Акт розбивки осей об’єкта капітального будівництва на місцевості word

до Вимог до складу і порядку ведення виконавчої документації при будівництві, реконструкції, капітальному ремонті об'єктів капітального будівництва та вимоги, що висуваються до актів огляду робіт, конструкцій, ділянок мереж інженерно-технічного забезпечення, затвердженим

наказом Федеральної служби з екологічного, технологічного і атомного

нагляду від 26.12.06 № 1128

реклама здесь 1

Об'єкт капітального будівництва _________________________________________

_______________________________________________ _ ___________________________

(Найменування, поштовий або будівельна адреса об'єкта капітального будівництва)

Забудовник або замовник __________________________________________________

(Найменування, номер і дата видачі свідоцтва

_____________________________________________ _ _____________________________

про державну реєстрацію, свідоцтво про Державну, ІПН, поштові реквізити, телефон / факс - для юридичних осіб;

реклама здесь 2

____________________________________________ _ ______________________________

прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, місце проживання, телефон / факс - для фізичних осіб)

Особа, яка здійснює будівництво _______________________________________

(Найменування, номер і дата

________________________________________________ _ __________________________

видачі свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтво про Державну, ІПН, поштові реквізити,

________________________________________________ _ __________________________

телефон / факс - для юридичних осіб, прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані,

__________________________________________________ _ ________________________

місце проживання, телефон / факс - для фізичних осіб)

Особа, яка здійснює підготовку проектної документації

_____________________________________________ _ _____________________________

(Найменування, номер і дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію,

______________________________________________ _ ____________________________

ОГРН, ІПН, поштові реквізити, телефон / факс - для юридичних осіб,

_______________________________________________ _ ___________________________

прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, місце проживання, телефон / факс -

_____________________________________________ _ _____________________________

для фізичних осіб)

Особа, яка здійснює будівництво, яка виконала роботи по розбивці осей об'єкта капітального будівництва на місцевості _______________________________

(Найменування, номер і дата видачі свідоцтва

______________________________________________ _ ____________________________

про державну реєстрацію, свідоцтво про Державну, ІПН, поштові реквізити, телефон / факс -

_________________________________________ _ _________________________________

для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, місце проживання,

_____________________________________________ _ _____________________________

телефон / факс - для фізичних осіб)

АКТ
розбивки осей об'єкта капітального будівництва на місцевості

№ _____________ «___» _____________ 200_ р

Представник забудовника або замовника ____________________________________

______________________________________________________ _ ____________________

(Посада, прізвище, ініціали, реквізити документа про представництво)

Представник особи, яка здійснює будівництво __________________________

________________________________________________________ _ __________________

(Посада, прізвище, ініціали, реквізити документа про представництво)

Представник особи, яка здійснює будівництво, з питань будівельного контролю ___________________________________________________________________

_______________________________________________ _ ___________________________

(Посада, прізвище, ініціали, реквізити документа про представництво)

Представник особи, яка здійснює підготовку проектної документації ______

_____________________________________________________________ _ _____________

(Посада, прізвище, ініціали, реквізити документа про представництво)

Представник особи, яка здійснює будівництво, виконав роботи по розбивці осей об'єкта капітального будівництва на місцевості ___________________

_________________________________________________________ _ _________________

(Посада, прізвище, ініціали, реквізити документа про представництво)

склали цей акт про те, що проведена в натурі розбивка осей ____________

об'єкта капітального будівництва ___________________________________________

___________________________________________________ _ _______________________

(Найменування об'єкта капітального будівництва)

При цьому встановлено:

1. Розбивка проведена за даними __________________________________________

_________________________________________________ _ _________________________

(Номер, інші реквізити креслення, найменування проектної документації)

2. Закріплення осей вироблено ____________________________________________

__________________________________________________ _ ________________________

3. Позначення осей, нумерація і розташування точок відповідають проектній документації.

Розбивка осей об'єкта капітального будівництва на місцевості відповідає вимогам проектної документації, а також технічним регламентам (нормам і правилам), іншим нормативно-правовим актам _________________________________

________________________________________________ _ __________________________

[Номер, інші реквізити креслення, найменування проектної документації,

_______________________________________________ _ ___________________________

відомості про осіб, які здійснюють підготовку розділу проектної документації,

_______________________________________________ _ ___________________________

найменування, статті (пункти) технічного регламенту (норм і правил),

_______________________________________________ _ ___________________________

інших нормативно-правових актів]

і виконані з дотриманням заданої точності побудов і вимірювань

Додаткові відомості _____________________ _ _ _ _________________________

________________________________________________ _ __________________________

Акт складено в _______ примірниках.

Додатки: ______________________________ __ _____________________________

______________________________________________ _ ____________________________

(Схема закріплення осей і ін.)

Представник забудовника або замовника ____________________________________

________________________________________________ _ __________________________

(Посада, прізвище, ініціали, підпис)

Представник особи, яка здійснює будівництво __________________________

____________________________________________ _ ______________________________

(Посада, прізвище, ініціали, підпис)

Представник особи, яка здійснює будівництво, з питань будівельного контролю ___________________________________________________________________

____________________________________________________ _ ______________________

(Посада, прізвище, ініціали, підпис)

Представник особи, яка здійснює підготовку проектної документації ______

_____________________________________________________ _ _____________________

(Посада, прізвище, ініціали, підпис)

Представник особи, яка здійснює будівництво, виконав роботи по розбивці осей об'єкта капітального будівництва на місцевості ___________________

____________________________________________________________ _ ______________

до Вимог до складу і порядку ведення виконавчої документації при будівництві, реконструкції, капітальному ремонті об'єктів капітального будівництва та вимоги, що висуваються до актів огляду робіт, конструкцій, ділянок мереж інженерно-технічного забезпечення, затвердженим

наказом Федеральної служби з екологічного, технологічного і атомного

нагляду від 26.12.06 № 1128

Об'єкт капітального будівництва _________________________________________

_______________________________________________ _ ___________________________

(Найменування, поштовий або будівельна адреса об'єкта капітального будівництва)

Забудовник або замовник __________________________________________________

(Найменування, номер і дата видачі свідоцтва

_____________________________________________ _ _____________________________

про державну реєстрацію, свідоцтво про Державну, ІПН, поштові реквізити, телефон / факс - для юридичних осіб;

____________________________________________ _ ______________________________

прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, місце проживання, телефон / факс - для фізичних осіб)

Особа, яка здійснює будівництво _______________________________________

(Найменування, номер і дата

________________________________________________ _ __________________________

видачі свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтво про Державну, ІПН, поштові реквізити,

________________________________________________ _ __________________________

телефон / факс - для юридичних осіб, прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані,

__________________________________________________ _ ________________________

місце проживання, телефон / факс - для фізичних осіб)

Особа, яка здійснює підготовку проектної документації

_____________________________________________ _ _____________________________

(Найменування, номер і дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію,

______________________________________________ _ ____________________________

ОГРН, ІПН, поштові реквізити, телефон / факс - для юридичних осіб,

_______________________________________________ _ ___________________________

прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, місце проживання, телефон / факс -

_____________________________________________ _ _____________________________

для фізичних осіб)

Особа, яка здійснює будівництво, яка виконала роботи по розбивці осей об'єкта капітального будівництва на місцевості _______________________________

(Найменування, номер і дата видачі свідоцтва

______________________________________________ _ ____________________________

про державну реєстрацію, свідоцтво про Державну, ІПН, поштові реквізити, телефон / факс -

_________________________________________ _ _________________________________

для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, місце проживання,

_____________________________________________ _ _____________________________

телефон / факс - для фізичних осіб)

АКТ
розбивки осей об'єкта капітального будівництва на місцевості

№ _____________ «___» _____________ 200_ р

Представник забудовника або замовника ____________________________________

______________________________________________________ _ ____________________

(Посада, прізвище, ініціали, реквізити документа про представництво)

Представник особи, яка здійснює будівництво __________________________

________________________________________________________ _ __________________

(Посада, прізвище, ініціали, реквізити документа про представництво)

Представник особи, яка здійснює будівництво, з питань будівельного контролю ___________________________________________________________________

_______________________________________________ _ ___________________________

(Посада, прізвище, ініціали, реквізити документа про представництво)

Представник особи, яка здійснює підготовку проектної документації ______

_____________________________________________________________ _ _____________

(Посада, прізвище, ініціали, реквізити документа про представництво)

Представник особи, яка здійснює будівництво, виконав роботи по розбивці осей об'єкта капітального будівництва на місцевості ___________________

_________________________________________________________ _ _________________

(Посада, прізвище, ініціали, реквізити документа про представництво)

склали цей акт про те, що проведена в натурі розбивка осей ____________

об'єкта капітального будівництва ___________________________________________

___________________________________________________ _ _______________________

(Найменування об'єкта капітального будівництва)

При цьому встановлено:

1. Розбивка проведена за даними __________________________________________

_________________________________________________ _ _________________________

(Номер, інші реквізити креслення, найменування проектної документації)

2. Закріплення осей вироблено ____________________________________________

__________________________________________________ _ ________________________

3. Позначення осей, нумерація і розташування точок відповідають проектній документації.

Розбивка осей об'єкта капітального будівництва на місцевості відповідає вимогам проектної документації, а також технічним регламентам (нормам і правилам), іншим нормативно-правовим актам _________________________________

________________________________________________ _ __________________________

[Номер, інші реквізити креслення, найменування проектної документації,

_______________________________________________ _ ___________________________

відомості про осіб, які здійснюють підготовку розділу проектної документації,

_______________________________________________ _ ___________________________

найменування, статті (пункти) технічного регламенту (норм і правил),

_______________________________________________ _ ___________________________

інших нормативно-правових актів]

і виконані з дотриманням заданої точності побудов і вимірювань

Додаткові відомості _____________________ _ _ _ _________________________

________________________________________________ _ __________________________

Акт складено в _______ примірниках.

Додатки: ______________________________ __ _____________________________

______________________________________________ _ ____________________________

(Схема закріплення осей і ін.)

Представник забудовника або замовника ____________________________________

________________________________________________ _ __________________________

(Посада, прізвище, ініціали, підпис)

Представник особи, яка здійснює будівництво __________________________

____________________________________________ _ ______________________________

(Посада, прізвище, ініціали, підпис)

Представник особи, яка здійснює будівництво, з питань будівельного контролю ___________________________________________________________________

____________________________________________________ _ ______________________

(Посада, прізвище, ініціали, підпис)

Представник особи, яка здійснює підготовку проектної документації ______

_____________________________________________________ _ _____________________

(Посада, прізвище, ініціали, підпис)

Представник особи, яка здійснює будівництво, виконав роботи по розбивці осей об'єкта капітального будівництва на місцевості ___________________

____________________________________________________________ _ ______________

Здається, ми не можемо знайти те, що ви шукаєте. Можливо, пошук, або одна з посилань нижче, може допомогти.

Найбільш використовувані категорії

 • Будівельні матеріали (5)
 • Без рубрики (3)
 • Документація (3)
 • Зварювальні технології (2)
 • Технологія будівництва (2)
 • Нафтогазова галузь (1)
 • Освіта (1)
 • Будівельні механізми (1)
 • Організаційно-технологічна документація (1)

Теги також можуть використовуватися

Інженерний центр "Mavego"
вул. Садова, будинок 40,
Санкт-Петербург, 190031, Росія

Зразок акту розбивки осей об'єкта капітального будівництва на місцевості

 • Занесено в базу
 • Внесені виправлення в

  Отримайте безкоштовну юридичну консультацію по телефону прямо зараз:

  Акт розбивки осей об'єкта капітального будівництва на місцевості.

  На початку будівництва будь-якого об'єкта необхідно виконати розбивку і закріплення осей на місцевості. Виконуючи геодезичний контроль на будь-якому етапі будівництва об'єкта можна буде своєчасно виявити відхилення конструкцій від проектного положення в плані.

  У складі робочого проекту зазвичай в альбомі "Генеральний план" (ГП) або "Генеральний план і споруди транспорту" (ГТ) повинен бути лист під назвою "Креслення розпланування". На даному листі зображена прив'язка осей об'єкта капітального будівництва на місцевості до існуючих об'єктів, а також прив'язка проектованих будівель, споруд, проїздів і майданчиків. Крім того в альбомі "Генеральний план" має бути вказано де знаходяться репери і їх координати в плані і висотні позначки. Якщо не знайшли почитайте такий же розділ в пояснювальній записці.

  Використовуючи креслення розпланування геодезисти підрядної організації виконують розбивку осей об'єкта капітального будівництва.

  Зразок заповнення акту розбивки осей. Завантажити бланк акту розбивки осей в word.

  Виконані роботи по розбивці осей об'єкта повинні бути оформлені актом розбивки осей об'єкта капітального будівництва на місцевості. Додатком до акту повинна служити виконавча схема закріплення осей.

  Нижче показаний приклад заповнення акта розбивки осей об'єкта за формою РД 11-02-2006, додаток №2 (зі змінами відповідно Наказом Ростехнагляду від 26 жовтня 2015 р. №428).

  Завантажити акт розбивки осей об'єкта капітального будівництва в форматі Word

  доматут.рф - сайт для професійних будівельників і тих хто будує своїми руками. Статті про порядок оформлення, склад і ведення виконавчої документації в будівництві. Приклади правильного заповнення журналів робіт і актів. Статті про проектування і технологію виробництва будівельно-монтажних робіт. Калькулятори розрахунку кількості матеріалів та інша корисна інформація для професійних будівельників і тих хто будує своїми руками.

  Акт розбивки осей об'єкта капітального будівництва на місцевості

  Перед початком будівництва капітального об'єкта підрядник повинен провести розбивку осей на місцевості. Підтвердженням цього дії є відповідний акт.

  Будівництво будівель і споруд - процес багатоетапний і складний. Для того щоб «на виході» вийшов об'єкт, в повній мірі відповідає всім існуючим нормативам, надійний і якісний, на кожній стадії будівельного процесу необхідно дотримуватися встановлених правил. Зокрема, перш ніж приступати до закладки фундаменту проводиться розбивка осей на ділянці майбутньої споруди.

  У самих крайніх випадках погана робота геодезиста може привести до деформації будівлі і його часткового або навіть повного руйнування. Саме тому фахівець, який займається розбивкою осей, повинен мати високу кваліфікацію і точно розуміти значення своєї роботи.

  Всього існує чотири види осей, які підлягають розбивці, і всі вони вирішують різні завдання.

  Головні осі відповідають за відповідність споруди, основні - впливають на форму і величину споруди - ці два типи осей шикуються в самому початку. На цьому ж етапі геодезисти вбивають в потрібних точках бетонні палі або ж ставлять кілки і здійснюють обноску, яка дещо виходить за крайні лінії майбутнього контуру.

  Далі геодезисти проводять розбивку проміжні осей різних частин об'єкта, по точкам, виявленим на попередній стадії, і одночасно з цим визначають рівні проектних висот. І, нарешті, завершує роботи розбивка технологічних осей - вони робляться з максимальною точністю. Після завершення разбивочной роботи складається спеціальний акт.

  Треба відзначити, що після закінчення розбивки осей участь геодезистів в будівництві не закінчується. Вони проводять контроль на кожному етапі будівництва, щоб, якщо раптом виникнуть якісь невідповідності кресленнями, своєчасно їх виявити і вчасно усунути помилки, дозволивши таким чином забудовнику уникнути великих втрат.

  Значення акту розбивки осей об'єкта капітального будівництва на місцевості

  Роль даного акту переоцінити складно. Він дає повне уявлення про учасників будівельних робіт на початковому етапі, а також про документальної складової, відповідно до якої була проведена розбивка осей.

  За допомогою документа згодом можна без зусиль встановити осіб, які несуть відповідальність за спорудження будівлі або споруди.

  Як скласти акт розбивки осей об'єкта капітального будівництва на місцевості

  На сьогоднішній день акт розбивки осей об'єкта на місцевості можна формувати в довільному вигляді. Але багато будівельних компаній використовують раніше загальноприйнятних уніфіковану форму. Це цілком зрозуміло: стандартний бланк включає в себе всі необхідні рядки, крім того, у міру необхідності його можна легко підстроїти під себе, керуючись потребами підприємства і баченням даного документа.

  Що стосується оформлення, то тут все також віддається на відкуп фахівцям, задіяним в розбивочних роботах. Акт можна заповнити в електронному вигляді або написати вручну. Єдина умова, яку треба дотримати: акт зроблений за допомогою комп'ютера слід роздрукувати, щоб всі відповідальні особи могли поставити свої підписи. При цьому друк в документі ставити не обов'язково.

  Акт робиться в п'яти абсолютно ідентичних примірниках, - по одному для кожного фахівця, що його підписала.

  Готовий документ підлягає суворому зберігання протягом періоду, зазначеного в законодавстві або ж прописаного в нормативно-правових актах підприємств. Знищувати його раніше цього терміну категорично заборонено, оскільки, якщо раптом в процесі експлуатації будівлі виникнуть якісь неполадки, за допомогою нього можна буде встановити відповідальних осіб. Тільки після того, як період зберігання закінчиться, акт можна утилізувати з дотриманням встановленої в законі процедури.

  Свої автографи в акті повинні залишити кілька людей, кожен з яких несе частину відповідальності за будівництво капітальної споруди. це:

  • представник компанії- замовника (або забудовника),
  • два працівника підприємства - генерального підрядника - той, хто відповідає за будівельну ділянку, і той, хто здійснює нагляд,
  • фахівець проектної фірми,
  • співробітник організації, що проводила розбивку осей.

  Зразок акту розбивки осей об'єкта капітального будівництва на місцевості

  Якщо перед вами постало завдання по формуванню акту розбивки осей об'єкта капітального будівництва на місцевості, з яким ви ніколи раніше справи не мали, подивіться його зразок (тут дана уніфікована форма) і прочитайте докладний його опис - з їх обліків ви без праці зробите те, що від вас вимагається.

  На початку документа напишіть найменування об'єкта і його адресу. Далі вкажіть всіх учасників будівельного процесу: тут потрібно позначити назву організацій, їх ІПН, КПП, номери свідоцтв (в тому числі, коли і ким видано), а також адреси і контактні дані.

  Акт розбивки осей об'єкта капітального будівництва на місцевості word

  Наступна частина бланка - це власне акт, насамперед в якому вказується його номер і дата складання. Потім даються відомості про представників вище означених компаній, які безпосередньо були задіяні в розбивочних роботах (як виконавці і як контролюючі відповідальні працівники), тут же наводяться посилання на розпорядчі акти, на підставі яких вони діють. Після цього встановлюється факт розбивки осей і даються їх характеристики, знову ж пишеться найменування та адреса об'єкта.

  Нижче вказується, відповідно до якими документами зроблені геодезичні роботи, яким чином закріплені осі і засвідчується те, що всі позначення і нумерація відзначені згідно проектним паперів.

  Акт розбивки осей об'єкта капітального будівництва на місцевості word

  У заключній частині акта встановлюється, що розбивка осей проведена згідно з проектними документами і технічним нормативам, у міру потреби даються додаткові дані і вказується кількість створених примірників акта.

  На завершення акт підписується всіма присутніми при його складанні особами.

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
  Загрузка...
 • Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
  Добавить комментарий

  6 + 2 =

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:


  map