Додаткова угода до договору підряду зразок

Додаткова угода до договору підряду (завантажити зразок)

30 квітня 5141 0 Автор: Шмідт Микола 5141 0

На даній сторінці ви зможете скачати актуальну форму додаткової угоди до договору підряду, а також дізнатися особливості заповнення.

Якщо виникає необхідність змінити умови основного договору підряду, то складати для цього новий документ зовсім необов'язково. Коригування функцій може бути здійснена за допомогою додаткової угоди до договору підряду.

Додаткова угода до договору підряду

Наприклад, одним з головних істотних умов договору підряду є терміни, в які повинні бути виконані роботи. Договір підряду повинен містити відомості про термін початку і термін закінчення робіт.

При укладанні додаткової угоди до договору підряду у сторін з'являється можливість зміни цих термінів, а також інших умов договору (таких, як установка неустойки за порушені терміни, а також зміна вартості робіт і розрахункового порядку). Також можливе внесення змін до договору підряду та за іншими умовами.

При застосуванні додаткової угоди з'являється можливість зміни необхідних пунктів основного договору. Зміни набудуть чинності з того моменту, коли додаткова угода буде підписана сторонами. Щоб скласти документ використовують бланк головного договору. Оформлення шапки проводиться таким же способом, вказуються особисті дані сторін договору. Далі йде перерахування змін до основного договору (по пунктам). Можливо і включення додаткових пунктів, службовців уточненням.

Виділяють наступні підстави, згідно з якими укладається додаткова угода:

 1. Внесення поправок до технічної документації
 2. Внесення проектних доповнень
 3. Внесення змін до кошторису
 4. Коригування строків виконання робіт

Після того, як документ перевіряється на предмет розбіжностей, зацікавлені сторони підписують таке додаткову угоду до договору підряду.

Завантажити зразок / форму додаткової угоди до договору підряду ви можете нижче:

Завантажити додаткову угоду до договору підряду (в форматі Doc, редагується в Word)

Документи на сайті Як зарабативать.ру завжди актуальні.
Увага! Якщо помітили помилку чи неактуальність документа, повідомте в коментарях.

Додаткова угода до договору підряду

Додаткова угода до договору підряду зразок Додаткова угода до договору підряду зразок

м ______ "___" ________ _____ р

__________________________, надалі іменується "Підрядник", в особі _______________________________, що діє на підставі _____________, і _______________________________, іменований надалі "Замовник", в особі _______________________________, що діє на підставі _______________, іменовані разом "Сторони", а окремо - "Сторона" , уклали цю Угоду про наступне:

1. Замовник і Підрядник дійшли згоди про внесення (вибрати потрібне)

в договір підряду N ___ від "___" ________ 20___ р (далі - Договір).

2. (вибрати потрібне):

- Внести до Договору наступні зміни:

Пункт ___ Договору викласти в такій редакції:

- Доповнити пункт ____ Договору текстом такого змісту:

- Виключити з Договору пункт ____.

3. Решта умов Договору залишаються незмінними, і Сторони підтверджують по ним свої зобов'язання.

4. Змінені (виключені) цієї Угоди зобов'язання Сторін по Договору, виконання яких Сторонами вже розпочато, але не завершено, повинні бути виконані Сторонами не пізніше ______________ з дня підписання цієї Угоди в порядку, передбаченому Договором підряду N ______ від "___" ________ ____ р ., без урахування справжніх змін.

5. Ця Угода набирає чинності з (вибрати потрібне):

- "___" ________ ____ р

- дати його підписання

і є невід'ємною частиною Договору.

6. Ця Угода складена в 2 примірниках, по одному для кожної із Сторін.

Додаткова угода до договору підряду

Договірні умови по підряду можна змінювати за допомогою додаткової угоди (ДУ).

Порядок укладення ДС до договору підряду

На випадок внесення зміни умов в угоду підряду на добровільній підставі, контрагентами складаються і візуються ДС про це.

ДС виготовляють в письмовому форматі, так само як і основний договір. Кожен екземпляр ДС має рівнозначної правову силу і є керівництвом для виконання.

ДС до угод про підряді має включати такі дані:

 • виклад інформації за угодою, в межах якого включаються умови змін, а також доповнень. Зазначаються: найменування, номер підрядного угоди, дані про датування його підписання;
 • вказівка ​​повного обсягу інформації про представників учасників, які володіють правом підписання даного ДС. Обов'язково вноситься довідкова інформація на правовстановлюючих документацію, згідно з якою діють уповноважені представники (статути, довіреності, накази та ін.). До ДС можуть бути долучені оригінали або копії таких документів;
 • докладним чином описуються дані вносяться умов зміни, їх місце розташування в підрядному угоді, ймовірна редакція певних позицій рамкової угоди;
 • інша погоджена між сторонами інформація, яка необхідна для укладення ДС.

Компетентно складений ДС виготовляють в потрібному числі примірників і візують всі учасники угоди за підрядним угодою.

На випадок прийняття матчів у укладанні ДС компаній та інших суб'єктів підприємництва, на підписаних ДС (оригіналах) проставляють друку, призначені для цих цілей.

ДС виступає невід'ємною частиною основного договору підряду і не володіє правовою силою без нього.

Зразок додаткової угоди до договору підряду

Договір підряду сьогодні використовується для документального обґрунтування оплати за виконаний обсяг робіт, а також для постановки цілей перед виконавцем.

Але трапляється, що з різних причин даний документ не повною мірою відображає всі важливі моменти, що безпосередньо стосуються реалізації поставленого завдання.

Саме в такому випадку здійснюється складання додаткової угоди. Воно являє собою спеціальний документ, який може істотно розширити умови дії договору підряду.

зміст

Для складання додаткової угоди необхідне дотримання деяких важливих умов.

Якщо вам потрібен документа розглянутого типу варто ознайомитися зі зразком додаткової угоди до договору будівельного підряду.

Це дозволить уникнути допущення різного роду помилок, а також виникнення всіляких складнощів.

Уніфікований бланк додаткової угоди в законодавстві не затверджений, але варто обов'язково дотримуватися основні вимоги, що пред'являються до документів розглянутого типу.

При можливості в разі потреби складання документа розглянутого типу варто вивчити такі важливі питання:

 • визначення;
 • призначення документів;
 • правове регулювання.

Щоб відповідним чином, без помилок, скласти додаткову угоду до договору підряду про додаткові роботи, необхідно в обов'язковому порядку ознайомитися з чинним з цього приводу законодавством.

Але для розуміння основоположних нормативно-правових актів варто вивчити основні визначення. До найбільш важливим відносяться наступні:

 • сторони договору - підрядник, замовник;
 • предмет договору;
 • ризики.

Під терміном «сторони договору» розуміються підрядник і замовник. Підрядник - безпосередньо організація, будь-яка компанія, наймана для виконання певного обсягу роботи.

Замовник - фізичні / юридична особа, яка наймає когось. Також в договорах даного типу, а також додаткових угодах часто фігурує термін субпідрядник.

Під ним розуміється будь-яка фізична або ж юридична особа, якій підрядник віддає частину роботи.

Під предметом договору зазвичай розуміється поставлена ​​для реалізації завдання, а також умови її виконання - термін і оплата. Даного розділу зазвичай приділяється значна частина документа.

І нерідко саме з цього приводу складається додаткова угода. Також бажано в договорі підряду позначити всі можливі ризики.

Під ними розуміється відповідальність і порядок дій підрядника в разі виникнення будь-якої нештатної ситуації.

Тільки ознайомившись з усіма найважливішими визначеннями, варто приступати до складання доп. угоди за договором підряду.

Нерідко трапляється, що з якоїсь причини вже після того як укладений основний договір підряду умови виконання роботи змінюються або ж виникають інші істотні фактори.

Відповідно, необхідно вносити певні корективи в уже оголошені на папері домовленості. Саме в такому випадку і треба скласти додаткової угоди.

Розглянутий документ в обов'язковому порядку повинен включати в себе наступне:

 • найменування і посилання до основного договору підряду;
 • дату складання та реквізити всіх сторін;
 • умови самої угоди;
 • підписи сторін з розшифровкою (замовник / підрядник).

Також нерідко трапляється, що з якоїсь причини генеральний підрядник не має можливості виконувати свої функції. В таких обставинах допускається здійснювати заміну сторін.

Все про договір підряду з водієм, читайте тут.

Перелік ситуацій, при виникненні яких можна і навіть потрібно складати додаткову угоду, досить великий.

Незважаючи на відсутність будь-якої уніфікованої форми додаткової угоди, при складанні даного документа обов'язково необхідно керуватися різного роду нормативно-правовими документами.

При цьому порушення основних їх положень може призвести до визнання додаткової угоди просто нікчемним, недійсним.

Щоб уникнути виникнення подібного роду ситуацій становить угоди посадовій особі слід розібратися з нормативною базою.

Основоположними документами у даному випадку є наступні:

Наступні параграфи Цивільного кодексу Російської Федерації також слід враховувати при формуванні додаткових угод до договорів підряду:

Враховувати питання правового регулювання при складанні документації даного типу необхідно в обов'язковому порядку.

Відео: договір будівельного підряду

В іншому випадку велика ймовірність виникнення складнощів самого різного роду, пов'язаних з самим процесом складання додаткової угоди, а також процедурою виконання зазначеної в договорі роботи.

Особливості складання додаткової угоди ↑

Додаткова угода до договору підряду має дуже велику кількість самих різних особливостей. При цьому всі вони мають обов'язковому враховувати.

Спрямованість їх перш за все залежить саме від типу даного документа. Слід виділити наступні основні категорії угоди подібного роду:

 • про продовження терміну дії договору;
 • про зміну ціни;
 • на додаткові роботи;
 • про збільшення обсягу робіт;
 • про зміну сторін;
 • про зменшення суми.

Слід враховувати, що складання додаткової угоди будь-якого типу можливо тільки в разі, якщо є місце:

 • наявність згоди обох сторін на реалізацію даного дії;
 • відсутність порушень прав кожної зі сторін.

Якщо ж з якоїсь причини один з факторів буде відсутній, то укласти додаткову угоду буде зовсім неможливо або воно буде вважатися недійсним.

У договорах підряду одним з обов'язкових умов є термін виконання поставленого перед підрядником завдання.

Але нерідко трапляється, що з якоїсь причини реалізувати її не вдається і виконання умов договору стає просто неможливим.

При наявності дійсно серйозних причин виконавець має право вимагати складання додаткової угоди, де позначається продовження терміну.

При цьому необхідно пам'ятати про наступні особливості додаткової угоди:

Додаткова угода до договору підряду - зразок

Додаткова угода до договору підряду - це документ, який дозволять скорегувати вже наявні домовленості сторін. Про те, як юридично грамотно підготувати таку угоду, розповість пропонована нами стаття.

Додаткова угода до договору підряду

Укладаючи угоду, її учасники, відповідно до положень статті 153 ЦК України, здійснюють дії, які спрямовані на встановлення, зміну або анулювання взаємних прав і обов'язків. Однак може трапитися і так, що вже після підписання договору виникає необхідність зміни його положень. Це вимагає здійснення додаткової угоди, тобто підписання додаткової угоди до договору підряду, який встановлює, змінює або анулює вже виникли права та обов'язки сторін.

Положення статті 450 ЦК РФ дозволяють сторонам вносити зміни і доповнення до вже укладеного договору в будь-який час з моменту його підписання. Внесені зміни набудуть юридичну силу з моменту підписання додаткової угоди, згідно з вимогами пункту 3 статті 453 ГК РФ, хоча сторони мають право і змінити це положення, надавши тим самим внесеними змінами зворотну силу.

Примітка: додаткову угоду саме по собі не є самостійною угодою, оскільки нерозривно пов'язане з базовим контрактом, а тому не має ні юридичного, ні практичного сенсу при відсутності самого договору підряду.

Законодавство не передбачає будь-яких спеціальних обмежень щодо термінів складання додаткових угод, їх обсягу, кількості чи характеру. Що ж стосується змісту такого документа, то відносно нього діють ті ж норми, якими сторони повинні керуватися при укладенні основного договору. Відповідно, додаткову угоду до договору підряду повинна враховувати вимоги глави 37 ЦК РФ, якою визначено вимоги безпосередньо до договору підряду.

Зміни після часткового виконання договору

У цивільному обороті непоодинокі випадки, коли зміни в договір вносяться вже по ходу його фактичного виконання або навіть тоді, коли одна зі сторін повністю виконала свої обов'язки. У такій ситуації варто пам'ятати, що в силу положень пункту 4 статті 453 ГК РФ сторони не вправі вимагати повернення того, що було ними виконано до моменту внесення змін. Однак дана норма не є імперативною, тобто. Е. Сторони мають право в своїй угоді передбачити і інший порядок. У той же час сторона, яка виконала (повністю або частково) свої обов'язки, має право вимагати у контрагента зустрічного виконання в частині, пропорційній виконаним зобов'язанням.

Порядок укладення додаткової угоди на виконання робіт до договору підряду, зразок

У договорі підряду беруть участь 2 сторони (замовник і підрядник), тому підписати додаткову угоду до нього повинні обидва позначених суб'єкта. При цьому важливо пам'ятати, що додаткова угода, як і сам договір, має відбивати справжню волю сторін в силу вимог частини 2 статті 1 ЦК РФ. Одностороння відмова або зміна взятих на себе учасником угоди зобов'язань положення пункту 1 статті 310 ГК забороняють, за винятком ситуацій, які прямо позначені цим кодексом або іншими нормативними документами.

Оскільки додаткову угоду - невід'ємна частина договору, порядок його укладення, згідно зі статтею 452 ЦК РФ, повинен бути точно таким же, як і при укладанні основного документа. Якщо ж сторонами в базовому договорі встановлено певний порядок дій, спрямованих на складання додаткової угоди (порядок і строки направлення оферти та її акцепту, ведення переговорів і т. Д.), То сторони зобов'язані керуватися вимогами договору.

Важливо пам'ятати, що норми глави 37 ЦК РФ не визначають спеціальних вимог до форми підрядного контракту, тому відносно підряду діють загальні норми статей 159 і 161 ГК РФ, що допускають як усну, так і письмову його форму угоди. Виглядати в результаті додаткову угоду може приблизно так:

Додаткова угода до договору підряду

Петров Микола Іванович (далі - Замовник), паспорт громадянина РФ серії 5421 № 325647, який проживає за адресою: м Красногорськ, вул. Південна, буд. 9, і ТОВ «Рембуд» в особі директора Панкратова Миколи Федоровича, який діє відповідно до статуту, уклали цю Угоду в зміну наступних пунктів договору підряду № 12 / с від 15.05.2017 (далі - Договір):

 1. Пункт 1.2 Договору викласти наступним чином:
  «1.2. Підрядник має право залучати до виконання цього Договору третіх осіб в якості субпідрядників ».

Петров Микола Іванович, паспорт громадянина РФ серії 5421 № 325647

адреса: Красногорськ, вул. Східна, д. 9

(Підпис) Петров Н. І.

адреса: Красногорськ, вул. Миру, д. 4

Додаткова угода до договору підряду

Додаткова угода - документ, за допомогою складання якого вносяться зміни в умови, прописані в договорі підряду. Згідно зі статтею 452 Цивільного Кодексу РФ дана угода може бути визнано дійсним лише в тому випадку, якщо його форма буде ідентичною формі основного договору.

Особливості складання документа

Форма додаткової угоди до договору підряду

Уніфікованого зразка угоди законодавством не встановлено - воно складається в довільному порядку, але з урахуванням правил, які діють при складанні подібних документів.

Важливо! Угода набуває свою повну силу тільки після його підписання обома сторонами.

Згідно зі статтею 702 Цивільного Кодексу РФ під поняттям сторін договору маються на увазі замовник і підрядник. Замовник - це особа (фізична або юридична), яка когось наймає для виконання ремонтних робіт. Підрядник же - це юридична особа, яка наймається за певну плату ці роботи виконати.

Основні цілі складання додаткової угоди до договору підряду:

 • зміна терміну дії основного договору;
 • зміни вартості робіт;
 • зміна переліку необхідних робіт або їх обсягу.

При необхідності зміни декількох або всіх умов, складати додаткову угоду для кожного з них не потрібно. Досить все вказати в одному. При цьому обов'язково слід керуватися главою 37 Цивільного Кодексу РФ.

Оформлення документа допсоглашения

Щоб було зрозуміло, що це за документ, і до якого договору він є додатком, спочатку вказуються реквізити даного договору з датою його складання.

Всі імена і різні використовувані в угоді найменування повинні бути повними і прописаними чітко. Суми виражаються в цифровому форматі і словесно. При недотриманні даних правил документ може бути оскаржений і визнаний недійсним. Внесення змін до пунктів основного договору підряду передбачає зазначення цих пунктів.

Важливо! При визначенні вартості робіт слід дати посилання на розрахункову кошторис. Сама кошторис додається до додаткової угоди і є його невід'ємною частиною.

Якщо кошторису як такої немає, вся інформація включається безпосередньо в угоду. Це найменування та обсяг робіт, які слід зробити додатково, сума доплати за них, а також терміни виконання та оплати.

Важливо! Додаткова угода не може бути складено в односторонньому порядку. Для цього потрібна згода і замовника, і підрядчика. В іншому випадку ніякої юридичної сили документ не матиме.

Додаткова угода складається у двох примірниках - по одному кожній стороні.

Термін дії додаткової угоди

Додаткова угода набуває свою силу після його підписання. У цей момент всі умови, які були прописані в договорі підряду раніше, і які були змінені за допомогою укладання угоди, вважаються нікчемними. Від їх виконання звільняються і замовник і підрядник. Якщо ж в угоді обумовлюються додаткові умови, які не обумовлені в договорі раніше, всі його пункти і далі вважаються дійсними.

Важливо! При наявності вагомих підстав (порушення умов) угода може бути розірвана достроково.

Дія даного документа, як правило, припиняється після виконання всіх прописаних в ньому умов. Тобто, після того як підрядник закінчить всі ремонтні роботи, а замовник здійснить оплату. Те, в якій формі оплата повинна бути проведена (готівкою або за допомогою банківських розрахунків) може бути також обумовлено в додатковій угоді, якщо такий пункт в основному договорі був упущений.

Заповнений зразок документа

Додаткова угода № ____
до договору підряду № ____ від ________________20__ р

м _________________ «____» ___________________ 20__ р

_______________________, в особі _______________________________________, действующ ___ на підставі ____________________, надалі іменується «Замовник», з одного боку і ________________________________, особі _______________________________________, що діє на підставі _________________, іменоване надалі «Підрядник» з іншого боку, разом також іменовані Сторони, уклали цю Додаткову угоду до договору підряду № ____ від «___» ____________20__ р про наступне:

1. По справжньому Додатковою угодою Підрядник зобов'язується у встановлений договором термін виконати за завданням Замовника додаткові роботи з поточного ремонту приміщень, а Замовник зобов'язується прийняти виконані роботи та оплатити обумовлену Додатковою угодою ціну.

2. Перелік і вартість виконуваних за даним Додатковою угодою робіт визначаються Кошторисом на виконання ремонтно-оздоблювальних робіт (Додатком №1), що є невід'ємною частиною цього Додаткової угоди.

3. Вартість виконаних робіт по справжньому Додатковою угодою становить _______ (_____________________________) рублів. Оплата здійснюється в наступному порядку: Замовник оплачує протягом 3 (трьох) днів з моменту виконання робіт і підписання Акту виконаних робіт.

4. Ця Додаткова угода складена в 2-х примірниках, по одному для кожної із Сторін. Ця Додаткова угода набуває чинності з моменту його підписання.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

4 + 1 =

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map