Договір поступки права вимоги за договором позики зразок

Содержание

Договір поступки прав за договором позики

1.1. Цедент передає, а Цессионарий приймає в повному обсязі права (вимоги), що належать цедентом і випливають із зазначеного нижче договору позики, укладеного між Цедентом і, в подальшому має назву «Боржник».

1.2. Права (вимоги), що належать цедентом, виникли в силу надання Цедентом Боржника грошових коштів за договором позики № від «» 2018 року і становлять право вимагати суму в розмірі руб.

1.3. Наявність прав (вимог) в розмірі рублів підтверджується договором позики, зазначеним в п.1.2 цього договору, квитанціями до прибуткових касових ордерів.

1.4. За поступається права (вимоги) Цессионарий виплачує цеденту грошові кошти в розмірі рублів. Грошові кошти в цьому розмірі виплачуються Цессионарию цедентом готівкою при підписанні цього договору (протягом після підписання цього договору).

2. ПЕРЕДАЧА ПРАВ. Права та обов'язки сторін ПО СПРАВЖНЬОМУ ДОГОВОРУ

2.1. При підписанні цього договору Цедент передає Цессионарию за актом прийому-передачі всі необхідні документи, що засвідчують права (вимоги), поступається за цим договором, а саме: оригінал договору позики, зазначеного в п.1.2 цього договору, квитанції до прибуткових касових ордерів (розписки) , видані Боржником, що підтверджують факт сплати суми позики Боржника (акт звірки заборгованості, підписаний між Цедентом і Боржником).

2.2. Цедент зобов'язаний повідомити Цессионарию все інші відомості, що мають значення для здійснення Цессионарию своїх прав за цим договором.

2.3. Цедент зобов'язаний повідомити Боржника про що відбулася поступку прав за цим договором шляхом направлення йому третього примірника цього договору і відповідного повідомлення.

3.1. Цедент несе відповідальність за достовірність інформації, що передаються відповідно до цього договору документів і гарантує наявність усіх відступлених Цессионарию прав (вимог).

3.2. Цедент відповідає за дійсність переданих за цим договором прав (вимог).

3.3. За невиконання або неналежне виконання цього договору сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством РФ.

4.1. Умови цього договору і додаткових угод до нього конфіденційні і не підлягають розголошенню.

5.1. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути між сторонами з питань, які не знайшли свого вирішення в тексті даного договору, будуть вирішуватися шляхом переговорів на основі чинного законодавства РФ і звичаїв ділового обороту.

5.2. При неурегулировании в процесі переговорів спори вирішуються в суді в порядку, встановленому чинним законодавством РФ.

6.1. Цей договір вступає в силу з дня його підписання Цедентом і фактор або діє до повного виконання ними своїх зобов'язань.

6.2. Цедент зобов'язується протягом днів після підписання цього договору повідомити Боржника про відступлення прав (вимог), направивши йому третій примірник цього договору і відповідне повідомлення.

6.3. Цей договір складено в 3-х примірниках, по одному для кожної зі сторін, а третій - для направлення Боржника.

Договір поступки права вимоги за позикою

ДОГОВІР УСТУПКИ ПРАВА права вимоги (цесії)

м ___________ «____» _________ ___ р

Громадянин ________________, _____________ року народження., Паспорт серія _________ номер _____________, іменований надалі «Цедент», з одного боку, і громадянин ____________________________, _____________ року народження., Паспорт серія _________ номер _____________, іменований надалі «Цессионарий», з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору
1.1. Цедент передає, а Цессионарий приймає в повному обсязі права (вимоги), що належать цедентом і випливають із зазначеного нижче договору позики, укладеного між Цедентом ______________________, надалі має назву «Боржник».
1.2. Права (вимоги), що належать цедентом, виникли в силу надання Цедентом Боржника грошових коштів за договором позики № _____ від "____" ____________ ____ р. і становлять право вимагати суму в розмірі _________ руб.
1.3. Наявність прав (вимог) в розмірі ___________ рублів підтверджується договором позики, зазначеним в п. 1.2 цього договору, квитанціями до прибуткових касових ордерів (якщо боржник - організація, якщо боржник - фізична особа, то це може підтверджуватися розписками), виданими Боржником цедентом (для випадків, коли боржник - організація, додатково можна вказати акт звірки заборгованості, підписаний між Цедентом і Боржником).
1.4. За поступається права (вимоги) Цессионарий виплачує цеденту грошові кошти в розмірі ________ (__________________) грн. Грошові кошти в цьому розмірі виплачуються Цессионарию цедентом готівкою грошей при підписанні цього договору (протягом ______ після підписання цього договору).

2. Передача прав. Права і обов'язки сторін за цим договором
2.1. При підписанні цього договору Цедент передає Цессионарию за актом прийому-передачі всі необхідні документи, що засвідчують права (вимоги), поступається за цим договором, а саме: оригінал договору позики, зазначеного в п. 1.2 цього договору, квитанції до прибуткових касових ордерів (розписки) , видані Боржником, що підтверджують факт сплати суми позики Боржника (акт звірки заборгованості, підписаний між Цедентом і Боржником).
2.2. Цедент зобов'язаний повідомити Цессионарию все інші відомості, що мають значення для здійснення Цессионарию своїх прав за цим договором.
2.3. Цедент зобов'язаний повідомити Боржника про що відбулася поступку прав за цим договором шляхом направлення йому третього примірника цього договору і відповідного повідомлення.

3. Відповідальність сторін
3.1. Цедент несе відповідальність за достовірність інформації, що передаються відповідно до цього договору документів і гарантує наявність усіх відступлених Цессионарию прав (вимог).
3.2. Цедент відповідає за дійсність переданих за цим договором прав (вимог).
3.3. За невиконання або неналежне виконання цього договору сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством Російської Федерації.

4. Конфіденційність
4.1. Умови цього договору і додаткових угод до нього конфіденційні і не підлягають розголошенню.

5. Вирішення спорів.
5.1. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути між сторонами з питань, які не знайшли свого вирішення в тексті даного договору, будуть вирішуватися шляхом переговорів на основі чинного законодавства Російської Федерації і звичаїв ділового обороту.
5.2. При неурегулировании в процесі переговорів спірних питань спори вирішуються в суді в порядку, встановленому чинним законодавством Російської Федерації.

6. Прикінцеві положення
6.1. Цей договір вступає в силу з дня його підписання Цедентом і фактор або діє до повного виконання ними своїх зобов'язань.
6.2. Цедент зобов'язується протягом ____ днів після підписання цього договору повідомити Боржника про відступлення прав (вимог), направивши йому третій примірник цього договору і відповідне повідомлення.
6.3. Цей договір складено в 3 примірниках, по одному для кожної зі сторін, а третій для направлення Боржника.

7. Адреси і реквізити сторін:

Чи не знайшли відповідь на Ваше питання?

Зателефонуйте нашому юристу!

Архангельськ: (8182) 47-15-16, +7 902-286-15-16

Договір поступки прав за договором позики

Договір поступки права вимоги за договором позики зразок

 1. Предмет договору
 2. Передача прав. права і обов'язки сторін за цим договором
 3. Відповідальність сторін
 4. Конфіденційність
 5. Вирішення суперечок
 6. Заключні положення
 7. Адреси та платіжні реквізити сторін
 8. Підписи сторін

ДОГОВІР УСТУПКИ ПРАВ за договором позики

1.1. Цедент передає, а Цессионарий приймає в повному обсязі права (вимоги), що належать цедентом і випливають із зазначеного нижче договору позики, укладеного між Цедентом і ______________________________, надалі має назву «Боржник».

1.2. Права (вимоги), що належать цедентом, виникли в силу надання Цедентом Боржника грошових коштів за договором позики № __________ від «_____» _______________2016 р і складають право вимагати суму в розмірі __________ руб.

1.3. Наявність прав (вимог) в розмірі __________ рублів підтверджується договором позики, зазначеним в п.1.2 цього договору, квитанціями до прибуткових касових ордерів.

1.4. За поступається права (вимоги) Цессионарий виплачує цеденту грошові кошти в розмірі __________ рублів. Грошові кошти в цьому розмірі виплачуються Цессионарию цедентом готівкою при підписанні цього договору (протягом ____________________ після підписання цього договору).

2. ПЕРЕДАЧА ПРАВ. Права та обов'язки сторін ПО СПРАВЖНЬОМУ ДОГОВОРУ

2.1. При підписанні цього договору Цедент передає Цессионарию за актом прийому-передачі всі необхідні документи, що засвідчують права (вимоги), поступається за цим договором, а саме: оригінал договору позики, зазначеного в п.1.2 цього договору, квитанції до прибуткових касових ордерів (розписки) , видані Боржником, що підтверджують факт сплати суми позики Боржника (акт звірки заборгованості, підписаний між Цедентом і Боржником).

2.2. Цедент зобов'язаний повідомити Цессионарию все інші відомості, що мають значення для здійснення Цессионарию своїх прав за цим договором.

2.3. Цедент зобов'язаний повідомити Боржника про що відбулася поступку прав за цим договором шляхом направлення йому третього примірника цього договору і відповідного повідомлення.

3.1. Цедент несе відповідальність за достовірність інформації, що передаються відповідно до цього договору документів і гарантує наявність усіх відступлених Цессионарию прав (вимог).

3.2. Цедент відповідає за дійсність переданих за цим договором прав (вимог).

3.3. За невиконання або неналежне виконання цього договору сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством РФ.

4.1. Умови цього договору і додаткових угод до нього конфіденційні і не підлягають розголошенню.

5.1. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути між сторонами з питань, які не знайшли свого вирішення в тексті даного договору, будуть вирішуватися шляхом переговорів на основі чинного законодавства РФ і звичаїв ділового обороту.

5.2. При неурегулировании в процесі переговорів спори вирішуються в суді в порядку, встановленому чинним законодавством РФ.

6.1. Цей договір вступає в силу з дня його підписання Цедентом і фактор або діє до повного виконання ними своїх зобов'язань.

6.2. Цедент зобов'язується протягом __________ днів після підписання цього договору повідомити Боржника про відступлення прав (вимог), направивши йому третій примірник цього договору і відповідне повідомлення.

6.3. Цей договір складено в 3-х примірниках, по одному для кожної зі сторін, а третій - для направлення Боржника.

Договір поступки права вимоги за договором позики

Договір поступки права вимоги за договором позики зразок Договір поступки права вимоги за договором позики зразок

___________________ (найменування організації), іменована надалі "Первісний кредитор", в особі __________ (посада) ___________ (ПІБ), діючого на підставі _____________________ (найменування документа, що підтверджує повноваження представника на підписання документа), з одного боку і ______________________ (найменування організації) , іменована надалі "Новий кредитор", в особі _________ (посада) _________ (ПІБ), діючого на підставі ________________________ (найменування документа, що підтверджує повноваження представника на підписання документа) з другого боку, кожн ий окремо іменований Сторона, а разом - Сторони, уклали цей договір (далі - Договір) про наступне:

1. Первісний кредитор поступається Новому кредитору права вимоги до ________________________ (далі - Боржник) по поверненню несплаченої суми позики в розмірі ___________ (___________________________) за договором позики N ___, укладеного "__" __________ 20__ р між Первісним кредитором та Боржником.

2. Права, зазначені в п. 1 Договору, передаються Новому кредитору в повному обсязі, включаючи право на стягнення з Боржника відсотків за позикою, а також штрафних санкцій за неналежне виконання Боржником зобов'язань за договором позики N _____, укладеним "__" ___________ 20__ р . між Первісним кредитором та Боржником.

3. Первісний кредитор зобов'язується передати Новому кредитору всі документи, що засвідчують права, зазначені в п. 1 Договору, а також повідомити відомості, що мають значення для здійснення цих прав.

4. Первісний кредитор відповідає перед Новим кредитором за недійсність переданої йому права, але не відповідає за невиконання цієї вимоги Боржником.

5. Первісний кредитор повідомляє Боржника про перехід прав, зазначених у п. 1 Договору і представляє Новому кредитору докази про зроблене повідомленні.

6. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

7. Договір складений в двох примірниках по одному для кожної із Сторін.

8. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи Сторін:

Договір поступки права вимоги за договором позики

Якщо ви мали необережність позичити гроші недобросовісному людині, а він не повертає їх в строк або ж ще до настання терміну сплати вам необхідно виїхати надовго, є можливість переуступити право щодо стягнення позики. З цією метою складається відповідний договір, який так і називається - договір уступки прав за договором позики.

Кредитор іменується в подальшому Цедентом, а право вилучення боргу він передає Цессионарию, який:

 • приймає в повному обсязі права, які раніше належали цедентом з договору позики;
 • параметри цього договору вносяться в переукладений договір поступки, і визначають, яка сума підлягає вимогу;
 • за відступлені права Цессионарий виплачує цеденту грошові кошти (в сумі).

Цедент передають Цессионарию за актом прийому-передачі документів, що засвідчують право, що поступаються за цим договором: оригінал договору позики в цьому договорі, квитанції за прибутковими ордерами або розписки від Боржника про сплату частини боргу і акт звірки заборгованості, підписаний між Цедентом і Боржником. Також Цедент зобов'язаний повідомити Боржника про що відбулася поступку прав за договором, направивши відповідне повідомлення.

Цедент несе відповідальність за достовірність інформації, документів, які передає разом з Договором і гарантує всі права, надані Цессионарию. Невиконання тягне відповідальність згідно із законодавством. Договір складається на умовах конфіденційності. Спірні питання вирішуються шляхом переговорів або в судовому порядку.

Договір складається в 3-х примірниках: договірним сторонам і Боржника. Дія договору - до закінчення зобов'язання по ньому.

Бланк договору уступки права вимоги за договором позики

Зразок договору уступки права вимоги за договором позики (заповнений бланк)

Завантажити Договір поступки права вимоги за договором позики

Договір поступки права вимоги за договором позики №

1.1. Цедент передає, а Цессионарий приймає в повному обсязі права (вимоги), що належать цедентом і випливають із зазначеного нижче договору позики, укладеного між Цедентом і, в подальшому має назву «Боржник».

1.2. Права (вимоги), що належать цедентом, виникли в силу надання Цедентом Боржника грошових коштів за договором позики № від «» року і становлять право вимагати суму в розмірі рублів.

1.3. Наявність прав (вимог) в розмірі рублів підтверджується договором позики, зазначеним в п.1.2 цього договору, квитанціями до прибуткових касових ордерів.

1.4. За поступається права (вимоги) Цессионарий виплачує цеденту грошові кошти в розмірі рублів. Грошові кошти в цьому розмірі виплачуються Цессионарию цедентом готівкою при підписанні цього договору (протягом днів після підписання цього договору).

2. ПЕРЕДАЧА ПРАВ. Права та обов'язки сторін ПО СПРАВЖНЬОМУ ДОГОВОРУ

2.1. При підписанні цього договору Цедент передає Цессионарию за актом прийому-передачі всі необхідні документи, що засвідчують права (вимоги), поступається за цим договором, а саме: оригінал договору позики, зазначеного в п.1.2 цього договору, квитанції до прибуткових касових ордерів (розписки) , видані Боржником, що підтверджують факт сплати суми позики Боржника (акт звірки заборгованості, підписаний між Цедентом і Боржником).

2.2. Цедент зобов'язаний повідомити Цессионарию все інші відомості, що мають значення для здійснення Цессионарию своїх прав за цим договором.

2.3. Цедент зобов'язаний повідомити Боржника про що відбулася поступку прав за цим договором шляхом направлення йому третього примірника цього договору і відповідного повідомлення.

3.1. Цедент несе відповідальність за достовірність інформації, що передаються відповідно до цього договору документів і гарантує наявність усіх відступлених Цессионарию прав (вимог).

3.2. Цедент відповідає за дійсність переданих за цим договором прав (вимог).

3.3. За невиконання або неналежне виконання цього договору сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством РФ.

4.1. Умови цього договору і додаткових угод до нього конфіденційні і не підлягають розголошенню.

5.1. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути між сторонами з питань, які не знайшли свого вирішення в тексті даного договору, будуть вирішуватися шляхом переговорів на основі чинного законодавства РФ і звичаїв ділового обороту.

5.2. При неурегулировании в процесі переговорів спори вирішуються в суді в порядку, встановленому чинним законодавством РФ.

6.1. Цей договір вступає в силу з дня його підписання Цедентом і фактор або діє до повного виконання ними своїх зобов'язань.

6.2. Цедент зобов'язується протягом днів після підписання цього договору повідомити Боржника про відступлення прав (вимог), направивши йому третій примірник цього договору і відповідне повідомлення.

6.3. Цей договір складено в 3-х примірниках, по одному для кожної зі сторін, а третій - для направлення Боржника.

Договір поступки прав за договором позики

1.1. Цедент передає, а Цессионарий приймає в повному обсязі права (вимоги), що належать цедентом і випливають із зазначеного нижче договору позики, укладеного між Цедентом і, в подальшому має назву «Боржник».

1.2. Права (вимоги), що належать цедентом, виникли в силу надання Цедентом Боржника грошових коштів за договором позики № від «» 2018 року і становлять право вимагати суму в розмірі руб.

1.3. Наявність прав (вимог) в розмірі рублів підтверджується договором позики, зазначеним в п.1.2 цього договору, квитанціями до прибуткових касових ордерів.

1.4. За поступається права (вимоги) Цессионарий виплачує цеденту грошові кошти в розмірі рублів. Грошові кошти в цьому розмірі виплачуються Цессионарию цедентом готівкою при підписанні цього договору (протягом після підписання цього договору).

2. ПЕРЕДАЧА ПРАВ. Права та обов'язки сторін ПО СПРАВЖНЬОМУ ДОГОВОРУ

2.1. При підписанні цього договору Цедент передає Цессионарию за актом прийому-передачі всі необхідні документи, що засвідчують права (вимоги), поступається за цим договором, а саме: оригінал договору позики, зазначеного в п.1.2 цього договору, квитанції до прибуткових касових ордерів (розписки) , видані Боржником, що підтверджують факт сплати суми позики Боржника (акт звірки заборгованості, підписаний між Цедентом і Боржником).

2.2. Цедент зобов'язаний повідомити Цессионарию все інші відомості, що мають значення для здійснення Цессионарию своїх прав за цим договором.

2.3. Цедент зобов'язаний повідомити Боржника про що відбулася поступку прав за цим договором шляхом направлення йому третього примірника цього договору і відповідного повідомлення.

3.1. Цедент несе відповідальність за достовірність інформації, що передаються відповідно до цього договору документів і гарантує наявність усіх відступлених Цессионарию прав (вимог).

3.2. Цедент відповідає за дійсність переданих за цим договором прав (вимог).

3.3. За невиконання або неналежне виконання цього договору сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством РФ.

4.1. Умови цього договору і додаткових угод до нього конфіденційні і не підлягають розголошенню.

5.1. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути між сторонами з питань, які не знайшли свого вирішення в тексті даного договору, будуть вирішуватися шляхом переговорів на основі чинного законодавства РФ і звичаїв ділового обороту.

5.2. При неурегулировании в процесі переговорів спори вирішуються в суді в порядку, встановленому чинним законодавством РФ.

6.1. Цей договір вступає в силу з дня його підписання Цедентом і фактор або діє до повного виконання ними своїх зобов'язань.

6.2. Цедент зобов'язується протягом днів після підписання цього договору повідомити Боржника про відступлення прав (вимог), направивши йому третій примірник цього договору і відповідне повідомлення.

6.3. Цей договір складено в 3-х примірниках, по одному для кожної зі сторін, а третій - для направлення Боржника.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

+ 82 = 91

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map