Акт взаємозаліку між організацією і фізичною особою зразок

Акт заліку взаємних вимог (зразок, бланк 2018)

Найчастіше між організаціями виникають взаємні заборгованості. Погасити ці заборгованості можна шляхом перерахування грошей один одному, але є спосіб простіше - оформити акт заліку взаємних вимог, за допомогою якого взаємна заборгованість може бути погашення без зайвого руху грошових коштів.

Акт заліку взаємних вимог між організаціями дозволяє в найкоротші терміни ліквідувати взаємну заборгованість. Внизу статті в якості прикладу пропонуємо скачати бланк акту заліку взаємних вимог між організаціями.

Оформлення акта взаємозаліку починається з заявою на ім'я однієї з організацій інший. Сама заборгованість може бути виявлена ​​на підставі акту звірки. Більш докладно про особливості заповнення та оформлення акту звірки читайте в статті: → «Як заповнити акт звірки«.

Оформляючи акт взаємозаліку, потрібно враховувати два важливих моменти: погасити можна тільки грошові заборгованості, причому ці заборгованості не повинні бути пов'язані зі стягненням аліментів та відшкодування збитків. Також у заборгованості не повинен закінчитися термін давності.

Акт заліку взаємних вимог між організаціями (зразок)

Якщо погашається заборгованість двох організацій, то необхідно оформити два примірника акта. У бланку потрібно вказати дату його оформлення, найменування населеного пункту. Далі йдуть реквізити кожної з організацій - найменування, реквізити керівника.

Необхідно привести перелік документів, що підтверджують заборгованість, що виникла (договори, накладні та інші документи), вказати їх дати, номера.

Також вказується сума заборгованості, яка підлягає взаємному заліку, залишилося не зарахована сума повинна бути перерахована на розрахунковий рахунок у встановлені терміни. Для цього може бути виставлений додатково рахунок на оплату.

Всі суми прописуються прописом та цифрами, щоб уникнути помилок і двозначних читань. Заповнений бланк акта підписується обома сторонами і ставляться друку організацій. Даний акт є підставою для заліку взаємної заборгованості і виконання необхідних проводок. Нижче наводиться приклад заповнення акта між двома організаціями.

Акт заліку взаємних вимог (зразок 2017)

Оновлення: 4 липня 2017 р

Акт взаємозаліку між організацією і фізичною особою зразокАкт заліку взаємних вимог (форма)

У вітчизняній практиці підприємницької діяльності нерідкі випадки припинення зобов'язань не буквальним виконанням, а альтернативними способами. Одним з таких механізмів є акт взаємозаліку між організаціями. Завантажити зразок названого формуляра можна за посиланням нижче.

Взаємозалік як підстава припинення зобов'язань

Російське цивільне законодавство прямо встановлює необхідність належного і буквального виконання зобов'язань сторонами.

Приписами актів вітчизняної нормотворчості (ст.ст. 309 і 310 ГК РФ) забороняються:

 • невмотивований і необгрунтована відмова одного з контрагентів від виконання своїх обов'язків;
 • зміна змісту зобов'язання в односторонньому порядку.

Однак, встановлюючи зазначені заборони, ГК РФ прямо допускає в якості одного із способів виконання домовленостей висновок акта взаємозаліку.

Приймаючи рішення про припинення зобов'язань по підставі, зазначеному вище, слід пам'ятати, що:

 • зустрічні обов'язки повинні бути однорідними як по предмету, так і по суті (наприклад, гроші, майно одного і того ж роду);
 • до моменту прийняття рішення про припинення взаємних вимог повинен настати термін їх виконання, або ж він зовсім не передбачається у відповідному договорі;
 • для підписання акта взаємозаліку між організаціями необхідна воля беруть участь підприємств.

Слід підкреслити, що незалежно від істоти взаємних зобов'язань описуваний формуляр повинен відповідати загальним вимогам, що пред'являються вітчизняними актами нормотворчості до угод, а саме:

 • повинен містити найменування компаній, вказівки на їх керівників і підстави виникнення повноважень на підписання акту заліку взаємних вимог юридичних осіб;
 • слід дотримуватися письмову форму документа;
 • також необхідно описати предмет і істота, що припиняються взаємин з неодмінною відміткою про настання терміну виконання;
 • повинен бути зазначений розмір зустрічних зобов'язань і сума, що погашається заліком;
 • важливою умовою є наявність підписів сторін.

Треба відзначити, що формальний зразок акта заліку взаємних вимог у 2017 році не передбачає в якості обов'язкового реквізиту наявність на формулярі відбитків печаток підприємств.

Однак згідно з усталеною практикою юридичні особи можуть не тільки мати круглі штампи (незважаючи на відсутність законодавчої обов'язки), але і засвідчувати підписи своїх керівників відповідними відбитками.

Зразок акта взаємозаліку між організаціями

Російський законодавець не затвердив офіційний зразок угоди про залік. У зв'язку з цим організації можуть скласти документ в довільному вигляді або ж завантажити форму за посиланням нижче.

Завантажити форму акта заліку взаємних вимог

Важливо пам'ятати, що перелік відомостей, що підлягають включенню в описуваний формуляр, законодавчо не обмежений. Тому рекомендується максимально повно описати такі, що припиняються права вимоги сторін одна до одної. Для спрощення процедури формування документа по посиланню нижче можна вивчити зразок акта взаємозаліку між двома організаціями.

Завантажити заповнений акт заліку взаємних вимог

На закінчення слід зазначити, що для здійснення заліку необов'язково складати і підписувати відповідний акт. Приписи вітчизняної цивільної галузі права вказують на можливість припинення зобов'язань шляхом надсилання листа про взаємозалік між організаціями. Зразок такого документа нормативно не затверджений і, відповідно, виготовляється в довільній формі з обов'язковим відображенням відомостей, викладених в акті про взаємозалік.

Акт взаємозаліку між організаціями

акт взаємозаліку зазвичай складають в тих випадках, коли між підприємствами-контрагентами існує взаємна заборгованість. Вид заборгованості не має значення - вона може бути фінансової або у формі будь-яких інших матеріальних цінностей. Однак при складанні акта взаємозаліку найважливіша умова полягає в тому, щоб зустрічні вимоги носили однорідний характер (наприклад, грошові претензії з обох сторін).

Акт оформляється при взаємній угоді сторін, за заявою однієї із них.

Найчастіше акт взаємозаліку використовують представники малого та середнього бізнесу, які зіткнулися з фінансовими проблемами. Цей варіант пропонує їм можливість взаємного «списання» боргів грамотним і законним способом або ж укладання угод шляхом простого обміну будь-якими рівнозначними матеріальними цінностями. Однак, існує ряд ситуацій, коли складання акта взаємозаліку не представляється можливим. Зокрема:

 • якщо заборгованість наступила в зв'язку зі стягненням аліментів;
 • якщо заборгованість утворена в зв'язку з внесенням коштів в статутний капітал;
 • якщо заборгованість трапилася внаслідок відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю або життю;
 • якщо заборгованість настала при виконанні обов'язків по довічного утримання;
 • заборгованість втрачає значення, якщо за нею минув строк позовної давності;
 • інших випадках, відповідно до закону РФ або передбачених письмовими договірними відносинами між сторонами.

Як скласти Акт взаємозаліку

В акті взаємозаліку може фігурувати як дві сторони (основний варіант), так і більш. Кожній - свій екземпляр!

Уніфікованої, строго затвердженої форми акт взаємозаліку не має, тому юридичні особи мають право писати його за власним розробленим шаблоном або у вільному вигляді. Для оформлення акта можна взяти звичайний лист А4 формату, при цьому написати його можна від руки або надрукувати на комп'ютері.

Акт складається у двох примірниках, по одному для кожної із зацікавлених сторін. У тих випадках, якщо в процедурі взаємозаліку бере участь третя сторона - для неї також має бути створений окремий екземпляр. Кожна копія акта повинна бути в обов'язковому порядку підписана керівниками організацій (або уповноваженими на підписання подібного роду документів співробітниками).

Якщо представники організацій хочуть проштампувати документ, то його можна завірити печаткою, хоча робити це не обов'язково (з 2016 року юридичні особи мають право не користуватися в своїй роботі печатками і штампами, однак слід врахувати той момент, що багато державних структур, в тому числі судові інстанції , як і раніше вимагають її наявності).

В Акт взаємозаліку в обов'язковому порядку потрібно внести

 • відомості про підприємства, які досягли домовленості по взаємозаліку;
 • підстави виникнення заборгованостей (тут досить вказати документи, відповідно до якої виникли);
 • список зобов'язань;
 • остаточну суму боргу.

До акта в обов'язковому порядку потрібно додати копії документів, за якими виникли заборгованості.

Інструкція щодо заповнення акта взаємозаліку

Акт має цілком стандартну структуру з точки зору діловодства.

 • У «шапці» акту пишеться назва документа з коротким позначенням його суті. Далі вписується населений пункт, в якому веде діяльність компанія, що виписує акт, а також дата його створення.
 • Потім вказується інформація про першу компанії: вноситься її найменування із зазначенням організаційно-правової форми (ІП, ТОВ, ВАТ, ЗАТ), посада відповідальної особи (зазвичай тут пишуть Директор, Генеральний директор або вказують іншого, уповноваженого на підписання подібного роду документів співробітника) його прізвище, ім'я, по батькові (повністю).
 • Зазначаємо, на підставі якого документа він діє (Статут, Довіреність, Положення тощо).
 • Далі аналогічна інформація вноситься про другу сторону: назва організації, посада, прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи і документ, на підставі якого він діє.

Акт взаємозаліку між організацією і фізичною особою зразок

Друга частина акта стосується докладних відомостей про те, на підставі яких договорів виникли взаємні заборгованості (із зазначенням посилання на них - номери і дати складання), а також повні їх суми по обидва боки (цифрами і прописом).

Фіксується факт згоди погашення взаємних фінансових (або інших матеріальних) претензій шляхом взаємозаліку (тут слід обов'язково вказати, повний або частковий взаємозалік). Якщо одна сторона повинна другий велику суму, то в акті слід прописати, протягом якого терміну з моменту його підписання, що залишився борг повинен бути погашений.

У завершальній частині акт повинен бути підписаний усіма зацікавленими сторонами (тут вказується посада, прізвище, ім'я по батькові співробітника підписує документ). Акт можна запевнити печатками, але це не обов'язково.

Іноді у контрагентів постає питання про проведення взаємозалікових операцій. Наприклад, якщо дві юридичні особи уклали між собою договору (наприклад договору надання юридичних послуг), відповідно до яких зобов'язані вчинити певні дії, по відношенні один до одного, то зустрічні зобов'язання можуть бути зараховані.

Відповідно до статті 410 Цивільного кодексу Російської Федерації, зобов'язання можуть бути припинені як в повному обсязі або частково з огляду на зустрічну однорідне вимога, часовий термін оного або вже настав, або строк його не зазначено або визначено датою запитання. Для заліку необхідно заяви одного з контрагентів за договорами. Якщо інша сторона згодна, то складається акт взаємозаліку вимог.

Випадки, коли залік вимог неможливий відповідно до законодавства

1. Якщо за заявою однієї особи до вимоги підлягає застосування терміну позовної давності і цей термін закінчився.

2. При відшкодуванні шкоди, заподіяної особистого здоров'я або життя індивіда.

3. При стягненні аліментів.

4. При довічне утримання, і т.д.

Якщо це не суперечить існуючим між сторонами договорами, то, в разі поступки права вимоги боржник має право зарахувати проти вимоги нового кредитора свою зустрічну вимогу до первісного кредитора. Даний зарахування проводиться, якщо вимога виникла на підставі, що існував до моменту отримання боржником повідомлення про відступлення права вимоги, і строк вимоги настав до його одержання або цей строк не зазначений або визначений моментом витребування.

Повинні бути дотримані при складанні акта

По перше, зобов'язання повинні бути тільки між сторонами щодо запропонованих договорами, якщо вимога пред'явлено третьою стороною, що не бере участь в даних угодах (не є стороною за договорами в рамках яких проводиться взаємозалік), то складання цього акту неможливо.

По-друге, в акті повинні бути вказані тільки однорідні вимоги, наприклад не підлягають взаємозаліку грошові вимоги і вимоги не матеріального характеру, так як в даному випадку вимоги будуть носити зустрічний характер, а значить, не можуть бути зараховані в акті.

По-третє, боку, мають право провести необхідний взаємний залік лише тих зобов'язань (вимог), календарний термін виконання яких вже настав відповідно до досліджуваними договорами. Такий термін повинен бути зазначений в договорах, інакше боргове зобов'язання одного боку визнається виникли з моменту, коли інша сторона виконала своє зобов'язання за договором. При цьому термін виконання зобов'язань повинен пройти.

Необхідно пам'ятати, що відповідно до законодавства нашої країни, допускається взаємозалік як повних взаємних зобов'язань сторін, так і їх часткове погашення. У даній ситуації в акті підлягають вказівці найменший розмір вимог однієї зі сторін і аналогічний обсяг вимог іншого боку.

Нижче наведено зразок такого акту, ви його можете безкоштовно завантажити або скористатися аналогічними документами (наприклад: акт прийому-передачі документів), розміщеними на нашому сайті «Договори Всім». Якщо ви потребуєте нашої допомоги, ми готові підготувати акт під вашу персональну ситуацію.

акт взаємозаліку

м Северодвинск-15 17 листопада 2013 року.

ТОВ "Нові технології" в особі уповноваженого представника Кюйдева Фаріда Абдулхаюмовіча, що діє на підставі довіреності № ВАН / 28574-34 від 17 листопада 2013 року, іменоване в подальшому "Сторона 1", з одного боку і ТОВ "Плазмова зварювання" в особі представника Мамина -Седого Сергія Степановича, який діє на підставі довіреності № 2376-38674-МССС від 17 листопада 2013 року, іменоване в подальшому "Сторона 2", з іншого боку склали цей акт (далі - "акт") про наступне:

1. За договором надання послуг від 20 березня 2013 року № 3496829-ЛРПО.

2. За договором надання послуг від 01 квітня 2013 року № 3968576-ТРПА.

3. Сторони погодилися провести взаємозалік по вищезазначеними договорами в сумі 1495832,01 (один мільйон чотириста дев'яносто п'ять тисяч вісімсот тридцять дві) рубля 01 копійка. Незарахована сума в розмірі 39586,07 (тридцять дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят шість) грн 07 копійок, перераховується Стороною 1 на розрахунковий рахунок Сторони 2 протягом п'яти банківських днів з дати підписання цього Акта.

Весь бланк акта взаємозаліку в прикріпленому файлі.

Тристоронній акт взаємозаліку: зразок

Акт взаємозаліку між організацією і фізичною особою зразок

При здійсненні господарської діяльності в комерційних організаціях можуть виникнути ситуації, коли наявних обігових коштів недостатньо для покриття зобов'язань. При цьому одна фірма відвантажила товари іншої, та в свою чергу надала послуги, а ще одну організацію зустрічно відвантажила матеріальні цінності. Якщо в рамках декількох зустрічних договорів виникла дебіторсько-кредиторської заборгованості між трьома суб'єктами підприємницької діяльності - доцільно оформити тристоронній акт взаємозаліку.

Підписання даного документа представниками всіх трьох організацій дозволить відобразити зустрічні вимоги на однакову суму в бухгалтерському обліку. Головною перевагою цього способу є те, що обопільна заборгованість буде ліквідована в найкоротші терміни без руху грошових коштів на банківських рахунках. З нашої статті ви дізнаєтеся більше інформації про акт взаємозаліку між організаціями та особливості його складання. Завантажити зразок тристороннього акту взаємозаліку можна буде далі.

Основні нюанси оформлення акту про взаємозалік коштів

Уніфікована форма документа не розроблена на законодавчому рівні, тому його складають у довільній формі. В акті треба вказати перелік документів, що підтверджують факт виникнення заборгованості (договори, накладні та ін.), Їх номери і дати складання. Також в тексті необхідно вказати суму зобов'язань, які будуть ліквідовані за взаємозаліком, суму не зарахованої заборгованості і термін її погашення. Всі суми пишуть цифрами і прописом (щоб уникнути помилок).

Тристоронній акт заліку взаємних вимог, зразок якого ви знайдете нижче, складається в трьох примірниках. Бланк документа повинні підписати і закріпити печатками всі сторони. Оформлений акт є підставою для заліку взаємних зобов'язань і виконання необхідних бухгалтерських проводок.

Процедуру взаємозаліку заборгованості починають з заявою від однієї фірми до іншої. Розмір заборгованості можна виявити за допомогою акту звірки. Слід враховувати, що взаємозаліку підлягають зобов'язання, у яких ще не минув термін давності. Якщо підприємці ніколи раніше не стикалися з оформленням даного документа - вони можуть взяти за основу зразок потрійного акту взаємозаліку.

Перелік обов'язкових реквізитів

 • назва документу;
 • назви організацій, що беруть участь у взаємозаліку заборгованості;
 • дата і місце складання акту;
 • суми, що підлягають взаємозаліку;
 • підписи відповідальних осіб.

Крім перерахованих реквізитів в акті слід вказати точну дату проведення взаємозаліку і список кругових боргових зобов'язань усіх організацій. Зразок тристороннього акту взаємозаліку буде наведено далі.

ТОВ «Альфа» поставило ТОВ «Бета» будівельні матеріали на суму 200 тис. Руб. ТОВ «Бета» проводило ремонтні роботи в офісі ТОВ «Гамма», вартість робіт склала 160 тис. Руб. У свою чергу, ТОВ «Гамма» продало горючі матеріали ТОВ «Альфа» на суму 90 тис. Руб.

Порядок складання акту буде наступним:

 1. На самому початку документа прописують назву ( «Акт заліку взаємних вимог трьох юридичних осіб»).
 2. Нижче вказують дату складання і населений пункт.
 3. Далі прописують суть угоди.
 4. В обов'язковому порядку перераховують наявну взаємну заборгованість і документи, що стали підставою для її виникнення.
 5. Після цього вказують залишок заборгованості сторін одна перед одною після проведення взаємозаліку.
 6. Документ запевняють печатками і підписами представників кожної фірми.
 7. До документа прикладають акт звірки взаємної заборгованості.

Представники малого і середнього бізнесу в процесі здійснення діяльності часто використовують акт взаємозаліку між трьома організаціями, зразок якого не затверджений законодавством, для швидкого погашення частини наявних зобов'язань.

Зразок акта взаємозаліку між організаціями

Часто компанії і фірми, особливо з невеликим обсягом обороту, потрапляють в ситуації, коли наявні зобов'язання вимагають за термінами свого погашення, а власні кошти на даний момент відсутні.

Акт взаємозаліку між організацією і фізичною особою зразок

За умови, що між двома підприємствами (або трьома) буде існувати заборгованість взаємного характеру (не має значення - матеріальна або натуральна), вони можуть бути погашені шляхом оформлення акта взаємозаліку.

Акт взаємозаліку між організацією і фізичною особою зразокПроведення взаємозаліку між організаціями стає можливим при існуванні наступних умов ділових відносин між суб'єктами:

 1. Існування заборгованості між партнерами, коли кожен з контрагентів повинен іншому певну суму. У цьому випадку сама заборгованість не повинна мати позовної терміну давності.
 2. Наявність боргу між суб'єктами можна підтвердити документальним чином - оформленим за всіма правилами договором про співробітництво (наприклад, поставки товару), а також неоплаченими товарними накладними.
 3. При існуванні у двох або більше сторін відносин зустрічних договорів з боргами по поставкам товарів або наданні послуг.

Чинним законодавством також встановлено умови та ситуації, при яких проведення взаємного розрахунку вимог забороняється. В основному вони стосуються аспектів, при яких можуть виникнути ситуації порушення прав фізичних осіб (в основному співробітників конкретної фірми або підприємства).

Не можна проводити взаємозалік при таких випадках:

 • з сум, які нараховуються як довічного утримання працівників;
 • з нарахувань, пов'язаних з компенсацією шкоди, заподіяної здоров'ю працівника під час виконання ним своїх службових обов'язків (виробнича травма або ж професійне захворювання);
 • при примусовому зобов'язанні сплати аліментів за виконавчим листом судових органів.

Призначення і порядок документального оформлення

Основним призначенням оформлення даного документа і проведення процедури є спрощення процесу проведення оплати між двома і більше контрагентами при існуванні між ними боргових зобов'язань.

перевагами проведення взаємозаліку є такі моменти:

 • економія вільних коштів організації;
 • значне скорочення витрат (як у однієї, так і в іншої сторони взаємин);
 • проведення операції може закрити борги, існуючі досить тривалий час.

Порядок здійснення дій при проведенні взаємного списання боргів такий:

 1. Спочатку відбувається обговорення між двома сторонами або більше про можливості проведення процедури.
 2. Відбувається взаємна звірка існуючих друг перед другом зобов'язань (встановлюється їх розмір для можливості погашення одних за рахунок інших).
 3. Кожна зі сторін відносин виставляє наявні вимоги (бажана сума погашення боргу).
 4. Відбувається оформлення однієї зі сторін листа, що містить заяву про проведення взаємозаліку (при наступних діях воно може виступати безпосередньо в ролі акту взаємозаліку). У тому випадку, якщо взаємних зобов'язань між сторонами існує трохи, то документ видається в текстовій формі. При наявності значного списку зобов'язань, їх оформляють у вигляді таблиці.
 5. Підготовка юристами договору - акта про взаємозалік, який вважається первинним документом для проведення розрахунків. Він уже містить докладний вказівку списаних боргів і їх розрахунок. Окремо описується сума податків, що підлягає оплаті всім сторонам, які беруть участь в творі взаєморозрахунків. Також особлива увага приділяється термінам, в які заборгованості повинні бути погашені.
 6. Процедура підписання документа керівниками фірм або організацій.
 7. Списання бухгалтерами заборгованостей перед організаціями і зменшення суми очікуваної оплати від партнера.

Акт взаємозаліку між організацією і фізичною особою зразокАкт взаємозаліку заповнюється обов'язково в кількості, що дорівнює контрагентам, які його здійснюють - якщо бере участь дві сторони, оформляється два примірники, при наявності трьох сторін - три.

Кожна з існуючих копій акта взаємозаліку обов'язково підписується всіма керівниками (директорами, генеральними директорами і т.д.) фірм, які беруть участь в даній процедурі (можливий варіант, коли замість керівника підприємства підпис ставлять уповноважені особи або керівники структурних підрозділів).

При бажанні документ може містити друкований штамп, однак, починаючи з 2016 року, при здійсненні будь-яких операцій як юридичними, так і фізичними особами використання печаток не є обов'язковим. Хоча, багато організацій і державних установ до сих пір віддавати перевагу вимагати їх присутності на документах - в зв'язку з цим друк при її наявності краще поставити.

Строго певної форми, в якій повинні бути написані акти взаємозаліку, не існує - контрагенти цілком можуть оформляти їх за власним бажанням в будь-якій формі, розробленої для здійснення документообігу.

Для написання зазвичай використовують стандартні аркуші паперу формату А4 і оформляють або від руки, або друкують за допомогою комп'ютерних програм (як спеціалізованих, так і загального призначення).

Акт взаємозаліку повинен містити в собі такі елементи:

 1. Акт взаємозаліку між організацією і фізичною особою зразокТак звана «шапка» документа - в ній міститься його назву і відбивається суть. Вказується також дата оформлення паперу і населений пункт, в якому його склали;
 2. Відображається інформація про першу компанії, вказують її найменування і організаційно-правову форму (індивідуальний підприємець, відкрите акціонерне товариство і т.д.), займана посада відповідальним за проведення взаємозаліку особою (директор, генеральний директор, головний бухгалтер), прізвище, ім'я та по батькові .
 3. Підстава дії (зазвичай це статут підприємства, положення і т.д.).
 4. Вказуються дані про другу сторону проведення взаємозаліку в аналогічній послідовності (назва, посада уповноваженої особи, підстава для дії та ін.).
 5. Наводиться докладний опис договорів, на підставі яких між контрагентами виникли боргові зобов'язання і взаємні заборгованості (вказується їх номер і дата написання), а також повні суми боргів по ним - як цифрами, так і обов'язково прописом.
 6. Підтверджується факт згоди обох сторін на взаємне погашення матеріальних претензій один до одного за допомогою взаємозаліку, при цьому обов'язково обмовляється, повністю чи покриваються борги або ж погашаються частково від загальної суми. Тут же вказується дата або кінцевий термін.
 7. Завершальна частина акта взаємозаліку підписується всіма сторонами відносин (тут також наводиться вказівка ​​посади, ПІБ співробітника, який ставить під документом свій підпис). Як уже зазначалося, краще поставити при наявності друк обох фірм.

До оформленим актом взаємозаліку прикладають копії всіх документів, на підставі яких у сторін виникли взаємні заборгованості.

Поряд з виникненням необхідності, а також можливості складання акта взаємозаліку між двома сторонами, іноді застосовується і складання тристоронньої угоди. Стандартний варіант такої ситуації передбачає наявність кругової заборгованості сторін. Як приклад можна привести: якщо фірма «А» має заборгованість перед фірмою «В», фірма «В» - перед фірмою «С», фірма «С» - перед фірмою «А».

Акт взаємозаліку між організацією і фізичною особою зразок

Попередньо перед заповненням всі беруть участь у взаємозаліку фірми вивіряють існуючі заборгованості один перед одним, результати цього процесу включають в заповнюється акт взаємозаліку трьох сторін - саме наявність такої звірки і є особливістю тристоронньої угоди.

Складається акт взаємозаліку повинен містити найменування та реквізити всіх контрагентів і інші відомості (як в двосторонньому акті). У тексті вказують суму боргу і ПДВ, які виявлені актом звірки. Після проведення взаємозаліку боку повторно складають акт звірки, який і підтверджує факт списання боргів.

Крім особливостей заповнення та укладення, акти взаєморозрахунків мають такі нюанси:

 • на даний момент організаціям, що перебувають на загальній системі оподаткування, не потрібно перед проведенням взаємозаліку перераховувати суми ПДВ, як було потрібно раніше;
 • відповідно до законодавчих актів РФ на поточний 2017 рік взаємозалік можна зробити лише на підставі заяви однієї із сторін, де міститься інформація про проведення взаємних зобов'язань, а також термін погашення і його сума;
 • всі наявні акти взаємозаліку підприємства повинні зберігати протягом 5 років, оскільки вони є важливою формою фінансового обліку та оподаткування, а також служать підтвердженням списання боргових зобов'язань перед іншим контрагентом.

Як відбувається коригування боргу в 1С, можна дізнатися з даного відео.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

21 − = 20

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:


map
x