Форма т 6 бланк скачати безкоштовно

Форма т 6 бланк скачати безкоштовно

Відповідно до статті 114 Трудового кодексу (ТК РФ) роботодавець щорічно надає працівникові оплачувану відпустку, який оформляється у вигляді наказу по підприємству (організації). Уніфікована форма Т 6 наказу про відпустку затверджена постановою Держкомстату РФ від 05.01.2004 р № 1 і відповідає коду 0301005 загальноросійського класифікатора управлінської документації (ОКУД). Середня зарплата і посада при оформленні відпустки зберігаються за працівником. Тривалість періоду відпочинку становить 28 календарних днів. Також працівникові на підставі чинного російського законодавства може бути надано щорічну додаткову оплачувану відпустку (ст. 115-120 ТК РФ) або відпустку без утримання (ст. 128 ТК РФ). Тривалість періоду відпочинку обчислюється не в робочих, а в календарних днях, але без включення неробочих святкових днів, що потрапляють в цей проміжок часу.

Для отримання працівником відпустки повинні бути відповідні підстави (ст. 122 ТК РФ):

реклама здесь 1

· Безперервна робота не менш шести місяців у конкретного роботодавця в перший рік після оформлення;

· Відпустку до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи може бути надано за відповідною заявою працівникам у віці до 18 років, усиновителям дітей до тримісячного віку, і жінкам перед відходом у декретну відпустку і відразу після нього.

Про час початку відпустки працівник сповіщається не менше ніж за два тижні до його початку, розписуючись у наказі, уніфікована форма Т 6 якого тут розглядається. Час відпустки доведеться продовжити, якщо співробітник принесе лікарняний, виданий під час відпустки.

Зразок заповнення уніфікованої форми Т 6

Уніфікована форма Т 6 має певну послідовність заповнення. Все досить просто. В наявності є бланк наказу, який потрібно заповнити. Займається цим працівник кадрової служби або ж бухгалтер. Бланк повинен бути заповнений відповідно до вимог глави 19 ТК РФ.

Для більш чіткого розуміння слід розглянути зразок заповнення наказу.

Уніфікована форма Т 6 заповнюється наступним чином:

 • в якості найменування організації вказується її повна назва, яка повинна відповідати статутним документам;
 • ОКПО;
 • номер і дата наказу, який складається;
 • прізвище, ім'я та по батькові працівника повністю із зазначенням його табельного номера;
 • назва структурного підрозділу із зазначенням займаної посади;
 • період часу роботи, за який оформляється відпустка;
 • літера А - число календарних днів із зазначенням дат початку і закінчення основного оплачуваної відпустки;
 • літера В - число календарних днів із зазначенням дат початку і закінчення додаткової оплачуваної відпустки, навчального, без збереження змісту або ін. види відпустки;
 • літера В - загальна тривалість із зазначенням дат початку і закінчення основної та додаткової відпустки;
 • підпис керівника організації із зазначенням посади, прізвища та ініціалів;
 • особистий підпис працівника, який іде у відпустку, про ознайомлення з наказом із зазначенням дати.

Зразок заповнення наказу використовується в якості демонстраційного прикладу, на який можна спиратися при введенні необхідних даних. В цьому випадку заповнювати потрібні поля вийде набагато легше.

реклама здесь 2

Форма т 6 бланк скачати безкоштовно

Не забувайте, що «відпускні» документи на цьому не закінчуються. У вас обов'язково повинен бути складений графік відпусток всіх співробітників, який можна складати за формою Т-7.

Наказ про надання відпустки (форма Т-6 і Т-6а)

Будь відпустку, яка надається працівникові, повинен бути оформлений належним чином у вигляді наказу. Тільки в цьому випадку будуть дотримані всі правила кадрового діловодства.

Також цей документ служить підставою для нарахування оплати за відпустку і внесення даних в табель обліку робочого часу.

Для оформлення наказу про відпустку найчастіше використовують два уніфікованих бланка: Т-6 і Т-6а. Основна їх відмінність в тому, що перша форма призначена для оформлення відпустки на одну людину, а друга, позначена літерою «а», для оформлення відразу декількох працівників.

За формою Т-6а можна оформляти і тільки одну людину, помилки тут не буде.

Чи обов'язково використовувати ці форми?

Починаючи з 2013 року, уніфіковані форми кадрових наказів використовувати необов'язково, відповідно роботодавець має право не використовувати при оформленні відпусток бланки Т-6 і Т-6а. Можна розробити свою форму, або доповнити або урізати вищевказані. Головне, використання нової форми і її бланк потрібно затвердити наказом по організації.

Але, не дивлячись на це, більшість організацій продовжують користуватися уніфікованими формами, як найбільш зручними і оптимальними.

Наказ про надання відпустки складається на підставі одного з двох документів:

 • Графік відпусток на поточний рік;
 • Заява працівника про надання відпустки.

Як правило, наказ про відпустку оформляє працівник відділу кадрів. Потім копія направляється в бухгалтерію для нарахування відпускних. Оригінал наказу підшивається до книги наказів.

Термін видання наказу на відпустку законодавчо не визначений, тому при його оформленні можна орієнтуватися на два періоди:

 • 3 дні до початку відпустки - термін для виплати відпускних працівникові. Відповідно наказ потрібно видати на 1-2 дні раніше, тобто за 4-5 днів до початку відпустки працівника, щоб бухгалтерія встигла розрахувати і перерахувати кошти працівнику;
 • 14 днів до початку відпустки - термін, в який працівника необхідно попередити про те, що він йде у відпустку. У даній ситуації наказ можна використовувати як письмове попередження працівника, ознайомивши його під розпис. Даний термін не завжди можна дотриматися, особливо якщо працівник йде у відпустку не за графіком.

Це означає, що термін видання наказу кожна організація може визначати самостійно, головне при цьому дотримати встановлені законодавством терміни, зазначені вище.

Інструкція щодо заповнення форми Т-6

Форма Т-6 використовується, коли потрібно відправити у відпустку тільки одного працівника. Її заповнення робиться в наступному порядку:

Сюди воно повинно бути внесено повністю, без скорочень. Такий порядок встановлений Постановою Держстандарту РФ від 03.03.2003 № 65-ст. Також в ньому зроблено уточнення, що якщо в установчих документах є скорочена назва компанії, то воно може бути зазначено нижче повного найменування (або поруч в дужках).

Вищевказаний документ діє тільки до 01.07.2018 року, а потім в дію вступить ГОСТ Р 7.0.97-2016, але і в ньому щодо найменування, як реквізиту документа, міститься той же вимога.

Всі наведені правила в повній мірі відносяться і до індивідуальних підприємців.

Цей рядок призначена для внесення інформації про те, за який робочий період надається відпустка. Її можна залишити порожній, якщо вид відпустки, в який відправляють співробітника, не залежить від періодів роботи, наприклад, навчальний відпустку.

З іншого боку, цей період обов'язково повинен бути вказаний, коли людина йде в щорічну оплачувану відпустку і всі інші відпустки, тривалість яких регламентується на рік, тобто коли за один робочий рік покладено певну кількість днів відпочинку (основний, додатковий, за ненормований робочий день , за особливі умови праці).

Завершальний етап оформлення наказу - підписи. Заповнений бланк підписує керівник організації, а потім кадровик знайомить з ним працівника під розпис.

Можна виділити наступні особливості форми Т-6:

 • З її допомогою можна оформити тільки два відпустки. Якщо працівнику надається більша кількість відпусток поспіль, то потрібно буде оформити ще один бланк;
 • Якщо між відпустками працівника є хоча б один робочий день, то необхідно оформити два накази, оскільки в такому випадку в підсумковому рядку відпусток (рядок «В») буде відображена невірна інформація.

Форма т 6 бланк скачати безкоштовно

Інструкція щодо заповнення форми Т-6а

Форма Т-6а береться, коли відпустку оформляють відразу для декількох працівників.

Основні реквізити наказу: найменування організації, дата і номер заповнюються аналогічно, як і в попередній формі. Подальша частина наказу представлена ​​в табличній формі:

 1. Прізвище, ім'я, по батькові працівників, які вирушають у відпустку;
 2. Табельний номер - вказується при його наявності;
 3. Структурний підрозділ - вказується при його наявності;
 4. Найменування посади працівника;
 5. Скільки днів основної оплачуваної відпустки отримав працівник;
 6. Кількість днів інших видів відпусток. Ставляться дні, а поруч, в дужках, зазначається вид відпочинку;
 7. Дата початку робочого року, за який надається відпустка;
 8. Дата закінчення періоду роботи;
 9. Загальна сума календарних днів всіх відпусток;
 10. Дата початку відпустки - ставиться початкова дата першого відпустки;
 11. Дата закінчення відпустки - вказується останній день останнього за часом відпустки;
 12. Підпис працівника в тому, що він ознайомлений з наказом.

Після складання наказ підписує керівник організації.

Основна відмінність в заповненні форми Т-6а від попередньої це те, що періоди відпустки проставляються один раз і відразу охоплюють всі відпустки, тобто, немає виділення періодів для кожного з відпусток.

Як і в формі Т-6, в цьому бланку може бути відображено не більше двох видів відпусток на одного працівника, але зате є можливість внести його в один наказ кілька разів. Також можна вносити одного працівника кілька разів, якщо він йде в безперервний основна відпустка, але надається він за різні періоди роботи.

Форма Т-6 і Т6а. Наказ на відпустку

Наказ на відпустку (форма Т6 і Т6а) - розпорядчий документ про надання відпустки співробітникам або керівництву організації. У статті розберемося, як оформити наказ на відпустку, які форми необхідно використовувати і як їх правильно заповнити. В кінці статті ви можете завантажити заповнений зразок наказу форма Т-6 і бланки форма Т-6 і Т-6а.

Трудовий кодекс РФ дає можливість працівникам ходити у відпустку, це може бути щорічна оплачувана відпустка, а також відпустку, пов'язані з вагітністю, пологами і вихованням дитини, також відпустка може бути додаткова оплачувана і без змісту. Який б не була відпустка, його потрібно оформити документально.

Перш за все щорічно складається графік відпусток, керуючись яким, і відправляємо співробітників відпочивати.

Першим кроком в оформленні відпустки буде написання працівником заяви на відпустку, як це зробити грамотно читаємо тут.

Другий крок - це створення наказу на відпустку на підставі заяви працівника.

Третій крок - розрахунок відпускних, допомог (наприклад, допомога по вагітності та пологах) та інших виплат, пов'язаних з відпусткою.

Детальніше зупинимося на другому кроці.

Наказ на відпустку оформляється з використання типової форми Т-6 (при оформленні відпустки на одного працівника) і Т-6а (при оформленні відпустки на групу працівників). Також можна і самостійно розробити бланк наказу, але набагато простіше скористатися вже готовою формою. Як правильно заповнити наказ на відпустку за формою Т-6?

Наказ (розпорядження) про надання відпустки працівнику (форма Т-6, бланк)

Форма т 6 бланк скачати безкоштовно

Форма Т-6 і форма Т-6а застосовуються для оформлення та обліку відпусток, що надаються працівникові (ам) відповідно до законодавства, колективним договором, локальними нормативними актами організації, трудовим договором.

Складаються працівником кадрової служби або уповноваженою ним на це особою, підписуються керівником організації або уповноваженим ним на це особою, оголошуються працівнику під розписку. На підставі наказу (розпорядження) про надання відпустки робляться відмітки в особовій картці (форма N Т-2 або N Т-2ГС (МС)), особовий рахунок (форма N Т-54 або N Т-54а) і проводиться розрахунок заробітної плати, належної за відпустку, за формою N T-60 "Записка-розрахунок про надання відпустки працівнику".

[1] Постанова Держкомстату РФ від 05.01.2004 р N 1 "Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку праці та її оплати"

Типова форма № П-6 - завантажити бланк і зразок

Уніфікована форма Т-6, а також доповнює її форма Т-6а задіюються при оформленні підприємством відпусток для штатних співробітників. Розглянемо, де можна скачати актуальний бланк даної форми, і розберемо зразок коректного заповнення цього документа.

Уніфіковані форми Т-6, Т-6а: призначення

За допомогою форми Т-6 російські організації оформляють локальні нормативні акти (накази) про надання співробітнику відпустки (щорічного, декретної, навчального). У комерційних організаціях її використання має бути затверджене керівництвом, в державних - положеннями бюджетного законодавства.

Форма T-6а використовується замість Т-6 в тих випадках, коли організація оформляє наказ про надання того чи іншого виду відпустки відразу декільком штатним співробітникам.

Детальніше про деякі нюанси надання роботодавцями відпусток читайте в статті «Відпустка може бути один: або щорічний, або по догляду за дитиною».

При залученні уніфікованої форми Т-6, так само як і уніфікованої форми Т-6а (скачати яку можна за посиланням нижче), вони складаються в одному примірнику працівником кадрової служби і підписуються керівником. Працівник повинен розписатися про ознайомлення з наказом, після чого наказ залишається в кадровій службі для внесення змін до особової картки працівника, а його копія передається в бухгалтерію для розрахунку відпустки.

Де завантажити бланк уніфікованої форми Т-6 (Т-6а)

Представлений в Word-форматі бланк уніфікованої форми Т-6, а також коректно заповнений його зразок ви можете скачати на нашому сайті. Форми Т-6 і Т-6а наведені Держкомстатом РФ в виданому даним відомством положенні «Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку праці та її оплати» від 05.01.2004 № 1. Формі Т-6 відповідає номер 0301005 ОКУД, а формі Т -6а - номер 0301019 даного класифікатора.

Форма т 6 бланк скачати безкоштовно

З 2013 року організації мають право задіяти замість уніфікованих бланків первинних документів (включаючи форми Т-6 і Т-6а) власні облікові бланки (інформація Мінфіну РФ від 04.12.2012 № ПЗ-10/2012). В даному випадку - ті, що відносяться до обліку кадрів. Однак в силу зручності форм Т-6 і Т-6а, а також з причини сформованих ділових звичаїв багато російських організації продовжують використовувати саме їх.

У числі найбільш помітних переваг відповідної форми:

 • в структурі бланка присутні кілька граф, в яких можна зафіксувати конкретну різновид відпустки (черговий, декретну, навчальний та інші);
 • в формі можна вказати загальну тривалість усіх відпусток співробітника (якщо таких передбачається кілька).

Дана форма передбачає включення всіх необхідних відомостей, що характеризують посаду співробітника: найменування його посади, структурного підрозділу фірми, а також періоду роботи в організації, за який він отримує відпустку.

Зразок заповненої форми Т-6 (його можна завантажити) виглядає так:

Форма т 6 бланк скачати безкоштовно

Детальніше про законодавчі умовах, встановлених для первинки, читайте в статті «Первинний документ: вимоги до форми і наслідки її порушення».

Чи обов'язково використовувати форму Т-6

З 1 січня 2013 року уніфіковані форми (В тому числі форма Т-6 і форма Т-6а) перестали бути обов'язковими. Організаціям надали право розробляти самостійно будь-які документи, не звертаючи увагу, чи є необхідна форма в альбомах уніфікованих форм або вона там відсутня.

Детальніше про застосування уніфікованих форм і їх обов'язковості - читайте тут.

Скачайте документи по темі:

Зараз при складанні наказів про відпустку слід керуватися Федеральним законом від 6 грудня 2011 року № 402-ФЗ «Про бухгалтерський облік», де встановлено набір обов'язкових реквізитів для такого роду наказів. Таким чином, якщо компанія приймає рішення не використовувати уніфіковану форму, то в її самостійно розробленому бланку наказу повинні бути:

Хоч законодавство і надає право роботодавцю розробляти і використовувати свої форми, уніфікованої все ж користуватися зручніше. Там передбачені всі обов'язкові реквізити і інформація, вона більш звична поглядам досвідчених кадровиків і муніципальних службовців.

Уніфікована форма наказу на відпустки затверджена Держкомстатом Росії - документ від 05.01.2004. Набагато простіше знайти зразок «форма т 6», бланк скачати безкоштовно і використовувати його в роботі, заповнивши необхідні графи. Особливо це актуально для організацій, де немає певної специфіки, а оформлення у відпустку співробітників проводиться за стандартною схемою, без особливостей бізнес-процесу конкретної компанії.

Особливості заповнення форми т 6 (бланк)

Форма т 6 (бланк) дозволяє оформляти надання двох відпусток одним документом тільки в разі, коли вони йдуть один за іншим (без перерви). Адже законодавство допускає надання декількох відпусток працівникам - відпустка по догляду за дитиною, відпустка без збереження заробітної плати, навчальний, чергова оплачувана. І наказ форма т 6 не дозволяє вносити інформацію про декілька відпустках, якщо вони йдуть не підряд (а між ними є розрив хоча б в один день). Цей момент слід враховувати, використовуючи уніфіковану форму.

Ще однією розповсюдженою помилкою при заповненні є внесення інформації не в ту графу (за видами відпустки). Так, якщо співробітник послідовно бере два види відпустки, причому жоден з них не є щорічною оплачуваною (наприклад, співробітниця спочатку йде в навчальну відпустку, а потім бере відпустку по вагітності та пологах), то не можна вносити дані в пункт «А». щоб бланк форми Т6 був заповнений коректно, необхідно розбити пункт «Б» на два підпункти, а потім в кожний підпункт вписати по одному виду відпустки, підсумувавши в пункті «В» їх загальну тривалість.

Бланк наказу на відпустку скачати безкоштовно і подивитися, як виглядає форма т 6, бланк скачати, можна тут.

Різновид наказу - форма Т-6а

Форма Т-6а заповнюється навіть простіше, ніж форма Т-6: досить внести дані з особистих карток співробітників, які у відпустку одночасно (або з максимальною інтервалом в 2-3 дня), позначити види відпустки, а також вказати загальну кількість календарних днів і загальний період відпустки. Як і форма Т-6, такий наказ складається у двох примірниках - для відділу кадрів і для передачі в бухгалтерію.

Як виглядає форма Т6, бланк скачати безкоштовно, а також всі про форму Т-6а можна прочитати в матеріалі тут.

Порядок видання наказів - форма Т6 і т6а

Розглянуті види наказів видаються і вступають в силу за аналогією з іншими видами наказів: готується проект, потім він узгоджується і підписується керівником, з ним знайомиться співробітник під розпис. З цього моменту наказ форма т 6 знаходить юридичну силу і стає обов'язковим.

Наказ на відпустку видається і з ним знайомиться працівник під розпис до моменту початку відпустки. На підставі наказу фахівець-кадровик вносить запис до особової картки працівника, а бухгалтерія проводить розрахунок оплати, яку належить мати співробітникові за відпустку.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

75 + = 85

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:


map