечують надання відповідної інформації, а також можливість підготовки для всіх співробітників організації всіх рівнів управління, в тому числі проведення регулярних тренувань з попередження аварійних ситуацій, забезпечення готовності до них і реагування на них.

Для цього слід перевірити, що:

. засоби оповіщення (тривоги) є в наявності і працездатні;

• організація проаналізувала свої потреби і встановила порядок взаємодії з зовнішніми аварійними службами (наприклад, умови надання зовнішньої допомоги):

• є в наявності інформаційні таблички із зазначенням координат (місць положення, телефонів і т. Л.) Аварійних служб та медичного персоналу, а також переконатися в наявність аптечки першої допомоги на всіх без винятку робочих майданчиках і виробничих об'єктах:

• працівники пройшли спеціальну підготовку по прийомам надання першої допомоги, а у випадках наявності в організації власних «служб порятунку» персонал, зайнятий в них. також володіє необхідною компетентністю і проходить спеціальну підготовку (див. 4.4):

• плани дій при виникненні аварійних ситуацій доведені до відома працівників організації та розміщені на видному місці.

4.10.3.2 Необхідно отримати об'єктивні докази того, що у всіх необхідних випадках заходи щодо попередження аварійних ситуацій, забезпечення готовності до них і реагування на них узгоджені з зовнішніми аварійними службами та іншими органами.

4.10.3.3 Організація повинна представити докази того, що результати практичних занять і тренувань по діям в аварійних ситуаціях аналізуються.

4.10.4 Оцінка процедур постачання

4.10.4.1 Організація повинна продемонструвати, що реалізуються нею процедури постачання враховують вимоги щодо забезпечення безпеки та охорони праці, а випливають з таких вимог умови матеріально-технічного постачання і оренди організація ідентифікує, оцінює і включає в умови договорів (контрактів) на поставку (постачання) .

4.10.4.2 При розгляді процедури постачання необхідно отримати об'єктивні докази того, що організація врахувала і повністю виконує вимоги національних законів і правил, а також реалізує свої власні вимоги в аспекті забезпечення безпеки, охорони праці та збереження здоров'я працівників ще до того, як безпосередньо купуються товари і / або послуги.

Крім того, слід отримати докази того, що всі заходи щодо досягнення відповідності з цими вимогами організація виконує ще до використання цих товарів і / або послуг.

4.10.5 Оцінка підрядних робіт

4.10.5.1 Організація повинна продемонструвати, що в її діяльності встановлені вимоги з охорони праці до підрядників і їх персоналу, а також реалізуються певні заходи, спрямовані на дотримання цих вимог, причому організація своєчасно проводить коригування (внесення змін) в ці заходи.

4.10.5.2 При оцінці відповідності процедур управління підрядними роботами слід переконатися. що в організації:

• визначені і встановлені критерії в сфері охорони праці в процедурах оцінки та вибору підрядників;

• здійснюється інформування підрядників про небезпеки та заходи щодо попередження та обмеження їх впливу;

• проводиться ознайомлення перед початком роботи або в ході роботи (при необхідності) підрядників і / або їх персоналу з небезпеками на робочих місцях. Доказом тому, як правило, служать факти проведення для персоналу підрядних організацій щонайменше такого ж обсягу інструктажу, що і для власних працівників. Якщо необхідно, для персоналу підрядних організацій повинна бути проведена прискорена підготовка з питань охорони праці. Крім того, перелік (список) робочих місць з особливими ризиками (перелік робіт підвищеної небезпеки) повинен бути складений для відповідних ділянок або об'єктів організації і з ним повинні бути ознайомлені підрядники;

• визначені (при необхідності) потреби в підготовці персоналу підрядних організацій;

• встановлені ефективні, постійно реалізуються комунікаційні та інформаційні зв'язки, а також здійснюється координація між відповідними рівнями управління органі-еаціі і підрядниками. Доказами цього можуть слугувати факти проведення спеціально органи »поклику нарад з питань забезпечення вимог охорони праці між організацією і під» підрядником:

• оперативно повідомляється про факти травм, погіршень здоров'я, хвороб та інцидентів з робіт »ніками підрядників, що виникли при виконанні робіт в інтересах організації. Слід перевірити, що в організації проведено аналіз виробничого травматизму і професійної захворюваності. а відмінності в кількості зафіксованих нещасних випадків серед власних працівників і працівників підрядних організацій відомо і проаналізовано.

4.10.5.3 Необхідно знайти об'єктивні докази того, що процедура і прийнята в орга »нізації методологія управління підрядними роботами гарантовано забезпечують відстеження дотримання вимог охорони праці в діяльності підрядника на майданчику організації. Слід переконатися, що в ході реалізації таких процедур і методологій на майданчику організації гарантованого »еанно забезпечується виконання підрядником (підрядниками) необхідних заходів щодо забезпе» нию охорони праці.

4.10.5.4 Слід перевірити, що працівники організації, відповідальні за управління підрядниками. розуміють і виконують свої обов'язки, в тому числі щодо забезпечення вимог охорони праці, а також володіють необхідною для цього компетентністю (див. 4.4).

4.11 Оцінка відповідності процедур моніторингу виконання та оцінки результативності

4.11.1 Слід знайти об'єктивні докази того, що в організації встановлені і реалізуються на постійній основі процедури спостереження, вимірювання та обліку діяльності з охорони праці.

Відносно процедур спостереження, вимірювання та обліку діяльності з охорони праці слід отримати підтвердження, що такі процедури періодично аналізуються, а також:

»Узгоджуються з відповідними вимогами законодавства в сфері охорони праці:

- містять розподіл обов'язків, відповідальності і повноважень зі спостереження на різних рівнях управління організації:

- дозволяють оцінити результативність системи управління охороною праці, а їх реалізація позитивно впливає на вдосконалення і поліпшення системи (див. 4.16).

Особлива увага до реалізації зазначених процедур слід приділити в тих організаціях, які мають велику кількість територіально розрізнених виробничих підрозділів, на яких необхідно здійснювати систематичний контроль робочих місць, технологічних процесів і обладнання.

4.11.2 Організація повинна продемонструвати, що відповідно до її розмірами і характером діяльності, а також цілями з охорони праці у неї встановлені показники діяльності, які виступають в якості індикаторів при здійсненні процедур спостереження, вимірювання та обліку діяльності з охорони праці.

Необхідно проаналізувати методи, які організація використовує для ідентифікації ключових показників діяльності, і отримати докази того, що ці методи відповідають чинному законодавству і є результативними.

Організація повинна надати докази, що в ній реалізуються процедури перевірки рівня відповідності системи управління охороною праці законодавчим і іншим нормативним вимогам. а керівництво організації регулярно отримує інформацію про результати таких перевірок.

4.11.3 Організація повинна продемонструвати, що вона здійснює спостереження, результати яких:

• забезпечують зворотний зв'язок за результатами діяльності в галузі охорони праці:

• використовуються в якості вихідної інформації для встановлення, оцінки результативності та ефективності поточних заходів щодо визначення, запобігання і обмеження небезпек і ризиків:

- дають основу для прийняття рішень про можливості вдосконалення як процедур визначення небезпек та обмеження ризиків, так і самої системи управління охороною праці (див. 4.16).

4.11.4 Слід переконатися, що в організації, виходячи з її потреб, проводяться як якісні. так і кількісні вимірювання. Організація повинна продемонструвати, що обрані для реалізації вимірювання:

• базуються на виявлених в організації небезпеки та ризики, а також на прийнятих зобов'язаннях. пов'язаних із розділом і ланцюгами організації з охорони праці;

• використовуються і підтримують процес оцінки діяльності організації, включаючи аналіз ефективності системи управління охороною праці керівництвом (див. 4.14).

4.11.5 Слід перевірити, що використовується при проведенні вимірювань контрольно-вимірювальне обладнання повірено, проводиться його технічне обслуговування, а записи про повірки і технічному обслуговуванні зберігаються.

4.11.6 Необхідно знайти об'єктивні докази того, що процедури і результати моніторингу виконання (контролю за виконанням) і оцінки результативності використовуються в організації як засобу для визначення ступеня, з якою Політика з охорони праці виконується, цілі з охорони праці досягаються, а ризики управляються.

4.11.7 8 своєю процедурою моніторингу виконання (контролю за виконанням) і оцінки результативності організація повинна передбачити здійснення як поточного контролю, так і реагує моніторингу, а сама процедура не повинна спиратися тільки на статистику пов'язаних з роботою травм, погіршень здоров'я, хвороб та інцидентів.

В рамках здійснення поточного контролю, спрямованого на здійснення профілактичних заходів і попереджувальних заходів, організація повинна продемонструвати здійснення:

• контролю виконання конкретних планів і заходів, дотримання встановлених критеріїв результативності виконання та досягнення цілей. Керівники організації повинні в обов'язковому порядку здійснювати інспекції та огляди стану охорони праці. Крім того, органи, які є представниками працівників з охорони праці, також повинні проводити огляди і інспекторські перевірки робочих місць. Різного роду повідомлення, отримані в ході здійснення контролю керівництвом. повинні бути обговорені і проаналізовані, а також знайти своє відображення у відповідних профілактичних заходів, які в свою чергу повинні бути здійснені (впроваджені);

• систематичних перевірок підрозділів, виробничих систем, приміщень, цехів та обладнання (в тому числі наданого або здається в найм). Особливу увагу слід приділити здійсненню періодичного контролю працездатності аварійного обладнання та засобів сигналізації та оповіщення (див. 4.10.3);

• спостережень за виробничим середовищем, включаючи організацію праці. Діяльність підрядників також повинна підлягати інспекторським перевіркам (див. 4.10.5);

• спостереження, де це доцільно, за станом здоров'я працівників шляхом відповідних медичних оглядів, у тому числі періодичних, з метою раннього виявлення ознак і симптомів порушення здоров'я і визначення ефективності профілактичних і регулюючих заходів. Слід переконатися, що організація визначила обмеження за медичними показаннями серед власного кадрового складу. Крім того, графік і контингент проходять медичні огляди працівників складені, результати проходження медичних оглядів документуються, здійснюється контроль результатів медичного огляду, організовано медичне спостереження за травмованими або хворими працівниками;

• оцінки відповідності застосовним національним законам і іншим нормативним актам, колективним угодам і іншим зобов'язанням з охорони праці, прийнятим організацією.

В рамках здійснення реагує моніторингу, організація повинна продемонструвати здійснення процедур визначення (реєстрації), повідомлення і розслідування:

• пов'язаних з роботою травм, погіршень здоров'я (включаючи моніторинг сукупних даних про тимчасову непрацездатність), хвороб та інцидентів. Слід переконатися, що організація фіксує (веде статистичний облік) і аналізує нещасні випадки з персоналом підрядників:

• інших втрат (наприклад, майновий збиток), викликаних нещасними випадками або ледь не сталися подіями (наприклад, інциденти, які змогли б в інших обставинах призвести до травм);

• незадовільних результатів діяльності по виконанню вимог безпеки і охорони праці та недоліків системи управління охороною праці;

• програм трудової реабілітації та відновлення здоров'я працівників.

4.11.8 Організація повинна надати документально зафіксовані результати моніторингу виконання (контролю за виконанням) і оцінки результативності, включаючи результати спостережень за робочим середовищем і організацією праці, а також за здоров'ям працівників (в межах конфіденційності персоніфікованих даних). Слід перевірити, що результати оглядів і інспекцій з охорони праці включаються в звіти, які доводяться до відома керівників організації.

представницьких органів працівників і інших зацікавлених сторін, а також по ним вживаються відповідні заходи (див. 4.15).

4.11.9 Організація повинна продемонструвати факти реалізації відповідних процедур ознайомлення підрядників (див. 4.6) з результатами спостереження, вимірювання та обліку діяльності з охорони праці, що здійснюються в рамках системи управління охороною праці.

4.12 Оцінка процедур розслідування пов'язаних з роботою травм.

погіршень здоров'я, хвороб, інцидентів і їх впливу

на діяльність із забезпечення безпеки і охорони здоров'я

4.12.1 Організація повинна продемонструвати, що будь-які пов'язані з роботою травми, погіршення здоров'я, хвороби та інциденти реєструються, розслідуються і визначаються причини їх виникнення. а результати таких розслідувань документуються і дозволяють виявляти недоліки в системі управління охороною праці та вживати заходів, спрямовані на постійне поліпшення ситуації (див. 4.16).

4.12.2 Необхідно переконатися, що розслідування проводять компетентні особи при відповідному участю працівників і їх представників, а результати таких розслідувань доводяться до відома комітету (комісії) з охорони праці там. де він (вона) існує, який в свою чергу формулює відповідні рекомендації.

4.12.3 Повинні бути надані докази тою. що результати розслідувань і рекомендації комітету (комісії) з охорони праці за результатами розслідувань, так само як і звіти, підготовлені зовнішніми розслідують організаціями (інспекціями і установами соціального страхування):

- доводяться (з урахуванням вимог конфіденційності) до відома відповідних зацікавлених осіб (в тому числі зовнішніх організацій, наприклад, підрядників або постачальників) з метою виконання запобіжних та коригувальних дій (див. 4.15):

- включаються в аналіз ефективності системи управління охороною праці керівництвом (див. 4.14);

• враховуються в діяльності по безперервному вдосконаленню (див. 4.16).

4.12.4 Організація повинна надати докази виконання запобіжних та коригувальних дій (див. 4.15). випливають з подібних розслідувань і звітів, які повинні бути спрямовані на запобігання повторенню пов'язаних з роботою травм, погіршень здоров'я, хвороб та інцидентів.

4.13 Оцінка процедур перевірок

4.13.1 Слід перевірити встановлений в організації порядок проведення періодичних перевірок. спрямованих на визначення ефективності та результативності системи управління охороною праці та її елементів по забезпеченню безпеки і охорони праці працівників та запобігання інцидентів, травм, професійних захворювань працівників.

Слід переконатися, що методологія перевірок, прийнята в організації, встановлює вимоги:

- до компетентності перевіряючого:

- незалежності перевіряючого (тобто перевіряючий не повинен бути пов'язаний з перевіряється діяльністю);

• обсягом (повноті) і частоті здійснення перевірок;

Слід перевірити, що професійна компетенція осіб. здійснюють перевірки (їх первісна професійна підготовка, додаткову освіту і досвід) підтверджена (див. 4.4).

4.13.2 Організація повинна продемонструвати, що відповідно до встановленої Політикою в ній на регулярній основі (відповідно до розроблених програм) здійснюються перевірки. а в залежності від цілей здійснення перевірки оцінюються ті чи інші елементи (групи вимог) системи управління охороною праці, а саме:

• Політика в галузі охорони праці:

- участь працівників і / або їх представників:

• обов'язки і відповідальність.

• компетентність і підготовка:

• документація системи управління охороною праці;

• передача і обмін інформацією;

• планування, розвиток і функціонування системи управління охороною праці;

. попереджувальні та регулюючі заходи;

• попередження аварійних ситуацій, готовність до них і реагування на них;

• моніторинг виконання та оцінка результативності;

• розслідування пов'язаних з роботою травм, погіршень здоров'я, хвороб та інцидентів і їх вплив на діяльність із забезпечення безпеки і охорони праці;

• аналіз функціонування системи управління охороною праці керівництвом;

. попереджуючі і коригувальні дії;

• будь-які інші напрямки діяльності та / або процеси в залежності від цілей перевірки. Слід переконатися, що при складанні програми перевірок організація врахувала значимість ризиків. факти нанесення шкоди здоров'ю, зареєстровані в системі управління охороною праці, а також ті види діяльності та процеси, які мають особливу значимість в досягненні цілей з охорони праці. Крім того, слід переконатися, що при розробці програми перевірок організацією були враховані результати попередніх перевірок, які в ній проводилися.

4.13.3 Необхідно отримати докази того, що працівники залучені і беруть участь у виборі і призначення перевіряючого (перевіряючих), а також у всіх етапах здійснення перевірки на робочому місці, в тому числі і в аналізі результатів перевірки.

4.13.4 Необхідно перевірити, що результати перевірок:

а) містять висновки:

1) про відповідність системи управління охороною праці вимогам ГОСТ 12.0.230:

2) про адекватність і повноту реалізації запланованих системою управління охороною праці процедур і заходів:

б) використовуються керівництвом організації в якості інформації, що містить результати реалізації таких процедур і заходів, містять висновки про працездатність системи управління охороною праці і про ефективність дій, передбачених системою;

в) сприяють залученню працівників в процеси та процедури системи.

4.13.5 Організація повинна продемонструвати, що за результатами перевірок визначаються наступні попереджуючі і коригувальні дії (див. 4.15) щодо встановлених фактів. Такі попереджувальні та коригувальні дії повинні знайти своє відображення в звітах щодо перевірок та в інших записах системи управління охороною праці.

4.13.6 Необхідно перевірити, що в звітах по періодичним перевіркам, спрямованим на визначення ефективності та результативності системи управління охороною праці та її елементів, містяться такі відомості:

а) об'єкт, цілі і терміни проведення перевірки;

б) список перевіряючих і представників перевіряються підрозділів;

в) перелік документів, які застосовувались при проведенні перевірки:

г) результати перевірки та відомості про виявлені невідповідності;

д) висновки щодо того, чи є елементи системи управління охороною праці:

1) ефективними для реалізації Політики і цілей організації з охорони праці;

2) ефективними для сприяння всебічному залученню працівників;

3) реагують на результати оцінки результативності діяльності з охорони праці та результати попередніх перевірок;

4) забезпечують відповідність вимогам національних законів і правил, що відносяться до діяльності організації;

5) забезпечують відповідність вимогам ГОСТ 12.0.230;

6) забезпечують безперервне вдосконалення і застосування передового досвіду з охорони праці;

4.13.7 Необхідно переконатися, що звіти по періодичним перевіркам доводяться до відома осіб. відповідальних за коригувальні (або попереджувальні) заходи у встановлені терміни.

4.14 Оцінка аналізу ефективності системи управління охороною праці керівництвом

4.14.1 Слід визначити, встановила чи організація і чи підтримує вона в робочому стані процедуру аналізу та оцінки системи управління охороною праці роботодавцем або особою, яка має найбільшою відповідальністю. Крім того, слід перевірити, що така процедура включає:

- визначення періодичності проведення (частоти) і масштабу аналізу (в залежності від умов діяльності організації та відповідно до необхідності):

- методологію проведення аналізу;

- заходи, що гарантують, що необхідна для проведення аналізу і оцінки інформація буде зібрана.

4.14.2 Слід перевірити, що проведений в організації аналіз системи керівництвом відповідають на наступні питання:

- оцінку загальної стратегії системи управління охороною праці для визначення досяжності запланованих цілей діяльності:

• оцінку здатності системи управління охороною праці задовольняти загальним потребам організації та її зацікавлених сторін, включаючи працівників та органи нагляду і контролю:

• визначення дій, які необхідно виконати для своєчасного усунення недоліків. включаючи зміну інших сторін управлінської структури організації та вимірювання ефективності результатів;

- визначення пріоритетів щодо реалізації зворотного зв'язку в цілях раціонального планування і безперервного вдосконалення:

• оцінку прогресу в досягненні цілей організації з охорони праці та своєчасності коригувальних дій;

- оцінку ефективності дій, намічених керівництвом при попередніх аналізах ефективності системи управління охороною праці;

- оцінку необхідності внесення змін до Політики, цілі або процедури, які випливають з результатів проведеного аналізу системи, з обставин, що змінилися, а також із зобов'язань по безперервному поліпшенню.

4.14.3 Слід отримати об'єктивні докази того, що в ході аналізу функціонування системи управління охороною праці керівництвом були враховані:

- результати розслідування пов'язаних з роботою травм, погіршень здоров'я, хвороб та інцидентів. спостереження і вимірювання результатів діяльності та перевірок, зареєстровані факти, що стосуються не результативних процедур;

- додаткові внутрішні та зовнішні чинники, а також зміни, включаючи організаційні. які можуть впливати на систему управління охороною праці (наприклад, майбутні зміни в законодавстві, технології або в видах виробничої діяльності);

• будь-які нові ініціативи, які слід впровадити, або розширення існуючих ініціатив.

4.14.4 Необхідно перевірити, що висновки з аналізу функціонування системи управління охороною праці керівництвом документально зафіксовані і офіційно доведені до відома:

• осіб. відповідальних за конкретний (е) елемент (и) системи управління охороною праці для вжиття відповідних заходів;

- комітету (комісії) з охорони праці, працівників і їхніх представників.

4.15 Оцінка запобіжних та коригувальних дій

4.15.1 Повинні бути надані докази того, що в організації здійснюються попереджувальні та коригувальні дії, що випливають з результатів спостережень і оцінок результативності системи управління охороною праці, перевірок системи управління охороною праці та аналізу ефективності системи управління охороною праці керівництвом.

4.15.2 Організація повинна продемонструвати, що при встановленні заходи з проведення запобіжних та коригувальних дій визначаються і аналізуються причини будь-якого недотримання вимог охорони праці та (або) процедур і заходів, передбачених системою управління охороною праці.

4.15.3 При оцінці відповідності слід отримати докази того, що в організації ініціюються, плануються, реалізуються, а також документально оформляються коригувальні та запобіжні дії. в тому числі що виражаються у внесенні змін в саму систему управління охороною праці.

Слід переконатися, що ті організації здійснюється перевірка результативності коригувальних і запобіжних дій, а при необхідності в них своєчасно вносяться зміни.

Додатково необхідно перевірити, що документація, пов'язана із здійсненням процедур по обробці невідповідностей і ініціювання коригувальні та запобіжні дії, управляється <см. 4.5).

4.15.4 Організація повинна продемонструвати, що вона здійснює поточну та перспективну оцінку ефективності попереджувальних і захисних заходів від небезпечних і шкідливих виробничих факторів і пов'язаних з ними ризиків на основі оцінки системи управління охороною праці або використовуючи інші джерела.

Необхідно знайти докази, що у випадках визнання запобіжних та захисних заходів від небезпечних і шкідливих виробничих факторів і пов'язаних з ними ризиків неефективними або у випадках, коли вжиті заходи можуть стати такими, організація своєчасно, відповідно до обставин і з урахуванням прийнятої ієрархії попереджувальних і регулюючих заходів (див. 4.10.1), визначає, документально оформляє і повністю реалізує інші попереджувальні та захисні заходи.

4.16 Оцінка процедур безперервного вдосконалення

4.16.1 Слід розглянути факти встановлення і своєчасного виконання заходи щодо безперервного вдосконалення. Слід перевірити, що встановлені і реалізовані в організації заходу зачіпають як вдосконалення відповідних елементів системи управління охороною праці, так і вдосконалення системи управління охороною праці в цілому.

4.16.2 Організація повинна продемонструвати, що при встановленні і реалізації заходи щодо безперервного вдосконалення були враховані:

• цілі організації з охорони праці;

• результати ідентифікації та оцінки небезпечних і шкідливих виробничих факторів і ризиків:

• результати моніторингу виконання та оцінки результативності виконання:

• результати розслідування пов'язаних з роботою травм, погіршень здоров'я, хвороб та інцидентів;

• результати і рекомендації по проведеним перевіркам системи управління охороною праці;

• висновки з аналізу системи управління охороною праці керівництвом;

• пропозиції щодо вдосконалення, що надходять від усіх членів організації, включаючи комітети (комісії) з охорони праці там. де вони існують;

• зміни в національних законах та інших нормативних правових актах, в програмах з охорони праці, а також у колективних угодах;

• нова інформація в галузі охорони праці;

• результати виконання програм захисту і підтримки здоров'я.

4.16.3 Організація повинна бути здатною надати докази того, що з метою вдосконалення діяльності з охорони праці та забезпечення безпеки вона проводить порівняння між процедурами виконання вимог щодо забезпечення безпеки та охорони праці, прийнятими в її системі управління охороною праці, з досягненнями систем управління охороною праці інших організацій.

5 Підсумкова оцінка відповідності системи управління охороною праці

5.1 Підсумкова оцінка відповідності проводиться згідно з принципами ГОСТ ISO / IEC 17000 та є завершальною стадією перед прийняттям рішення про те. було в достатньому обсязі доведено виконання вимог, встановлених ГОСТ 12.0.230.

5.2 При підсумковій оцінці відповідності системи управління охороною праці виконується верифікація придатності, адекватності, ефективності та результативності реалізації в організації всіх вимог ГОСТ 12.0.230. При цьому доцільно зробити висновки щодо:

• відповідності системи управління охороною праці по відношенню до окремих елементів (груп вимог) ГОСТ 12.0.230;

• адекватності відображення характеру виробничої (господарської) діяльності організації. різноманітності небезпек, а також можливих наслідків впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів при реалізації вимог ГОСТ 12.0.230 в системі управління охороною праці організації:

• повноти реалізації вимог системи управління охороною праці в практичній діяльності організації, працездатності системи управління в цілому.

5.3 Підсумкова оцінка складається виходячи з наявності або відсутності невідповідностей як за елементами (групами вимог) ГОСТ 12.0.230. так і по окремим конкретним вимогам ГОСТ 12.0.230.

Залежно від цілей проведення підсумкова оцінка може відображати:

а) ступінь відповідності системи управління охороною праці вимогам ГОСТ 12.0.230;

б) результативність впровадження, підтримки і поліпшення системи управління охороною праці;

в) можливості для поліпшення системи управління охороною праці.

5.4 [2] і ГОСТ 12.0.230 передбачають і вітають ті випадки, коли система управління охороною праці є сумісною або інтегрованої з іншими системами управління організації (наприклад, системами, вимоги до яких визначені Міжнародною організацією зі стандартизації (/ SO).

Організація самостійно приймає рішення про форми включення системи управління охороною праці в свою загальну систему управління. Однак якщо спостерігається явне протиріччя між різними системами управління, що приводить до зниження ефективності системи управління охороною праці, при підсумковій оцінці відповідності в залежності від конкретного констатується випадку може бути зроблено зауваження або навіть зафіксовано невідповідність.

5.5 При позитивних результатах підсумкової оцінки відповідності системи управління охороною праці і відсутності невідповідностей робиться остаточне заяву, що підтверджує, що всі вимоги ГОСТ 12.0.230 виконані.

5.6 8 випадках, коли при проведенні оцінки відповідності не було об'єктивно підтверджено виконання будь-якого вимоги ГОСТ 12.0.230, підсумкова оцінка повинна містити відомості про еияаленном (их) невідповідність (ях).

Додаток А (довідковий)

Приклади невідповідностей в системі управління охороною праці

Приклади невідповідностей в системі управління охороною праці наведені в таблиці А.1. Таблиця А.1

Номер розділу ГОСТ 12.0.230 (номер елемента системи) 1)

ГОСТ 12.0.230.2-2015 СИСТЕМА СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ. СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ. ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ. ВИМОГИ

додав: Богдан Кривошея

Дата: [03.11.2016]

ГОСТ 12.0.230.2-2015 СИСТЕМА СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ. СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ. ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ. ВИМОГИ

Occupational safety system standards. Occupational safety and health management systems. Conformity assessment. Requirements

Дата введення - 1 березня 2017 р

Цілі, основні принципи та основний порядок проведення робіт з міждержавної стандартизації встановлені ГОСТ 1.0-92 "Міждержавна система стандартизації. Основні положення" та ГОСТ 1.2-2009 "Міждержавна система стандартизації. Стандарти міждержавні, правила і рекомендації з міждержавної стандартизації. Правила розробки, прийняття, застосування, відновлення і скасування "

Про стандарт

1 Розроблено Товариством з обмеженою відповідальністю "Екожілсервіс", ФГБОУ ВПО "Пермський державний технічний університет"

2 Внесений Міждержавним технічним комітетом зі стандартизації МТК251 "Безпека праці"

3 Прийнято Міждержавною радою по стандартизації, метрології та сертифікації (протокол від 10 грудня 2015 р N 48-2015)

За прийняття проголосували;

Скорочене найменування країни по МК (ISO 3166) 004-97

Код країни по МК (ISO 3166) 004-97

Скорочене найменування національного органу по стандартизації

Мінекономіки Республіки Вірменія

Держстандарт Республіки Білорусь

4 Наказом Федерального агентства з технічного регулювання і метрології від 9 червня 2016 р N 603-ст міждержавний стандарт ГОСТ 12.0.230.2-2015 введений в дію в якості національного стандарту Російської Федерації з 1 березня 2017 р

5 Введено вперше

Цей державний стандарт на задоволення потреб організацій та інших зацікавлених сторін в наявності документа, що містить критерії і рекомендації з проведення оцінки відповідності систем управління охороною праці вимогам, встановленим ГОСТ 12.0.230.

Оцінка відповідності системи управління охороною праці вимогам ГОСТ 12.0.230 одночасно може бути і найважливішим засобом підтвердження дотримання вимог національного законодавства в галузі управління охороною праці на рівні організації.

При проведенні оцінки відповідності одночасно повинні оцінюватися:

- об'єктивні докази того, що організація застосовує систему управління охороною праці в якості інструменту, який дозволяє найкращим чином попереджати пов'язані з роботою травми і захворювання і управляти ризиками в області охорони праці і безпеки виробництва;

- ступінь задоволення системи управління охороною праці організації вимогам ГОСТ 12.0.230;

- ресурси, виділені організацією і необхідні для досягнення цілей і завдань в області охорони праці і безпеки виробництва, а також досягнення постійного поліпшення в цьому напрямку.

При оцінці відповідності слід розглядати:

- мети і показники з охорони праці, що їх організація визначила для виключення виявлених невідповідностей або виявлених недоліків в галузі охорони праці;

- результати перевірок (аудитів) з позиції їх повноти, правильності та здатності до виявлення можливих ризиків в галузі охорони праці, а також вироблення результативних заходів щодо їх зниження;

- всі виявлені недоліки, які можуть негативно вплинути на систему управління охорони праці, якщо не буде вжито відповідні коригувальні дії щодо їх усунення.

Таким чином, вибір об'єктів оцінки відповідності та вимог до них в цьому стандарті здійснюється, виходячи з:

- конкретних вимог, встановлених ГОСТ 12.0.230;

- можливості отримати при проведенні оцінки відповідності об'єктивні докази виконання цих вимог.

Цей державний стандарт на стимулювання організацій в досягненні найкращої практики управління охороною праці, включаючи такі найважливіші напрямки, як:

- захист працівників від небезпечних і шкідливих виробничих факторів, запобігання або скорочення числа виробничих травм і професійних захворювань, небезпечних пригод, випадків погіршення здоров'я і інцидентів;

- поліпшення і вдосконалення управління умовами праці та професійними ризиками з метою досягнення безпечних умов праці;

- результативний діалог і співробітництво між роботодавцями, працівниками і (або) їх представниками, органами державного управління, нагляду та контролю з питань вдосконалення умов і охорони праці.

Стандарт покликаний сприяти:

- впровадження послідовної стратегії і принципів управління охороною праці у кожного роботодавця;

- якісному виконанню обов'язків і відповідальності роботодавців, працівників та інших зацікавлених осіб в тому, що стосується охорони праці працівників;

- підвищення компетентності працівників та інших осіб, задіяних в управлінні охороною праці.

При розробці цього стандарту використані окремі положення [1].

1.1 Цей стандарт встановлює основні вимоги і систематизує процедури прийняття рішень з оцінки відповідності систем управління охороною праці вимогам ГОСТ 12.0.230. Стандарт містить опис основних критеріїв оцінки відповідності, які використовуються при аналізі діяльності роботодавця як єдиної системи взаємопов'язаних процедур, заходів, методів і засобів, спрямованих на попередження впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів на організм працівників і на зниження числа випадків виробничого травматизму та професійної захворюваності.

1.2 Цей стандарт призначений для використання організаціями або будь-якими зацікавленими сторонами, які займаються впровадженням, підтримкою в працездатному стані системи управління охороною праці та (або) здійснюють оцінку і підтвердження відповідності такої системи вимогам ГОСТ 12.0.230.

1.3 Цей стандарт не стосується технічних вимог щодо забезпечення безпеки виробництва і не замінює собою відповідних вимог інших чинних нормативних актів, в тому числі відповідних технічних регламентів та інших нормативних правових актів сфери технічного регулювання.

У цьому стандарті є нормативні посилання на такі міждержавні стандарти:

ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартів безпеки праці. Системи управління охороною праці. Загальні вимоги

ДСТУ ISO 9000-2011 Системи управління якістю. Основні положення і словник

ДСТУ ISO / IEC 17000-2012 Оцінка відповідності. Словник і загальні принципи

Примітка - При користуванні справжнім стандартом доцільно перевірити дію посилальних стандартів в інформаційній системі загального користування - на офіційному сайті Федерального агентства з технічного регулювання і метрології в мережі Інтернет або по щорічному інформаційному покажчику "Національні стандарти", який опублікований станом на 1 січня поточного року, і за випусками щомісячного інформаційного покажчика "Національні стандарти" за поточний рік. Якщо контрольний стандарт замінений (змінений), то при користуванні справжнім стандартом слід керуватися заміняє (зміненим) стандартом. Якщо контрольний стандарт скасований без заміни, то положення, в якому дано посилання на нього, застосовується в частині, що не зачіпає це посилання

У цьому документі використано терміни по ГОСТ 12.0.230, а також такі терміни та визначення:

відповідність (conformity): Виконання вимоги.

[ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.6.1]

вимога (requirement): Потреба або очікування, яке встановлено, зазвичай передбачається або є обов'язковим.

1 "Зазвичай передбачається" означає, що це загальноприйнята практика організації, її замовників та інших зацікавлених сторін, коли передбачаються вважати потребу або очікування.

2 Установлена ​​є така вимога, сформульована, наприклад, в документі.

3 Вимоги можуть ставити різні зацікавлені сторони.

[ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.1.2]

3.3 оцінка відповідності (conformity assessment): Доказ того, що задані вимоги до системи управління охороною праці (див. ГОСТ 12.0.230, пункт 2.22) і її процедурам виконані.

Примітка - Доказом як правило виступає отримання об'єктивного свідчення.

заданий вимога (specified requirement): Заявлена ​​потреба або очікування.

Примітка - Задані вимоги можуть бути встановлені нормативними документами, такими як регламенти, стандарти і технічні умови.

[ГОСТ ISO / IEC 17000-2012, пункт 3.1]

процедура (procedure): Встановлений спосіб здійснення діяльності або процесу.

1 Процедури можуть бути документально оформлених або документально.

2 Для позначення документально оформленої часто використовується термін «письмова методика» або «задокументована методика». Документ, що містить процедуру, може називатися «методичний документ».

[ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.4.5]

об'єктивне свідчення (objective evidence): Дані, що підтверджують наявність або істинність чого-небудь.

Примітка - Об'єктивний доказ може бути отримано шляхом спостереження, вимірювання, випробування або іншими способами.

[ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.8.1]

3.7 підтвердження відповідності: Ухвалення рішення про те, що виконання заданих вимог доведено.

невідповідність (nonconformity) Невиконання вимоги.

[ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.6.2]

Примітка - Приклади невідповідностей в системі управління охороною праці наведені в додатку А (таблиця А.1)

запобіжну дію (preventive action) Дія, яку виконують для усунення причини потенційної невідповідності або іншої потенційно небажаної ситуації.

1 У потенційного невідповідності може бути кілька причин.

2 Попереджувальний дію виконують для попередження виникнення події, тоді як коригувальну дію - для запобігання повторного виникнення події.

[ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.6.4]

коригувальну дію (corrective action) Дія, яку виконують для усунення причини виявленої невідповідності або іншої небажаної ситуації.

1 У невідповідності може бути кілька причин.

2 Коригувальна дію виконують для попередження повторного виникнення події, тоді як запобіжну дію (3.9) - для запобігання виникненню події.

[ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.6.5]

4 Вимоги до проведення оцінки відповідності за окремими групами вимог (елементам) системи управління охороною праці

Оцінку відповідності системи управління охороною праці проводять на основі подання організацією об'єктивних доказів того, що вона встановила і підтримує всі елементи (групи вимог) системи управління, встановлені ГОСТ 12.0.230 і [2].

4.1 Оцінка Політики в області охорони праці

4.1.1 При оцінці відповідності потрібно переконатися в наявності Політики організації в області охорони праці в документированном вигляді і, крім того, перевірити, що документ, який містить Політику в області охорони праці, є коротким, чітко викладеним, а зміст Політики відповідає специфіці організації та відповідає її розміру і характеру діяльності.

4.1.2 Політика встановлює загальні наміри та стратегічні напрями діяльності, виконання яких організація публічно і відкрито для всіх прийняла на себе і зобов'язується суворо виконувати. У зв'язку з цим слід переконатися, що в тексті Політики містяться такі ключові принципи і відповідні їм зобов'язання:

- забезпечення безпеки і охорони праці всіх працівників шляхом попередження пов'язаних з роботою травм, погіршень здоров'я, хвороб та інцидентів;

- дотримання відповідних національних законів та інших нормативних правових актів, програм з охорони праці, колективних угод з охорони праці та інших вимог, які організація зобов'язалася виконувати;

- проведення консультацій з працівниками та їх представниками і залучення їх до активної участі в усіх елементах системи управління охороною праці;

- безперервне вдосконалення функціонування системи управління охороною праці.

4.1.3 Документ, який містить Політику в області охорони праці, повинен бути датований і введений в дію підписом вищого керівництва організації (або роботодавця, або за його дорученням, або найстаршого за посадою відповідальної особи в організації).

4.1.4 Організація повинна продемонструвати, що вона поширила Політику в області охорони праці, що Політика легко доступна для всіх працюючих в організації на їх робочих місцях. Крім того, Політика повинна бути доступною для зовнішніх зацікавлених сторін.

4.1.5 Для забезпечення гарантії того, що Політика залишається прийнятною для використання і адекватною стану охорони праці, організація повинна надати докази того, що вона періодично аналізує і при необхідності переглядає свою власну Політику в області охорони праці.

4.2 Оцінка участі працівників та їх представників в системі управління охороною праці

4.2.1 Участь працівників в управлінні охороною праці є основоположним принципом, який повинен бути реалізований в діяльності організації і в системному управлінні охороною праці, в тому числі за допомогою реалізації Політики в області охорони праці (див. 4.1).

При оцінці відповідності реалізації цього принципу необхідно отримати докази того, що в організації встановлені і реалізовані принципи залучення та участі працівників та їх представників в процедури консультування, інформування та підвищення компетентності з усіх аспектів і процесів охорони праці, включаючи підготовленість до можливих аварійних ситуацій і дій в випадках їх виникнення.

Таким чином, при оцінці відповідності вимог щодо участі працівників та їх представників в питаннях управління охороною праці слід додатково звернути увагу на виконання вимог 4.4, 4.6 і 4.10.3.

4.2.2 Організація повинна продемонструвати, що система управління охороною праці була розроблена за безпосередньої участі і у співпраці з працівниками та їх представниками.

Слід знайти об'єктивні свідоцтва (звіти, протоколи засідань, листування, угоди, що погоджують підписи представників працівників на підготовленому до прийняття проект документації системи управління охороною праці і т.п.) проведення заходів, спрямованих на активну участь працівників і їхніх представників у процесах розробки Політики ( см. 4.1), планування, реалізації, оцінки та прийняття випливають з такої оцінки дій по вдосконаленню системи управління охороною праці організації. Необхідно переконатися, що зазначені заходи організовуються так, що працівники і їх представники з охорони праці мають час і можливості для участі в них. Крім того, слід знайти докази, що саме участь в таких заходах працівників і їх представників сприяє підвищенню результативності системи управління охороною праці та вдосконалення процедур її функціонування.

При оцінці відповідності необхідно переконатися в ефективності реалізації процедури залучення працівників в управління охороною праці. Для отримання свідчень цьому слід опитати керівників організації, представників працівників, самих працівників, а також працівників підрядних організацій, якщо такі залучаються до робіт на території, підконтрольній організації.

4.2.3 Згідно ГОСТ 12.0.230 як критерій відповідності розглядаються факти створення і функціонування в організації комітету (комісії) з охорони праці (там, де вони повинні бути відповідно до національного законодавства). Однак організація може і іншими способами відповідно до національного законодавства і сформованої у неї практикою продемонструвати залучення працівників і (або) їх представників в управління охороною праці.

Необхідно знайти докази того, що керівництво організації приймає участь в роботі комітету (комісії) з охорони праці або особисто стежить за його (її) функціонуванням.

4.3 Оцінка обов'язків і відповідальності в рамках системи управління охороною праці

4.3.1 Слід переконатися в тому, що роботодавець несе всеосяжні зобов'язання та відповідальність щодо забезпечення безпеки та охорони праці працівників, а також забезпечує керівництво діяльністю по охороні праці в організації.

Доказом тому можуть виступати факти розподілу обов'язків і повноважень посадових осіб роботодавця з охорони праці, а також факти покладання відповідальності за розробці, реалізації та результативному функціонуванню системи управління охороною праці, в тому числі щодо досягнення відповідних цілей з охорони праці на всіх рівнях управління.

Найкращим доказом відповідності є наявність в організації локального нормативного документа про розподіл обов'язків, відповідальності і повноважень у сфері охорони праці та безпеки виробництва серед працівників.

4.3.2 Повинна бути проаналізовано і перевірено працездатність структури і ієрархії розподілу обов'язків і відповідальності, а також факти призначення відповідальних осіб у сфері охорони праці та безпеки виробництва. З цією метою розглядаються посадові обов'язки та інструкції, дошки оголошень, схема організаційної структури, трудові договори тощо

Прийнята і реалізується в організації методологія розподілу обов'язків, відповідальності і повноважень по реалізації елементів системи управління охороною праці на практиці повинна гарантовано забезпечувати:

- дотримання принципів побудови систем управління охороною праці, регламентованих відповідними нормативними документами, в тому числі ГОСТ 12.0.230, а також добровільними програмами, здійснення яких організація прийняла на себе;

- встановлення і здійснення ясною Політики в області охорони праці і вимірних цілей з охорони праці;

- участь працівників і їхніх представників у виконанні вимог охорони праці;

- здійснення ефективних заходів щодо неухильного участі працівників та їх представників в реалізації Політики в області охорони праці, а також щодо участі працівників та їх представників в комітетах (комісіях) з охорони праці (там, де вони існують);

- встановлення ефективних заходів, спрямованих на ідентифікацію, усунення або обмеження небезпек і ризиків з метою збереження здоров'я на робочих місцях;

- встановлення програми профілактики захворювань і оздоровлення;

- надання необхідних ресурсів для того, щоб особи, які виконують обов'язки з охорони праці, включаючи членів комітету (комісії) з охорони праці, могли результативно виконувати свої функції.

4.3.3 Необхідно переконатися, що всі обов'язки, відповідальність і повноваження роботодавця щодо забезпечення охорони праці розподілені серед працівників і задокументовані, а при розподілі обов'язків, відповідальності і повноважень забезпечено управління охороною праці у вигляді линів ний управлінської функції, відомої та визнаної на всіх рівнях. Доказом тому є факт розподілу обов'язків, відповідальності і повноважень з охорони праці серед керуєте лей організації, що ведуть (часто званих головними) фахівців, керівників підрозділів (лінійних керівників), безпосередніх керівників робіт (майстрів), самих працівників-виконавців.

Крім того, організація повинна надати свідчення того, що в структуру розподілу обов'язків, відповідальності і повноважень в обов'язковому порядку включені особи, діяльність яких пов'язана з виявленням (ідентифікацією) небезпек, оцінкою або регулюванням ризиків у сфері охорони праці, в тому числі здійснюють оперативне (лінійне ) керівництво безпекою і охороною праці працівників в тих випадках, коли це необхідно.

4.3.4 Слід переконатися, що в обов'язки керівництва організацією включено:

- уточнення кількісних і якісних цілей і завдань в області охорони праці, які слід реалізувати (див. 4.);

- проведення аналізу функціонування системи управління охороною праці (див. 4.14).

4.3.5 Необхідно перевірити, що обов'язки, відповідальність і повноваження роботодавця щодо забезпечення охорони праці доведені до відома працівників і відповідних осіб і сприяють співпраці працівників в сфері охорони праці, а також передачі та обміну інформацією між членами організації, включаючи працівників та їх представників, при здійсненні елементів системи управління охороною праці.

Керівники всіх підрозділів повинні чітко уявляти як свої власні обов'язки в сфері охорони праці, так і обов'язки підлеглого персоналу.

Крім того, необхідно упевнитися, що кожен працівник знає не тільки свої власні обов'язки і відповідальність за забезпечення ефективного функціонування системи управління охороною праці, але також має уявлення про розподіл обов'язків з питань охорони праці всередині організації.

4.3.6 При оцінці відповідності слід перевірити той факт, що всі особи, відповідальні за управління охороною праці, демонструють особисту прихильність до постійного вдосконалення показників результативності в сфері охорони праці.

Організація повинна представити об'єктивні докази того, що виділяються нею ресурси (включаючи людські, технологічні та фінансові ресурси і спеціалізовані навички) достатні для впровадження і ефективного функціонування системи управління охороною праці.

4.3.7 Необхідно перевірити, що в організації з числа керівників вищої ланки призначено принаймні одну особу, наділене особливими обов'язками, відповідальністю і повноваженнями в аспектах:

- розвитку, застосування, періодичного аналізу та оцінки системи управління охороною праці;

- періодичної звітності вищому керівництву про результативність функціонування системи управління охороною праці;

- сприяння в участі всього персоналу організації в управлінні охороною праці.

Обов'язки, відповідальність і повноваження такої особи (таких осіб) повинні бути визначені, задокументовані і доведені до відома всього персоналу організації.

4.3.8 Вся документація, пов'язана з процесами розподілу обов'язків, відповідальності і повноважень з управління охороною праці, повинна управлятися відповідно до вимог ГОСТ 12.0.230 (підрозділ 4.5).

4.4 Оцінка компетентності та підготовки

4.4.1 Слід переконатися, що фахівці з охорони праці, професійно виконують завдання з управління охороною праці, мають відповідне виробничої діяльності організації і своїх трудових обов'язків професійну освіту, досвід практичної роботи, а також пройшли і періодично проходять відповідну підготовку та перепідготовку з охорони праці.

З цією метою організація повинна надати докази того, що вона визначила необхідний рівень компетентності персоналу з питань охорони праці, ідентифікувала потреби в підготовці, а також здійснює таку підготовку як для власних працівників, так і для іншого персоналу (наприклад, для підрядників).

Доказова перевірка компетентності полягає у встановленні документально зафіксованого освіти, проходження підготовки, практичного досвіду.

Слід перевірити, що необхідна підготовка проведена на всіх існуючих в організації рівнях управління і для всіх осіб, що піддаються ризику впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів, і / або осіб, пов'язаних з реалізацією заходів з управління такими ризиками. Необхідно переконатися, що така підготовка забезпечує наявність у всіх осіб необхідної компетентності для виконання своїх обов'язків по забезпеченню безпеки і охорони праці.

Загальними критеріями мінімальної практичної достатності компетентності, як правило, є:

- здатність ідентифікувати (визначити) і усунути небезпеку або здійснити заходи щодо зменшення пов'язаних з ними ризиків;

- здатність підтримувати систему управління охороною праці на результативному та ефективному рівні.

Слід переконатися, що компетентність відповідних працівників задовольняє позначеним вище критеріям, а працівник має можливість в процесі своєї трудової діяльності опанувати таким рівнем компетентності.

Для гарантованого забезпечення необхідної компетентності слід переконатися, що освіта, підготовка і досвід роботи приймаються до уваги при прийомі на роботу, а також при визначенні необхідного обсягу підтримки і розвитку необхідних для безпечної праці знань і навичок.

4.4.2 Організація повинна продемонструвати, що з метою забезпечення достатньої компетенції за результатами ідентифікації потреби в підготовці (в тому числі з урахуванням розміру і характеру діяльності організації) нею в установленому порядку складені і документовані програми підготовки, які:

- охоплюють всіх працівників, для яких така підготовка необхідна на думку організації та / або відповідно до вимог національного законодавства та нормативної документації;

- передбачають ефективну і своєчасну первісну і повторну підготовку з відповідною періодичністю.

4.4.3 Особливу увагу слід приділити пошуку доказів того, що при розробці програм підготовки враховані вимоги до працівників підрядних організацій, а персонал підрядників має достатню професійну компетентність, а також можливість пройти відповідну вимогам організації підготовку з питань охорони праці.

4.4.4 Слід переконатися, що програми підготовки спрямовані на потреби певних груп працівників і відповідають законодавчим вимогам чи іншим нормативним вимогам, застосовним до виробничої діяльності організації.

4.4.5 Організація повинна продемонструвати, що для гарантованого забезпечення відповідності та ефективності її програма підготовки періодично аналізується членами комітету (комісії) з охорони праці (там, де вони існують), і при необхідності в програми підготовки вносяться зміни.

4.4.6 При оцінці ефективності підготовки з питань охорони праці слід враховувати специфіку конкретного робочого місця, а в якості ключових критеріїв використовувати наступні питання:

- Як аналізуються потреби персоналу в підготовці, які випливають із специфіки виконуваних видів робіт і організації робочих місць?

- Як оцінюється компетентність працівника?

- Як визначається і реалізується потреба в додаткових видах підготовки?

4.4.7 Організація повинна надати докази придбання компетентності персоналу відповідно до того порядку, який раніше був визначений і встановлений нею самою відповідно до ГОСТ 12.0.230.

Слід перевірити, що:

- підготовка з питань охорони праці проводиться компетентними особами;

- підготовка з питань охорони праці надається всім слухачам безкоштовно і здійснюється по можливості в робочий час;

- при проведенні підготовки передбачається оцінка слухачами доступності та повноти засвоєння матеріалу підготовки;

- факти проведення підготовки та отримання персоналом документів, що підтверджують проведення підготовки, зафіксовані.

4.5 Оцінка документації системи управління охороною праці

4.5.1 При оцінці відповідності документації системи управління слід переконатися, що організація ідентифікує і підтримує в робочому стані документи (на паперовому носії або в електронному вигляді), що містять:

- Політику і цілі організації з охорони праці;

- розподіл ключових управлінських ролей з охорони праці та обов'язків по впровадженню і підтримці системи управління охороною праці;

- результати ідентифікації небезпек і оцінки ризику, найбільш значні небезпеки / ризики, що випливають з виробничої діяльності організації, і заходи щодо їх попередження і зниження;

- вимоги системи управління охороною праці організації (положення, процедури, методики, інструкції чи інші внутрішні документи, використовувані в рамках системи управління охороною праці), а також їх взаємозв'язку;

- посилання на іншу пов'язану з системою управління охороною праці документацію.

4.5.2 Необхідно перевірити, що документація системи управління охороною праці:

- встановлена ​​з урахуванням розміру, характеру і виду діяльності організації, а вид документації визначається тим, як цей документ повинен використовуватися;

- оформлена і викладена так, щоб бути зрозумілою користувачам [наприклад, для полегшення користування розроблений єдиний документ по системі управління охороною праці * або є в наявності зведений короткий документ, що описує всі елементи (групи вимог) системи];

- поширюється і є легкодоступною для всіх працівників організації, кому вона призначена і кого стосується.

4.5.3 Організація повинна надати докази того, що вона встановила і підтримує процедури управління документацією, а такі процедури забезпечують виконання наступних критеріїв оцінки відповідності:

- застосовність (адекватність) кожного документа підтверджена уповноваженим на це персоналом;

- всі документи періодично переглядаються, у міру необхідності в них вносяться зміни, нового змісту будь-яких документів системи коментується і поширюється серед зацікавлених осіб;

- особи, відповідальні за створення і зміна документів, визначені;

- місце розташування всіх документів може бути легко визначено, а самі документи є доступними і діючими (поточними) у всіх місцях їх розміщення, де здійснюється діяльність, істотна для ефективного функціонування системи управління охороною праці;

- всі документи, що втратили силу, своєчасно вилучали з усіх місць випуску та місць використання чи інакше здійснюється захист від ненавмисного їх використання (наприклад, будь-які документи, що втратили силу і збережені для юридичних і / або для інформативних цілей, відповідним чином ідентифіковані).

4.5.4 Слід знайти докази того, що організація встановила і підтримує в робочому стані процедури, які:

- забезпечують, щоб записи, що містять відомості з охорони праці, що фіксують минулі події і факти і що ведуться відповідно до потреб організації, були ідентифіковані (встановлені);

- дозволяють визначити зв'язок (простежуваність) записів, що містять відомості з охорони праці, з видами діяльності, до яких вони відносяться (наприклад, записи з підготовки персоналу, записи з обслуговування обладнання і т.п.);

- забезпечують, щоб записи з охорони праці велися на місцях, були чіткими, зберігалися і підтримувалися в робочому стані таким чином, щоб вони були придатні для відновлення, а крім того були захищені від ушкодження, псування або втрати;

- визначають (ідентифікують), встановлюють (затверджують) і протоколюють (реєструють) терміни зберігання записів;

- забезпечують доступність для працівників записів, що відносяться до виробничої середовищі і станом здоров'я працівників (з урахуванням вимог конфіденційності).

4.5.5 Необхідно проаналізувати і зробити висновок щодо відповідності такі ключові слова з охорони праці:

- записи, що випливають із здійснення системного управління охороною праці;

- записи про пов'язаних з роботою травмах, погіршення здоров'я, хворобах і інциденти;

- записи, що випливають з вимог національного законодавства та нормативних документів з охорони праці;

- записи даних про впливи шкідливих і / або небезпечних виробничих факторів на працівників і спостережень за виробничим середовищем, за станом здоров'я працівників;

- записи за результатами поточного контролю і реагує моніторингу (див. 4.11).

В обов'язковому випадку в організації повинні вестися записи з підготовки персоналу (див. 4.4), результатами перевірок (див. 4.13) і аналізу ефективності системи управління керівництвом (див. 4.14).

4.5.6 Слід провести оцінку ефективності використання організацією записів з охорони праці, беручи до уваги наступні ключові фактори:

- накопичення, збір і фіксація даних, розташування записів в певному порядку;

- збереження записів та даних;

- підтримка і обслуговування;

Крім того, також повинні бути проаналізовані і оцінені:

- обов'язки, відповідальність і повноваження з ведення записів в сфері охорони праці;

- виконання законодавчих вимог щодо зберігання записів;

- використання і пошук записів в електронному вигляді.

4.6 Оцінка процедур передачі та обміну інформацією

4.6.1 Слід знайти докази виконання в організації заходів і процедур по:

- отриманню, документування і реагування на зовнішні і внутрішні повідомлення, пов'язані з охороною праці, в тому числі з отримання, гарантованого розгляду і підготовки відповідей на запити, ідеї та пропозиції працівників і їх представників з охорони праці;

- забезпечення внутрішньої передачі та обміну інформацією з охорони праці (звітів) між відповідними рівнями управління і функціональними структурами організації з метою залучення працівників і їх консультування з питань охорони праці.

Необхідно також переконатися, що зазначені вище заходи і процедури належним чином застосовуються, а при необхідності в них своєчасно вносяться зміни.

4.6.2 Організація повинна представити докази того, що:

- власні працівники і при необхідності працівники підрядних організацій залучені до процесів ідентифікації та оцінки ризику як для існуючих робочих місць, так і для будь-яких нових або змінюваних робочих місць;

- думка власних працівників (і підрядників, де це можливо) з питань управління охороною праці виробництва враховується.

4.6.3 Слід перевірити:

- поінформовані працівники про Політику, завдання, цілі і правилах в галузі безпеки і охорони праці;

- залучені працівники в розробку і перегляд Політики в області охорони праці і процедур з управління ризиками;

- консультуються з ними про всі зміни, які зачіпають питання забезпечення безпеки і охорони праці;

- представлені вони при розгляді питань охорони праці **;

- поширюються відомості про інновації, нові напрямки та позитивної практики в питаннях охорони праці;

- повідомляються результати або інші показники в сфері охорони праці всьому зацікавленому персоналу, проводиться таке інформування на регулярній основі;

- включені чи повідомлення про події, інциденти, нещасні випадки та випадки професійних захворювань, що мали місце як в самій організації, так і в аналогічних та інших організаціях в обов'язкове внутрішнє інформування.

4.6.4 Слід переконатися в тому, що працівники знають, хто є їх представником з питань охорони праці в межах організації, а також представником вищого керівництва організації з питань охорони праці.

4.7 Оцінка вихідного аналізу

4.7.1 Вихідний аналіз служить основою для створення системи управління охороною праці, є точкою відліку впровадження системи управління охороною праці і повинен бути проведений навіть у випадках відсутності системи управління охороною праці, якщо організація знову створена.

4.7.2 При оцінці відповідності слід отримати об'єктивні докази того, що вихідний аналіз:

а) проведено для всіх видів трудової діяльності і для всіх виробничих процесів, застосовува в організації, які можуть впливати на здоров'я і безпеку персоналу;

б) конкретно спрямований на те, щоб:

1) визначити вимоги, в тому числі законодавчі та нормативні, які необхідно організації враховувати в своїй виробничій діяльності;

2) оцінити ступінь ризиків в галузі охорони праці та безпеки виробництва;

3) визначити критерії вимірів і спостережень, за якими в подальшому будуть аналізуватися результати функціонування системи управління охороною праці;

4) визначити можливості по безперервному вдосконаленню системи управління охороною праці (див. 4.16).

4.7.3 Слід переконатися, що вихідний аналіз:

- проведено компетентними особами;

- спрямований на визначення базового рівня та оцінювання існуючої в організації системи управління охороною праці, а також на виявлення відповідних можливих заходів, спрямованих на безперервне вдосконалення системи управління.

4.7.4 Необхідно перевірити, що результати вихідного аналізу документально оформлені і з тримають:

- результати визначення (ідентифікації) діючих національних законодавчих і нормативних вимог з охорони праці та інших вимог, дотримання яких організація бере на себе;

- результати ідентифікації небезпек, їх передбачення (в проектованих ситуаціях, наприклад, ідентифікація небезпек до початку використання нової технології, обладнання або матеріалів) і оцінювання ризиків в галузі охорони праці та безпеки виробництва, що випливають з існуючої або передбачуваної виробничого середовища і організації праці;

- результати визначення адекватності планованих або діючих заходів захисту, спрямованих на усунення небезпек або обмеження ризиків;

- аналіз результатів спостережень за станом здоров'я працівників.

4.7.5 Слід отримати докази, що результати і висновки по вихідній аналізу обговорені з працівниками організації та / або з їх представниками, а також використані як основні дані при прийнятті рішень про впровадження або вдосконалення системи управління охороною праці.

4.8 Оцінка планування, розробки і застосування системи управління охороною праці

4.8.1 Організація повинна продемонструвати здійснення процедур і заходів планування, розробки і застосування своєї власної системи управління охороною праці і надати докази, що її система управління, включаючи основні елементи системи:

- як мінімум відповідає національному законодавству та національним правилам (див. також 4.11.2);

- забезпечує безперервне вдосконалення діяльності з охорони праці.

4.8.2 Слід отримати докази того, що заходи з планування діяльності з охорони праці грунтуються на результатах вихідного аналізу, наступних аналізів чи інших інших наявних даних. Необхідно перевірити, що заходи з планування включають розробку, впровадження та забезпечення ефективного функціонування всіх елементів (груп вимог) системи управління охороною праці (див. Розділ 4). Тим часом особливу увагу слід приділити реалізації процедури визначення потреби в підготовці з питань безпеки та охорони праці (див. 4.4).

4.8.3 Необхідно отримати об'єктивні докази того, що заходи з планування включають:

- чітке визначення, розстановку пріоритетів і, де це доцільно, кількісне вираження цілей організації з охорони праці;

- підготовку плану заходів щодо досягнення кожної цілі із зазначенням для відповідних підрозділів і рівнів управління обов'язків і відповідальності за досягнення конкретної мети, термінів виконання заходів, а також критеріїв оцінки результативності діяльності і підтвердження досягнення мети;

- надання необхідних ресурсів, включаючи технічні, людські та фінансові ресурси.

4.8.4 Організація повинна надати докази того, що забезпечується регулярне відстеження проведення заходів, зазначених в плані по досягненню кожної конкретної мети.

4.9 Оцінка процедур встановлення та досягнення цілей з охорони праці

4.9.1 Організація повинна надати документовані мети з охорони праці, встановлені відповідно до Політики з охорони праці та на основі вихідного або наступних аналізів.

4.9.2 Необхідно перевірити встановлені в організації цілі з охорони праці на предмет дотримання таких вимог до них. Цілі організації з охорони праці повинні:

- бути прийнятними і вимірними, відображати специфіку організації, відповідати її розміру і характеру діяльності, враховувати небезпеки і ризики в сфері охорони праці, особливості технології, фінансові, виробничі і комерційні вимоги і думки зацікавлених сторін;

- бути узгодженими з вимогами відповідних і застосовуваного національного законодавства і правил, а також з технічними і комерційними зобов'язаннями організації, які належать до охорони праці;

- бути спрямованими на безперервне вдосконалення захисних заходів охорони праці працівників для досягнення найкращої результативності діяльності з охорони праці;

- бути реалістичними і досяжними, тимчасові рамки досягнення цілей повинні бути встановлені;

- підтримуватися на високому актуалізованому рівні і управлятися як документи відповідно до вимог 4.5.

4.9.3 Слід перевірити, що цілі з охорони праці доведені до всіх відповідних функціональних структур і рівнів управління організації.

4.9.4 Організація повинна продемонструвати, що її цілі з охорони праці регулярно оцінюються і при необхідності переглядаються і коригуються.

4.9.5 Слід отримати докази того, що в організації розроблені і встановлені вимірні показники результативності в сфері охорони праці, які використовуються організацією в якості основних індикаторів по досягненню цілей і визначення результативності та ефективності системи управління охороною праці.

4.10 Оцінка діяльності щодо запобігання небезпек

4.10.1 Оцінка попереджувальних і регулюючих заходів

4.10.1.1 Слід з'ясувати чи реалізована в організації процедура безперервної (на постійній основі) ідентифікації небезпек і оцінки ризику для безпеки і здоров'я працівників. Така процедура повинна:

- здійснюватися можна застосувати до звичайних для повсякденного життя функціонування організації, а також і до ситуацій нестандартного характеру (технічне обслуговування, пуски та зупинки виробництва і т.д.), в тому числі і до аварійних ситуацій (інцидент, пожежа і т. д.);

- охоплювати дії всього персоналу, що має доступ до робочого місця (включаючи персонал підрядників);

- охоплювати обладнання і технічні засоби на робочому місці як належні, так і не належать (наприклад, надані підрядниками) організації.

Слід перевірити, що необхідна для визначення небезпек і оцінки ризику інформація зібрана і актуалізується. Крім того, необхідно переконатися, що в організації за результатами визначення небезпек і оцінки ризику складено зведений документ, який:

- регулярно (наприклад, один раз на рік) або в залежності від подій, що відбуваються (наприклад, впровадження нових технологічних процесів, зміни в діяльності організації, значні (смертельні, групові) нещасні випадки та ін.) переглядається.

4.10.1.2 Необхідно переконатися, що прийнята в організації методологія визначення небезпек та оцінки ризиків, а також управління ризиками:

- дозволяє класифікувати ризики і ідентифікувати ті з них, які повинні бути усунені або щодо яких повинні бути вжиті невідкладні заходи з управління;

- є узгодженою з досвідом виробничої діяльності, з можливостями використовуваних заходів управління ризиками і з передовим досвідом;

- дозволяє отримати інформацію, необхідну для визначення вимог до матеріалів, обладнання та до технічних засобів (див. 4.10.4), для визначення потреби в підготовці персоналу (див. 4.4) і / або для розробки способів управління виробничою діяльністю (див. 4.10.1.3 );

- передбачає моніторинг виконання необхідних дій (див. 4.11) для гарантії ефективності і своєчасності їх впровадження.

Організація повинна надати докази того, що вона при визначенні небезпек та оцінки ризиків провела вивчення виробничих процесів і операцій і, виходячи з цього, розробила заходи по усуненню можливих небезпечних ситуацій і зниження ступеня ризиків.

4.10.1.3 Повинно бути продемонстровано, що відповідно до результатів визначення небезпек та оцінки ризиків в організації встановлені і реалізуються процедури або заходи щодо попередження небезпек і управління ризиками, які:

- базуються на інформації, наявної в організації (наприклад, на результати перевірок, звітів служби охорони праці або інших служб відповідно до обставин);

- регулярно аналізуються і при необхідності в них вносяться зміни (див. 4.11);

- узгоджуються і забезпечують виконання вимог національних законів та інших нормативних правових актів.

4.10.1.4 Організація повинна представити докази того, що, встановлюючи і реалізовуючи попереджувальні та регулюючі заходи, вона дотримується наступну ієрархію (порядок пріоритетності) реалізованих заходів з управління ризиками:

- обмеження небезпеки / ризику в його джерелі шляхом використання технічних засобів колективного захисту або організаційних заходів;

- мінімізація небезпеки / ризику шляхом проектування безпечних виробничих систем, що включають заходи адміністративного обмеження сумарного часу контакту зі шкідливими виробничими факторами;

- безкоштовне надання працівникам відповідних засобів індивідуального захисту в тих випадках, коли залишилися небезпеки / ризики не можуть бути обмежені засобами колективного захисту.

Організація повинна продемонструвати, що вживає заходів щодо забезпечення застосування та підтримки в робочому стані засобів індивідуального захисту.

4.10.1.5 Додатково слід переконатися в проведенні необхідної підготовки і в компетентності відповідальних за ідентифікацію небезпек і проведення оцінки ризиків осіб (див. 4.4).

4.10.2 Оцінка управління змінами

4.10.2.1 Організація повинна продемонструвати, що в ній встановлені і реалізуються процедури управління наступними внутрішніми і зовнішніми змінами, що впливають на охорону праці:

- застосування нових прийомів праці і способів організації робіт;

- зміна місця (місць) виконання робіт;

- застосування нових технологій, процесів, обладнання, інструменту, речовин і матеріалів, сировини і заготовок;

- зміни в складі робочих колективів (бригад), в тому числі прийом на роботу або переведення працівників всередині організації;

- зміни в структурі управління організації і в керівництві роботами;

- зміни у виробничому середовищі і умовах виконання робіт;

- зміни в фізіологічному і психологічному стані працівника;

- вдосконалення національних законів та інших нормативних правових актів;

- розвиток знань з охорони праці та

4.10.2.2 Необхідно отримати об'єктивні докази того, що організація ще до впровадження змін в практику оцінює їх, виконує визначення небезпек і оцінку ризиків на робочих місцях (при необхідності за участю і обговоренням з працівниками, з їх представниками або з комітетом (комісією) з охорони праці, там де вони існують), а також здійснює відповідні необхідні попереджувальні заходи.

Організація повинна довести, що забезпечує і підтримує в своїй процедурі визначення небезпек та оцінки ризиків (див. 4.10.1) в першу чергу профілактичний характер всіх запланованих заходів. Прикладом таких доказів можуть служити результати актуалізації оцінки ризиків в залежності від змін, здійснених в організації.

4.10.2.3 Слід переконатися, що при реалізації змін в організації в обов'язковому порядку визначається коло осіб, яких стосуватимуться такі зміни, що обов'язки таких осіб визначено (див. 4.3), а також забезпечується їх підготовка (див. 4.4) і їх якісне і своєчасне інформування (див. 4.6).

4.10.3 Оцінка процедур щодо попередження аварійних ситуацій, забезпечення готовності до них і реагування на них

4.10.3.1 Повинно бути продемонстровано, що виходячи зі своїх розмірів і характеру діяльності, організація визначила можливий характер і масштаб нещасних випадків та аварійних ситуацій. При цьому вона врахувала зовнішні ризики (наприклад, небезпечна діяльність поблизу), а також її власні можливості з реагування в разі виникнення несподіваних аварійних ситуацій.

Крім того, організація повинна надати докази того, що з метою попередження пов'язаних з аварійними ситуаціями додаткових ризиків в галузі охорони праці та безпеки виробництва вона встановила і реалізує заходи щодо попередження аварійних ситуацій, забезпечення готовності до них і реагування у випадках їх виникнення.

Необхідно переконатися, що такі заходи:

- гарантують, що в разі виникнення аварійної ситуації наявна необхідна інформація, внутрішнє комунікативне взаємодія та координація забезпечать захист всіх людей, які перебувають в межах робочого місця;

- мають на увазі і забезпечують надання інформації службам аварійного реагування та відповідним компетентним структурам та органам, в тому числі органам влади, а також забезпечують подальший комунікативну взаємодію з ними;

- передбачають надання першої допомоги постраждалим, виконання протипожежних заходів і евакуацію всіх людей, які перебувають в межах робочої зони;

- мають на увазі і забезпечують надання відповідної інформації, а також можливість підготовки для всіх співробітників організації всіх рівнів управління, в тому числі проведення регулярних тренувань з попередження аварійних ситуацій, забезпечення готовності до них і реагування на них.

Для цього слід перевірити, що:

- засоби оповіщення (тривоги) є в наявності і працездатні;

- організація проаналізувала свої потреби і встановила порядок взаємодії з зовнішніми аварійними службами (наприклад, умови надання зовнішньої допомоги);

- є в наявності інформаційні таблички із зазначенням координат (місць положення, телефонів і т.п.) аварійних служб та медичного персоналу, а також переконатися в наявність аптечки першої допомоги на всіх без винятку робочих майданчиках і виробничих об'єктах;

- працівники пройшли спеціальну підготовку по прийомам надання першої допомоги, а у випадках наявності в організації власних "служб порятунку" персонал, зайнятий в них, також володіє необхідною компетентністю і проходить спеціальну підготовку (див. 4.4);

- плани дій при виникненні аварійних ситуацій доведені до відома працівників організації та розміщені на видному місці.

4.10.3.2 Необхідно отримати об'єктивні докази того, що у всіх необхідних випадках заходи щодо попередження аварійних ситуацій, забезпечення готовності до них і реагування на них узгоджені з зовнішніми аварійними службами та іншими органами.

4.10.3.3 Організація повинна представити докази того, що результати практичних занять і тренувань по діям в аварійних ситуаціях аналізуються.

4.10.4 Оцінка процедур постачання

4.10.4.1 Організація повинна продемонструвати, що реалізуються нею процедури постачання враховують вимоги щодо забезпечення безпеки та охорони праці, а випливають з таких вимог умови матеріально-технічного постачання і оренди організація ідентифікує, оцінює і включає в умови договорів (контрактів) на поставку (постачання) .

4.10.4.2 При розгляді процедури постачання необхідно отримати об'єктивні докази того, що організація врахувала і повністю виконує вимоги національних законів і правил, а також реалізує свої власні вимоги в аспекті забезпечення безпеки, охорони праці та збереження здоров'я працівників ще до того, як безпосередньо купуються товари і / або послуги.

Крім того, слід отримати докази того, що всі заходи щодо досягнення відповідності з цими вимогами організація виконує ще до використання цих товарів і / або послуг.

4.10.5 Оцінка підрядних робіт

4.10.5.1 Організація повинна продемонструвати, що в її діяльності встановлені вимоги з охорони праці до підрядників і їх персоналу, а також реалізуються певні заходи, спрямовані на дотримання цих вимог, причому організація своєчасно проводить коригування (внесення змін) в ці заходи.

4.10.5.2 При оцінці відповідності процедур управління підрядними роботами слід переконатися, що в організації:

- визначені і встановлені критерії в сфері охорони праці в процедурах оцінки та вибору підрядників;

- здійснюється інформування підрядників про небезпеки та заходи щодо попередження та обмеження їх впливу;

- проводиться ознайомлення перед початком роботи або в ході роботи (при необхідності) підрядників і / або їх персоналу з небезпеками на робочих місцях. Доказом тому, як правило, служать факти проведення для персоналу підрядних організацій щонайменше такого ж обсягу інструктажу, що і для власних працівників. Якщо необхідно, для персоналу підрядних організацій повинна бути проведена прискорена підготовка з питань охорони праці. Крім того, перелік (список) робочих місць з особливими ризиками (перелік робіт підвищеної небезпеки) повинен бути складений для відповідних ділянок або об'єктів організації і з ним повинні бути ознайомлені підрядники;

- визначені (при необхідності) потреби в підготовці персоналу підрядних організацій;

- встановлені ефективні, постійно реалізуються комунікаційні та інформаційні зв'язки, а також здійснюється координація між відповідними рівнями управління організації та підрядниками. Доказами цього можуть слугувати факти проведення спеціально організованих нарад з питань забезпечення вимог охорони праці між організацією і підрядниками;

- оперативно повідомляється про факти травм, погіршень здоров'я, хвороб та інцидентів з працівниками підрядників, що виникли при виконанні робіт в інтересах організації. Слід перевірити, що в організації проведено аналіз виробничого травматизму і професійної захворюваності, а відмінності в кількості зафіксованих нещасних випадків серед власних працівників і працівників підрядних організацій відомо і проаналізовано.

4.10.5.3 Необхідно знайти об'єктивні докази того, що процедура і прийнята в організації методологія управління підрядними роботами гарантовано забезпечують відстеження дотримання вимог охорони праці в діяльності підрядника на майданчику організації. Слід переконатися, що в ході реалізації таких процедур і методологій на майданчику організації гарантовано забезпечується виконання підрядником (підрядниками) необхідних заходів щодо забезпечення охорони праці.

4.10.5.4 Слід перевірити, що працівники організації, відповідальні за управління підрядниками, розуміють і виконують свої обов'язки, в тому числі щодо забезпечення вимог охорони праці, а також володіють необхідною для цього компетентністю (див. 4.4).

4.11 Оцінка відповідності процедур моніторингу виконання та оцінки результативності

4.11.1 Слід знайти об'єктивні докази того, що в організації встановлені і реалізуються на постійній основі процедури спостереження, вимірювання та обліку діяльності з охорони праці.

Відносно процедур спостереження, вимірювання та обліку діяльності з охорони праці слід отримати підтвердження, що такі процедури періодично аналізуються, а також:

- узгоджуються з відповідними вимогами законодавства в сфері охорони праці;

- містять розподіл обов'язків, відповідальності і повноважень зі спостереження на різних рівнях управління організації;

- дозволяють оцінити результативність системи управління охороною праці, а їх реалізація позитивно впливає на вдосконалення і поліпшення системи (див. 4.16).

Особлива увага до реалізації зазначених процедур слід приділити в тих організаціях, які мають велику кількість територіально розрізнених виробничих підрозділів, на яких необхідно здійснювати систематичний контроль робочих місць, технологічних процесів і обладнання.

4.11.2 Організація повинна продемонструвати, що відповідно до її розмірами і характером діяльності, а також цілями з охорони праці у неї встановлені показники діяльності, які виступають в якості індикаторів при здійсненні процедур спостереження, вимірювання та обліку діяльності з охорони праці.

Необхідно проаналізувати методи, які організація використовує для ідентифікації ключових показників діяльності, і отримати докази того, що ці методи відповідають чинному законодавству і є результативними.

Організація повинна надати докази, що в ній реалізуються процедури перевірки рівня відповідності системи управління охороною праці законодавчим і іншим нормативним вимогам, а керівництво організації регулярно отримує інформацію про результати таких перевірок.

4.11.3 Організація повинна продемонструвати, що вона здійснює спостереження, результати яких:

- забезпечують зворотний зв'язок за результатами діяльності в галузі охорони праці;

- використовуються в якості вихідної інформації для встановлення, оцінки результативності та ефективності поточних заходів щодо визначення, запобігання і обмеження небезпек і ризиків;

- дають основу для прийняття рішень про можливості вдосконалення як процедур визначення небезпек та обмеження ризиків, так і самої системи управління охороною праці (див. 4.16).

4.11.4 Слід переконатися, що в організації, виходячи з її потреб, проводяться як якісні, так і кількісні вимірювання. Організація повинна продемонструвати, що обрані для реалізації вимірювання:

- базуються на виявлених в організації небезпеки та ризики, а також на прийнятих зобов'язаннях, пов'язаних з Політикою і цілями організації з охорони праці;

- використовуються і підтримують процес оцінки діяльності організації, включаючи аналіз ефективності системи управління охороною праці керівництвом (див. 4.14).

4.11.5 Слід перевірити, що використовується при проведенні вимірювань контрольно-вимірювальне обладнання повірено, проводиться його технічне обслуговування, а записи про повірки і технічному обслуговуванні зберігаються.

4.11.6 Необхідно знайти об'єктивні докази того, що процедури і результати моніторингу виконання (контролю за виконанням) і оцінки результативності використовуються в організації як засобу для визначення ступеня, з якою Політика з охорони праці виконується, цілі з охорони праці досягаються, а ризики управляються.

4.11.7 У свою процедуру моніторингу виконання (контролю за виконанням) і оцінки результативності організація повинна передбачити здійснення як поточного контролю, так і реагує моніторингу, а сама процедура не повинна спиратися тільки на статистику пов'язаних з роботою травм, погіршень здоров'я, хвороб та інцидентів.

В рамках здійснення поточного контролю, спрямованого на здійснення профілактичних заходів і попереджувальних заходів, організація повинна продемонструвати здійснення:

- контролю виконання конкретних планів і заходів, дотримання встановлених критеріїв результативності виконання та досягнення цілей. Керівники організації повинні в обов'язковому порядку здійснювати інспекції та огляди стану охорони праці. Крім того, органи, які є представниками працівників з охорони праці, також повинні проводити огляди і інспекторські перевірки робочих місць. Різного роду повідомлення, отримані в ході здійснення контролю керівництвом, повинні бути обговорені і проаналізовані, а також знайти своє відображення у відповідних профілактичних заходів, які в свою чергу повинні бути здійснені (впроваджені);

- систематичних перевірок підрозділів, виробничих систем, приміщень, цехів та обладнання (в тому числі наданого або здається в найм). Особливу увагу слід приділити здійсненню періодичного контролю працездатності аварійного обладнання та засобів сигналізації та оповіщення (див. 4.10.3);

- спостережень за виробничим середовищем, включаючи організацію праці. Діяльність підрядників також повинна підлягати інспекторським перевіркам (див. 4.10.5);

- спостереження, де це доцільно, за станом здоров'я працівників шляхом відповідних медичних оглядів, у тому числі періодичних, з метою раннього виявлення ознак і симптомів порушення здоров'я і визначення ефективності профілактичних і регулюючих заходів. Слід переконатися, що організація визначила обмеження за медичними показаннями серед власного кадрового складу. Крім того, графік і контингент проходять медичні огляди працівників складені, результати проходження медичних оглядів документуються, здійснюється контроль результатів медичного огляду, організовано медичне спостереження за травмованими або хворими працівниками;

- оцінки відповідності застосовним національним законам і іншим нормативним актам, колективним угодам і іншим зобов'язанням з охорони праці, прийнятим організацією.

В рамках здійснення реагує моніторингу, організація повинна продемонструвати здійснення процедур визначення (реєстрації), повідомлення і розслідування:

- пов'язаних з роботою травм, погіршень здоров'я (включаючи моніторинг сукупних даних про тимчасову непрацездатність), хвороб та інцидентів. Слід переконатися, що організація фіксує (веде статистичний облік) і аналізує нещасні випадки з персоналом підрядників;

- інших втрат (наприклад, майновий збиток), викликаних нещасними випадками або ледь не сталися подіями (наприклад, інциденти, які змогли б в інших обставинах призвести до травм);

- незадовільних результатів діяльності по виконанню вимог безпеки і охорони праці та недоліків системи управління охороною праці;

- програм трудової реабілітації та відновлення здоров'я працівників.

4.11.8 Організація повинна надати документально зафіксовані результати моніторингу виконання (контролю за виконанням) і оцінки результативності, включаючи результати спостережень за робочим середовищем і організацією праці, а також за здоров'ям працівників (в межах конфіденційності персоніфікованих даних). Слід перевірити, що результати оглядів і інспекцій з охорони праці включаються в звіти, які доводяться до відома керівників організації, представницьких органів працівників і інших зацікавлених сторін, а також по ним вживаються відповідні заходи (див. 4.15).

4.11.9 Організація повинна продемонструвати факти реалізації відповідних процедур ознайомлення підрядників (див. 4.6) з результатами спостереження, вимірювання та обліку діяльності з охорони праці, що здійснюються в рамках системи управління охороною праці.

4.12 Оцінка процедур розслідування пов'язаних з роботою травм, погіршень здоров'я, хвороб, інцидентів і їх впливу на діяльність із забезпечення безпеки і охорони здоров'я

4.12.1 Організація повинна продемонструвати, що будь-які пов'язані з роботою травми, погіршення здоров'я, хвороби та інциденти реєструються, розслідуються і визначаються причини їх виникнення, а результати таких розслідувань документуються і дозволяють виявляти недоліки в системі управління охороною праці та вживати заходів, спрямовані на постійне поліпшення ситуації (див. 4.16).

4.12.2 Необхідно переконатися, що розслідування проводять компетентні особи при відповідному участю працівників і їх представників, а результати таких розслідувань доводяться до відома комітету (комісії) з охорони праці там, де він (вона) існує, який в свою чергу формулює відповідні рекомендації.

4.12.3 Повинні бути надані докази того, що результати розслідувань і рекомендації комітету (комісії) з охорони праці за результатами розслідувань, так само як і звіти, підготовлені зовнішніми розслідують організаціями (інспекціями і установами соціального страхування):

- доводяться (з урахуванням вимог конфіденційності) до відома відповідних зацікавлених осіб (в тому числі зовнішніх організацій, наприклад, підрядників або постачальників) з метою виконання запобіжних та коригувальних дій (див. 4.15);

- включаються в аналіз ефективності системи управління охороною праці керівництвом (див. 4.14);

- враховуються в діяльності по безперервному вдосконаленню (див. 4.16).

4.12.4 Організація повинна надати докази виконання запобіжних та коригувальних дій (див. 4.15), що випливають з подібних розслідувань і звітів, які повинні бути спрямовані на запобігання повторенню пов'язаних з роботою травм, погіршень здоров'я, хвороб та інцидентів.

4.13 Оцінка процедур перевірок

4.13.1 Слід перевірити встановлений в організації порядок проведення періодичних перевірок, спрямованих на визначення ефективності та результативності системи управління охороною праці та її елементів по забезпеченню безпеки і охорони праці працівників та запобігання інцидентів, травм, професійних захворювань працівників.

Слід переконатися, що методологія перевірок, прийнята в організації, встановлює вимоги:

- до компетентності перевіряючого;

- незалежності перевіряючого (тобто перевіряючий не повинен бути пов'язаний з перевіряється діяльністю);

- обсягом (повноті) і частоті здійснення перевірок;

Слід перевірити, що професійна компетенція осіб, які здійснюють перевірки (їх первісна професійна підготовка, додаткову освіту і досвід) підтверджена (див. 4.4).

4.13.2 Організація повинна продемонструвати, що відповідно до встановленої Політикою в ній на регулярній основі (відповідно до розроблених програм) здійснюються про перевірки, а в залежності від цілей здійснення перевірки оцінюються ті чи інші елементи (групи вимог) системи управління охороною праці, а саме:

- Політика в галузі охорони праці;

- участь працівників і / або їх представників;

- обов'язки і відповідальність;

- компетентність і підготовка;

- документація системи управління охороною праці;

- передача і обмін інформацією;

- планування, розвиток і функціонування системи управління охороною праці;

- попереджувальні та регулюючі заходи;

- попередження аварійних ситуацій, готовність до них і реагування на них;

- моніторинг виконання та оцінка результативності;

- розслідування пов'язаних з роботою травм, погіршень здоров'я, хвороб та інцидентів і їх вплив на діяльність із забезпечення безпеки і охорони праці;

- аналіз функціонування системи управління охороною праці керівництвом;

- попереджуючі і коригувальні дії;

- будь-які інші напрямки діяльності та / або процеси в залежності від цілей перевірки.

Слід переконатися, що при складанні програми перевірок організація врахувала значимість ризиків, факти нанесення шкоди здоров'ю, зареєстровані в системі управління охороною праці, а також ті види діяльності та процеси, які мають особливу значимість в досягненні цілей з охорони праці. Крім того, слід переконатися, що при розробці програми перевірок організацією були враховані результати попередніх перевірок, які в ній проводилися.

4.13.3 Необхідно отримати докази того, що працівники залучені і беруть участь у виборі і призначення перевіряючого (перевіряючих), а також у всіх етапах здійснення перевірки на робочому місці, в тому числі і в аналізі результатів перевірки.

4.13.4 Необхідно перевірити, що результати перевірок:

а) містять висновки:

1) про відповідність системи управління охороною праці вимогам ГОСТ 12.0.230;

2) про адекватність і повноту реалізації запланованих системою управління охороною праці процедур і заходів;

б) використовуються керівництвом організації в якості інформації, що містить результати реалізації таких процедур і заходів, містять висновки про працездатність системи управління охороною праці і про ефективність дій, передбачених системою;

в) сприяють залученню працівників в процеси та процедури системи.

4.13.5 Організація повинна продемонструвати, що за результатами перевірок визначаються наступні попереджуючі і коригувальні дії (див. 4.15) щодо встановлених фактів. Такі попереджувальні та коригувальні дії повинні знайти своє відображення в звітах щодо перевірок та в інших записах системи управління охороною праці.

4.13.6 Необхідно перевірити, що в звітах по періодичним перевіркам, спрямованим на визначення ефективності та результативності системи управління охороною праці та її елементів, містяться такі відомості:

а) об'єкт, цілі і терміни проведення перевірки;

б) список перевіряючих і представників перевіряються підрозділів;

в) перелік документів, які застосовувались при проведенні перевірки;

г) результати перевірки та відомості про виявлені невідповідності;

д) висновки щодо того, чи є елементи системи управління охороною праці:

1) ефективними для реалізації Політики і цілей організації з охорони праці;

2) ефективними для сприяння всебічному залученню працівників;

3) реагують на результати оцінки результативності діяльності з охорони праці та результати попередніх перевірок;

4) забезпечують відповідність вимогам національних законів і правил, що відносяться до діяльності організації;

5) забезпечують відповідність вимогам ГОСТ 12.0.230;

6) забезпечують безперервне вдосконалення і застосування передового досвіду з охорони праці;

4.13.7 Необхідно переконатися, що звіти по періодичним перевіркам доводяться до відома осіб, відповідальних за коригувальні (або попереджувальні) заходи у встановлені терміни.

4.14 Оцінка аналізу ефективності системи управління охороною праці керівництвом

4.14.1 Слід визначити, встановила чи організація і чи підтримує вона в робочому стані процедуру аналізу та оцінки системи управління охороною праці роботодавцем або особою, яка має найбільшою відповідальністю. Крім того, слід перевірити, що така процедура включає:

- визначення періодичності проведення (частоти) і масштабу аналізу (в залежності від умов діяльності організації та відповідно до необхідності);

- методологію проведення аналізу;

- заходи, що гарантують, що необхідна для проведення аналізу і оцінки інформація буде зібрана.

4.14.2 Слід перевірити, що проведений в організації аналіз системи керівництвом відповідають на наступні питання:

- оцінку загальної стратегії системи управління охороною праці для визначення досяжності запланованих цілей діяльності;

- оцінку здатності системи управління охороною праці задовольняти загальним потребам організації та її зацікавлених сторін, включаючи працівників та органи нагляду і контролю;

- визначення дій, які необхідно виконати для своєчасного усунення недоліків, включаючи зміну інших сторін управлінської структури організації та вимірювання ефективності результатів;

- визначення пріоритетів щодо реалізації зворотного зв'язку в цілях раціонального планування і безперервного вдосконалення;

- оцінку прогресу в досягненні цілей організації з охорони праці та своєчасності коригувальних дій;

- оцінку ефективності дій, намічених керівництвом при попередніх аналізах ефективності системи управління охороною праці;

- оцінку необхідності внесення змін до Політики, цілі або процедури, які випливають з результатів проведеного аналізу системи, з обставин, що змінилися, а також із зобов'язань по безперервному поліпшенню.

4.14.3 Слід отримати об'єктивні докази того, що в ході аналізу функціонування системи управління охороною праці керівництвом були враховані:

- результати розслідування пов'язаних з роботою травм, погіршень здоров'я, хвороб та інцидентів, спостереження і вимірювання результатів діяльності та перевірок, зареєстровані факти, що стосуються не результативних процедур;

- додаткові внутрішні та зовнішні чинники, а також зміни, включаючи організаційні, які можуть впливати на систему управління охороною праці (наприклад, майбутні зміни в законодавстві, технології або в видах виробничої діяльності);

- будь-які нові ініціативи, які слід впровадити, або розширення існуючих ініціатив.

4.14.4 Необхідно перевірити, що висновки з аналізу функціонування системи управління охороною праці керівництвом документально зафіксовані і офіційно доведені до відома:

- осіб, відповідальних за конкретний (е) елемент (,) системи управління охороною праці для вжиття відповідних заходів;

- комітету (комісії) з охорони праці, працівників і їхніх представників.

4.15 Оцінка запобіжних та коригувальних дій

4.15.1 Повинні бути надані докази того, що в організації здійснюються попереджувальні та коригувальні дії, що випливають з результатів спостережень і оцінок результативності системи управління охороною праці, перевірок системи управління охороною праці та аналізу ефективності системи управління охороною праці керівництвом.

4.15.2 Організація повинна продемонструвати, що при встановленні заходи з проведення запобіжних та коригувальних дій визначаються і аналізуються причини будь-якого недотримання вимог охорони праці та (або) процедур і заходів, передбачених системою управління охороною праці.

4.15.3 При оцінці відповідності слід отримати докази того, що в організації ініціюються, плануються, реалізуються, а також документально оформляються коригувальні та запобіжні дії, в тому числі що виражаються у внесенні змін в саму систему управління охороною праці.

Слід переконатися, що в організації здійснюється перевірка результативності коригувальних і запобіжних дій, а при необхідності в них своєчасно вносяться зміни.

Додатково необхідно перевірити, що документація, пов'язана із здійсненням процедур по обробці невідповідностей і ініціювання коригувальні та запобіжні дії, управляється (див. 4.5),

4.15.4 Організація повинна продемонструвати, що вона здійснює поточну та перспективну оцінку ефективності попереджувальних і захисних заходів від небезпечних і шкідливих виробничих факторів і пов'язаних з ними ризиків на основі оцінки системи управління охороною праці або використовуючи інші джерела.

Необхідно знайти докази, що у випадках визнання запобіжних та захисних заходів від небезпечних і шкідливих виробничих факторів і пов'язаних з ними ризиків неефективними або у випадках, коли вжиті заходи можуть стати такими, організація своєчасно, відповідно до обставин і з урахуванням прийнятої ієрархії попереджувальних і регулюючих заходів (див. 4.10.1), визначає, документально оформляє і повністю реалізує інші попереджувальні та захисні заходи.

4.16 Оцінка процедур безперервного вдосконалення

4.16.1 Слід розглянути факти встановлення і своєчасного виконання заходи щодо безперервного вдосконалення. Слід перевірити, що встановлені і реалізовані в організації заходу зачіпають як вдосконалення відповідних елементів системи управління охороною праці, так і вдосконалення системи управління охороною праці в цілому.

4.16.2 Організація повинна продемонструвати, що при встановленні і реалізації заходи щодо безперервного вдосконалення були враховані:

- мети організації з охорони праці;

- результати ідентифікації та оцінки небезпечних і шкідливих виробничих факторів і ризиків;

- результати моніторингу виконання та оцінки результативності виконання;

- результати розслідування пов'язаних з роботою травм, погіршень здоров'я, хвороб та інцидентів;

- результати і рекомендації по проведеним перевіркам системи управління охороною праці;

- висновки з аналізу системи управління охороною праці керівництвом;

- пропозиції щодо вдосконалення, що надходять від усіх членів організації, включаючи комітети (комісії) з охорони праці там, де вони існують;

- зміни в національних законах та інших нормативних правових актах, в програмах з охорони праці, а також у колективних угодах;

- нова інформація в галузі охорони праці;

- результати виконання програм захисту і підтримки здоров'я.

4.16.3 Організація повинна бути здатною надати докази того, що з метою вдосконалення діяльності з охорони праці та забезпечення безпеки вона проводить порівняння між процедурами виконання вимог щодо забезпечення безпеки та охорони праці, прийнятими в її системі управління охороною праці, з досягненнями систем управління охороною праці інших організацій.

5 Підсумкова оцінка відповідності системи управління охороною праці

5.1 Підсумкова оцінка відповідності проводиться згідно з принципами ГОСТ ISO / IEC 17000 та є завершальною стадією перед прийняттям рішення про те, чи було в достатньому обсязі доведено виконання вимог, встановлених ГОСТ 12.0.230.

5.2 При підсумковій оцінці відповідності системи управління охороною праці виконується верифікація придатності, адекватності, ефективності та результативності реалізації в організації всіх вимог ГОСТ 12.0.230. При цьому доцільно зробити висновки щодо:

- відповідності системи управління охороною праці по відношенню до окремих елементів (груп вимог) ГОСТ 12.0.230;

- адекватності відображення характеру виробничої (господарської) діяльності організації, різноманітності небезпек, а також можливих наслідків впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів при реалізації вимог ГОСТ 12.0.230 в системі управління охороною праці організації;

- повноти реалізації вимог системи управління охороною праці в практичній діяльності організації, працездатності системи управління в цілому.

5.3 Підсумкова оцінка складається виходячи з наявності або відсутності невідповідностей як за елементами (групами вимог) ГОСТ 12.0.230, так і по окремим конкретним вимогам ГОСТ 12.0.230.

Залежно від цілей проведення підсумкова оцінка може відображати:

а) ступінь відповідності системи управління охороною праці вимогам ГОСТ 12.0.230;

б) результативність впровадження, підтримки і поліпшення системи управління охороною праці;

в) можливості для поліпшення системи управління охороною праці.

5.4 [2] і ГОСТ 12.0.230 передбачають і вітають ті випадки, коли система управління охороною праці є сумісною або інтегрованої з іншими системами управління організації (наприклад, системами, вимоги до яких визначені Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO).

Організація самостійно приймає рішення про форми включення системи управління охороною праці в свою загальну систему управління. Однак якщо спостерігається явне протиріччя між різними системами управління, що приводить до зниження ефективності системи управління охороною праці, при підсумковій оцінці відповідності в залежності від конкретного констатується випадку може бути зроблено зауваження або навіть зафіксовано невідповідність.

5.5 При позитивних результатах підсумкової оцінки відповідності системи управління охороною праці і відсутності невідповідностей робиться остаточне заяву, що підтверджує, що всі вимоги ГОСТ 12.0.230 виконані.

5.6 У випадках, коли при проведенні оцінки відповідності не було об'єктивно підтверджено виконання будь-якого вимоги ГОСТ 12.0.230, підсумкова оцінка повинна містити відомості про виявлене (их) невідповідність (ях).

* Наприклад, Керівництво, Положення, Стандарт організації по системі управління охороною праці.

** Особливу увагу слід приділити фактам проведення зборів з питань безпеки та охорони праці і залучення до участі в цих зборах працівників підрядних організацій.

Гост 12 0 230 2 2015 система стандартів безпеки праці

Ланцюги, основні принципи та основний порядок проведення робіт з міждержавної стандартизації встановлені ГОСТ 1.0-92 «Міждержавна система стандартизації. Основні положення »та ГОСТ 1.2-2009« Міждержавна система стандартизації. Стандарти міждержавні, правила і рекомендації з міждержавної стандартизації. Правила розробки, прийняття, пpименения, поновлення і скасування »

1 РОЗРОБЛЕНО Товариством з обмеженою відповідальністю «Екожілсервіс». ФГБОУ ВПО "Пермський державний технічний університет"
2 ВНЕСЕНО Міждержавним технічним комітетом зі стандартизації МТК 251 «Безпека праці»
3 ПРИЙНЯТИЙ Міждержавною радою по стандартизації, метрології та сертифікації (протокол від 10 грудня 2015 р № 43-2015)
За прийняття проголосували.

Скорочене найменування країни по МК
(ISO 3160) 004 97

Код країни по МК (ISO 3166) 004-97

Скорочене найменування національного органу по стандартизації

Мінекономіки Республіки Вірменія

Держстандарт Республіки Білорусь

4 Наказом Федерального агентства з технічного регулювання і метрології від 9 червня 2016 р № 603-ст міждержавний стандарт ГОСТ 12.0.230.2-2015 введений в дію в якості національного стандарту Російської Федерації з 1 березня 2017 р

Цей державний стандарт на задоволення потреб організації та інших зацікавлених сторін в наявності документа, що містить критерії і рекомендації з проведення оцінки відповідності систем управління охороною праці вимогам, встановленим ГОСТ 12.0.230.
Оцінка відповідності системи управління охороною праці вимогам ГОСТ 12.0.230 одночасно може бути і найважливішим засобом підтвердження дотримання вимог національного законодавства е галузі управління охороною праці на рівні організації.

Дата введення - 2017-03-01

1.1 Цей стандарт встановлює основні вимоги і систематизує процедури прийняття рішення з оцінки відповідності систем управління охороною праці требован ним ГОСТ 12.0.230. Стандарт містить опис основних критеріїв оцінки відповідності, які використовуються при аналізі діяльності роботодавця як єдиної системи взаємопов'язаних процедур, заході, методів і засобів, спрямованих на попередження впливу небезпечних, і шкідливих виробничих факторів на організм працівників і па зниження числа випадків виробничого травматизму та професійної захворюваності.
1.2 Цей стандарт призначений для використання організаціями або будь-якими зацікавленими сторонами, які займаються впровадженням, підтримкою в працездатному стані системи управління охороною праці та (або) здійснюють оцінку і підтвердження відповідності такої системи вимогам ГОСТ 12.0.230.
1.3 Цей стандарт не стосується технічних вимог щодо забезпечення безпеки виробництва і не замінює собою відповідних вимог інших чинних нормативних актів. У тому число відповідних технічних регламентів та інших нормативних правових актів сфери технічного регулювання.

У цьому стандарті є нормативні посилання на такі міждержавні стандарти:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

85 − 80 =

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:


map